Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-12 / 188. szám

A TELEVÍZIÓ ÉS A RÁ DIÓ MŰSORA A rádió állandó műsorszámai Kossuth: 4.25-től 8.85-lg: JÓ reggelt! A Kossuth Rádió reggeli műsora. Közben: 4.30: Hírek, idő­járás — 4.45: Szót kérek! — 5.00: Reggeli krónika I. — 5.20: Mű­sorajánlatunk — 5.30: Hírek, idő­járásjelentés — 5.40: Falurádió — 6.00: Reggeli krónika II. — 6.30: Hírek, időjárás — 7.00: Reggeli krónika m. — 7.30: Könyvismer­tetés — 8.00: Hírek, időjárás — 8.05: Műsorismertetés — 8.15: Bu­dapest és a vidék kulturális programjából — 10.00: Hírek, idő- lárás — 12.00: Déli krónika — 12.20: Ki nyer ma? — 15.00: Hí­rek, időjárásjelentés — 16.00: Hí­rek, időjárásjelentés — 17.00: Hí­rek, időjárás.íelentés — 18.30: Es­ti magazin — 22.00: Hírek, időjá­rás, sport — 24.00: Hírek, időjá­rás. Petőfi: 4.25-től 7.59-Jg a Petőfi Rádió reggeli zenés műsora. Közben: 4.30, 5.00, 5.30. 6.00, 6.30, i.oo 7 30: Hírek, időjárásjelentés 6.30* Hírek — 9.30: Hírek, idő- lárás — 10.30: Hírek, időjárás — u.3u: Hírek, időjárás — 13.30: Hírek, időjárás — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés — 14.00-től 18.00-ig: Kettőtől hatig — zenés üélután. Közben: 14.30, 15.30,16.30: Hírek, időjárás — 18.30: Hírek — 20.30: Hírek, időjárás. 22.30: Hí­rek. időjárás — 24.00: Hírek. 3. műsor: Hírek: 14.00. 16.00, 18.00, 19.30. 23.00. Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Hétfő 9.00 9.10 9.40 10.05 10.34 10.54 11.41 12.35: 13.20: 13.35 14.00: 14.30: 15.10: 15.15: 16.05: 16.41: 17.10: 17.30: 18.05: 18.25: 19.15: 20.01: 20.59: 22.20: 22.30: 0.10: 8.05 8.33 8.55 10.00: 12.00: 12.33: 12.53 13.28: 13.33: 14.00 17.00: 18.00: 18.33: 19.30: 20.00: 20.33: 20.48: 21.48: 22.33: 23.03 14.05: 15.06: 16.03 16.28 16.53 17.30: 18.00 18.05 18.32 19.33 21.13: 22.30: KOSSUTH Mit üzen a Rádió? Szerelmünk hattyú sorsa. Juhász Ferenc versei. A hét zeneműve. Közvetítés a szekszárdi Kölcsey és Wossinszky óvodából. Muzsikáló gyerekek. Élelmezésünk jövője. Ér­vek, ellenérvek a Marton- vásári tudóskongresszuson. Kamarazene. Egy jenki Artúr király udvarában. Mark Twain regénye folytatásokban. Tánczenei koktél. Válaszolunk hallgatóink­nak. Mezők, falvak éneke. Ezeregy délután. Kathleen Ferrier énekel. Édes anyanyelvűnk. Berlioz: Harold Itáliában — szimfónia. Magyar szerzők műveiből. Operettfelvételekből. Eli­sabeth Schwarzkopf éne­kel. Énekszóval, muzsikával. Írói létezéstechnika. Vendégünk: Csurka Ist­ván. Romantikus kórusmuzsika. Mai - könyvajánlatunk. Az éjszaka képei. Juhász Ferenc oratóriuma rádióra alkalmazva. NótaeSt. Rádiófolyóirat. Tíz perc külpolitika. Zenekari muzsika Somló Tamás táncdalai- ^ 3 ból. PETŐFI Fúvósesztrád. Szatmári Szatyi Sándor dalaiból. Operettrészletek. Offen­bach: Orfeusz az alvilág­ban. Zenés műsor üdülőknek: ' Nóták. Sudi Farkas Pál népi zenekara játszik. Cserfalvi István énekel. Budapest világváros. Operarészletek. Saint- Saens: Sámson és Delila. Kis magyar néprajz. Szovjet gyermekkórusok műsorából. Kettőtől, ötig ... A Rádió kívánságműsora. Ötödik sebesség. Erdőn innen, hegyen túl. Zeneközeiben. Könnyűzenei Olimpia (döntő) VIII. (befejező) rész. Tanuljunk gyermeknyel­ven. III. rész. Labirintus. Egy óra dzsessz. Kálmán Imre operettjei­ből. Derűre Is derű. Folytatá­sos rádiókomédia II. rész. Népdalok, néptáncok. 3. MŰSOR Zenekari muzsika. A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusának hangversenye a Zeneaka­démia nagytermében. Huszonöt perc beat. Láttuk, hallottuk. Geraint Evans énekel. A hét zeneműve. A világgazdaság hírei. Zsebrádiószínház. A Mu­tatványos. Négy évtized magyar ope­rája. A Tokiói Rádió szimfoni­kus zenekarának hangver­senye a Tokói Rádióban. Vladimír Askenázl zongo­rázik r Tip-top parádé. augusztus 14-től augusztus 20-ig Vasárnap TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ 16.28: 16.35: 17.15: 17.30: 17.55: 18.25: 18.30: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.00: 20.55: 21.45: 22.30: 22.40: Hírek. Marrakes. Francia rövid­film. (színes) Postafiók 250. Takács Má­ria műsora. Tudományos rajzfilmek, (színes) 1. A földi élet fejlődése. 2. A szárazföldek meghó­dítása. Kuckó. Reklám. Ez is, az is a Szovjet­unióról. A Horizont Szer­kesztőség műsora (színes) Reklám. Esti mesé. Tévétorna (színes) Tv-híradó. Gazdag ember, szegény ember. Amerikai tévéfilm­sorozat. XII/7. rész: (szí­nes) Közgazdasági kislexikon. Rajzfilmsorozat. XlII/11. rész: A beruházások elő­készítése (színes) Művészeti magazin (színes) Történelem. Juhász Fe­renccel Bihari Sándor be­szélget. Tv-híradó 3. Tv-tükör. Dr. Szecskő Tamás jegyzete. PETŐFI 8.05: 8.20: 8.33: 9.30: 10.00: 11.55: 12.00: 12.33: 12.50: 13.28: 13.33: 14.00: 18.00: 18.33: 18.45: 19.14: 19.30: 20.33: 20.59: 21.40: 22.33: 22.43: 23.15: Operett fel vei elekből. Kishegyi Árpád énekel. Tíz perc külpolitika. (ism.) Verbunkosok, népdalok. Derűre is derű. Zenés műsor üdülőknek. Látószög. Népszerű fúvósátiratok. Arcképek a szlovák iroda­lomból. Moniuszko kamarazenéjé­ből. Barkácsolóknak. Bartók zongoradarabjaiból. Kettőtől hatig ... Harminc perc rock. Beszélni nehéz. Prímás-szólók. Véleményem szerint. Ne­mes György írása. Csak fiataloknak! Paraszt dekameron. Rodgers zenés játékaiból. A tegnap slágereiből. Tíz perc külpolitika. Népdalok. Dzsesszfelvételekből. 3. MŰSOR 14.05: A Plzeni Rádió elektroni­kus zenei stúdiójának fel­vételeiből. 14.45: Emlékiratok a szabadság- harc és az abszolutizmus koráról. V. rész. Zenekari muzsika. Couperin-művek. A világgazdaság hírei. Négy évtized magyar operája. 19.33: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok. Új Haydn-lemezeinkből. Dzsesszfelvételekből. Onczay Csaba gordonka­estje a Zeneakadémia nagytermében. 15.06 16.25 18.08 18.13 19.53 21.06 21.31 8.59: Tévét oriia (ism.) (színes) 16.03: Hírek. 16.28: Hírek. 9.03 9.05: Érdekes állatkertek. NSZK 16.10: Születésünk titkai. X/3. 16.35: Magyar rövidfilmek 9.10 filmsorozat. 3. rész: A rész: Gyermektelenül a képernyőn: 9.40 Vancouver! állatkert. (ism.) (ism.) 1. Magyar történelem bé­9.30: Papírsárkány. Szórakoztató 17.09: Csak gyerekeknek! Kis­lyegeken (színes) összeállítás kisdobosoknak. film-összeállítás: 2. Ez Csepel, (színes) (ism.) 1. Hozok nektek egy dalt 3. A szárnyas idő (szíaes) 10.40: 10.10: Gazdag ember, szegény Kubából. NDK kisfilm 17.15: „Az utolsó huszár** ember. Amerikai tévé­(színes) Dokumentumjáték, 10.55: filmsorozat. XII/7. rész. 2. jSn sem vagyok itthon. (színes) (ism.) (színes) Csehszlovák kisfilm: A 17.40: Malom. Utazási vetélke­11.55: 2. MŰSOR: 20.00: ZENES NYÁRI ESTEK. Tabi László: Ejnye, Cecilia. Zenés vígjáték (ism.) 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Hideg pulyka. Amerikai film (színes) (14 éven felülieknek!* KOSSUTH 8.25: Tanuljunk gyermeknyel­ven. 8.55: Zenekari muzsika. 10.05: A hajnal lánya. F. W. Bain szanszkrit kézirat nyomán írott hindu mese rádióra alkalmazva. 10.56: Monteverdi: A könyörte­lenek bálja. Egyfelvonásos opera. 11.40: Egy jenki Artúr király udvarában. V. rész. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv — az adók­ról. 13.25: A Melódiákoktól folytatá­sa. 14.06: Bende Zsolt énekel. 14.20: A Nap és a Hold elrablá­sa. Juhász Ferenc verses meséje. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Nóvák. Zala Tóth Erzsé­bet és Molnár Ferenc éne­kel, Arpássy Sándor clm- balmozik. 15.44: Magyarán szólva ... 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Bach: h-molj szvit. 17.07: Fiatalok stúdiója. 17.30: Verdi-operákból. Ettore Bastlanini énekel. 17.57: Mai könyvajánlatunk. 18.00: A Szabó család. 19.15: Lemezmúzeum. 20.15: Vitaműsor nemzetközi pénzügyeinkről. 20.45: Népdalf el vételekből. ' ? ű‘ ‘ - Wöfi Erzsébet énekel. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Madrigálok. 22.43: Meditáció — a számítás­technika fejlesztésének fe­lelősségéről. 22.53: Szimfonikus zene. 0.10: Operettrészletek. Milju- tyin: Juanita csókja. 10.55: 11.20: 16.33: 16.40: 16.55: 18.05: 18.35: 18.45: 18.55: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.00: Delta. Tudományos híradó, (ism.) Most mutasd meg! Társasjáték (ism.) Hírek. Tízmillió négyzetkilomé­teren. Szovjet rövidfilm. (színes) Kedves együttlakók. NDK tévéfilmsörozat: A pótma­ma (színes) Kockázat. Versenyben a világpiacon. Egészségünkért! Az Orszá­gos Egészségnevelési In­tézet műsora. Szépen, jól magyarul ... A Közönségszolgálat tá- . jékoztatója. Reklám. Esti mese. Tévétorna (színes) Tv-híradó. Földi szerelem. Szovjet film (színes) ű JQfenet a filmből. 2L30: Férfiélet. Dokumentum- film. £2.15: Tv-híradó 3. :t£.25: A Veszprémi Tévétalál­kozó díjnyertes filmjei: A bosszú. Tévéfilm Dosz­tojevszkij : Feljegyzések az egérlyukból c. művé­ből (ism.) (színes) 2. MŰSOR: 18.33: Nas ekran —- Unser Bildscirm. A mi képernyőnk. A Pé­csi Körzeti Stúdió műsora. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Mozart: A-dúr zongora- verseny. 20.30: Szemle. Társadalomtudo­mányi körkép. 21.30: Tv-híradó 2. 21.50: A banditák erkölcse. NDK tévéfilm (színes) 8.25: 8.40: 8.52: 10.05: 10.25: 10.40: 12.35: 13.20: 13.30: 14.01: 15.10: 16.00: 16.10: 16.22: 17.32: 19.15: 20.25: 20.41! 20.46: 22.20: 23.18: KOSSUTH Labirintus. Beszélni nehéz. Magyar előadóművészfek felvételeiből. Ballagó idő. Fekete István regénye folytatásokban» ...................... V álaszolunk hallgatóink­nak. Zenekari muzsika.. Tánczenei koktél. •,r'nr'VT 11 Katkó István: Háziőrizet. Könyvszemle. Nóták. Ifj. Járóka Stóndor népi zenekara játszik. Szentendrei Klára énekel. Csalánruha. Takács Tibor rádiójátéka. Az MRT szimfonikus ze­nekarának felvételeiből. Útközben. Egy szigetközi nótafa. Szvjatoszlav Richter zon­gorázik. Népdalok. Jónás Mátyás népi zenekara játszik, Bolla Tibor énekel. Üj felvételeinkből. Az MRT szimfonikus zenekara ját­szik. Gondolat. Fritz Kreisler hegedül. Kis magyar néprajz. Beethoven: Fidelio. Kétfelvonásos opera. Tíz perc külpolitika. Wilhelm Kempff saját Bach-átiratából. zongorá­zik. Vidám vásár. Részletek Dunajevszklj filmzenéje PETŐFI § Jelenet a pénteken 20.25-kor bemutatásra kerülő Sar­kad! Imre: Holló a hollónak című tévéfilmből. 8.05: Népdalkórusok. 8.20: Ti/ perc külpolitika. 8.33: Egy óra dzsessz. 9.33: Nemzetközi magazin. 10.03: Zenés műsor üdülőknek. 11.33: A Szabó család. 12.00: Operettegyüttesek. 12.33: Kórusok, hangszerszólók. n.30: Zöngészde. 11.00: Kettőtől ötig. 17.00: Belépés nemcsak tornaci­pőben. 18.00: Hogyan lehet egyszerű dol­gokból sok pénzt csinálni? II. rész. 18.10: Dankó és Szentirmay nó­ták. 18.15: Operettfelvételekből. Kalmár Magda énekel. 19.30: Nyolc rádió nyolc dala. 20.00: Népzenekedvelőknek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.25: Beszámoló az 1973. évi 1 Pozsonyi Lyra dalfeszti­válról. 22.00: Az MRT esztrádzenekarát Gyulai Gaál János vezény­li. 22.33: Derűre is derű. Tóbiás. 23.03: Zenés játékokból. 3. MŰSOR 14.05: Világhírű vonósnégyesek felvételeiből. 15.40: Emlékiratok a szabadság- harc és az abszolutizmus koráról. VI. rész. 16.03: A Bécsi Concentus Musl­cus kamarazenekar játszik. 17.24: Sárközi István: Júlia-éne- kek — lírikus kamara­kantáta Balassi Bálint ver­seire. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Operakettősök. Montserrat Caballé a Shirley Verrett énekel. 18.40: Szimfonikus zene. 20.30: Magnósok, figyelem! 21.15: Tallózás a francia sajtó­ban. 21.35: Sztravinszkij: A katona története — szvit. 22.01: Remekírók — remekművek. Raszkolnyikov. Jelenetek Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés című regényé­ből. nagy Iái ék. 3. Horgászok. Román rajzfilm, (színes) 17.45: Tévébörze. 17.55: Telesport. 18.20: Ipari kaleidoszkóp. Ma­gazinműsor. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese (színes) 19.20: Tévétorna (színes) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szabó Magda: Az a szép fényes nap. Történelmi já­ték két részben. A Nem­zeti Színház előadása, fel­vételről. (11 éven felülieknek!) 22.25: Az Akropolisz megmenté­se. Ismeretterjesztő film. (3zínes) 22.50: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Magyarország—Japán. Női röplabdamérkőzés. Köz­vetítés a Fáy utcából. 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: Reklám. 21.35: Juharlevél. Francia film­sorozat. XIII/7. rész: Háromezer katona, egy 4 lány. KOSSUTH 8.25: Siriu> kapitány haragszik. 9.03: Erkel operáiból. 10.05: Ballagó idő. Fekete István regénye folytatásokban. (Befejező rész.) 10.25: A szigetközi példa. Riport. 10.40: Zenekari muzsika. 11.40: Egy jenki Artúr király udvarában. VI. rész. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.15: Házunk tája. 13.30: A Melódiakoktél című mű­sor folytatása. 14.00: Szabadpplc. Világirodalmi könyvszemle. 14.30: Dietrich—Schumann— Brahms: F—A—E szonáta. 15.10: Kóruspódium. 15.26: Ezeregy délután. 16.10: A Magyar népköltészet Hete.-16.30: Verbunkosok, katonadalok. 17.07: Vidékre kerül az üzem. Riport. 17.27: Gwyneth Jones és Placido Domingo énekel. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: A ménesgazda. Gáli Ist­ván regénye rádióra al­kalmazva. 20.35: Virágénekek. Harangozó Teréz énekel, Benkő Dá­niel lanton játszik. 20.51: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 2£.4D: A Danánál. Történelmi » ^'hgyéfcF. J 22.20: Dolmány! Ernő zongorázik. t l7Lejgbt<>hwConklin& gordon­22.53: Vidor Miklós versei. 23.00: Operarészletek. Verdi: Falstaff. 0.10: Barabás Mihály táncdalai­ból. PETŐFI Fantaszták. Részletek Schmidt zenés játékából. Tíz perc külpolitika, (ism.) SÍ ágé rmúzeum. Béres János népi kamara- együttese játszik. Népek meséi. Zenés műsor üdülőknek. Ifjúsági könyvespolc. Hófehérke és a hét törpe. Részletek Churchill film­zenéjéből. Pécsi stúdiónk jelentkezik. Händel: D-dúr szonáta Op. 1. No. 13. Indonéz népzene. Édes anyanyelvűnk. Toch: Kisvárosi képek. Szórakoztató antikvárium. Történelem. Volt egyszer egy Holly­wood. Segíthetünk? Az Ifjúsági Rádió műsora. Görög regék — VII. Egy rádiós naplójából. Slágerlista. Szociológiai figyelő. Zenéjét szerezte: Harold Arien. Nótacsokor. Tíz perc külpolitika. Szórakoztat ózene éjfélig. 3. MŰSOR 14.05: Dzse*»szf el vételeinkből. 14.50: Katko István: Háziőrizet. Könyvszemle. 15.00: Kamarazene. 16.03: Szimfonikus zene. 18.07: A világgazdaság hírei. 18.12: Heine a dalköltészetben n. rész. 18.42: Liszt: Három Petrarca szonett. 19.01: Versek világa. 19.21: Új operalemezeinkből. Közben: 21.02: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok IV. rész. 21.22: Az operaközvetítés folyta­tása. 8.05: 8.20: 8.33: 9.13: 9.30: 10.00: 11.55: 12.00: 12.33: 12.55: 13.10: 13.25: 13.30: 14.00: 16.00: 16.33: 17.00: 18.09: 18.33: 19.50: 20.33: 21.03: 21.33: 22.33: 22.43: dő. Bulgária. 18.10: Mindenki közlekedik. Köz­lekedési műsor. 18.25: öt perc meteorológia. Időjárás előrejelzés. Számadás előtt. Riport­film. Reklám. . Esti mese. Tévétorna (színes) Tv-híradó. Delta. Tudományos hír­adó. Sarkadi Imre: Holló a hollónak. Tévéfilm. Fiatalok órája. Reklám. Tv-híradó 3. 18.30: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.09: 20.25: 21.55: 22.55: 23.05: 2. MŰSOR: 20.00: A halott férfi esete. Csehszlovák bűnügyi film. (színes) 21.55: öt perc meteorológia. Idő­járás előrejelzés (ism.) 22.00: Sakk-matt. Karpov—Korcs- nőj világbajnoki döntő. 22.25: Kórusmuzsika (színes). A Budapesti Történeti Mú­zeum gótikus terméből, (ism.) KOSSUTH 8.25 8.40 9.34 10.05 10.25 10.30 11.04 12.35 13.20 14.01 15.10 16.00 16.05 17.10 17.35 18.00 18.25 19.15 20.13 21.36 22.20 22.30 23.30 ö.itr PETŐFI 8.20 8.33 9.31: 10.00: 11.50 12.00 12.33 13.03: 13.33 14.00 17.00 17.59 18.33: 19.00: 19.35: 20.33: 21.33: 15.28 i 16.46 17.16: 18.00: 18.05: 19.33: 20.27: 20.50: 21.30: 12.55: 14.18: 16.50: 17.35: 17.40: 18.20: 18.25: 18.45: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.00: 20.05: 21.25: : István kori hétköznapok. : Versenyművek. : Közvetítés a nagykátai 2. sz. óvodából. : Gyermekműsor. : A múlt-idő arany-ága» Juhász Ferenc verse. : Operakórusok. : A Magyar Rádió Karinthy Színpada. : Tánczenei koktél. : Az Állami Népi Együttes műsorából. : Dokumentumok Vészi Endréről. : Az amatőr zenei mozgalom híradója. : Útközben. : A főutcától a faluszéléig. : Barokk kamarazene. : Láttuk, hallottuk. : Operettfelvételekből. Orosz Júlia és Radnai György énekel. : Mai könyvajánlatunk. : Epizódok Rideg Sándor, Kristóf rózsafái című regényéből. : Nagy siker volt! A Bécsi Filharmónikus Zenekar hangversenye az Erkel Szírül ázban. : Adottságok, lehetőségek a Balaton-nagy berek! Álla­mi Gazdaságban. : Tíz perc külpolitika. : A dzsessz világa. : ‘Népdalok. : A Philadelphiai rézfúvós együttes játszik. Tévetorna (ism.) (színes) Kuckó (ism.) Berkes Péter: Utjinam srácok! Tévéfilmsorozat gyerekeknek V—Vi. rész. (ism.) (színes) Mindenki közlekedik. •. (i3m.) Tökéletes házasság. Ameri­kai film. (ism.) Ű3zó- és vízilabda világ- bajnokság. Magyarország —Jugoszlávia vízilabda- mérkőzés. Közvetítés Nyu- gat-Berlinből. (színes) Malom. Utazási vetélkedő. Bulgária (ism.) Minden évben újra. NSZK tévéfilmsorozat III/3. rész. (színes) Barátság 25 nyelven. Nem­zetközi úttörőtábor Zán- kán (színes) Nem felejtek és nem em­lékezem. Dokumentum- film. Hírek. Túri gölöncsérek. Rövid­film (színes) Reklám. Ember éneke. Mai magyar költők (ism.) Egymillió fontos hang­jegy. A V’Moto-Rock együttes közreműködésé­vel (színes) Reklám. Cicavízió. Tévétorna (színes) Tv-híradó. Szép magyar tánc. X/3. rész: Uvegestánc (színes) Fekete gyémántok. Magyar film. I. rész. (színes) Kettős arckép. Kocsis Zoltán és Ránki Dezső, (színes) Tv-híradó 3. Ä/ orosz forradalom dalai­ból. Tíz perc külpolitika. Nóták. Lovass Lajos, László Annié, Mozsár Im­re és Talabér Erzsébet énekel, Bicskei Géza cim- balmozik. Két operettnyitány. Zenés műsor üdülőknek. Hegyek között, völgyek között... Jegyzet. Nóták. Zenekari muzsika. Nőkről — nőknek. A Berlini Rádió Gyermek- kórusa énekel. Kettőtől ötig .. • ötödik sebesség. I. István. Történelmi arc- képcsarnok Népdalok. Bikfalvy Júlia és Lukácsi Huba énekel. Baranyai Zsolt furulyázik, Fábián Márta cimbalmo- zik. Liszt: Három Petrarca szo­nett. S\ágermúzeum. Hazai barangolások. Delibes: Lakmé. Háromfelvonásos opera. 3. MŰSOR Liszt-művek. Thomas Beecham vezényel a Royal Filharmonikus zenekar élén. Kamarazene. Francia operaáriák. Nicolai Gedda énekel. Bemutatjuk új kórusle­mezünket. A világgazdaság hírei. Zenekari muzsika. Wagner: A nürnbergi mes­terdalnokok — A III. fel­vonás zárórésze. Emil Boleslav Lukac és Ján Smrek versei. A dzsessz történetéből — 18. rész. Közkívánatra! 22.20: 2. MŰSOR: 20.00: Rivalda nélkül. Donquijoteizmus. 20.10: Gyurkó László: A Búské­pű lovag. Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála. Drá­ma két részben. A 25. színház előadása, felvé­telről. (14 éven felülieknek!) 21.10: Közben: Tv-híradó 2. KOSSUTH 8.25: Lányok, asszonyok. 8.50: Az Éneklő Ifjúság az Új Filharmonikusok Klubjá­ban. 10.05: Zenekari muzsika. 11.29: Az ember útja. Adám nyomában. V. rész. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Magasugrók. Jegyzet. 13.20: A Melódiakoktél folytatá­sa. 14.00: Közvetítés az öttusa VB- ről. 14.10: Liszt: Három Petrarca- szonett. 14.30: Tudomány és gyakorlat. 15.05 : Űj zenei újság. 15.49: A Skorpió együttes ' rxelvétfeteiből. 16.00: 168 óra. 17.30: Sugár Rezső—Romhányi József: Hunyadi — hősi, ének. 18.25: Mai könyvajánlatunk. f 19.05: Közvetítés az öttusa V^Ö- ről. * 19.13: Karnyóné, avagy ^ vén-. asszony szerelme. Csoko­nai Vitéz Mihály Vígjáté­kénak rádióváltozata. 20.13: Kedves lemezeim. 21.09: Magyar operaénekesek. Miller Lajos. 22,15: Közvetítés a vízilabda VB- ről és a kajak-kenu baj­nokságról. 22.35: A beat kedvelőinek. 23.20: A Wilanow vonósnégyes felvételeiből. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI 8.05: 8.20: 8.33: 9.15: 9.30: 10.00: 12.03: 12.33: 13.20: 14.00: 14.50: 15.05: 15.25: 15.33: 16.20: 16.33: 17.30: 18.10: 18.56: 19.45: 20i33: 21.30: 22.33: 23.20; Sí ^Lh»aIott f^rfi esete című csehszlovák filmet 20 órakor mutatja be a televl zió. 8.08: 8.33: 8.56: 10.05: 10.40: 11.37: 12.20: 14.05: 14.54: 15.15: 16.47: 16.53: 17.30: 18.30: 19.33: 21.01: 21.35: pénteken 22.30: Híres prímások muzsikál­nak. Tíz perc külpolitika. Opereitrészletek. Válaszolunk hallgatóink­nak. Polkák fúvószenekarra. Gratulálunk! 25 éves a Népstadion. Előadja a szerző: Francoise Hardy és Frank Schöbel. Operarészletek. Eco-mix. Gazdasági min­denféle. Fiataloknak! A magyar népköltészet hete. Török Erzsébet népdal­felvételeiből. Orvosi tanácsok — a gyógyfürdőkről. Napraforgó — Cottbusból és Budapestről. Éneklő ifjúság, ötórai tea. Nóták. Könnyűzenei stúdiójik fel­vételeiből. Operettdalok és kettősök. Magnósok, figyelem! A magyar népköltészet hete. Népdalcsokor. Zenekari muzsika. Slágermúzeum. 3. MŰSOR A szolnoki stúdió szlovák nyelvű műsora. Magyar szerzők fúvósmű­veiből. Schubert-dalok. Ella István Bach-orgona- estje Slágerlista. Operarészletek. Kodály-kórusművek. Széli György vezényel a Clevelandi Szimfonikus Zenekar élén. Operaáriák. A protest-song történeté­ből (II.) Délutáni hangverseny. Juhász Ferenc versei. Beethoven: IV. szimfónia. Operarészletek. Mozart kamarazenéjéből. Nagy siker volt! Az MRT szimfonikus zenekarának hangversenye a Csepeli Munkásotthonban, Dzsesszfelvételekből. Bemutatjuk új felvételün­ket. Magyar és külföldi költők tréfás verseiből. 8.59: Tevetorna (ism.) (színes) 9.35: Focisuli. 7. rész, (ism.) . 9.55: Tisztavatás. Közvetítés a "budapesti Kossuth Lajos térről (színes) 10.45: Hírek. 10.50: Zsebtévé (színes) 11.25: Budapesti honvédelmi nap. Közvetítés a Duna-parti vízi- és légiparádéról. 12.35: Érdekes állatkertek. NSZK filmsorozat: 4. rész: A medellini állatkert. 13.00: Játsszunk együtt! 4. rész: Golyók, tékák. 13.10: Gyertyán Ervin: Karancs- falvi szökevények. Tévé­film gyerekeknek. I. rész. 14.40: Nótaszó (színes) 15.00: Műsorainkat ajánljuk! 15.25: „Nagyapánkról e dal... ” Dokumentumfilm. 16.20: Lehet egy kérdéssel több? 16.50: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 16.55: Labdarúgó MNK-döntő. Közvetítés a Népstadion­ból. A szünetben: Esti £.mese (színes) 18.50: Varázsló vagyok. Szovjet portréfilm (színes) 19.00: A HÉT. 19.45: Tévétorna (színes) 19.50: Hírek. 20.00: Fekete gyémántok. Ma­gyar film II. rész. 21.10: TELESPORT: — Úszó- és vízilabda vi­lágbajnokság. Közvetítés Nyugat-Berlinből (színes) — Sporthírek. 21.50: Hírek. KOSSUTH 6.10: 7.23: 8.10: 8.26; 9.25: 9.45: 10.38: 10.52: 11.02: 12.10: 12.15: 12.20: 13.00: 13.50: 14.10: 14.40: 15.13: 16.08: 16.38: 17.10: 17.15: 18.10: 18.30: 19.15: 19.39: 20.25: 22.10: 22.40: 0.10: Kellemes ünnepeket! Emlékeztető — a madár­látta kenyérre, öt kontinens hét napja. Dunántúli és alföldi nép­dalok. Olvastam egy novellát. Fenákel Judit: Zsalmerka. Opera-indulók. A magyar népköltészet hete. A kerítésre rajzolt törpe, avagy a mese születése. Irta: Csukás István. Augusztusi köszöntő. Földeák János, Gereblyés László, Kassák Lajos, Kis Ferenc és Vészi Endre versei. Zenekari muzsika. Jelentés az öttusa VB-rőL Édes anyanyelvűnk. A zenekari muzsika foly­tatása. Rázós úton. Bajor Nagy Ernő írása. Pacsirta. Részletek Lehár Ferenc—Martos Ferenc daljátékából. Metronóm. Kórusmuzsika. Pillantás a nagyvilágba. Magyar zeneművészek portréja. Azt beszélik ... Riportmű­sor szóbeszédekről. Népdal körök országszerte* Jelentés az öttusa VB-rőL Szindbád. Krúdy Gyula regénye rádióra alkalmaz­va. n. rész. Slágerexpressz! Alkotmánynapi krónika. Pataky Kálmán legszebb operettfelvételeiből. Másokért élni. A Rádió- színház bemutatója. Nagy siker volt! Kocsis Zoltán zongoraest­je Közvetítés az öttusa VB- röl és az úszó-vízilabda VB-ről. Arturo Toscanini vezényel Sanzonok. PETŐFI 7.30: Bach-müvek. Albert Schweitzer orgonáL 8.05: Érdekességek a jövő hét műsorából. 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Vasárnapi koktél. 10.33: örökzöld dallamok. 11.27: Nemzetek Színháza Cara- casban. 11.47: Térzene a Budai Várban. 12.20: Jó ebédhez szól a nóta. 13.19: Robi, Tóbi és Töfröcsó. Fantasztikus rádiójáték gyermekeknek. 14.00: Táskarádió. 15.00: Sárdy János énekel. 15.33: Nemzetiségeink zenéjéből. 16.13: Fényes Szabolcs szerze­ményeiből. 16.45: Mikrofon előtt az irodal­mi szerkesztő. Jegyzet. 16.55: ötórai tea. 18.00: Közvetítés a labdarúgó MNK-döntŐ II. félidejéről. 19.16: Augusztusi tudományos mozaik. 19.46: Dzsesszfelvételekből. 20.18: Kritikusok fóruma. 20.28: Színes népi muzsika. 21.10: A szálkái kódex. Iskolai műveltség a XV. század­ban. 21.30: A néma levente. Daljáték — két részben. 23.23: Könnyűzene éjfélig. 3. MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió szerb-hor- vát nyelvű műsora. 7.30: A pécsi stúdió német nyelvű műsora. 8.08: Zenekari muzsika. 10.01: Oj zenei újság. 10.36: Jean-Pierre Rámpái és Robert Veyron—Lacroix Bach-fel vételeiből. 11.11: Világirodalmi matiné. 12.10: Operarészletek. 13.00: Művészlemezek. ' 14.00: Kis magyar néprajz. 14.05: Világhírű előadók Beetho- ven-f elvételeiből. 15.08: Karnyóné. avagy a vén­asszony szerelme. Csoko­• nai Vitéz Mihály vígjáté­kának rádióváltozata. 16.08: Magyar előadóművészek felvételeiből. 18.03: Hangversenyközvetítés. Közben: Kb. 18.43: A magyar széppróza századai. XXIH. rész. Kb. 18.58: A hangverseny közve­títés folytatása. 19.31: Hangfelvételek felsőfokon. 20.13: Utókalkuláció a Péti Nit­rogén műveknél. 20.28: Csak fiataloknak! 21.28: Magyar zeneszerzők. Az MRT szimfonikus zenekara játszik. 21.55: Legszebb sztereo operale­mezeinkből. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom