Petőfi Népe, 1978. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

1978-07-29 / 176. szám

A TELEVÍZIÓ ÉS A RÁ DIÓ MŰSORA A rádió állandó műsorszámai Kossuth: 4.20-töl 8.15-lg: JÓ reggelt 1 A Kossuth Rádió reggeli műsora. Közben: 4.80: Hírek, Idő­­tárás — 4.40: Szót kérek 1 — 6.00: Reggeli krónika I. — 5.20: Mű­­sorajánlatunk — 0.30: Hírek, idő­járásjelentés — 0.40: Falurádió — 8.00: Reggeli krónika II. — 8.30: Hírek, Időjárás — 7.00: Reggeli krónika m. — 7.30: Könyvismer­tetés — 8.00: Hírek, Időjárás — 8.00: Műsorismertetés — 8.10: Bu­dapest és $ vidék kulturális programjából — 10.00: Hírek, Idő­­táras — 12.00: Déli krónika — 12.20: KI nyer ma? — 10.00: Hí­rek, időjárásjelentés — 18.00: Hí­rek, Időjárásjelentés — 17.00: Hí­rek, Időjárásjelentés — 18.30: Es­ti magazin — 22.00: Hírek, Időjá­rás, sport — 24.00: Hírek, Időjá­rás. vetőn: 4.28-tól 7.89-lg a Petőfi Rádió reggeli zenés műsora. Közben: 4.30, 0.00, 0.30, 8.00, 8.30, 1.00. 7.30: Hírek, ldőjárésjelentés- 8.30- Hírek — 9.30: Hírek, Idő­járás - 10.30: Hírek. Időjárás — 11.30: Hírek, Időjárás — 13.30: Hírek, Időjárás — 13.48: időjárás- és vízállásjelentés — 14.00-től 18.00-lg: Kettőtől hatig — zenés délután. Közben: 14.30,10.30,16.30: Hírek, időjárás — 18.30: Hírek — 20.30: Hírek, időjárás. 22.30: Hí­rek, Időjárás — 24.00: Hírek. I, műsort Hírek: 14.00, 16.00, 10.00, 19.30, 23.00. Kedd Hétfő KOSSUTH 8.23: Mit üzen a Rádió? 9.00: Koccintás a jövőre. Győry Dezső versel. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Kele, kele, fűzfa. Közvetítés a badacsony­­tördemlcl óvodából. 10.08: Muzsikáló gyerekek. 10.32: Bioritmus. 10.02: Zenekari muzsika. 11.39: Jókai Mór élete és kora. Irta: Mikszáth Kálmán. 13.30: Tánczenei koktél. 13.30: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13.30: „Prímás fantázia". 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Richard Tucker operafel­­vételeiből. 10.10: Édes anyanyelvűnk. 10.10: Bemutatjuk új felvéte­lünket. 18.01: Kórusművek. A KISZ Művészegyüttes Egyetemi énekkara énekel. 16.00: A reformkor és a szabad­ságharc Irodalmának hetei, 17,10: Zenekari muzsika, 19.10: Énekszóval, muzsikával. 19.40: Sajtókonferencia — a Bá­bolnai Állami Gazdaság­ban. 30.40: Liszt-müvek — világhírű előadóművészek tolmácso­lásában. 11.30: Adósok. Riport. 32.30: Tíz perc külpolitika. 23.301 Schönberg: Hat darab fér­fikórusra Op. 35. 23.45: Rajz és grafika. Riport. 23.00: A sevillai borbély. Rész­letek Rossini operájából. 0.10: Idrányi Iván táncdalalból.?' PETŐFI 8.05: Népdalok, néptáncok. 9.00: Klasszikus operett részle­tek. lOsOOi Zenés műsor üdülőknek. 12.00: A Szovjetunió Honvédel­mi Minisztériumának Központi fúvószenekara Játszik. 12.331 Grafikai Blennálé Wroc­­lawban. 12.53: Vladimir Horowitz zon­gorázik. 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: Kórusmflvek Weöres Sán­dor verseire. 14.00: Kettőtől ötig ... 17.00: Ötödik sebesség. 18.00: Tanuljunk gyermeknyel­ven. 11. rész. 18.33: Zeneközeiben. 19.40: Barátság slágerexpressz. 20.09: Labirintus. 20.27: A Rádió Dalszínháza. 22.33: Derűre is derű. 23.00: Nótacsokor. Szerda Csütörtök Péntek Szombat július 31-től augusztus 6-ig Vasárnap TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ 16.188 Hírek. 16.25: Joachim, dobd a gépbe. Magyarul beszélő csehszlo­vák filmvlgjáték (színes) 18.00: V1T-KUBA (színes) 18.30: Föld és kenyér. A Hori­zont Szerkesztőség mű­sora (színes) 18.55: Reklámműsor. 19.05: Esti mese (színes) 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gazdag ember, szegény ember. Magyarul beszélő amerikai tévéfllmsorozat. XlI/5. rész. (színes) 20.45: Közgazdasági kislexikon. Rajzfilmsorozat. 9. rész: reálbér, reáljövedelem ■ (színes) 20.55: Zene, zene. zene. Szent­endrei körkép (színes) • 21.45: VIT-KUBA (színes) 22.45: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: ZENES NYÁRI ESTÉK — Donizetti: Rita. Zenés anekdota nyolc képben, (lsm.) (színes) 20.55: Artisták a porondon. Rö­vidfilm. 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: Románkori művészet az NDK-ban. NDK rövid­film (lsm.) 21.50: Reklámműsor. 21.55: Juharlevél. Magyarul be­szélő francia filmsorozat. XIII 5. rész. KOSSUTH 8.25: Tanuljunk gyermeknyel­­ven. II. rész. 8.55: Yehudi Menuhin hegedűi. 10.05: Ballagó Idő. 10.25: A Magyar Rádió és Te­levízió énekkara énekel. 10.36: Donizetti: A farsang csü­törtökje. Egyfelvonásos opera. 11.39: Jókai Mór élete és kora. Irta: Mikszáth Kálmán. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv. 13.25: A Melódlakoktél folyta­tást!. 14.02: Grant kapitány gyermekei. Verne regénye rádióra alkalmazva. I. rész. 14.51: Éneklő Ifjúság. 15.10: Orosz forradalmi dalok. 15.23: Mezők, falvak éneke. 15.41: Magyarán szólva... 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Salnt-Saens: Az állatok farsangja — szvit. Fiatalok stúdiója. ; Grieg: c-moll szonáta. A Szabó család. 19.15: Olasz művészek opera­hangversenye. 20.03: Gazdasági mlnlfórum a tervezésről. 20.33: Népdalok. Ferenc Éva és Tihanyi József énekel. 20.56: Asszíriából Jelentem. 21.26: Mozart: C-dúr vonósötös. 22.20: Nagy siker volt! A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye a pécsi Liszt Ferenc teremben. 22.54: Meditáció. . J23.0ÍI 8.593 9.05: 9.30: 9.55: 10.40: 11.20 15.53: 16.00: 18.00: 18.30: 18.35 18.45: 18.55: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.00 Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna (lsm.) (színes) Érdekes állatkertek. NSZK filmsorozat. 1. rész: A Cordobal Állat­­kert (lsm.) idesüss! Ajánlóműsor gye­rekeknek. (lsm.) Gazdag ember, szegény ember. Magyarul beszélő amerikai tévéfilmsorozat. XII/5. rész. (lsm.) (szí­nes) Delta, Tudományos hír­adó. (lsm.) (színes) Most mutasd meg! Tár­sasjáték. (lsm) Hírek. Művészek a porondon. A Művészek Szövetségének 51. Gálaestje (színes) Dél-alföldi krónika. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. VIT-KUBA (színes) Reklámmflsor. A távoli Szogdlana föld­je. Szovjet ismeretter­jesztő film (színes) Szépen, Jól magyarul. A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. Reklámműsor. Esti mese. Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna (színes) Tv-híradó. Boldogság. Tévéjáték Mi­hail Bulgakov színmüvé­ből. (színes) 16.28: Hírek. 16.35: Tv-mozalk. Rövldfilm­­összeállítás. 16.45: Születésűnk titkai. 17.35: Telesport. 18.00: VIT-KUBA (színes) 18.30: Könnyűszerkezet — nehéz­ségekkel. Riportműsor. 19.00: Reklámmflsor. 19.10: Esti mese (színes) 19.20: Tévétorna (színes) 19.30: Tv-híradó. 20.00: A bűvész. Magyarul be­szélő amerikai filmsoro­zat. Az elrabolt énekesnő. 20.50: VIT-KUBA (színes) 23.00: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Raffaella Cárrá műsora. Spanyol film (színes) 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: A virágáruslány. Koreai film. (színes) KOSSUTH 8.25: Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. 9.05: Hunyadi László. Részletek 10.05: Ballagó idő. Fekete Ist­ván regénye 10.25: Veszik? Nem veszik? Ri­port. 10.40: Zenekari muzsika. 11.39: Jókai Mór élete és kora. Irta: Mikszáth Kálmán. 12.35: Melódlakoktél. 16.33: Hírek. 16.40: A marokkói szűk. NSZK rövidfilm (színes) 17.05: Tudományos rajzfilmek (színes) 1. A hegységek keletke­zése. 2. Az ősi tengerek élővi­lága. 17.30: Mindenki közlekedik. Köz­lekedési műsor. 17.45: VIT-KUBA (színes) 18.15: Reklámműsor. 18.20: öt perc meteorológia. Időjárás előrejelzés. 18.25: Malom. Utazási vetélkedő. Csehszlovákia. 18.55: Reklámműsor. 19.05: Esti mese. 19.20: Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna (színét) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. Tudományos híradó. 20.25: Negyedik forduló. Tévé­játék. (színes) 21.40: VIT-KUBA (színes) 23.20: Reklámműsor. 23.30: Tv-híradó 3. * 2. MŰSOR: 20.00: Táncos idők. Francia ze­nés film. I. rész. (színes) 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Ot perc meteorológia. (Um.) 21.25: Sakk-matt. Karpov—Korcs­­noj világbajnoki döntő. 21.50: Válás amerikai módra. Magyarul beszélő amerikai filmvígjáték, (színes) KOSSUTH 17.07: 17.31: 18.00: 3. MŰSOR 14,05: Magyar^szorzók műveiből. 14.26: Az I Muslci (11 Roma kamarazenekar lemezei­ből. 14.56: Életem. Gorkij regénye rádióra alkalmazva V, (befejező) réaz. 16.03: Hu.zonttt perc beat. 16,28: Verdi operaáriák, Blrglt Nilsson á. James McCracken énekel. 17.08: Láttok, hallottuk. 17.30: A hét zenemüve. 18.05: Z.ebrádlőszlnház, 18.18: Az 1877. évi Montreuxl Nemzetközi Dzsei.zfesztl­­vál felvételeiből. 18.331 Nagy .Iker voltl 20.31: Remekírók — remekmű­vek. 21.30: Régi magyar táncmuzslka. 21.341 Beethoven vonósnégyesek. Itzhak Perlman, Vladimir Azkenazl és a Guarneri lemezeiből. l^A fe^PSXcjfse.ns’közyetJtéa.., , _ IZ Úlyuiiása. .1 T . 23.38: Népzene. Rigó Sándor zenekara Játszik, Cseke Júlia énekel. 0.10: Sztevannvlty Zorán és Dusán liincdálálhnl. PETŐFI 8.05: Fúvo.s/enc tánc ritmus ban. 8.20: Tíz perc külpolitika, (lsm.) 8.33: Verbunkosuk, nóták. 9.33: Derűre Is derű. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.00: Ben Franklin Párizsban. 12.33: Arcképek a szlovák Iro­dalomból. 12.50: Szimfonikus táncok. 13.33: Schumann: Erdei képek. 14.00: Kettőtől hatig ... 18.00: Ötödik sebesség. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Magyar nóták. Böbe Gás­pár Ernő népi zenekara játszik, Takács Béla éne­kel. 19.16: II. Rákóczi Ferenc emlék­iratai. Jegyzet. 19.30: Csak fiataloknak! 20.36: Mindenki könyvtára. 21.09: A tegnap slágereiből. 22,00: Népdalok. 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Részletek Lehár Cigány­­szerelem és Luxemburg grófja című operettjéből. 23.38: Schubert-kórusmüvek. 3. MŰSOR 14.05: Dzsessz!elvételekből. 14.24: Vlrágh Endre Llizt-orgo­­naeitje a Zeneakadémia nagytermében. Közben: 15.04: Emlékiratok a szabadság­­harc és az abszolutlzmui koráról. 18.23: A hangversenykőzvetlléz folytatását 18.03: Romantikus operákból. 17.00: Sosztakovlcs: I, szimfó­nia. 17.30: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.03: Madrigálok. 18.30: Brahms: A szép Magdol­na — dalciklus. 19.33: Magyar Irodalmi Arckép­­csarnok. 19.53: Szimfonikus zene. 22.08: Voltaire és a muzsika. Jelenet a tv-Játékból 21.00: Suzy Quatro Budapesten. Részletek a Kisstadionban rendezett koncertből, fel­vételről. (színei) 21.381 VIT-KUBA (színes) 22.33: Tv-hlradó 3. 12.46: A Veszprémi Tévétalálko­­zö díjnyertes fltmjel: Segítsetek, segítsetek. Té­véfilm (lsm.) 2. MŰSOR: 20.00: Gyilkosság leírása. Ma­gyarul beszélő lengyel bűnügyi film (izlne.) 21.30: Tv-hlradó 2. 21.50: Mire JA az Irodalom? Ri­portműsor. KOSSUTH 8.23: Labirintus. ■ 8.40: Beszélni nehéz. . 8.32: Ifjúsági dalok. 9.02: Szimfonikus zene. 10.05: Ballagó Idő. Fekete István regénye folytatásokban. 10.25: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.40: Nagy mesterek kamaraze­néjéből. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Könyvszemle: Csurka Ist­ván: Amerikai cigaretta. 13.30: Színes népi muzsika. 14.01: A reformkor és a szabad­ságharc irodalmának he­tei. 15.10: Jean-Pierre Rámpái fuvo­­lázlk. 15.40: Vakáció az Egyenlítő mentén. 16.05: Himnusz minden időben. 17.07: Járjuk a világot. • • 17.32: Zenekari muzsika. 19.15: Gondolat. 20.00: Geszty Szilvia énekel, 20.13: Bizet: Carmen. Négyfel­­* vonásos opera. Közben: 21.09: KU magyar néprajz. 21.14: Az operaközvetítés foly-22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Az operaközvetítés folyta­tása. 23.34: Orosz népdalok, 0.10: Ylrágénekpk. PETŐFI 8.03: Magyar szerzők zené. Játékaiból. Közben: 8.20: T(z pere külpolitika (lim.) 8.33: A Magyar .zerzök zenéi játékaiból című mütor folytatása. 9.0: Egy Ara dzsessz. 10.00: Zené. műsor üdülőknek. 11.33: A Szabó c.alád. 12.00: Miikolcl Váradl András népi zenekara Játszik. 12.33: A trubadúr. Részletek Verdi operájából. 13.33: Német gyerekek énekel­nek. 14.00: Kettőtől Ötig... 17.00: Ötödik aebetiég. 13.00: Egy ki. figyelmet kérek 1 Darvsai István jegyzete. 11.10: Hírei énekesek könnyűze­nei felvételeiből. 13.32: Harminc perc rock. 19.30: Zenei szerkesztők é. ren­dezők műhelyében. 20.33: Diákkönyvtár hangszala­gon. 21.31: Nótarsokor. 22.33: Kellemes pihenést! Közben: 13.13: Házunk tája. 13.30: A Melódiakoktél folyta­­tása. 14.00: Zene gitáron. 14.35; Nótamuzslka. 18.28: Ezeregy délután. 16.10: Kóru. pódium. 16.30: Prokofjev: Rómeó é. Jú­lia — I, szvit. 17.07: Olvastam valahol. ■. 17.27: Operaegyüttesek. 17.58: Népzene. 1S.1S: Kritikusok fóruma. 19.18: Vllégizlnház. 20.08: Bemutatjuk új lemezünket. 20.43: Dzseiszfelvételekből. „ . - . 21.05: A Phllharmonla zenekar lemezeiből. £2.20: Verbunkos muzsika. 22.44 (.Bohémélet. Részletek 0.10: Filmzene. PETŐFI 8.25: 8.35: 9.34: 10.05: 10.25: 10.30 i 11.00 i 8.05: Magyar tájak dalaiból. Közben: 8.20: Tíz perc külpolitika (lsm.) 8.S3: A Magyar tájak dalaiból című műsor folytatása. 8.48: Slágermúzeum. 9.30: A nevezetei mosogató­lány. Cervantes elbeszélé­se rádióra alkalmazva. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.00: Népszerű kubai énekesek és együttesek felvételeiből. 12.33: Miskolci stúdiónk jelentke­zik. 12.55: Híres énekesek dalfelvéte­leiből. 13.25: Édes anyanyelvűnk. 13.30: Zenevár. 14.00: Pécsi mozaik. 14.35: Sokféle! 15.36: Az olvasópróbától a pre­mierig. 16.00: Földön, vízen, levegőben. 16.33: Történelem. 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Görög regék. 18.20: Schirmer: Szólistaparádé. 18.33: Megzenésített versek 19.55: Slágerlista. 20.33: Diákkönyvtár hangszála­kon. 21.33: Gyöngy Pál operett- és filmzenéiből. 21.59: Mozart: C-dúr vonósötöi* 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Vukán György szerze­ményeiből. 23.20: Zenés játékokból. 3. MŰSOR • Jelenet a bői. (Kedd, „Joachim dobd a gépbe” tv 16.25) című csehszlovák film-3. MŰSOR 14.05: Szenthelyi Miklós bege­­dflestje 15.08: Zenekari muzsika. 17.14: Kórusművek. 17.55: Meditáció. 18.10: Mozart: C-dúr vonósötös. 18.42: Bemutatjuk új lemezűn­ket. 19.33: Hangfelvételek felsőfokon. 20.30: Versek világa. 20.47: Magnóról — magnóra. 21.32: A reformkor és a szabad­ságharc irodalmának be­tel. 22.00: Hangverseny Honegger és Britten müveiből. Állatok a nagyvárosban. Bach müveiből. Sötétes az erdő. Közvetí­tés a bátaszékl I. sz. óvodából. Hang-játék. Emléked ölében. Győry Dezső versel. Lortzing operáiból. Demokraták. Epizódok Jankó Jesensky regényé­ből. 8.59: Idősebbek is elkezdhetik. 8.59: Tévétorna (lsm.) (színes) 9.05: Utánam srácok! Tévéfilm- 9.05: sorozat gyerekeknek. I—11. rész. (lsm.) (színes) 10.05: Mindenki közlekedik. Köz- 9.30: lekedésl műsor (lsm.) 10.20: A bűvész. Magyarul be­szélő amerikai filmsoro- 0.20: zat. Az elrabolt énekesnő. (lsm.) (színes) 10.30: 11.10: Ember és Föld. Spanyol ismeretterjesztő filmsoro- ü.15: zat: A madarak birodal- 11.20: ma. (lsm.) (színes) 11.35: Malom. Utazási vetélkedő. Csehszlovákia (lsm.) 14.53: 14.30: Minden évben újra. Ma­gyarul beszélő NSZK té­véfilmsorozat Í1I/1. rész. (színes) 15.45: Világbajnokok. Filmössze­állítás a fogathajtó világbajnokságokról (szí­nes) 16.00: VIT-KUBA (színes) 17.35: Hírek. 17.40: Reklámműsor. 17.45: Tájak, városok, emberek. Kerala, a türelem országa. Francia rlportfllm (színes) 18.2QJ Arany fák alatt, össze­állítás cseh és szlovák lí­rából. 18.40: Egymillió fontos hangjegy. Mátray Zsuzsa közreműkö­désével. (Színes.) 19.00: Reklámműsor. 19.10: Cicavízió. 19.20: idősebbek is elkezdhetik.: Tévétorna. (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szép magyar tánc. X/l. rész: Tardonai karikázó. (Színes.) 20.05: Második otthonunk: A munkahely. 21.15: Johnny Mathis Párizsban. Zenés film. (Színes.) 22.10: Tv-híradó 3. 22.20: VÍZ — KUBA. (Színes.) 2. MŰSOR: 20.00: Táncos idők. Francia zenés film. II. rész. (Színes.) 20.50: Tv-híradó 2. 21.20: így történt. Magyarul be­szélő francia film. (16 éven felülieknek!) 14.05: Manha Argerlch Ravel­­műveket zongorázik. 14.39: Csurka István: Amerikai cigaretta. Könyvszemle. 14.40: Szimfonikus művek. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenye 16.03: Négy évtized magyar ope­rája. 17.03: ötórai tea. ' 18.05: Kamarazene. 19.33: Zenekari muzsika. 20.46: Magyar Irodalmi Arc­­képcsarnok. 21.06: Világhírű operaénekeeek Budapesten. 22.06: Kilátó. 16.00: 16.25: 16.30: 17.00: 18.00: 18.30: 18.40: 18.45: 18.50: 19.00: 20.00: 10.05: 21.30: 21.40: 22.20 22.45 Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna, (lsm.) (Színét.) Érdekes állatkertek. NSZK filmsorozat: 2. rész: A Illa­­szabón! állatkert. Focisuli. 5. rész: összetett technikai gyakorlatok. (Ism.) Játsszunk együtt! 3. részt Labda. Cimbora. Irodalmi magazin gyerekeknek, asm.) Hírek. Sólyomszem, a nyomkereső. Magyarul beszélő amerikai film. V/4. rész. (Színes.) Alfonz Zitterbacke. Magya­rul beszélő, NDK Ifjúsági film. (lsm.) Műsorainkat ajánljuk! Reklámmflsor. VIT — KUBA. (Színes.) Mozdulj! Játékon sportve­télkedő. Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedömflsor. Reklámműsor. A Közönségszolgálat tájé­koztatója. Esti mese. (Színes.) Idősebbek Is elkezdhetik* Tévétorna. (Színes.) A Hét. Hírek. Az amsterdami ügy. Magya­rul beszélő angol film. (Színes.) Sporthírek. Házigazda: Bán György. ŰJ hanglemezek, (lim.) (Színes.) Hírek. 7.23: 8.10: 8.26. 8.55: 10.03: 10 .40: 11.05: KOSSUTH 12.10: 12.18: • Közreműködik: Andal Györgyi 11,52: Medálllák. József Attila verte. 12.38: Tánczenei koktél. ' 13.20: Népdalcsokor. ' 14.061 Grant kapitány gyerme­kei. Verne regénye rádió­ra alkalmazva. II. ré.z. ÍS.IO: Magyar előadóművészek felvételeiből. 16.08: A kiserdőből Jóttek. Do­kumentumműsor. 17.10: Vtlághy Erzsébet nótákat énekel, Balogh Elemér clmbalmozik. 17.38: Láttuk, hallottuk. 18.00: A Magyar Rádió és Te­levízió énekkara Kodály­­kórusműveket énekel. 19.15: A reformkor éz a szabad­ságharc Irodalmának be­tel. János vitéz. 20.07: Bemutatjuk új lemezün­ket. 20.50: Blgoletto. Részletek Verdi operájából. 21.39: A befolyásolás lehetőségei és határai. Beszélgetés Eliot Aronson „A társas lény” című könyvéről. 22.20: Tfz perc külpolitika. 22.30: SztravinazkU-művek. A Berlini Bádiú Szimfonikus zenekarának hangverse­nye az 1977. évi Berlini Ünnepi Heteken. KSzben: 23.14: Önarckép angyalokkal. Keresztes Agnes verseL 23,19: A hangversenyközvetítés folytatása. 0.10: Toronyzene. PETŐFI 8.05: Daluk a ..Fáklyavivők” című sorozatból. 8.20: Tiz perc külpolitika (lsm.) 8.33: Nóták. 9.10: A Válaszolunk hallgató-, lnknak — különkiadás. 9.30: Fúvószene, 11.00: Zenéi müzor üdülőknek. 11.80: „A jótevő tükór...” jegyzete III. rész. Czimmer József amerikai 12.00 t Udvardy Tibor Lehár­operettdalokat énekel. 12.32! Ránkl György: Pomádé király új ruhája — I. ■zvit. 13.03: Nőkról — nőknek. 13.331 Mese az ezüsthajóról. 13.00: Kettőtói ötig . • • 17.00 t Ötödik sebeiség. 11.02: Életutam. Mohácsi József­­névéi beszélget Fekete Gyula. 12.331 As elizondól lány. Részle­tek Offenbach operettjéből. 11.36: Aratási dalok és táncok. 19.35 t Slágermúzeum, 20.331 Trió. Társasjáték a Belg­rádi. a Zágrábi, és a Ma­gyar Rádió stúdiójában. 21.59: Fej nélkül. Irta: Simon Emil, 22.33: Abrahám Pál operettjeiből. 23.30:'Népdalok. 0.23: Lányok, asszonyok. JJ1®* 8.50: Terülj, terülj asztalkám. 13.10: Meseopera a legkisebbek­nek. Irta: Iványl Mária. 13.50: 9.25: Ötödik sebesség. 10.05: Barokk muzsika. 11.00: Utazzon kabaréval. 14.20: Közöl útiemlékek a Rádió Kabarészínháza 1977/71. 15.51: évadjáról. 18.16: 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 17.10: 12.30: Magyarán szólva... 12.43: Melódiakoktél. Közben: 6M*f 13.10: Plakát a falon. Jegyzet. 12.45: 13.20: A Melódlakoktél folytatá­sa. 16-90: 14.00: Magyar nóták. Borosa La­jos zenekara játszik. Mar- 20.00: czls Demeter énekel. 20.50: 14.30: Az állategészségügy hely­zete és gondjai. 21.05 18.05: OJ zenei újság. 22.20 15.40: Farkas Ferenc kórusmü- 23.20 veiből. 16.00: 168 őrá. 0.10 17.30: Ml a titka? 18.45: A reformkor é. a szabad­ságharc irodalmának he­tei. 19.28: Népdalest. 20.23: Nagy mesterek — világ­hírt! előadóművészek. 22.20: A Rádlószlnház bemuta­tója. 22.50: Kocsis Zoltán zongorázik. 23.15: A beat kedvelőinek. 0.10: Melódiakoktél. KOSSUTH Faluról mindenkinek. Ot kontinens hét napja. Néndalok. Kulturális magazin. Tűzálló Pál. Tamási Áron mesejátéka. A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa re­neszánsz müveket énekel. Wllbelm .Furtwängler ve­zényel a Berlini Filharmo­nikus zenekar és a Phll­harmonla zenekar élén. Ede. anyanyelvűnk. A Wllbelm Furtwängler vezényel — folytatása. Tiszta szívvel. Magyar művészek operett­­felvételeiből. Perben az emberért — Hi­rosimától z neutronbom­báig. Világhírű előadóművészek felvételeiből. Tudósportrék. Lemezmúzeum. A hasznost kincságás. Fáy András elbeszélése rádióra alkalmazva. Népdalkórusok. Parasztbecsület. Részletek Mascagni operájából. Magyart Imre népi zene­kara Játszik. Zenekari muzsika. Meditáció. Vas István és Weöres Sándor vénél. : Örökzöld dallamok. : Egy óra dzsessz. : Brahms: f-moll zongora­­ötös. : Operettdalok. PETŐFI PETŐFI 3. MŰSOR • A bűvész (csütörtök* tv 20.00) 14.05: Zenekari muzsika. 15.05: Emlékiratok a szabad­ságharc és az abszolutiz­mus koráról, n. rész. 15.25: Négy évtized magyar ope­rája. 17.14: Bemutatjuk új lemezünket. 18.05: Mozart-mfivek. 19.33: Schumann: C-dúr fantá­zia. 20.05: Jevgenyij Nyeszterenko operafelvételeiből. 20.50: Tallózás. 21.10: Tip-top parádé. 21.40: Bemutatjuk új kórusle­­mezünket. 22.20: Rádiószínház. 8.05: Viasz Piroska népdalokat énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika (lsm.) 8.33: Kálmán Imre operettjel­­böl. Közben: 9.05: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.20: Az operettrészletek foly­tatása. 10.00: Hogy tetszik lenni? 11.00: Énekszóval, muzsikával. 11.36: Dzse&szfelvételekből. 12.03: Magyar fúvószene. 12.33: Francia muzsika. 13.20: Éneklő Ifjúság. 13.30: Nyáridőben. Riport. 14.00: Fiataloknak! 14.45: Komisz lecke. Humoros, ironikus versek. 15.00: Berreg a telefon. Részletek Styne zenés játékából. 15.25: Orvosi tanácsok. 15.33: Bangó Margit cigánydalo^ kát énekel, ökrös Osztkár clmbalmozik. 16.00: ötórai tea. 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Zenéjét szerezte: Ri­chard Rodgers. 18.33: „Prímás fantázia". 18.58: Bécsi klasszikus operett­részletek. 19.45: Opo-mühely. 20.38: Umbulda. 21.35: Könnyűzene. 22.33: Slágermúzeum. 23.15: Irina Arhipova és Nikola Nlkolov énekel. 3. MŰSOR 1.30: A szolnoki stúdió szlovák nyelvű műsora. 1.08: Századunk zenéjéből. 9.08: Schumann-lemezeinkből. 10.05: Slágerlista. 10.40: Maurizio Pollin! Chopin­­műveket zongorázik^ 10.58: Mozart: Ludo Silla. Há­­romfelvonásos opera. 13.36: Victoria motetták. A Re­gensburg! Dóm énekkara énekel. 14.05: Szimfonikus zene. 16.03: A Brandis vonósnégyes hangversenye az 1977. évi Berlini Ünnepi Heteken. 17.30: „ •.. zizeg a régmúlt**. Győry Dezső versel. 17.11: Igor herceg. Részletek Borodin operájából. 18.31: Oj Bach-kantáta lemeze­inkből. 20.07: A reformkor és a szabad­ságharc irodalmának be­tel. 20.42: A dzsessz történetéből — 17. rész. 21.22: Donizetti operáiból. 22.20: Magyar zeneszerzők. 7.00: 7.30: 8.05: 8.33: 9.00: 10.33: 12.33: 13.05: 14.10: 14.25 14.55 17.00: 18.00 18.40 19.33: 19.43 20.00 20.40 20.50 23.12 A református egyház fél­órája. Pachelbel-orgonamüvek. Mit hallunk? A „Nyitnikék” postája. Szívesen hallgattuk. Szivárvány. Jó ebédhez zzól a nóta. Sirius kaoitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Zenés Játékokból. Barbra Streisand és Tommy Steele énekel. Jelenidőben. Made in Hungary. A Ma­gyar Rádió tánczenei hangversenye a Budai Parkszínpadról. Táskarádió. Vonuljatoik ki sanzonok. Magnóról — magnóra. Mikrofon előtt az irodal­mi szerkesztő. A vasárnap sportja — Totó. : Daloló, muzsikáló tájak. : Kritikusok fóruma. : OJ operalemezeinkből. : Népdalok, néptáncok. 3. MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió szerb-hor­­vát nyelvű műsora. 7.30: A pécil stúdió német nyelvű műsora. 0.05: Nagy siker volt! Perényi Miklós gordonkaestje a Zeneakadémia nagytermé­ben. 9.5S: Oj zenei újság. 10.51: Renata Scotto olasz operákból énekel. 10.55: Czak fiataloknak! 13.10: Bemutatjuk új kórnále­­mezünket. 13.051 Müvé.zlemeiek. 10.07t Kli magyar néprajz. 10.16: Széli György Wagner-fel­vételeiből. 18.01: Vllágszlnháa. Agls tragédiája. Bessenyei György drámájának rádió­­változata. 11.01: Balladáink világa. 14.21: 1,3 másodpere. 10.40: Tokody Hona népdal fel­vét eleiből. 17.04: Szimfonikus zene. 10.03: Kapcsoljuk a t-ai Stúdiót. Bálint Márta hegedűéit Ja Közben: Kb. 10.43: A magyar zzépprósa századai XXI. rész. Kb. 10.50: A hegeddest közvetí­tésének folytatása. 19.41: Remekírók — remekmű­vek. 20.24: Bemutatjuk új lemezün­ket. 61.02: Mindenkié legyen Adyt 21.lt: Romantikus müvek. 22.50: Sosztakovlcs poémák. A Lenlngrádl RTV ének­kara énekel. f á

Next

/
Oldalképek
Tartalom