Petőfi Népe, 1977. október (32. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-19 / 246. szám

Október 25-én, kedden este 7 órakor A KECSKEMÉTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN TÉLI DIVAT MŰKNEK ÉS FÉRFIAKNAK fővárosi manökenek és művészek közreműködésével RUHABEMUTATŐT RENDEZ A KECSKEMÉTI CENTRUM ÁRUHÁZ A műsorban fellépnek: Konferál: MOLDOVANYI ÁKOS, a televízió riportere Lehoczky Zsuzsa, Németh Sándor, Medgyesi Mária, Közreműködik: A MAGYAR RÁDIÓ KISEGYÜTTESE a Fővárosi Operettszínház művészei Jegyek: a művelődési központban és a Centrum Áruház készruha Felföldi Anikó cigánydalokkal, Zana József parodista osztályán 10 forintért kaphatók! 3985 HIRDETÉSEK APRÓ Ingatlan KERTES ház eladó. Kis­kunhalas. Székely u. 31. Érdeklődni Széchenyi u. 76. Szűcs Antal, _____________1177 B AJÄN, Kertész Utcai sor- earázsban villannyal, szere­lőaknával garázs eladó. Ér­deklődni Szabadság u. 64. Galambos. ______________1176 K ÉTSZINTES előkertes ház eladó. Kiskunhalas. Berzse­nyj u. 5._________________1151 CSALÁDI ház. azonnal be­költözhetően eladó. Cím: Baiaszentistván. Pandúr ul- ca 64, sz. (Schllli) ____956 H Az eladó. Kecskemét. Er­zsébet krt. 21. szám alatt. Halász Mihály._________18731 hAr omszobAs felújított ház. kis kerttel, garázzsal eladó. Vargáék, Kecskemét, Széchenyiváros 57 a. (Arva- há mögött jobbra)______^4466 S OLTVADKERTEN 289 négyszögöl telek alapDal. építőanyaggal eladó. Ér­deklődni: soltvadkert. Vö­rösmarty 3 Délután 17 óra Után,__________________ 18724 K ECSKEMÉTEN sürgősen veszek kisebb házrészt 100 000,— Ft plusz részlet- fizetéssel. Leveleket: ..No­vemberi ill 219" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbb kérek. 4473 ELADÓ elfogadható áron, beköltözhetően, 2 szoba, konyha, kamra, garázs, pincéből álló ingatlan Kis­kunhalason. Érdeklődni le­het: Wepper p. 6400. Kis­kunhalas. Gimnázium u. 11/a szám. ______ 4486 S ZOBA, konyhás ház mel­léképülettel. 800 négyszögöl területtel, azonnal beköltöz­hetően eladó Villany van. Sáraiék. Kecskemét. La- dánybenei úton ,69-es km- kővel szemben. ílO-es autó- buszmegállótól 10 perc já­rásra.) 4491 SZOBA, konyhás, tanyai lakás. 750 négyszögöl gyü­mölcsössel eladó. Kiskun­halas. Alsószállás 145. Ke- resztúri-tanya. __________1181 K ERTES családi ház eladó, jószágtartás lehetséges. Kis­kunhalas, Míg Károly u. 70. Érdeklődni vasárnap.__1182 E LADÓ soltvadkert, Koltói A. 28. szám alatti ház. Ér­deklődni lehet mindennap. _____1402 H AROMSZOBAS. kertes ház. beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Korvin u. 27. ________________ 1184 KISKUNHALAS központjá­ban, azonnal beköltözhető négyszobás, komfortos plusz 2 üzlethelyiségből álló csa­ládi ház. sürgősen eladó. Eötvös u. 7. szombat, va­sárnap 8—16 óráig, Elmer­né. 1190 KISKUNHALAS központjá­ban. kertes, garázsos, nagy­méretű ház eladó. József Attila u. 2. Ugyanott Re­nault 10-es eladó. _____1192 K ISKUNHALAS központjá­ban fél ház eladó. Érdek­lődni Kiskunmajsa, Rákóczi u. 62. Bakróné._________1193 SZOBA, konyhás lakás. 1150 négyszögöl szőlő vetemé­nyessel eladó Kiskunhalas. Alsószőlők 35. Téglagyár mellett. Tereminé. 1194 SZOBA, konyhás ház, 400 négyszögöl területtel eladó. Kiskunhalas, Felsőszéleik 289 a téglagyár mellett, Bartek Károly._______1200 S ZOBA, konyhás ház. 1300 négyszögöl szőlő vetemé­nyessel eladó. Kiskunhalas, Alsótelep 14 á. vágóhídon túl, villany van. Sztanik­né. 1208 KISKUNHALAS. zártkert­ben 400 négyszögöl vetemé­nyes eladó: Érdeklődni Széksós u. 2. 1209 SZOBA, konyhás ház. be­építhető portával eladó. Kiskunhalas, Zerge u. 4. 1212 SZOBA, konyhás ház, 600 négyszögöl gyümölcsössel eladó. Pirtó. Táncsics u. 46. __________________________1187 ELADÓ tanya, 881 négy­szögöl bekerített területtel, állattartásra alkalmas, mű- úthoz, buszmegállóhoz kö­zel. Diesel-motoros aggre­gét 380/220 V darálóval együtt. Érdeklődni Kisszál­lás II 44. Sarnyai István. Levélcím: Hevesi György, Kelebia, Vermesjárás 24. _____________________1216 K UNFEHÉRTÓN víkendte- lek eladó. Hárosné. Kis­kunhalas, Eötvös u. 2. II. _________________________1218 E LADÓ 2 szoba, összkom­fortos, családi ház, 385 négyszögöl telekkel. Baja, Balassa u. 14. Kiscsávoly. ___________________________960 K ÉTSZOBÁS, komfortos la­kás, OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Vasút u. 6/a III. 9. 17 órától. 1186 Lakás 150 000 FT készpénz plusz OTP hitelátvállalással, két­szobás lakást keresek Kecskeméten. Leveleket ,,Értelmiségi" jeligére a kiadóba kérek. 18669 HAROMSZOBAS ^Társasházi lakás garázzsal beköltözhe­tően eladó. Kiskunhalas, Fürst Sándor u. 2/1. KISZ­lakótelep. _____________1154 E LADÓ kétszobás összkom­fortos lakás gázfűtéssel, ga­rázzsal. Baja, Babits M. u. 4. sz. III. em. Érdeklődni: 17 óra után,____________934 K ETTŐ és félszobás, gáz­fűtéses. összkomfortos lakás eladó. ÖTP hitelátvállalás­sal. Baja, Klapka u. 13. sz. ____ 936 B UDAPESTEN, 86 négy­zetméteres öröklakás beköl­tözhetően Gellérthegyen el­adó. 800 000 forintén. Dr. Barla 1022 Budapest. Al- vlnci u. 13. 1378 KECSKEMÉT város köz­pontjában épülő társasház­hoz (kettő- és háromszobás plusz garázs) társakat ke­resünk. Jelentkezés: Kecs­kemét, Sétatér .utca 11. egész nap. Körtvélyest Sándorné.__________ 4464 E LCSERÉLNÉM kétszobás, komfortos, tanácsi, főbérle­ti lakásomat kiskunhalasi hasonlóra vagy egyszobás­ra. Szeles András 7300 Komló, Fürst Sándor u. 14. ___________________________1207 BUDAPESTI, másfélszobás. II. emeleti, összkomfortos tanácsi lakásomat elcserél­ném kiskunhalasi hasonló­ra. Ajánlatot „Tavaszi köl­tözés” jeligére a Kiskun- halasi Hirdetőbe kérek. __________________________1217 B ÁJÁN, újvárosban I. em. 5. sz. 2 szoba, összkomfor­tos lakás eladó. Cím: Ko­vács Ferenc, Horgász u. 1. 1. em. 5,_________________958 B ELVÁROSI társasházban 2 szoba, étkezős lakás. OTP- hitelátvállalással eladó. Ba­ja, Kígyó u. 21. sz. II. em. 2. Érdeklődni este 6 óra után. 965 Gépek és alkatrészek DUNA oldalkocsi eladó. ' Kiss György 6334. Géderlak, Kossuthu. 111._______ 4461 k isKEREKÜ Bábetta eladó. Kecskemét, Honvéd u. 10. __________________________18738 Z K rendszámú Lada 1200-as személygépkocsi, 5000 km- rel, megegyezéssel, sürgő­sen eladó. Érdeklődni lehet: Udvarhelyi. 6237 Kecel, Sző­lő utca 21. szám alatt. egésznap.________________370 E LADÓ üzemképes állapot­ban levő. Skoda Octávia Combi másféléves műszaki vizsgával. Ugyanott eladó 2 db törzskönyvezett né­metjuhász kan. Kecskemét. Darab u. 2. 18712 407-ES Moszkvics eladó, vagy 600-as Trabantra cse­rélem. Nagy István, Orgo- vány, Ságvári E. u. 13. _________________________18737 S KODA Octávia Super sze­mélygépkocsi üzemképes ál­lapotban, rendszám nélkül eladó. Kecskemét, Szolnoki út 12. II. 3. 18733 ZH-s Lada 1500-as, sárga és NDK varia gyermekkocsi eladó. Érdeklődni: Soltvad­kert, _KossuiHh_tL_141__18723 SÜRGŐSEN eladó Skoda Octávia. (1980-ig érvényes műszakival.) Kecskemét. Méhesfalu. Móra Ferenc u. 12. Csenki Béla. 4467 K 25-ÖS Zetor. 700-as sza­lagfűrésszel, 407-es Moszk­vics eladó. Szabadszállás, Zalka M. u. 3.__________18741 Z T-S Polski Fiat 126-os el­adó. Kecskemét. Batthyánv u. 8. Vörös._____________4495 J O állapotban levő Raj-Gaz eladó. Jánoshalma. Bem Jó­zsef u. 34.________________955 WARTBURG UM-es. mű­szaki vizsgázott eladó. Harta, Kossuth u. 55. Sá- rosi.______________________1185 W ARTBURG de Luxe és Diesel-motoros terepjáró munkagép eladó. Kiskun­halas, Batthyány u. 22. __________________________1189 P OLSKI Fiat 1500-as eladó. Kiskunhalas, Arany János U. 24.________.____________1195 U 28-AS traktort vennék. Török János, Kiskőrös. Agárhalom 75.__________1201 W ARTBURG Limousine 353 W ZC-s eladó. Tóth, Kis­kunhalas. Ag. u.__14. 1202 W ARTBURG de Luxe IK-s eladó. Kiskunhalas. Kár­mán u. 5._______________1213 E LADÓ UO rendszámú vizsgázott Trabant újszerű állapotban. Baja, Kígyó u. 21. fsz. 3. 961 Egyéb adásvétel ELADÓ Kecskemét. Mű­kertváros II. u. 8/b I. em. 3. szám alatt olajkályha és 800 literes olajtartály. Meg­tekinthető 15 óra után. 18736 ELADOK: gerendák, ho­rogfák, ajtó, ablak, tégla, üvegfal. Kiskunhalas. Köz- társaság útja 15—17.___4462 E LADÓ házhoz szállítva bontásból: tégla, léc, cse­rép, pala, parketta, geren­dák, horogfák. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Csányi u. 7. (Gazdasági Malommal szemben.) _____________4385 1 1 ÉVES szamár hámmal együtt eladó. Kecskemét. Szí Iá gyi E. u. 32. 18715 ELADÓ gáztűzhely palack­kal, fürdőszobabojler nagy palackkal Kecskemét, Tal­fái köz 5/a.______ 18712 MEKALOR 20-as olaj kazán, vegyestüzelésű kazán, mind­kettő új, az őszi BNV-n kiállított Mirjam velúr kár­pitozott rekamié, fotelek, igényesnek eladók. Kiskun­halas. Molnár u. 2.___ 1183 MODERN konyhaszekrény, mosogatószekrény, gyer­mek sportkocsi eladó. Kis­kunhalas, Kurucz vitézek tere 18. fszt. 3. Benzinkút mögött._________________1197 HALÖSZOBABOTOR eladó. Kiskunhalas, Szabadkai út 12. 17 órától. __________1198 A NTIK ebédlőbútor, háló­szobabútor, konyhaszekrény eladó. Kiskunhalas. Szilády Áron u. 8. 15—17 óráig. _____________________1211 3 DB fejőstehén, másfél­éves csikó eladó. 6445 Bo- rota III. 35. Körmöczi Sán­dor. _v__________________1214 T OTYA kazán 1,5-es. ve­gyestüzelésű, egyéves, prí­ma állapotban és 18 má­zsáig biró alig használt gu­miskocsi eladó. Kiskunha- las, Kisfaludy u. 89, 1215 220 LITERES Bosch hűtő­láda eladó. Baja. Tessedik Sámuel u. 26. sz.______964 E LADÓ ÉTI 15-ös gázkazán és 2 szobára való lemezra­diátor Érdeklődni: Kecske­mét. Jókai utca 14. Tóth Tibor. Telefon: 11-138. 4509 Vegyes BÚTOROZOTT szoba, kony­ha kiadó. Érdeklődni: Kecskemét. Miklovlcsfalu, Fodros u. 19. 18713 albérleti szoba, kony­hás lakás 3 diáklány, vagy fiú részére kiadó november 1- től a tanév végéig. Ér­deklődni : Kecskemét. Czl- gány J. u. 33. sz. délelőtt 10-től délután 4 óráig __________________18734 U TAZÓ, vagy üzletkötő sa­ját gépkocsival munkát vállal. Leveleket „Nagy gyakorlat" jeligére a kiadó­ba kérek._____________ 18720 C SALÁDI ház. garázs, hét­végi ház, átalakítás, terve­zését vállalom. Szőke György oki. mérnök, Baja, Ady E. u. 12. sz.______924 É RTESÍTJÜK kedves ve­vőinket, hogy lerakatunk október 31-töl november 2- ig év végi leltározást vé­gez. Ezen időpontban az árukiadás szünetel. PIÉRT Vállalat, Kecskemét, Hor- nyik jános utca 2._____4500 K ERESEK Kecskeméten kü­lön bejáratú, üres szobát albérletbe Leveleket: ..Sür­gős ill 244" jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4498 KECSKEMÉTEN takarítást háznál vállalok. Leveleket „Megbízható 111 239” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ____ 4493 FIANINÖt esetleg zongorát bérbe vennék Nagy péter- né. Kiskunhalas. Sziklai Sándor tér 6. Hétköznap 36-os telefonszámon. 1210 EGYEDÜLÁLLÓ asszony idősebb nő részére lakást kiadna. Kiskunhalas, Árpád u. 57. 1191 KÉREM azt a becsületes megtalálót, aki 1977. októ­ber 10-én, hétfőn este 8 óra és kedd délelőtt 11 óra kö­zött a Baja. Kisállomás ut­ca 6—8. számú háztömbök között vezető úton talált egv barna szinű autóské­zitáskát benne, kb, 11 000,— Ft-tal, gázgyári befizetési csekkel és egyéb fontosabb iratokkal, hogy azt címem­re visszajuttatni szívesked­jen. A becsületes megtalá­lót Jutalomban részesítem. Köszönettel: Kádas István 6500 Baja, Poch Nándor u. 27'b 962 KERESEK olyan személyt Kecskeméten, aki első osz­tályos kisfiam felügyeletét vállalná lakásán, délutáni órákban. Leveleket: „Mű­kért 111 216” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4470 Házasság BARNA, 156 cm magas, kissé molett értelmiségi nő megismerkedne házasság céljából családi életre vá­gyó, intelligens. műveli szakmunkás férfival. 28—31 éves korig. Lehet elvált is. Csak fényképpel ellátott, kézzel Írott leveleket ..Szil­veszter” jeligére a kiadóba kérek. 1401 38 EVES, érettségizett, szel­lemi munkakörben dolgozói elvált asszony egy fiúgyer­mekkel megismerkedne há­zasság céljából korban hoz­záillő intelligens férfival. Leveleket: „Szimpátia Ili 217" jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _________________ 4471 K ERESEK hozzámillő lányt vagy elvált asszonyt házas­ság céljából, aki 3 éve* kislányommal meg tudna becsülni vagy szeretni. 25 éves. 174 cm magas, komoly szándékú, önhibámon kívül elvált, sötétbarna hajú va­gyok. Kézzel írott fényké­pes leveleket: ..Kalandorod kíméljenek 111 226" jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 4480 21 ÉVES. 170 magas, szak­munkás fiú keresi hozzá­illő nő ismeretségét házas­ság céljából Leveleket „őszirózsa" jeligére a Kis­kunhalasi Hirdetőbe kérek. _______ ____________110« E GYEDÜLÁLLÓ özvegy önnyugdíjas nő. saját I szobás komfortos lakással, férjhezmenne 70—75 éve* hasonló adottságú férfihoz. Leveleket: „Korrekt" Jel­igére a bajai Magyar Hir­detőbe kérem. _______OSI 45 ÉVES. 165 cm magas, el­vált férfi megismerkedne házasság céljából. elvált független asszonnyal. Laká* van. Leveleket: „Komoly” Jeligére a bajai M. Hirdető­be kérem. 980 TA NFOL YA MOK: A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM TOVÁBBKÉPZŐ INTÉ­ZETE a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Fő­iskolán ­- a népgazdasági tervek és a konkrét üzemi feladatok megoldásához szakmai segítséget adó — mérnök —üzemmérnök továbbképző tanfolyamokat hirdet, amelyek 1978. november, december és 1979. januárban kerülnek megtartásra, az alábbi témakörökben: Tan­folyam • Tanfolyam címe: Óra­szám: Díja (Ft): száma: 4. Irányítástechnika 30 510,— 156. Az R—10 időosztásos rendszere utókai­és alkalmazásai 40 kuláció szerint 269. Gépipari alkatrészek méretpontos elektrokémiái megmunkálása 32 544,— 270, Technológiai folyamatok automatizálásának korszerű, gyakorlati módszerei 36 612,— 271. Robot alkalmazástechnika 36 612,— 272. Értékelemzés 36 612,— 273. Gyors és gazdaságos szerelés korszerű kötések alkalmazásával 20 340,— 274. Hegesztett kötések technológiája, méretezése, tervezése 20 340,— 275. Matematikai statisztika 36 612,— 276. A számjegyvezérlésű szerszám­gépéi?' kézi és számítógépes programozásának alapjai és folyamata 45 765,— 277. Szerkezeti acélok és a képlékeny alakítás szerszámanyagainak megválasztása és hőkezelése 28 476,— 278. Lézerek alkalmazása a gépiparban 40 680,— 279. Gépipari szerelés 24 408,— 280. Korszerű szereltlapkás forgácsoló szerszámok. Szuperkemény anyagú szerszámokkal végzett szerszámélezés 30 510,— 281. Hidraulikus berendezések építőelemei, hidraulikus körfolyamatok tervezése 30 510,— 282. A számítástechnikai alkalmazások alapjai 40 680,— Részletes tájékoztató és jelentkezési lap igényelhető az alábbi címen: GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZALÄSI MŰSZAKI FŐISKOLA Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék (Kovács Hona) 6001 Kecskemét, Izsáki út 10. Telefon: 12-833 159. Jelentkezéseket még 1977. október 30-ig elfogadunk! Jelentkezni tanfolyamra, a tanfolyam díjának egyidejű átutald­sával (csekkszámlaszám: MNB 232—90171- képző Intézete) az alábbi címen lehet:-0928. BME. Tovább­B M E TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETE 1502 Budapest, Postafiók: 91. 1410 Munkaalkalom KÖZLEMÉNYEK FÉRFI, női raktári segédmunkás dol­gozókat felveszünk. PIÉRT Vállalat Kecskemét, Hornylk János u. 2. AZ ÉPÜLET ASZTALOSIPARI és Fa­ipari Vállalat kiskunhalasi gyára fel­vételre keres asztalosokat, faipari gépmunkásokat. Jelentkezni lehet a gyár közgazdasági csoportjánál. 1204 ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a KIOSZ Körzeti Csoportja kisipari ki­állítást rendez a szervezet székházé­ban Kiskunhalas, Szatmáry Sándor u. 5. A kiállítás megtekinthető 1977. ok­tóber 24—28. között naponta 8—16 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel vár a vezetőség. 1188 Már most gondoljon az ünnepekre! Karácsonyra televíziót, rádiót, magnetofont, lemezjátszót és egyéb műszaki cikkeket vásároljon a BÁV BAJAI BOLTJÁBAN, Szabadság u. NAGY VÁLASZTÉK, OLCSÓ ARAK! Gyorsított OTP-ügyintézés! 963 OKTÓBER 19—26-IG SZERDÁTÓL — SZERDÁIG BRK-ajándék: átmenetUót-vásáF »0 százalékos engedménnyel áruházainkban és szaküzleteinkben: KECSKEMÉTEN BAJ AN KALOCSÁN KISKUNHALASON KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 1408 Gyászhfr Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, testvérünk FARKAS JÓZSEFNÉ Borbély Mária f. hó 14-én, rövid szenvedés után 58 éves korában, csendesen el­hunyt. Temetése f. hó 20-án fél 4 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család. 18 763 * • * Fájdalommal közöljük, hogy sze­retett édesanyánk ID. NYÚL DEZSÖNE Pőcz Erzsébet Kecskemét, Árpád körút 17. I. em. 38. szám alatti lakos, életének 77. évében, október 1-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó 21-én, pénteken délután fél 3 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család. 4529 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik DERDÁK MIKLÓS búcsúztatásán részt vettek, együtt­érzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csulad. 18 726 Ezúton mondunk hálás köszönetéi mindazon rokonoknak, ismerősök­nek. szomszédoknak, munkatár­saknak, akik szeretett férjem, édesapám, apósunk, nagypapánk JÖJART B. SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kiskunhalas. 1189 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, Is­merősöknek, szomszédoknak, a fiiig és Építőipari Szövetkezet dolgozói­nak, iskolatársaknak, akik felejt­hetetlen drága feleségem, éde9“" anyám, testvérünk BABUS DEZSÖNÉ Komlós Julianna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együttérez- tek. Gyászoló család. Kiskunha­las. 1199 • • * Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, a Kiskunha­lasi Állami Gazdaság vezetőinek, dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk PAPRIKA BENŐ temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel mély fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló csalad, Kiskunhalas. __________________________________1203 KE RESSE A SARGA, A KÉK ÉS A rózsaszín BETÉTES SZÓLÓ­KUPAKOT! 50, 100 és 500 Ft-os AJANDÉK­utalvanyt NYER, ha ajánlott levélben, a név és a pontos lakcím megjelölésével 1977. december 31-lg beküldi a BORGAZDASÁGI VÁLLALATOK TRÖSZTJÉNEK. 1051 Budapest, Széchenyi rkp. 6. Főnyeremény: Zsiguli személygépkocsi 1380 M \l MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.28: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.35: Iskolatévé: nyelvi tovább­képzés orosz szakos tanároknak. (Színes.) 1.95: Fizika '78. Továbbképzés fizika tanároknak. A fizika tanítás 19.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Anyanyelvi műsor. (Alt. isk. 1. oszt.) Síppal, dobbal, nádihe- gedüvel. (Színes.) 10.29: Delta. 19.45: Lagarde lovag kalandjai. VI/2. rész: Auróra. (Ism.) 11.40: Lehet egy kérdéssel több? 14.15: Szó-ra-ka-té-nusz. 14.35: Nyelvi továbbképzés orosz szakos tanároknak. 14.55: Fizika '78. (Ism.) 15.30: Ahol mindenki felfedez. Továbbképzés matematika tanároknak. 1. osztály­ban tanító nevelőknek. Relációk, függvények, sorozatok. 16.23: Hírek. 16.30: Melyiket az ötezerből? Növénytermesztő gépész. 16.50: Reklámműsor. 16.55: Telesport: O. Dózsa— Atletico Bilbao UEFA- Kupa labdarúgó mér­kőzés. összefoglaló a DVTK— Hajdúk Split labdarúgó­mérkőzésről, felvételről. 19.25: Esti mese. (Színes.) 19.30: Tv-Híradó. 20.00: Hogyan vadásznak nyúlra? 21.20: BUDAPESTI MŰVÉSZETI HETEK. Színész vagyok. Törőcsik Mari. 22.50: Tv-Hfradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: MÉG EGYSZERI Ismétlés a szeptemberi műsorokból. 20.01: Lányok egyedül. 20.45: Ciao Amico. Lucia Altieri műsora. 21.45: Hubay Miklós: Magnificat. Tévéfilm. KOSSUTH 8.27: Szocialista brigádok akadémiája. Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. 8.57: Zenevár. 9.12: A szfnháztörténész mond. Ja. Jegyzet. 9.22: Lehoczky Éva és Sólyom Nagy Sándor énekel. 10.05: „Nyitnikék”. 10.40: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.55: Szimfonikus zen*. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Brigádnapló. 13.40: Üj felvételeinkből. 14.16: Ezeregy délután. 14.46: Vásárhelyi Zoltán kórus- müveiből. 15.10: Iskolarádió. 15.50: Odd: Vidám német nép­dal rapszódia. 16.10: Egy békési nótafa: Adamcsik Józsefné. 16.25: Mozart: E-dúr trió. K. 542. 16.44: Mindenki iskolája. 17.07: Mit láttunk Somlóvásár, helyen? Riport. 11.32: Vlvaldl-művek. 18.15: Karinthy Ferenc: Har­minchárom. Könyv­szemle. 19.15: Budapesti Művészeti Hetek. Rege a tűzről és jácintról. Oratórikug kompozíció Nagy László költeményeiből. 20.14: Népzenei Magazin. 20.54: Kis magyar néprajz. 20.59: Külpolitikai dokumen­tumműsor. 21.29: Dzsesszfelvételekből. 22.30: Filmzene. 22.55: Biológiai múltunk és a történelem rejtélyei. 23.10; David Oppenbeim és a Budapest vonósnégyes felvételeiből. 0.10: Operettdalok. PETŐFI 8.05: Burka Sándor klarinéton és tárogatón játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Könnyűzene Kanadából. 8.52: Operettré9Zletek. 9.30: A 04, 05, 07 jelenti. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család. 12.00: Nóták. 12.33: Kórusok magyar költők verseire. 12.48: Romantikus kamarazen*. 13.33: A Kertész utcai gyakor­ló zeneiskola zenekara Játszik. 14.00: Kettőtől ötig. 14.55: Közvetítés a DVTK— Hajdúk Split KEK-mér- kőzés II. félidejéről. 15.53: Bikfalvy Júlia énekel. 16.08: Johann Strauss müveiből. 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Közvetítés az U. Dózsa— Bilbao UEFA Kupa II. félidejéről. 18.55: Harminc perc rock. 19.25: Melódiák Lopez müveiből. 19.33: A Moszkvai rádió űj könnyűzenei felvételei­ből. 20.03: Tolnai kaleidoszkóp. 21.13: Donizetti: Don Pasquale. Háromfelvonásos opera. 23.13: Slágermúzeum. 3. MŰSOR 14.05: A Lipcsei Rádió szimfo­nikus zenekarának hangversenye 15.20: Beethoven: cisz-moll vonósnégyes. Op. 131. 16.03: Húszas stúdió. Nem akarunk elkallódni. 16.56: XIX. századi operákból, 17.50: Meditáció — a gazdag szegényekről. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Uj lemezeinkből. 18.24: Francia muzsika. 19.15: Iskolarádiő. 19.33: Jandó Jenő zongora­estje a Budapesti Zen*| Heteken. Közben: Kb. 20.25: Külföldi tudósoké • szó. Kb. 20.40: Megkövetés. Csokonai Vitéz Mihály versel. Kb. 21.25: 2000 felé. Az Ifjú­sági Rádió folyóirata. Kb. 22.05: DzsesszfelvételekbOL 22.25: Mendelssohn: V. „Refor­máció” szimfónia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom