Petőfi Népe, 1977. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-16 / 218. szám

apróhirdetések Ingatlan ELADÓ ház Kecskemét, Epreskert utca 48., építési lehetőség biztosítva. Ér­deklődni 15 órától. 3726 ELADÓ Hetényegyháza belterületén 3 db házhely. Érdeklődni: Bazsó Péte­reknél. Hetényegyháza. Kossuth u. 110. __ 3754 E LADÓ Kecskemét. Epres­kert u. 16. szám alatti ház, beköltözhetően. Érdeklőd­ni : vasárnap 7—15 óráig. ________________________111429 E LADÓ 630 négyszögöl jól termő barackos a Szentist- vánvárosban. Érdeklődni: Kecskemét, Kada E. u. 5. V. 160. S—7 óráig. 18404 ELADÓ ház. Kecskemét, Zöldfa u. 78. Érdeklődni: 16 órától. 18392 KECSKEMÉT központjában épülő társasházrészt sür­gősen átvennék. Leveleket „Vagy betársulnék 182878'’ Jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 3722 ELADÓ 800 négyszögöl sző­lő Kőröslhegyben épülettel, átírható, és 2 db 5 hekto­literes boroshordó. Érdek­lődni: Kecskemét, Jókai u. 32. _______________________ 3741 E LADÓ Alsószéktó, Kis­köröst útnál 3,5 km-nél át­írható 600 négyszögöl sző­lő, gyümölcsös. málnás, kunyhó és kút van. Ugyan­ott 25 db méhkaptár. Ér­deklődni : Kecskemét, Rendörfalu, Csókás József üteg 17. 3789 ELADÓ családi ház, 800 négyszögöl területtel. He­tényegyháza, Belsőnyír 54. (Nagy-nyíri megálló mellett.) Jószágtartásra al­kalmas, villany megoldha­tó. Vétel esetén elfoglal­ható. Érdeklődni: helyszí­nen, Mózberger Gyulánál. _______ 3712 E LADÓ Kecskemét. Mén­telek 419. szám alatti ta­nya. (Pesti úton, 75-ös ki- lométerkőnél). 18353 ELADÓ azonnal beköltözhe­tő 2 szoba, konyha, spejz, mellékhelyiségből álló kö­zépső házrész. Kecskemét, Munkácsy u. 20. sz. Ér­deklődni egész nap. Far- ’ kas. 18366 KÉTSZOBÁS utcai házrész eladó. Kiskunfélegyháza. Engels u. 38. 2167 ELADÓ azonnal beköltöz­hető lakómentes négyszo­bás. fürdőszobás családi ház Kiskunfélegyháza. Fel- szabadulás útja 26. Érdek­lődni: vasárnap 14—17 órá­ig a helyszínen. 3554 KECSKEMÉT. Szegedi La­jos u. 20. számú ház. be­költözhetően eladó. 18311 *BELSÖ házrész eladó. Ér­deklődni KiskurUélegyhá- za. Jász u. 19. Fejesék. ___________ 2084 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó 3 szobás családi ház ga­rázzsal. Kecskemét. Szal- vay M. krt. 17. Érdeklőd­ni : kedden, pénteken, szombaton, vasárnap. 1B331 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecskemét. Dózsa György út 15. számú ház. 3669 KISKUNFÉLEGYHÁZA. IX. kér. Selymes. 1. dűlő 58. számú tanya. 800 négy­szögöl területtel, ebből 400 négyszögöl szőlő, gyümöl­csös, eladó. Érdeklődni szombat, vasárnap, Karsai Béla. 2123 CATÉRÖN. Bajcsy-Zsi­linszky utca 58. számú ker­tes ház eladó. 2242 KUNSZÁLLÁS. Táncsics Mihály utcában porta el­adó. Érdeklődni Kiskunfél­egyháza, Izsáki út 35. Kó- sáék. 2240 BUGACON, Felszabadulás u. 13. számú ház. 200 négy­szögöl telekkel sürgősen el­adó. 2237 MÁSFÉL hold mindenre hasznosítható föld a Gizel- la-telep mellett eladó. Kis­kunfélegyháza, Justh Gyula U. 43. 2234 BELSŐ fél ház. kerttel, lakható melléképülettel, el-, adó. Kiskunfélegyháza. B. Szabó József u. 11. Csáki Imre. 2228 SZOBA, konyha, kamra he­lyiség kedvezményes áron, beköltözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza. Bessenyei u. 10. alatt. Ugyanitt hasz­nált szobabútor, olajkály­ha. tűzhely, mély gyer­mekkocsi. Érdeklődni 9 órától 12-ig. 15—töl 19 óráig.' 2227 TANYA, vasút, buszmegál­lóhoz 5 percre. 800 négy­szögöl területtel eladó. Vil­lany megoldható. Kiskun­félegyháza. VII. kér. 164. szám alatt, Csongrádi út­ban. 2217 SAROK fél ház eladó. Kis­kunfélegyháza, Felszabadu­lás JJ. 80. 2213 KISKÜNMA.ISA, Árpád-te­lep 15. számú fél ház el­adó. Mindenféle megoldás érdekel. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Dohányel­osztóban. 2210 KÉTSZINTES nyaraló el­adó. Csongrád, Kőröstorok 4. Érdeklődni Kiskunfél­egyháza, Szegfű u. 3. 2206 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Eötvös u. 16. számú ház el­adó. 2204 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Gábor Áron u. 6. szám alatti háromszobás családi ház. sötét hálószobabútor sürgősen eladó. Érdeklődni 18-án, __a helyszínen. 2203 K ISEBB házrész sürgősen eladó. Kiskunfélegyháza. Molnár Béla u. 18. 2193 KISKUNFÉLEGYHÁZA központjában, Széchenyi u. 6. számú különportás, négy­szobás. komfortos ház, 190 négyszögöl telekkel, garázs- zsal, valamint bútorok, ola j kályhák eladók. 2198 lAszszENTLASZLO terü­letén, Felsőszentgyörgyi dű­lő 48. számú tanya l hold földdel eladó. Jószágneve- lésre alkalmas, özv. Ficsór Istvánné. 2196 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Tanácsköztársaság u. 17. számú ház középső része eladó. Érdeklődni Gátér. Szabadság u. 6. sz. __2195 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Bercsényi u .4. számú ház utcai és belső része eladó. 2194 KÖZÉPSŐ házrész eladó, Kiskunfélegyháza, Molnár Béla u^ 39. 2188 ELADÓ Rét utcai kertes ház. Érdeklődni Kiskunfél­egyháza. Ibolya u. 11. 2187 IKERHÁZ eladó. Kiskunfél­egyháza. Dayka u. 19. 21H6 SÜRGŐSEN, beköltözhetően eladó Kiskunfélegyháza, Haubner Károly u. 12. szá­mú ház utcai része. 2185 TÖSERDÜBEN telek eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá­za, Izsáki út 15. Móczárék. ________________2179 K ÉT családnak Is megfe­lelő házrész eladó. Kiskun­félegyháza, Teleki u. 1. Ko­vácsék. 2174 ELADÓ 4 szoba, összkom­fortos. gázfűtéses, azonnal beköltözhető ház garázzsal. Kecskemét, Béke fasor 36 a._________________ 18527 C SEREPES tanya 800 négy­szögöl telekkel eladó. Cím: Törökfái 103. Földházi Esz­ter. 18524 ELADÓ ház azonnal beköl­tözhetően. Kecskemét. Zöld­fa u. 52. 18517 ELADÓ kerekdombi üdülő­telek. Ajánlatokat „Dénes” jeligére a kiadóba kérek. 18512 ELADÓ Izsák központjában azonnal beköltözhető ház. Érdeklődni: Kecskemét, Jó­kai u. 16. Telefon: 13-294. 18511 SÜRGŐSEN eladó kétszo­bás családi ház. Kecskemét. Felsőszéktó 85. Zipsék. 18513 KECSKEMÉTEN" kertes csa­ládi ház. eladó. Ugyanitt hobbykert is. Víz van. vil­lany' őszre. Maglódi Mű­kertváros Liget u. 3. 17 óra után. 18471 ELADÖ 750 négyszögül sző­lő részletekben és átírható- an. Adám József Hetény­egyháza, Ürihegy 32. szám alatt. _________18481 VADKERTI tónál vízközei­ben hétvégi ház eladó. Ér­deklődni: FUlöp Ferenc Kecskemét, Tompa M. u. 8. 18521 ELADÓ egy nagy szoba, kis előszoba, konyhás ház­rész Kecskemét. Nagykőrö­si u. 38. szám alatt. Ér­deklődni ugyanott, minden­nap délután 5 és 7 óra kö­zött dr. Pethes Bélánénál. 18464 MÁSFÉL hold jóltermő szőlő gyümölcsfákkal el­adó. Kocsis tanya megálló mellett. Kocsis Bálint. Ja- kabszállás I. kér. 20. 3848 ELADÓ Sutusfalu mögött 500 négyszögöl gyümölcsös kúttá 1 részben bekerítve két részben is. Érdeklődni: egész nap. Kecskemét. AL- sószéktö 59 2. Szabó Gábor­nál. 3796 EL. ADÓ külön bejáratú, beköltözhető. kétszobás, konyhás ház. több mellék­helyiséggel fizetési kedvez­ménnyel is. Kecskemét. Pásztor utca 13. szám. (Mu­száj). Pénteken, vasárnap, kedden 10-től 12-ig u hely­színen. 3797 ELADÖ Budaihegyben 200 négyszögöl szőlő. Érdeklőd­ni: Kecskemét. Tabán ut­ca 18. déli órákban. 3574 KERTES családi ház fele részben, vagy egészben be­költözhetően eladó. vagy elcserélhető egyszobás, vagy garzon lakásért. Kecskemét. Hunyadiváros lie, 18305 ELADÓ 668 négyszögöl gyü­mölcsös-szőlő faházzal. Ér­deklődni: mindennap 18 óra után. Kecskemét. Dó­zsa Gy. Út 19. _ 3756 HA/, eladó részben beköl­tözhető. Kecskemét, Sorház utca 5. (Máriaváros). ____________3578 E LADÓ Nyárlőrinc, Lenin u. 4. számú ház 400 négy­szögöles gyümölcsössel, azonnal beköltözhetően. Ér­deklődni lehet: Hári Ferenc Nyárlőrinc. Alkotmány u. 28. 17 órától, szombat, va­sárnap egész nap. 18446 ELADÓ két és félszobás, fürdőszobás házrész jutá­nyos áron. azonnal beköl­tözhetően. Érdeklődni le­het : Kecskemét, Kazinczy 3 á. 18445 ELADÖ belsőportás ház. Kecskemét, Pacsirta u. l a. Érdeklődni: délelőtt 9—11- ig. délután 4—6-ig. 3781 ELADÓ családi ház beköl­tözhetően. Érdeklődni: Kecskemét, Sutusfalu szám. TANYA" eladó Lakitelek, Szikra 152. Villany van. Ér­deklődni a helyszínen. 141. 3783 HETÉNYEGYHÁZAN 254 négyszögöl szőlő, házhely­nek való eladó. Érdeklőd­ni: Vörös Péternél. Hetény- egyházi Szakszövetkezet központjában. 3826 KECSKEMÉT, Volkertelep IV. u. 3. számú ház nagy kerttel, beköltözhetően ei­adó. ________________ 18486 H AROMSZOBÁS, kertes gázfűtéses hunyadivárosi családi ház eladó. Ajánla­tokat „Két év múlva beköl­tözhető” jeligére a kiadóba kérető___________________18488 K ECSKEMÉT, Ballószög 199. szám alatti ház eladó. Jó­szágtartásra alkalmas. Vil­lany, víz van. Érdeklődni minden nap Fürj Ferencók- nél. ÜJ Tavasz Tsz mellett, Korhánközi_úton.____ 18490 1 000 NÉGYSZÖGÖL föld. szőlő, tanyával eladó, rész­letekben Is a Miklóstelepi vasútállomás mellett. Hob- byterületnek alkalmas. Ér­deklődni: Kecskemét, Cé­dulaház U. 34. 18402 KECSKEMÉT, Méntelek 428. szám alatti tanya, ■ nagy gazdasági épületekkel, 800 négyszögöl területtel (szőlő, kert) fúrott kúttal eladó. Pesti betonút mellett. 76-os kilométerkőhöz közel, autó­buszmegálló mellett, város- tól 10 km-re. __ 185U5 UTCAI szoba, konyha, für­dőszoba, folyosó, kamrából álló házrész üresen 150 000 forintért ,eladó. Kiskunfél­egyháza, Bethlen u. 12. ______________________ 2240 J OSZAGNEVELÉSRE alkal­mas tanya, 800 négyszögöl földdel, beköltözhetően el­adó. I. kér. 226. Érdeklőd­ni Kiskunfélegyháza, Jókai u-_ 36.__________ 2245 J ÁSZSZENtLASZLÖ, Ilona- dűlő 60. számú tanya, liba­nevelésre alkalmas, víz mellett, 1 hold jó telek­kel és 200 négyszögöl új szőlővel. olcsón eladó. Azonnal beköltözhető. Maj- sai kövesúthoz, buszmeg­állóhoz 1 km. 2243 Lakás KECSKEMÉT, széchenyi- városi kétszobás szövetke­zeti lakásom eladom, vagy garzonra cserélem. Levele­ket „Erkélyes 132928” jeli­gére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 3771 SZEGEDI kétszobás, össz­komfortos tanácsi lakáso­mat hasonló kecskeméti la­kásra cserélném. Leveleket ..Minden megoldás érdekel 182994" jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek­_________ 3836 G ARZON vagy egyszobás lakást bérelnék Kecskemé­ten. Leveleket „Egy évre 182970” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. ________________________ 3614 KISKUNFÉLEGYHÁZA, központjában kétszobás, gázfűtéses öröklakás kész­pénzért eladó. Érdeklődni Zrínyi u. 5. II. em. 6. Hor­váth Rudolf. 2247 LAKASMEGOLDAST •"" ke­resek 100 000 Ft kp -f- OTP- hitelátvállalás vagy törlesz­tés. Leveleket „Sürgős” jel­igére a hirdetőbe. Kiskun­félegyháza, Ady Endre u. 8. ____________2191 K ALOCSA Vigadó sor 4. tsz. 5. szám alatt, OTP-s, 2 szobás lakásom eladó. Érdeklődni lehet: a fenti címen, vagy a 18-as tele­fonon. 332 Gépek és alkatrészek 3809 la­ELADÖ üzlethelyiség kással, gyümölcsössel. Hel­vécia, Kiskőrösi út 75. 3821 MB Barkas 1000-es mikro­busz friss műszaki vizsgá­val eladó. Jánoshalma, Ke­lesi u. 11. _____________1261 U TÁNFUTÓ eladó, 170x140 cm. platós, rendszámmal. Érdeklődni: Kecskemét, Czigány János u. 45. (Má­riaváros), mindennap 16 órától:________18416 75 0-ES Zastavát elcserél­nék MB 1000-es Skodára. Kiskunfélegyháza, Rákóczi U.3._____________ 2116 3 53-AS Wartburg Limousine igen jó állapotban eladó. Megtekinthető egész nap Kecskemét, Bethlen krt. 15. _______ 18485 ELADÓ jó állapotban levő csővázas és sínvázas eke 45-ös MTZ adagoló, por­lasztó, 4 db 650x15-ös ke­réktengellyel. Jobbágy Zol­tán Ladánybene, Jajgató 2. 18518 FIAT 126-os ZS rendszámú eladó. Balázs Jánosné Kecskemét, Kada E. u. 8. II. em. 4. Érdeklődni: 6 óra után. __________ 18450 FIAT 500-as eladó. Kecske­mét. Nádasdy u. 9. _________ 18510 m ost műszaki vizsgázott, kifogástalan állapotban le­vő 250 köbcentis Jáwa mo­torkerékpár eladó. Kiskun­félegyháza, Izsáki út 7. _________________________2180 Z SIGULI IX-es szürke el­adó. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 11. III. em. Te­lefon 709. 2172 RAJ Gaz 69-es, hároméves műszakival és Moszkvics 428-os alkatrészenként el­adó. Gémes András, 6135 Csólyospálos, tanya 679. _________________________2216 J Ó állapotban levő MZ, 1979-ig műszakis, eladó. Kiskunfélegyháza, Balas­sa u. 50. 2192 JÓ állapotban Tevő kis Zsiguli eladó. Kiskunfél­egyháza, Lőwy Sándor u. 5:______________________________ 2202 T RABANT Kombi zT-s el­adó. Kiskunfélegyháza, Semmelweis u. 18. 2211 WARTBURG Limuzin ZS-s (fehér) vagy féléves Wart­burg de Luxe (barna) vá­lasztva az egyik eladó. Kiskunfélegyháza, III. kér. 3. Szabóék. Kecskeméti vasutat keresztező hídnál. 2189 ZSIGULI 1200-as, egyéves, jó állapotban eladó. Kiskun­félegyháza, Orgona utca 4. szám. 2218 TRABANT CP-s eladó. Kis­kunfélegyháza, Ibolya u. 2. Érdeklődni esti órákban. 2219 WARTBURG Tourist IE-S eladó. Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u. 9. 2221 T4K kertitraktor felszere­léssel eladó. Kecskemét, Vacsihcgy 11. Kiss Sándor. _ 18493 .JO állapotban levő 601-s Trabant eladó. Kecskemét, »ös/éktó 54. 3769 iwtj&T műszaki vizsgázott • * *>•» nt eladó. Kis­kunfélegyháza. Attila ut­ca 63 a. Érdeklődni szom­bat délután 16 órától, vu­’•> o. lelölt. 3703 LADA 1200-as eladó. Ho- tényegyháza, Jókai u. 30. Tatár. 3802 500-AS Trabant 3 éves mű­szaki vizsgával eladó. Kecskemét, Ceglédi út. Nyomási Iskola utáni híd­nál Berta. 3827 900-AS Wartburg rendszám nélkül eladó. • Kecskemét, Zó ja utca l. Fekete István. 3828 u—28-As traktorra szerelt 750-es szalagfűrész több alkatrésszel, kocsival és új benzines druzsma fűrész eladó, 3—4 éves jó állapot­ban levő Trabantot beszá­mítok. Izsák. Hunyadi u. 7. __3829 1 500-AS torinói Fiat kis motorhlbával olcsón eladó, esetleg Trabantra cserélem. Érdeklődni: 18 óra után. Kecskemét. Kada Elek u. 5. IV. emelet 127. 3831 S—100 L-s Skoda karosszé­ria karambolozott állapot­ban eladó. Érdeklődni: Megyei Kórház hátsó por­táján. 3840 ZH-S Trabant Special el­adó. Érdeklődni: vasárnap délelőtt. Kecskemét, ifjú­ság útja 13. 3841 850-ES Fiat alkatrészek el­adók. Kiskunfélegyháza, Klapka u. 30. Érdeklődni 17 óra után. 2244 Egyéb adásvétel 3 DB 1000-es villamos kel- tetögép, üzemképes álla­potban sürgősen eladó. Kecskemét. Pozsonyi utca 4. Rendőrfalu. 3776 ÜZEMKÉPES köves, köles­hántoló eladó. Kecskemét, Pozsonyi u. 4. Rendörfalu. ________________________3777 E LADÓ bontásból: tégla, léc. parketta, deszka, ge­rendák, horogfák, pala, kis szegedi cserép, ajtók abla­kok. Kecskemét, Csányi u. 7. (Gazdasági Malommal szemben.) 3561 ELADÖ két szövőszék. 21) kg kenderfonál. Kecske­mét, Zimay L. u. 14. 18411 HORDOK eladók 617 és 526 literesek, jó állapot­ban. Érdeklődni lehet dél­után Kovács Mihály. Kecs­kemét, Ceglédi út 51. 18399 HŰTŐSZEKRÉNY, gázkon­vektor, hösugárzó. - kútgyű­rű jutányosán eladó. Kecs­kemét, László K. u. 11. R" mányiné. 18397 ELADOK boroshordók biti 220, 470. 700 literesek. Kecskemét, Szolnoki út 29. __ 3762 E LADÖ tégla, cserép, ge­rendák, horogfák. deszka, vályog, ajtó. ablak, üveg­fal, mozaiklap. Kiskunha­las, Kossuth u. 17. 3736 TÉGLA, cserép, gerenda, léc, horogfa, deszka, ajtó, ablak, üvegfal, keramit- tégla, eladó. Kecskemét, Nagykőrösi u. 10. Üveges udvarában. 3750 BONTÁSBÓL házhoz szál­lítva eladó: tégla, cserép, födémgerendák, szarufák, deszka, léc. ajtók, tnoxtia. 80x100-as ablakok. Ke,ké­mét, Kisfaludy u. 13. szám. Óvodával szemben. ___ _ 3817 H ÁZHOZ szállítva bontás­ból eladó: tégla, cserép, födémgerendák. szarufák, deszka, léc. ajtók kis ab­lakok. Kecskemét. Nagykő­rösi utca 2. (Vegytisztító és órás udvara.) 3819 ELADÓ tégla, cserép, ge­rendák, horogfák, deszka, vályog, ajtó, ablak, üveg­fal, mozaiklap. Kecskemét, Kada Elek u. 16. (Szalag­házzal szemben.) 3748 ASZTALOSSZERSZAMOK, épület- és bútorvasalások, szegek és facsavarok, 6 db enyvezőbak, különböző fur­nérok. hordójavításhoz don­gák. borpumpa, kukorica­morzsoló eladó. Cím: Tóth Bálint Tiszakécske, Petőfi U. J4._________________ 18483 1 400 db sóskúti tégla eladó. Tiszaalpár, Révai J. u. 18. sz. 19473 ELADÓ 4 db~ 330 literes boroshordó. Németh Lajos Nyárlőrinc, I. kér. 84. ___________ 18479 K ISIPARI kombinált szoba­bútor sürgősen eladó. Meg­tekinthető 17—18 óráig Kecskemét. Szolnoki út 8. L em. 1. Budainé. 18523 ELADÓ 2 db 5 hl-es hordó. Érdeklődni mindennap Ko­vács József Tiszakécske, Béke u. 148. sz._______18529 1 000-ES acéllemez radiáto­rok és ajtók eladók. Kecs­kemét, Bem U. 11. 18528 BETON áthidalók eladók. Kiskunfélegyháza, Illésházy u- 50,____________ 2171 Ö LAJKÁLYHAK eladók. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 11. Ili, em.________2173 Ü J mosógépem eladnám vagy elcserélném centrifu­gáért. Mihály József Kis­kunfélegyháza, Izsáki út 43,Jó _____________________2173 K ÖLTÖZÉS miatt eladók: Bútorok, férfi-női ruhane­műk, egyebek. Kiskunfél­egyháza, Daru u. 22. Ér­deklődni lehet szombat, va­sárnap 8—18 óráig. 2177 MENYASSZONYI" ruha el­adó. Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 34 a. 2181 MÉLY gyermekkocsi és gyermekágy eladó. Kiskun­félegyháza, Tanácsköztársa­ság u. 20. 2192 HEGESZTŐ transzformátor eladó. Kapus Ferenc Kis­kunfélegyháza, Nefelejcs u. 18._______________________2183 H ORDOZHATÓ cserépkály­ha eladó. Kiskunfélegyháza, Illésházy u. 12. 2190 cimbalom (kisméretű)", 220 literes tartály (rozsda- mentes) eladó. Kiskunfél­egyháza, Bajcsy-Zsiltnszky u. _8.____________________2200 H ATHETES német Juhász kölyök eladó. Kiskunfélegy­háza, Károlyi Mihály u. 24. ______2201 Ü J konyhaszekrény eladó. Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 18. sz. alatt. 2208 VINYISZTO kazán eladó. Kiskunfélegyháza, Körösi utca 16. Érdeklődni 17 óra után. 2214 HAROMDARABOS~7,Titusz” garnitúra, piros, új állapot­ban eladó. Bugac, Alkot­mány u. 8. Telefon: 18, Ormándi Antal. ________2220 E LADÓ: Szarvasi kazán, komfort gáztűzhely, 2 pa­lack. 2 nyomáscsökkentő, rekamié, asztal, székek. Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 16 á. 2222 ATSZERELHETÖ gyermek- kocsi eladó. Kiskunfélegy­háza, Lugas u. 1. III. em. 69.__ 2224 N DK hálószobabútor eladó. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 26. B. I. em. 1. 2230 KÉTAKNÁS kályha eladó. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 42. alatt. 2225 SZTEREÓ lemezjátszó el­adó. Kiskunfélegyháza, Hol­ló Béla u. 8. Érdeklődni 17 órától.__ 2233 B OROSHORDÖK, 5 hl-esék, 3 db. jó kárban eladók. Kiskunfélegyháza, Klapka u- 36-________________2235 K ISEBB 2 db szőlőprés. 2 daráló és 300, 400 literes bo­roshordó, valamim vízak­natető kerettel eladó. Kecs­kemét. Kossá I. sétány 61 a. 3820 ES-KA, nagy kapacitású lengyel kazán, gáztűzhely, palackkal és nagyméretű konyhakredenc eladó. Kis­kunfélegyháza, Bartók Bé­la u. 1. alatt. (Dankó Pis­ta __utca sarok). 2241 K ÉTÉVES sodrott ló eladó. Szabó Zoltán, Csólyospálos, Kossuth^ u. 30. 2249 PAROS kanári és női ka­bátok eladók. Kiskunfélegy­háza, Ady Endre u. 8. _________________________ 2250 E LADÓ szép intarziás ebédlőbútor. Kecskemét, Vörösmarty u. 12. Érdek­lődni: szombat, vasárnap. __ ___ _ 18507 N DK mély gyermekkocsi 2ladó. Kecskemét, Széche- nyiváros. Hitel utca 6. IV. emelet 27. Érdeklődni: dél­előtti és esti órákban. 3824 NÉGYSZEMÉLYES rekamié és 2 fotel eladó. Kiskun­félegyháza. Szilfa utca 42. Bibokné.__. 2246 Ü J állapotban levő tölgyfa íróasztal eladó. Megtekint­hető mindennap 17.30 óra után. Kecskemét, Mátyás király körút 44. sz. Illés. __________ 3793 H IDRAULIKUS 40 I-es sző­lő és gyümölcsprés. soi-es Trabant LLmusin karosszé­ria, motoros tricikli és ké­zikocsi eladó. Kecskemét, Zsinór u. 9. 18440 ÖJ 450 db kínai íehércsem- pe, új 250 db kétíüles ro­mán tetőcserép, kifogásta­lan Singer varrógép. 8 hl­es keményfa szüretelőkád eladó. Kecskemét, Csóka u. 56. sz. _________ 18441 J Ö állapotban levő kétré­szes gyermekkocsi és bun­dazsák eladó. Csordás Já­nos Kecskemét, Magyar u. 40;___________ 18401 B OROSHORDOK. 11 db 3— 14 hl-ig eladók. Budapest, III. Selmegi 26. Kőszegi. __________________________1246 V ARIÁLHATÓ NDK gyer­mekkocsi eladó. Érdeklőd­ni : Kecskemét. Kada Elek u._9. V. emelet 89. 3830 B ONTÁSBÓL eladó": " tégla, cserép, pala. tetőléc. szaru­fák, gerendák, parketta, deszkák. Kecskemét, Csá­nyi utca 7. 3832 BOROSHÖRDÓ eladó. 84, 171. 225 literes. Kecskemét, Széchenyi körút 43. 3812 Vegyes LÉPCSÖHAZAK ablak­tisztítását és egyéb takarí­tást vállalok. Dunai Imre takarító kisiparos. Kecske­mét. Botond utca 5. 2 ÉVES kortól kisgyermek nappali gondozását válla­lom. Kecskemét. Kada Elek utca 4. ix. em. 52. (Petőfi Sándor utca). 3844 0 PARKETTÁZÁST, csiszo­lást, lakkozást határidőre vállalok, vidékre is me­gyek, anyagbeszerzést is vállalom, magánmegrende­lőknek, intézményeknek, közületeknek. Kovács Sán­dor parkettázó. Kecskemét, Dárdai-telep II. utca 14. (Jázmin utca.) ____ 3639 F IATAL pénzügyi és szám­viteli főiskolát es rendszer- szervezői tanfolyamot vég­zett, vezető beosztásban dolgozó nő családi okokból állást változtatna. Lakás szükséges. Ajánlatokat „Minden érdekel” jeligére a kiadóba kérek. _ 19948 KISGYERMEK gondozását vállalom. Kecskemét. Hu­nor u. 5. (Kertészeti Fő­iskola mellett.) 3742 __________________________3837 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kecske­mét, Kertváros X. utca 20. 3808 SZOBA, két fiú részére ki­adó. Kiskunfélegyháza, Bajcsy-ZsiUnszky u. 1. tra­fik. 2238 GYERMEKGONDOZÁST vállalok. Kiskunfélegyhá­za, Zrinyi u. 5. I. em. 3. .................... 2236 Ü RES, vagy bútorozott szoba, konyhás albérletet keres házaspár. „Sürgős” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. hirdető­be. 2232 MOTORSZERELÉST........vál­l alunk. Kiskunfélegyháza, Körösi u. 2L 2231 KÉZIMUNKA tanfolya­mot indít a kiskunfélegy­házi HNF városi Nőbi­zottsága 1977. szept. 19-én. A tanfolyam tűfestés-azsur és népi motívumok varrá­sával foglalkoznak. Jelent­kezés Csalár Jánosné pénz­tárosnál a mozi melletti vasboltban. Bővebb felvi­lágosítás a jelentkezési he­lyen. 2212 ÉRTESÍTJÜK kedves vá­sárlóinkat. hogy a 2107. számú Kiskunfélegyháza. Holló Lajos u. 14. sz. alatti vegyes élelmiszer- boltunkat szeptember 5-töl előreláthatólag október 15- ig tatarozás miatt zárva tartjuk. Legközelebbi bol­tunk: BEK 2123. (gomba) Kossuth Lajos u. 33. 2209 BÚTOROZOTT szoba há­zaspár részére kiadó. Kis­kunfélegyháza, Kilián György u. 45. _____2199 A UTÓKÖZLEKEDÉSI Tan­intézet kalocsai kirendelt­sége értesíti mindazokat, akik . motorkerékpárveze­tői vizsgát kívánnak ten­ni. hogy a helyi taninté­zet motorkerékpár tanfo­lyamokat rendez rendszere­sen. Jelentkezés a tanin­tézetnél. mindennap, szom­bat kivételével, 14 órától 16 óráig. Kalocsa, I. István út 84. szám alatt. 327 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba férfiaknak ki­adó. Érdeklődni 15 órától, Kiskunfélegyháza. Dara­janlch utca 31. 2207 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba egy vagy két Igényes személynek kiadó. Ugyanott mosógép, speiz- ablak és előszoba üvegfal eladó. Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 14. __ 2178 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba 2 személy részé­re kiadó. Kiskunfélegyhá­za. Árpád u. 31. \ 2176 FIATAL mérnök összkom­fortos lakásban albérletet keres. Ajánlatokat „Sür­gős” Jeligére a kiadóba kérek. 18474 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba férfi, vagy két diák részére kiadó. Kecske­mét, Petőfi S. u. 5. VIII. 264. 18520 KIADÓ gázfűtéses, bútoro­zott szoba 2 dolgozó, nőt­len fiatalembernek, szemé­lyenként 250 Ft-ért. Kecs­kemét, Jókai u. 40. üveg- gangos lakás. 18466 Házasság 47 EVES. barna, 160 cm magas, független, családta- lan, nőtlen férfi házasság céljából megismerkedne korban hozzáillő, lakással rendelkező elvált, vagy öz­vegy. szeretet re vágyó asz- szonnyal. Cím: Kiskunfél­egyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. sz. Fényképes leve­lekre válaszolok. 2239 47 ÉVES, 167 cm magas, elvált, józan életű férfi el­foglaltsága miatt megis­merkedne házasság céljá­ból 45 éves korig. házias, szerény, jó lelkű. elvált vagy özvegy asszonnyal. ■"■“Lakás van. Tanyasi életet kedvelők előnyben, t gyer­mek nem akadály. Lehető­leg fényképes leveleket: ..Kalandorok kíméljenek 183008" jeligére kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 3850 18 EVES, jó megjelenésű fiatalember házasság céljá­ból keresi hozzáillő lány is­meretségét. Lehetőleg fény­képes leveleket várok. ..Fa­vágó" jeligére Kiskunfél- eevháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe kérem. 2229 48 EVES elvált szakmunkás mégis m e r ked ne h á z áss á g céljából 40—50 év közötti független nővel. Leveleket ..Lakás van" jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. hirdetőbe. _ 219T ELVÁLT, egyedül élő nő várja jó megjelenésű, in­telligens. tartalmas életre vágyó férfi levelét házasság céljából 28—36 éves korig. Lehetőleg fényképes, kéz­zel írott levelet kérek. ..Em­beri értékkel” jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. alatti hirdetőbe. 2184 MUNKAALKALOM Sftm! AZONNALI belépéssel felvesz a DÉ- GAZ Kiskunfélegyházi Kirendeltsége készülék és alkatrész raktárába rak­tárost. Jelentkezni lehet Kiskunfél­egyháza, Nyomás 24. 1274 A DÉGAZ Kiskunfélegyházi Kiren­deltsége felvételre keres gépipari technikumi végzettséggel rendelkező munkavállalót. Jelentkezni lehet a ki- rendeltségen, Kiskunfélegyháza, Nyo­mus 24. Í273 MMG Automa­tika Müvek Ve­zérléstechnikai Gyára felvétel­re keres műsza­ki raktárost, anyagbeszerzőt, műszaki rajzo­lót. Jelentkezés: Kecskemét, Korhánközi út 5. 3842 FELVESZÜNK férfi, vagy női dolgo­zót vágóüzemi élelmiszer vizsgálat­hoz. Érettségivel rendelkezők előny­ben. Kiskunfélegyháza, MÉM Élelmi­szeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgá­lat, Vágóhíd, Fürst Sándor u. 30. 2170 GÉPJÁRMŰVEZETŐKET felvesz az Épület kar bánt ártó és Szolgáltatóipari Szövetkezet. Jelentkezés: Kecskemét, Külső-Szegedi ti. 3. Garai utcai por­ta. 3822 AZ IGV Sokszorosí- tógép Gyára, Kecs- kémét, Mátkái út telepért1: lyos, marős, auto­mata gépbeállító, forgácsoló, fénye­ző és mázoló, mechanikai műszerész, présgépkezelő munkakörben férfi és női szak- és betanított, valamint segédmunkásokat felvesz, esztergá­lyos szakmunkásokat automata gép- beállítónak betanít. 3723 AMFORA-UVÉRT felvesz szakképzett kereskedőket raktárost beosztásba, va­lamint férfi és női raktári dolgozó­kat. Jelentkezés: Kecskemét, Széche­nyi tér 15. sz. 3833 A KECSKEMÉTI MÁV Pályafenntar­tási Főnökség felvesz férfi fizikai dolgozókat pályamunkás munkakörbe, női dolgozót gépírói beosztásba hatá­rozott időre. Jelentkezés a MÁV Pá­lyafenntartási Főnökség Kerskemét, köztársaság tér 3. sz. alatt, (a nagy- állomás mellett) minden munkana­pon. 3834 LAKATOS üzembe retveszünk lakato­sokat, segédmunká­sokat, akik részére hegesztő tanfolyam elvégzését biztosít­juk. Felveszünk to­vábbá valamennyi épitőipari szak­mába szakmunkásokat, betanított munkásokat, férfi és női segédmun­kásokat, kubikos brigádokat és ha­vidíjas takarítónőket. A kecskeméti Házgyárba férfiportásokat, őröket, férfi és női öltözőőröket. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Jelentkezés: Bárs megyei Állami Épitőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka u. 34., vagy a Házgyár munkaügyi csoportjánál. 3675 FELVESZÜNK: Tehergépkocsi-veze­tőt, vontatóvezetőt, nehézgépkezelőt, lakatost. Jelentkezés: Kecskemét, Vá­rosi Tanács Építési Költségvetési Üzem, Reiszmann S. 11. 20. 3686 Kecskeméti Baromfifeldolgozó Válla­lat felvételre keres szakképzetlen női és férfi munkaerőt. Jelentkezés: Kecskemét, Ceglédi út 7—11. 3557 AZ ORGOVANYI Egyetértés Szakszö­vetkezet újonnan felépült húsüzemé­be felvételre keres szakmunkásokat. Jelentkezni lehet a szakszövetkezet irodájában Orgovány, Kölcsey u. 2. 18413 KÖZLEMÉNYEK ÉRTESÍTJÜK T. Fogyasztóinkat, hogv Kalocsa város ivóvízhálózatán 1977. szept cin bér 19MŐ1 22-ig fertőtlenítést és mosatást végeztetünk. Fenti idő­pontban a víz nem minden esetben fogyasztható, esetleges vízhiánnyal vagy nyomáseséssel kell számolni. Kérjük T. Fogyasztóinkat, hogy ivó- vízszükségletüket elöretároLással szí­veskedjenek biztosítani. Vízmű Vál­lalat, Kalocsai Üzemmérnökség. 324 SÜTŐIPARI és cukrászipart szakmun kásokat, betanított munkásokat é* gépkocsivezetőket kiskunfélegyházi és kecskeméti telephellyel, elektroműsze­részt, takarítónőket kecskeméti te­lephellyel felvételre keres a Kecske­mét és Vidéke Sütőipari Vállalat. Je­lentkezni lehet: Kiskunfélegyháza, Molnár Béla u. 1. sz. és Kecskémét, Szolnoki út 23—25. szám alatt. 374# AUTÖ-MOTORSZERELÖ, építőgép- szerelő, géplakatos, építőgépkezel« szakmunkásokat, távfűtési részle­günkhöz hőközpont kezelő segédmun­kásokat, festés után munkahelyi ta­karítókat keresünk felvételre. Je­lentkezés: Kecskeméti Ingatlankezel« Vallalat, Kecskemét, Villám f. u. Munkaügyi csoport. 3211 = KEC SKEMET Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, testvérünk NOSZEK LÁSZLÓ Kecskemét, Szarvas utca 19. szám alatti lakos életének 67. évében hosszú szenvedés után szeptem­ber 13-án elhunyt. Temetése f. hó 17-én, szombaton fél 1 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 3878 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, testvérünk MIKLÓS ISTVÁN Kecskemét, Poprád utca I. szám alatti lakos (‘létének 72. évében szeptember 13-án hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatását később közöljük. Gyászoló család. 3875 Mély fájdalommal turlafjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, anyósom, nagymamám FARKAS PÁLNÉ Gyapjas Julianna Kecskemét, Mátyás király körút 38. szám alatti lakos életének 54. évében elhunyt. Temetése f. hó 17-én szombaton du. fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 3867 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönelet mindazoknak, akik dráca felesé- Keni, édesanyánk, nagyanyánk JUHASZ JÁNOSNÉ Papp Erzsébet posta főellenör temetésén megjelentek, részvétük­kel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kis­kunfélegyháza. 2265 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, a „Keleti fény” Tsz munkatársainak, III. ál­talános iskola tanárainak, tanulói­nak, szomszédoknak és ismerősök­nek, akik felejthetetlen, drága, jó feleségem, édesanyánk és nagy­mamám BENSE PALNÉ temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel mérhetetlen fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Pálmonostora. 2223 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen, drága jó férjem, édes­apánk, nagyapánk FAZEKAS JANOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorúi, virágot helyeztek, részvé­tükkel mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza, 2215 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagyapánk TARJÁNYI ANTAL JANOS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kis­kunfélegyháza. 2226 MEGHÍVJUK ÖNT, LEGYEN A LÁTOGATÓNK AZ ŐSZI BNV „C" PAVILONJÁBAN, A TON rádió- és televízióbemutatóján 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom