Petőfi Népe, 1977. július (32. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-20 / 169. szám

1977. július 20. • PETŐFI NÉPE • t SPORT-SPORT Csengőd csapata nyerte a Szakmaközi Kupát Kiskőrösön ÚSZÁS Nyolc első hely a vidéki bajnokságon Július 15—16—17-én. Gyulán rendezték meg az országos vidéki úszóbajnokságot. Borús, esőre haj­ló időben került sor a lebonyolí­tásra. — Nagyszerűen szerepeltünk ezen a bajnokságon. Nyolc baj­nokságot nyertünk, és az induló egyesületek közül mi voltunk a legeredményesebbek. A hatalmas mezőnyben eredményeink nagyon dicséretesek. A sok indulóval nem hígult fel a társaság, nem volt előre lefutott szám. nagyon jó és érdekes volt a verseny. Az idő­eredmények és a nagy létszám azt bizonyítja, hogy vidéken is fellen­dülés tapasztalható úszásban — mondta Magó Gábor, a KSC ed­zője. — Minden versenyzőnket szeretnénk megdicsérni. Kiemel­ném azonban Bikádi taktikus ver­senyzését. Hajdú Jutka és Angéla küzdeni tudását. Eredményeink azt mutatják, hogy versenyzőink kezdenek egyre jobb formába len­dülni. s az országos bajnokságon sokan — remélem — döntőbe ke­rülnek és ott értékes helyezéseket csípnek el. Eredmények: FÉRFIAK: 100 m mell: 3. Biká­di G. (KSC) 1:15.3. 8. Bencsura Á. (KSC) 1:16.8. 100 m hát: 8. Hajdú L. (KSC) 1:10.5. 100 m pillangó: 2. Bikádi G. (KSC), 6. Bencsura Á. (KSC) 1:05.6. 200 m hát: 4. Hajdú László 2:25.2. 8. Villám A. (KSC) 2:34.7. 200 m mell: 2. Bikádi G. 2:40.5. 5. Bencsura Á. 2:45.3. 200 m pillangó: 4. Villám A. 2:23.6. 200 m vegyes: 1. Bikádi G. 2:22.5. 5. Bencsura A. 2:27.7. 400 m ve­gyes: 2. Villám A. 5:02.9. 1500 m gyors: 3. Villám Attila 17:40.2. 4x100 m vegyes: 3. KSC 4:28.7. (Villám. Bikádi, Bencsura, Kes­keny.) 4x200 m gyors: 4. KSC 8:51.8. (Kanyó. Hajdú L.. Kes­keny, Bikádi). 4x100 m gyors: 3. KSC 3:56.6 (Keskeny. Bencsura, Kanyó, Bikádi). NŐK: 100 m hát: 1. Csák Zs. (KSC) 1:11.8. 4. Hajdú J. (KSC) 1:14.4. 100 m mell: 3. Hajdú A. (KSC) 1:25.3, 4. Szabó E. (KSC) 1:25.5. 100 m pillangó: 3. Balogh G. (KSC) 1:12.0. 100 gyors: 1. Csák Zs. 1:03.5. 2. Hajdú J. 1:05.5, 3. Hajdú J. 1:05.7. 6. Balogh G. 1:07.0. 200 m vegyes: 1. Csák Zs. 2:33.1. 8. Balogh G. 2:49.9. 200 m gyors: 2. Balogh G. 2:20.0, 3. Haj­dú A. 2:22.3. 5. Szabó E. 2:24.6. 6. Libor E. 2:25.2, 8. Hajdú J. 2:27.9. 200 m hát: 1. Csák Zs. (vidék baj­noki csúcs) 2:32.3, 2. Hajdú J. 2:38,2. 200 m mell: 2. Hajdú A. 3:02.4. 3. Szabó E. 3:02.8. 200 m pillangó: 2. Balogh G. 2:36.8. 400 m vegyes: 2. Csák Zs. 5:27.2. 400 m gyors: 1. Balogh G. 4:54.4. 2. Hajdú A. 4:57.3. 4. Szabó E. 4:57.7, 5. Libor É. 5:16.4. 800 m gyors: 2. Balogh G. 10:08.8, 5. Szabó E. 10:16.4, 6. Hajdú A. 10:31,8. 4x100 m gyors: 1. KSC 4:23 vidék baj­noki csúcs (Hajdú J.. Hajdú A., Balogh G., Csák Zs.) 4x100 m ve­gyes: 1. KSC 4:59,8 (Csák. Haj­dú A.. Balogh. Hajdú J.) A Petőfi Népe TOTÓ-tanácsadója Az utolsó előtti forduló a kupában A totó 30. heti, július 24-i szelvé­nyén az utolsó előtti Nyári Totó Ku­pa és a Vasutas Totó Kupa mérkő­zései találhatók. Nem lenne megle­petés, ha már ezen a héten több csoportban eldőlne az első hely sor­sa. Igaz, hogy még sok együttesnek esélye van az első helyre és éppen ezért nagy a tétje a vasárnapi ösz- szecsapásoknak. A legnagyobb esé­lye a Pesti csoportban játszó KOM- ÉP együttesének van, mivel a hát­ra levő három mérkőzését hazai pá­lyán játssza, igen erős ellenfelek el­len. Figyelemmel kísérve valamennyi csoport állását, megállapíthatjuk, hogy jelen pillanatban vezető csa­patok többsége versenyben van az első hely elnyerésére, de néhány vá­ratlan eredmény, mindent felborít­hat. Tulajdonképpen túl a harmadik fordulón az egyesületek többségénél kezdenek kialakulni a jövő együtte­sei, amelyekkel a bajnokságban is szerepelni akarnak. A felkészülés las­san a végéhez közeledik, mert alig két hét múlva kezdődik az újabb bajnokság és nem mindegy egyik csapatnak sem, hogyan sikerül a bemutatkozás és a bajnoki rajt. Tippjeink: 1. Leninvárosl MTK—Nyíregyházi Spartacus Petőfi. Nyári Totó Kupa. Avas csoport. Nem sikerült egyik csapatnak sem nyernie az elmúlt hé­ten. A hazaiak eddig még csak egy pontot tudtak szerezni. Meglepetés a vendégek súlyos veresége. Tippünk: l, x. 2. Borsodi Bányász—Sátoraljaújhe­lyi Spartacus MEDOSZ MÁV. Nyári Totó Kupa. Avas csoport. A MÄV vasárnap győzelmével feljött a máso­dik helyre és kis szerencsével még az első helyre is esélyes. A Bányász, otthonában veszélyes ellenfél, s így a győzelemért nagyon meg kell küz­denie a vendégeknek. Tippünk: 2, x. 3. Hatvani Kinizsi—Gyöngyösi Spar­tacus. Nyári Totó Kupa. Mátra cso­port. A két együttes a rossz kezdés után javuló játékot nyújt és esélye­sek a kupára. A győztes nagy lépést tesz ennek megszerzésére. Tippünk: x, 1. t. Salgótarjáni Síküveggyár-Lehel SC (Jászberény). Nyári Totó Kupa. Mátra csoport. Itt is fenn áll az a lehetőség, hogy ha bármelyikük nyer, az könyen elnyerheti a ku­pát. Tippünk: 1. 5. Nagyszénást Tsz SK—Szegedi Dózsa. Nyári Totó Kupa. Kőrös cso­port. A Dózsa mérsékelt szereplése a kupában feltűnően egyenge és még pont nélküli a csoportjában. A ha­zaiak javítottak szereplésükön, de nem mehetnek biztosra, mert a sze­gediek szeretnének elkerülni az utol­só helyről. Tippünk: x. 6. Gyulai SE—Szabó L. SE. Nyári Totó Kupa. Kőrös csoport. A veret­len vendégek lényegesen esélyeseb­bek, mint a győzelem nélkül álló hazaiak, ám az otthoni környezet nagy előnyt jelent. Tippünk: 2, 1. 7. Paksi SE—Erzsébet SMTK. Nyári Totó Kupa. Duna csoport. Á közel egyenlő erejű együttesek összecsapá­sán. a hazai pályán játszó csapat nyerhet. Tippünk: 1. 8. KOMÉP (Tatabánya)—Balassagyar­mati SE. Nyári Totó Kupa. Pesti csoport. A még veretlen és gólt sem kapott hazai csapat az esélyese en­nek a mérkőzésnek. A tatabányai együttes látszik a kupa első számú esélyesének, amelyet érzésünk sze­rint sikerül is nekik megszereznie. Tippünk: 1. 9. EPGÉP SE—EMG—Sashalom. Nyári Totó Kupa. Pesti csoport. A vendégek nens szereztek még gólt és pontot eddig a kupában, amelyre most is nagyon kevés reményük van. A hazai gárda sem remekelt a nyári játékokban, de most javíthatnak. Tippünk: 1. 10. Alumínium SK (Ajka)—Péti MTE. Nyári Totó Kupa. Bakony csoport. A pétiek vasárnap, otthon játszot­tak és nyertek az élen álló pápaiak ellen és esélyesek lettek a kupára. Az ajkaiak mérsékelt szereplése meg­lepetés. Tippünk: x, 1. 11. Győri Dózsa—Répcelak! Bányász. Nyári Totó Kupa. Rába csoport. A csoportot vezető répcelaki együttes jól szerepel és ha nyer a győzelem nélkül álló hazaiak ellen, könynen övék lehet a kupa. Tippünk: x, 2. 12. Kőszeg—Bábolnai SE. Nyári To­tó Kupa. Rába csoport. A várakozás alatt szereplő bábolnai együttesre is­mét nehéz percek várnak, a jól in­duló kőszegiek ellen. Háromesélyes mérkőzés, némi hazai esélytöbblettel. Tippünk: 1, x. 13. Körmendi Dózsa FMTE—Bauxit­bányász SE. Nyári Totó Kupa. Ba­laton csoport. A vendégek lényege­sen jobban állnak a kupában, mint a hazai együttes. Döntetlen eredmény a legvalószínűbb, de a hazaiak győ­zelme sem lenne meglepetés. Tippünk: x, l. + 1 mérkőzés: 14. Edelényl Bányász—Papp J. SE. Nyári Totó Kupa. Avas csoport. A két éllovas egymás elleni találkozó­ján, a háziaknak adjuk a nagyobb esélyt, de pontosztozkodás is lehet­séges. Tippühk: 1, x. ^ A további mérkőzésekre tippjeink: D. I. A múlt évi védő, Kecel nem jelentkezett Egyórás áztató eső zavarta meg kora délelőtt Kiskőrösön a Falusi Dolgozók XXVI. Spartakiádjának járási döntőit és Kiskőrös város munkahelyi spartakiádját a vá­ros sporttelepén. A felvonult hét járási és négy városi csapat ernyők alatt hall­gatta végig Feró Imrének, a vá­rosi pártbizottság munkatársának megnyitó szavait. Megjelent a versenyen Juhász István, a vá­rosi pártbizottság első titkára, valamint a társadalmi szervek képviselői. A kezdetben rossz időjárás ne­héz feladat elé állította a ren­dezés munkáját. A rendezők di­cséretére legyen mondva, ázott ruhákban is gördülékenyen ve­zették le a versenyszámokat. Igaz, hogy csak az első két szám alatt esett az eső, aztán lassan kitisztult, s délelőtt 11 órától már sütött a nap. Ami a versenyző csapatokat il­leti, ki kell emelni a győztes csengődlek munkáját. Ez a kis község minden számban 4—5 versenyzőt indított és minden csapatversenyben részt vett. Igaz, hogy elért pontszámaihoz képest kevés versenyt nyert, de töme­ges részvételével bebizonyította, hogy az Edzett Ifjúságért moz­galom célkitűzéseit magáévá tet­te, s ezzel jól szolgálta a tömeg­sportot. A két lelkes csapat mellett nem szabad elhallgatnunk a két nagyközség furcsa magatartását. Kecel, a vándorserleg múltévi védője el sem jött. sőt még a kupát sem küldte el, úgy, hogy azért a csengődieknek kell el­menniük a nagyközségbe. A soltvadkerti, mintegy 60 sportoló közül csak hat atléta és egy idősebb korosztályból össze­állított futballcsapat maradt a versenyen, a többi az esőre hi­vatkozva hazament. így. becsü­lettel helytálló kis létszámú csa­pat hiába nyerte meg az atlé­tikai számok legtöbbjét, lema­radt a pontversenyben a lelkes csengődlek mögött. A hazatért versenyzők egy része 11 óra felé visszajött, de csak a versenyben indult keveseknek szurkolni. V A többi csapatot, azok vezető­it, szervezőit sportszerető mun­kájukért köszönet v;v,;; Eredmények: Járási spartukiad döntő; NŐK, 100 m: 1. Hirsch B. (Soltvadkert) 13.0, 2. Móricz J. (Páhi) 14.8, 3. Kühl M. (Császár- töltés) 15.6. 400 m: 1 Molnár J. (Soltvadk.) 65, 2. Fehér Gy. (Csengőd) 81, 3. Kuhlman E. (Csengőd) 84. Magasugrás: 1. Móricz J. (Páhi) 125, 2. Szilágyi M. (Csengőd) 120. Távolugrás: 1. Hirsch B. (Soltvadk.) 440, 2. Mol­nár J. (Soltvadk.) 395, 3. Szilá­gyi M. (Csengőd) 308. Kötélhú­zás: 1. Császártöltés, 2. Csengőd, 3. Páhi. FÉRFIAK: 100 m: 1. Balogh (Soltvadkert) 11.8, 2. Gellért (Csengőd). 400 m: 1. Suba (Páhi) 60.0, 2. Gellért (Csengőd) 62.1, 3. • A munkahelyi spartakiád női kézilabda bajnokcsapata a kiskőrösi IGV. SAKK Szpasszkij kiegyenlített: Szpasszkij-Portisch 3—3 A világbajnoki negyeddöntő 5. játsz­májában a szovjet ex-világbajnok Szpasszkij kiegyenlített a magyar bajnok Portisch nagymester ellen. A Szpasszkij kérésére történt halasztás úgy látszik Portischnak nem hasz­nált. A hosszabb pihenő kizökkentet­te formájából, megszokott nyugal­mából. Erőtlenül, tőle szokatlan fel­fogásban játszott. Nem kellően át­gondolt, kielemzett; az ellenfelet „fel­hozó” manőverezésekbe bocsátkozott, s elhamarkodottnak tűnő, felesleges cseréket is alkalmazott. Emellett újí­tása, az 1. Játszmától történt eltéré­se sem vált be, úgy látszik, nem kellően kielemzett volt. A magyar nagymester a centrum „e" vonalát hamar átengedte ellenfelének, s a világos huszár c7 mezőre, engedése már végzetes volt, amit a Vd7 lépés csak fokozott. A játszma lefolyása: Szpasszkij Portisch (szovjet) (magyar) VB párosmérkőzés, 5. Játszma Genf, 1977. Vezérindiai védelem 1. d4 Hffí, 2. Hf3 e6, 3. c4 b6, 4. Hc3 Fb7, 5. Fg5 h6, 6. Fh4 Fe7, 7. e3 0—0, 8. Fd3 c5, 9. 0—0 cd: 10. ed: d5, II. Ff6: Ff6:, 12. cd: ed:, 13. Bei HC6, 14. Fb5 He7, 15. Hc5 Fe5:, 16. Be5: Hg6, 17. Be3 Vg5, 18. Bg3 Vf6, 19. Vd2 Bad8, 20. Bel Fc8, 21. Vdl Vf4, 22. Bge3 Fe6. 23. g3 Vd6, 24. Fd3 He7, 25. Fbl Bfe8, 26. Vc2 Hg6, 27. Hb5 Vb4, 28. Hc7 Hf8, 29. He8: Be8: 30. Vc3 Vb5, 31. f4 Bc8, 32. Vd2 Vd7, 33. f5 Ff5: 34. Bc7 Ve7: 35. Be7: Fbl:, 36. Ba7: He6, 37. h4 Fe4, 38. Vb4 Bc2, 39. Ve7 Fg6, 40. Ba4 Bd2, (világos itt borítékolta függölépését) 41. Ve8+ Kh7, 42. Ba8 Fh5, 43. Vg8+ Kg6, 44. Ba7 Kf 6, 45. g4 Hd4: 46. Vd8+ Ke5, 47. Vb8+ Ke4, 48. gh: Bdlf, 49. Kf2 Bd2f, 50. Kel Hf3+, 51. Kfl Hh2+, 52. Kgl Hf3f, 53. Khl Ke3, 54. Bf7: Bdlf. 55. Kg2 Bglf, 56. KhS Bhlf, 57. Kg4 Bglf, 58. Vg3 Bg3:f. 59. Kg3: Hd2, 60. Be7+ He4+, 61. Kgl és sötét feladta. (1:0.) A játszmára Szpasszkij 3,25 óra; Portisch 3,16 óra időt használt fel. A végállás: • A kiskőrösi spartakiád leg­eredményesebb atlétája Balogh (Soltvadkert). öt első és egy második helyet szerzett. Molnár (Csengőd) 67.0. 800 m: 1. Balogh (Soltvadkert) 2:21, 2. Gel­lért (Csengőd) 2:24, 3. Szent- györgyi (Cengőd) 2:25. 1500 m: 1. Nyúl (Soltvadkert) 5:33, 2. Ho- lenecken (Csengőd) 5:49, 3. Szabó (Csengőd) 5:50. Spartakiád váltó: 1. Soltvad­kert 2:28, 2. Csengőd 2:36. Ma­gasugrás: 1. Balogh (Soltvad­kert) 165, 2. Németh (Akasztói) i:(0. 3. Geller (Csengőd) 120. Tá- vokigra’s: Balogh (Soltvadkert) 590, 2. Gellér 500, 3. Szentgyörgyi (Csengőd) 490. Súlylökés: 1. Csi- ma (Csengőd) 970, 2. Balogh (Soltvadkert) 896, 3. Kiss (Csen­gőd) 880. Kötélhúzás: 1. Csengőd, 2. Páhi. Kézilabda. Női: 1. Császártöltés. Férfi: 1. Akasztó. Kispályás lab­darúgás: Férfiak: 1. Imrehegy, 2. Csengőd, 3. Császártöltés. Nők: 1 Csengőd, 2. Páhi, 3. Császár- töltés. Sportlövészet, férfiak: 1. Páhi, 2. Akasztó. A női mérkőzésre nem volt jelentkező. A járási spartakiád győztese és a szakmaközi kupa 1977. évi védője Csengőd csapata 183 pont­tal, 2. Soltvadkert 88, 3. Császár­• Izgalmas pillanatok a kötélhú­zásban. Szemben a győztes csen­gődi csapat. (Szávay István fel­vételei.) töltés 64, Páhi 64, 5. Akasztó 14, 6. Bocsa 7, 7. Tabdi 1 ponttal. Kiskőrös város munkahelyi dolgozók spartakiádja; Nők: 100 m: 1. Viczián J. (IGV) 14.0, 2. Supka M. (ÁFÉSZ) 10.0. 400 m: 1., Supka M. 78 (egye­dül indult). Spartakiád váltó: 1. IGV. 3:04, (egyedül indult). Ma­gasugrás: 1. Viczián I. (IGV), 125, 2. Bálái» ,J. „(IGV) 120. Tá— volugrás; 1. Andrási B^-né (IGV) 380, 2. Sáfár M. (IGV) 370, 3.^. Juhász I.-né (IGV) 340. Kötélhú­zás: 1. IGV, 2. MEZŐGÉP. Váltó: 1. IGV. FÉRFIAK: 800 m: 1. Farkas (MEZŐGÉP) 2:37, 2. Szentgyörgyi (IGV) 2:50, 3. Sáfár (IGV) 3 perc. 1500 m: 1. Balázs (IGV) 6:02, 2. Farkas (MEZŐGÉP) 6:07. Kötélhúzás: 1. MEZŐGÉP. 2. IGV. Spartakiád váltó: 1. IGV (egyedül indult). Kézilabda, női: 1. IGV. Férfiak: 1. IGV. Kispályás labdarúgás, férfiak: 1. MEZŐGÉP, 2. Szakszöv. 3. IGV. Céllövés, női: 1. IGV, 2. MEZŐGÉP. Férfiak: 1. IGV. A pontversenyben: 1. IGV 216, 2. MEZŐGÉP 70, 3. Szakszöv. 10, 4. ÁFÉSZ 7 ponttal. A 6. játszma 46 lépés után döntetle­nül végződött. HÍREK: — Megyénk 7 versenyzője szerepelt az Országos Vidék Bajnokságon, ahonnan az első 6 helyezett jutott a középdöntőbe. Szereplésüket nem kísérte szerencse, hiszen egyikük sem jutott tovább. Dr. Erdélyi (BACSEP) 7 pont (7. hely), Kormányos Z. (BACSEP) 7 pont (10. hely), Csala (BACSEP; 6,5 pont (14. hely), Brandies (BACSÉP) 6,5 pont, Lovass (BACSEP) és Ha­ragos (BACSÉP) 6—6 pont és Sztrl- kinácz (Bajai Sp.) 5 pont megszerzé­sével a középmezőnyben foglaltak helyet. Versenyzőink helyezése csalódást jelent. Mentségükre szolgál, hogy a ■ mezőny a korábbi éveknél erősebb volt. Az utolsó fordulóban Csalának és dr. Erdélyinek még volt esélye a továbbjutásra. Azonban előbbi vesz­tett, utóbbi pedig csak döntetlent ért el. — A nyári holtidényben többfelé versenyeztek a BACSÉP SC játéko­sai. Makón az ünnepi hetek alkal­mából Abel, Centgráf, Komoróczky, Rajnai és Donkó; Egerben Haragos mint a tavalyi mesterjelölt-verseny győztesen a mesterversenyen, míg Lé­náit és Molnár a mesterjelölt-verse­nyen vesznek részt. — Az országos ifjúsági bajnokságon Ceglédi és Pólyák a BACSÉP SC versenyzői képviselik megyénk szí­neit. GIMES GYÖRGY ÍJÁSZAT Rövidtávon a lakitélekiek vezetik a mezőnyt SOROKBAN Budapesten a Fehér úti pályán került sor szombaton a rövidtá­vú íjász csapatbajnokság máso­dik fordulójára. A versenyen a Lakiteleki Szikra SK ifjúsági le­ány csapata (Kiss Márta, Csányi Andrea, Fekete Judit) 839 körös eredményt ért el. A csapat az eddigi két forduló alapján 1549 körrel az első helyen áll az ösz- szetett versenyben. A fiúk me­zőnyében a (Barta Sándor, Ka- lócz József, Ivicz József) össze­állítású együttes 1297 körrel új egyesületi csúcsot ért el, s az eddigi két forduló után 2505 kö­rös eredménnyel biztosan vezet a csapatbajnokságban. A versenyzők és vezetőik jog­gal bizakodnak abban, hogy a múlt évihez hasonlóan 1977-ben is a Lakiteleki Szikra Tsz SK ifjúsági versenyzői nyerik a ma­gyar bajnokságot a rövidtávú versenyszámban. Az egyéni versenyben két egyesületi csúcs is született. 50 m-en Barta Sándor 209 körrel, valamint 50 m-es és 30 m-es ösz- szetettben 497 körrel új egye­sületi csúcsot lőtt. A lányoknál Kiss Márta 399 körrel új egyéni csúcsot ért el (egyetlen kör hi­ányzott a „B'’-kategóriás minő­sítési szinthez). CSELGÁNCS Ismét nagy verseny lesz Kecs­keméten. Július 30—31-én a Vá­rosi Sportcsarnokban rendezik meg a cselgáncs I. osztályú OB csapatbajnokságot, amelyen a legjobb nyolc magyar együttes vesz részt. LABDARÜGÁS Elkészült az országos serdülő és ifjúsági labdarúgó kupa me­gyei selejtezőjének csoportbeosz­tása. Négy csoportban 19 csapat vív körmérkőzést a továbbjutás­ért. A csoportgyőztesek ezután semleges pályán döntik el a vég­ső helyezéseket. MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8 59: 9.05 9.55 10.20 16.28: 16.35: 16.55 17 50 17 55 18.25 18.50 18.55 19.00: 19.10: 19.20: 19 30: 20.00: 21 oo: 21.40: Két tévéjele­22.40: Tévétorna (ism.) (színes) Focisuli. 4. rész (ism.) Delta. Tudományos hír­adó (Ism.) Egy francia Rómában Olasz film (ism) Hírek. A maszk születése. Rövid­film (színes). 360 fokos fordulat Carmen 18.38: Sevilla körül. Egészségünkért 1 Húsz percre a várostól. A Pécsi Körzeti Stúdió mű­sora. P,erben a régivel. Riport- műsor. Szépen, jól magyarul. A Közönségszolgálat tájé­koztatója. Reklámműsor. Esti mese (színes). Tévétorna (színes) TV-Híradó. Ortörténetek. net (színes). Jogi esetek. „Be vagyok sorolva”. Hét évszázad katonamu­zsikája (színes). Az Osztrák Televízió és a Magyar Televízió közös műsora. TV-Hiradó 3 21.40: Reklámműsor (színes). 21.50: A Játékos Szovjet—cseh­szlovák film. (színes). 2. MŰSOR: 19 30: 20.00: 20 55: 21.15: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme. Az emberi­ség közös gondja, (ism.) (színes) TV-Híradó. Andrzej Wajda A Film- szem különkiadása. TV-Hiradó 2. Erika Pluhar műsora. Osztrák szórakoztató mű­sor (színes). KOSSUTH 8.25: Annailese Rothenberger és Mark Rejzen énekel. 8.57: Zenevár. 9.12: Beszélni nehéz. 9.24: Zenekari muzsika. 10.05: A Senki-szigeti nagy kaland. VIII. rész. 10.30: A zenekari muzsika föl Vt AtÄRA. 11.15; Válaszolunk hallgatóink­nak. 11.30: Mozart: A-dur klarinét- ötös 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Könyvszemle. 13.30: Népdalok. 14.01: Boros Lajos saját dalait énekli. 14.14: 15.10: 15.20: 16.10: 16.36: 17.07 17.32 17.57 18.25 19.15 20.00 20.54 21.04 Összeállítás a lengyel nép­költészetből, néphagyo­mányból és irodalomból. I. rész. Két kUIsö-somogyl nőtafa. Magyar szerzők műveiből. Madrigálok. Summásdalok — munkás­dalok (Ism.) A gazdasági bíróságok ak­táiból. A Lengyel Kultúra Hete. A Stúdió 11 és a Harmó­nia énekegyüttes felvéte­leiből. Mai könyvajánlatunk. Gondolat. Yehudi Menuhin (hegedű) és Glenn Gould (Zongora) lemezeiből. Kis magyar néprajz. Nótaest. 0.10: Részletek Abrah&m Pál operettjeiből. PETŐFI 22.20: Tiz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz világa. 23.30: Händel és Schubert mű­veiből. 8.05: Fúvósátiratok. 8.33: Tánczene 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.30: A Szabó család (ism.) 12.00: Mézeskalács. 12.33: Balettzene. 13.33: Az Ifjúsági Rádió új ze­nei felvételeiből. 14.06: Kettőtől-ötlg ... 17.00: Ötödik sebesség. Ifjúság — politika — kultúra. 18.00: Falufejlődés II. rész. 18.10: Operettfelvételekből. 18.33: A Lengyel Kultúra Hete. Varsói slágerturmix. 19.30: Népzenekedvelőknek. (Ism.) 20.00: Harminc perc rock. 20.33: Kiváncsiak klubja. 21.25: Filmzene. 21.37: Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. Kétfelvonásos vlgopera. 23.13: Behár György szerzeményeiből. 3. MŰSOR 14.05: Operarészletek. 14.44: Sosztakovlcs: VII. „Le- nlngrádi” szimfónia. 16.03: Nagy mesterek kamara­zenéjéből. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Herbert von Karajan vezényli a Berlini Fil­harmonikus zenekart. 19.33: Ettore Bastlanlnl énekel. 20.01: A magyar felvilágosodás irodalmának hetei. 20.31: Magnósok, figyelem! 21.16: Hangfelvételek felsőfo­kon. 22.04: Bartók műveiből. KARATE-TANFOLYAM Augusztus 1-től KARATE-tan- folyam indul Hetényegyhazán, a Művelődési Otthon keretében. Jelentkezhetnek a 18 évet be­töltött, s 30 évnél nem idősebb férfiak a Művelődési Otthonban. „Félidőhöz” érkeztek Buenos Airesben a 33. vívó világbajnok­ság küzdelmei. Az utolsó egyéni versenyszámnak a hatos döntő­jében — mint ismeretes — két magyar Is szerepelt, s közülük Tordasi Ildikó bronzérmet nyert, Bóbis Ildikó pedig 6. lett. A világbajnoki címet a 24 éves szovjet testnevelő tanárnő, Va- lentyina Szidorova, a Spartak Moszkva versenyzője szerezte meg veretlenül, valamennyi dön­tőbeli ellenfele legyőzésével. Az ezüstérem honfitársának, Jelena Bjelovának jutott. A harmadik helyezett Tordasi, az MTK-VM sportolója két győzelmet aratott, 3 BVSC-s Bóbis pedig csak első csörtéjét nyerte meg — Tordasi ellen. A női tőrdöntő után az éremtáblázat: arany ezüst bronz 1. Szovjetunió 2 2 — 2. Svédország 11 — 3. Magyarország 1 — 1 4. NSZK — 1 — 5. Olaszország — — 2 6. Svájc — — 1 A vívó VB-n kedden szabad­nap volt. Mától a férfi tőrcsa­patversennyel rajtol a „második félidő”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom