Petőfi Népe, 1977. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-26 / 48. szám

6 • PETŐFI NÉPE • 1977. február *fl, A jugoszláv televízió műsora SPORT • SPORT A HÉT VÉGI SPORTMŰSOR VASÁRNAP: 8.45: Barázdák — adás a falunak magyar nyelven. 10.00: Mág­nes — adás gyermekeknek. 10.30: Pan Tau — filmsorozat gyermekeknek; 11.00: Ezeregy dal — népi muzsika. 11.30: Földművelőknek. 12.30: A zöld terv Iskolája. 13.00: Kritikus pont. 13.30: Európa 12 — asztalitenisz. 14.30: Özönvíz — filmsorozat. 15.20: Vasár­nap délután. 20.05: A falu — jugo­szláv tv-sorozat. 21.20: Rajzfilm. 21.50: Sportszemle. 22.25: Hét tv-nap. 2. Műsor: 16.20: Kézilabda: Crvena Zvezda—krivaja. 17.40: Rajzfilm. 17.55: Lady Vlndermir legyezője — színházi előadás. 20.00: Benny Hill szórakoz­tatja önöket. 21.00: Huszonnégy óra. 21.20: A film nagy pillanatai: A ka­land — olasz film. HÉTFŐ: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Bábjáték. 18.00: Volt egy­szer egy császár — adás gyermekek­nek. 18.15: Irodalom. 18.45: Ifjúsági adás. 20.00: Jugoszláv drámaciklus. Aleksandar Popovic: Anelka Dumas — dfáma. 21.00: Kiválasztott pillanat. 21.05: Kulturális műsor. 21.50: Doku- mentumfilm. 2. Műsor: 19.00: Népi muzsika. 20.25: Sport karikatúrában. 20.30: Belpoliti­ka. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Ijázi mozi: Cézár és Rozália — francia film. KEDD: 17.10: Magyar nyelvű tv-nap- ló. 17.45: A természet Japánban. 18.15: Más tv-központok művelődési műso­raiból. 18.45: Fiatal zenészek Belgium­ból (gitárkettős). 20.00: Gyújtópont­ban. 20.50: Magas vérnyomás. 21.00: Olasz múzeumok. 21.35: Filmfesztivál •77. Déryné, hol van? — magyar film. 2. Műsor: 18.45: Branko Marjanovlc természetfilmjei. 19.00: Mary Tiller Moor szórakoztatja önöket. 20.00: Do­kumentumdráma. 21.35: Huszonnégy óra. 21.55: Jack Parnel szórakoztatja önöket. 22.35: Tudományos műsor. SZERDA: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: A háztól az iskoláig. 18 15: Tudomány. 18.45: Népi muzsi­ka. 19.15: Zöld jelzés. 20.00: Sport- Ezerda. 19.55: München: Labdarúgó Európa-bajnokok Kupája. Bayern— Dinamo (Kljev): 22.35: Műkorcsolyázó VB, felvételről. 2. Műsor: 18.45: Animációs filmek. 19.00: August Cesarec — művelődési adás. 20.00: Kihívások. 21.00: Huszon­négy óra. 21.05: Laterna magica — szovjet szórakoztató-zenei adás. CSÜTÖRTÖK: 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: A nagymama unoká­ja — tv-játéksorozat gyermekeknek. 18.15: 365 nap a gyermek életében — tanácsadás szülőknek. 18.45: Bocsánat, tudja-e — vetélkedő. 20.00: Külpoliti­ka. 20.50: Az iktatóban — drámasoro­zat (ism.) 22.15: Műkorcsolyázó VB. felvételről. 2. Műsor: 18.45: válogatás más tv- központok műsoraiból. 19.15: Nap, felhők, szél — tájékoztató adás. 20.00: A South Rlding-i tanítónő — filmso­rozat. 20.50: Huszonnégy óra. 21.10: Tv-tárcai. PÉNTEK: 17.10: Magyar nyelvű tv- napló. 17.45: Mágnes — adás gyerme­keknek (ism). 18.15: Társadalmi té­mák. 18.45: Ezeregy dal — népi mu­zsika. 20.00: Van szerencsém meghívni önt. Szórakoztató-zenei adás. 21.00: San Francisco utcái — filmsorozat. 21.50: Arcképek. 22.40: Költészet. 2. Műsor: 18.45: Odüsszea 2200 — rajzfilmsorozat. 19.05: Dokumentum­filmek. 20.00: Napirenden a kultúra. 21.00: Huszonnégy óra. 21.15: Nézzék a zenét — komolyzene. 22.15: Műkor­csolyázó VB, felvételről. SZOMBAT: 13.55: Labdarúgás: Bu- ducnost—Hajdúk. 15.50: Négy tikkasz­tó nap — kanadai bűnügyi film. 17.10: Dokumentumfi'm. 17.45: Isten hozta — adás gyermekeknek. 18.45: Zeneba­rátok. 20.00: Variációk — humoros adás. 20.30: Szokatlan lopások — sváj­ci játékfilm. 22.20: Műkorcsolyázó VB, felvételről. 2. Műsor: 17.25: Hét tv-nap. 17.45: Daloló szombat. 18.35: Jenny — film­sorozat. 20.00: Tv-tárca. 20.30: Lam- mermoori Lucia — opera. 21.30: Hu­szonnégy óra. 21.40: Sportszombat. 21.55: Emberek a menetoszlopból. A szolnoki stúdió műsora HÉTFŐ: 16.30—17.00: Szlovák műsor fism ). 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Hétfői hullámhosszunk — zenés, aktuális riportműsor. 18.00—18.30: Al­földi krónika. — Sporthírek. Táncme­lódiák. Hírösszefoglaló, lap- és mű­sorelőzetes. KEDD: 17.00: Műsorismertetés, hí­rek. Bodnár Erika sanzonokat énekel. Az újságíró jegyzetfüzetéből. Könnyű hangszerszólók. 17.20: Daloló, muzsi­káló tájak. — Csongrád. Kutas János műsora (ism.). 18.00—18.30: Alföldi krónika. A Bay City Roller együttes felvételeiből. Hírösszefoglaló, műsor­előzetes. SZERDA: 17.00: Műsorismertetés, hírek. A Neoton együttes felvételei­ből. 17.10: Szót kérek... A mikro­fonnál Csikós Sándor, a Szolnok—Bé­kés megyei ÉVNV. igazgatója. A me­zőtúri ifjúmunkás kórus énekel. 17.25: Farmer és nyakkendő — ifjúsági ma­gazin. 18.00—18.30: Alföldi krónika. Kedvelt melódiák. Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. CSÜTÖRTÖK: 17.00: Műsorismerte­tés. hírek. 17.05: Hét közben. . . zenés riportmüsor. 16.00—18.30: Alföldi kró­nika — Beatparádé. Hírösszefoglaló, mű sor előzetes. FENTEK.: 17.00: Műsorismertetés, hírek. Chubby Checker énekel. 17.10: Modern gépműhely Abádszalókon. — Riport. Szegedi dzsesszmuzsikusok Szolnokon. 17.35: Grafikon — gazda­ságpolitikai riportműsor. 18.00—18.30: Alföldi krónika. — A nótakedvelők­nek Boross Jolán énekel. Hírössze­foglaló, műsorelőzetes. SZOMBAT: 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Ritmus Rodeó. — 18.00— 18.30: Hétvégi kaleidoszkóp. — A tar­talomból : A nap hírei, eseményei: — A nélen történt. — Sporthírek. — Prog- ramajánlat. — Előzetes alföldi napi- laookból. VASÁRNAP: 16.30—17.00: Szlovák műsor. Hírek. — Lapszemle. — Nők a mikrofon előtt. — Szlovák a mező­megyeri közösben. 17.00—18.00: „Tirá- tok néz a férfi” — zenés verses ri- por.műsor lányokról, asszonyokról. — 18.00—18.30: Sport és muzsika — ösz- szefoglaló a hétvége sporteseményei­ről. A pécsi stúdió műsora HÉTFŐ: 17.00: Műsorismertetés, hí­rek. 17.05: Közlekedési őrjárat. A Ba­ranya megyei Közlekedésbiztonsági Tanács és a Pécsi Stúdió közös mű­sora. 18.00: Dél-dunántúli híradó. J8 15: Régi Rolling Stones slágerek. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb- liorvát nyelvű műsor. A hercegszán­tói népi zenekar játszik. — Hírek. — Kommentár. — Lapszemle. — Hang- Jcmeztárunk újdonságai. Közben: „Ablak a világba" 19.00: Német nyel­vű műsor. Hírek. — A mi falunk: Villány. Riportműsor. — Újdonságok innen-onnari. — Táncritmusban. KEDD: 17.00: Műsorismertetés, hí­rek. 17.05: Zenés kívánságok. 17.30: Azonos célért. Riport. 17.45: Arany János dalai és versei. 18.0: Dél-du­nántúli híradó. 18.15: Részletek Zeller: A madarász című operettjéből. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Tudósítóink Jel; intik. — Falusi kisüzemek: Mat- reckészítők Szentmártonban. — Kí­vánsághangverseny. SZERDA: 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Hétközben. Aktuális ze­nés magazin. A tartalomból: Látoga­tás a szederkényi primörkertészetben. — A Pécsi Balett Kubában. — Szek­szárdi beszélgetés Vadas Ferenccel, a Tolna megyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetöéjvel. — Rendkívü­li irodalomóra a pécsi általános is­kolákban. — Aki az oroszlánkölykö- ket neveli . . . 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Gerry Glitter és a Glit­ter Band felvételeiből. 18.25: Hír­összefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor. Bács-Kiskun megyei mo­zaik. Zenés összeállítás. — Hírek. lf.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — Pályaválasztó fiatalok. Riport. — Ifjúsági koktél. CSÜTÖRTÖK: 17.00: Műsorismerte­tés, hírek. 17.05: Dél-dunántúli anto­lógia. Keszi Erika műsora. VI. 17.20: Muzsikával faluról falura. Riport. 17.40: A csomagolásról. 17.45: Népsze­rű melódiák — kedvelt előadók. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: A Hungária együttes lemezeiből. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb­horvát nyelvű műsor. Hírek. — Pa­HATÁRIDŐ ELŐTT KÉSZÜLT EL Sportcsarnokot avattak Bácsalmáson noráma. Kulturális magazin. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — A Pécsi Bőrgyár 1977. évi terveiről. Ri­port. — Kívánsághangverseny. PÉNTEK: 17.00: Műsorismertetés, hí­rek. 17.05: Illés Gyula dalaiból. 17.15: Munkásportré: a hegesztő. Riport. 17.20: Ritmus és dallam. Hét végi programjavaslat. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Mario Lanza lemezei­ből. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Boszniai dalcsokor. — Milliók a ház­tájiban. Riportmüsor. — Zene futó­szalagon. 19.00 Német nyelvű műsor. Hírek. — Kulturális magazin: A né­met szövetség kultúrkörútja Ba­ranyában. — Eredményesen szerepel­tek : a véméndi vegyeskar. — Fúvó­sok. SZOMBAT: 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Látogatás Csányi László szekszárdi otthonában. Riport. 17.20: Miért zenélnek? Simon Márta és Dám László zenés összeállítása. 17.50: Vonós táiiczenekarok felvételeiből. 18.00: Hí­rek, tudósítások. 18.10: Gyurkovics Mária, Paul Robeson, az Alexand­rov és Werner Müller együttes le­mezeiből. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Budapesti tudósí­tónk jelenti. — Hallgatóink kérésére. Zene. — Portrék a FÉKON garai üzeméből. Zenés műsor. — Váloga­tás hanglemeztárunkban. 19.15: Né­met nyelvű műsor. A hét eseményei­ből. — Neue Zeitung-előzetes. — A jövő hét műsoraiból. — Szombat esti muzsika. VASÁRNAP: 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Kodály Zoltán müveiből. Dél-dunántúli előadók és együtte­sek tolmácsolásában. 17.15: Szluka Emil heti jegyzete. 17.20: Vasárnapi kívánságok. Közben: Mikroíonstafé- ta. Vangyia Mihálynéval, a megyei kórház ápolónőjével beszélget Lenk Irén. 18.20: Sporthírek. 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. A hét hetedik napja. Vasárnapi magazin. 19.15: Né­met nyelvű műsor. Vasárnapi beszél­getés: Husznai Gábornéval, a pécsi német gimnázium tanárával. — Kí- vánsághangverseny. — Vidám törté­net nyelvjárásban. Ünneplőbe öl­tözött Bácsal­más csütörtö­kön délelőttre. Zászlók leng­tek a főtéren, kellemes, nap­sütéses idő, s hagyományos bácsalmási ven­dégszeretet fo­gadta az érke­ző vendégeket, az összesereg- lett helybelie­ket. Kettős avatóünnepség­re készültek. Dr. Gajdócsi István, a Bács­Kiskun megyei Tanács elnöke a bajai járás és a nagyközség párt, tanácsi vezetőinek jelenlétében délelőtt ötvenszemélyes óvodát adott át, majd a koradélutáni órákban az újonnan épült sport- csarnokban a megye és a járás sportvezetőinek jelenlétében tar­tott létesítményavató beszédet. A megyei tanács elnöke sokol­dalúan elemezte a nagyközség dinamikus fejlődését, városiaso­dásra törekvését. Végül, sporto­lók és az első közönség, a vendé­gek ütemes tapsa közepette adta át a létesítményt használatbavé­tel céljából Albert Istvánnak, a nagyközségi pártbizottság titká­rának, aki a résztvevők előtt tett ígéretet, hogy nem -csak sporto­lókkal, tartalommal is megtöltik az új sportcsarnokot. Az avatóünnepséget követően férfi kézilabdatorna kezdődött a Napraforgó Kupáért és egyéb ér­tékes díjakért, amelyeket a helybeli állami gazdaság aján­lott fel, dicséretes kezdeménye­zéssel. — Nem volt könnyű összehoz­ni ezt a mindannyiunk örömére felépült 30x15-ös méretű sport- csarnokot — mondta Kollár Ist­ván, a nagyközségi tanács vb-tit- kára. — Osztottunk, szoroztunk, álcsoportosítottunk. A megyei tanács is segített. Sikerült... Most már az a legfontosabb, hogy kielégítse a jelentkező igényeket. Elképzeléseink szerint teljes mértékben megoldódnak a gim­názium testnevelési gondjai, de bebocsátást nyernek az általános iskolások és az üzemek, vállala­tok dolgozói is. Ha már megépí­tettük. ki is szeretnénk használni maximálisan. Patkó József, a gimnázium testnevelő tanára, szakfelügyelő • Dr. Gajdócsi István, a Megyei tanács elnöke tar­tott ünnepi beszédet. számára nem akármilyen nap volt február 24... — 1955 óta tanítok a nagyköz­ségben — mondta —, azóta ál­landóan az általános iskola ven­dégei voltunk. Elképzelheti mit jelent számunkra ez a szép lé- testímény. Eddig a 3. testnevelési órát nem tudtuk megtartani, most már akár negyedikre is le­hetőség nyílik... A kötelező test- nevelési oktatáson kívül szeret­nénk újra „ébreszteni” a gimná­zium kézilabdasportját is, amely­nek szép hagyományai vannak Bácsalmáson. Az ünneplők között ott volt Herédi Kálmán, a Jánoshalmi Bácska V-egyes és Építőipari Szö­vetkezet élh'öfte' 'd' kivitelező vál­lalat vezetője tSTTőJe arra kér­tünk választ: „Hogyan készülhe­tett el határidő előtt?” — Egy évvel ezelőtt itt még fák álltak — mondta. — A ter­vek szerint 1977. június 30-ra kel­lett volna átadnunk a sportcsar­nokot. Hogy ez néhány hónappal előbb sikerült, az a jó munka- szervezésnek és az együttműkö­désnek köszönhető. — Valamennyiünk örömére — szólt közbe Swarcz Iván, járási sportfelügyelő, aki máris meg­kezdte a terület tömegsportjának szervezését, s ebben a tervben a bácsalmási sportcsarnok is je­lentős szerepet kap, egy-egy já­rási kézilabda-, asztalitenisz-dön­tővel. B. I. Fenti képünkön: o.z inpozáns bácsalmási tornacsarnok zászló­díszben várta az avatóünnepsé­get. Asztalitenisz spartakiád Dunavecsén A város járási sportfelügyelősége Dunavecsén rendezte meg a járás asztalitenisz spartakiádját. A járás északi községeiből Dunaegyháza, Du- navecse, Solt, Harta, Apostag, Duna- pataj, Szalkszentmárton, Úszód spor­tolói vettek részt, viszont hiányoztak a déli községek sportolói. Eredmények: Férfi egyéni (64 ind.) : l. Zvaló László (Dunavecse). 2. Gaál Csaba (Dunaegyháza), 3. Kovács Endre (Du­navecse). SZOMBATON LABDARÜGAS Megyei bajnokság: Soltvadkert— Honvéd Gábor A. SE 14 óra. KOSÁRLABDA NB II. férfi: Kkfházi Lenin Tsz SK —Egri Tanárképző, Kiskunfélegyháza, Szakmunkásképző Intézet tornacsar­nok 16.30. NB II. női: Kkfházi Vasas—Egri Ta­nárképző, Kiskunfélegyháza, Szak­munkásképző Intézet 15 óra. Bajai SK—Péti MTE, Baja, Pázmány utca 17.30. RÖPLABDA Hírős Kupa röplabdatorna döntői: Kecskemét, Városi Sportcsarnok 8 órától. Eredményhirdetés kb. 18 óra­kor. ATLÉTIKA Országos ifjúsági fedettpályás baj­nokság első napja: Bp. Olimpiai csar­nok: 10 és 15 óra. Kecskemét város ált. iskolás mezei futóbajnoksága: Kecskemét, Széktói Stadion 10 órakor. Kiskunhalas járási-városi mezei fu­tóbajnoksága: Kiskunhalas Töröker­dő 14 órakor. BIRKÓZÁS A 17—18 évesek országos szabadfo­gású kiválasztó versenye: Bp. Sport- csarnok birkózó edzőterme 16 óra. Országos I. o. szabadfogású ver­seny: Bp. Kőbányád út 16 óra. Németh Gy. kötöttfogású emlékver­seny: Debrecen, Vágóhíd utca 16 óra­kor. Ifjúsági I—II. kres. országos kötött­fogású verseny: Szolnok, MÁV sport­csarnok 17 óra. ÖKÖLVÍVÁS Idénynyitó országos I—II. o. verseny elődöntői: Sajószentpéter 17 órakor. A Dózsa Kupa elődöntői: Szeged, Rókusi tornacsarnok 17 óra. TEKE Ifjúsági férfi egyéni bajnokság: Kecskemét, MAV-tekepálya 15 órakor. ÜSZÁS A MUSZ felkészülési, ellenőrző ver­senye: Bp. TF-uszoda 17 óra. TÖMEGSPORT Az Építők Szakszervezete szocialista brigádok egyéni és csapat tekebaj­nokságának megyei döntői: Kecske­mét, MAV-tekepálya 8 óra. A KISZÖV megyei sakk döntője: Kiskunhalason a Fa- és Építőipari Szövetkezet klubtermében (Szilády A. u. 11.) 9 órakor. A MEDOSZ megyei sakk elődöntő­je: Baján a Szakmaközi Bizottság ter­mében 9 órakor. VASÁRNAP LABDARÜGAS NB III. Délkeleti csoport: Kecske­méti SC—Szegedi Dózsa. Széktói pá­lya 14 óra. Jv.: Geiger. Szegedi VSE—Kecskeméti TE, Sze­ged 14 óra. Jv.: Endes. Nagyszénási Tsz SK—Kkhalasi ME­DOSZ Nagyszénás 14 óra. Jv.: Botka dr. ÉGSZÖV MEDOSZ—Jánoshalmi Spartacus, Kiskunlacháza 14 óra. Jv.: Nagy G. Megyei bajnokság: Valamennyi mér­kőzés 14 órakor. Tompa—Kunszent- miklós. Bajai SK—Honvéd Mezőfi SE, Sükösd—Bácsalmás, Kalocsai SE—Ha­jós, Honvéd Kun Béla SE—Kiskőrös (Alpári úti pályán). Fájsz—Honvéd Szamuely SE. Lajosmizse—Gara, Ke­cel—Vaskút, Izsák—Érsekcsanád. Felszabadulási Kupa-mérkőzések a Bajai járásban: Nemesnádudvar— Szeremle 14 óra, Gara II—Bácsbokod ,14 óra, Bácsborsód—Csávoly 14 óra. KOSÁRLABDA NB I. férfi: Kecskeméti SC—Bajai SK, Kecskemét, Városi Sportcsarnok 11 óra. Jv.: Cseresznyés, Král. NB I. női: Csepel—Kecskeméti SC, Csepel, 10 óra. Jv.: Hornyák, Matt­iári. NB II. férfi: K. MFSC—Nagykőrösi Pedagógus, Kecskemét 9.30. NB IL női: K. MFSC—Szolnoki MÁV Kecskemét 11 óra. KÉZILABDA Halas Kupa férfi kézilabdatorna Kiskunhalason a II. Rákóczi F. Mg. Szakközépiskola tornacsarnokában: 8 óra Kh. Rákóczi—KAC II 8.55 Balo- taszállás—Kisszállás, 9.50: Kiskunmaj- sa—BSK. 10.45: Kalocsa—Soltvadkert, 11.40: Mélykút—Kh. Rákóczi, 12.35: Balotaszállás—Szilády Gimn., 13.30 Bácsalmás—KAC I., 14.25 Mélykút— KAC II., 15.20: Kiskunmajsa—Kalocsa, 16.15 Kisszállás—Szilády A. Gimn. ATLÉTIKA Országos ifjúsági fedettpályás baj­nokság második napja: Bp. Olimpiai csarnok 10 és 15 óra. Kecskemét városi mezei futóbajnok­ság a felsőfokú tanintézmények, üze­mek, vállalatok dolgozóinak részvé­telével: Kecskemét, Széktói Stadion 9 óra. BIRKÓZÁS A 17—18 évesek országos szabadfo­gású kiválasztó versenye: Bp. Sport- csarnok birkózó edzőterme 10 óra*. Országos 1. o. szabadfogású ver­seny: Bp. Kőbányai út 45. 10 órakor. Németh Gy. országos I. o. kötöttfo" gású verseny: Debrecen, Vágóhíd ut­ca 16 óra. Ifjúsági I—II. kres. országos kötött­fogású verseny: Szolnok, MÁV Sport­csarnok 10 órai. Serdülő szabadfogású országos ver­seny: Vác 11 óra. Országos szabadfogású úttörőver­seny: Orosháza, 10 óra. Üttörő kötöttfogású országos ver­seny : Eger 11 órai. ÖKÖLVÍVÁS Idénynyitó országos I—II. o. verseny döntői: Sajószentpéter 10 óra. A Dózsa Kupa döntői: Szeged, Ró­kusi tornacsarnok 9 óra. SAKK OB II. Nyugati csoport: Dunaújvá­rosi Papír—BÁCSÉP, Dunaújváros 9 óra. TEKE NB I-es női mérkőzés: K. MÁV— Bcs. MÁV. Kecskemét 9.30. NB II. férfimérkőzés: Bp. Postás— K. MÁV, Budapest 10 óra. VÍZILABDA Felszabadulási Kupa: Kecskeméti SC—Bp. Vízügy, Bp. Hajós A. uszoda 10.30. VÍVÁS Országos junior csapatbajnokság: Bp. Sportcsarnok 9 óra: IV. o. női tőrverseny: Szolnok, MÁV sportcsarnok 9 óra. TÖMEGSPORT A munkahelyi spartakiád városi döntői: Asztalitenisz és sakk sport­ágak. Kalocsa. Művelődési Ház 9 óra­kor. A falusi dolgozók téli spartakiád járási döntői asztalitenisz és sakk sportágakban: Bácsalmáson 8 órakor. Ifjú Gárda lövészverseny: Kiskun­félegyháza 9 órakor. HÉTFŐN kosárlabda NB I-es női mérkőzés: Kecskeméti SC—Székesfehérvári Építők. Kecske­mét, Városi Sportcsarnok 16.30. Kecskeméten, a Városi Sport- csarnokban csütörtökön megkez­dődött a Hírős Kupa férfi röp­labdatorna, s pénteken délig a csoportos előmérkőzéseket fejez­ték be. Az 1—3. helyért vívandó nagydöntőbe a Bp. Spartacus, a Vasas és a TFSE jutott be. A KSC a 4—6. helyért játszhat. Eredmények: A-csoport: Dunaújváros—Vasas Izzó 3—2, Bp. Spartacus—V. Iz­zó 3—1, Bp. Spartacus—Dunaúj­város 3—0. B-csoport: Székesfehérvári Vo­lán—ZTE 3—1, Vasas—Székesfe­hérvári Volán 3—2, Vasas—ZTE 3—0. C-csoport: ■ KSC—MTK-VM 3—1, TFSE—KSC 3—1, TFSE— MTK-VM 3—0. Az első három helyért tehát pénteken délután és szombaton a Bp. Spartacus, a Vasas és a TFSE, a 4—6. helyért a Székes- fehérvári Volán, a Dunaújvárosi Kohász és a KSC, s végül a 7—9. helyért a Vasas Izzó, a ZTE és az MTK-VM játszik körmérkőzést. Ötvenéves a Csengődi SE Ferii páros (13 pár): 1. Rékási— Gaál (Dunaegyháza), 2. Nagy—Tóth (Solt), 3. Kovács—Molnár (Dunave- cse). Női egyéni (5 ind.): 1. Virág Rozália (Dunaegyháza), 2, Csizmadia (Solt), 3. Joő s-né (Solt), Női páros (2 pár); 1. Csizmadia— Joó S-né (Solt), 2. Virág—Belány (Dunaegyháza). Vegyes páros (5 pár): 1. Rékási— Virág (Dunaegyháza), 2. Gaál—Belü­gyi (Dunaegyháza), 3. Zvaló—Tóth (Dunavecse). Éppen ötven évvel ezelőtt ala­kult meg Csengődön a sportegye­sület, s a félévszázados jubileu­munkat ennek szellemében, mél­tón akarjuk megünnepelni — írja a sportrovatunkhoz intézett leve­lében Szombati Frigyes, a Csen­gődi SK elnöke, majd így foly­tatta. — Az alapító tagok közt olyan lelkes sportbarátok voltak, mint Zsíros Mihály, Zsíros István MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.59: Tévétorna (Ism.). (Színes) 9.05: Mindenki közlekedik... Közlekedési műsor (Ism.) 9.20: Columbo (színes). Ameri­kai filmsorozat. Kettős ütés (Ism). 10.30: Angol dokumentumfilm (színes) (Ism). 11.25: Természetbarát (színes). A Telesport turisztikai ma­gazinja (Ism.). 1S.47: Arany Oroszlán ’75. Inter- vlzló-átvétei Lipcséből, az Arany Oroszlán Fesztivál Nemzetközi Gálaestjéről. 11.55: IdesUss! Ajánlóműsor gye­rekeknek. 15.20: Hírek. 15.25: Magyarország—Szovjet­unió. Vízilabda-mérkőzés. Közvetítés a Komjádi uszodából. 16.25: Melyiket az ötezerből? 17.00: 17.25: 17.55: 18.45: 18.55: 19.10: 19.15: 19.20: 19.30 20.00 22.00: 22.10: A tanuló sziget (színes). Riportfilm Pozsgay Imre kulturális miniszter kubai látogatásáról. Közös dolgaink. ÜJ városok a városállam­ban. Szingapúr. Filmszem. Reklám. Egymillió fontos hangjegy. Stop! Kózlekedj okosan (ism.). Cicavízió. Tévétorna. Tv-hiradó. Fogadjunk, hogy végig­nézi 1 Tv-hlradó 3. „Európa 12”. (Színes) Nemzetközi asztalitenisz- verseny. Közvetítés Szarajevóból, felvételről. 20.40: Reklámműsor. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Simon és Clotilde. Tévé- film André Vercors kisre­gényéből. 22.30: Ünnepi estély (színes). Annallese Rothenberger és Hermann Prey énekel. 2. MŰSOR: 20.00: Visszapillantva. Válogatás a Magyar Televízió Archí­vumából (ism.). KOSSUTH 8.27: Kórusmuzsika. 8.34: Lányok, asszonyok Nóg- rád ban. 8.59: A Svájci Olasz Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye az 1976. évi Asconal Zenei Heteken. Közben: 9.41: Ordögváltozás Csíkban: Szótartó Fütyögi. 10.05: A hangverseny közvetítés folytatása. 10.41: Theo Adam és Irona Arhipova énekel. 11.18: Rádlószinház. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Melódiákoktól. Közben: 13.30: A mulasztás „jutalma”. 14.05: Juhász Frigyes—Kövesdy János: A másik Amerika. 14.15: Hlouschek: Ünnepi zene. 14.25: Szabolcs előbbre lép. 14.55: ÜJ Zenei Üjság. 15.30: Táncdalok Párizsból. 16.00: 168 óra. 17.30: Zenekari muzsika. 18.45: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 19.51: Örökzöld dallamok. 20.45: Kathleen Ferrler énekel. 21.05: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Zenekari muzsika. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Nóták. 9.15: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.38: Melódiák Lopez műveiből. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Dél-amerikai ritmusok. 12.33: Operarészlctek. Mascagni: Parasztbecsület. 13.05: Gyermekesség vagy gyer- mekiség? 13.33: 14.00: 15.00: 15.23: 15.33: 15.50: 16.33: 17.30: 19.30: 20.00: 20.38: 21.05: 22.00: 22.33: 23.05: Marenzio-kórusok. Napraforgó. Népi muzsika. Böbe Gáspár Ernő zenekara ját­szik. Orvosi tanácsok. Versek világa. Abrahám Pál operettjeiből, ötórai tea. Közkívánatra! Népdalok. A Belügymi- minlsztérium Duna Mű­vészegyüttesének népi ze­nekara játszik Mészáros Tivadar vezetésével, Kürthy Éva énekel. Andor Éva és Melis György énekel. Sanzonf.elvételeinkből. Irószobám. Németh Marika énekel. Magyar szerzők muzsiká­jából. Slágermúzeum. 3. MŰSOR 8.08: Operarészletek. Mozart: Don Juan. 9.18: Magyar szerzők műveiből. 10.05: Tip-top parádé. 10.35 11.06: 13.00: 14.27: 15.20: 16.03: 16.20: 16.52: 18.03 18.40 20.21 20.26 22.04 : Zenekritikusok hangleme­zekről. A Lipcsei Rádió szimfoni­kus zenekarának hangver­senye a Lipcsei Rádióban. Világhírű előadóművészek felvételeiből. Operarészletek. Janácek: Jenufa. Barokk muzsika, husi Milán versel. A hangversenyközvetilés folytatása. Ha király leszel, ha bakó leszel ... Tadeusz Nowak regénye rádióra alkalmaz- va: II. rész (befejező). Slágerlista. Maurlzio Polllnl Beethoven-zongoraestje az 1976. évi Salzburgi Ünnepi ■•„tékokon. Liszt Ferenchez. Vörös­marty Mihály verse. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye az 1976. évi Luzerni Zenei Heteken. Olasz operatörténeti érde­kességek. és Preiszinger András, s bár anyagiakban nem dúskáltunk túlságosan, az egyesületünk, a háborús éveket leszámít­va mindig működött. Igaz, éppen az említett anyagi okok miatt többnyire csak a labdarúgásban szerepeltek a csengődlek, azért akadt néhány neves sportoló más területen is. Innen indult el pél­dául Streszbinger István spontlö- vő világbajnok, Földi István vá­logatott öttusázó és Nagy Zsig- mond olimpiai 6. helyezett súly­lökő is a sportpályafutására. A sportkör elnökének leveléből azt is megtudtuk, hogy ma már lényegesen jobb körülmények közt sportolhatnak a csengődi fiatalok. A sokáig nyomasztó pá­lyagondot is megoldják ebben az évben, a községi tanács és a szövetkezetek támogatásával és a sportolók társadalmi munkájával. A labdarúgó csapatuk most a kiskunhalasi területi csoportban szerepel, s a Franczia László edző irányításával szorgalmasan készü­lő csapatot már komolyabb fela­datok megoldására is képesnek tartják. A labdarúgás után pedig sor kerülhet néhány más, ugyan­csak népszerű sportág művelésére is a községben. A csengődi spor­tolók és sportvezetők arra töre­kednek, hogy méltó utódai legye­nek a nagy elődöknek, s ezek­nek a gondolatoknak jegyében kívánják megünnepelni a sport­körük ötvenéves jubileumát. Sz. Z. Megkezdődött a Hírős Kupa röplabdatorna

Next

/
Oldalképek
Tartalom