Petőfi Népe, 1976. december (31. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-31 / 309. szám

A TELEVÍZIÓ ÉS A RÁ DIÓ MŰSOR A A rádió állandó műsorszámai Kossuth: 4.25-től 8.05-lg: Jó reggelt! A Kossuth Rádió reggeli műsora. Közben: 4.30: Hírek, Idő­járás — 4.45: Szót kérek! — 5.00: Reggeli krónika I. — 5.20: Mű­sorai ánla tunk — 5.30: Hírek, idő­járásjelentés — 5.40: Falurádió — 4.00: Reggeli krónika n. — 6.30: Hírek, Időjárás — 7.00: Reggeli Krónika m. — 7.30: Könyvismer­tetés — 8.00: Hírek, Időjárás — *.05: Műsorismertetés — 8.15: Bu­dapest és a vidék kulturális programjából — 10.00: Hírek, idő­járás — 12.00: Déli krónika — 12.20: KI nyer ma? — 15.00: Hí­rek, időjárásjelentés — 16.00: Hí­rek, időjárás]elentés — 17.00: Hí­rek, időjárásjelentés -r 18.30: Es­ti, magazin — 22.00: Hírek, időjá­rás, sport. — 24.D0: Hírek, ■ időjá­rás. Petőfi: 4.25-dől 7.59-ig a Petőfi Rádió reggeli zenés műsora. Közben: 4.30, 5.00 , 5.30, .6.00 , 6.30, 7.00, 7.30: Hírek, időjárásjelentés, — 8.30: Hírek — 9.30: Hírek, idő­járás — 10.30: Hírek, időjárás — 11.30: Hírek, időjárás — 13,30: Hírek, időjárás — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés — 14.00-től 11.00-ig: Kettőtől hátig — zenés délután. Közben: 14.30, 15.30,16.30: Hírek, időjárás — 18.30: Hírek — 20.30: Hírek, időjárás. 22.30: Hí­rek, időjárás — 24,00: Hírek. 3. műsor: Hírek: 14.00, 16.00, 11.00, 19.30, 23.00. Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat télén izio 16.43: Hírek. 16.60: síugrás Négysánc Verseny, (Színes!) Közvetítés Innsb­ruckból. 18.10: Mindenki Iskolája. (Un,) l. Fizika. Bevezetés a fizi­kába. 18.40: Reklámműsor. 18.45: 2. Fizika. A testek egymás­ra hatása. 19.15: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színest) 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Dömölky János; Miért, avagy A tévések elmentek, Tévéfilm. (Ism.) 21.30: Judy Garland műsora. Ze­nés film. 22.20: Tv-hlradó 3, 2. MŰSOR: 20.00: Charles Trenet műsora, a Párizsi OlympU . Színpa­dán. 21.10: Tv-hlradó 2. 21.30: Az érintetlen östermészet. (Színes!) Olasz dokumen­tumfilm. kOSSITlI Hétfő KOSSCTII 6.25: Mit üzen a rádió? 9.00: Komját Aladár versel. 9.10: A hét zenemiűve. 9.40: Gyl, te paci... 10.95: Az Ifjúsági Rádió műsora. Választott rokonság. M.25: Tanácsok gyermekszínját­szóknak. 10.37: Bioritmus. 30.57: Grieg: Peer Gynt — kísé­rőzene. 11.41: A Pickwick Klub. Dickens regénye folytatásokban — X. rész. (ism.) 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13.35: Népi zene. Kovács Árpád zenekara Játszik. 14.00: Ezeregy délután. 14.32: Az MRT énekkara énekel. Közreműködik az MRT szimfonikus zenekara. 14.47: Weiner: Ballada. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Graziéi la Scluttl és Giuseppe Taddei énekel. 15.49: Az élő népdal. IMS: Szocialista brigádok aka­démiája. 10.35: Prokofjev: Péter és a farkas. 17.07: Operettdalok. 17.25: Remekírók — remekművek, 18.00: Népi zene. A Belügymi­nisztérium Duna Művész- ttesrtnek zenekara Ját­szik Mészáros Tivadar ve­zetésével. 19.15: A Fonográf együttes felvé­teleiből. 19.30: B. U. E. K. — 1977! A Rádió Kabarészinházá- nak szilveszteri műsora a Központi Fizikai Kutatóin­tézetből. *2.20: Tíz perc külpolitika. *2.30: Szimfonikus zene. 0.10: Táncdalok. Aldobolyi Nagy György és Szenes Iván szerzeményeiből. 6-95: Magyar fúvószene. 0.33: Nótacsokor. 9.33: A Stúdió 11 játszik. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Hotel Aranyszivárvány. Részletek Marks zenés Játékából. 12.33: Üzenet a mai iskolának. 12.50: Hangszerszólók. 13.25: Kis magyar néprajz. 13.33: Csujogató. Bartók Béla gyermekkóru­saiból. 14.00: Kettőtől ötig ... 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 16.00: Egy hazában. 10.33: Barangolás régi hangleme­zek között. 10.50: Nóták. Gergely Anna és „ „ Solti Károly énekel. 19.30: A változó világkép. 20.00: Ifjú Zenebarátok Hír­adója. *0.20: Labirintus. *0.33: Egy rádiós naplójából. Q.30: Nyolc rádió nyolc dala. *2.00: Népdalok. *2.33: Derűre is derű. *2.54: A csavargók. Részletek ziehrer operett­jéből. 8,27: A változó világkép (Ism.) 0.57: Zenekari muzsika. 10.05: A töldalattl világ titkai. 10.30: Gyermekszínjátszóknak. 10.40: Maurlzlo Pollin! zongorá­zik. 11.37: A Pickwick Klub. Dicken* regénye folytatásokban — XI. rész (Ism.) 12.35: Melódiákoktól. Közben: 13.10: Törvénykönyv. 13.25: A Melódiakoktél folytatása. 13.50: Sándor Mátyás — II. rész. Verne Gyula regénye rá­dióra alkalmazva. télén izio 9.34: Tévétorna. (Színest) (lom.) 9.40: Delta. (Színei!) Tudomá­nyos híradó. (Um.) 10.05: Négy keréken Indiáig. NSZK útlrajzfllm-sorozat. I. rész: Egy expedíció el­indul. (Ism.) 10.30: A szerelem és M. Lewi­sham. Angol tévéfllm-so- rozat IV/2. rész. (Ism.) 11.15: Akik nem tették le a fegy­vert. NDK tévéfilm-aoro- zat V/2. rész. (Ism.) 12.20: Fö a feje. Vetélkedőmflsor. I. Sport. (Ism.) 14.50: Mindenki iskolája. (Ism.) 1. Földrajz. A Föld és • Világegyetem. 15.05: 1. Biológia. Elő és élette­len. 15.40: 2. Biológia, sejtek, szöve­tek, szervek. 16.43: Hírek. 16.50:'Es Így tovább,.. Matema­tika-továbbképzés pedagó­gusoknak. 2—4. és 0—0. osztály. Geometria — I, rész. 17.45: Mi történik a lábaink alatti Svéd klsfllm. 18.15: Lehetne 9 millió tonnával több? Az eocénprogram • megvalösulás ütján. m/1. rész. 19.45: Szépen, jól magyarul >., 18.55: Stop! (Színest) Közlekedj okosan! 19.00: A Közönségszolgálat Tájé­koztatója. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. (Színest) 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: A szerző persze örült. (Színes!) Réz Adám mű­sora. G. B. Shaw-rdl. 21.05: Panoráma. Jelenségek • világpolitikában. 21.30: Zene. zene, zene . .. Kör­kép. 22.30: Tv-hiradó 3. * 2. MŰSOR: 18.23: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme. (Színes!) A változó Világegyetem kon­zultációs adása”. (Ism.) 19.30: Tv-h(radó. 20.00: Nomád tuareg kislány vol­tam. (Színes!) Belga do­kumentumfilm. 21.10: Tv-hlradó 2. 21.30: Gitáriskola kezdőknek. 10. ■ rész. 21.45: Csehov: 6-os számú kór­terem Tévéfilm. (10 éven felülieknek!) 15.10 15.25 16.05 16.35 16.43 17.07 17.32 18.00 19.15: 19.45: 20.15 21.05: 21.35 22.50 23.00: 0.10: 8.05 8.20 8.33 11.05 16.03 10.50 17.20 17.65 18.00 10.05: U.30: 19.38: *0.42: *1.50: *2.30: MI SOK Zenekari muzsika. Bolgár művészek operafel­vételeiből. Mindenki Iskolája. Huszonöt perc beat. Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban (ism.) A világgazdaság hírei. Zsebrádiószlnház. Üj magyar zene a rádió­ban. Rossini: Stabat Mater. Hangfelvételek felsőfokon. Puccini operáiból. A hét zeneműve. 9.33 10.00 12.00 12.33 12.50 13.25 13.33 14.00 18.00 18.33: 18.55: 19.20: 19.30: 20.33: 21.03 22.34: 22.44: • Báthori Péter szerepé­ben: Gábor Miklós Morva-szlovákiai évszakok. Brahms: A-dur . szerenád. Harsan a kürtszói Éneklő Ifjúság. Künecke melódiáiból. Fiatalok stúdiója. Cigánydalok. Madarász Katalin énekel. A Szabó család. Hires karmesterek próbál­nak. Háttér-beszélgetés. Schubert kamaramuzslká- jából. Többszemközt . a Kossuth Klubban. Nóták. Erómű, atomszemét a Raj­na és az Elba között. Barokk muzsika. Táncdalok. Nén*eth Gábor és Szenes Iván szerzemé­nyeiből. PETŐFI Verbunkos muzsika. Tíz perc külpolitika. (Ism.) : A cornevillei harangok. Részletek Planquette ope­rettjéből. : Derűre Is derű. : A zene hullámhosszán. : Népdalok. : Arcképek az orosz iro­dalomból. : Az MRT gyermekkórusa énekel. : Eszperantisták ötperce. : Szovjet Indulók. : Kettőtől hatig .. . A francia sanzon nagy előadói. Miről vallanak a hangle­mez-katalógusok. Palcsó Sándor népdalfel- vételeiből. Véleményem szerint. Csak fiataloknak! Mindenki könyvtár*.1 ' • Mascagni: Parasztbecsűlet Egyfelvonásos opera Tíz perr külpolitika Kellemes pihenést! kOSSl ni 8.27: Szocialista brigádok akadémiája. 8.57: Mutatványosok. 9.12: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.27: Margaret Tynes és Fer­ruccio Tagliavinl énekel. 10.05: Andersen meséje. 10.30: Gyermekszínjátszóknak. 10.45: Orosz népdalok. Az Álla­mi Orosz Énekkar énekel. 11.00: A Pickwick Klub. . Dickens regénye 11.20: Bach-müvek. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Bélád! Miklós könyv­szemléje. 13.30: Népi zene Boross Lajos zenekara játszik. 14.00: Százszorszép Klub. 14.15: Bartók zongoraműveiböl. 14.32: Fáklya vivők — I. rész. 15.10: Iskolarádió. Párbeszéd a költészetről. 15.50: Polkák fúvószenekarra. 16.10. Egy csongrádi nótafa: Nógrádi Ferenc. 16.20: Dj operalemezeinkből. 17.07: Szovjet export — 1977. 17.32: Klasszikus operettekből. 19.15: Gondolat. 20.00 Kovács Apollónia nótákat énekel. 20.17: A Vénétől Szólisták hang­versenye az 1976. évi Salzburgi Ünnepi Játéko­kon. 21.0«: Kis magyar néprajz. 22.20: Tiz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz világa. 23.30: Prokofjev: f-moll szonáta. 0.10: Film-zene i. Ml SOK 8.05: 8.33: 9.33: 10.00: 11.33: 12.00: 12.33: 13.33: 14.00: 17.00: 18.001 18.10: 18.33: 19.03: 19.30: 20.33: 21.25: 22.05: 22.33: 23.20: PETŐFI Három tavasz. Részletek Lajtai Lajos— Szenes Iván—Kellér De­zső— Békeffi István ope­rettjéből. Könnyűzene Lengyelor­szágból, az NDK-ból, a Szovjetunióból, Csehszlo­vákiából és Bulgáriából. 30 perc alatt a Föld körül. A zene hullámhosszán. A Szabó család (ism.) A francia sanzon nagy előadói. A trubadúr. Muzsika gyermekeknek. Kettőtől ötig. . . Az Ifjúsági Rádió órája. Hivatalból felmentve. Téli jels napok dalaiból, táncaiból. Az 1976-os Opole-i feszti­vál legsikeresebb dalai. Barátom Bunbury. Részle­tek Natschinskl zenés játékából. Böngészde az elmúlt hónap zenei eseményeiből. Kiváncsiak Klubja. Sanzon-bemutató (ism.) Táncdalok Máté Péter és a Neoton együttes felvé­teleiből. Erkel operáiból. Népi zene. Balogh Albert zenekara játszik. hun izio 16.18: Hírek. 16.16: Síugrás Négysánc Verseny. (Színes 1) Közvetítés Bl- schofshofenből. 17.35: Tizen Túliak Társaság*, 18.25: Tévébörze. 18.35: Es nálatok? A Horizont Szerkesztőség műsora, 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. (Színest) 19.20: Tévétoma. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Akik nem tették le a fegy­vert. NDK tévéfilm-sorozat V/6. rész. tűin izio 16.43: Hírek. 16.50: Irány az egyetemi A kör­mozgás. 17.45: Üjra szabadlábon. Ameri­kai film. 18.00: Szénből rakott város. Az eocénprogram a megvaló­sulás útján. III/2. rész. 18.20: Üt perc meteorológia. 18.25: Solt, az ország közepe. Helyszíni közvetítés kép­felvételről. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. (Színes!) 19.20: Idősebbek Is elkezdhetik. (Színes!) Tévétoma. • Jelenet az Akik nem tették le a feg wert című film negye­dik részéből 21.20: Soha jobb kor! Műveltségi fejtörőjáték. 21.50: Nyitott könyv: Veres Pé­ter. 22.55: Tv-hlradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Korok, versek... Ady Endre: Elbocsájtó szép üzenet. 20.55: Tv-hiradó 2. 21.20: Vadnyugat. Francia film. KOSSITlI 8.27: Harsan a kürtszó! 6.57: Szocialista iparvállalat és a világpiac. 9.12: Emil Gilelsz kamarazene- felvételeiből. 10.05: Bemutatjuk Wurczel Jó­zsef nevelőtanárt. 10.25: Gyermekszínjátszóknak. 10.40: Dohnányi: A tenor. Vfgopera. _____ 12.35 : Melódiákoktól. Közben: 13.15: Házunk tája. 13.30: A Melódiákoktól folytatása. 14.00: Szabadpolc. 14.30: Morva-szlovákiai évszakok. 14.45: Debussy: Szonáta. 15.10: Filmsztárok énekelnek. 15.28: Ezeregy délután. 16.08: Haydn: G-dúr szimfónia. 16.35: A világszinház új ciklusa. 17.07: Az egészségügy frontjain. 17.30: Lemezek közt válogatva. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: Két szlmfónikus költe­mény. 19.35: „Vaslépcső” Beszélgetés Oravecz Paulával. 20.10: Magyar operaénekesek. 21.05: ÜJ nótafelvételeinkből. 21.40: Adottságok, lehetőségek. 22.20: Bach orgonapreludiomok és fugák magyar előadó­művészek tolmácsolásá­ban. 23.26: Századunk kórusműveiből 0.10: Dzsessz felvételekből. 8.05: Népi zene. Kozák Gábor Józset zenekara játszik, Agasvári Sándorné népdalokat énekel. 8.20: Tiz perc külpolitika. (ism.) 8.33: Slágermúzeum. 9.20: Az élő népdal. 9.33: Irodalmi évfordulónaptár. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.55: Gyermekek könyvespolca. 12.00: Nóták. 12.33: Szolnoki stúdiónk jelentkezik. 12.55: Schubert: IV. „Tragikus” szimfónia. 13.25: Édes anyanyelvűnk. 13.33: A Quilapayun együttes műsorából. 14.00: Január. 15.00: Sportvilág. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Jacques Loussier triója Játszik. 18.33: Hétvégi panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.33: Többszemközt a Kossuth Klubban. 21.03: Albrechtsberger: C-dúr hárfaverseny. 21.21: A Rádió Dalszínháza. 22.33: Tiz perc külpolitika. 23.44: Népi zene. A KISZ Köz­ponti Művészegyüttes rajkózenekara játszik Lrndvai Csócsi József vezetésével. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Delta. 20.25: Lincoln Abrahám álmai. Tévéjáték (Színes 1) 21.40: Nyitott boríték. 2Z.15: Tv-hiradó 3. 22.25: A házigazda: Dénes Zsófia. (Ism.) 2. MŰSOR: 20.00: Schubert: Moments musi­cals. Részlet Schiff András Zeneakadémiai szólóestjé­ből, felvételről. A Zene, ze­ne, zene ... hangverseny melléklete. 20.30: Vezetők Klubja. Miért nincs nyolcórás vezető? 21.10: Tv-hlradó 2. 21 30: Állat ABC. Cslmpánzköly- kök. NDK rövidfilm. 21.35: Reklámműsor. 21.40: Még öt perc az élet. Fran­cia film. televízió 8.28: Tévétorna. (Ism.) 8.35: Tizen Túliak Társasága. (Ism.) &25: Akik nem tették le a fegy­vert. NDK tévéfilm-sorozat V/3—4. rész. (Ism.) 12.00: Művészeti magazin (szí­nes !) (Ism.) 14.48: Café Hungária (színest) Kosztolányi Dezső: Vak­bélgyulladás. Tévéfilm. 15.20: Melyiket az ötezerből? Pá­lyaválasztási műsor gye­rekeknek : A baromfite­nyésztő (Ism.). 15.35: Csak gyerekeknek! Kis- film-összeállltás. 1. Stan és Pan. Francia rajzfilmsoro­zat. 20. rész: Talpalatnyi lökhajtás. 21. rész: A kő- korszaki cukorka. 22. rész: A formatartó öltöny. 2. Karácsonyi Kincskereső (színes!) A Szegedi Kör­zeti Stúdió műsora. (Ism.) 16.15: Hírek. 16.20: Hasznos mulatságok. „El­temet ha elpipáztam”. 16.55: Reklámműsor. 17.00: A bányába még besüt a nap. Az eocénprogram a megvalósulás útján. HI/3. rész. 17.30: Parabola. 17.50: Közös hazában... A Ma­gyarországon élő nemzeti­ségekről szóló sorozat zá­róadása. 18.25: A költészet játékai. A le­hetséges lehetetlen. 18.50: Egymillió fontos hangjegy (színes!) A Televízió könnyűzenei sorozata. 19.05: stopl (Színes!) Közlekedj okosan! — 1. rész. (Ism.) 19.10: Cicavízió. 19.20: Tévétoma. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Jó-plpák. (Színes!) Angol szórakoztató film. »0.30: Solaris (színest) Szovjet film. II. rész. Közben: 21.50: Tv-hlradó 3. 2. MŰSOR: ( 20.00: Mozart: Varázsfúvola. (Bri­nes 1) Kétfelvonásos opera. (Ism.) A Hamburgi Staats­oper előadása, felvételről. 21.15: Tv-hiradó 2. KOSSITlI 8.27 8.37 9.34 10.05 10.25 10.40 10.45 11.00 12.35 13.20 14.00 14.21 15.10 16.05 17.07 17.19: 17.50 18.05: 19.15 20.39 21.0$ 21.25 22.20 22.30 0.10 ,i. MI SOK 8.33 9.10 9.33 10.00 11.50 12.00 12.33 I 13.00 13.33: 14.00 17.00: 18.00; 18.33: 19.24: 19.49 20.00 20.33 21.32: 22.33: 23.20: • Kép a Nyitott könyv Ve. rés Péterről szóló műsorá­ból (csütörtök 21.50) 14.05: Századunk meseművei, bői 15.00: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok. 15.20: Beethoven kamara­zenéjéből. 16.30: Harminc perc alatt a Föld körűi. 17.00: Történelmi operákból. 17.58: A világgazdaság hírei. 11.03: Bach orgonapreludiumok és fugák világhírű elő­adóművészek tolmácsolá­sában. i 16.57: Az 1976. évi Newport­dzsesszfesztlvál műsorá­ból. A Brecker Brothers Band hangversenye. 19.33: Vokális zene. 21.15: Chopin: b-moll szonáta. 21.40: Rákóczi. Epizódok Laczkó Géza regényéből — XI. rész. 22.00: Muszorgszkij dalköltészete. misok 14.05 15.00 15.20 16.03 16.50: 11.00 18.05 19.13 20.05 20.25: 21.10: 22.30: Zenekari muzsika. Magyar Irodalmi Arckép- csarnok. Balettzene operákból. Magyar előadóművészek felvételeiből. Szvlridov hangverseny a Moszkvai Rádióban. A világgazdaság hírei. OJ magyar zene a Rádióban. Msztyiszlav Rosztropovics és vasso Dovetzl felvéte­leiből. Tallózás a sajtóban. Magnósok, figyelem 1 A Magyar Rádió Karinthy Színpada. Zenei panoráma. 14.05: Rahmaninov-műveket zongorázik Vladimir Horowitz 14.42: Bruckner: VIII. szlmfóBla. 16.03: Orfeo. Részletek Monteverdi operájából. 16.56: Ötórai tea. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Ravel-művek. 19.00: Holnap közvetítjük ... 19.33: Fehér Ferenc versel. 19.40: Hangversenyközvetítés a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből. » Közben: Kb. 20.45: versek világa. Kb. 21.05: A hangverseny közvetítés folytatása. Kb. *1.55: Operaáriák. 22.21: Az 1976. évi Newport­dzsesszfesztlvál műsorából. : Kct ula/.ás a Déli Jeges- tengeren. ; Operafinálék. : Kiszáradt a diófa ... : vadászaton Afrikában. Gyermekszínjátszóknak. : Kom.iáth Aladár versel. : világhírű csellisták lemezeiből. Hogy volt!? Tánczenei koktél. Népdalcsokor. : Giulietta Simlonato éne- Kd« Ismerkedés hazai tájak­kal. A Mátra és környéke. Zengjen a muzsika! Minden kezdet nehéz. Beszélni nehéz. Bemutatjuk új felvételein- Kct Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. Népdalok. Hajdú Erzsébet énekel, Szakály Agnes cimbalmozlk. Világszinház. Zenekari muzsika. Olvastam valahol... Színes népi muzsika. Tiz perc külpolitika. Két szimfónia. Kecskés András gitáron és lanton játszik. PKTOII A Harmónia együttes énekel, llenkö Dániel gitáron és lanton játszik, Miloslav Bures trombitál. Verbunkosok, nóták. „Tisztelt Gyámhatóság”. A fuvószene története — I. rész. A zene hullámhosszán. Miért csúnya? Operettdalok. Hilde Güden és Rudolf Schock énekel. Wehner Tibor zongorázik. Nőkről — nőknek. Vaszll Kazandzsiev: Gyermekalbum. Kettőtől ötig... Az Ifjúsági Rádió órája. Mindenki iskolája. A Rádió Dalszínháza. Neményl Lili sanzonestje a Zeneakadémia kister­mében. Tolnai lakodalmasdalok. Harminc perc rock. Hogy volt!? Bach orgonapreludiumok és fugák. Dalok Adriano Celentano, Jordanka Hrisztova, Hob­by Vee és Dalida énekel. János vitéz. Részletek Kacsoh Pongrác—Heltal Jenő daljátékából. KOSSITlI 8.27: Két Gesualdo-madrigál. 8.35: Lányok, asszonyok. 9.00: Segíthetünk? 9.30: Mindenki iskolája. 10.05: Zenekari muzsika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Melódiakoktél. Közben: 13.30: Ami még kell a munka­kedvhez. 13.40: A Melódiakoktél foly­14.05: Könnyűzene. Kónya Sán­dor felvételeiből. 14.25: Több gépet a mezőgazda­ságnak! U.55: Üj Zenei Újság. 15.30: világslágerek magyar előadásban. 16.00 17.30 18.45 19.31 20.30 21.37 22.20 23.05 0.10 *| A műsorban fellép Záray Márta és Vámosi János 168 óra. Rudolf Serkin (zongora) és Isaac Stern (hegedű) lemezeiből. Ének Igor hadáról. Verdi operáiból. Nóta est. Lemezmúzeum. A beat kedvelőinek. Zenekari muzsika. Melódiakoktél. MI SOK 14.05: Zenekari muzsika. 16.03: Szlrmay Márta és Miller Lajos énekel. 16.38: Brahms-művek. Julius Katchen zongorázik. 17.20: Dzsesszfelvételekból. 18.05: Oj magyar zene a Rádió­ban. 19.08: Beethoven: F-dúr szonáta. 19.33: Mendelssohn-művek. 20.25: Sosztakovlcs: Az orr. Háromfelvonásos opera. Közben: 21.26: Rákóczi. Epizódok Laczkó Géza regényéből — XII. rész (ism.). 21.46: A hangverseny köz vetítés folytatása. 22.61: Zenei panoráma. 8.05 8.20 8.33 9.33 9.38 10.00 12.00 12.33 12.48: 13.05 13.33 14.00 14.45 15.00 15.25: 15.33: 16.20: 16.33: 17.30: 18.00: 18.33: 19.11: 20.38: 21.41: 22.33: 23.05: 8.08: 8.52: 11.30: 12.20: 13.00: 14.05: 14.28: 15.35: 16.38: 16.43: 17.30: 18.03: 18.34: 19.33: 21.16: 22.16: Sebestyen András saját müveiből vezényel. Tíz perc külpolitika. Könnyűzene Párizsból. 300 másodperc. Énekszóval, muzsikával. Szabad szombat. Fúvósesztrád. Válaszolunk hallga­tóinknak. Krystyna Sosztek-RadkOVá énekel. Villany a tanyán. Az MRT énekkara Bárdos Lajos müveiből énekel. Fiataloknak! A ki szerelmes lett a halálba. Népdalok. Orvosi tanácsok. Napraforgó. Éneklő Ifjúság. Ötórai tea. Népzenekedvelőknek. Zenés játékokból. Pianoforte. Ferenczi György visszaemlékezései. Könnyűzene. Az 1976-os év koncertfelvételeiből. Arcképvázlat. Mark Twanról. Huszka Jenő operett­jeiből. Yehudi Menuhin hegedül. Slágermúzeum. :í. misok Zenekari muzsika. Olasz operatörténeti ér­dekességek. Tlp-top parádé. Charles Münch vezényel. ÜJ lemezeinkből. Lassus-motetták. Hangverseny. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zene­karának mflsora az 1976. évi Boulez-fesztlválon. Muszorgszkij összes dalai — zongoradarabok — I. rész. Komjáth Aladár versel. Brahms: IV. szimfónia. Bela Rudenko énekel. Bemutatjuk új felvéte­leinket. Mozart kamarazenéjéből. Zenekari muzsika. Sarab Vaughan hangver­senye az 1976. évi New- port-dzsesszfesztlvál műsorából. A vadorzó. Részletek Lortzing operájából. január 3-tól január 9-ig Vasárnap TELEVÍZIÓ 9.23: Tévétorna. 9.30: Mindenki Iskolája. (Ism.) 1. Matematika. A számok világa. 10.00: Hírek. 10.05: 1. Irodalom. 10.35: 2. Matematika. Ami mér­hető, azt mérd meg! A mérés. 11.00: Bozó. Francia rajzfilmso­rozat. 3. rész: Bozó és a szörny. 4. rész: Kísértet a klsértetért. 11.10: Aprók tánca (színes!) Nép- táncműsor gyerekeknek. 11.35: Csak a derű óráit számo­lom. Találkozás Somogyi Józseffel. 15.03: Van egy ötleted? Játsszunk matematikát (színes!) 15.25: Ez csak divat (színes!) Ze­nés táncos dlvattörténet, Vl/4. rész. 15.45: Rembrandt (színes!) V/2. rész: A lázadó. Kennetb Clark sorozata. 16.15: Telesport. Az Év Ifjúsági Sportolója. 16.50: Műsorainkat ajánljuk! 17.15: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme (színest). A változó Föld. 15.00: Lehet egy kérdéssel többi Vetélkedőmflsor. 18.30: Reklámműsor. 18.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.40: Esti mese. 18.50: Tévétorna. (Színes!) 19.00: A Hét.. . 20.00: Hírek. 20.05: Tíz kicsi Indián. Angol film. 21.30: Sporthírek. , , . *1.40: VIIt Tibor. Portréfilm (sil- nes!) „Előrelépések és visszacsatolások”. A Kép a portréfilmből 22.55: Hírek 6.10: Kellemes vasárnapot: 7.23: Emlékeztető — az első traktorosokra. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Magyar tájak dalaiból. 9.00: Olvastam egy novellát. 9.25: Giuseppe Dl Stefano énekel. 9.45: Komjáth Aladár versei. 10.03: A világgá ment holdvilág. 10.30: Cslcsija, bubája. 10.44: Népszerű fúvósátiratok. 11.05: Az MRT szimfonikus ze­nekarának matinéja. Közben: Kb. 11.50: Édes anyanyelvűnk. Kb. 12.05: Illyés Gyula versel. Kb. 12.55: Tisztelet az embernek. Kb 13.05: Fényes Szabolcs operettjeiből. 14.00: Metronóm. 14,20: Szergej Rahmanlnov zongorázik. 15.13: Népdalkörök országszerte. 15.33: Pillantás a nagyvilágba. 15.53: Művészlemezek. 17.10: Életem, emlékeim. Veres Péter vallomása. 18.0«: Kodály: Háry János — szvit. 18.50: Örökzöld dallamok. 19.44: Bartók-kórusok. 19.55: Azt beszélik. 20.25: Rossini: A sevillai borbély. Kétfelvonásos opera. 23.07: Modern Írók portréi. 23.27: Slágerek zenekari feldol­gozásban. 0.10: ÉJI zene. PETŐFI 7.00: Az evangélikus egyház félórája. 7.30: Reger: d-moll szonáta. 8.05: Mit hallunk? 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Friderika. Részletek Lehár operettjéből. 9.Z5: Láttuk, hallottuk — a kiállítótermekben. 9.45: Ránk! György szerze­ményeiből. 10.33: Szívesen hallgattuk. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta, 12.46: Százszorszép Színház. 14.00: Táskarádió. 15.00: Régi híres énekesek 15.33: Holland fúvószene. 15.50: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 16.00: Közvetítés a Torino—Lazló olasz totómérkőzésről. 17.00: Ötórai tea. iü.ihi: ii még nem tudná... 18.30: Szimfonikus könnyűzene. 18.38: Kritikusok fóruma. 19.48: Magnósok, figyelem! 20.33: Közvetítés Debrecenből 21.23: Spanyolország 37 év után. 21.33: Hűtlenség. Beszélgetés Ranódy László film­rendezővel. 21.43: Slágermúzeum. 22.33: Könnyűzene. 23.15: Goldmark: Falusi lakoda­lom — szimfónia. mi sok 8.08: Orff: Cerityina burán». 8.07: Bemutatjuk új Melódia lemezűnket. 10.00: üj Zenei Üjság. 10.35: Világszinház. 12.10: Slágerlista. 12.45: Cos! fan tutte. Részletek Mozart operájából. 13.30: Kis magyar néprajz. 13.35: Zenekari muzsika. 18.41: Megújhodás. 15.08: Régi hangszerek világa. 15.28: Csak fiataloknak! 18.28: Bogdan Paprocki énekel. 18.54: Ü] Bach-lemezelnkből. 18.03: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. A Magyar Fúvósötös hangversenye. 18.43: Világlira. Közben: 19.46: zenekari muzsika. *1.36: Magyar előadóművészek

Next

/
Oldalképek
Tartalom