Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-01 / 206. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan Lakás KISKÖRÖSÖN, a Rét utcá­ban 250 négyszögöles telek eladó. Érdeklődni: Kiskő- rös, Tömöri u. 5. ______43145 H ETÉNYEGYHAZA, Kos­suth u. 163. szám alatt, 195 négyszögöl területen félkész padlástér beépítésű ház el­adó. Érdeklődni: helyszí­nen szeptember 5-én 17 órá- tól. _______________3655 Ű J 3 szoba, fürdőszobás, kertes családi ház eladó. Cím: Baja, Mathiász J. u. 23. Lőkert-sornál nyílik. 627 ELCSERÉLNÉM 2 szoba összkomfortos tanácsi laká­som, ráfizetéssel hasonló nagyobbra. Győrffy Mik- lósné. Kecskemét, Schön- herz Z. tér 4. II. 6. 43144 Gépek és alkatrészek ELADÓ 250 literes és 500 literes betonkeverőgép. Új­vári László. Tázlár, I. ke­rület 3,_________________3651 ELADÓ Fiat 500-as piros. Baja, Kinizsi Pál u. 12. sz. 625 13 000 KM-REL eladó 8 hó­napos, ZE rendszámú Zsi­guli személygépkocsi. Ér­deklődni lehet: mindennap 16 órától. Csávoly, Petőfi S. u. 86. sz, alatt._______ 630 Z SIGULI 1200-as, UG-s rendszámú, 23 000 km-rel eladó. Soltvadkert Tanács u. 18. sz. 43147 Egyéb adás-vétel ÉPÜLETBONTÁSBÓL eladó tégla, szegedi cserép, ge­rendák, tetőfák, léc, par­ketta, mozaiklap, csatorna, deszka, ajtók, ablakok, vá­lyog, csövek. Baja, Szamu­ely Tibor u. 35. 3448 MÉHEK 42x32 kereten és nád eladó. Soltvadkert, Ta­nács u. 18. sz. 43146 EBÉDLŐT kolóniái és sza- longarnltúrát keresek meg­vételre. Németh Pálné. 5900 Orosháza, Kossuth u. 38. 1161 Vegyes Közlemények A VÁROSI Tanács V. B. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztálya lebon­tás céljára értékesíti a Kiskunhalas, Vasút u. 5. és Markovits Mária u. 7. szám alatti lakóépületeket. A verseny- tárgyalás 1976. szeptember 6-án (hét­fő) 9 órakor a Városi Tanács I. eme­let 31-es sz. szobájában kerül megtar­tásra. Kérjük az. érdeklődők verseny- tárgyaláson való megjelenését! 1157 Látogassa meg kiállításunkat és kóstolja meg itt készített kiváló termékeinket! - v PIANINO kifogástalan, bar­na bérbeadó. Kecskemét, telefon: 13-299. 42963 KERESKEDELMI techniku­mi végzettséggel, 30 éves nő állást keres. Érdeklődni: Marx tér 10. Baja. 624 MUNKAALKALOM ÉRETTSÉGIZETT fiúkat és lányokat, valamint az általános Iskola 8. osztá­lyát végzetteket még beiskolázunk iparitanulónak 1976 77. évre: — ofszet gépmesternek, magasnyomó gépmes­ternek, kemigrafusnak, kézi- és gép­szedőnek. Jelentkezni lehet: Petőfi Nyomda munkaügyi osztályán. 1169 A KECSKEMÉT és Vidéke Sütőipari Vállalat felvesz üzem-, munka- és termelésszervezőt, szakboltvezetőt. Je­lentkezni lehet a vállalat központjá­ban: Kecskemét, Szolnoki út 23—25. 3708 A MEZŐGÉP Vállalat Kiskőrösi Gyár­egysége azonnali felvételre keres fel­sőfokú végzettséggel rendelkező ve­gyészt, vagy nagy gyakorlattal ren­delkező középfokú végzettségű ve­gyésztechnikust. Jelentkezni lehet: Kiskőrös, Dózsa György út 44. Sze­mélyzeti ügyintézőnél. 1165 FORGALMI ügyintézői munkakörbe fiatal érettségizett dolgozókat felve­szünk. Jelentkezés: IBUSZ Utazási Iroda Kiskunhalas. 3573 ÁCSOKAT, kőműveseket, kubikoso­kat, építőipari és szolgáltatóipari se­gédmunkásokat felveszünk. Jelentke­zés helye: ÉBKM Vizmü Vállalat munkaügyi osztálya, Kecskemét, Víz­mű u. 1. sz. 353* A KECSKEMÉTI színház felvesz ta­karítónőket éjszakai munkára. Jelent­kezés a szinház portáján 8—10 óráig. 362! HABSELYEM Kötöttárugyár V. sz. Gyár azonnali belépéssel felvesz elekt­roműszerészt és villanyszerelőt (lehet kezdő is). Jelentkezés: Klskunfélegt- háza, Felszabadulás u. 62. Telefon: 525. 1127 A BERKES Ferenc Kollégium Kecske­mét, Berkes Ferenc utca 1. szakkép­zett kertészt keres felvételre. Jelent­kezni lehet: 8—16 óráig a kollégium gazdasági hivatalában. 3654 Gyászhir Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk CSORDÁS JÓZSEFNÉ Lovász Judit augusztus 30-án, életének 74. évé­ben elhunyt. Temetése f. hó 3-án, fél 4 órakor lesz a kecskeméti köz­temetőben. Gyászoló család. 43 188 9 tompái Kossuth Mg. Termelőszövetkezet önálló pavilonnal vesz részt a „Hírős Napok” kiállításán Szakmai bemutató a gazdaság területén, szeptember 3-án. A kiállítás területén kertészeti termékeinket árusítjuk is. Minden érdeklődőt a kiállításra, az üzemi bemutatókra szeretettel várunk. A termelőszövetkezet vezetősége 1147 Meghívó A „Hírös Napok' rendezvényén tisztelettel meghívjuk termékbemuta­tónkra KECSKEMET .«• - , ».kJ** #>• i- i. Mfr ~ »***>• ■ Jtp MOST OLCSÓBB!!! Vili. 23- IX. 4 ig 40-50 %-os ENGEDMÉNYES VÁSÁR üveg, porcelán műanyag, kerámia árukból ^yMFORA-ÜVltW^ 3472 Hirdessen lapunkban! á 1 #? % alkalmával ne mulassza el megtekinteni az W liv Mmm&mrn Vállalat kiállítását! Megtekinthetők a háztáji gazda/ aasa9Dan nasznaiaios arme/ Ságokat segítő mezőgazdasági leségelc. A helyszínen, Moz/ ^ kiqrrér^k miítrágyák, növény/ góboltunknál egésznapos árúsi/ gyéb mezőgaz/ MmISmimmiZr lést és szaktanácsadást végzünk. jT AGROKER A MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN! n=^ dasáqban használatos áruié/ MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.58: Tévétorna (színes 1) (Ism,) 10.05: Delta, (színes!) (Ism.) 10.45: A felügyelő. NSZK bűn­ügyi filmsorozat. „A vér­foltos pénz” (Ism.) 11.45: Játék a betűkkel, (ism.) 16.40: Ahol mindenki felfedez. Matematikai továbbképzés pedagógusoknak. I. osz­tály. Halmazok, logika I. (ism.) 17.13: Hírek. 17.20: A sebészek évszázada. NSZK tévéfilmsorozat. XIH/9. rész: A berni tragé­dia. 17.45: Ej, haj, száll az ének... Válogatás 30 év úttörő- dalaiból. 17.55: Aquincum. Dokumentum- film. 18.30: Szépen, Jól, magyarul ... I. rész. 18.40: A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünne­pe. 19.00: Reklámműsor. 19.10: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 19.15: Esti mese. 19.20: Tévétorna, (színest) 19.30: TV-hlradó. 20.00: 420-as urak. Indiai film. I. rész. 21.40: Dunavölgyl párbeszéd. Portréfilm Balogh Edgár­ról. I. rész. 22.20: TV-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Századunk. Dokumentum­műsor-sorozat. XX/16. rész: Mi történt a Bankgasse- ben? (ism.) 20.55: TV-híradó 2. 21.15: Fatty George. Osztrák zenés film. 21.40: A mezők kulcsa. Francia film. KOSSUTH 8.25: Mozart: Figaro házassága. Részletek az operából. 9.00: Vietnami muzsika. 9.15: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.30: Schumann: Karnevál. 10.05: Mit hallunk az új tanév­ben? 10.40: Zenekari muzsika. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Könyvszemle, 13.30: Nóták. Vörös sári énekel, Szalai Antal népi zenekara játszik, 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Sebestyén András: Szvit fúvószenekarra. 14.44: A Magyar Állami Opera­ház énekkara énekel. 15.10: Az Ezüsthegy titka. Rádió­játék gyermekeknek. 15.48: Filmzene. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.10: Alekszandra Pahmutova dalaiból. 16.20: Az Izményi hegedűs. Ri­port. 16.32: Bach: D-dúr szvit NO. 3. 17.05: Hol egyenek a gyerekekg 17.30: Schubert: a-moll vonósné­gyes Op. 29. 18.00: Operettdalok. Hilde Güden énekel. 18.25: ÜJ könyvek (ism.) 19.15: Gondolat. A Rádió irodal­mi lapja. 20.00: Színes népi muzsika. 20.33: Verdi: A trubadúr. Négy- felvonásos opera. Közben: 21.11: Kis magyar néprajz. 21.16: Az operaközvetítés folyta­tása. Közben: 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Az operaközvetítés folyta­tása. 22.54: Lucifer: Lukács Sándor ri­port. 0.10: Könnyűzene — hangszer­szólók. PETŐFI 8.05: Népdalok. 8.33: Könnyűzenei stúdiónk (el­vételeiből. 9.33: Fúvósátlratok. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.83: A Szabó család (ism.). 12.00: Victor Máté: Holnaptól nem szeretlek. Részletek zenés Játékból. 12.33: A Mit üzen a Rádió? Kü­lönkiadása. 12.58: Romantikus kamaramuzsl- ka. 13.33: Megy az ének vándorútra. 14.00: Kettőtől fél hatig... 17.30: Az Ifjúsági Rádió órája. Elmúlt a nyár. 18.33: Közvetítés a Csepel—Va­sas, az Ü. Dózsa—Szeged és a Bp. Honvéd—Kaposvár bajnoki labdarúgó-mérkő­zés II. félidejéről. 19.20: Egy kis figyelmet kérek! Jegyzet. 19.41: Rossini: Hamupipőke. Részletek az operából. 20.00: Közvetítés az FTC—MTK VM bajnoki labdarúgó, mérkőzés II. félidejéről. 20.50: Jonathan Swift Gulliver utazásai című regénye rá­dióra alkalmazva. III. rész 21.SS: Magángyűjtemény. Kovács Attila lemezeit bemutatja Boros Anikó. 22.21: Orosz kórusmuzsika. 22.41: Egy óra dzsessz. 23.41: Verbunkos-muzsika. 3. MŰSOR 14.06: 14.27: 15.41: 16.03: 16.57: 17.40: 18.03: 18.45: 19.33: 19.53: 21.38: 22.33: Bartók-felvételekből. A Magyar Néphadsereg Mű­vészegyüttese énekkará­nak előadása. A MÁV szimfonikus zene­kar hangversenye a Zene- akadémia nagytermében. A vietnami Ura korszakai. — Hl. rész (ism.). Jó szerencsét! Wagner: A bolygó hollan­di. Részletek az operából. Népdalok és virágénekek. Szőkefalvi-Nagy Katalin énekel, Fábián Márta és Fábián Jolán clmbalmozlk. Az ismeretlen Beethoven. — II. (Ism.) Magnósok, figyelem! Tallózás a sajtóban. Zenekari muzsika. Irószobám. Kálnoky László vallomása (ism.). Magyar szerzők műveiből. UNIVER UN I VER ÁFÉSZ NAPOK ételízesítő különlegességek bemutatója: PIROS ARANY GULYÁS KRÉM MAJONÉZ MUSTÁROK megvásárolhatók! Legyen vendégünk az UNIVER Halász-kert -ben Bajai halászlé (Aladics „Baltás” halfőző mestertől) Túróscsusza, Házi disznótoros 1167 .

Next

/
Oldalképek
Tartalom