Petőfi Népe, 1975. május (30. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-21 / 117. szám

MUNKAALKALOM FELVÉTELBE keresünk érettségizett adminisztrátort. Jelentkezni lehet Kis­kunhalasi Építőipari Vállalat Kéve u. 39. személyzeti osztályvezetőnél. 591 KISKUNHALASI Malomhoz portáso­kat és érettségizett adminisztrátorokat felveszünk. Jelentkezni a helyszínen lehet, fizetés megegyezés szerint. 603 AZ ALLAMI Biztosító Bács-Kiskun megyei Igazgatósága pályázatot hir­det építésztechnikusi munkakör betöl­tésére, dunavecsei, kiskőrösi, vagy kecskeméti telephellyel. Jelentkezni személyesen vagy Írásban az Állami Biztosító személyzeti főelőadójánál le­het, Kecskemét, Villám I. u. 2. I. em. 104. 1583 Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan KÉTSZOBÁS, kertes családi ház, beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Zöldhalom u. 16. _________________________563 K UNFEHÉRTON, Tulipán utcában üdülőtelek teljes anyagkészlettel eladó. Ró­zsa István, Kiskunhalas, Batthyány u. 2._________567 K UNFEHÉRTON 125 négy­szögöl üdülőtelek eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Szé­chenyi u. 24._____________568 N AGY lakóház, nagy telken beköltözhetően eladó, — ugyanott nagy forgalmú dohányáruda kezelésre át­adó. Kiskunhalas, Mártírok u. 10. Érdeklődni Fazekat Gábor u. 107. Simonyi. 592 PIRTÓ község belterületén, 450 négyszögöles szőlőstel­kek eladók. Érdeklődni Pe­tőfi u. 14. Király Kálmán- nénál, ugyanott kordon ne­velésű szőlőhöz 4—5 mázsa huzal eladó.______________593 B ALATONAKARATTYAN vízhez közel, közművesít- hető telek eladó. Kiskunha­las, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. _____________________________587 HAROMSZOBAS, kertes, kétszintes, KISZ-lakóház, etázsfűtéssel beköltözhe­tően, sürgősen eladó. Kis­kunhalas, Kállai Éva u. 18-, Hat óra után. ___________ 599­N AGY ház, nagy portával azonnal beköltözhetően el­adó. Kiskunhalas, Baross u. 16. Érdeklődni szombat, va­sárnap, hétfő 11 órától 13 óráig.________5_____________605 A MÉLYKÜTI Üi Élet Mg. Tsz megvételre felajánl: 2 db Z—5011 erőgépet, 2 db MTZ—50 erőgépet, 2 db IFA W—50 LA/K tehergépkocsit, egy db IFA W—50 L teher­gépkocsit. Valamennyi gép üzemképes. Érdeklődni le­het a tsz gépműhelyénél, Mélykút 5-ös telefonon. ____________________________741 C SALÁDI ház, nagy kerttel beköltözhetően eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Ko­váos Sándor u. 2,_______627 T ANYA, jó karban 1200 négyszögöl területtel eladó. Kiskunhalas, Felsőszállás 170 Kötömy^út._________628 E GYSZOBAS ház, 200 négy- szögöl telken eladó. Solt- vadkert, Szabadság u. 7. ____________________________638 K UNFEHÉRTÖI üdülőtelek, Fenyves utcában beépített alappal, építőanyaggal el­adó. Kiss Péter, Kiskunha­las, Radnóti u. 7. 17 óra után.______________________636 K ÉTSZOBÁS, kertes lakó­ház beköltözhetően eladó. Kiskunhalas, Tambura u. 10. 639 KUNFEHÉRTON 125 négy­szögöl üdülőtelek, megkí­mélt 1500-as Polski eladó. Kiskunhalas, Llnhardt An­tal u. 21,__________________630 K ISKUNHALASON fél ház, fél hold kertészkedésre al­kalmas kerttel, negyvenöt- ezerért, sürgősen eladó. Ér­deklődni Lakosné, Gagarin tér 1, hétköznap. 632 3 DB fiatal muraközi ló el­adó. Kiskunhalas, Kertész u. 47. 607 Házasság Lakás SZÉCHENYIVÁROSI szö­vetkezeti garzoeüakás eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Akadémia krt. 60. II. em. 25._________ - 1678 B UDAPESTI másfélszobás, garderobos, távfűtéses, össz­komfortos lakásomat elcse­rélném kecskeméti na­gyobbra. Leveleket „Nyá­ron 33 072” jeligére a Fel- szabadulás téri Hirdetőbe, Bpest.. __________________ 771 E GYSZOBÁS lakás OTP-hi- tel átvállalással eladó. Kis­kunhalas, Bercsényi u. 3. A/I. 2. 18 óra után. 631 Lépek és alkatrészek TRABANT Combi 601-es el­adó. Jánoshalma, Dózsa György, ü. 44._____________566 Z SIGULI kifogástalan álla­potban' eladó. Kskunhalas, Fazekas Gábor u. 120. 571 TRABANT 500-as (műszaki- vizsga 1577. májusig érvé­nyes) alkatrészenként Is el­adó. Laijosmizse, Dózsa György út 74. ____________1744 U L-es Trabant sürgősen el­adó. Kiskunhalas, nagy TÜ- ZÉP-telep. 629 48 ÉVES, 172 magas, elvált, érettségizett szakmunkás megismerkedne házasság céljából 35—45 éves, elvált vagy özvegyasszonnyal, aki a természetet kedveli. Csak kézzel írott fényképes leve­lekre válaszolok. „Megértő” leiigére a Kiskunhalasi Hir­detőbe. 633 28 ÉVES, 180 magas, jó meg­jelenésű szakmunkás, jó anyagiakkal megismerkedne házasság céljából kimon­dottan csinos lánnyal, 26 évesig. Csak fényképes le­velekre válaszolok „Tuli­pán” jeligére a Kiskunha­lasi Hirdetőbe. ___________634 27 ÉVES, 162 cm magas, jó megjelenésű, elvált asszony 5 éves kisfiával szerény, szorgalmas jó lelkű édes­apát keres. Leveleket: „La­kás megoldható” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe. 366 BAJAI APRÓHIRDETÉSEK Vegy es CSÜTÖRTÖK hajnalban el­veszett fekete puli. Barna bőrövvel a nyakán. A be­csületes megtaláló jutalom ellenében értesítsen, Gerber Ferenc, Kecskemét, Budai u. 5. 1780 Egyéb adás-vétel MÉZPERGETÖ eladó. Kis­kunhalas, Kőtönyi út 2/a. ______________________________569 NAPOSLIBA, francia Landl nagymájú fajta törzsállo­mányból kapható, elője­gyezhető, Bpest, XIV., Fran­cia út 4. Tel.: 841-812 vagy Dömsöd, Tavasz u, 4. 737 KÉTÉVES fehér-fekete dog kan eladó. Kiskunhalas, VI­rág u. 30. __________________635 H ÜTÖVTTRIN és 601-es Tra- bant-motor (felújított) el­adó. Lajosmizse, Dózsa György jjt 7fcißV-ioH-LLicnnl. .9 2 és félszobás lakás, OTP- átvállalással, azonnal beköl­tözhetően eladó. Baja, Pe­tőfi Sándor utca 13. III. em. _____________________________339 K ERTES családi ház eladó. Gara, Petőfi u. 88. szám. Érdeklődni helyben.______337 T RABANT 25 000 km-rel felújított állapotban eladó. Homosi, Alsólög 24. sz. (Mohács-sziget.) ___________371 2 SZOBÁS, családi ház el­adó. Baja, Róka utca 44. szám._______________________370 2 SZOBÁS, új lakás beköl­tözhetően eladó. OTP átvál­lalással. „Költözés” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe. _____________________________369 TRABANT CT-s sürgősen eladó. Bája, Dózsa György út 124. sz. 368 182 NÉGYSZÖGÖL telek építőanyaggal eladó. Cim: Baja, Szabadság u. 60, 365 4 SZEMÉLYES műanyag csónak viharmotorral, vízi­sível eladó. Szakály József- né, Peremarton-Gyártelep Kolorkémia, telefon: Pere­marton 4. 364 ÖRÖKLAKÁST vennék idős férfi részére, vagy szoba, konyhát a város bármelyik részén. „Készpénz és jú­lius” jeligére a Bajai Ma­gyar Hirdetőbe.___________363 2 00 NÉGYSZÖGÖL házhely eladó. Bokodi út mellett. Érdeklődni: Komarov u. 34. _____________________________362 2 SZOBA összkomfortos, szövetkezeti lakás eladó, OTP átvállalással Is. Leve­leket: „Gázfűtéses” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe kérek.______________________361 E LCSERÉLNÉM bajai szo­ba, konyhás lakásom ha­sonló vagy nagyobbért. Le­veleket: „Megegyezés” jel­igére Bajai Magyar Hirde­tőbe kérek. ________________360 B AJA, Jelky András u. 16. számú ház részbeni beköl­tözéssel eladó. 200 négy­szögöl kerttel. Érdeklődni: Baja-Szentistván, Csík utca IQ..szám. Somoskövi. 358 FELSÖGÖDI 3 szobás össz­komfortos családi ház el­adó, vagy elcserélhető ha­sonló bajaira. Cím: Felső­göd, Toldi utca 6.________357 5 3 ÉVES, elvált asszony há­zasság céljából megismer­kedne, házias, nem dohány­zó férfival, 58 éves korig. „Találkozás" jeligére a Ba­jai Magyar Hirdetőbe. 356 BELVÁROSI, 2 szobás ut­cai házrész eladó. Baja, Mé- száros Lázár u. 8, sz. 355 2 SZOBÁS családi ház be­költözhetően eladó. Baja, Ady Endre utca 25. Érdek­lődni: délután 3 óra után. ____________________________354 J O állapotban levő Velorex rokkantkocsi 3 éves, mű­szaki vizsgával eladó. Ér­deklődni lehet, egész nap. Deák Ferenc u. 4. fsz. 2. ____________________________353 BOKODI úton, a park­erdő mellett tanya el­adó 1000 négyszögöl terület­tel, 2 szoba, gazdasági épü­letek, jószágtartásra alkal­mas. Szögi Ferenc, Baja. ___________ 352 K ERTES, 4 szobás, családi ház, azonnal beköltözhetően sürgősen eladó. Érdeklődni: délelőtt, vagy vasárnap. Ró­zsa Ferenc u. 20/a.______372 H ÁZHELYEK eladók a vá­roshoz közel. Baja, Diófa utca 18. (Kiscsávoly) 373 VlKENDHAZNAK berende­zett autóbusz eladó. Leve­leket „Énsekcsanád” jeligé­re a Bajai Magyar Hirdető­be.________________________374 I V. EM. garzonlakás, a Klapka utcai lakótelepen készpénzért eladó. Érdek­lődni: dr. Kamarás György, Baja, 2. számú ügyvédi munkaközösség. __________375 H ÁROM nagyszobás, kom­fortos házrészemet eladom. Baja, Táncsics Mihály u. 38. sz. alatt. Érdeklődés a hely­színem____________________377 B EFEJEZÉS előtt álló, 2 szintes, családi ház eladó. Cím: Baja, Széchenyi utca 14. 378 BAJAI Lakberendező és Építőipari Szövetkezet viz- és villanyszerelőket bajai munkahelyeire felvesz. Jelent­kezés: Baja, Alföldi u. 4—6. Munka­ügy. 379 AZ ALSÖDUNAVÖLGYI Vízügyi Igaz­gatóság Hírközlési Üzemegysége se­gédmunkásokat felvesz kábelfektetési munkához. Bérezés megállapodás sze­rint. Jelentkezni lehet: “VÍZIG. Baja, Hírközlési Üzemegysége, Bajcsy-Zsi­linszky u. 8. 367 VÁROSI Tanács Szociális Otthona fel­vételre keres szakképzett ápolónőket. Fizetés megegyezés szerint, szolgálati Időtől függően. Továbbá gondozónői munkakör betöltésére 8 általános is­kolát végzett női dolgozókat. Jelent­kezés Kecskemét, Műkért Szociális Otthon. / i960 KEC5SKFMÉT1 GÉP- és gyors­írókat keresünk felvételre. Jelent­kezni lehet sze­mélyesen és írás­ban, a Közúti Építő Vállalatnál, Kecskemét, Bocskai u. 5. sz alatt, személyzeti osztályon. 1229 ÉPÍTÉSZTECHNIKUS, építéselőkészítő és műszaki rajzoló munkakörbe felvé­telt hirdetünk. Kiskunhalasi Építőipari Vállalat személyzeti osztály, Kéve u. 39. 637 KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegytisz­tító Szövetkezet statisztikust felvesz azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Arany J. u. 1. sz. alatt a személyzeti vezetőnél. 38095 A BAJAI Építő- és Építőanyagipari Vállalat, Kenderes u. 7. felvételre ke­res kőműves, ács, vasbetonszerelő, épületasztalos, bádogos, szobafestő­mázoló, kubikos szakmunkásokat és építőipari segédmunkásokat. Vidéki dolgozók részére munkásszállást és napi egyszeri étkezést biztosítunk. 376 A MEZŐGÉP bajai gyáregysége fel­vesz minőségi ellenőrt, marós, festő, lakatos, esztergályos, hegesztő szak­munkásokat, betanított és segédmun­kásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a gyáregység mun­kaügyi osztályán, Baja, Szegedi út. 380 KECSKEMÉT Városi Tanács V. B. Mű­szaki Osztálya műszaki képzettséggel rendelkező nyugdíjasokat keres ki­vizsgáló! munkakörbe. Jelentkezés az osztályvezetőnél. 1612 AZ ÉPÜLETASZTALOSIPARI és Fa­ipari Vállalat Kiskunhalasi Gyára fel­vételre keres szállítómunkásokat. Je­lentkezni lehet a gyár közgazdasági csoportjánál. 577 FELVESZÜNK azonnali belépésre ru­haipari szakmunkásokat és varrni tu­dó betanított munkásokat, egy műsza­kos munkaidőre. Jelentkezés: Üj Élet Ruházati Szövetkezet II. sz. telepe, Katymár, Lenin út 4. telepvezetőnél. 785 KISKUNHALAS Városi Tanács V. B. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztá­lya 1975. május 15. belépéssel, jó gép­írni tudó adminisztrátort keres. Bére­zés a 15/1973. Mü. M. sz. rendelet sze­rint. Jelentkezés az osztály vezetőjé­nél. 590 RAKTÁROST felveszünk, UNIVER Szövetkezet Konzervüzem, Hetényegy- háza. 859 NŐI, férfi szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat keresünk felvételre. Jelentkezés az Alföldi Cipőgyár mun­kaügyi osztályán. Kecskemét, László Károly u. 16. 1378 BAROMFIFELDOLGOZÓ Vállalat Kis­kunhalasi Gyára női és férfi segéd­munkásokat vesz fel. Jelentkezni le­het a gyár munkaügyi előadójánál, Ál­lomás U. 7* 367 VILLANYSZERELŐ szakmunkást fel­veszünk. MEZÖTERMÉK Vállalat kecskeméti kirendeltsége, Rákóczivá- ros 15. sz. Jelentkezni lehet 8 órától 16 óráig. 1357 Régit ad — újat kap ... Jászszentlászlón! Május 22-én reggel 8.00 órától a Jászszentlászlón a kultúrházban vásárlással egybekötött híradástechnikai és háztartásigép- bemutatót tart Használt, de üzemképes gépek cseréje, új gépek eladása. Cserél velünk? Jászszenitlászló'n leszünk! 6ai [Kiskunfélegyházi Vas-, Fémipari és Gépjavító ' Ktsz Alpári út 5. Telefon: 252. javítórészleg-iejefon: 226. - Rádió- és tv-javftás, motor- kerékpár, Csepel kerékpár, varró­gépszerviz, permetezőgépek, mező- gazdasági kisgépek javítása. Gu- mivulkanizálás, vaskapuk, keríté­sek készítését a legrövidebb időn belül végzik. Vasipari munkák, ja­vítások, rádiőműhely. Pannónia­szervlz. 103 JUTALO Ki utazik flngkaba/- színes ^ magyar film Egy mozijegy áráért Angliába utazhat! Nézze meg a JUTALOMUTAZÁS című magyar filmet. Mozijegyét küldje be a MOKÉP Propaganda- osztályára (1339 Buda­pest, Pf. 643) Beküldött mozijegyével sorsoláson vesz részt, amelynek díja: kétszemélyes angliai utazás! A sorsolás időpontja: július vége. 716 ELŐNYŐS feltételek mellett korszerű gépek kezelésére 15 éven felüli női dolgozókat felveszünk és betanítunk fonónak, szövőnek, csévelőnek. Felvé­telre keresünk továbbá 18 éven felüli női és férfi segédmunkásokat. Vidé­kieknek minimális térítés ellenében szállást biztosítunk. Bővebb tájékoz­tatást levélben adunk. Levélcím: Pa­muttextilművek Budai Gyára Munka­erőgazdálkodás, 1502. Budapest, Posta­fiók 43. 143 AZONNALI belépéssel alkalmazunk gépkocsivezetőket, park- és úttisztító munkásokat, szemétbegyűjtéshez ra­kodó munkásokat, MTZ-re munka- gépkezelőt. Jelentkezni lehet: Kom­munális Költségvetési Üzem Kecske­mét, Bagi L. u. 4. sz. 8—12-ig. Mun­kaügynél. 1291 ÉRTÉKKÖNYVELÖT, raktárvezető­helyettest, raktári kiadót, valamint építőiparban jártas számlázót keres felvételre a Kecskeméti Ingatlanke­zelő Vállalat. Jelentkezés: Kecske­mét, Villám István u. 2. Munkaügyi Csoportnál. 1332 A SOLT—HARTA és Vidéke ÁFÉSZ, a Harta községben üzemelő betonáru- üzemhez felvételre keres üzemgazdász képesítéssel rendelkező szakembert. Fizetés, megállapodás szerint. Jelent­kezni lehet az ÁFÉSZ központjában, Solt, Béke tér 4. 788 A FÉMMUNKÁS Vállalat Ktskunhala- si Gyára felvételre keres gyors-géplró- fémmnnkéc kát, utókalkulátort, imriniiuniux) számlaelőkészítőt, bérelszámolót, anyaggazdálkodót azonnali belépéssel. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés Kiskunhalas, Kö­zépső-ipartelep 8, a gyár főkönyvelő­jénél írásban vagy személyesen. 424 AZ ÉVIG Villamos Szerelvénygyára, Baja, Szegedi út 115. felvesz: férfi és női segédmunkásokat, esztergályost, maróst, villanyszerelőt, '■lakatost, elekt­roműszerészt, gyors- és gépírót, nor­mást, anyagkönyvelőt, technológuso­kat. bnsJ yap- 289 A DÉGAZ Bajai Gázmű Üzemegysége bajai munkahelyre keres felvételre kubikosokat és csőhegesztésben gya­korlott iv- és lánghegesztő szakmun­kásokat. Jelentkezés: DÉGAZ Bajai Üzemegység, munkaügy. Baja, Baj- csy-Zs. u. 4. 348 LAKATOSOKAT, hegesztőket, segéd­munkásokat felvesz a Magyar Hajó­fuvarozó Szövetkezet. Baja, Dimitrov u. 72/a. 338 HATÁRŐRSÉG Kiskunhalas, Keceli úti laktanyájába felvételre keres: asz­talos, hűtőgép- és olajkályha-szerelö, kőműves, önálló raktáros, szabó, víz­vezeték-szerelő szakmunkásokat. Fi­zetés kollektív szerződés szerint. Je­lentkezni lehet a elmen 09.30-tói 17.00 óráig. 589 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Divat Kö­töttárugyár munkaerőfelvételt hirdet: jánoshalmi telepére láncolól munka­körbe. Jelentkezés az üzemvezetőnél. A munkavégzés két műszakban. A be­tanulásról a vállalat gondoskodik be- tanulói bér fizetése mellett, a bérezés a továbbiakban teljesítménybérben történik. 767 ALOMSZALMA OLCSÖN ELADÓ. Érdeklődni: MEZÖTERMÉK Kirendeltsége Baja, Szegedi út. 326 TAVASZI BNV 7$ A beruházási javak szakvására május 21-tol május 29-ig a budapesti nemzetközi vásárközpontban X., Albertirsai út 10. Nyitva: 10-tól 18 óráig. A nyitás napján és a szakmai napokon: 21-én, 22-én, 23-án, 26-án, 27-én és 28-án a nagyközönség részére 14-től 18 óráig. 33 %-os vasúti utazási kedvezmény! Rendezi: a 861 MAI Ml SOR TELEVÍZIÓ 9.00: 9.05: 3.30 10.55 11.20: 17.13 17.25 18.00: 18.30: 13.35: 19.05: Tévétorna, (ism.) Delta. Tudományos híradó, (ism.) Nincs Irgalom. Magyarul beszélő olasz film (ism.) Játék a betűkkel, (ism.) Okosan, takarékosan. Riportműsor. (Ism.) Hírek. Papírsárkány. Mindenki közlekedik ... Közlekedési műsor. Reklámműsor. Rólad van szót Fiatalok önismereti műsora Reklár . u \ 19.10: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. 19.15: Esti mese (színes!) 19.30: TV-hlradé. 20.00: Kivételes tehetségek. Zenés dokumentumfilm. 20.40: Sós György: Ecet és Aranka. Zenés játék reg­geltől estig. 21.40: „Mindenütt otthon”. Em­lékezés Váci Mihályra. 22.30: TV-hlradö. 3. 2. MŰSOR: 20.00: Beszélgetés a kémiáról. VH. rész: Színes foltok nyomában. 20.40: A messinal villamosveze­tők. Olasz rövidfilm. 20.50: TV-híradó 2. 21.10: Reklámműsor. 21.15: RENDEZŐ: HAJDÜFY MIKLÓS. Nemeskürty István: Tizennégy vér­tanú. Tévéfilm. (Ism.) KOSSUTH 8.25: Zenekari muzsika. Közben: 9.00: Csak kétszer élünk. V. rész. 10.05: Iskolarádlö. 10.40: Rossini: Teli Vilmos. Részletek az operából. 11.30: A Szabó-család. (Ism.) 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Vita a korszerű mező­gazdaságról. 13.40: Dékl Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 14.04: Epizódok a musical tör­ténetéből. IV. (Ism.) 14.31: Kőruspódium. 14.44: Válaszolunk hallgatóink­nak. 15.10: Hazánkról szóljatok, szép szavak! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: 16.35: 17.05: 17.20: 18.28: 18.43: 19.25: 19.54: 20.42: 21.12: 21.42: Ab. 22.15: 22.20: 22.40: 23.00: 0.10: Diáktarisznya. Basszusáriák. Külpolitikai figyelő. Bemutatjuk új felvételein- &6t. Mitől olcsó, mitől drága? Dixieland felvételekből. Kemény Kiló és Madaras Gábor népdalokat énekel. Gondolat. Nyolc rádió nyolc dala. Háttérbeszélgetés. Bach: d-moll versenymű két hegedűre és zenekar­ra. Sporthírek. Népi hangszeres muzsika. A Dunánál. Történelmi figyelő. Walton: Trollusz és Cresz- szida. Részletek az ope­rából. Pezel: Intrádák. PETŐFI 8.05: Johann Strauss: A dene­vér. Részletek az operett bői. 8.50: Tiz perc külpolitika. (Ism.) 9.03: Könnyűzenei stúdiónk fel­vételeiből. 9.50: A szakszervezet tárgyal­ta. Riport. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Mezők, falvak éneke. 12.25: XVII. századi operákból. 13.03: Kamarazene. 13.40: Orvosok a mikrofon előtt. 14.00: Kettőtől-hatig ... 18.05: II. félidő közv. a Vasas— Videoton és a Haladás- Bába ETO bajnoki lab­darúgó-mérkőzésről. 18.50: Beethoven kamarazenéjé­ből. 19.27: T9.30: 19.35: Kb. 21.15: Kb. 21.20: 21.50: 22.00: 23.15: FELVESZÜNK azon- nali belépéssel is forgácsoló automata gépbeállftókat. mii- szerész, géplakatos és forgácsoló szak­munkásokat, betaní­tott segédmunkásokat és takarítónő­ket. Jelentkezés: IGV. Sokszorosítógép Gyára Kecskemét. Matkói út 2. Mun­kaügyi csoportjánál. 1345 KOPPANYVÖLGYI Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Tamási, felvé­telre keres: gyakorlattal rendelkező vízügyi technikusokat, tervezői mun­kakörbe és kezdő vízügyi technikust felmérői munkakörbe. Fizetés kollek­tív szerződés szerint. Írásos pályáza­tot a társulat elnökéhez címezve kér­jük feladni. 770 NŐI munkavállalókat fizikai munka­körben, azonnali belépéssel, állandó alkalmazásra vesz fel a Kiskunhalasi Dohánybeváltó-üzem. 477 AZONNALI hatállyal felveszünk gyors- és gépírót, képesített árkalku­látort és közgazdasági technikum vagy képesített könyvelői végzettséggel ren­delkező anyagkönyvelőt. Címünk: AGROTÄP Közös Vállalkozás, Lajos­mizse, Dózsa Gy. u. 76. 795 A KISKUNHALASI MÁV Fűtőház fel­vételt hirdet 18—40 életév közötti férfi dolgozók részére mozdonyfűtő mun­kakörben. Alkalmazunk még vasipari szakmával rendelkező dolgozókat, va­lamint járműlakatos szakmában beis­kolázunk ipari tanulókat, A felvétel­lel kapcsolatban részletes felvilágosí­tást nyújtunk a fűtőház személyzeti 548 | FELSŐFOKÜ műsza- Iki és közgazdasági (végzettségű szakem- i bérekét keresünk 5— 310 éves gyakorlattal, 'műszaki és közgaz­dasági jellegű középvezetői munkakö­rök betöltésére. A szakmai fejlődést, továbbtanulást táviatokban is biztosít­juk. Vidékieket letelepedés esetén, la­kásszerzésben erkölcsi és anyagi tá­mogatásban részesítjük. Jelentkezni lehet személyesen részletes önéletrajz benyújtásával Közúti Építő Vállalat Kecskemét, Bocskai u. 5. sz. alatt, a személyzeti osztályon. 1227 KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vál­lalat női és férfi segédmunkásokat azonnali belépéssel felvesz, A felvétel­hez szükséges (tüdő, vér, széklet) or­vosi vizsgálat eredménye. Jelentkezés: Kecskemét, Ceglédi út 7—11. 1149 KERESÜNK fel­vételre közéols- kolai végzettségű, fiatal kezdő férfi dolgozókat labo­ráns! munkakör­be. A felvétel után tanfolyami formá­ban laboránsoknak kiképezzük, és a kecskeméti, kalocsai, majd a kiskun- halasi aszfaltkeverő telepünkön labo­ratóriumi munkakörben nyernek be­osztást. Jelentkezni lehet személyesen, vagy írásban a Közúti Építő Vállalat, Kecskemét, Bocskai u. 5. sz. alatt a személyzeti osztályon. 1223 Irodájában. Közlemények ÜJ könyvek. (Ism.) Jóestét, gyerekek! öt esztendő új magyar zenéje. Kis magyar néprajz. Nóták. Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus cimü fo­lyóiratban? Fúvósmuzsika. Dzsesszfelvételeinkből. A TAVASZI BNV-re jegyek válthatók a helyszínen, a BKV-Jegypénztáraknál és a metró végállomásain. 864 ORVOSI HÍR. Dr. Kiss Magdolna fül- orr-gége szakorvos rendelőjét megnyi­totta. Baja, Liszt F. u. 4. sz. alatt. Tel.: 791. 382 A DBKM. Vízmű vállalat értesíti a vá­ros lakosságát, hogy a strandfürdőt 1975. május 18-án megnyitotta. Minden fürdeni és pihenni vágyó vendéget szeretettel vár a vállalat vezetősége. 624 A DÉL-MAGYAHORSZÁGi Áramszol­gáltató Vállalat Bajai Kirendeltsége értesíti Baja város lakosságát, hogy 1975. május 17—18-án, valamint 24-én és 25-én reggel 7 órától 16 óráig, há­lózat-átalakítási munkák miatt, áram­szünetet tart. Az áramszünet Alsóvá­rost, a Zrínyi M. u—Alkotmány u— Pokorny utcától délre eső területen és Szt. Jánost érinti. 381 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon roko­noknak, ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak, akik szeretett lé­nyom, testvérem, édesanyám KOCSIS IBOLYA temetésén részt vettek, sírjára virá­got, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család, Kiskunhalas. 626 3. MŰSOR 18.05: Iskolarádió. (Ism.) 18.25: öt esztendő új magyar zenéje. 18.55: Borodin: Igor herceg. Négyfelvonásos opera — előjátékkal. Közben: 21.25: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok m. rész. (Ism.) GYASZHIR Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa Göblös János Kecskemét, Volkertelep VI. u. 7/a alatti lakos, életének 61. évében, május 16-án elhunyt. Temetése folyó hő 21-én dél­után fél négy órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 38 117

Next

/
Oldalképek
Tartalom