Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

Közlemények KÖSZÖNETNYÍL VÁNtTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, a Ruhaipari Vállalat dolgozóinak, a Vörös Csillag Tsz tagságának, akik szeretett halottunk MÓCZÁR ISTVANNÉ Ipacs Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban ^velünk együtt éreztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 2808 Munkaalkalom zeti osztályon. KISKUNFÉLEGY­HÁZI Vegyipari Gépgyár felvételre' keres gyors-gépíró­kat és gépírókat. Je­lentkezés a személy- 2003 GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, anyós és nagymama Funák Károlyné Molnár Mária . Kecskemét, Lenin tér 4. sz. alatti lakos, Habselyemgyár dolgozója, október 25-én, életé­nek 50. évében hosszú, de -tü­relemmel elviselt szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 2-án du. 14 órakor lesz a kecs-, kéméti köztemetőben. Gyászoló család. 34 876 GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesapánk, nagyapánk, dédnagypapánk Kelemen Lajos életének 80. évében, hosszú, szenvedés után elhunyt. Teme­tése f. hó 2-án fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 34 889 FELVESZÜNK lakatost, műszerészt, gépírni tudó adminisztrátort. UNIVER Szövetkezet Konzervüzeme, Hetény- egyháza. 2008 BOLTVEZETŐT keresünk a katymári ruházati boltunkba. A bolt kétszemé­lyes, haVi 200 000 Ft átlagforgalmú. Je­lentkezés: ÁFÉSZ kereskedelmi osz­tályán, Madaras, L István u. 9. sz. Te­lefon: Madaras 24. 2007 NAGY teljesítményű forgórakodógép­re gépkezelőt, különleges tehergép- jármüvezetői jogosítvánnyal rendelke­ző gépjárművezetőt felveszünk. EBKM Vízmű Vállalat, Kecskemét, Izsáki út 13. Munkaügyi osztály. . 4973 A BKKM ÉPSZER Vállialat jó kere­seti lehetőséggel, épülettakarításra női munkaerőt Jelvesz. Jelentkezni lehet a vállalat szervezési és munkaügyi ősz-- tályán, Kecskemét, Tatár sor 1/a sz. 4810 A BKKM EPSZER Vállalat azonnali belépéssel felvesz épületgépész mér­nököt, nagy gyakorlattal rendelkező épületgépész technikust és üzemmér­nököt. Lakás megoldható. Jelentkezni lehet személyesen a vállalat szervezé­si és munkaügyi osztályán, Kecske­mét, Tatár sor 1/a. sz. 4811 DEMÁSZ Kiskunfélegyházi Kirendelt­sége férfi munkaerőt pénzbeszedői munkakörbe, azonnali belépéssel fel­vesz. Jelentkezni lehet: Kiskunfélegy­háza, Fürst Sándor u. 18. 2002 GYAKORLOTT táblás könyvelőt fel­veszünk. Érdeklődni Kecskemét, tele­fon: 12-459. 4812 FELVESZÜNK nagy kézügyességet igénylő munkára, fiatal női munka­erőket betanított műszerésznek, elekt- ró- és mechanikai műszerészeket, szerkezeti lakatosokat, géplakatoso­kat, pneumatikában jártas karbantar­tó termelésirányító és célgéptervezői munkakörbe gépipari technikusokat, üzemmérnököket és mérnököket. Je­lentkezés személyesen a telephelyen, Kecskemét, MMG. Korhánközi út 5. 4804 fl/loiorkerékpár-iulajdoiiosok / Motor javító ktsz-ek! Kisiparosok! Figyelem ! A VIDIA Kereskedelmi Vállalat Szolnok megyei Kirendeltsége megvételre felajánlja: — CSEPEL 125 cm3-es, — DANUVIA 125 cna3-es és 1964 előtt forga­lomba hozott — PANNÓNIA 250 cm;l-es motorkerékpár­alkatrészeket 50 és 90 %-os árengedménnyel Megrendeléseiket csomagfeladó szolgálatunk postán, utánvéttel is teljesíti. Szolnok megyei Kirendeltsége 5001 Szolnok, Landler J. út. Ügyintéző: Szabados Lászlóné Telefon: 13-468 1985» »% KEHESKÉDéLII VÁLLALAT VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz érettsé­gizett női munkavállalókat, bevételel­lenőr, könyvelő, műszaki-adatgyűjtő, raktári kiadó munkakörbe. Érettsé­gizett férfiakat forgalmi szolgálattevői — gépjárműelőadói vizsgával rendel­kezőt — gépjárműelőadói munkakör­be, autóbusz-, tehergépjármű-vezető­ket, jegykezelőket, autószerelő, karos­szérialakatos szakmunkásokat, segéd­munkásokat, szállítómunkásokat. Je­lentkezés a vállalat személyzeti és ok­tatási osztályán. Kecskemét, Csáktor- ' nyai utca 4—6. sz. 4803 HÁZIIPARI Szövetkezet perzsasző- nyegszővő részlegére tanulókat felvesz és betanít. Betanítási időre órabért fi­zetünk. Jelentkezés: Kiskunfélegyhá­za, Szabadság tér 1. i 2748 GYORS- és gépírónőt, adminisztratív munkában járatos dolgozót és női se­gédmunkásokat felvesz a Kalocsai Tejüzem: 250 DEGÁZ kiskunfélegyházi kirendeltsé­ge felvesz fiatal gépipari technikust művezetőnek, vasipari szakmával ren­delkező dolgozókat gázszerelőnek, va­lamint segédmunkásokat. Jelentkezni lehet a DfiGÁZ-kirendeltségen, Kis­kunfélegyháza, Nyomás 24.* sz. alatt, hétfőn és szerdán 8—10 óra között. 2815 TAKARÍTÓNŐT, napi 3 óra munkára társasházba felveszünk. Érdeklődni: Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Vata Tamás. Du. 5 után. 2825­KISKUNFÉLEGYHÁZI Városi Kórház felvételt hirdet általános ápolónői, szülésznői, gyermekápolónői és férfi segédmunkás állásokra. 2842 90 fővaíoSi az I első divatáru . . . ■* ' • ' szak üzl et noví:mi;i:u; (i-ÁN NYÍLIK ' a kcltciniíloin közben. Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan KÜLÖNPORTÁS családi ház kétrendbeli lakással eladó, azonnal elfoglalható. Kis­kunfélegyháza, Wesselényi u. 8. Értekezni lehet csak Vasárnap 8—11 óráig a hely­szinen. _______________ 2787 É PÍTÉSI engedéllyel ellá­tott, kétszoba összkomfor­tos, új családi ház, 190 ezer , . Ft-ért eladó. Személykocsit 1 beszámítok. Kecskemét, Rendőrfalu, SzentgVörgyi Ferenc u. 2. (Bejárat Bras­sói utca felől.) Érdeklődni: szombat, vasárnap. 4623 150 NÉGYSZÖGÖL belső- portás telek sürgősen el­adó. Kiskunfélegyháza, Molnár Béla utca 67. Ér­deklődni . lavélben: Ficsor Imréné, 1149 Budapest, XIV. kerület, Nagy Lajos király u. 154. I. emelet 2. 4792 ELADÓ Máriahegyben egy hold szőlő elfoglalható la­kóépülettel. Érdeklődni: Kecskemét, Jókai u. 29. (Lakatosműhely, délelőtt.) _ ■' 34769 KERTES családi ház eladó. Kecskemét, Mártírok útja 40. Érdeklődni: mindennap 17 órától, vasárnap egész nap.______. _ __________4764 1 K ÉT szoba, konyha, mel- lékhelyiséses ház. két hold szőlővel eladó. Villany van. Kecskemét, Felsőszéktó 34. ■/__________________ 4772 C SALADi ház eladó. Kecs­kemét, Szolnoki út 13. Ér­deklődni: esti órákban. ___________________ 4748 Ke cskemét, Feisőcs&iános 48/b alatti, Autóscsárda mel­letti, ingatlanra árverést tart, a bírósági végrehajtó 1974. november ll-én 9 óra­kor a Bíróságon, a II. eme­leten levő hivatalában. A vonatkozó adatok a végre­hajtónál megtekinhetők. 34843 ELADÓ félportás ház, azon­nal beköltözhetően. Kecske­mét, Dárdaitelep iV. utca 5. sz. Érdeklődni 15 órától 20 óráig. Vöröséknél. ______4802 E LADÓ kettő házrészből ál­ló ház, együtt és külön-kü- lön, üzletnek is alkalmas. Érdeklődni: Kecskemét, Dózsa György u. 13. 16 óra ut'án, Udvardi és Farkas. • . . 34786 ELADÓ Kecskemét, Jókai utoa 47. számú ház .féle részben, vagy másfélszo- básra cserélem. Fürdőszoba van. Érdeklődni: minden­J naP két óra után.______4786 H OBBYKERTNEK alkalmas föld eladó. Négyszögölen­ként 4,— Ft. Kecskemét? Kupa utca 6/a. . 4789 ELADÓ kétszobás családi ház, 380 négyszögöl szőlő­vel. Kecskemét, Alsószéktó 51. (Kiskőrösi útban), Bog­nár. 34717* Lakás ELADÓ beköltözhető két- . szobás, szövetkezeti lakás. Érdeklődni: minden szom­baton 14—16 óráig. Kecske- mát, Lenin tér 2. B(3)22. ___________4753 K ÉTSZOBÁS OTP, gázfűté- ses lakás eladó. Kecskemét, Széchenyiváros, / Stádium utca 1.__________________4790 ELADÓ Kecskemét, Mű­kertvárosban, azonnal be­költözhető egyszobä össz­komfortos lak'ás. Érdeklőd­ni: telefonon: 13-729, 96-os mellék de. 8—du. 16 óráig, vhgy du. 18 óra után. Kecs­kemét. yégh Mihály u. 1. Dékány. 34719 Gépjármű EDADÓ 1202 Skoda Kombi CU rendszámmal: Kecske­mét, Vacsihegy 179. Ceglédi útban. 4739 ZASTAVA 750-es eladó. Kecskemét, Margit utca 7. _____________________ 4958 A UTÓSZERELŐK figyelmé­be NSU 600 Princz 4. mo­tor és futómű alkatrészek eladók. Érdeklődni: Kecs­kemét, li-065 telefonon 10— 1-ig vagy személyesen szín­ház pénztáránál. 4999 Egyéb adás-vétel DOB FELSZER ELÉS újszerű állapotban eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Mária u. 17. alatt, csak hétköznap du. 17 órától. ■__________34703 E LADÓ kisméretű, kokszos kályha; 'perzsaszőnyeghez való fonál és felvető, fű- részp'oroskályha, férfika­bátok. Kecskemét, Ótemető u. 4. sz.,_______________4767 T ÍZ mázsát bíró mérleg el­adó. Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky u. 36. . 33630 HASZNÁLT építőanyagok eladók. Fanyagok és hul­lámpala. Major autójavító- 1 nál, Kecskemét; Máriahegy 62, _________________34724 G AZPALACK nyomáscsök- kentővel, 1400 négyszögöl szőlő Al-sószéktóban, vil­lannyal, részletekben is el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét. Kertváros III. u. 4. Rigó Sándornál.________4815 IN TEROCH és 10 120 CLAES 4 színváltós kötőgép anyag- lehüzóvai eladó, vagy 3—4 éves gépkocsira cserélhető. Levélcím: Szerencsés Pál. 6050. Lajosmizse, Dózsa György u. 113.________ 4744 G YERMEK | irhabunda l(60 cm hosszú) eladó. Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 4._______________ 4818 E LADÓK: szép hálóbúto­rok, konyhabútorok, reka- miék, sezlon, háromajtós szekrény, ágybetét. Kecs­kemét, Vak Bottyán u. 9. (Rákóczi út végénél.) 4800 ELADÓ gázpalack, rezsóval, nyomáscsökkentővel. Kecs­kemét,* Zimay László u. 1. (Felső csengő.)_____( 4809 M INIK ALOR olaj kályha el- adó. Kecskemét, Csáky ut­ca 16. sz. 4791 ELADÓ kárpitozott garni­túra, sezlon, gyermekmat­rac és gázpalack nyomás- csökkentővel. Kecskemét, Czollner köz 4. Érdeklődni: délután. 34861 V egyes KECSKEMÉT centrumában szövetkezeti lakásépítkezé­sünkhöz társakat keresünk. Leveleket „Engedélyezve 74.” jeligére a kiadóhivatal- ba kérem. 34731 KÉTÉVES kortól gyermek­gondozást, nappalra válla­lok. Érdeklődni: délelőtt 7— ' 9 óráig,'délután 16—18 óráig. Telefonon: 18-296. r 4769 PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást határidőre válla­lok. Vidékre is megyek. Az anyag- beszerzését is válla­lom. Kovács Sándor, par­kettázó. Kecskemét, Dárdai­telep ilf utca 14. 4788 Házasság 49 ÉVES. független', közép­magas férfi vagyok, korban hozzám illő, magányos öz­vegy vagy elvált ásszony 1 ismeretségét keresem, há­zasság céljából. Saját ottr honom van. Leveleket „Sze­retnék boldog lenni 298 333” ■ jeligére a Kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 4746 23 ÉVES, 170 cm magas, karcsú, barna lány megis­merkedne házasság péllábó! korban hozzáillő, vidám­természetű vékony férfival. Leveleket „Páros csillag” jeligére a Kiskunfélegyházi Magyar Hirdetőbe kérem! > 2809 BAJA 1 POSTAHIVATAL 4—6 ÓRÁS ELFOGLALTSÁGGAL KIEMELT KE­RESETI LEHETŐSÉGGEL, HIRLAPKÉZBES1TÖKET FELVÉSZ. NYUGDÍJASOK IS JE­LENTKEZHETNEK. A H1RLAPKÉZ- BESlTÉS DÉLELŐTT MÁSODÁLLÁS­BAN IS VÉGEZHETŐ. BAJA 1 POS­TAHIVATAL. 2004 A BACS-kiskun megyei’ Tervezd Vállalat, Kecskemét, Reiszmann S. u. 25, jó kereseti lehetőséggel segédüze­mébe felvesz nyugdíjas dolgozót. Je­lentkezés a személyzeti vezetőnél. 4806 FELVESZÜNK mi- nőségellenőrzési fel- flí adatokra elektromos ismeretekkel rendel- kező üzemmérnököt és technikust. Anyagvizsgálatok­ban jártas gépipari technikust. Ter­melési területre diszpécseri beosztás­ba gépipari tehhnikusokat, adminiszt­rációba gyors- és gépírókat és érett­ségizett ‘ általános adminisztrátort. Je­lentkezni lehet napónta 7.30-tól IGV. Sokszorosítógép Gyára munkaügyi csoportjánál, vagy ^zemélyezeti veze- • tőnél, Kecskemét, Matkói út 2. 4835 FELVÉTELRE kéresüpk lakatos szak­munkásokat, raktári segédmunkást, szállító, rakodómunkást és gépkocsi­rakodót. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Vas-, Fémipari és Gépjavító Ktsz Kiskunfélegyháza, Al­pári út 5. sz. alatti telephelyén, a munkaügyi előadónál. 2794 MOST végzett épü­letgépész üzemmér­nököt, vagy öt év gyakorlattal rendel­kező épületgépész- . technikust keresünk ä Kecskeméti Ház­gyárba gyártáselőkészítő munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklőd- / ni lehet: Bács megyei Állami Építő- ipariv Vállalat személyzeti osztály, Kecskemét, Klapka utca 34. 4774 KECSKEMÉTI ‘ Fémipari Szövetkezet azonnali belépéssel keres lakatos szak­munkásokat, férfi és női segédmun­kásokat, könnyű munkára, jó kereseti lehetőséggel, valamint takarítónőt. Je­lentkezés a szövetkezet Szentistvánvá- ros 17. sz. alatti telepén, (Fűzfásköz) a személyzeti vezetőnél. 1971 RAKTÁROSI és árukezelői munkakör­be férfi és női munkaerőket felve­szünk azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. Érettségizettek előnyben. Jelentkezés: Gabonafelvá­sárló és Feldolgozó Vállalat Kecske­mét, Halási út 25. 4813 GABONAFELVASÁRLÓ és Feldolgozó Vállalat nyugdíjast, adminisztratív munkakörbe azonnal felvesz. Jelent­kezés: Kecskemét, Halasi út 25. 4814 A LAJOSMIZSEI Népfront .Mg. Tsz gépműhelyébe felvesz motorszerelő­ket, mezőgazdasági gépek javításában gyakorlott szerelőket és Diesel-adago­ló beállító szakmunkást. . 4718 KŐMŰVES, szobafestő, ács, vasbeton- szerelő szakmunkásokat felveszünk. Jelentkezés: MEZŐGÉP Vállalat Épí­tési Üzeme, Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 4738 KECSKEMÉT városi ittak fenntartá­sához kubikosokat, segédmunkáso­kat felveszünk. Jelentkezés: Városi tanács építési, költségvetési üzem Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 20. • 4704 ÉJJELIŐRÜKET, kezdő gyors- és gép­írót felveszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme, Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 4703 ELŐNYÖS feltételek mellett korszerű gépek kezelésére 15 éven .felüli női dolgozókat^ felvessünk és betanítunk fonónak, szövőnek? 'csévélőnék. Felvé- * telre keresünk továbbá 18 éven felüli jfy női és férfi segédmunkásokat. Vidé­kieknek minimális térítés ellenében szállást biztosítunk. Bővébb tájékoz­tatást levélben adunk’. Levélcím: Pa­muttextilművek Budai Gyára Munka­erőgazdálkodás 1502 Budapest, posta­fiók 43, 1262 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Divat Kö­töttárugyár munkaerő felvételt hirdet jánoshalmi telepére, gépivarrói mun­kakörbe. Jelentkezés á telepvezetőnél. A munkavégzés két műszakban törté­nik, betanításról a vállalat gondosko­dik, betanulási bér fizetése mellett. Kéthetente szabad szombat. 1974 ÉPÍTŐIPARI ismerettel rendelkező ^számlázót, felmérőt, valamint házke­zelőt keres felvételre, a Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat. Jelentkezés: Kecskemét, Villám István u. 2. sz. Munkaügyi csoport. 4770 FÉRFI és női segéd és betanított mun­kásokat felveszünk. Petőfi Nyomda Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 2007 . SZOLNOK megyei A. É. V. Budapest, I., Donáti u. 47.. T.: 350-714. felvesz gyors- gépírónőt, gépírni tudó admi­nisztrátort, takarítónőt, olajkályhához fűtőt, épületasztalost, kőműves és ács, vasbetonszerelőket, kubikosokat, férfi és női segédmunkásokat, komplex és szakbrigádokat. Fenti munkakörben nyugdíjasokat Is alkalmazunk. Napi kétszeri meleg étkeztetést és munkás- szállást biztosítunk. Jelentkezés Buda­pest, I., Donáti u. 47. 1975 Tiszattei Építő ős Vegyesipari Szövetkezetnél rádió, televízió, háztar­tási gép javítás, méretes női és férficipő készítés és javítás, díszkerítések, kapuk készítése Vállalatok részére föl— delésellenállás-mérés. 96 AZONNAL felveszünk gépírót, képesí­tett könyvelőt és nyilvántartót mező- gazdasági technikumi végzettséggel. Fizetés megegyezés szerint. ■ Vetőmag­termeltető és Értékesítő Vállalat, Kecs­kemét, Arany János útca 6. sz. I. eme­let. 4954 VEZETŐ diszpécser munkakörbe gépipari vállalat termelésirányítás­ban jártas közép- vagy felsőfokú végzettségű munkaerőt felvesz. Le­velekét „Premizált munkakör 298 284” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérünk. 4698 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat felvesz azonnali belépéssel női, férfi munkaerőt baromfi- és toll- feldolgozáshoz, továbbá esztergályos, marós, hűtőgépész, központifűtés-, vízvezetékszerelő szakmunkásokat. A felvételhez szükséges (tüdő, vér, szék­let) » orvosi vizsgálat eredménye. Je­lentkezés: Kecskemét, Ceglédi üt 7— 11. í 4610 Hirdessen lapunkban! ÉRETTSÉGIZETT fiatal nőt, azonnali belépéssel, állandó alkalmazással fel­vész a Kiskunhalasi Dohánybeváltó­üzem. \ 1172 FIATAL női munkavállalókat állandó alkalmazásba, azonnali belépéssel fel­vesz a Kiskunhalasi Dohánybeváltó­üzem. ' 1171 AZ IRODAGÉPIPA- Rí és Finommecbar JH [ nTA kai Vállalat azonnali belépéssel • keres fel- vételre gyors- és gépírót, gyártástech­nológus! szakos üzemmérnököt, technológus! munka­körbe. Jelentkezés: i Kecskemét, Mat­kói út 2. Személyzeti vezetőnél. 4798 Lakosság részére üvegezést, sötétítő függöny, roletta javítását és szobafestés-mázolást rövid határidőre vállalunk Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat, Kecskemét, Villám István utca 2. sz. ►fc. <3 OS Szovjethanglemez-hetek október 29-től november 30-ig 20 százalék engedmény a hanglemez-szaküzleteiben és áruházaiban. KECSKEMÉTEN: Gramopresso , Arany János u. 10—12, BAJÁN: Hanglemezbolt A Eötvös u. 5. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN: Vas-Műszaki Áruház Wesselényi u. 1. sz. KISKUNHALASON: Halasi Áruház Lenin tér 1. KALOCSÁN: Rádió-Villamossági Szaküzlet I. István u. 44. sz. 1879 FÉLEGYHÁZI APRÓHIRDETÉSEK KISKUNFÉLEGYHÁZA, Damjanich u.. 41. számú ház eladó. Érdeklődni hely­színen. . 2765 KÖZÉPSŐ házrész eladó.* Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 22. ff782 TERMÉNYDARALÖ 4.5 kW-os csilliagdelta indítású motorral és tartalékalkatré­szekkel eladó. Kiskunf él- egyháza», Lenin u. 14. 2806 NÉGY rrfázsa bornakvaló szőlő eladó. Kiskunfélegy­háza, Vili. kér. 52. Nagyék. 2807 ELADÓ szoba, konyhás házrész, mellékhelyiségek­kel. Kiskunfélegyháza, Romhányi J. u. 26. sz. alatt. ■ • 2812 ELADÓ gáztűzhely palack­kal, NDK konyhabútor, akác' tűzifa. Kiskunfélegy­háza. Móra tér 6. I. 10. Ér­deklődni lehet 17 órától. ____________________ 2811 K ÉTSZOBA összkomfortos társasházi lakás eladó. Kis­kunfélegyháza. Bajcsy-Zsi- lihszky u. 6. Hl. em. 14. Ér­deklődni^ óra^után1__ 2810 ELADÓ 150 literes hűtőgép és egy sezlon. Kiskunfél- • egyháza. Jósika u. 21. 2813 VOLGA, új típusú, M— 24-es,. most vizsgázott, el­adó. Kiskunfélegyháza, At­tila u. 43.s sz. „ » 2814 ZONGORA, bécsi mechani- kás, rövid, fekete, eladó. Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 9. ____________2816 1 0 LITERES villany bojler, piros gyermek bundazsák eladó. Kiskunfélegyháza, Lőwy Sándor u. í'a. IlL em. 10«* r 2817 ELADÓ Kiskunfélegyháza, Széchenyi u. 37. számú ház, részletekben is.______ 28181 K ÉTKEREKŰ kiskoési és kalapácsos daráló eladó. Kiskunfélegyháza. Tanács- köztársaság u. 31. 2819 KÉTAJTÓS szekrények (2 db) eladók. Kiskunfélegy­háza. Kosisuth u. 25—27. III.' em« 5,. 2820 KÉTKARlKAS gáztűzhely, komplett, eladó. Kiskunfél­egyháza, Kossuth u. 25—27. in. em. 4. sz. 2821 BÚTOROZOTT szoba fér- 'fiak részére kiadó. Kiskun­félegyháza, Jókai u. 14. _______________________2822 K ÉKES televízió eladó. Kis­kunfélegyháza, Fürst Sán­dor u. 9. c. III. em. 10. ajtó sz._____ ■___________2823 G ÁZTŰZHELY palackkal, háromajtós szekrény, sa- rokrekamié és kombinált szobabútor „Szikra” típusú szekrénnyel eladó. Érdek­lődni lehet du. 5 órától, va­sárnap 10-től'. Kiskunfélegy­háza. Kossuth 'U. 25—27. III. em. 2? sz.______________ 2824 WARTBURG de Luxe meg­kímélt állapotban eladó. Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 16. (Tiszti ház). Szemá­nék.______:2826 E LADÓK: szecskavágó, vil­lanymotorral), kalapácsos daráló. 6'4-es szivattyúmo­torral. Simson Mpped. Kis­kunfélegyháza, Arany Já­nos u. 30. Szombati Ferenc. ________________________2829 K OMBINÁLT szekrény el­adó. Kiskunfélegyháza, Ju- ranovits-telep 7. sz. alatt. . • , ■ .________2830 F EHÉR zománcos kályha, igényesnek is megfelel, tég­la és bitumin eladó. Kis^ kunfélegyháza, Mikszáth Kálmán, u. 6!1 1 2831 KOMBINÁLT szekrény és kétszemélyes ‘rekamié. el­adó., Kiskunfélegyháza, Ság- vári Endre u. 5. L em. 6. sz. ______ ,______2838 M OSZKVICS 407-es, családi bkok miatt, sürgősen, ol- . osón eladó. Fizetési kedvezr * ménnyel is. Cto a hirdető­nél: Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8._____________2833 , B ÚTOROZOTT szoba értel­miségi nő részére kiadó. Kiskunfélegyháza, Némedi Varga Sándor u. 40. sz. _________________________2835 V AROS közpóntjában ^két­szobás. különportág ház be­költözhetően, két részben is eladó. Kiskunfélegyháza, Kilián György u. 23. 2836 TELEK, 713 négyszögöles, eladó. Gátér, Petőfi utcá­ban, Renák mellett. Érdek­lődni Kiskunf élégy háza, Izsáki út 39. Sisák. 2837 ALBÉRLET, két lány részé­re kiadó. Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 45.________ 2834 CSEREPES tanya, telekkel, szőlővel eladó. Jászszent- lászló, Felsőszentgyörgy 43. üonaszállás állomásnál be- f ordulftj. 1_________2844 SZOBA, konyha eladó, azonnal beköltözhető. Kis­kunfélegyháza', Hunyadi u. ns,, 1 y ■,/ 2845, KÉTSZOBÁS utcai házrész beköltözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza, Holló Béla u. 5. Megtekinthető: kedd, péntek, vasárnap 10—12 óráig. _______________2846 ti IDŐS, balesetes asszony mellé állandó ápolót kere­sünk. Szobát, fizetést bizto­sítunk. Cím: Mackó-büfé, Kiskunfélegyháza, Patyiné. ,____________________2847 H ÁZ és házhely központ­ban eladó. Kiskunfélegyhá­za, Holló Béla utca-i47a. ____________________’ 2848 B ÚTOROZOTT szoba há­zaspárnak azonnal kiadó. Kiskunfélegyháza, Körösi U. 22. _______________2849 E LADÓ szőlő, épülettel. Bu­gac. Aladárhégy, 3. dűlő 249. Érdeklődni Kiskunfél­egyháza, Engels utca 25. sz. __________' • ,________ 2850 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó Kiskunfélegyháza, Besse-/ nyel u. 14! számú ház. 2851 HÁZ fele részben, beköltöz­hetően eladó. Kiskunfélegy­háza. Horváth Zoltán u. 36, második ajtó.________ 2852 E LADÓ kétéves, egyesben- járó, paripa lói gumis kocsi és Riga motor. Kiskunfél­egyháza, Attila u. 46. szám. ~ ______■ 28fr3 N YÍRSÉG áruszállító mo­torkerékpár, érvényes for^ galmi engedéllyel eladó. Kiskunfélegyháza, Molnár­telep, X. kér. 88._______2854 M ÁZSA, morzsoló, 6 db na­gyobb boroshordó, 200 lite­res borprés, 14 hektós nagy kád, borszűrő, permetező és puttony eladó. Kiskunfél­egyháza, Batthyány u. 43. . _ 2855 KIADÓ 600 négyszögöles kert, Kiskunfélegyházán, Cipőgyárral szemben. Far­kasék. 2859 KOMPLETT gáztűzhely el­adó. Érdeklődni 17 óra után. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 25—27. III. em. 9. 2832 ELADÓ — vagy kecskemé- • tire cserélem — 2x2 szobás, központi lekvésű ház, vál­lalatnak is alkalmas. Ér­deklődni Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 31, délelőtt 7—11 óráig. ____________2839 E LADÓ Kiskunfélegyháza, Xiii. kér. l£9. számú tanya. ___________ 2840 U TCAI házrész eladó. Kis­kunfélegyháza, Horváth ZOltár! u. 48. , * .2841 SELYMES, második dűlő közepén — tanya 68.. Feke- •* te Imre szomszédságában fekvő, 264 négyszögöl fiatal gyümölcsös, kisebb kuny­hóval eladó. Érdeklődni: Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1. II. em. 5. , 2843 KANIZSA IV. típusú heve- rők és fotelek, világosi két-- ajtós Szekrény eladó. Kis­kunfélegyháza, Ságvári Endre iiv 3. áz. II. 7. Érdek­lődni 17 órától._________2857 E LADÓ tanya, egy hold földdel. Kiskunfélegyháza, I. kér. 3. ______2858 * K ÜLÖN bejáratú, két szo­ba, konyha, kamra, mellék- helyiségekből álló utcai házrész eladó. Kiskunfél­egyháza, Tanácsköztársaság U. 75. _______g______2856 T RABANT Limousine CO-s, • eladó. Kiskunfélegyháza, Kilián György u. 5. III. em. 53. Mészáros._____{_____2860 K ONYHABÚTOR , eladó. Kiskunfélegyháza, Attila u. 1—3. C-épület, X. em. 1. ' .* 2861 ELADÓ utcai házrész, két­szobás, konyha, mellékhe­lyiségekkel. Kiskunfélégy- «háza. Mártírok u. 32. 2862 ELADÓ kétszoba összkom­fortos lakás, nagy portával, OTP-átvállalásisal.1 Kiskun­félegyháza, Lugas/u. , 24. földszint 1. 2863 DUNA MENTI APRÓHIRDETCS7 HAROMSZOBA összkom­fortos jtakás eladó. Kalocsa, Középsőkertek utca 10. sz. 251 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom