Petőfi Népe, 1974. július (29. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz VAROSFÖLDÖN, Csongrádi út mellett 7-es kilométerkő­nél, Szalai Józsefnél 9 hó­napos vemhes üszők eladók. __ ____________________32058 E LADÓ kombinált garnitúra* háromajtós szekrénnyel. Kecskemét, Halasi u. 1. in. 33._____________________32 062 E l CSERÉLNÉM Rákóczi üti földszintes, egyszobás, konyha, előszoba, fürdőszo­bás, hideg, melegvizes, gáz­fűtéses, tanácsi főbérleti lakásomat, hasonló másfél, vagy kétszobásra, csak a város központjában, első emeletig. Leveleket „Meg­egyezünk” jeligére a kiadó- hivatalba kérek. 32 056 Ingatlan ELADÓ város központjá­ban három szobás, komlor- tos ház, pincével. Közü le­teknek is megfelel. Érdek­lődni este 18 órától. Kecs­kemet, Kölcsey u. 17 ____________ 3117 K ÉTSZOBÁS Összkomfortos ház, nagy portával eladó. Kiskunhalas, Átlós, út 3. \ 741 uonijnui íiaz. • nci uci, - iiíu négyszögöles, kéftészkedős­re alkalmas. Cím: . Bajá, Achim Andrág ’utca ' 35. szám. ________ 475 E LADÓ egyszoba Össz­komfortos házrész. Kecs­kemét, Horog utca • 14. Kecskésék.____________11046 E LADÓ Kecskemét, Kos­suth körűt 23. számú ház, beköltözhetően. 3023 KEREKDOMBI Üdülőtele­pen lepketetős, terméskő­ből készült üdülő eladó. Érdeklődni: helyszínen va­sárnap._________________2979 H ETÉNYEGYHAZAN 369 négyszögöl, 2 porta, vil­lany van, ugyanott filo- dentró 20 levelű eladó. Ér­deklődni : 18 órától, Kecs- kemét, Cserép u. 25. 11931 ELADÓ 400 négyszögöl sző­lő. Hobbykertnek alkalmas, Szécheny i városhoz 1 km-re. Kecskemét, Márlahegy 16. Dudás Tibor.___________2948 K ÉTSZOB A összkom fortos fél utcai házrész eladó., nagy udvarral, műhellyel, ipariárammal. (Műhelyrész külön is.) Kecskemét, Hor­váth Döme u. 12._____11 899 C SALÁDI ház eladó. Kossá István sétányon. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Kossá Ist- ván, sétány 1. alatt. 2990 HSTVEGl telek, elvi építési engedéllyel - eladó. Érdek­lődni: Kecskemét, Szeleifa- lu. Körösi Csorna Sándor utca 3.__________ 3001 L ASZLÓFALVÁN- eladó~16 hold föld. Érdeklődni: La­kitelek. Táncsics M. u. 8. Faragó Sándornál,______3002 A LSÖSZÉKTÖ BAN 200 négyszögöl szőlő eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Ko­lozsvéri utca 28.________3003 B EKÖLTÖZHETŐ kettőszo­bás családi ház olcsón el­adó. Kecskemét, Czollner tér 14. 11983 SÜRGŐSEN eladó ház. La­kitelek, Bem u. 22. irányár 150 000 Ft. Bátorlné. 11992 KISKUNMAJSA Vágóhíd U. 47. számú új családi ház el-. költözés miatt eladó. 11983 ÖSSZKQMFOR rOS tanya­ház két hold barackos sző­lővel- eladó, (vagy bérbe is kiadó.) Érdeklődni: Kerek­egyháza, Kasza-tanya dűlő á3. _____________* 11 985 É LADÓ - szoba, konyhás kertes, leválasztható ház­rész. Kecskemét, Árpád körút* 1. Erdeklkődni: 18—20 óra között.___________11987 A ZONNAL beköltözhető inásfélszobás lakás eladó. Kecskemét, Műkért város I. u. 18. I. em. 5. Érdeklődni: hétfőn, szombaton, 6 óra után. Más napokon bármi­kor.__________________3068 B EKÖLTÖZHE ró családi ház eladó. Kiskunfélegyhá­za, Károlyi Mihály u. 40. Érdeklődni: Szánk, Izsáki u. 37. benzinkút mellett. Si­mon István asztalosnál. _________________________3067 •TANYA eladó meléképüle- tékkel, új szőlővel, legelő­vel. jó földdel. (Villanyle­hetőség van.) Vonatmegál­lóhoz, és bolthoz, iskolához 10 . perc. Jakabszállás. Jaka- bi tanyák, II. kerület, 169. sz.______________________3062 E LCSERÉLNÉM £?oba. .konyha spáizból álló •* laká­som.* -hasonlóra. Leveleket „Augusztus** jeligére’ a iki­adóhivatalba kérek. 11976 K AD AFAL VAN- 423 négy­szögöl telek építési enge­déllyel eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Budaihegy 72. Rapcsó Imre.__________11980 T ÁRSAKAT keresünk a Mátyás Klráy körút 49 szá­mú társasház épít \séhez. Leveleket ..Építési engedély van. 429 324” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.__________________3029 K ECSKEMÉT, Kossuth kör­út 12 szám alatt kétszoba. konvhás ház garázzsal be­költözhetően eladó. Bejárat a Takács György utcából. _________________________3005 A ZONNAL beköltözhető házrész eladó. Kecskemét, Váczt J. u. 8. Farkas Antal. 3011 400 négyszögöl szőlő eladó belterületen, I-es számú Konzervgyár mögött. Ér­deklődni: 17 óra után Kecs­kemét, Böszörményi u. 1. Forgó Imre (Városi Mozi mellett.) 11963 Lakás ELCSERÉLNÉM Kiskunfél­egyházi 3 szoba, összkom­fortos kertes OTP-s laká­somat Kecskemétire. Cím: dr. Pappné, Kkfháza, Nyár U, 2. ___________________11947 K ECSKEMÉT. Árpád körút 15. III. em. 11. szám alatti 2 és félszobás szövetkezeti lakás garázzsal együtt el­adó. Érdeklődni: lehet: helyszínen. szombat dél­után és vasárnap délelőtt. 11990 KÉTSZOBÁS, OTP-s lakás beköltözhetően eladó. Nagy­kőrös, Vadas u. B. épület, IV. em. 17,_____________3013 E LADÓ, kettőszobás OTP-s lakás, ^kecskémét, Széche- nyiváros. Stádium utca 9. IV. em. 55. ajtó. Érdeklődni: délután 18—20 óráig, a hely­színen._________________11943 2 SZOBA, összkomfortos, f arázsos, társaslakás eladó. rdeklődni Kecskemét, István király körút 5/a. földszint 1._____________2974 T ANÁCSI garzon összkom­fortos olcsóbérű lakást cse­rélek egy vagy kétszobá­sért. Leveleket ..Gabriella** jeligére a kiadóhivatalba kérek.______ 11989 K ECSKEMÉT központiában levő . földszinti 1 szoba kom­fortos, tanácsi lakásomat elcserélném hasonló két­szobásra. Leveleket ..Föld­szint*’ jeligére a kiadóhlva­talba kérek.___________11995 K ETTŐ szoba összkomfor­tos gázfűtéses lakás eladó. Baja. Sirály utca 5. Fsz. 4. 502 Gépjármű 250-ES Jáwa. műszaki vizs­gázott eladó. Érdeklődni: Lehr Péter, Harta, Kos­suth u, 11.____________11951 Z SIGULI Comb.i. igényesnek éla'dó. Kiskunmaisa. Vágó­híd- u. Jl. , Bodor. • 11076 23 000 km-t futott Polski Fiat eladó. Cím: Baja. Sza­badság út 35. Szabó-Üzlet. 500 IGEN jó állapotú 408-as Kombi e!iadó. Cím: Baja. Piki utca 5.____________499 J Ó állapotban levő IC-s S l0)-as Skoda sürgősen el­adó. Raja. Hajósovlcs utca 4. szám. 496 Egyéb adás-vétel DIÓFA hálószobabátor el­adó. Kecskemét, Zöldfa ii. 60. sz._________________11020 T ÖRZSKÖNYVEZETT né­metjuhász kutyakölykök eladók. Kecskemét, Külső­Szegedi út 17.__________2981 J APÁN, motoros háti per­metezőgép eladó. Kecske­mét, Nagykőrösi utca 30. ______________________ 2998 E LADÓ rekamlé, háromaj­tós szekrény, hálóbútor, konyhabútor. Kecskemét, Kossuth körút 23.______3022 E LADÓ Csengődön komp­lett hidrofor, teljesen fel­szerelve. minden elfogadha­tó árért. Érdeklődni: Csen­gőd. Horváth K. u. 37/1. Fa- zekasnál. ________________2962 T SZ-ek, ÁFÉSZ-ek figye­lem ! Fajtiszta hőgyészi NEM Hampshire állomány­ból származó naposcsibére 1974. decembertől folyama­tosan heti 6000—7000 db-os szállításra megrendelést fel­veszünk. Ar megegyezés szerint. Közös Vállalkozás Keltetője. Kerekegyháza. Telefon: 12. 11994 ELADÓK: szép hálóbúto­rok, rekamiék, sezlon, há­romajtós szekrény. Kecske­mét. Vak Bottyán utca 9. (Rákóczi út végénél.) 2960 PAVILON kilences grillgép- pel, hűtőpulttal, feladógép- pél, gyúrógéppel eladó, vagy bérbeadó. Kecskemét, Kada E. u. 7. V. e. 153. _________________________3058) E LADÓ fiatal, bőtejelő, gyengefias tehén és 2 hó­napos bikaborjú. Németh László, Kecskemét, Borbás 100.________ 3055 É PÍTKEZÉSHEZ kiválóan alkalmas karbitsalak olcsón eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Belsőnyír, 165. Szabó ék.______________________3032 S ÓSKÜTI blokktégla eladó, alpári üdülőterületen. Ér­deklődni: hétköznap 8—15- ig. Kecskeméten, a 11-701 telefonon. 3038 DARALÓÜZEM príma álla- potban egészségügyi okok miatt eladó, ugyanott vado- natúl 16 kalapácsos László- féle Medlciágó terményda­ráló. Cím: Makai Ernő. La* Josmizse. Közös u. 16 11973 ELADÓ 10 literes gázbojler. Érdeklődni: Kecskemét. Dapkó Pista utca 23. 11 971 RS-09-es komplett permete­ző-felszerelés eladó. Orgo- vánv ír. kerület 20. Nagy P. tanya 3004 Vegyes ÜGYES fiút szabótanuló­nak lelvesz Kolozsváry György, Kecskemét, Bánit bán u, 2/a.____________1193«) m űnk assz Állasnak. raktárnak, irodának, mű­helynek alkalmas épület,- udvarral központban kiadó, Leveleket „Jú.liustiór 429354” jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 3058 KŐMŰVES munkát Vállalok azonnal, közületeknek is. Kecskemét II. kerület. Ku- pa u. 24 a. 11979 KISGYERMEK nappali gon­dozását vállalom. . Kecske­mét. Mária utca 9. Dévainé. _____________________-___3042 G ÉPJARMÜVEZETÖNÖ sze- mély-teher jogosítvánnyal, hosszú gyakorlattal Kecske­méten munkahelyet változ­tatna. Leveleket „Jó mun­kaerő 429335” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.__________________3040 G YERMEKGONDOZÁST vállalok. Kecskemét. Zöld­fa utca 42. 11974 Házasság 42 ÉVES leinformálható szel­lemi dolgozó nő, házaság céljából v megismerkedne szeretetet igénylő és nyúj­tani tudó férfival. Levele­ket „Korrekt” jeligére a kiadóhivatalba kérek 11991 FÜGGETLEN. 31 éves fizikai dolgozó megnősülne. Leve­leket „Gyermekkel is” jel­igére á kiadóhivatalba ké- rek. • 11975 A BKKM ÉPSZER Vállalat Kecskeméten építőipari könnyögépkezelői tanfolyamot hirdet I tanfolyam időtartama 8 hónap, az oktatás munkaidő után történik Napi munkaidő alatt a jelentkező hallgatók segéd­munkásként, esetleg szakmájuknak megfelelően vál­lalatunk kecskeméti főépítésvezetőségén lesznek fog­lalkoztatva teljesítménybérben. A tanfolyam sikeres befejezése után a hallgatók or­szágos érvényű bizonyítványt kapnak és lehetőséget nyújtunk arra, hogy nehézgépkezelői tanfolyamra beiskolázást nyerjenek. Szállást és napi egyszeri étkezést térítés ellenében biztosítunk. Vidéken lakók részére különélési pótlékátalányt és havi egyszeri hazautazást térítünk. Jelentkezési határidő 1974. augusztus !*ig JELENTKEZNI LEHET A VÁLLALAT MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁN. KECSKEMÉT, TATÁRSOR 1/a. 2994 Hirdessen lapunkban! Közlemények SÍRKÖAVATAS. Grosz Oszkár sir kő- avatása július 7-én, vasárnap déleiül i 11 órakor lesz az Izraelita-temetőben. Baján. 501 gyaszhIr Mély hogy fájdalommal tudatjuk, özv. Madari Józsefné Bitte Rozália 79 éves korában június 29-én rövid súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 3-án háromnegyed 3 órakor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család 32090 GYÁSZ HÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édes­apánk, nagyapánk, testvér és rokon Baranyi Kálmán asztalosmester Kecskemét, Kossuth krt. 46. szám alatti lakos életének 70. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése folyó hó 3-án’ délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 32094 Munkaalkalom AUTÓVILLAMOSSÁGI műszerészt, gépkezelőt, szervizes segédmunkást keresünk, azonnali belépéssel. ÉBKM. Vízmű Vállalat munkaügyi osztály. Kecskemét, Izsáki út 13. 3095 SZERSZÁMGÉPIPARI Művek, Kecs­keméti Gyára felvételre keres gyakor­lattal rendelkező szerszámkészítő szak­munkásokat, valamint targoncavezető­ket és hegesztőket. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán, Szegedi út 49. 1188 FELVÉTELRE kere­sünk technológiai gyártmányfejlesztői, szerszámszerkesztői, termelésirányítói * munkakörökbe, üzemmérnököt, gé­pészmérnököt, elekt- rótechnikust. Jelent­kezés: Irodagépipari és Finommecha­nikai Vállalat Sokszorosítógép Gyára, Kecskemét, Matkói út 2. 2590 GÉPKOCSIVEZETŐKET felvesz a KO* HÚSZ Kirendeltsége. Jelentkezni le­het: Kecskemét, Szolnoki út 35. 3072 AZ ÉPÜLET ASZTALOSIPARI és Fa­ipari Vállalat Kiskunhalasi Gyára fel­vételre keres asztalosokat, faipari gép. munkásokat, betanított és segédmun­kásokat. Vidéki dolgozóknak útikölt­ségtérítést fizetünk. Jelentkezni lehet a gyár közgazdasági csoportjánál. 740 GABONAFELVÁSARLÓ és Feldolgozó Vállalat Kiskunfélegyházi Körzeti Üzeme azonnali belépéssel fizikai dol­gozót vesz fel a malomüzembe. Jelent­kezés a villanymalomban, a főmolnár­nál. 1574 UTASELLÁTÓ Vállalat Kecskemét, felvesz felírót, eladót, ita'mérőt, kony­hai dolgozókat. Jelentkezés: üzemve­zetőnél, nagyállomáson. 11986 ÁCSOT, kőműveseket, segédmunkáso­kat brigádban is felveszünk. Munka­hely Kecskemét területén. Jelentke­zés: Kecskemét, Városi Tanács Építé­si Költségvetési Üzeme Kecskemét. Reiszmann Sándor utca 20. 2855 DOMPERVEZETOT, gépkocsivezetőt, autószerelőt, lakatost felveszünk. Je­lentkezés : Városi Tanács Építési Költ­ségvetési Üzeme. Kecskemét, Mártírok úti géptelep (két vasút között). 2910 NYÁRI szünidőre 14 évet betöltött diákokat felveszünk. Iskolaigazolás szükséges. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési üzeme Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 20. 2909 14—16 EVES, 8. ált. iskolát végzett fiúk jelentkezését várjuk mélyfúró szak­munkástanulónak. Kiemelt szakma. Kiemelt — 900—1400.— Ft — ösztöndíj, emeltszintű „B**-képzés. Kollégium, teljes ellátás a 305. sz. Szakmunkás­képző Intézetben, Várpalotán. Jelent­kezés személyesen, vagv írásban: OKGT Geofizikai Kutatási Üzem sze­mélyzeti és oktatási osztályán. Buda­pest, VI., Gorkij fasor 42. Levélcím: 1391. Budapest, Pf. 213. Telefon: 423-949. ' 1196 TAKARfTÓNOT. éjjeliőröket felve­szünk. Jelentkezés: Kecskemét, Váro­si Tanács Építési Költségvetési Üze­me. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 2854 VAS-MÜSZAKI szakmával, vagy is­merettel rendelkező műszaki raktárost keresünk. Továbbá közgazdasági tech­nikumot most végzett leányokat és gyors- és gépírónőt felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecskemét. 1240 MOZAIKLAPGYÁRTO üz műnkbe f r- fi segédmunkásokat keresünk felvé­telre. Jelentkezés Kecskemét, Damja­nich u. 12. l#S 2664 A BKKM ÉPSZER Vállalat változó munkahelyre, jó kereseti lehetőséggel felvesz: hidegburkoló, szobafestő, kő­műves, villanyszerelő, víz-, gázszerelő, ács-állványozó szakmunkásokat, se­gédmunkásokat és kub’kosokat. Tele­pített munkahelyre: épületasztaloso­kat. épületlakatosokat és hegesztő szakmunkásokat. Jelentkezni lehet a vállalat szervezési és munkaügyi osz­tályán, Kecskemét, Tatár sor 1 a sz. 2995 SZOLGÁLTATÓ Válla’at felvételre ke­res szobafestö-mázoló, asztalos, gép­lakatos, kőműves szakmunkásokat to­vábbá nappali portást, éjjeliőrt, taka­rítókat, valamint férfi és női segéd­munkásokat. Jelentkezés és részletes felvilágosi'ás a munkaügyi csoportnál, Kecskemét, Külső-Szegedi út 4. 2976 GYAKORLATTAL rendelkező pénz­ügyi előadót azonnali belépéssel felve­szünk. Jelentkezéseket „Vállalati pénz- gazdálkodás 429 222** jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérünk. 2952 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára segéd­munkásokat vesz fel. Jelentkezni le­het a gyár munkaügyi előadójánál, Kiskunhalas, Állomás u. 7. 693 SZERSZÁMGÉPIPARI Müvek kecs­keméti gyára felvesz betanított for­gácsolómunkásokat, portásokat, se­gédmunkásokat és kertészt. Jelent­kezés a gyár munkaügyi osztályán, Szegedi út 49. 1098 ÉRETTSÉGIZETT fiatalokat földmérői és műszaki rajzolói munkakörbe fel­veszünk. Földmérési vonalon tovább­tanulási lehetőséget biztosítunk. Bő­vebb felvilágosítás Budapesti Geodé­ziai és Térképészeti Vállalat kecske­méti irodánkban. Kecskemét, Katona József tér 14. III. emelet. 2905 FÉMMUNKÁS Vál­lalat Kecskeméti Gyára azonnali belé­péssel * felvételre ke­res lakatos és he­gesztő szakmunkáso­kat, villanyszerelő­ket, valamint betaní­tott lakatosokat. 8. általános osztályt végzett fiúkat szerkezetlakatos szak­mára betanítunk. Vidéki dolgozóknak munkásszállást, utazási költséget térí­tünk. Környékről bejáróknak munká- bajárását gyárunk autóbuszával bizto­sítjuk. Munka- és védőruha-felszere­lést adunk. Jó kereseti lehetőség. Je­lentkezés és bővebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán, Kecske­mét, Izsáki út 2—6. 3112 GABONAFELVASARLÖ és Feldolgozó Vállalat női dolgozót fizikai munka­körbe felvesz, a villanymalomba. Je­lentkezni lehet: Kecskemét, Vasút ut­ca 2. Műszaki vezetőnél. 3018 FELVESZÜNK: esztergályos, ma­rós, szerszámké­sz rtő, géplakatos, mechanikai mű­szerész, festő és forgácsoló, auto­mata beállító és műanyagfrőccsöntő gépre gépbeállító szakmunkásokat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Sokszoro­sítógép Gyára. Kecskemét, Matkói út 2. 2587 KŐMŰVES, villanyszerelő és fűtés- szerelő szakmunkásokat, valamint kőművesek mellé segédmunkásokat, és rakodókat keres felvételre a a Kecskeméti Ingatlankezelő Válla­lat. Jelentkezés: Munkaügyi Cso­port, Kecskemét, Villám I. u. 2. 3036 FORGÁCSOLÓK figyelem! MEZŐ­GÉP Vállalat Kecskeméti Gyára ma­rós és esztergályos szakmunkásokat — most szabadult fiatal szakmunká­sokat is — keres felvételre forgá­csoló és szerszámgyártó műhelybe teljesítménybéres és órabéres mun­kákra. Jelentkezés a Forgácsoló és Szerszámgyártó Főműhely vezető­jénél. Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 3039 GABONAFELVÁSARLÓ és Feldolgo­zó Vállalat azonnali belépéssel fel­vételre keres ez évben szakközépis­kolában végzett, vagy gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírókat ki­emelt fizetéssel. Jelentkezni lehet a vállalat központjában, Kecskemét, Villám István u. 12. személyzeti ve­zetőnél. 1290 ÉPÍTŐIPARBAN jártas iKóka'ku’átort, valamint hőszigetelő szakmunkást ke­res felvételre a kecskeméti Ingatlan- kezelő Vállalat. Jelentkezés: Munka­ügyi Csoport, Kecskemét, Villám Ist­ván u. 2. sz. 3041 GABONAFELVÁSARLÓ és Feldolg zó Vállalat Körzeti üzeme karbantartó villanyszerelőt és lakatost állandó munkára felvesz. Jelentkezés: Kecs­kemét, Halasi út 25. Tárháznál 3135 KISKUNSÁGI Ruhaipari Válla'at fel­vételre keres férfiszabó {szakmunkást vasaló munkára, kereseti lehetőség 2800—, Ft. 100% teljesítmény mellett. Felveszünk mé?: 14 életévét betöltött női munkaerőt betanított munkára, beanítási idő 5 hónap, kereset tefje- sitmény szerint. Keresünk műszerész vagy géplakatos szakmunkást, köny­velőt, munkaügvi előadót, bérelszá­molót. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza, Felszabadulás u. 62. Munkaügy, tele­fon: 525 1267 TAKARÍTÓNŐT keres felvételre 8 Technika Háza. Jelentkezés Kecske' mét, Rákóczi út 2. 314? ELŐNYÖS feltételek meiletft korszerű gépek kezelésére 15 éven felüli nöl dolgozókat felveszünk és betanítunk fonónak, szövőnek, csévélőnek. Felvé­telre keresünk továbbá 18 éven felüli női és férfi segédmunkásokat. Vidé­kieknek minimális térítés ellenében szállást biztosítunk. Bővebb tájékozr tatást levélben adunk. Levélcím: Pa- müttextllművek Budai Gyára Munka­erőgazdálkodás 1502 Budapest, posta- fiók 43. 1262 GYORS, és gépírót keresünk felvétel­re. Jelentkezés az Alföldi Cipőgyár Személyzeti Osztályán, , Kecskemét, László K. u. 16. 3073 GYAKORLATTAL rendelkező lakatos szakmunkásokat keresünk felvétel­re. Jelentkezés az Alföldi Cipőgyár munkaügyi osztályán. 3071 ÜZEMORVOSI rendelőnkbe nyugdíjas egészségügyi dolgozót helyettesítési időre felveszünk. Jelentkezni lehet; MEZOTERMEK kecskeméti Kiren­deltsége, Kecskemét, Rákócziváros 15. 3063 KEZDŐ banktisztviselői munkakör­be érettségizett munkavállalókat al­kalmaz a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága Kecskeméten, Szabad­ság-tér 1. szám alatt. 1263 Fizessen elő lapunkra! BÁCS MEGYEI Állami Építőipari Vállalat felvételre keres műszaki rajzolókat, érettségivel rendelkezők­nek szakmai végzettség megszer­zéséhez támogatást nyújtunk. Je­lentkezés: Bács megyei Állami Épí­tőipari V. (Kecskemét, Klapka u. 34.) Személyzeti Osztály. 1254 A SZABADSZALLASI Petőfi Tsz- közi Ónálló Vállalkozás 1972-ben üzembe helyezett szeszfőzdéjében szakképzett és gyakorlattal rendel­kező szeszfőzdevezetőt keres. Fel­vételre jelentkezés Szabadszállás, Dózsa György út 10. alatti irodában, szombat kivételével. 1256 SZAKKÉPZETT felszolgálót és szakképzett vág gyakorlattal ren­delkező szakácsot szabadkaszás II. osztályú kisvendéglőnkben azonnali belépéssel , felveszünk. Jelentkezés: személyesen vagy írásban az Izsáki Állami Gazdaság áruforgalmi osz­tályán. 1257 SZAKKÉPZETT szakácsot felve­szünk. Jelentkezni lehet: ÁFÉSZ Fülőpszállás, Petőfi u. 2. 1259 FIATAL segédmunkásokat, valamint kezdő számlázókat alkalmazunk. Szakmai továbbképzést biztosítunk, minden szombat szabad. RÖVIDÖT Vállalat Halasi út 14. 1258 JAKABSZALLÁSI Népfront Mg. szakszövetkezet felvételre keres olyan nyugdíjas, de jelentkezhet nem nyugdíjas is, gépkocsivezetőt, akinek buszvezetésre is érvényes jo­gosítványa van. Jelentkezni lehet:' a Szakszövetkezet központjában. 1260 KOTRŐMESTEREKET felvételre ke­res. Vízgazdálkodási Társulat Tisza- kécske. 125> DUNAVIDÉKI Vendéglátó Vállalat kirendeltsége azonnali belépéssel fel­vesz gépelni tudó adminisztrátort és konyhai elszámolókat. Jelentkezés: DVV. Kirendéltsége, Kecskemét, Katona József tér 8. 11978 HÁZAK, járdák, lépcsőházak taka­rítására férfi és női munkavállaló­kat, valamint éjjeliőröket keres fel­vételre a Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat. Jelentkezés: Munkaügyi Csoport, Kecskemét," Villám István U. 2. sz. 3030 A DÉMASZ Kecskeméti Kirendelt­sége felvesz hálózatszerelési munká­ra villanyszerelőket és segédmunká­sokul. Jelentkezés.: Kecskemét, Csongrádi u. 26. 3033’ VÁLTÓ gépkocsivezetőt, 18 éven fe­lüli gépkocsi-kísérőket, hütögépészl, vagy segédgépészt, gyümölcs váloga­tásra és csomagolásra női dolgozó­kat felveszünk, továbbá éjjeliőröket és villanyszerelőt is. Jelentkezni le­het: MEZOTERMEK Kirendeltség, Kecskemét, Rákóczi-város 15. Ügy­intéző: Molnár né. - 30Í3 TEGYE OLCSÓBBÁ AZ ÉPÍTKEZÉST! Rendkívüli árengedmény! A 400-as, 500-as cementet 10 Ft|q engedménnyel árusítjuk csak július 10-ig TELEPENKÉNT meghatározott keret erejEig. KERESSE FEL AZ 3046 Vállalat telepein MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 15.48:. Műsorismertetés. 15.50: Hírek. 16.00: Telesport: Labdarúgó VB. (Színes!) A közvetítésre kerülő mérkőzés kijelölé­se a csoportmérkőzések befejezése után. 18.00: Tavasz Jasznaja PolJanó­ban. Szovjet rövidfilm. (Színes!) 18.10: A KGST — a világban. Ma­gyarország a KGST-ben. Tudományos műszaki együttxdűködés. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámmüsor, 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó — 1. kiadás. 20.00: Urbán Ernő: Írott malaszt. Tv-játék két részben. (14 éven felülieknek!) 22.10: Tv-híradó — 3. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Ahogy Európában élünk. Dokumentumfilm (színes!) 20.45: Napos freskók. Szovjet rö­vidfilm (színes!) 21.00: Tv-híradó — 2.' kiadás. 21.20: Zenés Tv-szinház: Vincze Ottó: Szüzek városa. Ze­nés játék (ism.). (Színes!) KOSSUTH 8.20: Komády Géza népda­lokat és virág énekeket énekel, Fogarassy Béla gitározik. 8.34: Mozart: A varázsfuvola. Kétf elvonásos opera. 11.50: Sebeibe: Vadász-nyitány. 12.30: Így láttuk... A labdarú­gó-világbajnokságról je­lentjük. 12.55: Melódiakoktél. 13.55: Törvénykönyv. Megint egy új rendelet! 14.10: Ezüstpatkó, vaspatkó. Pa- disák Mihály mesejátéka. 15.10: Az élő népdal. 15.20: 1793. Victor Hugo regé­nye rádióra alkalmazva: in. rész. 15.59: Hallgatóink figyelmébe. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Vasasok védelmében. Ri­port. 16.15: Szovjet dalok fesztiválja. I. rész: A Moszkvai Rá­dió műsorából. 16.31: A Budapesti Koncerlfú- vószenekar játszik. 16.49: önéletrajzi jegyeztek. Részletek Benjámin László kötleményéből. (Ism.) 17.05: Maria Callas énekel. 17.35: Hol járt — mit csinált? Riportműsor. 17.50: Népzenei Magazin. 18.30: A Szabó-család. 19.25: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zeneka­rának hangversenye. 20.30: Kulcsra zárt szobában. Epizódok Hegedűs Géza regényéből. 21.05: örökzöld dallamok. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Dietrich Fischer-Dieskau és a Schubert-dalok. (Ism.) 23.28: Nóták. PETŐFI 8.05: Kodály-kórusok. 8.30: Részletek Fényes Szabolcs operettjeiből. 9.03: Tudod-e? Irt^: Paál Ró­zsa. A Gyermekrádió mű­sora 9.28: Verbunkosok, katonada­lok. 9.52: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Zenekari muzsika. 13.03: Magyar előadóművészek Beethoven-felvételeiből* 14.00: Kettőtől hatig ... 18.10: Párizsi pillanatok. (Ism.) 18.40: Júniusban hallották elő­ször. Tánczene. 19.14: Gitárral angolul! 19.29: Gyertek, gyerekek, éne­keljünk ! Képek Malialia Jackson életéből. (Ism.) 19.53: Jó estét, gyerekek! 20.25: Oj könyvek. (Ism.) 20.28: Radnai György nótákat énekel, Arpássy Sándor cimbalmozik. 20.50: „Én beszédöm lészön most történt dolgokról.** Össze­állítás Tinódi Lantos Se­bestyénről. 21.10: Bach- A-dúr angol szvit. 21.30: „Mi szép a mi fölada­tunk.” Agárdi Gábor mű­sora. 22.40: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai. 23.15: A XX. század zenéjéből. 3. MŰSOR 18.10: Magyar zeneszerzők. 18.41: Bemutatjuk a Prágai Mad- rigálkórus új Lassüs-Ic- mezét. 19.31: Diplomaták és katonák a II. világháború kérdései­ről. Távol-Kelet — 1945. A mikrofon előtt Ránkl György és R&zsö Gyula történészek. 19.51: A Baden-Baden! Dzsessz­találkozó 1974-ben. II. rés?,, 20.29: Bemutatjuk Clifford Cur- zon (zongora) új Schu- bert-lemezét. 21.13: Az úrhatnám szolgáló. Részletek Pergolesl operá­jából. 21.30: Mahler: I. szimfónia. 22.24: Zsebrádiószfnház. A vas- lovag. Kolin Péter hang­játéka. 4 hl-es transzport­hordók eladók 60 fillér/liter árban a MEZÖTERMÉK kirendeltségén, Kecskemét, Rákócziváros 13. sz. Ügyintéző: Krasznai. Telefon: 11-510/9-cs mellék. 3064 n

Next

/
Oldalképek
Tartalom