Petőfi Népe, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-20 / 142. szám

1974. június 20. • PETŐFI NÉPE • T SPORT • SPORT Olasz birkózók és röplabdázók Kecskeméten A hét vége jó sportcsemegét ígér a kecskemétieknek. A Mo­denái Tartományi Hivatal és a Bács-Kiskun megyei Tanács megállapodása értelmében sport­baráti találkozóra, Kecskemétre érkezik az olasz testvérmegye birkózó- és röplabda-csapata. A Modenái Panaro Sportegyesület görög—római kötöttfogású bir­kózócsapata 13 versenyzővel, a Modenái Tartományi Szövetség válogatott férfi röplabdaegyüt­tese pedig 12 játékossal lesz a hí­rős város vendége június 21—25 között. Amint Király József a Kecs­keméti SC ügyvezető elnöke el­mondta, a megyei tanács a KSC-t kérte fel, hogy az NB I- es röplabda- és az országos él­vonalhoz tartozó birkózószak­osztályaival bonyolítsa le a sport- ' találkozót. Az olasz testvérmegye. sport­küldöttsége június 21-én érkezik a határra, ahol Borszéki Lajos a megyei Testnevelési . és Sporthi­vatal elnöke és Király József, a KSC ügyvezető elnöke fogadják a vendégeket. Másnap délelőtt városnézés szerepel majd a prog­ramban, délben pedig fogadáson vesznek részt a vendégek a vá­rosi tanács dísztermében. A tíz súlycsoportban sorra ke­rülő birkózómérkőzés június 22-én este 18 óraikor kezdődik a sportcsarnokban. A röplabda­mérkőzés vasárnap 10,30-kor lesz, ugyancsak a sportcsarnok­ban. A vendégek hétfőn, június 24-én Budapestre utaznak, ahol városnézéssel töltik a napot. Kedden Balatonlellére rándul- nak ki, majd este Nagykanizsán szállnak meg, ahonnan másnap elutaznak haza. A testvérmegyei szinten első ízben létrejövő sportkapcsolat minden bizonnyal csak első lánc­szeme lesz az ezt követőknek, amelyek az ismerkedésen túl egyaránt segítik majd mindkét megye sportkultúrájának fejlesz­tését. B. I. Kosárlabda nb m. 1. HódmezŐv. 2. Kkf.háza 3. Karcag 4. Kecskemét 5. Szarvas 6i Szegedi film. F. 7. Békés 8. Mezőtúr 9. Mezőberény 10. Gyula 11. Szegedi Vas. F. nb ni. 1. Kiskunfélegyháza 2. Karcag 3. Hódmezőv. 4. Szegedi OTE 5. Törökszentmiklós 6. Kecskeméti* Sí FÉRFI 10 10 —. 965:621 20 10 8 2 1023:717 18 10 7 3 782:664 17 10 7 3 1015:729 17 10 7 3 689:602 17 10 6 4 748:697 16 10 3 7 652:778 13 10 3 7 644:805 13 10 3 7 535:804 13 10 1 9 399:826 11 10 — 10 495:779 10 NŐI 5 5 — 240:131 10 5 4 1 139:168 9 5 3 2 206:178 8 523 141:155 6 514 178:262 6 5—5 0:10 5 A VERSENYEN KÍVÜLI INDULÓKKAL 1. Kiskunfélegyháza 7 2. Keméti SC in. 7 3. Karcagi Fáklya 7 4. Hódmezőv. 7 5. Szolnoki MTE II. 7 €. Szegedi OTE* 7 7. Törökszentmiklós 7 8. Keméti Sí 7 Megjegyzés: A *-gal jelzett csapat­tól egy büntetőpont levonva. 7 — 345:225 14 5 2 308:244 12 5 2 214:241 12 4 3 317:293 11 3 4 258:303 10 3 4 241:264 9 1 6 252:353 8 7 0:14 7 Járási labdarúgó- bajnokság KECSKEMÉTI JÁRÁS Eredmények: Lajosmizse II—Lajos mizse I. 1:6, Izsák n—Városföld 3;3, Kúnadacs—Szabadszállás 0:3, László- falva—Ágasagyháza 3:0, Kunpeszér— Orgovány 3:0, Lajosmizse Almavirág —Bugac 3:0, Nyárlőrinc—Ballószög 2:1. ( A táblázat állása 1, Lajosmizse i. 26 24 1 1 101-14 49 2. Szabadszállás 25 20 2 3 65-30 42 3. Kunpeszér 25 16 2 7 70-32 34 4. Városföld 26 16 2 8 68-35 34 5. Ballószög 26 14 2 10 48-37 30 6. Lajosmi. Alma. 26 12 4 10 67-48 28 7. Izsák II. 26 12 3 11 72-50 27 8. Nyárlőrinc 26 12 3 11 54-57 27 9. Orgovány ' 26 10 4 12 42-50 24 10. Lászlófalva 26 10 2 14 39-59 22 11. Lajosmi. II. 26 6 3 17 38-70 15 12. Bugac 26 6 2 18 30-90 14 13. Kúnadacs 26 4 3 19 22-83 11 14. Agasegyháza 26 2 1 23 37-98 5 Spartakiádok Gergely és Orlowski párosban Megegyezett a magyar és a csehszlovák asztalitenisz-szövet­ség: az ÉAO 1975. évi kalkuttai világbajnokságon Gergely Gábor és Milan Orlowski, az idei EB ezüstérmese, illetve győztese együtt indul a férfipárosban. J ászszen tlászlóé a vándorkupa A Magyar Honvédelmi Szövetség Or­szágos Központja, az Országos Üttö- rő Elnökség június 16-án Oroszlány­ban rendezte meg az Üttörő Rádió­iránymérő 1974. évi országos bajnok­ságot. A versenyen 15 megye és Bu­dapest 2—2 fős csapatai indultak. Bács-Kiskün megyét a Jászszentlászlói .MHSZ Rádiós Klub úttörő versenyzői képviselték: Gulyás Zsuzsanna 7. osztályos, Rácz Szabó Mária 8. osz­tályos, Juhász Antal 7. osztályos és Herczeg Ferenc 8. osztályos úttörők. A szoros és nehéz versenyben úttö­rőink becsülettel megállták a helyü­ket és mind a leány, mind a fiúcsa­patban az első helyen végeztek. Egy­ben elnyerték az Esztergom város ál­tal 1973-ban alapított „Jubileumi Ván­dorkupát” is. FRAZIER GYŐZÖTT Az OSN keretében vasárnap Baján és Kalocsán rendezik meg a Falusi Dolgozók XXIII. Nyári Spartakiádjának járási döntőit. Baján a Petőfi-szigeti sporttele­pen, míg Kalocsán a VTSK-pá- Ipáján kezdődnek majd a mérkő­zések 9 órától. Kiskunfélegyházán ugyancsak azonos időben rendezik meg a városi munkahelyi spartakiád versenyeit, a Kun Béla SE sport­telepén. I New York-i Madison Square Gardenban 12 menetes mér­kőzés keretében találkozott egymással Joe Frazier, volt nehézsúlyú profi ökölvívó 'Vi­lágbajnok és Jerry Quarry, Frazier az 5. menetben TKO- . val megnyerte a találkozót. Képünkön: Frazier a 4. me­netben egy gyomorszájra adott balegyenessel térdre kénysze­ríti Quarryt. ‘ (Telefoto—AP—MTI—KS) V B-mozaik Babacan, az NSZK—Chile mérkőzésen kitű­nően bíráskodott lörök játékvezető rossz, hírt • kapott lia/.ulról, Isztam­bulból. Amíg fe­lesége és kisleá­nya a szomszéd­ban a tv-közvetí- tésl nézte, kira­bolták a lakását, ékszereket és egyéb értékes tárgyakat csoma­goltak be a betö­rők, és most Ba- - bacan érthetően nincs a legjobb hangulatban. Még a mérkőzés ve­zetéséért kapott sok dicséret sem enyhíti „üzletemberi fájdal­mát”. Babacan foglalkozása: kül­kereskedő. A bolgár csapat vezetői a své­dek elleni 0:0 után úgy döntöt­tek, hogy tizenöt I. osztályú ed­ző mihamarabb jöjjön utánuk az NSZK-ba és segítse a válogatott csapat további munkáját, az el­lenfelek megfigyelését és vegye­nek részt a taktika kidolgozásá­ban. Nagy lesz a zairei válogatott telefonszámlája. A játékosok, akik már hetek óta távol van­nak családjuktól, hétnaponként 10 percet beszélhetnek szeret­teikkel, a csapatvezetők pedig naponta tesznek jelentést az ál­lamelnöknek. Ezek a beszélgeté­sek olykor bizony jól elhúzód­nak, mert Mobutu mindenről tudni akar. Carlos Tola argentin szurkoló, aki hatalmas trombitájával, ka­landos utazás után — gyalog, ha­jón, autóstoppal — érkezett az NSZK-ba, nem sokáig tudta gya­korolni „hivatását". A lengyel— argentin mérkőzésen harsogó bum-bumja ugyanis erősen za­varta a tv-közvetitést, ezért fel­szólították, hogy vagy elteszi a trombitáját, vagy pedig a stadi­onon kívül .fújhatja. A szurko­lást választotta. 9 Jugoszlávia-Zaire 9:0. Képün­kön: Obiak a jugoszláv csa­pat játékosa a 7. gólt szerzi miközben a zairei csapat ka­pusa Kazadi elkeseredésében a földet veri. (Telefoto AP—MTI—KS) Vasutas EB-re készülnek Június 28—29-én Szolnokon rendezik meg az idei vasutas teke EurÖpa-bajnokságot. A versenyen az NDK, Románia, Lengyelor­szág, Csehszlovákia, Bulgária, Jugoszlávia, Ausztria, az NSZK és Magyarország legjobb vasutas női tekézői mérkőznek. Az V. női EB előtt kerestük fel Vancsai La- josnét, a magyar női vasutas­válogatott edzőjét, aki a várható összeállításról a következőket mondotta: — A válogatott keretbe a kö­vetkező játékosok jutottak: Tóth, Nagyné, Bácsné, Medgyesi J.-né, Medgyesi L.-né, Nyúl (Kecskemé­ti MÁV), Lipták Katalin, Hejdt Teréz és Ambrus Mihályné (Bé­késcsabai MÁV). A később kije­lölendő végleges csapatot jó ké­pességű, tapasztalt játékosok al­kotják majd. Véleményem sze­rint, ha sérülés vagy egyéb prob­léma nem jön közbe, akkor ott lehetünk a dobogó valamelyik fokán. Az csak természetes, hogy mi a legfelsőre szeretnénk állni... A labdarúgó-osztályozók menetrendje Június 23.: NB I. B.: Gyula: Kecskemét,— Várpalota. NB II.: Szekszárd: Volán—. BVSC. NB III.: Nyíregyháza: KEL- TEX—Rákóczi SE, Iklad—ÉG- SZÖV. Sopron: HÓDGÉP—Lehel SC, Zalaszentgrót—Egri V. Ceg­léd: Tuzsér—Királd, PBTC— Thury SE. Szombathely: TFSE— Pásztó, Ikarus, Pápai Text. Za­laegerszeg: VCS Gépgyár—Dózsa SE, Lőrinci Fonó—KISTEXT. Kecskemét: Bátaszék—Kilián FSE, MOFÉM—Kiskunt. Komá­rom : Répcelak—Kaposv. Vasas. Június 26.: NB I. B.: Gyula: Pénzügyőr— Várpalota. NB II.: Szekszárd: BVSC— Fűzfő. NR III.: Nyíregyháza: Rákóczi SE—Iklad, ÉGSZÖV—KELTEX. Sopron: Lehel—Zalaszentgrót, Egri V.—HÓDGÉP. Cegléd: Ki­ráld—PBTC, Thury SE—Tuzsér. Szombathely: Pásztó—Ikarus, Pá­pai Text.—TFSE. Zalaegerszeg: Dózsa SE—Lőrinci Fonó, KIS­TEXT—VCs. Gépgyár.. Kecske­mét: Kilián FSE—Kiskunt, MO­FÉM—Bátaszék. Komárom: Ka­posv. V.—Edelény. Június 30.: ' NB I. B.: Gyula: Pénzügyőr— Kecskemét. NB II.: Szekszárd: Fűzfő—Vo­lán. NB III.: Nyíregyháza: ÉG­SZÖV—Rákóczi SE, KELTEX— Iklad. Sopron: Lehel—Egri Va­sas, Zalaszentgrót—HÓDGÉP. Cegléd: Királd—Thury SE, PBTC —Tuzsér. Szombathely: Pápai Text.—Pásztó, TFSE—Ikarus. Za­laegerszeg: KISTEXT—Dózsa SE, VCs. Gépgyár—Lőrinci Fonó. Kecskemét: MOFÉM—Kilián FSE, Bátaszék—Kiskunt Komá­rom: Edelény—Répcelak. Valamennyi napon, valameny- nyi mérkőzés kezdési időpontja: 16.30. Az NB IH-as csoportoknál a város két pályáján játsszák le ugyanabban az időpontban a ta­lálkozókat. Az NB III -as bajnokság végeredménye KÖZÉPCSOPORT DÉLKELETI CSOPORT 1. Apr. 4. V. 30 18 6 6 54-24 42 2. ÉRDÉRT 30 18 6 6 63-34 42 3. Mezőfi SE ______30 14 12 4 57-26 40 4 . Ikarus 30 14 12 4 51-27 40 5. KISTEXT 30 14 8 8 56-39 36 6. ÉGSZÖV 30 11 11 8 44-33 33 * 1 2 3 4 5 6 1. Szarvas 30 19 7 4 83-19 45 2. Jánoshalma 30 17 7 6 64-27 41 3. Gyula__________29 14 12 3 43-25 40 4 . Dózsa SE 30 13 11 6 39-29 37 5. HÓDGÉP 30 14 8 8 48-30 36 6. Kkfh. 30 14 8 8 46-42 36 7. Baja 8. MOM 9. Kiskőrös 10. Gamma 11. Ganz-Villany 12. Bem SE 13. Postás SE 14. Kalocsa 15. Magnezit 16. Cs. Papír 30 12 9 9 40-29 33 30 11 10 9 33-32 32 30 12 7 11 43-44 31 30 11 8 11 45-39 30 30 10 10 10 35-34 30 30 10 9 11 49-42 29 30 11 5 14 62-54 27 30 3 8 19 42-90 14 30 4 5 21 32-96 13 30. 2 4 24 21r84 8 7. Orosházi K. 8. Apátfalva 9. METRIPOND 10. Bcs. Agyagip. 11. Szegedi AK 12. Sarkad 13. Szentes 14. Gyoma 15. Bcs. MÁV 16. Tiszaföldvár 30 14 6 10 53-34 34 30 12 9 9 53-58 33 30 13 6 11 36-41 32 29 10 8 11 45-43 28 30 9 6 15 36-37 24 29 10 4 15 33-57 24 30 6 9 15 38-64 21 29 4 10 15 34-57 18 30 3 8 19 23-64 14 30 4 5 21 30-77 13 Vasas Ikarus—KISTEXT 3:0 Ganz Villamossági—MED. ÉRDÉRT 0:0 Postás SE—MOM 0:2 Mezőfi SE—ÉGSZÖV MEDOSZ 3:1 Jánosh. Sp—METRIPOND SE 4:1 Szegedi AK—Orosházi Kinizsi 1:1 HÓDGÉP SK—Tiszaföldvári Tsz 5:2 Dózsa SE—Apátfalvi SK 2:1 Szarvasi Főisk. Sp—Békéscs. MÁV 11:0 A Petőfi Népe TOTÖ-tanácsadója VB-mérkőzések a szelvényen A totó 25. heti, június 23-i szelvé­nyén a labdarúgó-világbajnokság né­hány együttese és a Nyári Vasutas Totó Kupa, valamint a Nyári Totó Kupa mérkőzései szerepelnek. A VB együttesek, melyek a szelvényre ke­rültek, közel egyforma erőt képvisel­nek. Eldőlhet a továbbjutás (lehet, hogy már el is dőlt) az első helyen levő és a IV. csoportban szereplő Len­gyelország—Olaszország, vagy a IH. csoportban játszó Svédország—Uru­guay és Bulgária—Hollandia találko­zókon. A Nyári Vasutas Totó Kupá­ban az idén négy együttes vesz részt és oda-vissza alapon döntik el az el­ső hely sorsát. A hagyományos Nyári Totó Kupában több csapat szerepel különféle csoportokban, és szintén oda-vissza alapon játszanak az első helyért. Bizonyára az idén is sok tar­talék és új szerzemény is szóhoz jut az együttesekben, mely nyíltabbá és bizonytalanná teszi a mérkőzések ala­kulását, ami váratlan eredményeket hozhat. Tippjeimk: 1. Lengyelország—Olaszország. VB- mérkőzés. IV. csoport. A két együttes minden bizonnyal tovább jut, csak az a kérdés, hogy az első vagy a máso­dik helyen. Döntetlen körüli ered­mény lehetséges. Tippünk: x. 2. Svédország—Uruguay. VB-mérkő- zés. Hl. csoport. Itt is mind a két együttes szeretne tovább jutni, de ez csak az egyiknek sikerülhet. A job­ban kezdő svédek megszerezhetik a két pontot. Tippünk: 1, x. 3. Bulgária—Hollandia. VB-mérkő- zés. in. csoport. Nagy küzdelemben a magabiztos hollandok könnyen cso­portelsőként juthatnak tovább. A szerdai mérkőzéstől (Hollandia—Svéd­ország) nagyon sok függ. Tippünk: x, 2. 4. Ceglédi VSE—Miskolci VSC. Vas­utas Totó Kupa. A bajnokságban a Miskolc szerepelt jobban, de ez a ku­pában nem jelenthet előnyt részükre, mert a hazai pálya kiegyenlítheti a különbséget. Tippünk: x, 1. 5. Szolnoki MAV—Szegedi VSE. Vas­utas Totó Kupa. A MÁV a bajnokság­ban nagyon gyengén, míg a Szeged lényegesen meggyőzőbben játszott. Pontosztozkodás várható, vagy mini­mális vendéggyőzelem. Tippünk: x, 2. 6. Kaposvári Táncsics—Pécsi VSK. Nyári Totó Kupa. Délnyugati csoport. A vendég Pécs előkelő helye a baj­noki tabellán arra enged következtet­ni, liogy Kaposváron sem esélytelen a rapszodikusan szereplő* Táncsics / ellen. Tippünk: x, 2. 7. Véméndi Tsz SK—Máza-Szászvári Bányász. Nyári Totó Kupa. Délnyu­gati csoport. A két NB IH-as csapat találkozójából az otthon játszó szö­vetkezeti együttes kerülhet ki győz­tesen. Tippünk: 1. 8. Békéscsabai VTSK—Szegedi Dó­zsa. Nyári Totó Kupa. Délkeleti cso­port. Jól ismerik egymást a két csa­pat tagjai, s így nem lesz könnyű a mérkőzésük. Sokat jelent viszont a hazai pálya előnye. Tippünk: 1, x. 9. Sátoraljaújhelyi Spartacus ME­DOSZ MÁV—Rudabányai Ércbányász. Nyári Totó Kupa. Északkeleti cso­port. A várható két pont megszerzése érzésünk szerint a vendégeknek sike­rülhet. A Spartacus a bajnokságban nagyon rosszul szerepelt, szemben a Bányásszal. Tippünk: x, 2. 10. Esztergomi MIM Vasas—Székes­fehérvári MÁV. Nyári Totó Kupa. Északközép csoport. A MÁV lényege­sen nagyobb erőkből áll, mint a ha­zai Vasas együttese. Kérdés, hogy a kupára milyen erős csapattal indul­nak? Nem hisszük, hogy az esztergo­mi fiúk az egyik pontot ne tudnák otthon tartani. Tippünk: x, 1. 11. KOMÉP (Tatabánya)—IIL kér. TTVE. Nyári Totó Kupa. Északközép csoport. Más csoportbeliek (Nyugati és Keleti) küzdelme, ahol lemérhető a különbség a két csoport közötti erő­viszonyokról. Az eredményt lényege­sen befolyásolhatja a két csapat fel­állítása. Tippünk: 1, x. 12. AURAS SE (Cinkota)— ÉPGÉP. Nyári Totó Kupa. Északi csoport. Az újonc cinkotai együttes könnyen meg­lepheti az NB n-ben gyengén játszó és igen rossz eredményeket elérő ÉP­GÉP csapatát. Tippünk: x,’ 1. 13. Hajdú Vasas—Nyíregyházi Spar­tacus Petőfi. Nyári Totó Kupa. Keleti csoport. Egy osztállyal játszott feljebb a Spartacus, de ez a különbség már nincs meg ,a két csapat között, mert mindketten'az új NB Hl-ba kerültek. Tippünk: 1, x. +1 mérkőzés: 14. " Kisvárdai SE—Debreceni MTE. Nyári Totó Kupa. Keleti csoport. A vendég Debrecen látszik rutinosabb együttesnek, de a hazaiak is jól sze­repeltek az NB m-ban. Jelenleg már egy osztályban vannak és így erőfel­mérést is jelenthet ez a találkozó. Tippünk: x, 2. A további mérkőzésekre tippjeink: 1, 1. D. I. SAKK Még egyszer a kiskunhalasi botrányról Mint ismeretes, a megyei I, oszt. csapatbajnokság Vili. fordulójtban botrány miatt félbeszakadt a Kiskun­halasi MED.psz—Kiskunfélegyházi Műanyag mérkőzés. Június 6-án megjelent rovatunk szó­beli tájékoztatás alapján azt közölte# hogy a Kiskunhalason lejátszott talál­kozón egy ismeretlen, valaki dobozos sakk-készletet dobott az egyik ver­senyjátszma táblájára. A kiskunfél« egyházi versenyző ezek után — teljes joggal — nem volt hajlandó folytatni a játszmát. Azóta a két eredményjelentés, vala­mint az érdekelt csapatok bejelentései alapján tisztázódott a helyzet. Az tör­tént, hogy a félbeszakadt játszmánál a kiskunhalasi versenyző egyeseknek nem tetsző lépést tett, mire nem va­laki, hanem dr. Heródek Bálint, a Kiskunhalasi MEDOSZ versenyzője egy már használaton kívüli vásznas készletet összefogva az érintett táblá­ra dobott. Mentségül azt hozta fel, hogy zavarta az ott folyó beszélgetés. Ez a tényállás, amely igen szomorú. Egy minősített versenyző, aki erre ké­pes az távon áll a sakkozók nagy tö­mege által elfogadott, elismert köve­telményektől. Meggondolatlan tettével súlyosan vétett a sportszerűség, a sakketika általános szabályai ellen. Súlyosbítja a körülményeket, hogy a kiskunfélegyháziak elmondása sze­rint a kiskunhalasi versenyzők a sza­bályokkal ellentétben, sűrűn elhagyták a versenytermet, további magatartá­sukból ítélve — feltehetően — italozá­st szándékkal. Csak ez lehet a ma­gyarázata a később bekövetkezett ese­ményeknek. Fentiek miatt a kiskunfélegyháziak csapatvezetője a 6:5 (1) arányú kis­kunhalasi vezetésnél félbeszakadt mér­kőzés két játszmáját megóvta. Az üggyel pénteken foglalkozott a megyei szövetség versenybírósága, s a tények ismeretében a következő ha­tározatot hozta: A mérkőzés félbe­szakadásáért, a botrányért teljes mér­tékben a Kiskunhalasi MEDOSZ-t ter­held a felelősség. Ezért a félbeszakadt játszmát a kiskunfélegyháziak javára igazolja. Így a mérkőzés végeredmé­nye 6:6. A botrányt előidéző dr. He­ródek Bálint kiskunhalasi versenyzőt 1974. december 31-ig minden nyilvános szerepléstől eltiltotta. A kiskunfélegy­háziak másik óvását —miután a játsz­ma a tábla mellett befejeződött — el­utasította. Ezzel pont került a régóta húzódó ügy végére. Tanulságként levonhat- luk, hogy a fegyelmezetlen, sportsze­rűtlen magatartás hová vezet. Igen sajnálatos, hogy a jelenlegi bajnok­ságban a kiskunhalasi csapattal már másodízben merül fel súlyos problé­ma. Ahogy már előző cikkünkben Is leszögeztük, most csak megerősíthet­jük: erélyes kézzel véget kell vetni a sportszerűtlenségeknek, az önkény­nek, a fegyelmezetlenségeknek. Ha kell, bármi árón is. Reméljük, hogy a megyei szövetség döntése intő példa mindenki számára és az érdekeltek levonják a kellő következtetéseket. A határozat után a megyei I. oszt. csapatbajnokság állása 1. K. Építők II. 8 6 2 — 59:37 14 2. K. Ttpogr. 7 6 — 1 46,5:37,5 12 3. Bajai Sp. 7 4 2 1 51,5:29 10 4. K. MFSC 7 4 2 1 48:36 10 5. Kkfh. Müa. 7 4 1 2 39,5:44,5 9 6. Madaras! Tsz 7 4 — 3 45,5:38.5 8 7. K. Sp. 7 3 — 4 47,5:36,5 6 8. Kalocsai. VT 7 2 2 3 46,5:37,5 6 9. Kkh. MED. 7 2 1 4 36,5:44 4 (­*1) 10. Jh. Spart, 8 — — 8 35,5:60,5 0 11. Szabadsz. R. 7 — — 7 21,5:62,5 0 A bajnoki címért gyakorlatilag már csak két kecskeméti csapat az Építők n. és a Tipográfia van versenyben. Az aranyérem sorsa kettőjük találko­zóján dől majd éL A megyei L oszt. Cs. B. állása a továbbjutás szempontjából: 1. K. Tipogr. 7 6 — 1 46,5:37,5 12 2. Bajai Spart. 6 4 1 1 45,5:23 9 3. K. MFSC 6 4 1 1 42:30 9 4. Kkfh. Műa. 6 4 1 1 35,5:36,5 9 5. Madarasi Tsz' 7 4 — 3 45,5:38;5 8 6. K. Spart. 6 3 — 3 42,5:29,5 6 7. Kalocsai VT. 7 2 2 3 40,5:43,5 6 8. Kkh. MED. 6 2 1 3 31:37. (­4-1) 9. Jh. Spart. 8 —-T 8 35,5:60,5 0 10. Szabadsz. R. 6 — — 6 19:53 0 K. Építők H. 8 6 2 — 59:37 14 A továbbjutás jogáért igen szoros küzdelem folyik. Az első négy helye­zett közül még akármelyik jogot sze­rezhet az osztályozón való részvétel­re. Kecskemét város üzemi csapatbaj­noksága : XIII, forduló ITSK—‘Vízmű 2:2, Kőolajvezeték- Nyomda „B” 2:2, Zöldségterm.—Nyom­da „A” 4:0, Tervezők—Komarov „A” 2:2, Aranyhomok—Fémipari 0;5:3,5. A bajnokság végeredménye: 1. Iparitanuló int. 11 9 2 — 31,5 2. Zöldségterm. KI 11 9 — 2 29,5 3. Komarov „A” 11 7 2 2 29 4. Fémipari Ksz 11 8 1 2 29 5. Vízművek 11 4 2 5 24 6. Tervezők 11 4 4 3 24 7. Kőolajvezeték V. 11 3 4 4 22,5 8. Aranyhomok Sz. 11 3 3 5 19 9. Mezőgép 11 3 1 7 18,5 10. P. Nyomda „A” 11 1 3 7 16 11. P. Nyomda „B” 11 2 4 5 11,5 (—3) 12. Komárov „B” .11 11 0,5 (—6) Az MFSC és a ZIM csapatai több­szöri ki nem állás miatt törölve. FEJTORO: VI/2. számú feladványunk helyes megfejtése: Bf3! VI/3. számú feladványunk: Világos indul és matt kettő lépés­ben! MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.00: Ahol mindenki felfedez. Továbbképzés alsótagoza­tos nevelőknek. Geometria. 10.00: Építsük fel a matematikát. Továbbképzés felsőtagoza- ' tos nevelőknek. A függvé­nyek. 17.13: Hírek. 17.20: Pozsony—Berlin közös szó­rakoztató műsora. 17.45: Kertről kertre. 18.10: Miskolci hétköznapok. Ri­portfilm. 19*05: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Parasztok (színes!). Rey- mont regényének magya­rul beszélő, lengyel tévé­filmváltozata. V. rész: Ün­nepek, 21.00: Jó estét, Miskolc! Helyszí­ni közvetítés. 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: Smetana: Hazám. Szimfo­nikus költemény. 21.20: Tv-híradó — 1. kiadás. 21.50: Síratódal. Szabó István no­vellájának tévéváltozata. (Ism.) KOSSUTH 8.20 i Tánczene négy országból. 9.00: Kozmosz. 9.25: A Belügyminisztérium Du­na Művészegyüttesének nép! zenekara játszik. 10.05: A csudálatos Mary. 4. rész. (Ism.) 10.30: Zenekari muzsika. 11.29: Magyar Remekírók. (Ism.) 12.30: A világbajnokságról je­lentjük ... 12.55: Melódiákoktól. Közben: 13.40: Fogadóórán. 14.00: A Melódiákoktól folyta­tása. 14.31: Kóruspódium Veszprém­ben — I. rész. 14.51: Iskolarádió. (Ism.) 15.10: A világgazdaság hírei. 15.15: Bangó Margit cigánydalo­kat énekel. 15.36: Andor Éva énekel. 16.00: Rendezte:. Cserés Miklós dr. (Ism.) 17.05: A Fruska. Részletek Sul­livan—Gilbert operettjéből. 17.50: Haydn: d-moll vonósné­gyes: 18.10: Szemünk fénye. 18.35: Birgit Nilsson énekel. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: A Rádió lemezalbuma. 21.18: Az Állami Népi Együttes felvételeiből.' 22.20: A „SALT-kettő”. . 22.30:' Dietrich Fischer-Dieskau és a Schubert-dalok. 23.08: Könnyűzenei Stúdiónk felvételeiből. 0.10: Fanfárok. PETŐFI 8.05: Barokk muzsika. 9.03: Magyar zongoraművészek Liszt-felvételiből. 9.29: Belépés — nemcsak dip­lomával. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Duga Ilona népdalokat énekel, Németh János dmbalmozik. 12.30: Veszprém város vegyes­kara Seiber Mátyás kó­rusműveiből énekel. 12.43: Miskolci stúdiónk jelent­kezik. 13.03: Az írnokok mezeje. 14.00: Rádiónapló — kettőtől ha­tig... 18.10: Csak fiataloknak 1 19.13: Nóták. 19.44: „Napok szülték» mégis mintha szülte volna három század.** Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvéd­ség szervezése 1848 nya­rán c. könyvét Ismerteti Vígh Károly. 20.28: A futár négykor az Alexen lesz ... (Ihn.) 21.23: Rádióhangversenyekről. 21.53: A XX. század zenéjéből. 22.25: Dzsessz!elvételekből. 23.15: Julius Caesar. 3. MŰSOR 18.10: Magyar Irodalmi Arckép- csarnok. (Ism.) 18.30: A Debreceni MÁV Filhar­monikus zenekar és a debreceni Kodály-kórus hangversenye a debreceni Bartók-teremben. 19.35: A Tomslts együttes Ját­szik. 20.00: Leonard Bernstein opera- t elvételeiből. 21.00: Nagy mesterek kamara- muzsikájából. 22.06: Aretha Franklin énekel. 22.27: Vivaldi: 12 concerto Op. 3. A rm úhrftÚllÚG' Világos: Kh8 VbS Bf7 He2 HI4 Fd4 (6) Sötét: Ke4 Hb2 Hc4 Fh7 d6 eS (6) A megfejtéseket kérjük címünkre legkésőbb 1974. június 18-ig beküldeni: Glmes György rovatvezető. 6001. Kecs­kemét, Pf- 132. Glmes György 4 i \

Next

/
Oldalképek
Tartalom