Petőfi Népe, 1974. május (29. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-17 / 113. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz ELVESZETT 13-án délelőtt' Kecskemét, Muszáj, juhász utca 18. szám alól kos bir­kám. Nyomravezető értesít­sen a fenti címen, magas Jutalom ellenében. ^388 Ingatlan ELADÓ Kecskeméten, "Oz utca 10. számú ház három­negyed része — haszonél­vezettel. Érdeklődés: 8-tól 4-ig. ______________ 10797 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 18. számú ház. Érdeklődni vasárnap 8—13-ig. ______1168 K ÜLÖNÁLLÓ szoba, kony- hás, belső kisház eladó. Kiskunfélegyháza, Némedi V. Sándor u. 3.________1170 H AROMSZOBÁS családi ház eladó. Kecskemét* Ipoly utca 3/a,________________2190 E LADÓ egyszobás utcai házrész telekkel és 407-es Moszkvics értéken alul. Ér­deklődés: Kecskemét, (Má- riaváros), Cserép u. 17, dél­után 5—7 óráig.________10660 K fiT szoba komfortos ház, Simson Stár motorkerékpár új állapotban, jugoszláv VRBAS lakószobabútor és gyermek kerek 4 áró ka el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Dárdaitelep IV. utca 25. sz. Seresék._________208b ELADÓ Kecskemét város­központjában épülő (féllg- kész), 3 szintes társasház­ból 3 és félszobás összkom­fortos lakás, gázfűtéssel, garázzsal. Érdeklődni: Kecs­kemét, Munkácsy u. 25. Al­só csengő._____________10594 K ÉT szoba komfortos, szö­vetkezeti lakás Kiskunfél­egyházán, készpénzért el­adó. Leveleket „Sürgős 113 348" jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek._____________________2167 E LADÓ 1000 négyszögöl szőlő, részletekben is. Kecs­kemét, Szentistvánváros 8/a. {Fűzfás köz).___________2077 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Móraváros, Nefelejcs u. 2.. szám alatti két szoba, kony­ha, fürdőszobás, családi ház, 280 négyszögöl szőlő és gyümölcsössel eladó. Ér­deklődni a helyszínen va­sárnap. 10615 CSALÁDI ház azonnal be- költözhetőeh eladó. A vá­ros központjában két kü­lönálló, egyszoba összkom­fortos, gázkonvektorokkal fűthető plusz garázs és mellékhelyiség. Érdeklődni: Kecskemét, Árpád krt. 19. IV. e a#------------ 10662 E LADÓ részletekben is egy hold 102 négyszögöl szőlő. Érdeklődni: Kecskemét, Er- zsébet krt. 23. ;______10679 C SALÁDI ház eladó, 2 csa­lád részére is alkalmas, 550 négyszögöl gyümölcsössel, betonút mellett, főúton. Ér­deklődni : Lajosmizse, Dó­zsa György út 189. szám. Fehér István.__________2147 T ÓSERDÓBEN üdülőtelek fa nyaralóházzal és külön telek eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Nagykőrösi u. 26. Kertesi. . 2379 ELADÓ közművesített ház­hely, betonút mellett, Kis- Kecskemét, új osztás. Ér­deklődni: Kecskemét, Izsá­ki út 27. alatt., _________2179 E GY hold föld, fele szőlő, 20 kalapácsos daráló, 20-as villanymotor eladó. Érdek­lődni: Molnár Gyula, Laki­telek, Vörösmarty u. 9. . 10691 ELADÓ tanya, 800 négy­szögöl területtel, jószágtar­tásra alkalmas. Kecskemét, Kisfái 216. (Csongrádi út­ban 5 km-nél.) özv. Haja­gos Antalné. 2129 Lakás ELCSERÉLEM Kecskemét, központjában szoba, kony- hás kis házamát, garzon­vagy másfélszobás tanácsi rendelkezésű, főbérleti la­kásra. Leveleket „Azonnal 113 468” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké- rek. ____________ 2286 S ÜRGŐSEN eladó 3 szobás lakás társasházban, fizetési kedvezménnyel. Érdeklőd­ni: Kiskőrös* posta, Ko- vácsnénál._______________941 K ECSKEMÉTEN, a Honvéd­kórház mellett 85 négyzet­méter alapterületű három- szobás, garázsos, összkom­fortos öröklakás eladó, vagy kétszobásra cserélhe­tő. Leveleket „Csere” jel­igére a kiadóhivatalba ké­rek. 10771 KECSKEMET, széchenylvá- rosi, két szoba, hallos, összkomfortos szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: Horváth Attila, Kecskemét, Liszt Ferenc u. 12. 17 óra után. 10630 / • r ff Gépjármű CSUKOTT Ifa Framó kis- teher gépkocsi rendszám nélkül eladó. Ugyanott na­pos és előnevelt csibe kap­ható. Felvásárlási és Érté­kesítési Közös Vállalkozás, Kerekegyháza. Tel.: 12. ■_______________10692 M Z 125-ös motorkerékpár, és halogénlámpa izzóval el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Zöldfa u. 11. Vasárnap délután a órától._______2184 G ARANCIÁLIS fehér Wart­burg eladó. Kecskemét, Ballószög 425. (Kadafalvi úton). _1___________10682 E LADÓ ID-r, 850-es Fiat. Érdeklődni: Lakitelek, Ka­tona József u. 6. 17 óra után.___________________10608 E LADÓ Wartburg de Luxe személygépkocsi 33 ezer km-et futott. Kecskemét, Sallai utca 6. szám, I. eme- let ,4. Polovits József. 2076 500-AS Trabant Combi most műszaki vizsgázott eladó. Kecskemét, Széchenyiváros, Néphadsereg u. 8.______2351 I E rendszámú Skoda S— 100-as, igényesnek eladó. Kecskemét, Cimbalmos ut­ca 20. 10748 JÓ állapotban, garázsban tartott Csajka személygép­kocsi 8 személyes, 65 000-ért Budapest, Szinyei Merse ut­ca 4. sz. Dr. Szabó_____2058 V IZSGÁZOTT T—5-ös Pan­nónia utánfutóval eladó. Kecskemét, Fürdő u. 39. 16 óra után. 2124 Egyéb adás-vétel KIFOGÁSTALAN állapot­ban levő, 200 literes hűtő- szekrény eladó. Kecskemét, Hoffmann János utca 4. 2126 KETTÖSZEMÉLYES keve­set használt rekamié, há­rom (egy biedermeier) fo­tel hajlított fából, fehér ágy, sodronnyal, matracok­kal, ülőfürdőkád eladó. Kecskemét, Munkácsy u. 23. 10596 TV-ANTENNA 2-es műsor vételére alkalmas, kifogás­talan eladó. Kecskemét, Küküllő u. 13. Nagy. 10500 ELADÓ kárpitozott reka- miégaraitúfa és kombinált szekrény. Kecskemét, Hu­nyadiváros, Ságvári Endre u. 6. szám. Hatos László. Érdeklődni: 17 óra után. ________________10666 E LADÓ magasnyomású per­metezőgép, kis teljesítmé­nyű, keveset használt és jő állapotban gázlámpa. Kecs­kemét, Külső-Szabadság út 15. _ ________ ' . 2192 bösendorfer zongora eladó. Kecskemét, Ifjúság útja 4. (BRG mögött.) 10617 ELADÓ piros huzatú reka­mié, két fotellal. Kecske­mét, Lenin tér VI. épület, I. em. 6. ________________2120 1 2 SOROS vetőgép eladó. Budai Sándor. Orgovány. ______________ 2139 E LADÓ rövid bécsi zongo­ra. Kecskemét, Puskin u. 15.______ 10676 H —68-AS olajkályha és 200 literes olajoshordó eladó. Kecskemét, Joó Mária ut­ca 15/a. 10684 Vegyes MŰANYAG és réz perme­tezők javítása. Kecskemét, Nyíl u. 12._____________5904 K ÖZLEKEDÉSI (szállítási) üzemmérnök állást változ­tatna. Nagyvállalát, ÁG., tsz-ben is. Leveleket „La­kás szükséges”/ jeligére a kiadóhivatalba kérek. ________________________10685 K ERESEK Kecskeméten üres szoba, konyhát 2—3 évre. Leveleket „Megbízha­tó 113 260” jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek.________ 2081 M EGBÍZHATÓ idősebb nőt felügyeletre, bentlakással felveszek. Kecskemét, Iri­nyi 10. 10757 Házasság MEGISMERKEDNEK házas­ság céljából szerény asz- szonnyal 58 évesig, jó meg­jelenésű józan szakmunkás, lakással, anyagival rendel­kezem. Leveleket „Szere­tet” jeligére a Kiskunfél­egyházi Magyar Hirdetőbe kérem. 1233 FfiLEGYHAZI APRÓHIRDETÉSEK KECSKEMÉTEN, a Széche- nyivárosban, kétszobás, I. emeleti öröklakás 320 000 kp. eladó. Megbízott: Kis­kunfélegyháza, Jókai u. 15. Tarjányi István. _____1094 B IKAHEGYBEN 669 négy­szögöles telek olcsón eladó. Megbízott a Kiskunfélegy­házi Ügyvédi Munkaközös­ségben._________________1108 P ÁLMONOSTORÁN, Kos­suth Lajos u. 33. számú, nagyportás ház eladó. 1032 TANYA, 1100 négyszögöl te­rülettel eladó. XI. kér. 94. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Lenin utca 16. . 1112 Jó állapotban levő tanya, gazdasági épületekkel, be­kerített 1115 négyszögöl te­rülettel eladó. Kunszállás, Tanya 42._______________1174 E LADÓ Kiskunfélegyháza, Árpád u. 21. ház. Erdeklőd- ni szombat, vasárnap. 1212 Jó állapotban levő, Hajdú­sági mosógép és nylonfüg­göny eladó. Kiskunfélegy­háza, Attila u. 5—7. IV. em. L_______________________1213 S KODA MB 1000-es sze­mélygépkocsi eladó.. Kis­kunfélegyháza, József Atti­la ii. 21._______________1214 K ÉTSZOBÁS, loggiás lakás, beköltözhetően, garázzsal, OT?-kölcsönnel eladó. Kis­kunfélegyháza, József Atti­la u. 4. ni. 8. 1215 IRODÁNAK, raktárnak al­kalmas, világos helyiségei bérelnénk 30—40 négyzet- méter területtel. Kiskunfél­egyháza város központban. Cím: BIK Vállalat gond­noksága. 1216 DINO sárga Fiat, 850-es Coupe CX-es eladó. Megte­kinthető Kiskunfélegyháza, Holló Béla utca 31. 1218 KÜLÖN bejáratú, bútoro­zott szoba, gyermektelén házaspárnak kiadó. Kis­kunfélegyháza, Damjanich utca 9. 1219 HÁZ felerészben eladó. Kis-, kunfélegyháza, Horváth Zoltán u. 36. 2. ajtó. 1220 TRABANT CP-s rendszámú kifogástalan állapotban sür­gősen eladó. Klskunfélegy- háza, Dankó u. 20. 1223 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 18. számú ház. Érdek­lődni vasárnap 8—13-ig. 1224 MELY gyermekkocsi eladó. Kiskunfélegyháza, Korvin ■Ottó utca 2. 1221 ORION Delta nagyképer­nyős televízió eladó. Kis­kunfélegyháza, Illéshózy utca 5. __________________1226 S KODA MB 1000-es, jó ál­lapotban eladó. Kiskunfél­egyháza, Ady Endre u. 26. _________________________1228 S ZEGEDI szekrénysor, két heverő, két fotellal eladó. Kiskunfélegyháza, Damja­nlch u. 34/a.____________1229 K ETSZOBA előszobás ház­rész eladó. Kiskunfélegy- háza, Csáky u. 5. 1230 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Semmelweis “ u. 33. számú, különportás családi ház (két szoba, konyha, mel­lékhelyiség) eladó. Érdek­lődni : vasárnap, másnapo- kon délután 3 órától. 1231 SZÍNES, új heverő olcsón eladó. Kiskunfélegyháza, Szamuely T. u. 14. szám alatt. 1232 600 ÖL föld tanyával együtt eladó. Kiskunfélegyháza, I. kér. 251. Érdeklődni lehet: Palásti Lajos, X. kér. 93. szám. Molnártelep. _____1234 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Romhányi János u. 42. szá­mú, különportás háfc eladó. Azonnal beköltözhető. 1235 PETÓFISZÁLLÁS 770. szá­mú tanya, egy hold terület­tel 8000,— Ft-ért eladó. Ró­zsa-iskolához közel, özv. Sági József né. ______ 1236 K ÖZPONTBAN utcai félház eladó. Érdeklődni: Kiskun­félegyháza, Mártírok útja l/b III. 14. Varga._______1239 ÜJ családi ház eladó. Kis­kunfélegyháza, Szilfa u. 8. _________________________1179 M ENYASSZONYI ruhák kölcsönzése nagy választék­ban. Mihályiné, Kiskunfél­egyháza, Jósika u. 2. Bat­thyány u. folytatása, Tar­J ányi- patikától. _________1181 K ÜLÖNPORTÁS ház eladó. Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 24.__________1182 T RABANT jó állapotban el­adó. Kiskunfélegyháza, Ság-. vári Endre utca 18. Érdek­lődni 16 után, belső udvar. ' 1184 LOCSOLÓMOTOR, szivaty- tyúval eladó. Kiskunfélegy­háza, Tanácsköztársaság u. 31. 1185 MŰSZAKI vizsgázott 850-es Fiat eladó. Kiskunfélegy­háza,. Körösi u. 19. 1186 SKODA MB műszaki vizs­gázott eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, perczel u. 46 Pál István.______1188 G ÁZPALACK, nyomáscsök­kentővel és rezsóval eladó. Kiskunfélegyháza, Vörös Hadsereg u. 17. Feketéék. _________________________1189 J ó állapotban levő, háló­szobabútor és varrógép ol­csón eladó. Kiskunfélegy­háza, Martinovics utca 31. _____________________ 1190 G ÁTÉR központjában 600 négyszögöles telkes ház azbnnal beköltözhetően el­adó. Közületnek, vagy kis-) iparosnak is megfelelő. Ér-» deklődni Kiskunfélegyháza, Molnár Béla u. 51. _____1191 R EKAMIÉ, kettő fotel és dohányzóasztal jó állapot­ban eladó. Kiskunfélegyhá­za, Attila u. 5—7. Vili. em. 2. szám.________________1192 M OZAIK parketta, 25 négy­zetméter eladó. Kiskunfél­egyháza, Dayka utca 25. 1193 SZOBA, konyhás házrész eladó. Érdeklődni Kiskun­félegyháza, Klapka u. 28. Karsaiék. 1194 MODERN, világos, három­ajtós és kétvitrines szek­rény eladó. Kiskunfélegy­háza, Mártírok u. 7. szám. VII* em. 60. Móczár. 1195 400-AS körfűrész eladó. Kiskunfélegyháza, Kilián György u. 80. __________1196 T ISZAALPÁRON, Halász- csárda mellett kétszobás, lakható . víkendház eladó. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Ady Endre utca 7. ■ 1197 KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, Héderi utca 27, volt Főző Béla családi ház, 180 négy­szögöl telekkel, vízvezeték­kel eladó. Két családnak, közületnek is- alkalmas. Azonnal beköltözhető. Ér­deklődés: Héderi u. 15. In­gatlankezelőnél, vagy Ügy­védi Munkaközösségnél. _________________________1198 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kiskunfélegyháza, Bercsé­nyi utca 4. ház utcai és belső része. _____ 1199 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Arany János u. 57. 1200 LIBATÖMESRE alkalmas, beköltözhető lakással eladó 800 négyszögöl szőlő, kert. Villahy van. Értekezni Kis­kunfélegyháza, XI. kér. 479. ___________1187 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Bat- thyány utca 10._________1201 K ARAMBOLOZOTT 412-es Moszkvics, tízezer kilomé­terrel eladó. Értékesítés 19-én, 14 órakor. Tiszbalpár* Ady Endre utca 6._____1202 B ONTÁSTÉGLA, hobby kunyhóhoz való fáanyagok, valamint ajtók és ablakok eladók. Kiskunfélegyháza, Ady Endre utca 24. szám. ^ __ Í203 BÜ TOROZATLAN szobát bérelnék. Lehet kisméretű is. Címet a hirdetésszerve­zőhöz kérem. Kiskunfél­egyháza. _______________1204 K ISMÉRETŰ, • poliészter konyhabútor és heverő el­adó. Kiskunfélegyháza, Ta- nácsköztársaság u. 48. 1205 PADLÓ és parkettacsiszo­lást vállalok. Kátai, Kis­kunfélegyháza, Döbrentey U, 8. .__________1206 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Molnár Béla u. 18.___________ 1207 I DŐSEBB férfi részére kü- lön bejáratú bútorozott szo­ba, fürdőszobahasználattal kiadó. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 11. II. em. 2. 1208 MÁZSA, morzsoló, szőlő­prés, permetező, ekekapa eladó. Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 43. szám. __________1209 BÜTORÖZOTT szoba, kony­ha kiadó. Kiskunfélegyhá­za, Tóth Árpád utca 1. ___________________________1210 N ŐI fodrásztanulót felve­szek. Kiskunfélegyháza, Kossuth c. 25—27. Ugyanott megkímélt, 50 köbcentis Jáwa és Mekalor olajkály­ha eladó. 1211 DUNA MENTI APRÓHIRDETÉS SZELI Dl-TO partján, 500 négyszögöl szőlő — üdülő­nek felosztva is alkalmas — eladó. Érdeklődni , Bálint Sándor, Úszód, Báthori u. 5. 99 Közlemények A TAVASZI budapesti vásárra május 18—26-ig 33 százalékos, kedvezményes menettérti jegyet ad ki a MÁV, me­lyet a vásár területén működő MÁV- szakszolgálatnál kell lebélyegeztetni. Figyelem I Kedvezményre csak lebé­lyegzett Jegy jogosít. 906 köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszédok­nak és ismerősöknek, akik felejthe­tetlen férjem, édesapánk és nagy­apánk ID. TOLDI ANDRÁS temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló özvegye, gyermekei, menye, vejei és unokái. Kiskunfél­egyháza. 1217 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó. szívvel mondunk köszö­netéi mindazon rokonoknak, J ó barátoknak, a Költségvetési Izem, az ÁFÉSZ, a Méhész Szakcsoport, a Vadásztársaság, a Tanács dolgozói, a Kecske­méti Erdőgazdaság összes dol­gozóinak és mindazoknak, akik .szeretett édesapánk és nagy­apánk Szemenyei István temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, és mély fájdalmunkat részvé­tükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Kiskunfélegyháza. 1225 köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk, mind­azon kedves rokonoknak, ba­rátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága édes­anyánk, nagyanyánk és testvé­rünk Oláh Sándorné Bakos Mária temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Bánatunkban velünk együtt éréztek. Gyászoló család. 10 674 Értesítjük a hozzátartozókat, hogy Kecskeméten a a Budai úti református temetőnek az Irinyi utcával párhuzamos része 40 méter mélységben város- rendezési okokból kiürítésre kérül Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírok áthelyezésével kapcsolatos igényüket a helyszínen délelőtt 11 és 12 óra között, délután 3 és 6 óra között Aczél Szabó Imre temetőgondnoknál jelentsék be. Vidéki hozzátartozók jelentkezésüket írásban is bejelenthetik vállalatunknál (6001 Kecskemét, Villám István u. 4. Pf. 175.) Bács-Kiskun megyei Beruházási Vállalat 889 A Motorkerékpárok, kerékpárok javítását, hazai és külföldi motorok szervizét elvégezzük. Televízióját, rádióját megjavítjuk, | 261. sz. papír- és írószerből!1 szállítását vállaljuk Telefon: 226. Kiskunfélegyházán Mindennemű gumik javítását, vulkanlzálását. Kossuth utca 4. sz. alá (Telefon: 280.) költözött. (Kossuth és Kilián u. sarok.) A bolt dolgozói az új helyen is változatlan udvarias-' sággal állnak a vásárlók rendelkezésére. 966 (a benzinkút mellett) Telefon: 507. Lakatosipari munkákat, f díszkapuk, kerítések készítését VMW vállaljuk! ' Kiskunfélegyházi Vas-, // \\ Fémipari és Gépjavító Szövetkezet, Alpári út 6. Tel.: 618. 619. 89 Munkaalkalom SZAKKÉPZETT eladókat és raktári segédmunkást felvételre keres a kis­kunfélegyházi ABC áruház. Jelent­kezni lehet az áruház vezetőjénél. 1157 KISKUNSÁGI Ruhaipari Vállalat bér­elszámolót, raktárvezetót, raktárost, anyaggazdálkodási előadót és admi­nisztrátort keres felvételre. Erkölcsi bizonyítvány' szükséges. Bérezés kol­lektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti vezetőjé­nél. 987 KISKUNFÉLEGYHÁZI Építőipari Szö­vetkezet kőműveseket, segédmunkáso­kat, villanyszerelőket felvesz helyi munkára. Magas kereseti lehetőség, 44 órás munkahét, minden szombat szabad. Szociális, kulturális' juttatá­sok. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza, Szabadság tér 7, 761 FELVÉTELRE keresünk kőműves, bá­dogos, műköves, műanyagpadlóbur­koló, tetőfedő-szigetelő, tmk-villany- szerelő szakmunkásokat, nehézgépke­zelőket autódarura, MTZ forgórako­dóra, tehergépkocsi-vezetőket, kubi­kusokat, segédmunkásokat és rakodó- munkásokat, helyi munkára. Jelent­kezés: Kiskunhalasi Építőipari Válla­lat kiskunfélegyházi főépítésvezetősé- gén, Izsáki út 16/a. 986 NŐI segédmunkásokat keres azonnali belépéssel az Alföldi Cipőgyár gyár­egysége, Kiskunfélegyháza. 1180 A BÁCS-KISKUN megyei Allatforgal- mi és Húsipari Vállalat műszaki fej­lesztési osztálya felvételre keres épí­tész, gépész, vagy épületgépész mér­nöki végzettséggel rendelkező sze­mélyt osztályvezetői beosztásba. Be­ruházási gyakorlattal bírók előnyben részesülnek. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezni lehet írásban a vállalat főmérnökénél, vagy a sze­mélyzeti vezetőjénél. 6101 Kiskunfél­egyháza, Postafiók 6. 1238 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Batthyány ut­cai iskola hivatalsegédet felvesz. 1237 GYAKORLATTAL rendelkező telefon- k szelőt felveszünk azonnali belépés­sel. Fizetés megegyezés szerint. Érett­ségivel rendelkező fiatalokat szak­munkás munkakörbe betanítunk. Al­földi Cipőgyár, Kiskunfélegyháza. 1227 GÉPKOCSIVEZETŐKET keres felvé­telre a Kiskunfélegyházi Költségvetési Üzem. Jelentkezés Attila u. 49. Vidéki József, géptelepvezetőnél. 1222 PÁLYÁZATOT hirdetünk a pálmonos- tori 12. számú melegkonyhás vendéglő vezetői állásának betöltésére. Vendég­látóipar! szakképesítéssel rendelkezők előnyben. Jelentkezés a Kiskunfélegy­házi ÁFÉSZ személyzeti vezetőjénél. 1183 AZ ALFÖLDI TÜZEP Vállalat minta­boltja vasműszaki szakmában Jártas, szakképzett férfi boltvezető-helyettest keres. Fizetés: kollektív szerződésben foglaltak szerint. Jelentkezni lehet a boltvezetőnél. Kecskemét, Nagykőrösi u. 34. 2312 FELVÉTELRE keresünk lakatos szak­munkásokat, fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni, lehet a Vas-, Fém­ipari és Gépjavító Ktsz 1. sz. telep­helyén a munkaügyi előadónál. Kis­kunfélegyháza, Alpári út. 1063 SZAKKÉPZETT vaskereskedő eladót felvesz a Bács-Kiskun megyei Ipar­cikk Kereskedelmi Vállalat. Ugyan­csak szerződtetünk vasszakmába fiú ipari tanulókat. Jelentkezés a válla­lat központjában a személyzeti veze­tőnél : Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1 899 A LŐRINCI Fonó felvételt hirdet lé éven felüli lányok részére. Betanulási Idő egy hónap. Vidéki lányok részé­re szállást és kedvezményes hazauta­zást biztosítunk. Felvétel esetén az útiköltséget visszatérítjük. Cím: PFV Lőrinci Gyár, 1183. Budapest, XVTII., Gyömrői út 85—91. Kérésére részletes tájékoztatót küldünk. 884 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára autósze­relő szakmunkást keres felvételre. Hegesztőbizonyítvánnyal rendelke­zők előnyben! Jelentkezni lehet: a gyár gépkocsielőadójánál, Kiskunha­las, Batthyány u-i telepén. 561 Harkányban épülő társasüdülőben lakrészek és garázsok Is előjegyezhetők a Pécsi 2. számú Ügyvédi Munkaközösségnél. 7621 Pécs, Kossuth L u. 22. Telefonszám: 10-528. Kérjen díjtalan tájékoztatott 897 A kecskeméti Magyar—Szovjet rútság Mg. Tsz szarvastanyai telepe., re felvételre keres sütőipari, malom. Ipari, parképítő szakmunkásokat. Fa­telepére szalagfűrészre szakmunká­sokat, betanított és segédmunkásokat- Továbbá telefonkOzpont-kezelO. Je­lentkezés az értékesítői osztályveze­tőnél, Szarvastanya, a 13-as autóbusz végállomásánál. 131 NŐI és férfi segédmunkásokat felve­szünk. Vegyes Ktsz Kecskemét, Má­ria ii. 7. 2311 TÖBB ÉVES gyakorlattal rendelkező lakatos szakmunkásokat keresünk fel­vételre. Jelentkezés az Alföldi Cipő­gyár munkaügyi osztályán. Kecske­mét, László Károly u. 16. 2331 A KISKUNHALASI Állami Gazdaság Kunfehértöl Borkösavüzeme két- és háromműszakos munkakörbe felvétel­re keres: vegyésztechnikusokat, vegy­ipari szakmunkásokat és segédmun­kásokat. Fizetés kollektív szerződés szerint. Az üzem, a kiskunhalasi, já­noshalmi és környékükön laké dolgo­zók műszakba szállításáról gondosko­dik. 8» FÉRFI és nOl segéd- és betanított munkásokat felveszünk. PetOfl Nyom­da, Kecskemét, KülsO-Szegedl út. 941 Hirdessen lapunkban ! Olcsó, célravezető, eredményes l BÁCSKA Építő és Ipari Szövetkezet kecskeméti részlege felvesz kőművest és segédmunkást, jelentkezés Kecske­mét* Mihó u.-i építkezésen. 1800 BUDAPEST környéki iparvállalat pá­lyázatot hirdet gyakorlattal rendelke­ző bérelszámolási csoportvezető és SZTK-ügyintéző munkakörök betöl­tésére. A pályázatokat az eddigi mun­kahelyek és működési területek rész­letes leírásával, továbbá a fizetési igény feltüntetésével „Sürgős 113 219** jeligére kérjük a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 2065 A KÖZÉPÜLETÉPITÖ Vállalat felvesz korszerű acélzsaluzatos és könnyű­szerkezetes technológiával t. <tkező munkahelyeire szakmunkásokat beta­nított munkásokat és segédmunkáso­kat. A szakma elsajátítására betanító tanfolyamokat indítunk. Heti 44 órás munkaidő, vidékieknek munkásszál­lás. Jelentkezni lehet: Budapest, V., Molnár u. 19. Munkaerőgazdálkodás. / 891 AZONNALI belépéssel alkalmazunk autószerelő szakmunkást, gépkocsive­zetőt, parkmunkásokat, úttisztító munkásokat és egyéb munkára segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet: Kom­munális Költségvetési Üzem, Kecske­mét, Bagl László U. 4. sz. 8-12- iS munkaügynél. 2328 BUDAPEST környéki iparvállalat pá­lyázatot hirdet technológus, terme­léselőkészítő, illetve irányító, műve­zető, hegesztő szakmérnök, üzemszer­vező munkakörök betöltésére. Letele­pedési lehetőség biztosítása mellett. Feltétel: mérnöki 111. technikusi kép­zettség 5—10 éves szakmai gyakorlat* vasszerkezetek gyártásában való jár­tasság. A pályázatokat az eddigi mun­kahelyek és működési ■ területek rész­letes leírásával, továbbá a fizetési , Igény feltüntetésével „Sürgős 113 220** jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérjük. 206t A GANZ-MAVAG Kiskunhalasi Gyár­egysége felvételt hirdet számlaellen­őr, utókalkulátor és anyagkönyvelői munkakörökbe. Bér megállapítása a kollektív szerződés szerint. Jelent­kezés a gyáregység személyzeti veze­tőjénél. 561 „FÉMMUNKÁS** Vál­lalat kecskeméti gyá­ra felvételre keres fémmunkás “*£“ lyeket programozói és szerkesztői mun­kakörök betöltésére, valamint kezdő és gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírókat. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6. 8141 • / TEXTIL­ÉS PAPÍRGYŰJTŐ HETEK máj mis 31-ig Mindazoknak a magánszemélyeknek, akik esetenként 10 kg papírhulladékot vagy 10 Ft értékű háztartási textllhulfadé- kot adnak át a kijelölt átvevőhelyeken, a vételáron felül ajAndéksorsjegyet ad a méh. Főnyeremény: ZSIGULI személygépkocsi. További nyere­mények: IBUSZ külföldi utazások, ORION 60-as televíziók, w vásárlási utalványok. Több mint 2400 értékes nyeremény! SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom