Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz ÉRTESÍTEM a lakosságot, hogy Kecskeméten 12-353. számú telefonon» mindenne­mű szobafestő, mázoló és tapétázó munka megren­delhető. Száraz József szo­bafestő, mázoló és tapétázó mester. Levélcím: 6000. Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 54. 1558 MAGÁNYOS idős férfi ház­tartásának vezetését válla­lom bentlakással. Jól főzök. Leveleket „Vidékre is el­megyek*’ jeligére a kiadó­hivatalba kérek. ________5813 E LADÓ gáztűzhely palack­kal, vagy külön is. Kecske­mét. Szabadság tér 5-1. ém. 1. 5812 Ingatlan ELADÓ tanya, 800 négy­szögöl területtel. Kecske­mét, Orrét 88. szám. Antal József._________________I256 Ü J családi ház eladó. Kecs­kemét. Csáktornyái u. 27. _________________________1345 ELADÓ szép helyen, jó mi­nőségű föld. 4)00 négyszögöl hobbykertnek alkalmas, ál­lomáshoz közel. Király Ká- rolyné, Hetényegyháza, Bel­sőnyír 115. Érdeklődni a helyszínen._____________5770 E GY hold szőlő Kecskemét, Kisfái .61. szám alatt eladó, tanyával, melléképülettel. Vasúthoz és betonúthoz kö­zel. Villany megoldható. _______________ 1385 H ETÉNYEGYHÁZA. Petőfi Sándor utca 36. számú, két­szobás összkomfortos ház eladó. Érdeklődni a hely­szinen.____________ 5735 F ÉL házrész eladó. Kecske­mét, Erzsébet krt. 12. szám alatt. 5736 HOMOKBÁNYÁNÁL 480 négyszögöl szőlő eladó. Ér­deklődni Kecskemét, Cse­rép utca 25.____________1476 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Vörös Csillag Tsz eladja a Felszabadulás u. 40, és Jász u. 1. ^zámú lakóházakat. Érdeklődni lehet: tsz jog­tanácsosánál, telefon: 469. .752 84 NÉGYSZÖGÖL bekerített telek eladó. Árajánlatot „Tőserdő 120' 540” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 1468 SÜRGŐSEN eladó kecske­méti egy szoba, komfortos szövetkezeti lakás, a Mű­kertvárosban. Érdeklődni Kecskemét, Felsőszéktó 18. Gulyásné. 1541 ÜRESEN álló családi ház eladó központban. Érdek­lődni : Kecskemét, Árpád krt. 19. IV, em. 34. 1465 HETÉNYEGYHÁZÁN a Nyír dűlőben 2200 négy­szögöl ingatlan, hobbyte- leknek alkalmas, autóbusz­hoz és vasútállomáshoz kö­zel eladó. Kecskemét, Jó- kai u. 42. Bencsikné. 5794 ELADÓ: három szoba, für­dőszoba. garázs, melléképü­let. kert, 280 ezer Ft. Más­fél szobás, fürdőszobás, gazdasági épületek, garázs, kert. 140 ezer Ft-ért, ugyan­ott pincefelszerelés hordók. Nagykőrös, szolnoki 22. Ér- deklődni: Szolnoki 11. 5681 MÁSFÉL szoba, konyha, spejzos házrész, azonnal beköltözhetően eladó. Kecs­kemét. Kossuth krt. 15/a. ' 5738 BÁCSALMÁSON négyszo- bás. kétszintes új családi ház, 200 négyszögöl telek­kel eladó. Mártírok útja 27. Telefon: 121. ____________259 S ZÖVETKEZETI garzon , és IC-s Trabant eladó. Cím: Baja. Hunyadi u. 42. 260 BAJA. Barcs utca 4. sz. alatt U/em. 4., két szoba összkomfort és hall eladó. _________________________261 F ÉLIG kész új ház eladó. Nagykőrösön, piacnál. Ér­deklődni. Nagykőrös. IV.; Berzsenyi u. 5._________1434 H ETÉNYEGYHÁZÁN 3 hold föld feléből kiadó. Kecske­mét. Sarkantyú u. 14. Ér- deklődnl: 12 órától. 1512 ELADÓ 1200 négyszögöl sző­lő. kúttal. kunyhóval, vá­rostól 3 km-re. két részben, hobbykertnek alkalmas. Ér­deklődni: Kecskemét. Má­riahegy 9119. Markóéknál. 1511 Lakás KÉTSZOBÁS társas lakás, gairázzsiaii eladó. Kecskemét, Műkertváros IV. utca 14. I. emelet. Kun Imre. 1230 BELSÖPORTÁS. kisméretű KIK «lakásom elcserélem, hasonló nagyobbra. Érdek­lődni : Kecskemét. Horog u. 14. 1463 Gépjármű WARTBURG de Luxe IC-s. garázsban tartott, megkí­mélt állapotban eladó. Sza­bó József, Orgovány. Kos­suth Lajos út 54. 1454 GARANCIÁLIS Trabant el­adó. Baja, Szent László ut­ca 30. Buzási. 5620 SKODA S—100-as kétéves, igényesnek eladó. Dr. Üj Zoltán. Kiskunhalas, sem­melweis tér 6.________ 360 C T-S Wartburg olcsón el­adó Gara, Partizán utca 22. ‘__________ 264 K ARAMBOLOZOTT, javí­tásra szoruló Wartburg Li­mousine 353-as gépkocsi el­adó. Megtekinthető özv. Mi- hálovicsné. Felsőszentiván Rákóczi u. 62.______._____267 J Ó karbán levő, most mű­szaki vizsgázott 403-as Moszkvics eladó. Érdeklőd­ni: Kiskunmajsa, Bercsényi utca 5.__________________1499 OKTÓBER 11-én műszaki vizsgázott Trabant 500-as személygépkocsi eladó. Ér­deklődni: Jánoshalma, Kór- ház u. 15. Telefon: 30. 615 MOSZKVICS 408-as műsza­ki vizsgázott, felújított álla­potban eladó. Megtekinthe­tő: Zellei Károly, autójaví­tónál. Kerekegyháza, Szilá­gyi utca IZá. 5721 Egyéb adás-vétel BARACKPÁLINKA kapha­tó. Kecskemét, Erkel utca 5. _______________________1415 H ATVOLTOS akkumulátor­töltő, személygépkocsira csomagtartó, fehér szoba­bútor, keramitkocka-lapok eladók. Kecskemét, Erkel utca 5,_________________1416 E LADÓK: szép hálóbúto­rok. konyhabútorok, reka- miék, sezlon, háromajtós szekrény. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. (Rákóczi út végénél.) _ 1224 ÁTADNÁM a móravárosi egyszintes társasházrésze­met. Építés folyamatban. Érdeklődni lehet: Kiskun­félegyháza. Ibolya u. 22/1. szám alatt. Szászék, 17 órá­tól. _____________________755 A LIG használt 125-ös MZ kitűnő állapotban eladó. Kiskunfélegyháza, Alkot­mány utca 218, földszint. _____________ 775 N YÁRFARÖNKÖK eladók. Kecskemét, Máriahegy 92. szám, Tóth Mihály. 5683 SZÉTSZEDHETŐ fa garázs eladó. Kecskemét, Kinizsi U. 30.___________________5700 E LADÓ 100 db fiasbirka. Ballószög. I. k. 30._____5691 E LADÓ rekamié. Kecske­mét. Felsőszéktó 174. (Su- tusfalu).________________5716 B ÉLYEGGYÜJTEMÉNYT veszek. Cím: bélyeggyűjtő, 27-50 Nagykőrös, Kecske­méti u. 19. 667 GÁZTŰZHELY palackkal,- nyomáscsökkentővel eladó. •Kecskemét, Szilágyi Erzsé,­bet u. 50.________ 1507 C SEH gyártmányú gyer­meksportkocsi és gyermek­ágy matraccal eladó. Kecs­kemét, Széchenyi tér 1—3. IV. em 49. 1526 2x3 M-ES bárhol felállítha­tó. gyorsan összeszerelhető elárusítópavilon eladó. Le­veleket „Jutányos áron” jeligére a Kalocsai Hirdető­be. ______________________66 ELADÓ heverő, rekamié, hálőbútor ágybetét, kony­haszekrény. háromajtós szekrény Kecskemét. Kos­suth krt. 2-3. 1152 Vegyes HÁZFELÜGYELŐI állást keresek sürgősen Kecske­méten. lakás szükséges. Szeri Mihályné. Kiskunfél­egyháza, I. kerület 181. Pos­taláda 1603._____________1447 S AJÁT gépkocsival rendel­kező férfi állást keres Kecskeméten. Leveleket „Volga 123 441” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. ________1370 HÁZTARTÁSI gépek' javí­tását helyszínen is. vala- mint villanyszerelő munká­kat szakszerűen, gyorsan vállalom. Zana László ház­tartási gép és villanyszere­lő. Kecskemét. Máriahegy 81/d. (10-es busz végállomá­sánál.)_________________1437 K ÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉS­SEL keresek szoba, kony- hás lakást, Kecskemét köz­pontjában. Leveleket „IV. kerület 123 599” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek._________ 1502 P ARKETTÁZÁST, csiszo­lást, lakkozást anyaggal együtt is határidőre válla­lok. Magánosoknak és kö- zülettekneik, vidékre is me­gyek. Kovács Sándor par­kettázó Kecskemét. Dárdai- telep H. utca 14.________1281 KÉZI kovácsolást, autóru­gó javítást vállalok. Kecs­kemét. Csáktornyái utca 71. 1145 Házasság 165 CM magas, 33 éves sző­ke, elvált asszony házasság céljából megismerkedne ko­moly férfival. Lakás van. Leveleket „Szeretném, ha szeretnének 123 601” jeligé­re a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1504 Munkaalkalom MEZ^TEtMÉK Vállalat felvételre ke­res női dolgozókat szerződéssel pénz­táros és blokkoló munkakörbe. Ál­landó munkára női és férfi dolgozó­kat fizikai állományba. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza, Holló Lajos u. 10. 768 GABONAFEL VÁSÁRLÓ és Feldolgo­zó Vállalat mezőgazdasági techniku­mi végzettségű, gépjármüve] rendel kező férfi munkaerőt felvesz, keres kedelmi ügyintézői munkakörbe. Je­lentkezés a vállalat kereskedelmi ve­zetőjénél. Kecskemét, Halasi út 25. 145?» GABONAFEL VÁSÁRLÓ és Feldolgo zó Vállalat felvételre keres érettsé­givel rendelkező női vagy férfi mun­kaerőt raktáros munkakörbe. Jel3nt- kezni lehet a vállalat kereskedelmi vezetőjénél. Kecskemét, Halasi át 25. 1457 FELVÉTELRE keresünk kalkulátori munkakörbe közgazdasági technikumi végzettséggel rendelkező munkaerőt. Jelentkezés: BÁCSTERV, Kecskemét, Beiszmann Sándor utca 25, személy­zeti vezetőnél. 1490 AZ ORSZÁGOS Szakipari Vállalat 1974. április 1-1 kezdéssel öthónapos betanító tanfolyamot indít szakmával nem rendelkező, 18—45 éves korú fér­fiak részére mázoló szakmában. A tanfolyam Algyői térségében levő munkahelyen kerül megrendezésre. A betanulás ideje alatt különélés! pót­lékot is fizetünk. A végzett dolgozó­kat változó munkahelyen, teljesít­ménybérben foglalkoztatjuk. Munkás - szállást biztosítunk. Felvétel: Buda­pest, V., Báthori u. 12. II. 229. Mun­kaerőgazdálkodás, 1974. április 1. (Te­lefon: 114-004.) 430 VASESZTERGÁLYOS szakmunkáso­kat esztergályos munkakörbe, vala­mint minőségi ellenőri beosztásba technikusi végzettségű dolgozókat felvesz az Újpesti Gépelemgyár Kecskeméti Telepe. Kecskemét, Sze­gedi út 24. sz. 1337 FELVÉTELRE keresünk férfi munka­erőt portás munkakörre, valamint jó kereseti lehetőséggel 40 óra heti munkaidőre hűtőrakodói munkára. Jelentkezni lehet Rákócziváros 20., munkaügyi vezetőnél. Egészségügyi könyv szükséges. 553 A KECSKEMÉTI Ezermester Ipar* Szövetkezet felvesz lakatos szakmá' ban betanított munkást és segédmun­kást. Fizetés megegyezés alapján. Eevműszakos munka heti 44 óra. Je­lentkezni lehet: reggel 6 órától dél­után 14 óráig szövetkezetünk központi telepén Kecskemét, Malom u. 6. szám alatt. 530 KÖZGAZDASÁGI technikumi végzett­séggel, fiatal női munkaerőt admi­nisztrátornak keres az Állami Bizto­sító Városi Fiókja, Kecskemét, Rákó­czi út 14. 1401 FÉMIPARI Szövetkezet azonnali be­lépéssel keres marós szakmunkást, valamint férfi és női segédmunkáso­kat. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés a szövetkezet Kecskemét, Szentistvánváros 17. szám alatti telep­helyén, a személyzeti vezetőnél. 637 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre keres lakatos, villanyszerelő, vizsgá­zott hegesztő szakmunkásokat, vala- niint lakatos szakmában jártas 'se­gédmunkásokat és általános segéd­munkásokat. Jelentkezés és részletes felvilágosítás a munkaügyi csoport­nál. Kecskemét, Külső-Szegedi út 4. 1.335 FR Vállalat Csomagoló Üzeme férfi és női segédmunkásokat, továb­bá tmk-segédmunkásokat keres fel­vételre, jó kereseti lehetőséggel, 5 na­pes munkahét. Jelentkezés: Kecske­mét, Matkói út 3. 1517 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre ke­res vízvezeték-szerelő és villanyszere­lő szakmunkásokat. Jelentkezés és részletes felvilágosítás a szolgáltatási osztálynál, Kecskemét, Katona József tér 1. 1467 PÁRTMUNKÁSOKAT felveszünk, la­kótelepünkhöz közeleső lakosokat par­kok gondozására, munkaidő, munka­bér közös megegyezés szerint. Szemét­begyűjtéshez rakodómunkásokat és egyéb munkára segédmunkásokat, va­lamint gépkocsivezetőket azonnali be­lépő sei alkalmazunk. Rakodómunká­sok részére külön bérpótlékot fize­tünk. Jelentkezni lehet: Kommunális Költ égvetési Üzem, Kecskemét, Bagi László u. 4- sz. 8—12-ig. Munkaügynél 1489 A KECSKEMÉTI Ingatlankezelő Vál­lalat felvételre keres közgazdasági technikumi végzettséggel rendelkező gyakorlott értékkönyvelőt, kontírozó­könyvelői, könyvelői beosztásba. Je­lentkezés : Kecskemét, Villám István utca 2. ül. emelet. Személyzeti elő­adónál. 1420 GYAKORLOTT gépírónőt keresünk felvételre, azonnali belépéssel. Kőbá­nyai Könnyűfémmű Pigment Gyár­egysége, Kecskemét, Matkói út. Te­lefon: 11-742. 1462 UNIVER Szövetkezet Kecskemét, Szakipari Részlegéhez általános la­katost, vagy épületlakatost keres. Fizetés megegyezés szerint. Jelent­kezni; Kecskemét, Mindszenti út 3. sz. Központi telep. 1336 BÚTORASZTALOSOKAT felveszünk. Kőműves részlegünkhöz segédmunká­sokat. Jelentkezés: Vegyesipari Szö­vetkezet. Kecskemét, Mária utca 7. 1559 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Vegyipari Gépgyár felvételre keres közgazda- sági technikumi érettségivel rendel­kező dolgozót utókalkulátort mun­kakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Személyezti Osztályon, Csányi út 2. 307 KECSKEMÉTI Parkettagyár (Kecske­mét, Halasi út 10.) felvételre keres azonnali belépéssel faipari ismerettel szárítókezelőt, nehézgépkezelői vizs­gával rendelkező targoncavezetőket, géplakatosokat, valamint férfi és női segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: a gyár munka­ügyi osztályán. 1516 OKLEVELES ápolónőket 3 műszakos munkára felveszünk Illetmény kol­lektív szerint és 300,— Ft munkaköri pótlék, valamint kedvezményes üze­mi étkeztetés. Felvételt hirdetünk ta­karítónői munkára is. Havi illetmény plusz 100,— Ft munkaköri pótlék. Vá­rosi kórház, Kalocsa. 651 KALOCSA, Városi Tanács Kórháza felvételt hirdet munka melletti ápo­lónőképző tanfolyamra, mely 1974. szeptember 2-án indul, 3 éves heti egynapos oktatással. Pályázati felté­telek: 8 általános iskolai végzettség, 18—32 éves korhatár, egészségügyi al­kalmasság. Havi illetmény plusz 150,— Ft ágymelleti pótlék Vidéki hallga­tóknak a nővérotthonban havi 100,— Ft térítési díj ellenében elhelyezést biztosítunk. |A képzés folyamán is két, illetve három műszakban kell dolgozni. Jelentkezés a kórház főnő­vérénél, április 20-ig. 650 PERKEFT gyors- és gépírót keresünk azonnali felvételre. Jelentkezés: Al­föld Kereskedelmi Vállalat főkönyve­lőjénél. Kecskemét, Katona József tér 14. II. emelet. 1510 FORGÁCSOLOK, figyelem! MEZŐ­GÉP Vállalat Kecskeméti Gyára ma­rós szakmunkásokat keres új lefejtő és univerzális marógépekre, valamint esztergályosokat forgácsoló és szer­számgyártó műhelybe. Jelentke­zés a forgácsolóüzem főművezetőjé­nél. Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 1365 HAZAK, járdák, lépcsőházak stb. ta­karítására férfi és női munkaerőket, éjjeliőröket, rakodó segédmunkásokat, kőművesek mellé segédmunkásokat, valamint fűtésszerelő szakmunkást keresünk felvételre. Jelentkezés: Kecs­keméti Ingatlankezelő Vállalat, Kecs­kemét, Villám István u. 2—4. sz. Mun­kaügyi csoport. 1264 SZEMÉLYGÉPKOCSI alkatrész isme­rettel rendelkező raktárost, valamint takarítónői és kazánfűtőt azonnal fel­vesz az AFIT XI., Autójavító Vállalat Kiskunfélegyázi Telepe. 709 ÜDÍTŐITALTOLTO munkakörben munkavállalókat azonnali belépéssel felveszünk vállalatunk palackozóüze­méhez. Jelentkezés: Közép-magyaror­szági Pincegazdaság Palackozóüzeme, Kecskemét, Kiskőrösi u. 12. Továbbá felveszünk: kezdő, középfokú végzett­ségű műszaki rajzolót, üzletkötői mun­kakörben jártas munkavállalót, je­lentkezés: Közép-magyarországi Pin­cegazdaság Kecskemét, Katona József tér 8. 590 KÖZLEMÉNYEK GYÁSZHlR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kovács Sándor Kecskemét város volt tanács­noka, a Kereskedelmi Ifjak Egyesületének volt elnöke, adóügyi előadó 1974. március 30-án, hosszú be­tegség után 78 éves korában elhunyt. Hamvasztás előtti bú­csúztatása április 3-án dél­után fél 4 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 5828 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk, mind­azon rokonoknak ismerősök­nek, akik szeretett feleségem, édesanyám, nagymamánk, anyósom Gáspár Jánosné Fehér Franciska temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot helyeztek, s mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 1492 Munkaalkalom FELVÉTELRE keresünk gyors- és gépírni tudó nőt titkárnői beosztásba. Leveleket „Perfekt 123 679” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1582 GÖNGYÖLEGELLÁTÓ Vállalat Kecs­kemét, Rákócziváros 8. sz. fűrészgép- kezelőket és leszedőket, valamint ál­talános adminisztrátorokat állandó munkára felvesz. 1403 FELVÉTELRE keresünk technológiai munkakör­ibe üzemmérnököt, gé- |p észmérnököt, elektro- Vtechnikust. Gyártmány­fejlesztői munkakörbe: gépészmérnököt, üzem­mérnököt. Szerszámké­szítői munkakörbe: üzemmérnököt, gépészmérnököt. Termelési irányítói munkakörbe, üzemmérnököt, gépész- mérnököt. Irodagépipari Vállalat Sok­szorosítógép Gyára, Kecskemét, Mat­kói út 2. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. 1216 A VOLÁN 21. SZ. VÁLLALAT 02. SZ. Mü. ÜZEMEGYSÉGE FELVÉTELRE KERES lakatosokat, gépszerelőket, autószerelőket autóközlekedési szak- középiskolát, autóközlekedési techni­kumot végzett kezdő szakembereket, lúgos alkatrészmosó-kezelőt, raktári segédmunkást. JELENTKEZNI LE­HET: NAGYKÖRÖS, 4. J. ZSfROS D. 4. SZÁM. 588 Á BAJÁI Kismotor és Gépgyár azon­nali belépéssel felvesz férfi és női munkaerőket esztergályos, marós, fú- rós. lakatos, fémcsiszoló szakmába. Üj munkaerők betanítását is vállal­juk. Jelentkezni lehet: a gyár Szege­di úti központjában. 262 ÚTBURKOLAT JEL-FESTÉSHEZ se­gédmunkást felveszünk. Jelentkezés: Közúti Igazgatóság géptelepén. Kecs­kemét, Szentistvánváros 6. 687 FÉRFI segédmunkást azonnali belé­péssel felveszünk. Jelentkezés: PIÉRT Kereskedelmi Vállalat. Kecskemét, Hornyik János utca 2. 1509 HÁZTARTÁSI vegyi, vas, edény és kultúrcikk (sport-játék) szakmába férfi eladókat keresünk felvételre, esetleg képesítés nélkülit is. Szakké­pesítés megszerzését biztosítjuk. Je­lentkezés • Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat Kirendeltsége, Kecskemét Rákóczi út 12. (Az udvarban.) 1505 Női dolgozókat háromműszakos mun­kára felvesz Baromfikeltető Állomás, Kecskemét, Sétatér utca 13. 1493 NŐI fodrásznőt állandóra felveszek. Farkasdi Ferenc fodrász, Paks. 51 FELVESZÜNK tihanyi üdülőnkbe má­justól — októberig képesített szaká­csokat, önálló főzőnőket, gazdaasz- szonyt, beszerzőt (gkv. jogosítvány szükséges), takarítónőket, konyhalá­nyokat, felszolgálókat, éjjeliőrt. Elhe­lyezés, étkezés biztosított, bérezés kollektív szerződés szerint, megálla­podás alapján. Jelentkezés. írásban, szakmai képzettség, gyakorlat megje­löléssel, fizetési igénnyel. „Belvárosi Országos Vállalat 5713” Jeligére a Bu- . dapesti Felszabadulás téri hirdetőbe. 7 ÉPÍTŐIPARI Szolgáltató Vállalat lányt. Jelentkezés Bp. XI., Bartók Bé- azonnali belépéssel felvesz villanysze­relő, fűtésszerelő, könnyűgépkezelő szakmunkásokat. Jelentkezés: Bp., X. Venyige u. 1., valamint fűtőt, fűtőse­gédmunkást, takarítónőt, konyha- la u. 152. IV. 1. 401. 537 SZŐLŐ, gyümölcsösbe keresünk dol­gozókat. Leveleket „Nyugdíjas is le­het” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérjük. 1358 FESTŐ, mázoló és kőműves szakmun­kásokát és segédmunkásokat, vala­mint dnkkózó mellé szak- és segéd­munkásokat felvesz a Kecskeméti Építőipari Szövetkezet, Bocskai u. 12. 560 ADMINISZTRATÍV munkakörbe le­hetőleg közgazdasági érettségivel munkaerőt keres az OTP körzeti fiók, Kecskemét, Szabadság tér 1/a. (Arany Jk u. sarok.) 5666 KOMüVESBRIGADOT, segédmunkást, gépszerelőket felveszünk. Munkás- szállást, vagy hazaszállítást biztosí­tunk! Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: MEZŐGÉP Vállalat épí­tési üzem, Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 513 SPORT-SPORT Két csapat nyert idegenben Kecskeméti Fémmunkás— Tiszaalpár 3:1 (2:1) Kecskemét. 100 néző, vezette: Varga II. Jf. A 76. Dercen keresztül 10 em­berrel iátszó Fémmunkás ilyen arányban is megérdemelten nyert. A 14. nercben Bende Ill-at a já­tékvezető kiállította. Góllövők: „ Kállai I. 2. Endre, illetve Szabó. Jók: Kállai I.. Bakos. Kovács, il­letve Szabó. Ifjúsági éredmény: 2:0 a Kecs­keméti Fémmunkás javára. Érsekcsanád—Izsák 1:0 (1:0) Érsekcsanád. 300 néző, vezette: dr. Fekete. A játék képe alapján a döntet­len eredménv lett volna igazságos. Góllövő: Kiss. Jók: Csordás, Ma- rinkó., Gyuricza. illetve Mezei I., Laki. Tóth.!: Ifjúsági éredmény: 4:1 Érsek­csanád javára. Gábor Á. SE—Radnóti SE 5:1 (1:0) Szabadszállás. 50 néző. vezette: Királv. A 35. percben Ádám lőtt gólt. 1:0. Az 50. percben Litovszki gól­jával még 'egyenlített á Radnóti Se. 1:1. A 75. percben Posztobá- nyi volt eredményes. 2:1. A 82. percben Krisztin talált a hálóba. 3:1. Három perccel később Ádám 4:1-re növelte az eredményt. A 38. percben Posztobányi állította be a végeredményt. 5:1 Jók: Posz­tobányi, Ádám. Krisztin. Soltvadkerti TE—Kiskunmajsa 4:0 (0:0) Soltvadkert. 300 néző. vezette: Martinecz. { A soltvadkertiek nyomasztó fö­lényben játszottak, de az első fél­időben nem tudtak gólt rúgni a jól védő kiskunmajsai kapusnak. A 46. percben Bozóki szerzett előnyt. 1:0. Az 55. nercben ismét Bozóki j volt eredményes. 2:0. A 65. percben Benkő 11-est hagyott ki. A 66. percben Sörös 3:0-ra nö­velte az előnyt, majd a 82. perc­ben a végeredményt is beállította. 4:0. Jók: Bozóki. Sörös. Wolf, il­letve Kerpits, Szögi. Ifjúsági éredmény: 5:1 a Solt­vadkerti TE iavára. Bácsalmás—Tiszakécske 1:0 (0:0) Tiszakécske. 100 néző. vezette: Benke. Alacsony színvonalú mérkőzé­sen a csatárok közötti különbség döntött a bácsalmásiak javára. Kunszentmiklós—Kun Béla SE 1:0 (0:0) Kunszentmiklós. 300 néző, ve­zette: Gyökér. Nagy iramú, változatos mérkő­zést vívott a két csapat. Helyze­tei alapján a kunszentmiklósi együttes nagyobb arányban is nyerhetett volna. A győztes gólt a 65. percben Forró szerezte. Jók: Takács. Gyengési. Forró, Bérezés, illetve Sípos, Nyárádi, Magyar. Ifjúsági eredmény: 2:2 Vaskút—Tompa 2:0 (1:0) Vaskút. 200 néző, vezette: Daubner. A 6. percben Sipőcz buktatá­sáért 11-est ítélt a játékvezető. Gyulavári azonban elhibázta a büntetőt. A 30. percben ismét büntetőhöz jutott a vaskúti csa­pat. amit Palatinszki értékesített. 1:0. A 65. percben Lazányi 16 méterről nagy gólt lőtt. 2:0. Jók: Matus. Sipőcz, Merkler, Lazányi, illetve Bartha. Kábái I. Ifjúsági eredmény: 3:0 Vaskút javára. Fájsz—Hajós 4:3 (3:2) Fájsz, 300 néző. vezette: Ge- rőházi. Nagy iramú mérkőzést hozott a két szomszéd község csapatának rangadója. Az 1. percben Gomb­kötő I. szerezte meg a vezetést. 1:0. A 2. percben Ádám talált a hálóba. 2:0. A 10. nercben Sze- beni távoli lövéssel egyenlített. 2:1. A 15. percben Kollár beadá­sát Gombkötő II. fejelete a háló­ba. 3:1. A 20. percben 11-eshez jutottak a fajsziak. A büntetőt Débics kapu fölé rúgta. A 30. percben Kovács futotta le a vé­dőket. s 3:2-re alakította az ered­ményt. Az 50. percben Kovács nagy védelmi hibából egyenlített. 3‘3. A 60. percben. Kollár 25 mé­teres. nagy erejű lövése talált a kapuba. 4:3. Jók: Kollár (a me­zőny legjobbja). Kraczer, Ádám, Gombkötő I.. illetve Hayenbacher, Kovács. Ifjúsági eredmény: 3:1 Hajós javára. A MEGYEI I OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG Állasa 1. Soltvadkert 18 13 2 3 52-20 28 2. Ksz.miklós 19 u 3 5 41-32 25 3. Tompa 19 12 1 6 28-21 25 4. Fájsz 18 19 3 5 30-20 23 5. Vaskút 19 9 2 8 32-31 20 6. K Fémmunkás 19 9 2 6 26-25 20 7. Kun Béla SE 18 8 3 7 36-24 19 8. Bácsalmás 18 7 5 6 22-1T 19 9. Izsák 18 7 4 7 26-20 18 10. Hajós 19 7 4 6 31-31 18 11. Gábor A. SE 17 7 2 8 28-23 16 12. Tiszaalpár 19 7 1 11 21-28 15 13. Érsekcsanád 19 6 3 10 31-46 15 14. Radnóti SE 18 9 4 9 28-39 14 15. Tiszakécske 19 5 1 13 29-54 11 16. Kiskunmajsa* 19 4 2 13 17-47 8 Megjegyzés: A *-gal Jelzett csapat­tól két büntetőpont levonva. A lelkesedés nem volt elég a jó eredményhez Debreceni EAC—Kiskunhalasi MEDOSZ 4:0 (1:0) Debrecen,j 100 néző, vezette: Mézes. DEAC: Varga — Csató, Csapó, Szulyovszky — Bujdosó A., Sza­bolcsi — Kiss S., Bencze, Kiss L„ Filetóth, Turcsek (Goodiener). Edző: Nagy Mihály. Kiskunhalas: Dömény — Ju­hász, Barna, Dobra (Csáki) — Kiss I., Kocsis — Szőke, Kiss Á.,' Csermák, Oláh, Udvari (Tunko§). Edző: Virág István. A DEAC , eddig még nem nyert a MEDOSZ ellen, s így érthe­tően nagy becsvággyal küzdöt­tek, A 10. percben mégis Cser­mák hagyta ki az első helyzetet, majd Oláh is hibázott. A 14. percben Bencze átemelte a lab­dát a kifutó Dömény fölött. A kapus elcsúszott és Kiss L. kö­zelről lőtt a hálóba. 1:0. A 25. percben Szőke futott el, és Csermák elől az utolsó pilla­natban rúgták el a labdát. A 40. percben Szabolcsi távoli lövése a kapufáról pattant fölé. Az 52. percben egy ártatlan­nak látszó helyzetben Gottdiener ívelt be az alapvonalról és File­tóth a kapuba talált. 2:0. A gól után a MEDOSZ nagy erővel támadni próbált, de a kemény, hatalmas termetű DEAC-védőkkel nem tudtak megbirkózni. Oláh kétszer is jó helyzetben hibázott. A 70. perc­ben szöglet után Kiss S. fejelt a hálóba. 3:0. A 72. percben Csákit a 16-oson belül szabálytalanul szerelték, de a 11-es elmaradt. A 74. percben Oláh lőtt mellé. A 78. percben egy kapu előtti kavarodás után Filetóth lőtt a hálóba. 4:0. A megfiatalított MEDOSZ be­csülettel és időnként jól is küz­dött, de a DEAC ellen ez kevés­nek bizonyult. Jók; Filetóth, Kiss L., Kiss S., Csató, Szu­lyovszky, Bencze, illetve Juhász, Oláh. Csáki. Szalai László TOTÓ MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.00: Iskolatévé: £nekeljünk együtt! Pattan a rü- gyecske. 9.05. Környezetismeret. (Alt. lsk. 3—0. oszt.) Április 0. Felszabadulá­sunk ünnepe. 9.25: Kontinensünk békéje. A TV politikai tanfolya­mának adása a honvédség részére. 9.45: Dúdolő. Debussy: A len- hajú lány. Bartalus Ilona műsora. (Ism.) 10.00: Magyarország—Bulgária női röplabdamérkőzés a Savaria Kupáért. I vetítés Szombathelyről 13.00: Heten Európából. Dokumentumfilm. 18.20: „Ének a végekről.” DokumentumfUm-soroj V. rész: Disznótorban. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.30: TV-hlradö. 20.00: „Es színész benne mii férfi és nő.” Kalandi kétezer év színpadán. A színész kérdez. (Csc világa. (Színes.) 21.15: Don Lurio műsora. N! zenés film. (Színes.) 21.50: Portréfilm Nagy Istvá festőművészről. (Színe 22.10: TV-hiradó — 2. kiadás 14.30: Énekeljünk együtt! (Ism.) 2- MŰSOR: 14.35: Környezetismeret. 20.00: Az özvegy. Magyarul be­15.53: Hírek. szélö .olasz tévéfilm. 20.45: TV-hlradó — l. kiadás. (Ism.) 21.15: IIL Nemzeközi Felnőtt­bábfesztivál, Pécs — 1973. I. rész: A bábművészeiről. 22.00: Operarészletek az NDK Televízió műsorából. KOSSUTH 8.20: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. 9.00: Úttörő tűzoltók. 9.35: A tamburmajor lánya. 10.05: Hang-játék. 10.25: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Zenekari muzsika. 12.35: Melódiakoktél. 13.49: Szervánszky Endre: II. fú­vósötös. 14.02: A Gyermekrádió műsora (ism.) 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Bádiólskola. 18.05: Újítási díj. 18.25: Lemezek közt válogat­va.., 17.05: A villámok otthona. Epi­zódok Körösi Csorna Sán­dor életéből. 17.30: Bemutatjuk új felvételetn­17.53: Hol járt, mit csinált? 18.08: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik.. 18.30: A Szabó-család. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Közben: Kb.: 20.30: Túl az első kilométereken. Kb.: 20.50: A hangverseny-közvetítés folytatása. Kb.: 21.30: Adottságok, lehetőségek. Kb.: 21.50: Könnyűzene — hangszer- szólók. 22.30; Réti' József operettdalokat énekel 22.50: Az ötödik Öt esztendő. 23.10: Legszebb Bartók-felvétele- inkből. 0.10: Mahalia Jackson spirituá­lékat énekel. PETŐFI 8.05: Dvorzsák operáiból. 9.03: Körmendi Vilmos szerze­ményeiből. 9.30: Mozart: D-dúr fuvolaver- seny K. 314. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: Kb.: 10.30: Babaszerviz. 12.00: Romantikus kamarazene. 1 13.03: Törvénykönyv. 13.20: Monteverdi madrigálok. 13.40: Gépírók —• gyorsírók öt­perce. 14.00: Kettőtől hatig ... 18.10: Kincsünk a víz. 18.35: Éneklő világ. 19.00: Népdalok. 19.39: A színháztörténész mond­ja. 20.28: Rádiósizínház. 21.12: A Fáy együttes műsorá­ból. 21.30: Svéd Sándor énekel. 22.00: Márciusban hallották elő­ször. 22.25: Évfordulók nyomában, 23.15: Oláh Kálmán népi zeneka­ra játszik. 3. MŰSOR 18.10: Magyar zeneszerzők. 18.40: Tartozik — követel. 18.50: Mozart: Esz-dúr szimfónia K. 543. 19.18: A Marian Mc Partland trió felvételeiből. 19.35: Herödiás. 20.25: Magnösok, figyelem) 21.10: Magyar századok (ism.) 21.55: Századunk kamarazenéjé­ből. A 13. heti totónyeremények az ille­ték levonása után a kővetkezők, 13 találatos 10- darab, nyereményük egyenként S8 898,— forint. Ebből 13 plusz 1 találatos 5 darab, a nyere­mény és a jutalom együtt 242 462,— forint. 12 találaton 320 darab, nyere­ményük egyenként 0022,— forint. 11 találatos 4034 darab, a nyereményük 103,— forint. 10 találatosok száma 29 «15 darab, nyereményük egyenként 34,— forint. t A közölt adatok tájékoztató jelle-: gűek. í. Magyarország-Bulgária 1 3:1 2. Kecskemét—iDVTK 2 1:3 3. Bp. Spart.—•Dunaújváros 1 4:3 4. pénzügyőr—SZMTE 1 2:0 3. Szol. MAV—VÖSPED 2 0:3 6. Leninváros— Budabánya 2 1:1 7. szív. M1AV—*Győri D. x 1:1 8. cesena—(Napolt x 1:1 9. Fiorentlna—Milan 1 3:2 10. Inter—Bologna x 1:1 11. Juventus—Torino x 1:1 12. Roma—Lazio 2 ld 13. Sampdorla—Verona 1 2:1 +1 14. Brindisi—Ascoli x l.ű 5]

Next

/
Oldalképek
Tartalom