Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-20 / 271. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz GAZPALACKOT nyomás- csökkentővel, rezsóval is veszek. Kecskemét, Reisz- mann Sándor utca 26. sza­bóék. 5752 Ingatlan TANYA 7,5 hold szőlő, gyümölcsös, kertészettel el­adó. Tázlár, I. 173. Érdek­lődni helyszínen vagy Kis­kunhalas, Széchenyi u. 125. ____________________________1357 E LADÓ Keoskemét, Kos­suth krt. 23. számú ház be­költözhetően. Érdeklődni: reggel 8—16-ig, délután 2— 4-ig._______ 5536 C SALÁDI ház beköltözhe­tően eladó. Kecskemét, Cserép utca 2/a. Érdeklőd- ni: vasárnap 9—12-ig. 5710 KETSZOBA összkomfortos, új családi ház. Orgovány, Petőfi utca 4., vasútállo­más közelében, eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Ta­bán utca 1,_____________3540 H ÁZRÉSZT vagy kertes családi házat keresünk megvételre Kecskeméten, OTP-átvállalással, fizetési kedvezménnyel. Leveleket „December 216 230” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek._________ 5708 E LADÓ város központjá­ban kettőszoba összkomfor- fortos házrész, garázzsal. Érdeklődni • hétköznap 13­876-os telefonón.________5728 E LADÓ ikervilla 260 000 Ft-ért, 580 négyszögöl kert­tel. Vétel esetén elfoglalha­tó. Kecskemét, Szentistván- város 25 f. Érdeklődni egész nap.______________________5736 E LADÓ Szigethalmon 226 négyszögöl lakótelek 40 000 Ft-ért. Leveleket „Azonnal 216 258” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­CSlt._________ 5735 H Az eladó 600 négyszögöl földdel, villannyal. Kecske­mét, Alsószéktó 30., Halasi úti iskolával szemben. Ér­deklődni vasárnap, Gyuri­séknál.___________________3486 H ÁZRÉSZ eladó. Kecske­mét, Muszáj. Üjerdő utca 12/a Érdeklődni 15 órától. ____________________________3547 E LADÓ építésre alkalmas, 450 négyszögöl szőlő, a 6-os autóbusz végállomáshoz 5 perc járásra. Érdeklődni: Kecskemét, Alsószéktó 7. Balláéknál.______________5691 E LADÓ 321 négyszögöl épí­tésre alkalmas telek. Ka- dafalubatj. a kövesút mel­lett. Érdeklődni: Kecskemét. Bagi László utca 2 sz. alatt.____________________5663 E LADÓ házrész, üzlettel öt garázs kialakítására is al­kalmas. Kecskemét, Baj- csy-Zsilinszky u. 27. 5666 KECSKEMÉTEN központon romos ház eladó. Érdeklőd­ni Kecskemét, Erzsébet körút 4., Bankáknál, 3566 KECSKEMÉT, Dankó utca 64. számú ház beköltözhe­tően eladó. ______________5614 E LADÓ szoba, konyhás házrész. Kecskemét, Dankó utca 26. szám alatt. Érdek­lődnl állandóan.________, 5665 H ÁZRÉSZ eladó, két szo­ba, konyha, melléképület. Kecskemét, Bajcsy-Zsilin­szky út 24._______________3558 B EKÖLTÖZHETŐ házrész központon, komoly vevő­nek eladó*. külön kapuval, ivóvízzel, garázzsal. Kecs­kemét, Szalvai Mihály kör­út 28/a, vaskapu._______3562 E LADÓ Kecskemét, Czoll- ner tér 48. szám alatti ut­cai házrész 2 szoba, kony­ha, előszoba, mellékhelyi­ségek beköltözhetők. Ér­deklődni : a helyszínen hét­köanap 3—5-ig.___________5715 E LADÓ Pestlőrincen egy- szoba. konyhás ház, 173 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni: Kecskemét, 13-696-as telefonon.__________________5716 SZOLNOKIHEXJYBlEN 700 négyszögöl telek, gazdasági épületekkel, fizetési ked­vezménnyel eladó. Víz. vil­lany van. Kecskemét, X. kerület, Gsilléri u. 13—15. fsz. 4. Farkasné, _______5670 5 410 NÉGYSZÖGÖL szőlő kúttal eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Körösi Csorna Sándor a. 3. Petróczki. _________________ 5672 t tszaalpAron utcai ház­rész 45 000 Ft-ért eladó. A Holt-Tiszához 200 m-re. Ér­deklődni Némethéknéi. Ti- szaalpár, Petőfi u. 46. 5678 CSALÁDI ház eladó, azon­nal beköltözhető. Kecske­mét, Szabadkai u. 12. Rend­őrfalu. Érdeklődni: 18—19 óra. 5074 Lakás EGY szóba komfortos la­kás sürgősen eladó, OTP- átvállalással, fizetési ked­vezménnyel. Kecskemét, Kertváros I. utca 6. épület 5. ajtó._________________ 3526 E GYEDÜLÁLLÓ fiatal or­vosnő bútorozott szobát ke­res. Leveleket „Orvosnő” jeligére a kiadóba kérem. __________________________3542 AZONNAL beköltözhető, széchenyivárosi I. emeleti garzonlakás eladó. Érdek­lődni : Kecskemét, Széche- nyiváros XX. épület. II. lépcsőház, III. emelet 23. ajtó, 16 órától.___________3556 Ki adO bútorozott albérleti szoba. konyhás, spejzos magánlakás Máriahegyben, Érdeklődni délután. Kecs­kemét. Széchenyiváros XXI. épület. IV. lépcsőház, III. emelet 52._________________3554 E GYSZOBÁS szövetkezeti lakás eladó. Dunaújváros, Duma sor 21. III. 3. 1835 Gépjármű 0 KILOMÉTERES Zsiguli eladó. Kecskemét, Körösi- hegy 72, Ceglédi betonút, Hojszáék. 3563 OPEL Olympia Caraván felújított motorral, olcsón eladó. Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 28. Hufnägel. ____________________________3651 I D-S rendszámú 412-es 5foszkvlc9 eladó, most mű­szaki vizsgázott. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Törökfái, vegyesbolt.________________3528 K EVESET futott, CS rend­számú, fehér színű Wart­burg de Luxé eladó. Per­cei Mihály, állami gazda­ság, Bácsalmás.___________879 G ÉPKOCSIVEZETŐT felvet szünk, aki C és E-kategó- riájú jogosítvánnyal ren­delkezik. Fizetés: megálla­podás szerint. Üj Élet Mg. Tsz Tiszakécske, Kerek­domb. _________________ 5698 T RABANT Limousine 601-es eladó, 37 666 kilométerrel. Kecskemét, Csáky utca 8­____________________________3527 M ÁSFÉL éve vizsgázott Warszawa személygépkocsi olcsón eladó. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky utca 60. 3*496 Egyéb adás-vétel ELADÖ rekamié és hálóbú­tor. Kecskemét, Kossuth krt, 23.________ 5535 K EDVES ajándéknak ame­rikai távirányítású játék­vasút eladó. Kecskemét, Rákóczi út 12. Hl. 1. Er- deklődni: 17 órától. 3512 KISIPARI pézsma bunda, igényesnek áron alul el­adó. Megtekinthető: szom­bat, vasárnap, valamint naponta 17—19 óráig. Kecs­kemét, Rákóczi város 20. ____________________________5678 I STALLÖTRAGYAT ve­szünk, nagy mennyiségben, vagonba rakva. Egyetértés Mg. Szakszövetkezet 6044. Hetényegyh&za._________ 5706 H ASZNÁLT konyhabútor és gáztűzhely eladó. Kecs­kemét, Béke fasor 49, esti órákban,_________ 5722 K ÉTÉVES üszőborjú eladó. Ballószög, in. kerület 35. Halasiéknál. _________5724 E LADOK: nagyméretű ko­lóniái íróasztal, székkel. Érdeklődni: Kecskemét, te­lefonon 11-080, 906-os mel­lék, hétköznap 9—16 óráig. ____________________________5731 AmA TI dobfelszerelés új állapotban eladó, részletre is. Kecskemét. Gárdonyi G. u. 10.______________________5689 ELADÓK: szép hálóbúto­rok, világos kombinált szekrények, konyhabútorok, rekamiék, sezlon. Kecske­mét, Vaik Bottyán u. 9. (Rákóczi út végénél.) '5630 ELADOK: bútorok, nőj ka­bátok, ágyneműk. Érdek­lődni: Kecskemét, Erkel u. 5; __________________________5605 E LADÓ 2 db sezlon, por­szívógép. nagy sütőteknő. Kecskemét. Zóla u, 4. 5723 AFRO sárgarépa takar­mánynak eladó. Kiskunfél­egyháza, Lőwy S. u. 8. 2717 NÉMETJUHÁSZ kölykök világgyőztes és Hungária babérkoszorús Champion, nyomozóvizsgás apáktól fe­kete és fekete rajzos szí­nűek eladók. Kovács Ákos, Kecskemét, Külső-Szegedi űt 17. 5713 RÖNTGEN, Nékám-bőrat- laszok, régi nagy ajtók, ab­lakok eladók. Dr. Adámfy, Szeged, Zrínyi u. 9, 1836 NAGYOBB mennyiségű nád eladó. Helvécia, Matkó 89. Dohányszárító mellett. Ba- nóék. 5738 Vegyes BÜTOROZOTT szobába szo­batársnőt keresek. Érdek­lődni: Kecskemét, Czollner tér 50. ___________________5576 F ŐTENGELY köszörülést méretre, hengerfúrást du­gattyúzást, csapágyazást vállalok. Kecskemét,* Reisz- mann Sándor u. 5/a. Gép­műhely__________________ S ZABAS-VARRÄS tanfo­lyamot indít a Városi Mű­velődési Központ, december 6-án. Jelentkezés: novem­ber 30-ig. 9-től este 18 óráig. Kecskemét, Rákóczi út 3. ___________________________5725 K ÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba, 2 személy részé­re kiadó. Kecskemét, Dan­kó utca 42.______________5632 F ENYŐK, oszlopos boró­káik, tuják, örökzöldek, díszcserjék, bokor-, futó- és magastörzsű rózsák, ki­árusítása, alkalmi vétel. Szabó Antal Kecskemét, 10-es autóbuszvégállomás, Pf.: 4813._________________3536 HOSSZÜ nylon jersey menyasszonyi ruhát köl­csön adok. Érdeklődni 16 órától. Kecskemét, Horog utca 1.________ 356-1 F ENTJARÓ beteges, idős asszony mellé keresek egyedülálló nőt, lehet nyug­díjas is. Kecskemét. Petőfi u. 15 a. özv. Bartus István­ná_______________________5712 E LVESZETT a ..Kiskunha­lasi Állami Gazdaság 35” feliratú bélyegző, használa­ta 1973. nov. 3-tól érvény­telem____________________1390 F IATAL házaspár egyedül­álló személlyel eltartási szerződést kötne lakásért, Kecskeméten. Leveleket ..Egyetértés 216 222” jeligé­re a Kecskeméti Magyar Hirdetőibe kérek._______5677 G ARZONLAKAST bérbe vennék öt hónapra. Aján­latokat Kecskemét. Szabad­ság téri benzinkúthoz ké­rek. 5710 Házasság 60 ÉVES. 168 cm magas, egyedülálló férfi keresi kor­ban hozzál''ő házias, ott­hont szerető nő ismeretsé­gét, aki megértő társ tud­na lenni. Leveleket ..Tanyai életet kedvelő 216 221” jel­igére a Kecskeméti Magvar Hirdetőbe kérek. 5676 A Kecskeméti Közúti Építő Vállalat 20fő részére munkásszállásnak keres üres szobát 1973. november 15-től 1974. március 15-ig terjedő időre iO Ajánlatokkal megkereshető: GOMBOS PÉTER, 'Ü Kecskemét, Szolnoki út 11. Telefon: 13-603 Hirdessen lapunkban! aa mm a a aa keresünk aa la aa aa aa aa bútorgyártás céljára 1973. év végéig, illetve 1974. év első negyedévére. SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT KECSKEMÉT, SZEGEDI ÜT 4. TELEFON: 12-546/22 mellék. ÜGYINTÉZŐ: BÓNA TIBOR. aa ■ a mm ■■■•a■■■*•■■■■■ aiBaiaaaaaaaaaaaaaa aiaaaaaiaaaaaa aa aaaaaáaaaah aa 5570 a a ■ a aaaaaaaa aaaajiaaa­Munkaalkalom KŐMŰVESEKET felveszünk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni sze­mélyesen. városföldi Petőfi Tsz Hel­vécia, Matkó 232. Cjszászi Kálmán építésvezetőnél. 1839 NYUGDÍJAST éjjeliőrnek felvesz KO- HUSZ-kirendeltség. Kecskemét, Szol­noki út 35. 5390 A ^ KALOCSAI Fém- és Villamosipari Vállalat felvételre keres gyakorlott mérlegképes könyvelőt, valamint gé­pésztechnikust és üzemmérnököt. 803 A KISKUNHALASI Vörös Október Mg. Tsz Babó-tanyai központjába férfi alkatrészraktárost keres, képe­sítéssel rendelkezők előnyben. 1373 NŐI munkást könnyű munkára — férfit, szikvíztöltéshez felveszek. Kecs­kemét, Lugossy István u. 5. 3559 TAKARÍTÓNŐT felvesz a DÉMASZ Lajosmizsei Kirendeltsége. Jelentke­zés: DÉMASZ Lajosmizsei Kirendelt­ség, Dózsa Gy. út 59—61. 5680 ÓBUDAI Hajógyár Budapest, in. Ha- jőgyársziget felvesz portásokat, őrö­ket. 1837 A KECSKEMÉT és Vidéke Sütőipari Vállalat felvételre keres vezetői mun­kakörbe automatikus vezérlésű be­rendezések kezelésében jártas villa­mosipari technikumot, vagy főiskolát végzett személyt, valamint képesítés­sel rendelkező könyvelőt és általános adminisztrátort. Érdeklődni a vállalat központjában: Kecskemét, Szolnoki u. 23—25. 1854 l!lllllllllllllllllll!!lllllll!llllllllllll!l!ll!llllllll!lll|||||ill|||||!l|||||íl||||| Olvassa, terjessze lapunkat! KÖZLEMÉNYEK A DÉMASZ értesíti a lakosságot, hogy Lajosmizsén a Szociális Otthon számára létesített 20 kV-os légvezeté­ket és transzformátorállomást fe­szültség alá helyezi 1973. november 2l-én. Fenti időponttól a létesítmény érintése és megközelítése életveszé­lyes és tilos! 5726 köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk, mind­azoknak, akik jóságos édes­anyánk, özv. Csáky Ferencné Borbély Veronika temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvéttáviratot küldtek, gyá­szunkban velünk voltak. Gyászoló Kovács Lászlóné. 5717 Munkaalkalom GYAKORLOTT gyors- és gepírónőt, valamint betanított és segédmunkára 18 évüket betöltött férfi és női mun­kavállalókat, valamint nyugdijas kályhafűtőt felveszünk. Petőfi Nyom­da, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 1818 BÁCSKA Építő és Ipari Szövetkezet kecskeméti részlege felvételre keres: kőműveseket, segédmunkásokat és kubikosokat. Jelentkezés: Kecskemét, Marx tér 13. sz. építkezésen. 5101 ADMINISZTRATÍV munkára férfi dolgozót könnyű- és nehézgépkezelő­ket felveszünk. Jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzem Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 20. 5524 CSÉVÉLÖNÖKET 3 műszakba felve­szünk. Magyar Pamutipar, Kiskunha­las, Körösi út 19. 1371 FÉMMUNKÁS Vál­lalat Kecskeméti Gyára felvételre ke­res középfokú vég­zettségű személyeket programozói és kooperátori munka­körök betöltésére. Jelentkezni lehet a gyár személyzeti osztályán, Kecskemét. Izsáki út 2—6. 5587 POLIPAX tejcsomagoló gépünkhöz műszerészt, valamint gépipari techni­kust felveszünk. Kalocsai Tejüzem. ' 793 GYORS- és gépírót azonnali belépés­sel felveszünk. Megyei kereskedelmi vállalathoz. Leveleket „Precíz munka 216 201” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérünk. 5697 IPARI szövetkezet bajai telephellyel pályázatot hirdet raktárvezetői mun­kakör betöltésére. Részletes önélet­rajzot „3500” jeligére a Bajai Hirde­tőbe kérjük beküldeni. 877 FÉMMUNKÁS Vál- afMBk lalat Kecskeméti /* Gyára azonnali fel- vételre keres férfi immmumOK munkaerőket alap­anyagbeszerzői, őr és szállító rakodó- munkás munkakör­be. Jelentkezés és bővebb felvilágosí­tás a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Izsáki út 2—6 5682 A VÁROSGAZDÁLKODÁSI Vállalat felvételre keres kazánfűtőket. Jelent­kezés a vállalatnál, Kecskemét, Mű­kert 9. sz. 5737 A BKM. ÉPSZER Vállalat bajai és közvetlen Baja körzetében levő mun­kahelyekre jő kereseti lehetőséggel felvesz kőműveseket, ács-állványozó­kat és építőipari segédmunkásokat. Jelentkezni lehet a Bajai II. sz. Fő- építésvezetöségen, Baja, Kolozsvár űt E sz- 5738 AZONNAL felveszünk segédmunkáso­kat, belső anyagmozgatásra, állandó nappali műszakba, heti 5 napos mun­kaidővel. Egy helyről 5—8 fő jelent­kezésénél Vállaljuk a csoport be- és hazaszállítását 35 km távolságig je­lentkezni lehet: Kőbányai Könnyű­fémmű Alumíniumpigment Gyáregy­sége Kecskemét, Matkői út 7. 5734 KECSKEMÉTI Parkettagyár (Kecske­mét, Halasi u. 10.) felvételre keres azonnali belénéssel gőz-víz-, csősze­relő szakmunkást. Fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés: a gyár mun­kaügyi osztályán. ‘ 5637 TAKARÍTÓNŐT napi 4 órára felve­szünk. Jelentkezéseket „Megbízható 216 153” jeligére a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérünk. 5608 FELVÉTELRE keresünk 5—10 éves gyakorlattal házi vasosztályvezetö és helyettesi munkakörben érettségizett szakembereket. Ajánlatokat írásban „Konyhafelszerelés 216 220” jeligébe a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe ké­rünk. 5675 FELES kertészt keresünk felvételre. Egyetértés Mg. Szakszövetkezet, Hc- tényegvháza. 6707 SZERZŐDÉSSEL kisegítő raktári és adminisztratív dolgozókat felveszünk. Elektrometál Telepe. Ke-skemét, Ha­lasi út 12. 5729 GANZ-MAVAG Kiskunhalas! Gyár­egysége felvételt hirdet, fcstőműbe- U'ébe művezetői állás betöltésére. Kö­zép- vagy felsőfokú végzettségűek e'cnvhm részesülnek. Besorolás meg­állapítása képzettségnek megfel-Icmi a kollektív szerződés szeri-* törté"i'-. Jelentkezés a gyáregység személyzeti vez-tőiénél. 1391 SPORT* SPORT . . . ó MEGYEI LABDARÜGÓ-BAJNOKSÁG Hajós nyerte a középmezőny rangadóját Bácsalmás—Gábor Á. SE 4:2 (2:1) Bácsalmás 300 néző. vezette: Zsigó. A 25. percben Weber révén szereztek vezetést a bácsalmásiak. 1:0. A 27. nercben ismét Wéber talált a hálóba, maid a 44. perc­ben Gulyás szépített. 2:1. Az 57. percben Gulyás góljával egyenlí­tette a Gábor A. SE). 2:2. A 70. percben Futó. majd a 79. percben Zsemberi volt eredményes. 4:2. Jók: Wéber. Turcsányi. Futó, il­letve Gulvás. Szál. Hajós—Vaskút 2:1 (1:0) Vaskút. 200 néző. vezette: Dobra. Közepes színvonalú mérkőzésen a lelkesebben látszó vendégcsa­pat megérdemelten nyert. Góllö­vők: Pancsics Schön, illetve Pa- latiszki. Jók: Balogh. Bagó, illet­ve Palatinszki. Ifjúsági eredmény: 2:2. Iviskunmajsa—Tiszaalpár 2:1 (2:0) Kiskunmaisa. 50 néző. vezette: Vereb. A jól játszó kiskunmajsai csa­pat az első félidőben vezetést szerzett. Szünet után a tiszaalpá- riak támadtak többet, de egyen­líteni nem tudtak. Góllövők: Trenka. Hornvák. illetve Kanalas. Jók: Halász (a mezőny legjobb­ja). Ditrich. Trenka. illetve Hati- cza. Kamasz. Ifjúsági eredmény: 9:2 Tisza- alpái^ javára. Soltvadkert—Izsák 2:0 (1:0) Soltvadkert. 250 néző. vezette: Kávai. A soltvadkerti csapat kezdett jobban és a 15. percben Mészá­ros révén megszerezte a vezetést. 1:0. A 80. percben Sörös góljával alakult ki a 2:0-ás végeredmény. Jók: Viszkok (a mezőny legjobb­ja). Mészáros, illetve Mezei I., Mezei II. Ifjúsági eredmény: 4:1 Solt­vadkert iavára. Tiszakécske—Radnóti SE 5:2 (2:1) Tiszakécske. 300 néző vezette: Gerőházi. Az 5. percben Szőllősi révén a Radnóti SE szerzett előnyt, 0:1. A 9. nercben Bravik fejelt a há­lóba. 1:1. A 38. nercben Boros volt eredményes. 2:1. Az 50. perc­ben Bravik. majd az 56. és a 70. percben Boros lőtt gólt. 5:1. A 75. percben Litovszki törlesztett 11-esből. 5:2. Jók: Boros (a me­zőny legjobbja), Bravik, ParádI, illetve Mag. Tavasz. Ifjúsági eredmény: 3:1 Tisza­kécske iavára. Kecskeméti Fémmunkás— Érsekcsanád 1:0 (0:0) Kecskemét 100 néző. vezette: Gyökér L. A kecskeméti csapat csak ne­hezen tudta kiharcolni a győzel­met a mindvégig védekező ellen­felével szemben. Góllövő: Bakos. Jók: Bakó. Kovács. Kállai II., Bakos, illetve Tüske. Geiger. Ifjúsági eredmény: 7:2 Érsek­csanád javára. Kunszentmiklós—Fájsz 1:0 (1:0) Kunszentmiklós. 500 néző, ve­zette: Baán. Nagy iramú mérkőzésen meg­érdemelten nvert a kunszentmik- lósi csapat. Góllövő: Patay. Né­met, Bérces, illetve Kráczer, Ró­nai. Kovács. Ifjúsági eredmény: 2:1 Kun­szentmiklós iavára. Tompa—Kun Béla SE 1:0 (1:0) Tompa, 400 néző. vezetté: Nagy L. Változatos, nagy iramú mérkő­zésen megérdemelt győzelmet aratott a tompái csapat. Góllövő: Füredi. Jók: Füredi (a mezőny legjobbja). Bartha. illetve Szabó, Agárdi. ifjúsági eredmény: 1:0 Tompa javára. A megyei I. o. állása 1. Soltvadkert 14 10 1 3 42-18 21 2. Fájsz 14 8 3 3 21-11 19 3. Tompa 14 9 1 4 22-15 19 4. Ksz.miklós 14 8 2 4 35-27 18 5. Kun Béla 13 6 2 5 21-16 14 6. Gábor A. SE 14 6 2 6 20-16 14 Bácsalmás 14 5 4 5 20-16 14 8. Hajós 14 5 4 5 24-23 14 9. K. Fémmunkás 14 6 2 6 20-20 14 10. Vaskút 14 6 2 6 23-24 14 11. Tiszaalpár 14 6 1 7 17-17 13 12. Radnóti SE 13 5 2 6 24-25 12 13. Izsák 14 4 4 6 17-18 12 14. Tiszakécske 14 5 1 8 26-42 11 15. Érsekcsanád 14 2 3 9 20-33 7 16. Kk.majsa* 14 2 2 10 12-35 4 Megjegyzés; A *•-gal jelzett csapat­tói 2 büntetőpont levonva. Patocska ötödik Rotterdamban befejeződött a művészi torna világbajnokság összetett versenye. Az első helyen, nagy meglepetésre, holt­verseny alakult ki a bolgár Gigova és a szovjet Sugorova kö­zött, miután Sugorovának az első napról kéttized pontot jóvá­írtak a karikagyakorlata után. Patocska Mária nem tudta megtartani előkelő második helyét, végül ötödikként végzett. összetettben világbajnok: Maria Gigova (Bulgária) és Galima Su- gurova (Szovjetunió) 37,85— 37,85 pont, 3. Krasenyinnyikova (Szovjetunió) 37,80, 4. Filipova (Bulgária) 37,15, 5. Patocsak Má­ria (Magyarország) 37,05, 6. Ro- beva (Bulgária) 37,00 pont. Buzogánygyakorlat. Világbaj­nok: Galima Sugurova (Szovjet­unió) 13,55, 2. Krasenyinnyikova (Szovjetunió) 18.43, 3. Gigova (Bulgária) 18,25. 4. Klingerova (Csehszlovákia) 18,15, 5. Patocska Mária (Magyarország) 17.90, 6. Krenova (Csehszlovákia) 17,45. Karikagyakorlat. Világbajnok: Maria Gigova (Bulgária) 19,50, 2. Filipova (Bulgária) 19,20. 3. Robeva (Bulgária) 19,15, 4—5. Patocska (Magyarország)—Kra­senyinnyikova (Szovjetunió 19,05 —19,05, 6. Csje Mjung Sim (Ko­reai NDK) 18,70. Labdagyakorlat. Világbajnok: Galima Sugurova (Szovjetunió) 19,70, 2. Krasenyinnyikova (Szov­jetunió) 19,45, 3. Robeva (Bulgá­ria) 19,10, 4. Gigova (Bulgária) 19,05, 5. Filipova (Bulgária) 19,00, 6. Patocska (Magyarország) 18,75. Szalaggyakorlat. Világbajnok: Galima Sugurova (Szovjetunió) 19,35, 2. Krasenyinnyikova (Szov­jetunió) 19,25, 3—4. Gigova (Bul­gária) és Safrova (Szovjetunió) 19,10—19,10, 6. Filipova (Bulgá­ria) 18,75. A csapatgyakorlat döntőjében a Szovjetunió győzött 37,50 pont­tal. MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola-Tv. Matematika. (Alt. isk. 5. outi.) A há­nyados váltoáÉMi. 9.00: Énekeljünk együtt! Sze­génylegény vagyok én. 9.05: Olvasás. (Alt. isk. 3. oszt.) A kolozsvári bíró. 11.05: Földrajz. (Alt. Isk. 5. oszt.) A Kisalföld és a Dunántúli-középhegység. 11.55: Matematika napközisek­nek. (Ált. isk. 7. oszt.) Szorzás és osztás közelí­tő értékű számokkal. 13.35: Matematika. (Ism.) 14.30: Énekeljünk együtt. (Ism.) 14.35: Olvasás. (Ism.) 16.25: Földrajz. (Ism.) 17.28: Hírek. 17.35: Zsebtévé. 18.10: Ki minek mestere? A számítástechnika új alkal­mazói. I. adás. 19.10: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Polgár András: A fűtő. Tévégroteszk. 20.50: Játék a betűkkel. 21.55: Iszlám. Olasz tévéfilm­sorozat. VII. rész: Békés hódítások, háborús hódí­tások. (Színes.) 22.15: Tv-hfradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR: 20.00: A Körszínház mutatta be: Dante: Isteni színjáték. Költemény három felvo­násban, felvételről. Az előadás 'előtt: Kazimir Károly bevezetője. KOSSUTH 8.20: Részletek Rodgers filmze­néjéből. 8.36: Harsan a kürtszó! 9.11:Rameau: Pygmalion. Egy- felvonásos opera. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Romantikus zene. 11.37: Az óra. Nagy Lajos novel­lája. 12.20: Ki nyer ma? játék és mu­zsika tíz percben. 12.35: Melódiakoktél. 13.45: Törvénykönyv. 14.00: Gyalog Magda népdalokat énekel, Sára Ferenc furu­lyázik. 14.16: Imre elintézi. Sásdi Sán­dor rádiójátéka (ism.) 14.47: Éneklő Ifjúság. 15.10: Liszt-dalok. 15.24: Rádióiskola. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Közelebb Európához. 16.15: Brahms: Változatok egy Haydn-témára 16.39: Csokonai Vitéz Mihály. Barta János előadássoro­zata VHI. rész. 17.05: Járóka Sándor népi zene­kara játszik. 17.30: Kérdőjelek a mexikói in­dián kultúrában. 17.45: Hallgassuk együtt! 18.30: A Szabó-család. 19.25: Töltsön egy órát kedven­ceivel. 20.25: Mókák, hősök, félistenek és eszmék. 21.18: Simándy József operett­dalokat énekel. 21.33: Haydn: D-dúr „Londoni** szimfónia. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Liszt: A munka himnusza. 22.40: Mi dolgunk a világon? (ism.) 23.00: Könnyűzene éjfélig. 0.10: Hí'rfamüvek. PETŐFI 8.05: Zenekari muzsika. 9.03: Népdalcsokor. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Zúgjon dalunk, miként a fergeteg! 12.36: Barokk operaáriák. 13.03: Szervezetünk sugárvédel­me. Beszélgetés. 13.18: Keringők. 13.30: Szemtől-szembe anyanyel­vűnkkel . .. (ism.) 14.00: Kettőtől-hatig . . . 18.10: Bécstől Bécsig. Beszélge­tés. 18.40: Egv kiállítás képei. 19.05: a Belügyminisztérium DUNA Művészegyüttesé­nek népi zenekara látszik. 19.27: Üj könyvek (ism.) 19.30: Jóestét, gyerekek! 19.35: Kapcsoljuk az Erkel Szín­házat: A Szombathelyi Szimfonikus zenekar hangversenye. Kb.: 21.30: „Kiáltunk emberibb vilá­got”. a szocialista költé­szet nagyjai (ism.) Kb.: 22.25: Nóták. 23.15: Rettegett Iván. Részletek Bizet operájából. 3. MŰSOR 18.10: Iskolarádió. Orosz társal­gás kezdőknek. 6. lecke (ism.) 18.25; Magyar zeneszerzők. 19.00: Ludovic Spiess és Beverly Sills énekel. 19.40: Agyműtét mikrofonközei­ben (ism.) 20.33: A Montreauxi Nemzetközi Dzsesszfesztivál felvételei­ből. 21.05: Schumann-művek. 22.00: A Syrius-együttes műso­rából. 22.15: Beethoven: Hegedűver­seny. TOTO 1. MÁV DAC—Komló 2 0:1 2. Szekszárd—Pénzügyőr 1 3:2 3. Eger—Békéscsaba X 0:0 4. Oroszlány—olajbányász 1 2:0 é. Izzó-^BVSC 2 1:2 6. Kisterenye—Kazincb. 2 0:3 7. SKSE—Miskolc 2 1:3 8. BVTSK—Volán X 3:3 9. Cagliari—Bologna X 0:0 10. Cesena—Lazio X 0:0 11. Fiorentina—Napoli X 1:1 12. Lanerossi—Milan X 1:1 13. Sampdoria—Torino 4*1 X 1:1 14. ÉPGÉP—Rudabánya 2 2:3 A l 46. heti totónyeremények az ille­ték ’evonása után a következők: 13 találatos szelvény 1 darab, a nye­reménye: 808 009 forint. 13 plusz 1 ta- lálatos szelvény nem volt. 12-es 90 darab, nyereményük egyenként 5985 forint. íl-es 1330 darab, nyereményük egyenként 405 forint. 10 találatos 10 048 darab, nyeremények egyenként 80 forint. A ü. hétre átmenő jutalom­összeg 3714 07i.’ forint. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. (MTT)

Next

/
Oldalképek
Tartalom