Petőfi Népe, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-03 / 180. szám

Apróhirdetések . apróhirdetések . apróhirdetések • apróhirdetések Ingatlan SAROKVILLA, pincével, nagy mellékhelyiséggel, 1)60 négyszögöl telekkel eladó. Kecskemét. Volkertelep, xvm. utca 13. szám (új osztás). _________________1309 T ANYA, kétrendbeli lakás­sal, 800 négyszögöl barac­kossal eladó, kövesúttól, buszmegállótól 15 percre. Ballószög 62., Kiskőrösi út, Pintér Istvánné,_________1286 E LADÓ tanya, kétrendbeli beköltözhető lakással, ál­lattartásra alkalmas, 800 négyszögöl telekkel, a vá- ■ost.Jl 4 km-re. Kecskemét, Reiszmann S, u, 3, 3533 AZONNAL beköltözhető la­kónélküli ház eladó. Kecs­kemét, Cigány János u. 30. Érdeklődni 13 óra után. ____________________________1322 K ECSKEMÉT. Munkácsy u. 22. szám alatt épülő, I. emeleti társasházrész ga­rázzsal eladó. Építkezés kezdete: 1973. m. negyed­év. Érdeklődni lehet ll-976-os telefonon,_____1347 E LADÓ romos épület. Ér­deklődni lehet Kecskemét, •Lenin tér 8. in. 15. alatt., egész nap.________________3648 E LADÓ 929 négyszögöl sző­lő épülettel. Villany van, buszmegálló mellett. Érdek­lődni : Kecskemét. Epres­kert u. 29,________________1348 H ÁROMSZOBAs családi ház eladó. Kecskemét, Jász u. 2/a. Érdeklődni szombat, vasárnap egész nap. Más- napokon 17 óra után. 3840 ELADÓ ház Kecskemét Ti­zedes utca 8. Érdeklődni: 1—6-lg,________________3632 KÉTSZOBÁS félkész ház megosztva eladó, villany Van, négyszáz négyszögöl szőlővel. Ugyanott kettő­száz négyszögöl terület, hobbykertnek. ötezer fo­rintért eladó. Homokbányái megállóhoz tíz percre. Kecskemét, Alsócsalános 4. Tóth.___________________ 1228 B EKERÍTETT hobbykert kúttal eladó. Érdeklődni Kecskemét. Szegedi Lajos u. 11a.______._____________3723 E LADÓ teljesen beköltöz­hető ház. Kecskemét, Lőwy Sándor utcában. Érdeklőd- ni Jókai u. 10.__________3715 E LADÓ ház beköltözhetően, villanyvilágítással, szőlővel Helvécián. Érdeklődni le­het: Kecskemét, Sallai Im­re u. 4. rv. emelet 15. Kis- •sék,________________________3712 K ÉT szoba, konyhás. für­dőszobás, spejzos ház el­adó. Kecskemét, Kassai u. «. sz.______________________1377 U TCAI, leválasztott házrész eladó. Érdeklődni hétköz­nap négy órától. Kecske- mét Cigány J. u, 22, 1376 KERESEK megvételre Kecs­keméten kertes, beköltöz­hető kis házat. Leveleket ^Ceglédi út környéke 208 979” Jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek.____________________3680 E LADÓ házrész, azonnal beköltözhető. Érdeklődni Kecskemét, Liliom u. 13. 1356 KÉTSZOBÁS komfortos, kertes szegedi családi há­zamat elcserélem egyszobás komfortos kalocsaira. Ér­deklődni lehet: Kalocsa. Tóth Mike út 67._________740 H OBBYKERT Korhánközön eladó. Érdeklődni Kecske­mét. Rákóczi úti sportbolt­ban_______________________3716 E LCSERÉLEM belsőportás szoba. konyha, előszoba, mellékhelyiséges házrészem hasonlóért Érdeklődni va­sárnap 8—18 óráig. Kecske- mét. Sziget utca 18, 3732 AZONNAL beköltözhetően eladó kétszobás fél házrész. Kecskemét. Széchenyi krt. 47. Dakó._______ 3720 E LADÓ ház beköltözhetően. Kecskemét. Bethlen krt. 39. Érdeklődni a helyszínen szombat, vasárnap délután 3—5-ig._____________________3731 ELADÓ príma 215 négy­szögöl szőlővel, kertes ház lakáscserével. Érdeklődni Kecskemét Csongrádi út 49. Némethék.____________3736 E LADÓ tanya, 800 négy­szögöl földdel, beköltözhe­tően. Kecskemét. Kisfái 141. Kovács Pál._______________3737 2 05 NÉGYSZÖGÖL vlllate- lek alappal, lakható épület­tel. építési engedéllyel el­adó. Érdeklődni lehet a helyszínen mindennap, dél­után 5 órától. Kecskemét, Hunyadiváros Czollner köz 41. 3690 HÁZ. sok mellékhelyiséggel (pince, padlás. kamrák) 270 négyszögöllel eladó. Iro­dának, raktárnak is alkal­mas, város belterületén. Magó Kecskemét, Szalval Mihály krt. 14, __________3752 A ZONNAL beköltözhetően eladó. 800 négyszögöl terű- l létén szoba, konyha, kam­ra, spejz, veranda, nyári­konyha. istálló és mellék- helyiségekből álló ház. Tö­rőkfái 114. (Fehértó-felső vasútállomással szemben, sárga ház.) ________________3704 K ECSKEMÉT. Fürdő utca 24. számú, új melléképület lebontásra eladó. Erdeklőd­ni délután 4 óra után.___3703 E LADÓ Csóka u. 35. számú elfoglalható, kertes családi ház. Érdeklődni: Kecske­mét. Baj csy-Zsilinszky u. 22. sz. alatt. _____________1326 E LADÓ háromszobás. új családi ház, 900 négyszögöl telekkel. Hetényegyháza központjában. Leveleket ..Október” Jeligére a kiadó­hlvatalba kérek._________1359 E LADÓ kertes villa lakóval, egy szoba kivételével be­költözhető. Kecskemét. Miklovicsfalu. III. u. 14. sz ____________________________1379 E LADÓ üzlet Kecskemét. Pesti betonút mellett.- (Autóspresszó), tsz-nek. vagy magánosnak.. Érdek­lődni kecskeméti piacon. Szabó-féle üzletben. Vörös- nénél, csak délelőtt, 1370 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó. Kecskemét, Zöld­fa u. 110. 1334 KÖZPONTON nagyméretű komfort nélküli, KIK-laká- som kisebbre cserélem, garzonra, vagy magánla­kásra. kertes is érdekel. Kecskemét. Batthyány u. 30. Érdeklődni szombat és vasárnap este 4—3-ig. 3664 ELCSERÉLEM harmadik emeleti, kétszoba összkom­fortos, gázfűtéses, szövet­kezeti lakásom, földszint, vagy I. emeletire, meg­egyezéssel. Árpád körút, t Lenin tér előnyben. Nagy János, Kecskemét, Lenin tér 6. rrr. em. 46._______3660 E LADÓ másfélszobás szö­vetkezeti lakás. Garzont beszámítok. Érdeklődni dél­után 5—7-ig. Kecskemét, Kada E. u. 9. Vili. emelet. 196. Gulyás. __________3598 K ERTES házban levő. egy. vagy kétszobás lakást ugyanilyen összkomfortosra cserélek, idősebb házaspár­ral. Kecskemét, Cédulaház u. 6. 1360 Gépj r • r rr armu Lakás SZÖVETKEZETI lakást vennék, most átadásra ke­rülőt. Válaszokat ..Kész­pénz” Jeligére a kiadóhi­vatalba kérek. 1351 EGYÉVES Zsiguli-kiutalás átadó. Molnár Ferenc, Kecskemét. Matkói út 41. Rendőrfaln.______________3700 C O-S Trabant eladó. Kecs- kemét. Csóka u. 12. 1341 601-ES Trabant gépkocsi eladó. Kecskemét. Bethlen krt. 44, este 4—6-ig. 3733 BOGARHATÜ Warszawa olcsón eladó. Kecskemét. Arpádváros 10 a. MEH-te- lep mellett,______________1363 6 00- AS Trabant személygép­kocsi, Jó állapotban eladó. Érdeklődni délután 5-től. Kecskemét. Kemény Zs. u. HL ________________________3719 I B-S fehér Zastava 790-es eladó. Kecskemét, Akácfa utca 1, sg._______________ 3727 B URKOLT Simson motor- kerékpár eladó. Kecskemét. Benke J. u. 2._________3J36 S ÜRGŐSEN eladó Zsiguli 12 000 km-rel. Kecskemét. Sétatér utca 32,_____ 3747 t B-S 601-es Trabant Limou­sine eladó. Érdeklődni 5— 7-ig. Kecskemét. Kada Elek u. 9. VIII. emelet 156. Gu­lyás,___________3559 C T-ÉS eONes Trabant Com­bi eladó. Érdeklődni hét­köznap 18 óra után. Kecs­kemét. Budaihegy 134. Mé­száros József. (Vacsi köz felől).____________ 3701 M B 1000-es Skoda ió álla­potban elgdó. Érdeklődni Kecskemét. Kossá István sétány 35, ______________3757 Ü JSZERÜ állapotban IK-s Trabant eladó. Baja. Sza- mueiv u, 79.___________ ssn G ARÁZSBAN tartott tori­nói Fiat 600-as eladó. Kis- kecskemét. Kertész u. 3. __________ 1277 6 01- es felújított motorú' Trabant eladó. Kecskemét. Halasi út 15, II. 23. 1365 FIAT Topolinó (műszaki vizsgázott), olcsón eladó. Megtekinthető augusztus 4-én. 5-én. Kecskemét. Kül- Ső-Szabadság út 17, 1364 MOST műszaki vizsgázott 900-as Wartburg eladó Ér­deklődni lehet du. 3 órától. Kecskemét, Talfája u. «. 1375 IZS oldalkocsis motorke­rékpár. most vizsgázott, el­adó. Kiskunmajsa, Tisza u. 2. 1666 Egyéb adás-vétel KÖNN"YÜ gumiskocsi el­adó. Kecskemét, Vágó ik. 2._______ 1346 E LADÓ mindenórás hat­éves tehén. Érdeklődni Kecskemét, Borbás 75. Var­ga Sándor.______________38719 E LADÓ: fürdőkád csapte­leppel együtt, tűzhely, vas­ágy. kétaknás. zománcos kályha, rézüst. Kecskemét. Ady E. u. 12.___________3685 G AZPALACKOT vennék nyomáscsökkentővel. Kecs­kemét. Széchenyi körút 88. Vargáék._________________1358 M ODERN mély gyermek- kocsi. megkímélt állapot­ban eladó. Kecskemét, Dár­dai telep. II. utca 5. délután 3- órától.____________ 3686 3 HÓNAPOS fehér, vemhes hússertések eladók; Kecs­kemét. Kőrösihegy 64. Be­ra Miklós._______________3725 O LASZ vagy osztrák gyer­mekkocsit veszek. Kecske­mét, Kada E. u. 9. VII. em. 142._______________________3721 G ÁZPALACK rezsóval, nyo­máscsökkentővel eladó. Ér­deklődni Kecskemét. Taxi­állomás. Szabadság tér. Pintér. _______ 3729 ELADÓ központi fűtéshez meleg víz tároló és különféle szerelvények. Kecskemét. Kandó Kálmán út 13, 1339 4 DB vemhes sertés eladó. Kecskemét. Semmelweis Te­nác u, 3. Kiss,__________3711 S ZÜRETELÖKAD 10 hekto­literes. használtan eladó. Dunavecse. Zrínyi u. 17. ___________________________1158 J Ó állapotban levő konyha­bútor. Kalor kályha. 50 li­teres rézüst eladó. Kecske- mét. Bem u. 1*9. sz. 1372 ELADÓK: gázpalack kétka- rikás. fehér gáztűzhellyel. Kalor kályhák, haióbőrönd, befőttesüvegek. tv-antenna. és konyhaszekrény. Kecs­kemét, Kádár u. 8. Köves. __________________________1374 E LADÓ M—6-os Diesel ker­ti traktor, pótkocsi, talaj- maró. eke. fűrész. Kecske- mét, Bánffy u, 22. 3728 ELADÓ 20 mázsáig bíró munkagép. — Érdeklődni Kecskemét. Alsószéktó 130. (Korhánközi úton.)_____3738 V ÍZSZIVATTYÜ. benzin, vagy villanymotorral eladó. Kecskemét, Boldog u. 2. Füvessi. y<49 ELADÓ bőtejelő fekete te­hén. F. Lászlófalva. Hori út ’ 8. Vincze. _______________3743 E LADÓK: szép hálóbúto­rok. konyhabútorok, elő­szobafal, rekamiék. sezlon, 3 ajtós szekrény, konyha­bútort veszek. Kecskemét. Vak Bottyán u. 9. (Rákóczi- út végénél.)__________ 3594 V ÁLYOG kapható. Kecske­mét. Bem utca 20. Vörösék ________________ 3697 J Ó állapotban levő. reka- mié eladó. Érdeklődni Kecskemét. Csongrádi utca 23- Bendééknél._________3753 S ALAK BLOKKTÉGLA eh­adó. Kecskemét. Kertváros VI. u. 6. 3707 Munkaalkalom GYORS- és gépírónőt felvesz az 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség. Kecskemét, Villám István u. 6. 3^75 BACS megyei Lapkiadó Vállalat Kecs­kemét, Szabadság tér 1/a vizsgázott kazánfűtőt. Marabu 8-as kazánokhoz állandó munkára ^felvesz. Központifü- -szerelő, lakatos, vagy villanyszere­lő szakképesítéssel is rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet hétfó, szerda, csütörtök 8—11 óráig, a gond­noknál. x A RÁCS-KISKUN megyei Építési és Szerelőipari Vállalat felvesz „D”-ka- tegóriájú képesítéssel rendelkező gép­kocsivezetőket. Jelentkezés a vállalat gépészeti osztályán. Kecskemét, Tatár sor 1 a. 3343 FELVÉTELRE keresünk villanyszerelő szakmunkást, segédmunkásokat, va- laminí 4 órás elfoglaltságú takarító­nőt. Érdeklődni a vállalat munkaügyi csoportjánál. Kecskemét, Szegedi út 4- 3754 TAKARÍTÓNŐT veszünk fel azonnali - belépéssel központunk gyógyszerrak­tárába. Jelentkezés: Kecskemét, Izsá­ki u. 8. sz. alatt, raktárvezetőnél. 3773 KERESKEDŐ szakmunkás és raktári segédmunkás, férfi vagy női munka- vállalókat felveszünk. AMFORA- üVÉRT, Kecskemét, Széchenyi tér 15. 3742 HELYBELI munkára szobafestő-má- zoló szakmunkásokat, valamint kő­művesek mellé segédmunkásokat fel­veszünk. Jelentkezés: Kecskemét, Bocskai u. 11. sz. 3709 KECSKEMÉT Város Legeltetési Bi­zottsága azonnali alkalmazással fel­vesz kocsist. Érdeklődni lehet Garai u. 7 a alatt. 1380 KADARSEGÉDET állandó munkára felveszek. Mallár, Kiskunfélegyháza, Lőwy Sándor u. 15. J696 CSASZARTÖLTÉSI Kossuth Mg. Tsz kotrógépvezetőket azonnali belépéssel felvesz. Érdeklődni a tsz irodájánál, Császártöltés, Kossuth u. 126. sz. Tel.: ^3- 1164 BACS megyei Lapkiadó Vállalat Kecs­kemét, Szabadság tér 1 a kisegítő ta­karítónőket felvesz. Jelentkezni lehet mindennap 8—11 óráig, a gondnoknál. x KISKUNFÉLEGYHÁZI Építőipari Szö­vetkezet épületgépész technikust ve­zető munkakörbe felvesz. Bérezés: megegyezés szerint. 44 órás munka­hét. Jelentkezés: Kiskunfélegyháza. Szabadság tér 7. J172 SEGÉDMUNKÁST felvesz a Bács- Kiskun megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat. Jelentkezés a vállalat sze­mélyzeti vezetőjénél. Kiskunfélegy­háza, Wesselényi u. 1. 1708 ÁLTALÁNOS lakatost, ív- és lánghe­gesztőt, valamint segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezni lehet: Vas­Fémipari Ktsz. Kiskunfélegyháza, Al­pári út 5. Tőthné. 1705 BACS megyei Lapkiadó Vállalat Kecs­kemét, Szabadság tér l a vizsgázott nyugdíjas kisegítő kazánfűtőt Marabu 8-as kazánokhoz meghatározott időre felvesz. Jelentkezni lehet: hétfő, szer­da. csütörtök 8—11 óráig a gondnok- nál. v GYAKORLOTT ív- és lánghegesztőket Jó kereseti lehetőséggel felvesz a Pe­tőfi Mg. Tsz Kiskunfélegyháza, Izsáki ut- 17Ó6 IRODAI takarítónőt, valamint betaní­tott munkára nőket felvesz a Petőfi Nyomda, Kecskemét. Külső-Szegedi üt. 116g FONODÁI munkára felveszünk fonó szakmunkásnőket és 16 évet betöltött nőket betanulónak. Betanulási idő 1 hónap. Bérezés: betanulási időre 1200 Ft. Kéthetenként szabad szombat. Vi­déki dolgozók részére szállást és ágy­neműt biztosítunk. Bővebb felvilágo­sítást levélben adunk. Cím: Pamut­textilművek Budai Gyára V telep 1113. Budapest, XI., Bocskai u. 90.’ Munkaügyi osztály. 1121 A BÁCSKA Ktsz építésvezetősége fel­vételre keres kubikost vagy kubikos­brigádot, építőipari segédmunkáso­kat, rakodókat, éjjeliőröket és ácso­kat. Jelentkezés Kecskemét, Marx tér 13. számú építésvezetőségen min­dennap reggel 8—16 őráig. Fizetés megegyezés szerint. 2941 A BACS-KISKUN megyei Tanács Kórháza pályázatot hirdet gazdasági osztályvezetői állás betöltésére, 1973. szeptember 1-gyel. Pályázati feltéte­lek: közgazdasági egyetem, vagv számviteli főskolai végzettség. Fizetés megegyezés szerint. 1128 FELVÉTELRE keresünk kőműves szakmunkásokat, térti segédmunká­sokat. anyagmozgatói munkakörbe. Bérezés megegyezés szerint történik. Jelentkezni lehet: Szék- és Kárpitos- ipari Vállalat V. sz. gyáránál (Kecs­kemét, Törkfái 159.). a munkaügyi osztályon. 3668 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára női se­gédmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál. Kiskunhalas, Állomás u. 7, 828 a kiskunhalasi Dohánybeváltó üzem a nyári zölddohány szárítási idényre időszaki női munkavállalókat vesz fel. Felemelt órabért és még kü­lön idénypótlékot Is fizetünk. 877 A KECSKEMÉTI és kiskunfélegyházi P. B. cseretelepre raktárvezetőt, rak­tári segédmunkást és a kecskeméti telepre pénztárost azonnali belépés­sel felveszünk. Jelentkezés írásban DEGAZ Üzemegység 6501 Baja. Bat- csy-Zs. u. 4. címen. 3669 BACS-KISKUN megyei Vendéglátó Vállalat felvesz könyvelőt. Jelentkez­ni lehet: Kecskemét. Nagykőrösi u. 5. Műszaki osztályvezetőnél. 1150 ’ŐŐIVVWWWAIWWWWVWW Olvassa, terjessze lapunkat! ÚJPESTI Gépelemgyár kecskeméti telepe felvételt hirdet esztergályos és gyors-gépiró munkakörök betöltésére. Jelentkezés Kecskemét, Szegedi út 24. ’ 3656 A KECSKEMÉTI Ingatlankezelő Vál­lalat keres felvételre rakodó segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet: Kecs­kemét. Villám István utca 2. Munka­ügyi csoport. 3708 KECSKEMÉTI munkahelyre műszer, automatikaszerelésre váltóműszakban, kb. 1 havi budapesti betanulással, fel­veszünk kezdő műszerészeket, és 8 általánost végzett fiatalokat. Jelent­kezés az MMG. Mezőgazdasági Auto­matika IX-es sz. üzemegységénél, Kecskemét, Korhánközi út 5. 3714 GÉPKOCSIVEZETŐKET felvesz az EBKM. Vizmü Vállalat Kecskemét, Izsáki út 13. Munkaügyi osztály. 3741 KECSKEMÉTI Háziipari Szövetkezet szücsrészlegébe szakmunkást és beta­nított munkást felveszünk. Jelentkez­ni lehet: Otemetö u. 2. sz. alatt. 3710 SEGÉDMUNKÁSOKAT szállítási, ra­kodási, raktározási munkára azonnali belépéssel felveszünk a Kecskeméti Házgyár beruházásunkra. Továbbá ugyanezen beruházáshoz keresünk építészmérnököt, vagy építésztechni­kust, épületgépész mérnököt vagy technikust, beruházási műszaki ellen­őri munkakörre. Jelentkezés: ÉPBER Kirendeltség, Kecskemét, Szolnoki­hegy 76'c. n48 KECSKEMÉTI Fémipari Szövetkezet azonnali belépéssel keres legalább 5 éves gyakorlattal, műszaki fejlesztési és beruházási tevékenységekben jártas gépészmérnököt, valamint szerkezeti lakatos és marós szakmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentke­zés: a szövetkezet Szentlstvánváros 17. számú telepén, a személyzeti vezető- néL 1130 ELADÓ 33 köbméter sóder, 380/220 voltos, 4 kW aggre­gátor. 380,*220 voltos 5 kW generátor, 380 voltos 1 kW villanymotor, kis kompresz- szor. 290 voltos hegesztő, transzformátor. Hetényegy­háza. Ürihegy 3/a. Érdek­lődni mindennap 16 után. ___________________3753 J Ó állapotban levő. gabo­natisztító konkolyozógép és szecskavágó eladó. Fülöp- háza. I. kerület 4,______3693 D IÓHAló, ágybetét eladó. Kecskemét. Bocskai utca 2«._______________________ 3691 E LADÓ 50 literes villany- boyler. Kecskemét. Bercsé­nyi u. 21. 3702 TÖRZSKÖNYVEZETT. fe­hér pulikölykök eladók. Kecskemét. Kandó Kálmán út 13. 1338 Vegyes FIGYELEM! Fiút. vagy lányt cipésztanulónak fel­veszek. Női, férfi és gyer­mek fapapucs minden mé­retben, állandóan kapható. Használt fapapucsának fel­újítását vállalom. Kovács József, cipészmester, Kecs­kemét. Széchenyiváros VI. ép. II. lépcsőház, fsz. 20. ajtó telefon: 13-243. 1331 NAGY szoba telefonnal iro­dának kiadó. Kecskemét, Bem u. 13. Érdeklődni 12 órától 17 . óráig. 1324 ELREPÜLT szürke színű bóbitás papagáj Kecske­mét, Eötvös utca 1. szám alól. Nyomravezetőt vagy megtalálót jutalomban ré­szesítem. 3739 ÉRTESÍTEM a lakosságot, nogy lakatosműhelyemet megnyitottam. Mindennemű lakatosmunkát rövid határ­időre vállalok. Bakos Jó­zsef. Kecskemét. Rendőrfa­lu, Kassai utca 13. 3647 •PINCE 1100 hl-es üvegezett cementhordóval, azonnalra kiadó. Értekezés: Kecske­mét. Jókai u. 42.________1385 G ARÁZS kiadó. Kecskemét. Bercsényi u. 24. 1381 Házasság JÓ megjelenésű. 60 év kö­rüli özvegyasszony megis­merkedne házasság céljá­ból. józan életű korrekt férfival. Leveleket „Békés élet 208 967” Jeligére a Kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 3667 KÖZÉPKORÜ szakmunkás, elvált férfi, rendezett anya­giakkal, házasság céljából megismerkedne 40—45 éves molett nővel. Levelet „Nyá­ri reménység” Jeligére a hirdetésszervezőhöz: Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. alá kérem. 1667 FÉLEGYHAZI APRÓHIRDETÉSEK ELADÓ Kiskunfélegyháza, Szilfa u. 8. számú, külön­portás ház,________ 1546 U TCAI házrész eladó. Kis­kunfélegyháza, Pálfy u. 3. Érdeklődni Romhányi Já­nos u. 35. Szombat délután vagy vasárnap délután. Nagy Jenő,______________1619 J ÓSZAGNEVELÉSRE alkal­mas tanya. 1 hold telekkel eladó, azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni lehet: Kis­kunfélegyháza Petőfi u. 29. Szombaton és vasárnap. ___________________________1625 E LADÓ Kiskunfélegyháza. Arany János u. 23. számú ház, Tanácsköztársaság ut­cára néző része. Érdfeklőd­ni vasárnap.__________' 1626 G YERMEK sportkocsi el­adó. Kiskunfélegyháza Lő­wy Sándor u. 1/a. Megyesi. Érdeklődni 5 óra után. _____________________________1643 G ÁZREZSÓ nyomáscsök­kentővel és porszívó eladó. Kiskunfélegyháza. Dózsa György u. 16. Mezeiék. __________________________ 1686 NAGYMÉRETŰ öntött spar- helt eladó. Kiskunfélegy­háza. Holló Béla u. 23. _____________ 1687 O LDALKOCSIS Izs motor­kerékpár, műszaki vizsgá­zott, jó állapotban eladó. Kiskunfélegyháza, Engels u. 10.__________________ 1688 ÜRES szoba, konyhát ke­resek. Cím a hirdetésszer­vezőnél: Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Telefon: 696,_________________________1690 HÁZRÉSZ* eladó. Kiskun­félegyháza. Csongrádi út 13. _____________________________1691 HAlóSZOBABUTOR meg­kímélt állapotban eladó. Kiskunfélegyháza Juhász Gyula u. 9. (Kiss Gizella­tele.p) __________________1682 V ILÁGOS kávészínű, kom­binált. sport és mélyre ala­kítható, gyermekkocsi el­adó. Kiskunfélegyháza. Há­mán Kató u. 10.________1693 B ÚTOROZOTT szoba leá­nyok részére kiadó. Kis­kunfélegyháza. Hámán Ka­tó u, 10. 1694 DIÁKLÁNYNAK bútorozott szoba kiadó. Kiskunféleev­háza. Teleki u. 1._______1695 G YALUGÉPFQRGACS és hulladékfa kapható. Maliár kádár Kiskunfélegyháza. Lőwy Sándor u. 15. 1697 KÖZLEMÉNYEK KISKUNFÉLEGYHÁZA Városi Tanács Ellátás-, Termelésfelügyeleti Osztálya közhírré teszi, hogy 1973. augusztus 5- én. vasárnap, a Csongrádi úti vá­sártéren autó- és motorkerékpár-vá­sárt tart. 1707 Áramszünet-bejelentés. Érte­sítjük a lakosságot hogy nagy fe­szültségű hálózat karbantartása miatt áramszünetet tartunk 1973. augusztus 6- án reggel 6 órától 16 óráig: Tölgyfa u„ Lenin u., Móra F. u., Bajcsy-zs. u.. Jász u. és Romhányi J. utcától a Csongrádi út. Alpári út és Bankfalu felé eső városrészen. Aug. 7-én reg­gel 6 órától: Nádasdy u. Bercsényi u.. Vörös Hadsereg u.. Petőfi tér, Jó­kai u.. Dobó u.. Arany János u. Kö­rösi Csorna S. u. és Almos utcák ál­tal határolt területen. Augusztus 8-án reggel 6 órától: Vörös Hadsereg u., Kazinczy u.. Kossuth u.. Ady Endre u. Bercsényi u.. Czuczor u., Kaffka M. u„ Izsáki u„ Balassa u„ Lisznyal u., Károlyi M. u„ és a Nádasdy ut­cák által határolt területen. Augusz­tus 10-én reggel 6 órától 16 óráig: Csólyosi út Horváth Z. u.. Engels u.. Hunyadi u.. Kossuth u.. Béke tér, Jókai u.. Lenin u.. Tulipán u. és a Csanyi út által határolt területen. DÉMASZ Kiskunfélegyházi Kirendelt­ség. 1099 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetét mondok mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik fe­leségem: GULYÁS PÉTERNÉ elhunytéval szíves részvétüket nyilvá­nították. Gulyás Péter, Kiskunfélegyháza, Vm. kér. 123. 1689 BÚTOROZOTT szoba diák­lányoknak kiadó. Kiskun­félegyháza, Lónyai u. 16. ____________________________1698 G ÁZTŰZHELY palackkal, nyomáscsökkentővel • eladó. Kiskunfélegyháza. III. kér. 165. tanya. Kecskeméti út­ban. Barcsáék.___________1699 K OMPLETT hálószobabú­tor eladó. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza. Dózsa György utcai óvodánál. _________1700 E LADOK: 2 db vb-áthidaló, 3.20-as, apró tégla, alapba. Kiskunfélegyháza. Felsza- badulás u. 6,_____________1701 1 00 NÉGYSZÖGÖLES telek eladó. Kiskunfélegyháza. Gábor Áron u. 48. 1702 BÚTOROZOTT szoba ipari tanulóknak kiadó. Kiskun­félegyháza. Illésházy u. 16. ________■______________1703 E LVESZTETTEM pénztár­cámat igazolványokkal együtt. Kérem a megtalá­lót. iutalom ellenében ad1a ] le. Kiskunfélegyháza, Ná- dasdv u. 2. 1704 FEHÉR zománcos gáztűz­hely palackkal eladó. Kis­kunfélegyháza. Mártírok út- ja 1. B-lépcső II. 12. 1715 1200-AS Volkswagen eladó. Érdeklődni: du. 5 után. Kiskunfélegyháza. Felsza- badulás u. 15.____________1714 R UHÁSSZEKRÉNY, kamra­szekrény. nagyméretű ké­pek eladók. Kiskunfélegy- háza. Zrínyi u, 13.______1713 K ÜLÖNPORTAS ház, reka- mié, székek eladók. Kiskun­félegyháza Arany J. u. 4L ____________________________1712 800 NÉGYSZÖGÖL föld ta­nyával eladó. Kiskunfél- egyháza, VII, kér, 114, 1710 AZONNAL beköltözhető kü- lönportás ház eladó. Ér­deklődni mindennap 17—19 órakor. Kiskunfélegyháza. Némedi V. S. u. 29. 1709 ELADÓ Kiskunfélegyháza, XI. kér. 183. számú tanya, 1072 négyszögöl területtel, a benne levő bútorral, locso­lófelszereléssel. ______ 1650 G YERMEKSZERETÖ ház­vezetőnőt keresünk fél vagy egész napra. Kiskun­félegyháza. Szőlő u. 2. 1660 NDK gyártmányú, variál­ható gyermekkocsi megki-* mélt állapotban eladó. Ér­deklődni 17 órától Kiskun­félegyháza. Ságvári Endre u. 3. II. em. 7. ___________1606 F ÉLHÁZ megosztva is el­adó. Megtekinthető vasár­nap. Kiskunfélegyháza, Csáky u. 5,_______________1655 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza. Horváth Zoltán u. 28. ____________________________1639 S ÖTÉT hálószobabútor, konyhaszekrény és cserép­kályha eladó. Kiskunfél- egyháza. Engels u. 1. 1661 KÜLÖN beiáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza,' Damjanich u. 24. __________________________1662 E LVESZETT július 24-én, reggel 7 órakor Fuszi név­re hallgató -fekete tacskó­kutyám. Megtalálónak, nyomravezetőnek jutalmat adok. Kiskunfélegyháza. Árpád u. 4. sz.__________1663 M ENYASSZONYI ruha. 'ki­tűnő anyagból készült, új állapotban, eladó. Kiskun­félegyházái, Molnár Béla u. 7. __________________________1664 B EJARÖNÖT jó fizetéssel keresek. Kiskunfélegyháza. Molnár Béla u. 7._______1665 TANYA eladó. Kiskunfél­egyháza. Vili. kér. 67. Gaz­dasági épületekkel, kúttal, ió telekkel, sok fával. Ér­tekezni: Id. Rigó Lászlóval, Petőflszállás 117, tanya. ________________.___________1668 E LADÖ Kiskunfélegyháza, • Illésházy u. 33. számú ház belső fele. Érdeklődni min­dennap 17 órától, vasárnap délelőtt._______________1669 T ANYA 1200 négyszögöl , szőlős, gyümölcsös terület­tel. buszmegállóhoz 10 percre, eladó. Pálmonosto- ra, Lehegő dűlő UO, 1670 ELADÖ Kiskunfélegyháza. Móra Ferenc u. 21. számú ház. Érdeklődni: Kálvária u. 9,_______________________1671 E LADÓ Kiskunfélegyháza, Lónyai u. 27. számú ház­rész. Érdeklődni csak va­sárnap.______ 1672 B OXER szuka kétéves, sárga, eladó. Érdeklődni este 6 után, Kiskunfélepv- háza, Bessenyei u. 39. 1673 HÜS JELLEGŰ előnevel* csirke továbbtartásra kap­ható. Kiskunfélegyháza, Holló Lajos u. 6. (Mezőker mellett.)__________________1657 K ÖZPONTBAN beköltözhe­tő ház eladó. Érdeklődni: Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 6. ______________________1674 H ÁZRÉSZ eladó. Kiskun­félegyháza. Alpári út 2. Üzletnek is megfelel. 1675 ELVESZETT Csemák Jó­zsef, Alpár, II. kér. 27. szá­mú lakos pejparipájának járlatlevele. Becsületes megtaláló a fenti címre küldje vissza. Különben a járlat érvényessége meg­szűnt_____________________1653 MZ 250-es motorkerékpár, egyéves áron alul eladó. Kiskunfélegyháza, Némedi V. Sándor u. 4,_________1676 K ÉT szoba komfortos la­kás beköltözhetően eladó. Kiskunfélegyháza, Fürst Sándor u. 13. IV. em. 18. Érdeklődni 5—7-ig.______1677 V AROSHOZ 3 kilométerre, Kiskunfélegyháza, III. kér. Izsáki út 9. számú tanya eladó. __________________1678 ELADÖ Kiskunfélegyháza. Bercsényi u. 4. sz^mú ház utcai és belső része, _1679 SZÁRAZ, utcai házrész el­adó azonnal beköltözhető. Kiskunfélegyháza. Apaffy u. 27.________________ 1680 G ÁTÉR. Bajcsy-Zsilinszky u. 33. számú, új családi ház, 400 négyszögöl terü­lettel. sürgősen eladó. Ér- deklódni ugyanott. 1681 SÜLDŐK eladók. Kiskun­félegyháza. Molnár Béla u. 60,___________________ 1682 K ONYHABÚTOR hűtőgép, centrifuga, bárszekrény el­adó. Kiskunfélegyháza. Mó­ra Ferenc u. 28. ________1883 H ÁZTARTÁSBAN félnapos munkát, főzést vállalnék. Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 3. ]684 HASZNÁLT bútor eladó. Kiskunfélegyháza. Széche­nyi u. 9. 1885 DUNA MENTI .,sn,'..ta APRÓHIRDETÉS SZELÍDEN. ,VI. utca,’ ,27. alatti hétvégi ház, kész ál­lapotban eladó. Érdeklőd- • ni: Kalocsa, Dózsa Gy. u. 81. 7'42 GYÁSZHÍR Szomorú szívvel tudatjuk, hogy özv. Varga Lászlódé Muraközy Zsuzsanna Kecskemét, Jókai utca 34. szám alatti lakos, életének 80. évé­ben hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 4-én, délután 2 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. 3792 GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Muraközv Judit július 30-án. csendesen elhunyt. Temetése augusztus 4-én, de. fél 12 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. 1404 GYÁSZHlR Megrendülve tudatjuk, hogy Nagy András Kecskemét, Jókai utca 34. szám alatti lakos, rövid súlyos szen­vedés után 59. éVében elhunyt. Temetése f. hó 4-én, délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. özv. Nagy Andrásné és a gyászoló család. 3791 Köszönetét mondok testvéreim­nek. rokonaimnak, ismerőseiéi­nek, a Kunszállás Alkotmány MG. Tsz és a Városföldi Álla­mi Gazdaság vezetőségének, dolgozóinak, akik felejthetet­len feleségem, két kislányom édesanyja Fábián Lászlóné Szabó Veronika temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, hogy ezzel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 1711 Hirdessen lapunkban ! Értesítjük a Tisztelt vásárlóinkat, hogy a Bács-Kiskun me­gyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat méteráru­A felszámoló bizottság a bajai TÖVÄL Zombor utcai volt irodáját eladásra ajánlja Alkalmas iroda vagy megosztással két lakásnak. Víz, villany, és gáz van. Érdeklődni lehet a felszámoló bizottságnál. Tsz., Csávoly. Telefon: Csávoly 10. Egyesülés Mg. 575 boltja Kiskunfélegyházán, augusztus 3-án nyílik meg a Kossuth és Mártírok u. sarkon, a bútorüzlet mellett. UDVARIAS, SZAKSZERŰ KISZOLGÁLÁS MELLETT VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. 1542

Next

/
Oldalképek
Tartalom