Petőfi Népe, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-31 / 179. szám

APRÓHIRDETÉSEK Adás-vétel ­(ZÖLDSÉG- és gyümiiLcster- BJesztök I Áruszállításra is al­kalmas (4 mázsa) Volkswagen Variant Combi II>s, kifogásta­lan eladó. Cím: dr. Bíró Lajos, Budapest, IL, Bognár u. 6/a. (Tel.: 165-649, ________________11368 S ZARKAS, Vórlköz 1118. számú ház, szőlővel, sürgősen eladó. Érdeklődni vasárnap,______11376 CT rendszámú Traban-t eladó. Kiskörös, Petőfi 2L_________iát WARTBURG Limousine sze­mélygépkocsi jó állapotban el­adó. — Kalocsa-Negyvenszállás Nagy utca 2._________________208 3 50-ES Velorex Jó állapotban eladó. Nagybaracskia, Toldi u. 6. szám. (Mozigépész) 121 BÁJÁN, Szegedi u. 13. szám alatti ház, vállalatnak (raktár­helyiségnek, üzletnek), eladó vagy kiadó.___________________443 270 NÉGYSZÖGÖLÖN fekvő, összkomfortos családi ház, két család részére is megfelelő, azonnal beköltözhetően, eladő. Baja, Szegedi u. 97._________446 P RÍMA állapotban levő, 600-as Trabant Combi eladó, meg­egyezéssel 408-as Moszkvicsra csere lehetséges. Kiskunhalas, Batthyányi 21. Kiss József. 960 DUPLA fehér liliom és fehér nárciszhagyma nagyobb meny- nyiségben eladó. Kiskunhalas, Mártírok útja 12,____________961 K ERES ZTHÜROS zongora ki­tűnő állapotban eladó. Solt­vadkert, Kossuth utca 9. Dr. Bicsérdy. Telefon: 40._______970 K —25-ÖS Zetor jő állapotban ekével, pótkocsival eladó. Gá- tér, Petőfi u. 136. 1576 ILÖVONTATASO motoros per­metező, üzemképes állapotban eladő. Csólyospálos, Tanya 409. Gémes Peder._______________1578 « TMÁZSA köriin hízott sertés- trágya eladó, .v.skunfőiogy:iá./„a, Nádasdl 3.___________________1037 F ÜLKÉS 30L1/-CS zetor olcsón éladó. Varga György, Akasztó, V őrosmarty ut,ca 15.________4165 f TRABANT Combi eladő, 001-es generálozva. Soltvadkert, Ta­nács u. 18.__________________11371 N AD etodó. Soltvadkert, Ta­nács u. 18._________________1 1372 K ÉT hold gyümölcsös és szőlő, kis házikóval, kutakkal, eolt- vad'kertí. fürdőhely közelében, eladő. Soltvadkert, Tanács u. 18. __________________________11370 ELADÓ 700-as szalagfűrész K—25-ös Zetorral összeépítve, ugyanott 1200-as Vertikál ma­rógép eladó vagy elcseréli létő NVE 280-as. 1500—29TO-es, eset­leg ' E. 49Ö-as 1000—1500-as esz­tergapadért. — Havi 200 őrá szabadkapacitást felajánlunk marógépre. Csavartfogazatú és csigáké relcek marására, 600x000 milliméterig síkmarást, diffe­renciális osztású fogaskerekek­re, bármilyen modulra. Kecs­kemét, Külső-Szegedi út IS. ___________________________12421 LA.TOSMIZSB, Alsólajos ÜST számú, Keresztes-féle tanya 1 hold területtel eladő. Jószág- tartásra kiválóan alkalmas. Érdeklődni Skutóéti Ernőnél szombaton, délután, vasárnap egész nap. 12422 ELADŐ "408-as Moszkvics gép­kocsi. Ágas egyháza, Lenin kör­út 1. 13430 412-ES Moszkvics garanciális, valamint 493-as műszakilag vizsgáztatott Moszkvics eladó. Páhi, Rákóczi út 39. Törőcsik. _________________________12431 H ÁZTULAJDONOSOK figye­lem I Nyugodt lesz pihenése, szép lesz álma, ha házának ka­puján van már kutyaitábta, 20 írt csupán az éra. Postán bér­mentve küldöm lakására. Sza­bó Zoltán, íelíráPköszitő, Bé­késcsaba, Lenin út 14. 1228 ELADŐ háromszobás kertes, társaslakés melléképülettel — OTP-hltelátvállalással Is. Kecs­kemét, Mátyás király körút 32. SZ. ___________________________12433 S ZŐLŐ, 400 négyszögöl Mária- h egyben, terméssel vagy anél­kül, kunyhóval. Érdeklődni: Kecskemét, Tatár sor 11/a, dél­után 5—7 óráig.____________12434 C l Wartburg eladó, beszámítok Trabant Combit, vagy Warsza- wát. Kecskemét, Szélmalom ut­ca^________________________12435 E LADŐ családi ház teljesen beköltözhető, készpénz és élet­járadékért, központon, két részben is. Kecskemét, Szalvai Mihály körút 26/a, bejárás Akácfa utoáról jobbról második kapu. 12436 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó — Kecskemét, Kőrösdhegy 95/a szára alatti, volt Csányl-féle kertes ház. Két család részére Is megfelel. Érdeklődni 15 óra után. Megközelíthető a 8-as autóbusszal és az olaj malom­mal szembeni kis utcától három percnyire van. 12438 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó két szoba, konyhás, üzlethelyiség ás más mellékhelyiségekből ál­ló ház. Kiskunmajsa, Vághegyi utca 1. Telefon: 30. _______12440 E LADŐ Városföld 62. számú (Matkő) tanya, melléképületek­kel és egy hold földdel. Érdek­lődni: Kecskemét, Rákóczi út, Dióhéj étterem,. ___ 12441 R EPREZENTATÍV — barokk ebédlő eladó, kitűnő állapot­ban. Baja, Béke tér 5, föld­szint balra.___________________419 J Ő állapotú Skoda Octavia Combi eladó. Megtekinthető: hétköznap, 16 óra után. Baja, Nagy látván u. 11. 432 408-AS Moszkvics, 55 ezerért eladó. Megtekinthető: Bajá, Szabadság u. 35. szám alatt. ________________________________444 CM-ES kiskerekű Wartburg ki­fogástalan állapotban eladó. Kiskunhalas, szilágyi 53. 957 B-TENOR szaxofon és Claviset 200, újszerű állapotban eladó. Horváth János tanár, Tázlár. _______________________________949 E LADŐ félportás, különálló házrész, beköltözhetően, építé­si lehetőséggel. Kecskemét, AI­sószéktó VL utca 9._______12423 5 00 NÉGYSZÖGÖL szőlő eladő, I-es konzervgyárhoz W perc járás. Érdeklődni: Kecskemét, Színtere Bertalan utca 1. __________________________12417 2 0 CSALÁD méh eladó, 15 ke­retes NB kaptárokban, 1971. évi anyákkal, teljes lép- és mézkészlettel. Szabó, Páhi vas­útállomás.____________________4169 HAROMHEKTÓS szőlőprés el- adó. Darányi János, Dunave­cse, Béke köz 5. szám.______206 V IZSGÁZOTT fecskefarkas Skoda eladó. Kecskemét, Marx tér 4/a. Tóth Lajos._______4220 9 00-AS Wartburg és 2 szobás ház eladő. Kecskemét. Miklo- vics telep IV. utca 4. Molnár László. ___________ 4227 V OLGA személygépkocsi, CB-s műszaki vizsgázott, kifogás­talan állapotban eladő. Izsák, Kecskeméti utca 6., délután 17-tól. 4240 VOLGA jő állapotban eladó. Dunavecse, Virágzó Termelő­szövetkezett__________________1287 H ÄZ eladó Kecskemét, Irinyi u. 12/a. alatt. Érdeklődni du. 3 órától,__Kliséknél._____11359 A LIG használt külföldi hallő- készülék (elemmel működő) jutányos áron eladó. Megte­kinthető: Luszüg József, Kecs­kemét, Bajcsyy-Zs. u. 20. sz. alatt, mindennap 17—18 óra között.__________________ 139° C P-9 Skoda Combi, 43 000 kilo- métert futott, eladó. Érdek­lődni: Kecskemét. telefon 136-99.________________ 13 447 MÁSFÉL—2 hold jól termő gyümölcsös szőlőt keresek megvételre, havi részletfize­téssel, lehetőleg Idei termés­sel. Leveleket: „ Köves út kö­zelében 281 298” Jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ______________ 4105 M K—21-es magnetofon garan- ciával eladó. Kecskemét, Ipoly utca S.______________________4122 Ü J kétszobás ház eladó. Keoel, Hunyadi János utca t/1 szám. 11346 TRABANT Combi műszaki vizsgázott eladó. Kecskemét, Szultán utca 34._____________4268 E LADÓ két db Csepel 420-as teherautó, felújított, hathavi garanciával. Ar megegyezés szerint. Érdeklődni Szivárvány Mg. Tsz Rúzsa, Csongrád me­gye.__________________________1349 R EKAMIÉ fotel, szék, fotelágy garnitúra ágybetét, sezlon, fi­zetési kedvezménnyel kapható javítást vállal. Kecskemét, Rá­kóczl út 2.__________________3799 Ö SSZKOMFORTOS jkervilla beköltözhetően eladó. Kecske­mét, Mátyás király körút 35. 4107 V egyes LAKÁSCSERE. Kecskemet köz­pontjában levő, kétszobás össz­komfortos, gázfűtéses lakáso­mat budapesti hasonlóért el­cserélem. Címet: „Arany Já­nos utca** jeligére a kiadóba kérek.__________________________x E LVESZETT Kiskunhalas és Kunfehértó között egy barna műbőr aktatáska iratokkal. — Kérem a becsületes megtalálót adja be a keceli úti laktamyá- ba, Jutalomba részesül. 967 NÉHÁNY sor kézírásából leg­őszintébb jellemábrázolást kül­döm egyéniségéről. Adatokat: kor, foglalkozás, válaszbélyeg, Somoskéry Pál, Budapest, Pos­tafióflc 144. ___________________1266 K ÉTSZOBA Összkomfortos — Kecskemét, kertvárosi társas­házrészemet elcserélem egy- vagy másfélszobásra. Levele­ket: i,Nagy on sürgős 281 396” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.____________4137 KÉTSZOBÁS szövetkezeti la­kást keresek. Egyszobás vagy garzon is érdekel. „Második emeletig” jeligére ajánlatokat részletes leírással a kiadóba kérek.________________________1221 ÜRES albérleti szoba, konyhát keres fiatal házaspár. Kecs­kemét, Táncsics Mihály utca 14. ____________________________4181 B ÚTOROZOTT szoba kiadó. — Kecskemét, Rákóczi út 21. I. emelet 4. Kurucz körúti lépeső­ház._________________________12424 A LBÉRLETI szobát keres, fia­tal házaspár Baján bútorral vagy üresen, hosszú távra. — Kazy Csaba, Kecskemét, H^r- nád u. 7, 445 RAKTÁRHELYISÉGET közüle- tek részére is, köves út mel­lett, 300 négyzetmétert bérbe- adnánk. Több évre is, szerző­déssel, Pál. Kiskunhalas, Ber­zsenyi utca 8.________________052 2 ÉS fél szobás kecskeméti széchenyivárosi lakásomat elcserélem hasonló KIK kertes házra. Ajánlatokat „Villa előnyben” jeligére a kiadóhi­vatalba kérek,______________12446 KIADÓ 1800 négyszögöl jól ke­zelt gyümölcsös szőlő. Lakás, bérmunka biztosítva. Vála­szokat „Október 281461 jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.__________________4241 E LVESZETT „Htok” névre hallgató fehér pulikutyánkat keressük. Kecskemét, Munká­csy utca 19.________________12437 E LCSERÉLNÉM Kecskemét központjában levő, kettő szo­ba, személyzeti szobás, főbér- ieti összkomfortos, gázfűtéses lakásomat, kétszer egyszobás összkomfortos lakásra. Ajánla­tokat „Orvosi rendelőnek al­kalmas” Jeligére a kiadóba kérem. _______ 11341 G YERMEKTELEN házaspár szoba, konyhás albérletet ke­res. „Pontos fizető” jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe. 048 MINDEN Káros szenvedélyt® mentes, elfoglalt 24/113 barna gépjárműszerelő megismerked­ne házasság oéljáböl csinos, házias lánnyal 18—2í-lg, Fény­képes levelek előnyben. Leve­leket „Otthonomba várom” jel­igére a kiadóhivatalba kérem. 11377 36/167 ÖZVEGY ember, megis­merkedne hozzáillő nővel, aki 18 hónapos kislányomnak anyukája, nekem megértő fe­leségem lenne. Lakás szüksé­ges. Csak fényképes levelekre válaszolok. Kalandorok kímél­jenek. Válaszokat „Kecskemé­tiek előnyben” jeligére á ki­adóhivatalba kérek. 12426 Bontásra kerül Kecskemét városban Kada Elek u. 12., La­dányi u. 6., Kölcsey u. 4., Dobó István u. 10„ Széchenyi krt. 49., Széchenyi krt. 51., Széchenyiváros 90/8 (Klátik féle épület a Mária köz mellett), Külsó-Máriaváiros 12/a (Kiss István féle épü­let) számú házingat­lan. Az érdeklőd ók 8 na­pon belül bontási ajánlatot terjeszthetnek elő zárt borítékban Kecs­kemét Város Tanácsa V. B. tervosztályánál. A beérkezett ajánla­tok alapján verseny- tárgyalást tartunk, amelynek időpontjáról az ajánlattevőket ér­tesítjük. Bács-Klskun megyei Baja, Dózsa Gy. u. 30. Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk: mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, jó ismerősöknek, akik difiága jó feleségem:, édesanyánk, nagy­mamánk: idős Kiss Mihályné Nagy Margit (Kecskemét, Mű­kért, Kertváros VIII. utca 9.) bemetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyá­szoló család. 12432 Rágcsálók és rovarok eredményes irtását vállaljuk Magtár- és termény- fertőtlenítést soron kí­vül végzünk. Kártevő­irtó Szolgálat, Kecske­mét, Széchenyi krt. 32. Telefon: 11-225. 1202 197L augusztus 2-től úszetanfolyam indul a kecskeméti fedett uszo­dában gyermekek és fel­nőttek részére. Jelentke­zés a pénztárnál. 1284 A TOMPÁI ÁFÉSZ eladásra kínál 2 db 350-es Csepel teher­gépkocsit. A gépko­csik 1971 évben ke­rültek felújításra és műszaki szemlén is megfeleltek. Érdeklődni lehet: Tompa, ÁFÉSZ. Telefon: 18. 1275 FIGYELEM! Hirdessen a Petőfi Népében! Telefon; 279. 438 Beruházási Vállalat. _________________1288 V ízvezeték-szerelést, központifűtés-szerelési, mindennemű bádogosmunkát kőzületefcnek és magánosoknak jutányos áron azonnali elvégzésre vállaljuk. BAJAI VAS ÉS FÉM ■ KTSZ, ÉRETTSÉGIVEL rendelkező gyors- és gépírót, férfi és női segédmunkásokat, valamint érettségizett fiúkat átképzős gépmestereknek felvesz a Nyomda vállalat Kecskemét, Kéttemplom-köz. 1293 A LAMP ART ZIM Kecskeméti Gyára középiskolai végzettség­gel rendelkező munkavállaló­kat keres bérelszámolói mun­kakör betöltésére. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osz­tályán. 1291 AZ ALSÖDUNAVOLGYI Víz­ügyi Igazgatóság legalább kö­zépfokú képesítéssel és több éves kivitelezői gyakorlattal rendelkező építőipari műszaki munkavállalókat keres belső elemzői és adatfeldolgozói munkakörbe. Kalkulátort képe­sítéssel rendelkezők előnyben. Fizetés megegyezés szerint. 44 órás munkahét, 50 százalékos utazási kedvezmény, nyereség­részesedési jutalom, kedvezmé­nyes lakásépítési lehetőség. — Jelentkezés írásban, vagy sze­mélyesen: Baja, Bajcsy-Zs. u. 10, építési osztályvezető. 1302 16 ÉVET betöltött lányokat Szö­vőnek felvesz a Pamuttextil- művek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét: ezen Idő alatt havi 1050,— Ft bruttó fizetést és napi 1,— Ft-ért ebé­det biztosítunk. Lakást mini­mális térítés mellett leányott­honszerű elhelyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munka­erőgazdálkodási osztályán, Bu­dapest* XIII.. Szekszárdi u. 19— 25. sz. 1203 PÁLYÁZATI felhívás! A kis­kunfélegyházi Vörös Csillag Mgtsz vezetősége pályázatot hirdet üzemi állatorvosi mun­kakör betöltésére 1971. augusz­tus 1-el. Pályázhatnak azok, akik legalább 5—10 év állator­vosi gyakorlatot tudnak iga­zolni. A pályázatban kérjük a fizetési igényt megjelölni, to­vábbá csatolni rövid önéletraj­zot és eddigi működési terüle­tének rövid leírását. A pályá­zatot kérjük a következő cím- re megküldeni: Vörös Csillag Mgtsz elnökének Kiskunfél­egyháza, Vörös Hadsereg útja 47. 1511 A KISKUNHALASI Barnevál azonnali belépéssel december 31-lg terjedő időre időszakos női és férfi segédmunkásokat vesz fel. Jő kereseti lehetősé­get, üzemi étkeztetést, vidéki­eknek utazási térítést blzosit. A felvételhez munkakonyv és egészségügyi könyv szükséges. Jelentkezni lehet a munkaügyi előadónál. Kiskunhalas, Állo­más utca 7. 874 FESTŐKET és segédmunkáso­kat, jó kereseti lehetőséggel felvesz a Szegedi Építő Kisz a Bajai híd festésére. Jelentke­zés a helyszínen, a város felőli oldalon. Fizetés megegyezés szerint. 424 ÚTÉPÍTŐ munkásokat, btrigá- dokat, kövezőket, kőművese­ket, építőipari gépkezelőket felveszünk változó munkpdiely- lyel, bérezés legújabb MÜM- és ÉV M-rendel ke/ esek alapján. Vidéki munkahelyeinken szál­lást, napi egyszeri étkezést biztosítunk. 60 fem-es körzeten belül naponta, 150 km-es kör­zeten belül hetenként szállítjuk dolgozóinkat a lakásról a mun­kahelyre és vissza, ha ezt a dolgozók kívánják. Felvételre jelentkezni lehet megyeszerte folyamatban levő munkahe­lyeinken, továbbá az építésve­zetőségeinken — Kecskemét, Szenfcistvánváros 6. Kiskunha­las, Felszabadulás u. 1., Baja, József Attila u. 32., Dunavecse, Bacsó Béla u. 1., Dömsöd, Sza­badság út 32. 3937 A KISKUNHALASI MÄV Fű­tőház felvételt hirdet érettsé­gizett fiatalok részére, Diescl- m ózd onyvezetői gyakornok munkakörbe. Felveszünk még a 18 életévüket betöltött férfi dolgozókat mozdony fűtőnek. — Részletes felvilágosítást a fűtő- ház személyzeti irodájában kaphatnak a jelentkezők. 867 VILLANYSZERELŐKET szol­gálatos gépész! munkakörbe, valamint gépápolőkat és rako­dókat felveszünk. Jelentkezés helye: EB KM Vízmű Vállalat munkaügyi osztálya, Kecske­mét, Izsáki út 13. 4180 Vasai ölj S3 idilli ill Rt a tiszakécskei Tisza­parti üdülőterületen. Érdeklődni lehet az OTP ttszakécskai fiókjánál. íl 1213 A KECSKEMÉTI Baromfifel­dolgozó Vállalat tmk-mühely azonnali belépéssel felvesz villanyszerelő víz és közpon­ti fűtésszerelőt, lakatos, esztergályos valamint műkö­szörűs, késes szakmunkáso­kat és gépkocsivezetőket. Je­lentkezés: a gyár tmk-mühe- lyében. 4197 KŐMŰVES brigádot vesz fel a Helvéciái Állami Gazdaság, kecskeméti nagy munkára, ál­landó jelleggel. Fizetés meg­egyezés, szerint ill., teljesít-» ménybérben. Jelentkezés a gazdaság központjában, az építésvezetőnél. 4237 TEMETKEZÉSI dolgozót fel­vesz az új köztemető gondnok­sága. Jelentkezés a helyszí­nen. 1259 KÖZ/GAZDASÄGI érettségivel és gyakorlattal rendelkező könyvelőt keresünk. Jelentke­zés helye: ÉBKM Vízmű Vál­lalat munkaügyi osztálya, Kecskemét, Izsáki út 13. 4177 KŐMŰVESEKET, építőipari se­gédmunkásokat, villanyszere­lőt, betanított segédmunkást, valamint állandö munkahelyre esztergályost, építőanyagisme- retíel és gépkocsi jogosítvány- nyál rendelkező anyagbeszer­zőt azonnali belépéssel felve­szünk. Jelentkezés: Műszaki Erdészet Kecskemét, Külső- Szegedi út* 4222 KÖZGAZDÁSZT, belsőellenőrt, technológiái csoportvezetőt — technolóf/ust, kooperátort fel­vesz a Mezőgép Bajai Gyár­egysége. Jelentkezés a titkár­ságon, Teggel 7—15 óráig. 431 A MEZŐGÉP Kerekegyházi Gyáregysége- műszaki munka­körben felvesz gépipari techni­kusokat, számviteli munkakör­be közgazdasági technikusokat. Mindkét szakterületen az ipari gyakorlattal rendelkezők — előnybe részesülnek. A bérezés a betöltendő munkaköröktől függően megegyezés szerint. Jelentkezés: Kerekegyházán, a gyáregységnél. 4238 A KI3KUNMAJSAI Petőfi Mg. Szakszövetkezet mérlegképes főkönyvelőt keres legalább 4— 5, éves szakmai gyakorlattal. ' Szolgálati lakást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet írásban, vagy személyesen. Kiskunmajsa, 186. sz. alatt. Útiköltséget csak fel­vétel esetén térítünk. 1281 ÖNTŐ szakmunkásokat kere­sünk Csátalján induló öntő- dénkhez. Fizetés megállapodás szerint* Jelentkezés: Mezőgép, Baja, c sál aljai üzemegységé­nél, 6—12 óráig. 437 ÉJJELIŐRÖKET* portást, ta- kaNté nőket ftílVesfcünk. ÉBKM Vízmű Vállalat munkaügyi osz­tálya, Kecskemét, Izsáki út 13. 4178 KECSKEMÉTI Barnevál állan­dó munkára felvesz női és férfi segédmunkásokat. A felvétel­hez egészségügy! vizsgálat szüksége* Jelentkezés: Kecs­kemét. Ceglédi út 7—1L 3639 A NAGYKŐRÖSI Állami Gaz­daság felvesz műszaki dolgo­zókat az alábbi munkakörök­be: növényvédő szakagronó- mus, növénytermesztő szakag- ronómus, kerületi állattenyész­tő. A növényvédő szakagronó- musi munkakör betöltéséhez legalább felsőfokú technikumi végzettség, a másik két mun­kakör betöltéséhez egyetemi végzettség és legalább ötéves állami gazdasági gyakorlat szükséges. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet rész­letes önéletrajzzal az eddigi munkahelyek közlésével Nagy­kőrösi Állami Gazdaság. Nagy­kőrös, 3. j. Fekete d. 2. 1262 KECSKEMÉTI Baromfifeldol­gozó Vállalat pályázatot hirdet gépkocsijavító műhelyvezetői állás betöltésére. Jelentkezni lehet a vállalat műszaki osztá­lyán, Ceglédi út 7—11. 4025 FIGYELEM! A kecskeméti Barnevál azonnali belépéssel felvesz női segédmunkásokat, délutáni műszakra 13 órai kez­déssel, július 10-tői december 31-ig. Jó kereseti lehetőség biztosítva. Felvételhez egész­ségügyi vizsgálat szükséges. Jelentkezés a vállalat munka­ügyi osztályán, Kecskemét, Ceglédi út 7—11. 3641 VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz hivatásos jogosítvánnyal ren­delkező autóbusz- és tehergép­jármű-vezetőket, jegykezelőket, autószerelő, lakatos, esztergá­lyos szakmunkásokat és rako­dókat. Jelentkezés a vállalat személyzeti es oktatási osztá­lyán. Kecskemét, Csáktornyái U. 4—6. 4097 KECSKEMÉTI Parkettagyár (Kecskemét, Halasi út 10.) fel­vételre keres anyaggazdálko­dási előadót. Jelentkezés: Par­kettagy ár áruforgalmi osztá­lyán. 3987 VOLÁN 9. sz. Vállalat érettsé­gizett női és férfi munkavál­lalókat felvesz, forgalmi gya­kornoki értékkönyvelő mun­kakörbe, válfimint felvesz gép­gyorsírókat. Jelentkezés a vrál lalat személyzeti és oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktor­nyái utca 4—6, , , 4096

Next

/
Oldalképek
Tartalom