Petőfi Népe, 1971. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-19 / 42. szám

Apróhirdetések ELADÓ Cserkeszőlőn 296 négy­szögöl telek víkendházzal. Ér­deklődni: Kecskemét, Bocskai u. 14.______________________ 9598 ELADÓ 1 hold príma gyümöl­csös szőlő beköltözhető házzal. Kecskemét, Helvécián, Hetessor з. ___________________ 9658. ELADÓ egy 13 leveles filo- dendron, kétszemélyes reka- mié, fehérneműsszekrény, gye­rekágy, kisasztal, fotel. Érdek­lődni lehet a kecskeméti, Cson­grádi utcai gyógyszertárban (Baksainé). __________________9536 2 SZOBA központi fűtéses szö­vetkezeti, vagy társasházrészt veszek a központban. Címet a Kecskeméti Szivárvány Kis­áruházba kérek. _____________9539 T ARSASHAz építésére alkal- mas telkek eladók a ceglédi betonút mellett. Ságiék, Kecs­kemét, Volkertelep X. u. 19. (Madárköznél).______________9541 P ANNÓNIA varrógép kifogás­talan állapotban eladó. Kecs­kemét, Botond u. 1. 1/2. Érdek­lődni 15 óra után.__________9553 K IS családi ház, kerttel eladó. Kecskemét, Vacsihegy 66. sz. Talfái köz._________________ 9554 E LADÓ beköltözhető ház. Kecskemét, Mariahegy 87/13, ugyanott 200 négyszögöl telek. Bogovicsfalu végén.________9555 S ERTÉSTRÁGYA eladó. Kecs­kemét, Szarvas u. 16.______9556 H ÍZOTT sertés eladó. Kecske- mét, Kossuth krt. 8. sz. 9558 ELADÓ Ürihegyben építkezés­re alkalmas 1000 négyszögöl szőlő. Érdeklődni Kecskemét, Izsáki út 33.________________9560 2 400 NÉGYSZÖGÖL almás, szőlővel beültetve, jutányos áron eladó. Kiskőrösi úton 8. km-nél. van a villanyvezeték. Érdeklődni lehet Kecskemét, Kölcsey u. 21. Szabóék. 9561 SZÉCH^NYIVAROS mellett 800 négyszögöl szőlő, mindenre alkalmas, két részletben is eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Bethlenváros 17/a.__________9562 H ÍZOTT sertések eladók. Kecs­kemét, Akácfa u. 27. 9565 VESZEK használt fotelágyat, hálózati rádiót, gázrezsót. Cím: Nagy Jánosné, Kecskemét, VIII. Monostori u. 2._______9566 M OSZKVICS 403-as, jó álla­potban eladó. Kaskantyú, Hu­nyadi u. 3.__________________9569 E LADÓ kis családi ház 1274 négyszögöl területtel. Érdek­lődni a helyszínen. Kecskemét, Szarkás 66. sz. Geréék mö­gött. 51568 OLCSÓN eladó a hold szőlő, részletekben is, házhelynek igen alkalmas. Kecskemét, Izsáki útban a Kullai közön Szabó zöldséges után. Ér­deklődni, vasárnap a helyszí­nen. _________________________9574 E LADÓ 2 szoba konyhás víz­vezetékes házrész, mellékhelyi­ségekkel, vétel esetén elfoglal­ható. Kecskemét H. Cserép u. 29/a.__________________________9575 É LADÓ 1200 négyszögöl szőlő. Kecskemét, Alsó-Széktó 134/1. Tihanyics István, Korházközi útban 2 km mögött._______9576 3 SZOBÁS, kertes villa eladó 75 százalékosan, készen. Azon­nal beköltözhető, lakást be­számítok. Lehet bérházi. OTP, vagy szövetkezeti is. Levele­ket „Sürgős” jeligére a kiadó- hivatalba kérem. 9578 AZONNAL beköltözhető lakást keresek költségmegtérítéssel. Leveleket „Sürgős” jeligére a kiadóhivatalba kérem. ______9579 1 HOLD szőlő eladó. Ürihegy­ben. Értekezni: Kecskemét, Akácfa U. 22._______________9582 E LADÓ 412-es Moszkvics, tel­jesen új és 408-as Moszkvics jó állapotban. Kecskemét, Jó­kal u. 46.___________________9588 C SALÁDI ház OTP-átvállalás- sal beköltözhetően eladó. Kecs­kemét, Hunyadiváros, Kilián György u. 28._______________9591 N AGYON szép mély gyermek- kocsi és bőr előszobafal eladó. Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 4/a. I. 5. _________________________9592 E LADÓ ház, nagy udvarral be­költözhetően. Kecskemét, IV. Kasza u. 1. sz. Érdeklődni egész nap.__________ 9593 P ANNÓNIA T—5-ös Cross mo­torkerékpár eladó. Kecskemét, Mentőállomás szerelőműhely. ______________________________9596 B UDAIHEGYBEN kis Családi ház 800 négyszögöl kerttel, áron alul eladó. Érdeklődni: Kecs- kemét. Vacsi utca 8. 9599 ELADÓ Homokbánya mellett 600 négyszögöl szőlő. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Eötvös u. 8. Nyúlék. ________________9600 E LADÓ 7—10 LE MIB-motor. Érdeklődni: Kecskemét, Alsó- Széktó 138/c. Tóth István, Ho­mokbánya. ____ 9601 I B rendszámú, karambolozott Zastava 750-es személygépko­csi eladó. Értékesítés 1971. II. 22. 14 órakor. Juhász Ferenc, Felső-Lajosmizse. Közös 141. Máté gyümölcsös.___________9610 ELADÓ Kecskemét, Vacsi köz­ben 225 négyszögöl porta. Ér­deklődni: Nyárlőrlnc, Árpád и. & 9612 VÁLTOZATOS színű díszcser­jéimet és örökzöld növényei­met, valamint gyönyörű színű rózsatöveimet alkalmi áron ki­árusítom. Szabó Antal, Kecs­kemét, 10-es autóbusz végál­lomás________________________9303 HÁROMSZOBA összkomfortos családi ház) beköltözhetően megosztva is eladó. Kecske­mét, Széchenyi körút 47/a. (rác skerités)._________________9611 ELADÓ 900-as Wartburg, 'fel­újított állapotban, fizetési ked­vezménnyel, motort beszámí­tok. Olasz Sándor, Orgovány, Kossuth L. u. 110.__________9609 E LADÓ Ürihegyben 800 négy­szögöl jó termő szőlő a Héjas erdő mellett. Érdeklődni lehet: bármikor. Kecskemét, Szélma­lom u. 23/a. Hlavács Károly. _________________________ 9613 E LADÓ 9 hónapos szép vem­hes üsző Hetényegyháza, Szarkás 88. Szepesiék. 9617 ELADÓ Felsőszéktóban 300 négyszögöl szőlő, építési anya­gokkal együtt. Érdeklődni Kecskemét, Felsőszéktó 63. sz. (özv. Villámné).______ 9620 É RETT sertéstrágya eladó. Kecskemét, Szolnokihegy 61/a. Péter Tamás, Műkerttel szem­bem__________________________9622 E LADÓ azonnal beköltözhető ház, Miklovicsfalu n. u. 17. Érdeklődni Burda Lajosnál. Kecskemét, Talfája 288. sz. Va­csi úton az 5. km-nél._____9624 B URGONYA, gülbaba vetni- való és étkezési kapható. Bel­sőnyíri szőlőmbe munkást ke­resek. Dr. Varga Kecskemét, Jókai u. 42._________________9626 E LADÓ jó állapotban levő Pannónia oldalkocsis motorke­rékpár. Kecskemét, Erzsébet krt. 57._______________________9628 MŰSZAKILAG vizsgázott Wart­burg 1000-es CH rendszámú el­adó. Megtekinthető szombat, vasárnap egész nap, Kecske­mét. Ifjúság útja 21. 9630 ELADÓ másfél hold szőlő, la­kóépülettel, buszmegállóhoz közel Felsőszéktó 126. Széles­köz, Hetényegyházi kövesút mellett özv. T. Szabó István­ná.___________________________9631 E LADÓ Kecskemét, Jókai u. 18. sz. ház, továbbá Budai De­zső fasor 8. számú villa. Fenti címre keresünk kétszobás bér­lakást, költségmegtérítéssel. __________________________ 9632 ÉVI munkást keresek másfél hold szőlőbe, esetleg feléből kiadó. Cím: Tóth Jozsefné, Kecskemét, Bartók BéLa u. 25. (Hunyadiváros). Érdeklődni: szombat és vasárnap egész nap. ___________________ 9567 T RABANT Combi kiutalást ve­szek. „Tavaszi, nyári” jeligére a Bajai Magyar* Hirdetőbe. 129 SKODA 1000 MB Cl rendszá­mú jó állapotban levő világos színű gépkocsi eladó: Csécsei Kiskunhalas, Viola utca 5. 145 MOSZKVICS 408-as jókarban eladó: Dr. Bicsérdy László, Soltvadkert.___________________184 WARTBURG de Luxe eladó. Kiskunhalas, Szász Károly ut­ca 14., telefon: 195. 185 KISKÖRÖS Szűcsidülő 19. alatt 1276 négyszögöl, jó erőben le­vő ezerjó, kadar szőlő egész­ben, vagy felerészben eladó harmincezerért. Domsáné, Csengőd. ______________________237 E LADÓ 1300 négyszögöl szőlő. Érdeklődni: Marozsi Pál, Kecs­kemét, Máriahegy 62/2. (Budai út).__________________ 649 ELADÓ ház, Kecskemét, Csó­ka utca 42—44. alatt, kétrész­ben is.________________ 677 E LADÓ 1200 négyszögöl szőlő Ballószögben, Ágasegyházi úton, Karácsonyi iskola köze­lében. Érdeklődni: Kecskemét, Fürdő utca 29. 681 KECSKEMÉT, Fürdő utca 12/b. számú ház eladó. Érdeklődni: Kovács Ferencnél. 690 ELADÓ Helvécián Ikrényi féle ház Orbánék mellett, beköl­tözhető. Érdeklődni vasárnap délután a helyszínen. 694 ELADÓ tanya két padlós szo­ba, cementes konyha, verandá­val. Felső-Lászlófalva 247. Ér­deklődni: Kecskemét, Reisz- mann Sándor u. 14._______699 2 ÉS FÉL hold szőlő eladó. Máriahegyben házhelynek is. Érdeklődni: Kecskemét, Cim­balmos utca 6. Sárközi Tibor 3 órától.______________________712 E LADÓ jó állapotban levő ház melléképületekkel 2 hold sző­lővel. Martinovics Pál, Orgo­vány, Lőtéri kocsma mellett. ____________________ 719 UE—28-AS traktor kitűnő ál­lapotban ekével eladó. Kecske­mét, Mátyás király körút 45. Kis János. ____________________726 E LADÓ Felsőszéktóban 1 hold szőlő. (Kullai köz). Érdeklőd­ni: Kecskemét, Mária utca 15. 728 NAGYOBB mennyiségű trágya eladó. Kecskemét, Rendőrfalu, Benke József utca 15. 729 KECSKEMÉT, Kadaíaiva 68. szám alatti ház eladó. Jószág­tartásra alkalmas. Járás szélén. 734 ÓRAJAVÍTÁST, vésést válla­lok, órát veszek. Vörös órás, Kecskemét, Batthyány utca 29. 742 ..BÉKE” szivattyú motorral együtt újszerű állapotban el­adó. Megtekinthető: Kecske­mét, Boldog utca «. Pénteken 15—18, szombaton 13—18 óráig. _______________________________740 K ERESEK garzon lakást vagy szobát költségmegtérítéssel. Érdeklődni: Kecskemét, Bat­thyány utcai háztartási bolt­ban.___________________________743 MOSÓGÉP centrifuga garan­ciális, új eladó. Kecskemét, Szabó Lőrinc utca 2. föld­szint 1. 744 ELADÓ Kecskemét, Horváth Döme utca 9. számú ház 151 négyszögöl telekkel. Érdeklőd­ni: vasárnap 7—10 óra között helyszínen. 747 1 HOLD föld feléből kiadó, vagy házhelynek eladó, Felső­széktóban. Kecskemét, Kaszap utca 16/b. számú ház eladó. 743 ELADÓ 200 négyszögöl telek Kiskecskeméten, villany víz megoldható. Érdeklődni lehet Kecskemét, Kaszap utca 5/a. Kiss. Hétköznap délután 17 óra után, valamint szombat dél­után és vasárnap egész nap. __________________________ 749 H ÍZOTT sertés 160—170 kg-os eladó. Kecskemét, Köztársaság tér 9._________________ 752 N ÉGYÉVES félidős vemhes te­hén eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Belső-Ballószög 380. özv. Bállá Istvánné. (Kadafalvi autóbuszmegállónál.) 753 ELADÓ 134 négyszögöl köz­művesített telek kétszobás fél­kész állapotban de lakható ház. Érdeklődni: 15 óra után, vasárnap egész nap. Kecske­mét, Dárdaitelep IV. utca 31'a. _______________________________754 Á GASEGYHÁZÁN id. Rehó fé­le ház beköltözhetően, 400 négyszögöl házhely eladó. Ér- deklődni: helyszínen. 761 LAJOSMIZSE, Bene 10. szá­mú új ház 1150 négyszögöl te­lekkel vasútállomás mellett el­adó. Héjjaséknál.____________763 E LADÓ 16 hónapos idomított német juhász hím kutya. Kecskemét, Szolnoki út 22. 764 ELADÓ Baliőszög I. kér. 26. szám alatt levő gazdasági épü­let 3 és fél hold földdel. Jó­szágtartásra alkalmas. Érdek- lődni: helyszínen. 768 CS RENDSZÁMÚ Skoda Com­bi eladó. Kecskemét, Simonyi utca 1. II. em, 1.___________767 ELADÓ 220 Voltos 6 Amperes aggregátor teljes műszaki fel­szereléseivel és kívánságra In- tersztár televízióvá;. Berende­lés működését bemutatom és átszerelését vállalom. Érdek­lődni: Kardos Mihály, Kecs­kemét, Nagyposta melletti ud­varban 17 órától. 769 ELADÓ rekamié és hálóbútor Kecskemét, Kossuth körút 23. _______________________________827 F AJTATISZTA kaliforniai nö­vendék nyulak eladók. Kecs­kemét, Dárdaitelep I. utca 14. Varga Endre. 810 KEVESET ~~h a szn ált hálószoba- bútor, konyhabútor, rekamié, háromszámyas tükör eladó. Kecskemét, Zsinór utca 50. 818 ÉZ évben épülő Kecskemét öz utcai társasházban 2 db há­romszobás garázsos lakrész átadó, (terv, kivitelező van.) Érdeklődni: Kecskemét, Wes­selényi utca, Böröndös üzlet­ben.___________________________819 1 400 NÉGYSZÖGÖL szőlő el­adó, kétrészben. Kecskemét, Felsőszéktó 183. Németh Pál. 821 ELADÓ zöldséges kert, beköl­tözhető házzal, Kecskemét, Talfái köz 42. szám alatt. Ér­deklődni: Vacsihegy 193. Sza­bóék.__________________________816 ÉL ADÓ kétszoba összkomfor- tos mellékhelyiséges lakás. Kecskemét, Műkert, Kertváros I. utca 20. I. em. Csordásék. Érdeklődni: helyszínen vagy telefonom: 13-117. 828 ELADÓ 354 négyszögöl szőlő házzal. Külön 400 négyszögöl telek. Kecskemét, Felsőszéktó 63. Homokbányái kocsma mel­lett, határdűlő, Kocsis. 334 ELADÓ ház, Kecskemét, Mik- lovicstelep Hl. utca 8. Érdek- lődni: helyszínen. 835 ELADÓ 350-es Jáwa motorke­rékpár vagy kisebbért elcseré­lem. Kecskemét, Csókás Jó- zsef utca 2. (Rendőrfalu) 836 AZONNAL beköltözhetően el­adó Lakitelek, Szikra 267. szám alatti családi ház, nagy mel­lékhelyiségekkel és 1000 négy­szögöl szőlő, gyümölcsössel. Érdeklődni lehet: Kerekes Ká- rolyné, Városföldi Állami Gaz­daság központjában. _______839 M ÉLY gyermekkocsi eladó. Kecskemét, Margit utca 8. 840 ELADÓK keveset használt bor- ' dó rekamiégarnitúra, hálóbú­tor, konyhabútor, sezlon heve­rő rekamié. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. Ugyanott mo­dern hálóbútort egyéb búto­rokat veszek. 841 TANYA eladó 2 szobás elő- szobás garázzsal külön pince, istállók ólak, góré, szín jó állapotban, 800 négyszögöllel bekerítve. Villanyvilágítás mű- út és autóbuszmegálló mellett. Jószágtártásra kitűnően alkal­mas. Érdeklődni: Kecskemét, BelsŐnytr 104. Hojsza Pálné. 844 230 NÉGYSZÖGÖL szőlő Szent ístvánvárosban a Fűzfós közön eladó. Villany van. Kecskemét, Bercsényi utca 11. 865 FÉL ház részi két szoba mel­lékhelységekkel azonnal be­költözhetően eladó. Kecskemét. Fürdő u. 6.__________________9585 5 0-ES Super Zetor eladó. Or­govány, IV. 8. Lóczi Sándor. _________________ 9551 E LADÓ Kadafalva 49. sz. alatti ház, szoba, konyha, kamra, mellékhelyiség, 800 négyszögöl szőlővel, azonnal beköltözhető­en. Érdeklődni: Kadafalva 23. Jánosiéknál. _____ 708 6 01-S Trabant műszakilag vizs­gázott eladó. Megtekinthető: 17 óra után, szombaton egész nap. Kecskemét, Liszt Ferenc utca 12. Kelemen István._________822 E LADÓ emeletes ház lakottan, minden elfogadható áron. Ér­deklődni Kecskemét, Szultán U. 2.____________ 9571 P OLSKI—1500 alig futott sze­mélygépkocsit veszek magá­nostól is. „Tavasz” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe. 119 M—11-ES magnetofon, akvá­riumfal díszhalakkal, teljes fel­szereléssel együtt, kárpitos garnitúra és kombinált szek­rény eladók. Kecskemét, Kos­suth körút 50.________________704 G ÁZPALACKOT 22 kg-osat ve­szek, vagy kisebbért cserélek megegyezéssel. Tóth, Kecske­mét, Szűcs Lajosné u. 4._____632 L Ó eladó. Kecskemét, Árok ut­ca 17. Érdeklődni: 18 óra után. 725 ELADÓ 1075 négyszögöl szőlő, Máriahegyben, Bertel út mel­lett. Érdeklődni lehet Kecske­mét, V., Váci J. u, 8. Királyék. ______________________________9540 A ZONNAL beköltözhető csalá­di ház eladó. Kovács István, Kecskemét. Katona József u. 18._________*__________________521 E LADÓ 407-es Moszkvics sze­mélygépkocsi. Kecskemét, Lő­wy Sándor u. 11.______ 9543 1 416 NÉGYSZÖGÖL szőlő Üri­hegyben, kőúthoz és villanyve­zetékhez közei eladó. Érdek­lődni : Kecskemét, Batthyány u. 33._________________________9516 ELADÓ Kecskemét, Erkel utca 7. szám alatt egy szoba, kony­hás és két szoba, konyhás lak­rész. részletekben is. Érdeklőd- ni: Takács György utca 2. 651 445-ÖS Skoda személygépkocsi eladó. Kecskemét, Árok utca 2. sz. _____________________________670 B ALATONHOZ, állomáshoz kö­zel, háromszobás, nagy veran- dás villa eladó. Üdülőnek is al­kalmas. Tóth Etelka, Révfülöp. Petőfi u. 42. __________________673 H ÁROMSZÖBÁS összkomfortos garázsos, mellékhelyiséges vil­la eladó. Ifjúság útja 9. Érdek­lődni: Kecskemét, Rákóczi út 2. sz. _____________________676 E LADÓ ház. Kecskemét. Balló- szög 178. alatt, Beretvás-megál- lóhoz 2 percre. Érdeklődni: Bárdiékhál. 679 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó há- romszobás ház. Kecskemét, Szegedi út H.________________680 E LADÓ ÓL rendszámú Trabant 601-es személygépkocsi jó ál­lapotban. Érdeklődni: Kecske­mét, Centrum Áruház portá­jára___________________________632 E LADÓ ház, beköltözhető nagy köves udvarral. Kecskemét, Cserép u. 2. Tóthék. (4. ház). 686 REKAMIÉ, fotel, szék, fotel­ágy. garnitúra ágybetét, sez­lon fizetési kedvezménnyel kapható, javítást vállal. Kecs­kemét. Rákóczi út 2 201 ELADOM Dunavecse, Lenin u. 10. sz. alatti kertes házamat, 270 négyszögöl területen, kert­használat van. Beköltözhető 2 szoba, konyha, éléskamra lak­rész. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni lehet dr. Leskó Je- nönél, Szalkszentmárton. 192 TERMELŐSZÖVETKEZETEK, Vállalatok figyelem! Ciclope Savigliano 105 F. tip. (szántás­ra. árokásásra, széntolásra) 105 LE traktor üzemképesen, ol­csón eladó. Valamint Sz—lOO-as (T. 100) tip. vontatóhoz hidrau­likus ekeemelő, új állapotban eladó. Érdeklődni lehet: Cse­peli Papírgyár Bp.. XXI., Du­na u. 42. Tek: 279-620/450 vagy 278-644. Ügyintéző: Brozsek Im- re. ____________________________193 H ÁLÓBÜTOR eladó. 17 órától szombat vasárnap egész nap, Kecskemét. Sétatér utca 13. 715 BÄCSBOKODON ház eladó, 470 négyszögöl telekkel. Liget u. 56. Érdeklődni lehet: Kossuth u. 53. sz. 145 ELCSERÉLEM két és félszobás, hagy konyhás, fürdőszobás, földszinten levő. déli fekvésű, csillén lakótelepi lakásomat kétszobás, lehetőleg külön be­járatú, gáz- vagy központifűté- ses belvárosi lakásra. Levele­ket „II. emeletig” jeligére a kiadóhivatalba kérem. 261 KÖZPONTBAN külön bejáratú bútorozott szoba, igényesnek kiadó. Leveleket: „összkom­fort” jeligére a kiadóhivatalba. 9616 ELCSERÉLNÉM Skoda S—100 kiutalásomat, 1972. évi kiutalá­sért. Papp László, Kiskunha­las. Bercsényi utca 3* 173 BÁDOGOS ipari tanulót felve­szek Németh József — a szak­ma kiváló dolgozója — Kecs­kemét, Mária u. F7. ________9657 G ARÁZS, nagyméretű bérbe kiadó. Vállalatnak is. Érdek­lődni : hétköznap fel 6 után szombat, vasárnap egész nap. Kecskemét, Műkert, Kertváros I. U. 6,1. 755 GARÁZS kiadó, közületnek is. Kecskemét, Bocskai utca 6. Ili, em. 3. ___ 772 K ÜLÖN bejáratú szoba, búto­rozva fiatal házaspárnak kiadó. Kecskemét, Rendőrfalu, Gubá­nyi Mihály u. 16. sz._______4627 P ARKETTÁZÁST, géppel csi­szolást, lakkozást vállalok, vi­dékre is megyek. Megrendelé­seket felveszek. Érdeklődni hétköznap 17 órától, vasárnap egész nap és levélben. Kovács Sándor, parkettázó, Kecske­mét, Dárdaitelep II. u. 14. sz. Ugyanott egy parkettacsiszoló­gép eladó. 9633 KISKUNFÉLEGYHÁZI egyszo- ba összkomfortos, iőbérleti la­kásom elcserélem kecskeméti vagy budapesti hasonlóra. Le­veleket :„Csere 229 233” jeligé­re a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 646 AZONNAL elfoglalható, nagy száraz pince kiadó. Kecskemét, Batthyány utca 15. szám alatt. Szókéné. Érdeklődni lehet dél­után 1 órától 3 óráig. 714 RAKTÁRNAK kiadó 44 négy- zetméter területű helyiség. — Azonnal elfoglalható. Levele­ket: „Téglagyár mellett 220 311” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._____________724 ZÖLDSÉGES kért szántóföldi del kiadó. Kecskemét, Vacsi­hegy 193. Szabóéknál. _______727 , ^ÖLTSÉGMEGTÉRÍTÉSSEL szoba, konyhás lakást keresek. Leveleket „Belterületen” jel­igére a kiadóhivatalba kérem. ______________________________9615 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó férfiak részére. Kecskemét, Simon István utca 24. 794 ELVESZETT február 6-án kora esti órákban, fekete pulikölyök kutya, nyakán kis lánccal a Hunyadivárosban. Kérem a megtalálót jelentkezzen jutal­mat kap. Bohner, Kecskemét. Béke fasor 20. emelet.______796 8 HOLD föld kiadó, cimbalom eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Bónis utca l/a. 801 ELCSERÉLEM Lenin téri, föld­szintes kétszoba összkomfortos, gázfűtéses KIK-lakásomat. Le-’ veteket: „Kertvárosi hasonlóra 220 395” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek.___808 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Für- dő utca 30/a._________________825 K ECSKEMÉT. Rákóczi út 10. II. em. ll. számú, egv szoba, kony­hás lakásom elcserélem két­szobásra. Érdeklődni: este 6 óra után._____________________83n GYERMEKKEL, fiatal házas­pár idős személy gondozását vállalná lakásért. Érdeklődni: Gál Jánosné, Kecskemét, Zr:- nór utca 85. szám.________ 83l K ÜLÖN bejáratú bútorozol t szoba kiadó két férfi részére. Kecskemét. Csóka utca 5. 832 BÚTOROZOTT szoba kiadó 2 személy részére. Kecskemét. Attila utoa 7. Városi szeszfőzde utcája.________________________837 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Sze- gedi Lajos u. 1. sz._________9647 K ÖZPONTHOZ közel bérbe vennék műhelynek alkalmas 10—15 m* 2 3 * * *-es helyiséget. Ipari- áram szükséges. Leveleket „Sürgős 9602” jeligére a kiadó- hivatalba. ________________ 9602 V ÁLLALJUK fénymásolási munkák gyors és pontos el­végzését vállalati-, szövetkeze­ti- és magán megrendelőink részére. ÉPSZER Vállalat. Kecskemét, Tatársor l/a. 234 GYERMEKGONDOZÁST válla­lok, 2 éves kortól. Kecskemét, Holló utca 19. ______________öli M ETSZÖOLLÓ, permetezőgép javítását soronkívül vállalom. Kiss lakatos, Kecskemét, Nyíl u. 12. 423 KÉT és fé] és háromszobás plusz garázsos társasházhoz társakat keresünk. Jelentkezni lehet a helyszínen. Kecskemét, Bethlen krt. 18. sz. 17 órától. ______________________________9533 G YERMEKTELEN házaspár al­bérletet keres. Leveleket ..Sür­gős 250” jeligére a kiadóhiva­talba kérem. 250 26 ÉVES, 180 magas, barna fia­talember házasság céljábó megismerkedne a3—25 éves há­zias, művelt lánnyal. Levelcke „Bács megyei” jeligére a ki adóhivatalba kérem. 962; 25 ÉVES, elvált asszony házas­ság céljából megismerkedni komoly lakással rendelkező hozzáillő férfival ro—35 évesig Fényképes levelekre válaszo­lok. Leveleket- „Őszintes 220 373” jeligére a Kecském'' Magyar Hirdetőbe kérek. li 530 NÉGYSZÖGÖL, s2őlő eladó. Kecskemét, Szolnokihegy 7/4. Mátyus Istvánnál. 776 MODERN mély (variálható) gyermekkocsi eladó. Kecske­mét, Csongor utca 2. (Ceglédi útról). 778 KEVESET futott Volkswagen igényesnek eladó. Kecskemét, Schőnherz Zoltán tér 5. II. em. 6. Leninváros. Telefon: 18-460. 869 KUKORTCASZÁR, széna eladó. Ugyanott veszek 11 kg-os pro­pán-bután gázpalackot. Kecs­kemét, Külső-Máriaváros 13 a. Széchenyivárossal szemben. 894 FÉL porta eladó: Kecskemét, Hunyadiváros, Szilágyi Erzsé­bet utca 50. 782 ELADÓ beköltözhető családi ház. Kecskemét, Volkertelep VI. utca 10. 787 ELADÓ belsőportás házrész Kecskemét, Szélmalom u. 33/a. Érdeklődni hézköznap du. va­ELADÖ 520 négyyszögöl szőlő, föld tanyával, Szolnokihegy 12/b. Érdeklődni: Kecs-kemét, Budaihegy 131/4. Nagy istván- hé. 795 GARANCIÁLIS Velorex há­romkerekű roikkantkocsi el­adó. Cím: Halászfi József Solt, Posta u. 40. 9639 HÁZ eladó. Kecskemét, Zöld­fa u. 96. Érdeklődni Csáktor­nyái u. 71. 9641 ÉRTESÍTEM kedves vásárlói­mat! Bálázott szalma, hereda­ra, kukorica, egyéb termények állandóan kaphatók. Kecske­mét, Baj csy-Zsilinszky utca 21. Terménybolt. 799 ELADÓ 460 négyszögöl telek, villany van, valamint P—10-es Pannónia. 10-es autóbusz vég­állomásnál, Gömöriék. 9642 ELADÓ kétszobás ház mellék- épületekkel 300 négyszögöl te­lekkel 2 évi részletre is. Ál­lomáshoz 3 percre. Egyszobás ház melléképülettel 300 négy­szögöl telekkel állomáshoz 15 percre eladó. Érdeklődni: Csengőd, Tompa út 16. Vargá- né. 800 ELADÓ 4 szoba összkomfor­tos, központifűtéses minden igényt kielégítő, beköltözhető, kertes lakóház. Leveleket „Kö­zűiét részére alkalmas” jeligé­re a kiadóhivatalba kérem. 9646 ELADÓ nagyob mennyiségű érett vegyestrágya. Kecske­mét, Ojtozi u. 2. (Muszáj). 9648 HOMOK kisebb planírozásból eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Boldog utca 15. délelőtt. 802 ELADÓ a homokbányái ital­bolttal szemben, fél hold föld, házhelynek alkalmas és egy gumikerekű lovas kocsi. Cím: Farkas János Kecskemét, Bal- lószög 427. l-es autóbusz vég­állomásnál. 9650 ELADÓ kétszobás leválasztott házrész elfogadható áron. Kecskémét, Szélmalom u, 22,b. 803 1498 NÉGYSZÖGÖL szőlő el­adó, villany közel, Kiskecske- mét mellett. Érdeklődni: Kecs­kemét, Kertváros I. u. 23. ép. 5. Szombat egész nap. Vasár­nap délelőtt. 804 ELADÓ Kecskemét, Felső-Csa- lánosban 3 hold jó gyümöl­csös-szőlő részletekben is. Négyszögölenként 6 forint. Kunyhóval, kúttal, ugyanott fürdőszobaberendezés és fehér zománcos fűrészprvos-kályh^,. Érdeklődni a hőmokbány-ai italboltban lehet. 9651 ELADÓ 2 hold szőlő tanyával. Kecskemét. Felsőcsalános 44. Börönde Ottó. 805 ELADÓ külön álló házrész. Cím: Kecskemét, Boldog u. 15. sz. 9653 MIA Diesel szivattyúval eladó. Helvécia. I. kér. 96. Tanács­háza mellett. 806 RENDKÍVÜL olcsón eladó 11 darabból álló ebédlő egyben, vagy részletekben is, valamint nagyméretű gyermekágy és borkorcsolya Megtekinthető Kecskemét. Hajdú u. 2. sz. !alatt. Méhész szaküzletben. 9614 ELADÓ Hunyadiváros 29. szá­mú kertes ház, Katonatelep 218. számú tanya 806 négyszögöl területtel állomás mellett, Sár­közi birtok. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Liliom utca 3. szám alatt. 809 KISVÁRDAI nemesítésű felújí­tott vetőburgonya minden mennyiségben kapható, és az előjegyzettek átvehetők. Kecs­kemét, Petőfi u. 13. Herényi­nél 8l7 SOLT VADKERTEN 6444 négy- s 'ögöl szóló felszereléssel ela- a ló. Érdeklődni lehet hétfő­től, péntekig reggel 7 órától, este 6 órá’g. Telefon: 148-909 vQzy, Budapest, X. Liget u. 40. 242

Next

/
Oldalképek
Tartalom