Petőfi Népe, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-16 / 110. szám

Kosárlabda Honvédelmi úttörőverseny Lenner Gyula BAJAI BÁCSKA POSZTÓ—OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ 91:64 (42:34) NB I. férfi, Baja 200 né­ző, vezette: Szittya, Mi- kuska. Baja: Kovács (19), Rát- vay (28) — Vörös (6) — Karácsonyi (12), Ikotity(6). Csere: Iván (10), Baumert (6), Brassói (4). Edző: Tax Imre. Az első kosarat a bajai csapat érte eL Utána nagy küzdelem alakult ki és a félidő közepéig nagyon szo­ros volt az eredmény. Az oroszlányi csapat ekkor még ügyesen használta ki magassági fölényét és jól is védekeztek. Csak a fél­idő második részében ke­rekedett felül a Bácska és ekkor már a dobások is pontosabbak lettek. A szünet után a Bácska fokozta az iramot és állan­dóan növelte előnyét. Az oroszlányi csapat ekkor már nem tudott ellenáll­ni a nagyszerűen és lelke­sen játszó bajaiaknak. A sportszerű és élvezetes küzdelem jó propagandája volt a kosárlabdának. Ki­tűntek: Kovács, Rátvay, Karácsonyi, Iván, illetve: Jugovics 15, Dajka 15, Szabó 12. A junior mérkőzés: Ba­jai Bácska Posztó—KSL 71:67. KECSKEMÉTI PETŐFI— SZÉKESFEHÉRVÁRI Építők 71:63 (36:37) NB L férfi, Kecskemét, 300 néző, vezette: Hor- nyák, Nagy HL K. Petőfi: Vasvári (9), Csányi (2) — Beóka (15) — Szabó F. (14), Kovács (13). Csere: Rusükai, Farkas (16), Csikai (2). Edző: Guóth Iván. Rekkenő hőségben az ele­jén felváltva értek el ko­sarakat a csapatok. Az 5. percben 14:13-ra a vendé­gek vezettek, majd a Pető­fi húzott el 7 ponttal, ám a félidő végéig a Székes- fehérvár nemcsak kiegyen­lített, hanem vezetéshez is jutott. A szünet után vál­tozatlanul szoros volt a küzdelem. Az utolsó 5 per­cet 50—49 arányú Petőfi­vezetésnél érték el. Há­rom perccel a vége előtt viszont az Építők vezettek 5 ponttal, s úgy látszott, hogy a győzelmet is meg­szerzik. A Petőfi mégis újítani tudott és hallat­lan lelkesedéssel előbb kiegyenlítettek, majd fer­geteges hajrával 8 pontos győzelmet arattak az ere­jükkel teljesen elkészült Építők felett. A Petőfi csak a játék egyes részeiben, főleg az utolsó percekben nyújtott jó játékot. A csapatból Kovács, Farkas és Szabó F. mutatott átlagon felüli teljesítménye A Székesfe­hérvár csapatából a pont­erős Hegedűs és Szoboszlai emelkedett ki. KECSKEMÉTI DÓZSA—EGRI TANÁRKÉPZŐ 44:42 (17:19, 38:38) NB I. női, Kecskemét, 300 néző, vezette: Mogyorósi, Zsíros. K. Dózsa: D. Kovács (4), Szabó V. (3) — Kiss (2) — Magyar (8), Szabó É. (11). Csere: Domokos (6), Hol- manné (6), Szelei (2), Ne­mes (2), Bajtai, Csenki, Csányiné. Edző: Adamik Ferenc. Idegesen és kapkodva kezdett mindkét csapat. A 4. percben még mindössze egy pont esett büntetőből. A Dózsa szoros emberfo­gással igyekezett a pont­erős egri játékosokat sem­legesíteni és ez sikerrel is járt, a dobás viszont se­hogy sem ment a kecske­méti lányoknak. Állandó­an szoros volt az ered­mény, de mindig az egriek vezettek egy-két ponttal. Egyetlen biztató jel volt csupán, hogy a főiskolások mindössze hat játékost tudtak pályára küldeni, Adamik edző viszont bát­ran nyúlhatott a cserék­hez. A második félidő kö­zepén 7 pontra nőtt az eg­riek előnye, de már fárad­ni látszott a vendégcsapat. A Dózsa a betegsége miatt eléggé mérsékelt teljesít­ményt nyújtó Holmanné vezérletével nagy hajrába kezdett. Izgalmas végküz­delemben a rendes játék­idő döntetlenül ért véget. A hosszabbításban Hol­manné kipontozódott, ek­kor viszont a Dózsa másik — addig ugyancsak gyen­Kézilabda Kiskőrösi VM-Telefongyár 4:4 (3:4) gén játszó kulcsjátékosa — Magyar szedte össze ma­gát és pompás kosaraival az utolsó percben a kecs­keméti csapat javára for­dult az eredmény. A Dózsából a betegen és rossz formában is töretlen lelkesedéssel küzdő Hol- mannét, a nagyszerűen vé­dekező Szabó Verát, vala­mint Szabó Évát és Domo­kost lehet megdicsérni. A többieknek csak felvilla­násai voltak. Baján vasárnap úttörő hon­védelmi összetett versenyt rendeztek a városi és járási úttörőcsapatok részvételével. Rendkívül nagy volt az ér­deklődés. 22 csapatból hatvan- hatan álltak rajthoz. A fiúk I. korcsoportjában a Bajai II. Rákóczi Ferenc Általános Is­kola csapata lett az első. Ide­je: 2:30. 2. Bácsalmás 2:40, 3. Vaskút 2:42. A fiúk II. korcsoportjában a Sükösdi Általános Iskola csapata szerezte meg az 1. he­lyet 2:42 idővel. 2. Gara 2:43, 3. Bácsalmás 3:02. A lányok I. korcsoportjá­ban a győztes a Garai Altalá­Az úttöröolimpiáról Az úttörőolimpia körzeti kézilabda döntőit rendezték meg vasárnap Kecskemé­ten a Béke téri Általános Iskolában. Leányoknál a solti és a Béke téri Általá­nos Iskola küzdött az 1. helyért, Solt győzött, és így ő jutott az 1. helyen tovább, a második tovább­jutó pedig a Béke téri Ál­talános Iskola csapata. Fiúknál a Béke téri Általá­nos Iskola győzött, 2. he­lyen pedig a kiskunfélegy- háziak végeztek. A megyei döntőre az első két helye­zett jutott. A jó kapusnak szerencséje is van. Ez a lövés már gólnak látszik, pedig fotóriporterünk azt a pillanatot kapta el, amikor Kapás Erika (Béke tér) lövése éppen a kapufáról pattant vissza. A kecskeméti lányok há­romszor is megismételték ezt a mutatványt, a Soltiak viszont három gólt lőttek. A győztes lánycsapat a solti együttes. (Balról): Sza­bó, Mészáros, Lang, Baráth Gyuláné testnevelő, Soós I., Pajér, Soós E., Németh, Szabó A., Szalma, András- sy, Molnár. NB II. Női mérkőzés, Bu­dapest, vezette: Tóth. Kiskőrös: Kovács — Te- mesiné, Vass, Martinovits- né — Martinovits, Gyeni- zse, Kiss. Csere: Csirke, Né- methné, Szabadi, Domonyi. Kiskunfélegyházán 2 és fél—3 szobás, össz­komfortos. lehetőleg központi fekvésű, jó állapotban levő (tégla- falazatú). külön portás családi lakóházét vásárolnánk Ajánlatokat a kiskun­Edző: Martinovits László. A kiskőrösi csapat ját­szott erőteljesebben és gyorsabban és ez győzel­met ígért. A budapesti együttes a játék lassítására törekedett. A vezetést Gye- nizse szerezte meg büntető­ből, majd szünetig egygólos előnyre tett szert a Telefon­gyár. A szünet után mind­össze egy gól esett, ezt Do­monyi dobta. Az utolsó percben a játékvezető 7-est ítélt a kiskőrösiek ellen, de a büntetőt Csirke bravúro­san hárította. Góllövők: Gyenizse 2, Vas, Domonyi. Kitűnt: Martinovits, Csir­ke, Kiss, Martinovitsné. A megyei II. o. női baj­nokság eredményei: Fülöp- szállás—Lakitelek 4:4, Pe- Kecskeméti íélegyházi nyomdába® Tsérjök leadni. tőfiszállás — Építők 4:6. A győztes fiúcsapat a Béke téri Általános Iskola. (Balról): Boros, Majoros. Magonyi, Zénian, Szabó G-, Tollas, Almási, Farkas, Szabó Cs. nos Iskola lett 1:49 idővel. 2. Tataháza 1:57, 3. Nagybaracs- ka 2:08. A II. korcsoport 1. helyezettje ugyancsak a sü­kösdi úttörőcsapat 2:15 idővel, 2. Gara 3:28. Az 1. helyezést elért úttörő- csapatok részt vesznek a má­jus 25-én Kiskunfélegyházán a nemzetközi repülőnap ke­retei között megrendezendő megyei döntőn. Újpest nyerte a rangadót Ü. Dózsa—Ferencváros 2:0 (1:0) Hatalmas küzdelemben Dunai II. és Bene góljaival megérdemelten nyerte az Újpesti Dózsa az örök- rangadót a KTE új edzője A Kecskeméti TÉ NB Il-es labdarúgócsapatá­nak szerdai edzését már új edző, Lenner Gyula vezette. Ismert, hogy Lyka Antal edző nemrég megvált a kecskeméti együttestől, s így gyors intézkedésre volt szükség az edzői tisztség betöltésénél. A megoldás megnyugtatónak látszik. Az új edzőről annyit tud­tunk meg, hogy legutóbb külföldön edzősködött Hat évet töltött Kuwaitban, Tu­niszban és Algériában. Munkájához sok sikert ki­vártunk. Az elmúlt héten a bajai röplabdások otthon, a kecskemétiek idegenben szerepeltek. A bajaiak mindkét napon győztek, a kecskeméti női és férfi csa­patok viszont egyetlen győ­zelmet sem szereztek. A Tipográfia szombaton és vasárnap is 3:0 arányban kapott ki. A Volán férfi együttese 2:0 után egyen­lített és a döntőben is kö­zel állt a győzelemhez. Ve­reséget szenvedtek otthon a mélykúti lányok is. Tokodi Építők—Mélykút 3:1 (11, 9, —6, 11) NB II. női. Mélykút, ve­zette: Katka. Váratlan, de megérde­melt vereséget szenvedett otthon a gyenge napot ki­fogó mélykúti csapat. Ki­tűnt : Kövesdi, illetve: Sós, Horváth. Zagyvaapátfalvi Építők— K. Tipográfia 3:0 (5, 10, 10) NB II. női, Zagyvaapát- falva, vezette: Gaál. A Tipográfia többre nem volt képes, a csapatból csak a fiatal Seres játékát lehet kiemelni. Salgótartjáni BTC— K. Tipográfia 3:0 (9, 14, 9) NB II. női, Salgótarján, vezette: Gaál. Seres és Tóth kitűnő já­tékával szoros volt a mér­kőzés, de a játékvezető té­vedései miatt még játsz­mát sem tudtak nyerni. Szolnoki Tilász—Mezőfi SE 3:2 (10, —10, 9, —10, 10) NB II. férfi, Szolnok, ve­zette: Filippinyi. Izgalmas, változatos küz­delem folyt a Mezőfi SE kétszer is egyenlített, de a döntőre elfáradtak. Kitűnt: Fürjes, Hollósi. Székesfehérvári Volán— K. Volán 3:2 (8, 10, —10, —9 9) NB II. férfi, Székesfe­hérvár, vezette: Kovács J. Az első két játszmában kissé mereven játszott a kecskeméti csapat, utána egyenlítettek, majd a dön­tőben 9:3-as kecskeméti ve­zetés után néhány fordí­tott ítélettel vesztették el a mérkőzést. • Kitűnt: Dunszt, Madajcsek, Bartha, Fehérneműgyár— BNA 3:2 NB II. férfi, Baja, veaet- te: Molnár. Szoros, nehéz küzdelem­ben nyert a bajai csapat. Bajai Fehérneműgyár— Vasas Izzó 3:0 NB II. férfi, Baja, vezet­te: Gyenes. A vasárnapi mérkőzésen igen jó játékkal és bizto­san győzött a Fehérnemű­gyár. csapata. Kerékpár A Kiskunfélegyházi Va­sas kerékpárosainak békés­csabai útját a balszerencse mellett néhány szép ered­mény is kísérte. A nagy számú szegedi, szolnoki és békéscsabai versenyzők mellett a Vasas 11 kerék­párost indított, s közülük kilencen pontot is szerez­tek.. Elhoztak három 1. he­lyezést és két gyönyörű tisz­teletdíjat is. A félegyházi versenyzők eredményei: Felnőtt vaske­rekes 120 km-es futamban: 1. Dudás Zoltán. A junior versenyben ugyanezen a tá­von Szederkényi Sándor is 1. lett. Az ifjúságiak 100 km-es versenyét — bár a cél előtt bukott — Nagy László nyerte, az esélyes Endre József balszerencsés volt, mert összeütközött egy keresztező gépkocsival. A vaskerekes ifjúságiak 40 km-es versenyében Ba- ranyi 8., a serdülők között Dékány 4. lett. Békéscsabán mutatkoztak be először a Vasas úttörői. A 10 km-es távon Rácz és Görög az élen voltak, amikor össze­akadtak és mindketten buk­tak. Így csak a mezőny vé­gén értók a célba. Békeverseny A kerékpáros békever­senyen a 4. szakaszon a magyar versenyzők helye­zése. 25. Gera 4:17:35 6, 37. Pataki 4:17:45 ó. 43. Petter- mann 4:17:45 ó. 51. Juszkó és Tóth 4:17:45 ó, 53. Kese­rű 4:17:45 ó. Az összetett versenyben a magyarok helyezése: 43. Megyerdi 11:37:14 ó. 48. Pettermann 11:38:04 ó, 51. Tóth 11:38:33 ó, 52. Jusz­kó 11:38:51 6. 63. Pataki 11,11:31 ó. Röplabda Bajai

Next

/
Oldalképek
Tartalom