Petőfi Népe, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-05 / 260. szám

KÖZLEMÉNYEK at VOLTOS aggregátor, 3,5 LE négyütemű benzinmotorral el­adó. Farkas szerelő, Törökfái állomás mellett. 16872 HAromajtOS szekrény eladó. Kecskemét, Rákóczi út 18. III. 4. Érdeklődni este 6—8-ig. __9115 S ZEMÉLYGÉPKOCSI részére, téli leálláshoz garázs kiadó. Kecskemét, Erzsébet körút 5. 9105 SZOBA, konyhás lakás albér­letbe kiadó. Kecskemét, Csán. gó U. 2. ________________9106 S ZOBATARSNÖT keresek bú­torozott szobába. Kecskemét, Pozsonyi u. 23. 9111 FÜRDŐSZOBÁS lakásba férfi szobatársat keresek. Leveleket *,Hunyadiváros 12 511” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdető­be. ___________________________9112 V AROSFÖLDÖN eladó 400 négyszögöles porta, gyümölcs­fákkal betelepítve, építési anyagokkal és építési enge_ déllyel. Érdeklődni; Virágék. nál. 9116 ELADÓ konyhabútor, hálószo­babútor, asztal, sezlon, ágyak, vitriné» szekrény, tükrös asz­tal, kárpitozott székek, stelá. zsik, teknő, kismázsa, rosta, tégla, cserép, deszkák. Kecs­kemét, Deák tér 3. Halüzlet melletti cukrászdával szemben. Érdeklődni délután 2-től, va­sárnap egész nap. 9123 ELCSERÉLEM két szoba, kony. hás, budapesti lakásomat, kecskeméti egyszoba komfor­tos lakásért, megegyezéssel. Budapest, VIII., kér. Leonardo da Vinci u. 44. II. em. Sándor Lídia. 9124 HORDOZHATÓ cserépkályha eladó. Kecskemét, Ybl Miklós u. 2. Megtekinthető délután 3- tól. 9128 ELADÓ 800 négyszögöl gyü­mölcsös szőlő, jó lakóépület­tel, vagy kunyhóval. Városhoz 3 kilométerre. Érdeklődni a helyszínen, Kecskemét, Mária- hegy 25. Hegedűs Antalék. 9131 KÉTSZOBÁS házrész eladó. Kecskemét, Margit u. 8. 9132 SÜRGŐSEN eladó beköltözhe­tő tanya, 800 négyszögöl föld­del. Kiskunfélegyháza, III. kér. 188. Érdeklődni: Felszabadulás útja 13. Drózdikék. 9080 ÜJ középméretű fürdőkád el­adó. Kecskemét, Matkói út 4. _______________________________9166 200 MM.ES egyengető gyalu­gép eladó. Kiskunhalas, Kos­suth utca 50. 9173 BELTERÜLETEN épülő társas­házban, első emeleti egyszoba összkomfortos, modern lakré­szem azonnal átadom. Érdek­lődni Pálma melletti hírlap­árusnál. ________ 16867 B IRKATRÁGYA eladó. Kecs­kemét, Gyimes u. 3. Borbély Lászlónál. 16839 KECSKEMÉT, Fürdő u. 49. sz" ház belső része eladó. Érdek­lődni szombat, vasárnap. ______________________________16844 HÍZOTT sertések eladók. Kecs­kemét, VT., Szívós u. 1. sz. Érdeklődni lehet egész nap. ______________________________16841 FIATAL, gyermektelen házas­pár külön bejáratú, bútorozott szoba, konyhás lakást keres albérletbe. Válaszokat „Decem­ber 1” jeligére a kiadóba ké­rek. 16845 ALIG használt hordozható cse­répkályha eladó. Kecskemét, Bem u. 16/a, 16846 ELADÓ belső házrész. Kecs­kemét, n. k. Cédulaház utca 16. sz. 16848 KERESEK egyszoba összkom­fortot, vagy lelépésért, vagy cserélek Kecskemét, Budai De. zső fasori villában levő laká­sért. Leveleket „Megegyezés állapján” jeligére a kiadóhiva­talba kérek. 16853 ELADÓ belső házrész, két szo­ba, konyha, spejz. Kecskemét. Csóka u. 38/a. 16854 ELADÓK modern, szép, fénye­zett hálószobabútorok, konyha­bútorok, kétszemélyes reka- miék, sezlon, háromajtós szék. rény. Kecskemét, Vak Bottván U, 9._________________________ 8965 O KTÓBER 26-án, a terézhalmi majorból elveszett 2 ürű és egy anyajuh. A megtaláló ju­talom ellenében, átadhatja özv. Pékár Istvánnénak, a terézhal­mi majorban. 8988 FELNYITOTT vizsgázott — Wauxhát gépkocsi eladó, tar­talék alkatrészekkel, plusz motor, stb. Cím: Budapest, VIII., Lujza u. 7. Auer László. 8990 ELADÓ beköltözhető, 2 szobás, új villaépület, nem egészen be­fejezve. Érdeklődni: Kecske­mét, Alsószéktó III. utca 10. 8994 KERTES, családi ház eladó, be. költözhetően. Kecskemét, Vol_ kertelep XV. utca 6. szám alatt. Érdeklődni Váczi János utca 8. alatt. Farkasné. 9038 IDŐSEBB asszonyt keresek gyermek mellé, bentlakással, érdeklődni: Kecskemét, Pus­kin u. 23. Bejárat Céduládáz tea felőli ^^ 9065 ELADÓ ház, két családnak is megfelel, zöldséges kerttel. Villany van. Kecskemét, Szol­nokihegy 7/c. Kinizsi-gyártól balra, első köz, Szabóék. 9071 BOKOR- és futórózsák, eper­fák, díszfák, díszcserjék, éve­lők, virághagymák kaphatók. Szabó kertész, Kecskemét, Hu­nyadiváros, Kilián György u. 2. 9078 ELADÓ I. osztályú román tég­la. Érdeklődni: 11—14 óráig, Kecskemét, Bónis utca 2. Bem utcáról nyílik. Herczeg Lajos­nál. 9079 AZ ALLAMI Biztosító Kecske­méti Járási Fiókja motorke­rékpárt vezető intelligens, jó megjelenésű tárgyalóképes fér­fi munkaerőt alkalmaz kör­zetfelügyelőnek. Izsák és Ke­rekegyháza környékiek előny­ben. 16828 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó ker­tes ház, több melléképülettel. Kecskemét, Hunyadi János ut­ca 34. __________ 8982 E LADÓ együtt 19 db anyajuh. Érdeklődni Kunadacs, Üjmajori iskolánál* 16852 ELADÓ Belső-Ballószög 164. sz. alatt egy szoba, konyha, előszoba, spejz, kamra, alápin­cézett majdnem új állapotban levő Szalai-féle tanya, 560 négyszögöl szőlővel. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Bercsényi u. 15. 16803 SZÓLÓ eladó másfél kh, sok fiatal almafával, a szarkási megállótól 800 méterre. Érdek­lődni vasárnap egész nap, hét­köznap 2 óra után, Kecskemét. Csongrádi u. 23. Bende. 8880 ELADÓ ház, 800 négyszögöl szőlővel. Villany van. Kecske­mét, Ballószög, beretvástelepi megálló mellett, Bárdiék. 8882 350-ES oldalkocsis Izs motor- kerékpár sürgősen eladó. Nyár_ lőrinc II. kér. 30. Megtekinthe­tő szombaton és vasárnap. 8975 KECSKEMÉT, Máriahegy 86. alatt eladó 600 négyszögöl sző­lő. Érdeklődni a helyszínen. Fodorék. 8986 12 ÉVES gyakorlattal rendelke­ző gépkocsivezető, garázsmes. téri és gépkocsi előadói szak- képesítéssel állást változtatna termelőszövetkezetbe, vagy álla­mi gazdaságba. Lakás szüksé- gs. Leveleket „December 12 374” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 8955 ELADÓ alig használt bundabé­léses férfikabát, férfi téli öl­töny, kissé hibás 2x3 m-es sző­nyeg és ruhásszekrény. Kecs­kemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. 9033 IDŐS házaspár, vagy egyedül­álló személyt lakásért eltarta­nék, vagy életjáradékot fizet­nék. Ajánlatokat „Gondos” jel­igére a kiadóhivatalba kérek. 16851 ELCSERÉLEM kecskeméti egy­szoba összkomfortos, kertes, lakásomat, budapesti hason­lóért. Leveleket „Villa 12 395” leiigére a Kecskeméti Magvar Hirdetőbe. 8969 TŰZHELY eladó. Kecskemét. Ceglédi út 6. 9093 ELADÓ ház 2-szer 1 szoba, konyha, kamra. Kecskemét, VIII. kér. Üjeröő u. 23. Ér­deklődni Halasi út 6. 16817 HORDOZHATÓ cserépkályha, egy zománcos, aiknás kályha és fürdőkád eladó. Kecskemét, Árok utca 17. 9094 HÁLÓ SZOBABÚTOR matraccal és kályha eladó. Kecskemét, Erzsébet körút 36. sz. 9095 KÜLÖN bejáratú szoba, spejz kiadó. Érdeklődni délután 5- től, vasárnap egész nap. Nyúl József, Kecskemét, Méhesfalu, új osztás. 9096 CSERÉPKÁLYHA lebontva el­adó. Kecskemét, Lenin tér 10. II. em. 21. 9097 ELADÓ kombinált szekrény és 400 négyszögöl föld. Házhely­nek is alkalmas. Kecskemét, Cimbalmos u. 22. 9102 KOMPLETT új fürdőkályha, hengerrel, csapteleppel eladó. Kecskemét, Kőrösihegy 2. Bar. nevál után, Göbölyösék. 9103 ELADÓ háló. és konyhabútor, ágyak, szekrények. Kecske­mét, Kossuth krt. 23. 8770 ELADÓ nagyméretű, vajszínű kokszos cserépkályha és vas­kályha. Kecskemét, Bercsényi u. 15. 16802 EGY szoba összkomfortos, fő­bérleti lakást keresek, költség, megtérítéssel. Régemé, Bugac, Központi iskola. ___________9049 E LADÓ házrész. Csillag utcá­ban, 164 négyszögöl zöldséges kerttel. Érdeklődni: Kecskemét, Zsinór utca 104. szám alatt. 9050 REKAMIÉ, fotel, szék, garni­túra. fotelágy, ágybetét, sezlon fizetési kedvezménnyel kapha­tó. Kecskemét, Rákóczi út 2. 8999 MEZŐGAZDASÁGI Beruházási Vállalat, Bács-Kiskun megyei Kirendeltsége 10 éves gyakor­lattal alkalmaz mérnököket, technikusokat bonyolítási és tervezői munkakörben. Jelent­kezés személyesen, vagy írás­ban: Kecskemét, Damjanich utca 1/a. Telefon: 29.24, 25-35. 16821 ELADÓ szoba, konyhás ház. Kecskemét, Felsőcsalános 51. 16837 ELADÓ házrész, leválasztható, kiválóan alkalmas 2—3 szobás összkomfortos lakás kialakítá­sára. Leveleket „Színház mö­gött 12 471” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 9063 Keresünk budapesti és vidéki változó munkahelyre lakatos-szerelő szak- és segédmunkásokat Külszolgálati költséget, havonta egyszeri ha­zautazást, hetenkénti hazautazási költség- hozzájárulást, szállást térítünk, minden hé­ten szabad szombat, 44 órás munkahét. Bére­zés: teljesítménybére­zés kereset, korlátozás nélkül. Jelentkezés: Fémmunkás Vállalat Szerelési Üzem, Buda­pest, XIII., Lomb u. 11. Felvétel esetén a felutazási költséget megtérítjük. 9034 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, is­merősöknek, jő barátok, nak, akik szeretett édes. apánk id. Kuti István temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélységes fájdalmunkat ezúton Is enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nagyapa, Szabó János ny. kádár f. hó 2-án elhunyt, temetése no­vember 6-án fél 12-ikor lesz a kecskeméti köz­temető halottasházá­tól. Minden külön ér­tesítés helyett. Gyászoló család. 16 870 A Pamuttextilművek Frottiergyára, Budapest, XIII. Fáy u. 81—83., felvesz 16 éven felüli nőket, szövő betanulónak, lúneesévélő betanulónak 3 műszakos munkára. A betanulási idő alatt napi 1 forintért egyszeri étkeztetést, szükség esetén ágybérletet biztosítunk. A betanulási idő után után 1200—2000 Ft-ig terjedő kereseti lehetőség. 8283 8 szerszámhelyes Skoda Dob-revolver esztergapad, pneumatikus befogófejjel eladó. Bács-Kiskun megyei Fi nommechanikai Vállalat, Kecskemét, Matkói út 2. 9076 FIGYELEM! 1 db WARSZAWA SZEMÉLYGÉPKOCSI, kifogástalan állapotú, valamint 1 db RS 09/T—157 típusú ESZKÖZRAKODÓ GÉP ELADÖ. Megtekinthető az Észak Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat központi telepén. Kecskemét, Izsáki út 13. sz. 9109 Fogadja meg a TÜZÉP-egyesülés tanácsát! fütsön pécsi iszapszénnel *...........i "I 11 T —Y 1' ■ » «1 Ha iszapszénnel fűt. évente 4—500 Ft-ot takarít meg! Károsodás nélkül éveikig tárolható. Nagy hőmennyiség — alacsony ár — könnyű begyújtás. Kapható a TÜZÉP-telepeken. 8402 izonnal pénzhez jut! Vétel — Eladás. Régi könyvek nagy választékban. antikvár könyvvásár November 12-én, 13-án, Il-én. A bajai könyvesboltban. (Tóth Kálmán tér 1.) Nyitvatartás: 7.30—13-ig. 15—17-ig. Hozza be felesleges könyveit magas áron megvásároljuk. A Kecskeméti Fém- és Vasipari Ktsz férfi segédmimhásokat vesz fel azonnali belépéssel. Jelentkezés: a szövetkezet műszaki osztályán, Kecskemét, Szt. István város 17., reggel 6 órától 14 óráig. 8619 Műszaki rmfnkakörben dolgozó házaspár kb. 6 hónapi időtartamra ALBÉRLETI SZOBÄT KERES Kecskemét városában, esetleg Kecskemét környékén. Ajánlato­kat Kiss Árpád nevé­re a Habselyem Kö­töttárugyár 3. sz. Gyá­rába kérjük levélben vagy telefonon meg­adni. Habselyem Kö­töttárugyár, Kecske­mét, Ötemető u. 2., vagy 28-45 telefonon. 9138 A 9. sz. Autóközleke­dési Vállalat gyakor­lattal rendelkező gépkocsivezetőket, autószerelőket, rakodókat, MÁVALT. jegykezelőket felvesz. Jelentkezés a vállalat személyzeti és munkaügyi osztályán, Kecskemét, Csáktor­nyái u. 4—6. 9129 Figyelem! A Kecskeméti Községgazdálkodási Vállalat a lakosság, vállalatok, tsz-ek szolgálatában áll, az ŐSZI NAGY — rágcsálóirtásban és vállalunk patkány, egér, svábbogár, csótány, poloska stb. irtását 2 hónapos garanciával. A legkorszerűbb vegyszerekkel és ciánnal vállalja. Újdonság: lakásokban kiköltözés nélkül, diszkrécióval vállaljuk a poloskairtást! ŰJ OLCSÓBB ÁRAK! Nagyobb megrendelés esetén ÁRENGEDMÉNYT adunk. Ügyintéző: Perrey. 8892 A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat fémcsiszoló átképzős tanfolyamot indít Az átképzős időszak alatt az órabér 7,— Ft. A szakma elsajátítása után kereset a teljesítmény szerint. Férfiak jelentkezzenek. Továbbá hegesztő, forgácsoló, vízvezetékszerelő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat veszünk fel. Kecskemét, Külső Szegedi út 136. Galvánüzem. 8841

Next

/
Oldalképek
Tartalom