Petőfi Népe, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-02 / 231. szám

Javuló formában a Kecskeméti Dózsa Következő fordulóban: Szállítók — Dózsa mérkőzés Jubileumi országos atlétikai verseny Kecskeméten NEM ÍGÉRKEZETT köny- nyű elleniéinek a Ganz- MÁ VÁG, ezt jól tudta minden kecskeméti labda­rúgó szurkoló. De hogy ilyen nehéz mérkőzést kell vívni, arra csak kevesen számítottak. A Dózsa mint mindig, most is, a hazai pályán megszokott lendüle­tes játékát nyújtotta. A vendégek viszont minden erejükkel védekeztek és gyors lefutásokkal igyekez­tek zavart kelteni a kecs­keméti kapu előtt. Az első félidőben a fővárosi csa­pat taktikája bevált. Szoro­san fedezték a kecskeméti csatárokat és pontos indí­tásokkal lendültek táma­dásba. A játéknak ebben a részében is jelentős me­zőnyfölényt harcoltak ki a lila-fehérek, csak éppen a már megszokott kapu előt­ti határozatlanság volt az oka annak, hogy a kiala­kult gólhelyzetek egyikét sem tudták kihasználni. Ahogy múlt az idő, úgy csökkentek a Dózsa győzel­mi reményei. Meddő tá­madásokat vezettek hatvan percen át. Ekkor végre Do­bó bombája Török háló­jába vágódott. A játékve­zető a szabályos gólt gon­dolkodás nélkül megadta, a partjelző is érvényesnek minősítette, csak a ven­dégjátékosok, különösen Török tiltakozott hevesen, s amikor a magáról meg­feledkezett játékos a kö­zönség közé rúgta a labdát* Müncz játékvezető kiállí­totta a kapust. A tíz főre olvadt MÁVAG ellen már MA: Délután 3 órakor Kecs­keméten a Széktói Stadion­ban Csemo More (Bulgária) —Kecskeméti Dózsa nem­zetközi labdarúgó-mérkő­zés. NB m. KÖZÉPCSOPORT 1. Vasas íz. 22 15 5 2 54:17 35 2. Vasas T. 21 11 5 5 37:22 27 3. D.újv. É.* 22 10 7 5 25:15 25 4. 1. sz. ÉP. 22 10 5 7 36:25 25 5. Vasas L.* 22 11 4 7 42:26 24 1 6. Bp. Vegy. 21 9 6 6 33:25 24 7. MAVAUT 22 10 4 8 43:38 24 8. Soltvadk. 22 9 5 8 35:38 23 9. Ercsi 22 8 4 10 32:47 20 10. Kiskőrös* 22 8 4 10 33:39 18 11. Kalocsa 20 7 3 10 31:30 17 12. B. N. A. 22 6 5 11 27:38 17 13. Nagytét. 22 6 5 11 20:32 17 14. Elekt.* 22 5 8 9 20:17 16 15. MAFC 22 2 9 11 14:41 13 16. HTG Vas. 22 3 5 14 22:54 11 ♦Két büntetőpont levonva. NB III. DÉLNYUGATI CSOPORT 1. Szeksz. D. 22 13 6 3 51:22 32 2. Pécsi BTC 22 12 6 4 45:23 30 3. B. VMTE* 22 12 6 4 37:19 28 4. D. VSE 22 10 7 5 38:20 27 5. P. EAC 22 11 4 7 41:23 26 6. Steinmetz 22 11 4 7 37:28 26 7. Bonyhád 22 9 4 9 39:42 22 8. Lábod 22 9 3 10 44:35 21 9. P. Volán 22 8 5 9 27:26 21 10. Mohács* 21 9 4 8 37:32 20 11. Kap.v. D. 21 6 6 9 24:39 18 12. Kap.v. V. 22 7 4 11 27:46 18 13. D. Spart. 22 4 9 9 21:31 17 14. Sárbog. 20 6 4 10 29:34 16 15. P. Helyi. 22 5 5 12 28:40 15 16. Szigetvár 22 — 5 17 20:85 5 A *-gal jelölteknél tetőpont levonva. két bün­NB m. DÉLKELETI CSOPORT 1. Hódmv. 22 10 8 4 34:20 28 2. M.k.háza 22 12 4 6 25:20 28 3. Szalvay 22 12 4 6 39:33 28 4. VTSK 22 9 7 6 30:22 25 5. Mezőber. 22 9 7 6 26:22 25 6. Kossuth 22 8 8 6 27:17 24 7. Kun Béla 22 9 6 7 30:28 24 8. Sarkad 22 7 7 8 27:24 21 9. Kkhalas 22 7 7 8 25:23 21 10. Szeg. Sp. 22 6 8 3 29:31 20 11. Szeg. AK 22 6 8 8 23:27 20 12. Szarvas 22 7 6 9 19:24 20 13. Mhegy. K. 22 6 6 10 26:36 18 14. Mhegy. M. 22 5 8 9 2o :32 18 15. Orost .za 22 6 5 11 21:27 17 16. Szentes 22 4 7 11 22:37 15 időnként nyomasztóvá vált a Dózsa fölénye, a hátrale­vő időben mégis csak egy gólt tudtak lőni. Pedig na­gyon igyekeztek a játéko­sok, de a célzással mindig baj volt. Fordulatokban nagyon gazdag volt ez a kilencven perc, amely végül is igaz­ságos Dózsa-győzelmet ho­zott. Erre szükség is volt, hiszen a nagy vetélytárs Várpalotán is győzni tu­dott tehát a versenyfutás továbbra is teljesen nyílt Kecskemét és Eger között. Vasárnap délután a fő­városban lép pályára a kecskeméti csapat a Szál­lítók ellen.. A Dózsa javuló formát mutatott az utóbbi hetekben, s ezt igazolta a Ganz-MÁVAG ellen is. Ügy gondoljuk, hogy nem esélytelenek a fővárosban sem. A FÉLEGYHAZI Vasas az elmúlt heti kisiklás után vasárnap délután a Szegedi VSE csapatával szemben saját pályáján sze­repelt. Az eredmény 1:1 lett. Ebben jórészt az ját­szott közre, hogy a félegy­házi csatárok nem tudtak megbirkózni, illetve csak egy ízben tudták áttörni a vendégek jól záró védelmi falát. A Vasastól — joggal — vártak győzelmet a ha­zai szurkolók, hiszen az együttes az utóbbi időben — különösen hazai pályán — ért el szép sikereket. A KTE nehéz fordulón jutott túl vasárnap délután. Sajnos, a mérkőzés során több kecskeméti játékos szenvedett sérülést, mert a hazai együttes néhány já­tékosa „összetévesztette” a kemény játékot a durva­sággal. A pontszerzés min­denesetre nagyon jókor jött és felcsillantja a reményt a bentmaradáshoz. VASÄRNAP délután nagy mérkőzés — megyei rang­adó — színhelye lesz a Széktói Stadion. A KTE vendége lesz a Félegyházi Vasas! Mi azt várjuk ettől a találkozótól, hogy végig sportszerű légkörben folyjon le. Ami az eredményt ille­ti, azt majd eldöntik a pá­lyán. M. I. A kiskőrösiek és a kalocsaiak az élen Tegnap zárta be kapuit a Magyar Honvédelmi Szövetség nagyszabású ki­állítása Kecskeméten a Katona József parkban. A kiállításnak szép közönség- sikere volt. A pavilonok­ban főként délutánonként nőtt meg erősen a forga­lom, amikor a diákok va­lósággal ellepték a környé­ket és sötétedésig nem győztek betelni a sok lát­nivalóval. Érdekes és tanulságos volt ez a bemutató. Bepil­lantást engedett a techni­kai sportok műhelytitkai­ba, megismertette a láto­gatókat a Honvédelmi Szövetség életével és a hadsereg is felvonultatta azokat a fegyvereket, tech­nikai eszközöket, amelyek­kel a fiatalok a katonai szolgálat teljesítése köz­ben találkoznak. Egyaránt nagy volt az érdeklődés a lökhajtásos repülőgép és a páncél járműveik, a rádió készítés és a modellépíté: iránt. Külön szenzációja volt a kiállításnak a cél­lövölde, ahol mindig hosz- szú sorok álltak, s a fiúk. lányok türelmesen várták hogy kipróbálhassák tu­dásukat. Hat légpuskává alig győzték kiszolgáin őket. Különösen szómba ton délután és vasárna'" volt telt ház a kiállításor amikor a szép időben - Katona József parkban tét látogatás felért egy jól si­került kirándulással. Vasárnap délelőtt ren­dezték meg a kiállítás kör­nyékén az MHSZ tárta lékos tagozatának járőrver senyét. A versenyen a já rások és a városok legjobl csapatai vettek részt. A érdekes és változatos küz delemben végül is a kalo csai járás csapata lett a első 136 ponttal. A 2. he­lyen a kiskunhalasi járás csapata végzett 123 pont­tal. Kalocsa színeinelíTcép- viseletében 112 ponttal a Paprikaipari Vállalat csa­pata végzett a 3. helyen. Vasárnap még egy me­gyei döntő zajlott le Kecs­keméten a néphadsereg napja alkalmából. A Czoll- ner téri lőtéren tartották a párbajlövész-verseny egyé­ni és csapatküzdelmeit. Az egyéni versenyben a megyei I. helyezett Jeszli Károly lett, a kiskőrösi MHSZ klub tagja. A tíz bukó alakot 1 perc 20 má­sodpert alatt küzdötte le 13 lövéssel. A 2. helyen a kalocsai Balezer János, a 3. helyen a kecskeméti Szakonyi Mihály végzett. A csapatversenyben is a kiskőrösiek lette az elsők, a célt 50 másodperc alatt küzdöttek le 13 lövéssel. A 2. helyen Kiskunfélegy­háza, 3. helyen Kecskemét város csapata végzett. A 600 éves Kecskemét Eredmények: ünnepség és sportrendez- Nők: 100 m síkfutás: L vény sorozat keretében ju- Benyáts (Bp. TFSE) 13,0, bileumi országos - meghívá- 2. Várnagy (K. Dózsa) 13,1, sós atlétikai versenyt tar- 3. Mikó (Bp. TFSE) 13,5. tottak vasárnap délelőtt a 400 m: 1. Várnagy (K. Dó­Kullai András 188 cm-rel nyerte a magasugrást. Széktói Stadionban. Az erő­próbán részt vett a Bp. TFSE, a Bp. Spartacus, a Bp. Építő, Kiskunfélegyhá­za, Nagykőrös, Cegléd, Ka­locsa és a Kecskeméti Dó­zsa atlétikai szakosztálya. Az atlétikai vetélkedőn mintegy hetven versenyző lépett pályára, hogy össze­mérje erejét a 600 éves Kecskemét emlékplakettért és az első helyezetteket rpegillető érmekért. Értékes döntetlen Mezőhegyesen MEZÖHEGYESI KINIZSI KISKUNHALASI MEDOSZ 1:1 (1:0) Mezőhegyes, 200 néző, vezette: Megyeri. Kiskunhalasi MEDOSZ: Szalonai — Tóth III., Rá- di, Juhász — Vass, Varga —Tóth I., (Csapiáros), Li- pák, Mészáros II., Csányi, Kocsis. Edző: Virágh Ist­ván. Az első 10 perc hazai fölénnyel telt el. A ME­DOSZ csak két perccel ké­sőbb vezette első ellentá­madását a hazai kapura, amely gólt is hozhatott volna, de Mészáros II. nagy helyzetből fölé lőtt. To­vább is a hazai csapat maradt fölényben. Dúl elő­ször közelről Szalontaiba Az MHSZ járőrversenyé röl. Az 5. sz. ellenőrzési ponton jelentkezik a halasi csapat. vágta a labdát, majd két perccel később a hálóba fejelt. 1:0. Fordulás után enyhült a hazaiak fölénye. Amikor Tóth I. helyére Csapiáros állt be, élénkebb lett a MEDOSZ csatárjátéka. A 8. percben Lipák beadásá­ból Csányi fejese a kapu­fán csattant. A 28. perc­ben egyenlített a ME­DOSZ. Kocsis a bal olda­lon szöktette Csapiárost. A szélső ügyesen kapu elé továbbított, majd Mészá­ros II. közelről a bal alsó sarokba pörgette a labdát. 1:1. A 40. percben győzel­met ígérő helyzetet ha­gyott ki a MEDOSZ. Csap­iáros egyedül tört kapura, de lövése az elébe kifutó Kormányos lábáról a kapu mellé perdült. A MEDOSZ újabb érté­kes vidéki pontszerzéssel megerősítette helyét a kö­zépcsoportban. Jók: Rádi, Juhász, Csányi, Csapiáros. Kosárlabda Megyei bajnokság. Nők: Qózsa serdülők— Kecskeméti Közgazdasági 61:28 (25:12) Ld: Temesz 23, Bäder E. 16, ill.: Dömötör 11, Nagy 11. Férfiak: K. Petőfi 11.—K. Dózsa 73:43 (39:14) Ld: Király 21, Szabó II. 18, Rezák 14, ill.: Lázity 10. Petőfi öregfiúk—K. Köz- gazdasági 77:57 (32:27) Ld: Bányai 26, Polányi 16, ill.: Gellért 23, Magyar 17. vási (KL. Dózsa) 10,12, 2. Kovács (K. Dózsa) 8,92, 3. Koltai (Kfháza) 8,65. Disz­koszvetés: 1. Kovács (K. Dózsa) 25,18, 2. Benyáts (I3p. TFSE) 23,50, 3. Kádai (Kfháza) 20,90. Gerelyve­tés: 1. Rétsági (Nagykőrös) 27,50, 2. Kádai (Kfháza) 27,24, 3. Szilvási (K. Dó­zsa) 25. Férfiak: 100 m síkfutás: 1. Dóka (Cegléd) 12,0, 2. Mészáros (K. Dózsa) 12,5, 3. Fekete (Nagykőrös) 12,8. 200 m: 1. Iványi (K. Dó­zsa) 25,2, 2. Derdák (K. Dó­zsa) 25,6, 3. Varga (Kfhá­za) 27,4. 400 m: 1. Halász (Kalocsa) 56,2, 2. Fekete (Nagykőrös) 59,0, 3. Ivá­nyi (K. Dózsa) 39,2. 1500 m: 1. Tóth (K. Dózsa) 4:10,2, 2. Radnóti (Cgeléd) 4:19,6, 3. Zsoldos (K. Dó­zsa) 4:35,2, 110 m gát: 1. zsa) 60,8, 2. Mikó (Bp. TFSE) 63,8, 3. Kecskeméti (Nagykőrös) 66,4, 80 m gát: 1. Hajdú (Nagykőrös) 13,0, 2. Mikó (Bp. TFSE) 14,1, 3. Kecskeméti (Nagykőrös) 16,5. Távolugrás: 1. Be­nyáts (Bp. TFSE) 530, 2. Hajdú (Nagykőrös) 466, 3. Honi (Nagykőrös) 439. Ma­gasugrás: 1. Benyáts (Bp. TFSE) 145, 2. Rétsági (Nagy­kőrös) 140, 3. Szabó (Kfhá­za) 140. Súlylökés: 1. Szil­Várnagy Sára (K. Dózsa) a női 400 m síkfutás győztese. Insperger (K. Dózsa) 20,1, 2. Fejes (K. Dózsa) 21,2. 5000 m: 1. Tabajdi (Bp. Spartacus) 15:13,8. Súlylö­kés: 1. dr. Eruncsák (K. Dózsa) 13,24, 2. Gaál (Bp. Építő) 12,42, 3. Gábor (K. Dózsa) 10,40. Gerely vetés: 1. Balia (K. Dózsa) 46,10. Kalapácsvetés: 1. Gaál (Bp. Építő) 56,25, 2. Gulyás (K. Dózsa) 31,91, 3. Balia (K. Dózsa) 30,55. Magasugrás: 1. Kullai (K. Dózsa) 188, 2. Insperger (K. Dózsa) 186, 3. Fejes (K. Dózsa) 170. Rúdugrás: 1. Kullai (K. Dózsa) 360. Egy mérkőzést játszottak a megyei labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában K. Dázsa II.— K. Volán 6:1 (3:0) Kecskemét, 100 néző, ve­zette: Fehér L. A Dózsa II. mindvégig támadott és gólhelyzeteit kihasználva, megérdemel­ten nyerte a találkozót. Góllövők: Kasza 3, Gogo- lák, Gyorsa, Kisjuhász, il­letve: Bozsó. Kitűntek: Kasza, Peller, illetve: Bo­zsó. Ifjúsági eredmény: 3:0 a Dózsa javára,

Next

/
Oldalképek
Tartalom