Petőfi Népe, 1966. november (21. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-29 / 281. szám

Kecskemét az NB I B-ken Kecskeméti Dózsa -Félegyházi Vasas 5:1 (3:0) Kecskemét, 3000 néző, vezet­te: Kaposi. K. Dózsa: Gór — Kérj, Vin- cze, Szőczey — Lantos, Dobó — Jósa, Takács, Morvái, Kiss II., Rozgonyi. Edző: Titkos Pál. F. Vasas: Huszár — Kovács T., Cserkó, Tarjányi — Ádám, Saihin II. — Kelemen II., Len­gyel, Vass, Makai. Kovács Ili Edző: Kanyó János. A Kecskeméti Dózsa-játéko­hány ügyes csel után a kiugró Kiss II-höz továbbított. A csatár a vetődő Huszárt is kicselezte, majd a hálóba gurított. 2:0. Továbbra is a Dózsa játszott fölényben, de a Kelemen II-vel is megerősített Vasas-védelem elzárta a kapu felé vezető utat. A 34. percben Morvái távoli lövése zúgott el a léc fölött, I/b-be való jutást. A mérkőzést teljesen megér­demelten nyerte meg a Dózsa. Sokkal gólratörőfoben játszott, mint ellenfele. A Vasas főleg a védekezéssel törődött, de az igyekezete, hogy minél keve­sebb gólt kapjon, ezúttal nem sikerült. A Dózsa csapatában szinte nem volt gyenge pont, minden játékos tudása legjavát nyújtotta. A Vasasból Cserkó, Jósa beadásából Kiss II. a Dózsa első gólját fejeli a félegyházi kapuba. sok fekete karszalaggal vonul­tak ki a pályára. A repülősze- rencsétlenség következtében tra­gikus körülmények között el­hunyt Bodor Antal válogatott cselgánesozóra. a Dózsa ver­senyzőjére emlékezett ezekben a percekben a nagy számú kecs­keméti közönség. Hűvös, de igen szép, napos időben, a félegyházi fiúk kezdték a játékot. Pontos átadásokkal közelítették meg a kecskeméti kaput Az első percekben a vendégek sokkal nyugodtabb- nak látszotta, míg a Dózsa-já- tékosok idegesen szövögették tá­madásaikat. Az első gólveszélyes támadást a Dózsa vezette az 5. percben. Ekkor Jósa vitte fel a labdát, jól is adta be, de a belső csatárok közül senki sem volt a kapu közelében, igy Cserkó könnyedén szabadíthatott föl. Egy perccel később Kiss II. cse­lezte be ínagát a 16-os közelébe, de szabálytalanul szerelték. Lantos bombája hajszállal elke­rülte á kaput. A 7. percben he­ves Vasas-támadás futott a pá­lyán. Tarjányi—Sahin II. volt a labda útja. a fedezet jól is lőtt, de Gór a helyén volt. A 10. percben Morvái adott jó lab­dát Kiss II-nek, aki azonban az utolsó pillanatban a kapu előtt elcsúszott. A Dózsa vezetőgólja a 11. percben született meg. Rozgo­nyi a jobboldalról szögletet ívelt be, a Vasas-védelem nem tudott felszabadítani. Jósához került a labda, pu­hán a kapu elé ívelt és a jó ütemben érkező Kiss 11. a kapufa mellett juttatta hálóba a labdát. 1:0. A gól a kecskeméti szurkolók körében érthetően nagy örömet váltott ki. A 15. percben viszont majd­nem megszületett a kiegyenlítés. Sahin II. a Dózsa térfelének kö­zepéről lövésre szánta el ma­gát. A jól eltalált labda azon­ban a kapufáról pattant vissza a mezőnybe. Gór már verve volt. Nagyszerű iramban folytató­dott a küzdelem, jobbára a Va­sas térfelén. A 21. percben Mor­vái távoli lövését Huszár bra­vúrosan védte. Két perccel ké­sőbb Vass Makait ugratta ki, de a csatár lesen volt. A 25. percben érett újabb góllá a kecskemétiek fölénye. Dobó vitte fel a labdát. Né­majd a 40. perében érdekes kö­rülmények között érte el a Dó­zsa a harmadik gólt. A Vasas kapuja előtt adogattak a Dó- zsa-csatárok, majd Rozgonyi a I6-os környékéről lőtt. A lab­da a kapufa éléről levágódott a földre, onnan pedig a mezőny­be pattant A játékvezető, aki a kapu közelében volt. határozottan gólt ítélt. A gólt egyébként a partjelző is bein tette. 3:0. A jól játszó Dózsát lelkes taps köszöntötte, amikor a fél­időt jelző játékvezetői sípszó után az öltözőbe vonult. Szünet után ismét a félegy­háziak kezdtek jobban. A 2. percben az utolsó pillanatban mentett Gór a lőni készülő Vass elől. Három perccel később új­ra Vass veszélyeztetett és a Dó- zsa-védelem csak nagy üggyel- bajjal szerelte az ügyesen cse­lező csatárt. A félegyházi gólra azonban nem kellett sokáig vámiok a szép számú Vasas-szurkolóknak. Az egyik támadást csak sza­bálytalanság árán szerelték a Dózsa-védők. A 20 méteres Adám-szahad- rűgást Gór csak érinteni tudta, így a labda a kapu jobb alsó sarkában kötött ki. 3:1. Ezután rákapcsolt a Dózsa és helyzeteket dolgozott ki a Va­sas kapuja előtt. A 15. percben Kiss II. nagy­szerű labdával ugratta ki Jósát, aki teljesen tisztán törhetett ka­pura. Huszár kifutott, a csatár elé, Jósa azonban ügyesen át­emelte fölötte a labdát. 4:1. A mérkőzés végeredményét a Dózsa a 23. percben állította be. Takács labdájával Kiss II. futott el. Kovács I. az ötösön lerán­totta a lőni készülő csatárt. 11-es. A büntetőt Kiss II. értékesítette. 5:1. A mérkőzés végéig felváltva támadtak a '"csapatok. A 40. percben Makai szögletéből Len­gyel fölé bombázott. A közönség lelkes tapsa kö­szöntötte a pályáról levonuló csapatokat. Az ünneplés termé- j szetesen elsősorban a Kecske-! méti Dózsának szólt, hiszen a j kecskeméti csapat ezzel a győ- j zelmével harcolta ki az NB IT í Keleti csoportjának második j helyét, s biztosította az NB 1 Makai. Kelemen II. és Vass tel­jesítményét emelhetjük ki. Kaposi játékvezető kitűnően vezette a minden tekintetben sportszerű mérkőzést. M. I. NB n. KFLETI CSOPORT 1966. évi végeredménye Bp, Spartacus 34 20 7 7 48:29 47 Kecskemét 34 18 10 6i 70:29 4« Bp. Előre _______34 17 12 5 67:32,46 S zóin. MÁV 34 19 8 7 68:44 46 34 16 7 11 49:42 39 34 14 9 11 49:46 37 MÁV Nagybátony Bäk.’ csaba Borsodi B. Pénzügyőr SZVSE KISTENT Salg. KSE Szóin. MTE Gyula Cegléd Debrecen Kiskunfélegyh. Jászberény____ M iskolci B. 34 11 12 11 49:39 34 34 13 8 13 89:51 34 34 13 6 15 49:58 32 34 60 11 13 47:5« 31 34 11 8 15 40:49 30 34 10 9 15 45:54 29 34 12 5 17 50:68 29 34 M 6 17 63:65 28 34 9 10 15 48:60 58 34 16 7 17 44:79 27 34 10 6 18 35:54 26 34 7 9 18 44:69 23 A forduló eredményei: Bp. Előre— Gyulai MBDOSZ 9:4, Bp. Spartacus —Nagybátony 2 30, Szolnoki MÁV— Jászberényi Lehel 3:0, KfSTEXT— MGM Debrecen 4:0, Ceglédi VSE— Szegedi VSE 5 M, Békéscsabai Előre —Pénzügyőr 1:0, Borsodi Bányász- Szolnoki MTE 1:1, Salgótarjáni Ko­hász—Miskolci Bányász 4:2. • KOSÁRLABDA • Bronzérmes a Bajai Bácska Posztó Sikeres vasárnapjuk volt a bajai kosárlabdázóknak. A Bács­ka Posztó Sopronban, hatalmas közönség előtt, nagyon jól és magabiztosan játszott. Megsze­rezték a győzelmet és ezzel a bajnokság 3. helyét, mert a ri­vális Csepel kikapott az Elő­rétől. Az utóbbinak ez nem so­kat használt, de annál inkább a bajaiaknak, akik ezzel eddi­gi legszebb sikerüket érték &1. Nem is érdemtelenül, mert so­káig az első helyen is tanyáz­tak. • A megyei rangadón aratott nehéz győzelem a Bajai Fehér­neműgyár nőd csapatának is a bentmaradást jelentette. Vasár­nap délután, amikor a BEAC győzelméről telefonon értesül­tek, nagy volt az elkeseredés. Ügy látszott, hogy mégsem si­kerül a bentmaradás. Megtör­tént azonban az, amire senki sem számított. Az Eger Diós­győrben — ahol még az élcsa­patok is elvéreztek — kihar­colta a győzelmet és ezzel biz­tosította nemcsak a saját, ha­nem a bajaiak bentmaradását is. Végeredményben három bu­dapesti csapat esett ki. BAJAI BACSKA POSZTÓ—SOPRONI MAFC 93:91 (36:55) NB I. férfi. Sopron, 700 néző, v.: Szittya, Mikuska. Baja: Halmos (26), Kovács (23) — Vörös (6) — Ikotity (9), Rátvad (22). Csere: Piszárovics (4). Edző: Tax Imre. A mérkőzés zsúfolt teremben került sorra. Már a bemelegí­tésnél látszott, hogy a bajai csapat nagyszerű dobóformában van. A bajaiak kezdték nyu- godtabban, pedig tétje csak szá­mukra volt a mérkőzésnek, mert az Előre győzelme esetén — mint az végül be is követ­kezett — még lehettek harma­dikak. A legjobb vidéki csapat címe már régen a tarsolyukban volt. Az egész első félidőben szoros küzdelemben a Baja ve­zetett. A félidő közepén, ami­kor a pálya a lecsapódó párá­tól csúszóssá vált, volt egy kri­tikus időszak, de ezt is hama­rosan megszokták a játékosok. A félidőben 1 pontos bajai ve­zetéssel fordultak. A második félidő is hasonló volt. Szoros eredmény és mindig bajai ve­zetés. Csupán egyszer, a félidő közepén volt néhány pillanatig egyenlő az eredmény, de újra elhúzott a Bácska és a végén, ha nagyon szoros eredménnyel is, de megérdemelten nyerték a mérkőzést. A csapatból Hal­mos, Kovács, Vörös és Rátvai játszott kitűnően. Bentmaradt a Fehérneműgyár BAJAI FEHÉRNEMÜGYÁR— KECSKEMÉTI DÓZSA 62:50 (32:32) NB I. női. Baja, 100 néző, vezette: Phur, Garamvödgyi. Baja: Mándi, Pásztor (4) — Vassné (11) — Patonay (4), Martinovicsné (33). Csere: Di- kán (8), Grünfelder (2), Stévó. Edző: Vass László. K. Dózsa: Bende (4), Korok- ni (7) — Szentannay (4) —Czé- gai (10), Magyar (5). Csere: Li- bomé (6), Bajtai (6), Szelei (3), Fekete (2), Kövesi (2), Reményi (1), Nagy. Edző: Adamik Fe­renc. Idegesen, kapkodva kezdett a bajai csapat és a sokkal nyu- godtabb kecskemétiek 10:2, majd 14:6 arányban vezettek. Ezután mindkét csapat több cserét hajtott végre és ez a ba­jaiaknak sikerült jobban. A félidő közepétől fokozatosan fel­zárkóztak, majd a végén egyen­lítettek és így 32:32 arányú dön­ti Ferencváros Császártöltésen Ferencváros—Császártöltés 6:1 (3:0) Császártöltés, 1200 néző, ve­zette: Boronkay. Ferencváros: Próba játékos — Novak, Fáncsics, Mátrai, Hor­váth, Juhász, Perecsi, Karába, Eálnoki, Németh, Fenyvesi III. Hatalmas érdeklődés kísérte a Ferencváros császártöltési hír­verő mérkőzését. A több mint ezer főnyi tömeg nem is csa­lódott. A Ferencváros játéka kitűnő sportot hozott, de a csá­szártöltési szurkolók is meg le­hetnek elégedve csapatukkal. Kissé megilletődve kezdtek a hazaiak és Dalnoki gólja már az 5. percben a Császártöltés hálójában zörgött. A félidő vé­géig a hazaiak is vezettek több támadást, de a Ferencváros hálóját nem tudták bevonni. Szünet után a Ferencváros a szép játékra törekedett. Üjabb három góllal terhelték meg a hazaiak hálóját. Császártöltés a mérkőzés vége felé sízépített egy gyors akcióból. Góllövők: Dálnoki 4 (egyet ll-esből), Karába, Németh, il­letve: Hauser. 1 totó 48. heti eredménye 1. Jászberény—Szóin, MÁV 2 0:3 2. Gyula—Bp. Előre 2 4:9 3. Nagybátony—Bp. Spartacus 2 0:2 4. Szóin. MTE—Borsodi B. x 1:1 5. Salg. KSE—Miskolci B. 1 4:2 6. KTSTEXT—MGM Debrecen 1 4:0 7. Kap. Kin.—Pécsi Bányász 2 1:4 8. Zalaeg. Dózsa—Várpalota 1 1:0 .9. Autóbusz—Zalaeg. TE 1 3:0 10. Budái Spart.—Esztergom x 2:2 11. Palermo—Varese x 0:0 1.2. Potenza—Sampdoria x 0:0 13. Modena— Messina 1 2:1 +1 14. Catanzaro—Catania 1 2:1 OSZTÁLYOZÓ A LABDARÜGÓ NB I-ÉRT 1. Szombathely 2. Dorog 3. Komló 4. Ózd 2 1 1 — 4Ä2 3 2 1 1 — 4:3 3 2 1 — 1 2:3 2 2------2 2:4 — t étlennel fordultak a csapatok. A szünet után lényegesen feljavult a Fehérneműgyár. Martinovicsné sorozatos kosár- ratöréseiből és távoli dobásai­ból egymás után szerezték a pontokat és már 14 ponttal vezettek, amikor újra játékba lendültek a kecskemétiek. A végén felváltva estek a kosa­rak és a bajaiak biztosan nyer­ték a megyei rangadót. A Fe­hérneműgyár csapatából Marti­novicsné, Dikán és Patonai nyújtott jó teljesítményt. A Dózsa kénytelen volt nélkülöz­ni a beteg Túrit. A csapatból Líborné, Szentannay, Bende és Szeled teljesítménye emelkedett ki. A KOSÁRLABDA NB L VÉGEREDMÉNYE FÉRFIAK 1. Bp. Honvéd 26 25 1 2635 Ü604 51 2. MAFC 3. Baja 4. Csepel 5. Sopron 6. BEAC 7. VTSK 8. Szeged 9. U. Dózsa 10. Ganz-MÁVAG 11. Pécs 26 22 4 26 21 5 26 20 6 26 14 12 26 11 15 26 11 15 26 10 16 26 9 17 26 9 17 26 9 17 1904:1511 48 2279:1935 47 2126:1867 46 1946:1884 40 1663:1768 37 1974:2069 37 1757:2Ö48 36 1820:2051 35 1749:1954 35 1968:2139 35 12. TF 26 8 1 8 1706:2022 34 13. Bp. Előre 26 8 18 1640:2048 34 14. Székesfehérv. 26 5 21 1801:2158 31 A forduló eredményei: MAFC— VTSK 75:70, Bp. Előre—Csepel 89:79, BEAC—TF 70 #4, SZEAC—U. Dózsa 70:59. NŐK 1. MTK 26 24 2 1930:1324 50 2. Bp. Vör. Met. 3. Székesfehérv. 4. Bp. Előre 5. VTSK 6. Diósgyőr 7. Bp. Petőfi 8. Sopron 9. Kecskemét 10. Eger 11. Baja Az I. forduló eredményei: Dorog— ózd 3:2, Szombathely—Komló 3:1. A II. forduló eredményei: Dorog— Szombathely. 1:1, Komló—Ózd 1:0. A szerdai ni. fordulóban a követ­kező mérkőzéseket játsszák le: S zorab athely— Ózd, Dorog—-Komló. Előreláthatólag a Szombathely és a Dorog—Komló mérkőzés győztese jut az NB I-be. 26 22 4.1531:123l 48 26 20 6 1691:1376 46 26 19 7 1679:1422 45 26 1« 8 1691:1397 44 26 16 10 1590:1376 42 26 13 13 1587:1493 38 26 10 16 1400:1473 36 26 10 16 1549:1591 36 26 7 19 1190:1707 S3 26 7 19 1354:1644 33 12. BEAC 26 7 19 1021:1485 33 13. Bp. Pedagógus 26 7 19 1275:1555 33 14. Bp. Spartacus 26 2 24 1135:1634 2£ A forduló eredményei: Bp. Előre— Soproni Postás 63:54, Bp. Petőfi— Bp. Pedagógus 57:44, BEAC—Bp Spartacus 57:42, Egri TK—Diósgyőri VTK 75:68, MTK—Székesfehérvár $11, VTSK—Bp. Vörös Meteor 70:76.

Next

/
Oldalképek
Tartalom