Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-15 / 140. szám

Apróhirdetések TENYÉSZKOSOK mellé időszaki munkára alkalmas férfi munkaerőt felveszünk. Jelentkezés reggel 8— 4-ig. Mesterséges Termékenyítő Fő­állomás, Kecskemét, Szentlászlóvá- roö 1/a. 1688 ELADÓ 500-ae Trabant Combi sze­mélygépkocsi. Megtekinthető Kecs­kemét, Mesterséges Termékenyítő Főállomáson. Telefon: 23-81. 1689 GYAKORLATTAL rendelkező von­tatóvezető elhelyezkedne, sürgősen tsz-be vagy állami gazdaságba is, tehergépkocsi jogosítvánnyal, trak­torra is. Menyhárt Márton. Kecske­mét, Kőhíd utca 16. 3667 SÖDER és négy szók eladó. Kecs­kemét, Tizedes utca 4. 3616 IDŐS nőt vagy férfit, esetleg házas­párt lakásért eltart rendes család. „Nyugodt öregkor 60 312’' jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 3621 MOSZKVICS 407. négysebességes személykocssi, kitűnő állapotban el­adó. Kecskemét, ÜttÖrő utca 1. 3593 KECSKEMÉTEN június 11-én, dél­után a Szegedi út és a széle útvo­nalon elvesztettem Opel személy­gépkocsikerék dísztárcsámat. A meg­találó jutalom ellenében adja le a címét, vagy a keréktárcsát a Sze­gedi úti sorompó őrhelyiségébe. 3623 KOMBINÁLT szobabútor sürgősen eladó. Végh. Kecskemét, öz utca 24. 3634) SKODA 445-ös eladó. Érdeklődni keddtől péntekig 17 óra után. Kecs­kemét, Nagykőrösi u. 29. 1680 GEPÍRÓNÖ elhelyezkedne Bács me­gye területén bárhol. Ajánlatokat „Gyakorlott” jeligére a kiadóba ké­rek. 1674 JÓ karban levő, 25ó-es vízszívómo­tor és kerek mosógép eladó. Major László, Kecskemét, Szolnokihegy 71 Az ÁFOR háta mögött. 1669 KONYHABÚTOR, festett hálószoba­bútor és 660-as Trabant 25 ezer km- rel eladó. Kecskemét, Reptér, 17. ép. 10. ajtó. 1657 Bajai apróhirdetések SKODA 11.0*1-es gépkocsi eladó. Kis­motort beszámítok. Baja, Pozsony utca 8. Érdeklődni: délután 5 óra után. 346 KERESEK Baján egy. szoba, kony­háé lakást költségmegtérítéssel, meg­egyezés szerint. Ajánlatot: „Város területén” jeligére a Bajai Hirdető-' be kérek. 347 BAJA, Zrínyi Miklós utca 58. és 60. számú két családi ház, beköltözhe­tően eladó. 348 KERESEK megvételre Baján 3 szo­bás összkomfortos, kertes, családi házat. Ajánlatot: „Ház” jeligére a Bajai Hirdetőbe kérek. 349 ELCSERÉLNÉM 2 szoba, konyhás, lakásomat egy nagyszobás, konyhás, éléskamrás, lehetőleg utcai, elsősor­ban állami, házban levő lakással. Baja, Madách utca 8. ____________351 EL CSERÉLEM egy nagyszobás kom­fortos, Baja belvárosi lakásomat, 2 szobás belvárosiért, költségtérítéssel vagy egy nagyszobás hasonlóért. Baja,1 Engels utca 53. (Odor József­né.) 350 ELADOM CG. rendszámú .SOO-as Tra­bant Combi személygépkocsimat. Baja, Kossuth Lajos utca ll/a. Punczmann József. 3624 VIKENDHAZ Ük szétszedhető, 3x3 m eladó. Érdeklődni: Baja, Jókai Mór utca 16. 352 BONTÁSBÓL 8 méteres gerendák, és cserép eladó. Csátalja, Erzsébet utca 65. 353 HÁZ, 2 szoba, összkomfortos, szo­ba, konyhás, cserelakás ellenében, beköltözhetően eladó. Baja, Dimit­rov u. 67. 354 CSALÁDI ház, 2 szoba, mellékhe­lyiségekkel, 200 négyszögöl kerttel, gyümölcsfákkal, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Baja, Budai Nagy Antal u. 88. vagy hajó állom ásón.- 355 OTP-átvállalással lakást vagy csa­ládi házat keresek. „Ö6z” jeligére a Bajai Hirdetőbe. 356 OPEL Record 57-es, igényesnek és Simson moped eladó. Baja, (Szent- jános), Müller. 3497 Kiskunhalasi apróhirdetések ELADÓ . Kiskunhalason, Ságvári Endre utca 5. 6zámú ház. 218 HAROMSZOBÁS összkomfortos csa­ládi ház, a város központjában azonnali beköltözéssel, újszerű ál­lapotban, sürgősen eladó. Kiskun­halas, Árpád utca 2. 3562 ELADÓ Kiskunhalason, Dékány Ár­pád utca 8. számú lakóház. Érdek­lődni lehet: délután 4—5 óra között. 3563 ELADÓ Kiskunhalas Bodogláron jó fekvésű tanya, 1200 négyszögöllel, maszekul gazdálkodható, új gazda­sági épületekkel, mindennek van hely bőven, köves út mellett, busz­megállónál, iskola mellett, kitűnő telekkel, kerttel, marhára, birkára, méhészetre, mindennemű baromfi- tenyésztésre kitűnő alkalmat biztosít. Érdeklődni a helyszínen. Kószó Jó­zsef, Bodoglár 218. 220 ELADÓ Kiskunhalason téglagyár mellett műútnál 450 négyszögöl sző­lő gyümölcsössel. Érdeklődni Vö­rösmarty utca 20. 221 SÜRGŐSEN eladó Kiskunhalas, Széksós utca 1. számú beköltözhető kertes lakóház. Érdeklődni Kéve ut­ca 25. 222 AGGREGATOR 220 Volt világításra, televízió üzemeltetésére, hegesztés­re 350-es DKW-motorral, stráfkocsi- emelő eladó. Kiskunhalas, Bercsé­nyi u. 2. 3531 ELADÓ sürgősen legújabb típusú 350 köbcentis, zöld Izs. 18 000 kilo­méterrel. Kiskunhalas, Vitéz utca 2^_sz. ________________________________223 VA SÁRNAP délután elveszett, egy fehér kardigán a kórház körül. Meg­találó adja le kórház-portásnál, ju­talomba részesül. 224 KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA BÁJÁN Június 15-én, szerdán este fél nyolckor Gyárfás Miklós: kényszerleszállás Bohózat 3 felvonásban. Mozik műsora Június 15-én, szerdán: Baja Uránia: Jégkorongozok, Kalocsa: Három testőr, Myladi bosszúja. Kecskemét Árpád: Ti­los a szerelem. Kecskemét Vá­rosi: Ezen a nyáron 5-kor, Kis­kőrös: A vonat, Kiskunfélegy­háza: A szisztéma, Kiskunhalas': Robin Hood új kalandjai, La- josmizse: —. Közlemények ÉRTESÍTJÜK Baja város utazókö­zönséget, hogy a helyijárati tarifa- rendezés miatt 1960. június 30-ával a jelenlegi dolgozók bérletigazolvá­nya érvényét veszti. A bevezetésre kerülő új általános havibérletje­gyeket korlátozás nélkül bárki meg­válthatja. A bérletigazolvány kivál­tásához 1 db 4x4 cm nagyságú fény­kép szükséges. A bérletigazolványok a MAVAUT autóbuszpályaudvaron válthatók meg július 13-tól folya­matosan. A torlódások elkerülése érdekében a bérletigazolvány kivál­tásához szükséges fényképet már most csináltassa meg. A jelenleg érvényben levő tanuló-bérletigazol- ványokra a havibérletjegyek 1966. augusztus 31-ig minden korlátozás nélkül megválthatok. 8. sz. Autóköz­lekedési V. Igazgatósága 3262 köszönetnyilvánítás. Köszö­netét mondunk mindazoknak, akik szeretett feleségem Kiss Sándorné Szerencsei Éva és testvérünk teme­tésén. resztvettek és sírjára virágot helyeztek és külön köszönetét mon­dunk a kórház orvosainak és ápoló személyzetének, akik fájdalmát eny­híteni igyekeztek. Kiss és Szeren­csei család, Kiskunhalas. 219 köszönetnyilvánítás. Köszö­netét mondunk mindazon rokonok­nak és ismerősöknek, akik szeretett férjem Decs! József temetésén meg­jelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek, özv. Decsi Józsefné és családja. 3611 Állattenyésztők vándorgyűlése Kedden Szegeden, a megyei tanács székházának nagytermé­ben megkezdődött az állatte­nyésztési kutatóintézet 3. ván­dorgyűlése. amelyen több mint 300 dél-alföldi termelőszövet­kezeti és állami gazdasági szak­ember vesz részt. A kétnapos tanácskozáson 11 előadás fog­lalkozik azokkal az eredmé­nyes kísérletekkel, amelyeket az intézet 45 kutatója folytat or­szágszerte a gazdaságokban. A megbeszélésre jugoszláv vendé­gek is érkeztek: a szabadkai mezőgazdasági kombinát hatta­gú delegációja. gyomolcssz Állításra alkalmas háromkerekű tricikli és egy fehér zómáneos tűzhely eladó. Kiskunha- las, Eötvös utca 13. ____________ 225 EL ADÓ .Kiskunhalas, Batthyány út 37. számú lakóház, 3 szobás mel­lékhelyiségekkel, nagy portával, kertes. 3S00 ELADÓ egy komplett hálószobabú­tor és egy fekete bécsi zongora. Kiskunhalas, Kossuth utca 35 . 3468 JÓ állapotban levő, középméretű páncélszekrény eladó. Szarvas Fe­renc, Jánoshalma, Dózsa György út 72. 3496 ELADÓ Kiskunhalas, Imrehegyen, 3 kataszteri hold szőlő, szántó és gyümölcsös, azonnal beköltözhető lakóházzal, 60 OCO forintért. Érdek­lődni: Kiskunhalas, Rekettye 134. Pólyák Kelemennél. ______________3501 350-ES Jawa kitűnő állapotban el­adó. Imrehegy, Szarkás 99, Német Károly. 3535 ÜJ lakóház, OTP-vel épült, sürgő­sen eladó. Kiskunhalas, Széksós ut­ca 6. Érdeklődni délutáni órákban. Szalal Sándornál. 3503 Állandó munkára azonnal felveszünk w ács-állványozó, kőműves, vasbetonszerelő, szobafestő-mázoló és épületburkoló szakmunkásokat, valamint férfi segédmunkásokat »vasbetonszerelő, betonozó és betonelemgyári segédmunkára. Munkásruhát és ebédet kedvezményes térítés ellenében biz­tosítunk. ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat. Kecskemét, Klapka utca 34. 3442 Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Furkó János (anyja neve: Antal Jolán), Görög Antal (Fellegi Jolán), Gubacsi Melitta (Gel- lén Ilona), Braosok Irén (Berta Esz­ter), Szényei Andrea (Szatmári Ro­zália), Lajos István (Vidák Mária), Perlaky Ibolya (Sebestyén Mária), Kovács László (Engel Irén), Baksa Erika (Szőke Irma), Bereczki Tibor (Szabó Klára), Domonics Gabriella (Diós Julianna), Nagy János (Ko­vács Katalin), Kovács Zoltán (Lan­tos Magdolna), Orbán Erzsébet (Csö­mör Agnes), Farkas Julianna (Gru­ber Rózsa), Huszka Zsuzsanna (Pin­tér Klára), Szabó István (Tgpodi Mária), Tamási Tibór (Kátal-Urbán Piroska), Varga Ferenc (Kiss Gizel­la), Harcos Éva (Barakkó Anna), Kovács Sándor (Bodor Róna). HÁZASSÁGOT KÖTÖTT EK: He­gedűs Elek és Kusák Erzsébet, Zsá- kai Zoltán és Bérez Mária, Bende János és Juhász Veronika, Szabó Sándor és Zombory Erzsébet, Nagy Ernő és Bállá Erzsébet, Tabocsar József és Tamás Ilona, Horváth Sándor és Grosán Irén, Ráez János és Pesling Erzsébet, László István és Vincze Éva. MEGHALTAK: Nemes Antalné Nyül Mária 42 éves, Pető Imre 84 éves, Szegvári-Zsideg András 67 éves, Dobral János 67 éves, Decsi József 71 éves, Szegedi József 54 éves Szabó István 65 éves, Kasza Józsefné Zsámboki Erzsébet 70 éves, Bárány Józsefné Tóth Veronika 80 éves, Bíró Kálmánné Grünwald Ro­zália 77 éves, Kovács István 77 éves, Fejszés Mihály 80 éves. Gatyás De­zső 12 éves, Homoki Lajos 76 éves korban. A Bajai Vegyesipari és Ja­vító Szolgáltató Vállalat azonnali belépésre felvesz: lakatos, hegesztő szakmunkásokat, vasipari munkában jártas segéd munkásokat, továbbá építőipari segédmunkásokat. Jelentkezni lehet: Baja. Vasvári Pál utca 4—6 sz. alatt. 3300 NETTODOR Hűsítő hatású, izzadsággátló, szagta­lanítót Kellemes illatát több órán át me gönci. * 3627 Vegye igénybe a kölcsönzőbolt eszközeit! Bérelhető: Kiránduláshoz: 2 és 4 szemé­lyes sátor, gumimatrac, ke­rékpár. Szórakozáshoz: táskarádió, mag­netofon. lemezjátszó, fény­képezőgép. Háztartási munka megkönnyí­téséhez: mosógép, porszívó, padlókefe. Háziasszonyok közösen is bé­relhetnek mosógépet havi 125,— Ft-ért, porszívót havi 100,—- Ft-ért. Falfestéshez: falfestőhenger, ko­rongecset. Gyermekmérleg, mély és sportkocsi és sok egyéb eszköz áll a lakosság rendelkezésére. Keresse fél a kölcsönzőboltot, Baja. Béke tér 10. 2863 Hűtőgépészi vizsgával delkező ren­gépészeket felveszünk. MÉK Kirendeltség. Je­lentkezés: Kecskemét, Rá­kócziváros 15., reggel 7— 8-ig. 3605 ÉN IS BELEPEK fí BIZTOSÍTÁSI És önsegélyző CSOPORTBA ÉLET- ÉS BALESET BIZTOSÍTÁS TÁMASZ , A BAJBAN Érettségizett és erkölcsi bi­zonyítvánnyal rendelkező 25 éven felüli férfi munka­erőt üzemrendészi munkakörbe felvételre keres a Bács- Kiskun megyei Húsipari Vállalat. Jelentkezni le­het személyesen, vagy írás­ban a kiskunfélegyházi központban. 3613 Űj nagy teljesítményű pa- pirgép indulásához, vala­mint cellulózgyárunkhoz férfi segédmunkásokat keresünk betanulásra. Munkaidő át­lagban heti 42 óra, folytonos munkarend (minden 6 nap után 2 nap szabadnap). Megfelelő kereseti lehető­séget a munkakönyvi be­jegyzéstől függően, mun­karuhát, és egyszeri ked­vezményes étkeztetést biz­tosítunk. Munkásszállá­sunk nincsen. Jelentkezés Papíripari Vállalat XXI. kér., Csepel. Duna u. 42. Telefon: 279-620/142. mel­lék. 3462 Az ÉM. Fémmunkás, Épületlakatos és Tömegcikkipari Vál­lalat Vasszerkezeti Gyár (Kecskemét, Izsáki út 2.) felvételre keres általános lakatos, vasszerkezeti lakatos, és épületlakatos szakmunkásokat. Bérezés teljesítménybérben történik, üzemi konyhánkon ebédet biztosítunk. Munkásszállásunk nincs. Felvétel esetén útiköltséget térí­tünk. 3622 MEGÉRKEZETT! Jön VILÁGSIKER! Bácsalmásra június 15—16-ig. A Varsó Nagycirkusz MEGÉRKEZETT! Jön Kiskunhalasra június 17—18—19, Jánoshalmára június 20—21, Kiskőrösre június 22—23, Kecskemétre június 24—25—26—27. Előadások kezdete minden este fél 8 órakor, vasárnap délután fél 4 órakor is. Jegyek elővételben válthatók a művelődési házaknál. Kecskeméten az Űj kollégium előtt levő jegypavilonnál. v _________________________________________________________________VILÁGSIKER! &

Next

/
Oldalképek
Tartalom