Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-12 / 138. szám

A közművelődés úttörői nr T r-r 3 — r~n i r-r Hí n r* r* rr 3 44 BT ET m 3 Íl H « — « s n~ a II « _^ 53“ 24 s 22 2* rr— 9 Kit' E 3t a xs m 26 21 [íi“ 19 30 H s­31 0 55 3*» fás IS w 31 fi S5_ IS ÍÖ~ m " m S ki 1 HS <15 1 (ST] m B Ti­S3 _ ÜT H 54~ fi 51“ S» ■ 55“ SS n *** 5T~ fi süT D 60~ 1 64 . E P 1 IT~ S3 i ST S ÉT 66 si~ S3 i ÍT 14 i 11 73 i 5T _ J— t t HBÍ L — íü M n y Apróhirdetések SZLÁVI A Diesel 8—PH, jó állapot­ban eladó. Lajosmizse, Dózsa György út 86. Paska József. ________1627 , 1 100-AS Skoda kifogástalan állapot- I ban eladó. Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 26. Szabó. 1635 j ELADÓ jó állapotban levő, 4 sebes­ség es 407-es Moszkvics. Kecskemét, j Cserép u. 35. 1649 HATÉVES mindenórás tehén eladó. Kecskemét, Ball ószög 417. Tóth Pál. 1652 ELADÖ 2 szoba, konyha, veranda, mellékhelyiségekből álló, beköltöz­hető lakóház ^ egyedül, vagy 2 hold szőlő gyümölcsössel. Kecskemét, Kőrösihegy 103. Danoczd köz mel­letti zsákutcában. Vásárhelyi An­dorne. 1654 HÁZFELÜGYELŐI egyszoba össz­komfortos lakásomat, elcserélem másfél vagy kétszoba összkomfor­tosért. Kecskemét, Arany János u. 1656 8. sz. ELADÖ GS 35-ös Hoff er, príma ál­lapotban, Csepel-blokk négyhenge­res hűtővel. Téglás-daráló, Fülöp- szállás, Hétvezér u. 1. 1657 KECSKEMÉT, Kőhíd u. 18. sz. ház beköltözhetően eladó. ______1661 IP ARI tanulót felvesz Sárai lakatos. Kecskemét, Vörösmarty u. 1. 1682 FÜGGŐLEGES: 1. Ilyen verseny is van. 2. Orosz férfinév. 3. Á. O. 4. Legyet ütő. 5. Mások anyagi ja­vainak kezelői. 6. . .Junction. Mi­chigan (USA) állam egyik városa. 7. Eltussol. 8. Napszak. 9. Darabol. 10. Taszít. 16. Doboz. 18. Szovjet repülőgéptípus. 21. Féltve őrzött dolga, amiről nem beszél. 23. Csó­nak kikötő (utolsó betűje hiányzik). 25. OAR. 27. A kapuba lép. 29. Fél vágóeszköz(!) 30. Mákfej. 32. Az or­voskar elnöke volt, évekig tartó le­velezés után ő hívta össze a ma­gyar orvosok és termesze tvizsgál óli első vándorgyűlését. 34. Az első jegyzői, illetve titkári tisztet töltötte be. 37. Állandó fejék (két szó). 33 Komárom megyei város. 41. Nagj kiterjedésű tó a Szovjetunióban. 45 JŐ termésben levő, gyümölcsös sző­lő, beköltözhető lakóépülettel, ter­méssel együtt eladó. Értekezni le­het: Kecskemét, Arany János u. 7. Miklós. 1663 ELADÖ háromajtós szekrény. Kecs­kemét, Margit u. 8. ________1664 EL ADÓ utcai két szoba, konyhás, félportás ház, beköltözhetően. Kecs­kemét, Cédulaház utca 44. 3555 SZOBA, konyhás, spejzos házamat elcserélem hasonlóért. Érdeklődni délután 5 órától Kecskemét, Csóka utca 14. 3558 ELADÓ tanya mellékhelyiségekkel, városhoz közel. Érdeklődni; Kecs­kemét, Hunyadiváros, Czollner köz 3559 ELADÓ 1965-ös kiadású, 350 köb­centis Jawa motorkerékpár 3560 km- rel. Érdeklődni: MAVAUT. Nagykő­rös. 3495 22 KALAPÁCSOS darálófelszerelés 22 LE-s Hotffer-motorral és Pannó­nia motorkerékpár eladó. Érdeklőd­ni Kiskunhalas, Kinizsi utca 12. íl óra után. 3564 GYENGEFIAS tehén eladó. Kecske­mét, Budaihegy 2. Érdeklődni va­sárnap egész nap. ______3563 JU HÁSZT magánost, birkatartással, azonnali belépéssel felveszek. Lakos Ferenc, Tatárszentgyörgy, Esőpusz­ta. 3566 KISIPARI mély gyermekkocsi eladó Ugyanott garázs kiadó. Kecskemét. Kaszap utca 7. 3567 30 EZRET futott Skoda Octavia sze­mélykocsi eladó. Kis kecskémét, Her- nád utca 7. szám alatt. 3569 ELADÓ külsőportás házrész. Kecs­kemét, Alsószéktó 59/ a. Érdeklődni vasárnap egész nap, hétköznap dél­után 3-tól (Kiskőrösi útnál). 3570 MEGVÉTELRE keresek szövetkezeti kétszobás lakást. Leveleket „Titok . 60 2370” jeligére a Kecskeméti Ma- betegkocsi eladó, j gyar Hirdetőbe. 3571 KÉZ 1HAJTÁSÜ Kecskemét, Nándorfehérvári utca 16. (Zománcgyár mögött.) Érdeklődni du. 5—7 óráig. 1665 FEKETE Pannónia kitűnő állapot­ban eladó. Kecskemét, l-es autó­busz végállomásánál, italbolt. 1658 ELADÓ teljesen berendezett, szövet­kezeti lakás. Szövetkezeti vagyKIK- garzont vagy kisebb lakást beszá­mítok. Kecskemét, Lenin tér 6. sz. LEI. em. 15. ajtó. Érdeklődni vasár­nap egész nap. 1670 ELADÓ tricikli, mázsa, Berva mo­tor. Kecskemét; Reiszmann Sándor utca 40, Borosék. 3574 DEKORÁCIÓS munkára 15—18 év körüli fiút felvesz a Kecskeméti Állami Áruház. 3575 ELADÓ kettő, fiastehén. Kecske­mét, Felsőszéktó, n. utca 17. 3576 kiterjedésű tó a Szovjetunióban. 45, Az undor is lehet ilyen. 47. Ala­csony értékű fűtőanyag fele. 49. U. L. A. 53., Kerek szám. 55. Bejára­ton. 57. Varróeszköz. 61. Zamatok. 63. Vízierőműveik igen fontos tar­tozéka. 66. O. J. O. 67. Vissza — ipari növény. 69. V. E. 71. Két ma­gánhangzó. 73. Énekhang (+’). Megfejtendő fősorok; a vízszintes 1., 20., 74., valamint a függőleges 11., 32., 34. számú sorok megfejtése. M. J. A június 5-én közölt keresztrejt­vény fősorainak helyes megfejtése: vízszintes 1.: Makarenko; 21.; Come- nius; 49.: Szarvas Gábor; 74.: Bruns­wick; függőleges 13.: Pestalozzi; 31.: Veres Pálné. 250 KÉVE szegőnád eladó. Kecske­mét, Kőrösihegy 72. Gyenes-gyü­mölcsösben. 1671 HÁZASSÁG céljából megismerkedne 45 éves, özvegyasszony korban hoz­zá illő férfival. Lakásom' van, fény­képes levelekre válaszolok. Levele­ket „Hűség” jeligére a kiadóba ké­rek. 1672 600-AS CG rendszámú Trabant sze­mélykocsi 28 000 km-rel eladó. La­kitelek, Széchenyi körűt 25. 3400 MUNKAGÉPNEK alkalmas, üzem­ben levő, alvázas személyautó rend­számmal, vagy anélkül olcsón el­adó. Perényi, Fülöpszállás, Csaba utca 2. 3444 ELADÖ kishold szóló kunyhóval Kecskemét, Szeleifalu mögött. Ér­deklődni Szegedi Lajos utca 11. 3507 KÜLÖN bejáratú bútorozatlan vagy részben bútorozott albérleti szobát keresek, 5 éves kislányommal kb.: másfél éves időtartamra. Kecske­mét, belterületén. Varga Györgyné, Kecskemét, Reiszmann Sándor ut­ca 25. Tervező iroda. Telefon: 15-70. 3510 FIGYELEM! Elcseréljük 2,5 t Gaz­tehergépkocsinkat, Zsukk, Warsava furgon vagy hasonló, újszerű álla­potban levő kiskocsiért. EM. Fém­munkás V. Kiskunhalas, telefon 473 ü. i. Zsám. 3466 ELCSERÉLEM központi fűtéses, gá­zos, kétszobás lakásomat, város bel területén kétszobás, mellékhelyisé­gesért. Kecskemét, Schönherz Zol­tán tér 6. IX. em. 35. ajtó. Kuru- ezék. Érdeklődni: mindennap dél­után. 1632 58-AS Opel Record új motorral el­adó. Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsi linszky utca 2, földszint 3/a. ____3375 21 EC SXfiMSíí KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA BAJÁN Június 12-én, vasárnap du. fél négykor Modug no—Halász; SZAMÁRLÉTRA Zenés komédia 3 felvonásban.­Június 12-én, vasárnap este fél nyolckor Modugno—Halász: SZAMÁRLÉTRA Zenés komédia 3 felvonásban. Mozik műsora Június 12. vasárnap: Baja Uránia: Az első esztendő, Kalocsa: A vonat, Kecskemét Árpád: A három testőr, Myladi bosszúja. Kecskemét Városi: Yoyo, Kiskőrös: Az aranycsem­pész, Kiskunfélegyháza: Ketten haltak meg. Kiskunhalas: Füge­falevél, Lajosmizse: Cicababák, du. Gyilkos és a lány. Június 13-án, hétfőn: Baja Uránia: Jégokorongozóh, Kalocsa: Három testőr. Miiad) bosszúja, Kecskémét Árpád: Ti­los a szerelem, Kecskemét Vá­rosi: Ezen a nyáron 5-kor, Kis­kőrös: A vonat, Kiskunfélegy­háza: A szisztéma. Kiskunhalas: Robin Hood új kalandjai, La­josmizse: Kék rapszódia. VAUXHALL Velux személykocsi el­adó. Megtekinthető Kecskemét. Jó­kai utca 6. 3445 KECSKEMÉT Városi Tanács V. B. Szociális Otthona felvételre keres, szakképzett ápolónő és szociális ott­honi ápolónőket. Bérezés az 5/1966. EU. M. sz. utasítás alapján. Jelent­kezés írásban. Szakmai gyakorlattal rendelkezők előnyben. Cím: Kecs­kemét, Szentiászlóváros 1. 3509 ELADÓ 600-as Trabant személyko­csi. Izsák, Szajor dűlő 63. ______351a EG YEDÜLÁLLÓ, józan életű, kö­zépkorú, 168 cm magas, szolid férfi feleségül venne komoly, házias, ott­honát szerető, karcsú, bármilyen szakképzettségű, vidéki életet is kedvelő hajadont 28 évig. Kaland kizárva. .Állást változtatok oktatás, illetve állami gazdaságnál. „Hűsé- j ges leszek 60 223” jeligére a Kecs- í keméti Magyar Hirdetőbe. 3513 TÖBB éves gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozó órássegédet azon­nal felveszek. Fizetés megegyezés ! szerint. Ajánlatot a Kalocsai Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 3438 SKODA 445-ös, jó állapotban levő, eladó. Megtekinthető naponta dél­után 4 órától Baja, Ady utca 21. 3437 K özlemény ek ÉRTESÍTJÜK Kecskemét város uta­zóközönségét, hogy a helyi járati ta­rifarendezés miatt L966. június 30- ával a jelenlegi dolgozók bérletiga­zolványa érvényét veszti. A beve­zetésre kerülő új általános havibér­letjegyeket korlátozás nélkül bárki megválthatja. A bérletigazolvány ki­váltásához 1 db 4x4 cm nagyságú fénykép szükséges. A bérletigazol­ványok a MAVAUT autóbuszpálya­udvaron válthatók meg július 13-tól folyamatosan. A torlódások elkerü­lése érdekében a bérletigazolvány kiváltásához szükséges fényképet már most csináltassa meg a Nagy­kőrösi utcai és a Villám István utcai fényképész ktsz-nél. A jelenleg érvényben levő, tanuló bérletigazolványokra a havibérlet­jegyek 1966. augusztus 3l-ig minden korlátozás nélkül megválthatók. 9. sz. Autóközlekedési V. Igazgatósá­ga. 3262 FAJDALOMMAL tudatjuk, hogy Ho­moki Lajos cu^orkaárus június 9-én elhunyt. Temetése f. hó 13-án fél három órakor lesz a kecskeméti új köztemetőben. 1673 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hálás köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, munkatársaknak, jó ba­rátoknak, ismerősöknek, az Élel­miszer Kisker. Vállalat vezetőségé­nek, és pártszervezetének, akik fe­lejthetetlen, jó férjem, illetve édes­apánk Szakállas Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez­tek és mélységes bánatunkban ve­lünk együtt éreztek. Gyászoló csa­lád. 1630 MOSZKVICS 407-es személykocsi jó állapotban eladó. Lajosmizse, Dózsa György út 74. Nagy. 3488 JÖ állapotban levő, Izs motorkerék­pár oldalkocsival, sürgősen eladó. Tiszáké cske, Kolozsvári utca 39. Nagy János. 3560 MOSZKVICS 407-es, kifogástalan ál­lapotban eladó Nagykőrös, VII. kér. Apponyi u. 2. Dr. Pólus. 1633 ! ELADÖ jó állapotban levő, konyha­bútor. Kecskemét, Cigány János ut­3540 ; ca 36.________________________ ; MODERN nagy kerekű gyermekkocsi ; eladó. Kecskemét, Béke fasor 62. j____________________________________3541 j 550 NÉGYSZÖGÖL gyümölcsös szőlő, házzal eladó. Kecskemét, Budaihegy : 20. S. Nagy János. 10-es autóbusz­1 végállomás. 3544 KISSZEGEDI cserép eladó. Kecske­mét, Csongrádi út 79. 3545 | TEJOLTÓ kapható. Utánvéttel is ! szállítok. Kiskunfélegyháza, Corvin I Ottó utca 2. 3548 ’ SZEMÜVEG JAVÍTÁS, üvegcsere, töl- I tőto-11 ja vitás, Márkusnál. Kecskemét, j Gáspár András utca 1. 3549 VOLKSWAGEN személygépkocsi el­adó. Kecskemét, Kölcsey u. 4. sz. Érdeklődni csak vasárnap 8—15 óráig. 1555 KÜLÖNBÖZŐ virágállványok el- ! adók. Kecskemét, Tompa Mihály utca 2. 3519 HASZNÁLT ablakok, tokkal eladók. Érdeklődni Kecskemét, Rendőrfalu. Kolozsvári utca 19. ______3551 EL ADÓ fél ház, cserelakást beszá­mítok. Kecskemét, Sárkány utca 13. 3524 633 NÉGYSZÖGÖL gyümölcsfás sző­lő, lakóépülettel és melléképületek­kel eladó. Kecskemét, Felsőcsalános 17/a, Bállá Károlynál. 3424 ÜJ kétszemélyes rekamié, két fo­tel, négy szék, fizetési kedvezmény­nyel eladó. Blaskovics kárpitos, Kecskemét, Rákóczi út 2. 3430 ELADÖ 250-es kiskerekű Jawa mo­torkerékpár, kitűnő állapotban. Kecskemét, Tizedes utca 4 . 3441 SKODA Felicia (fecskefarkas) sze­mélykocsi, ragyogó állapotban, el­sőkézből sürgősen eladó, Trabantot beszámítok. Kecskemét, Batthyány utca 24. 3454 ALBÉRLETI szobát keres sürgősen, gyermektelen mémökházaspár, kul­turált helyen. Kecskemét, Füzes ut­ca 2. I. em. 2.___________________3553 500-AS Trabant személykocsi eladó. Érdeklődni vasárnap egész nap, hét­köznap 14 órától. Kecskemét, Olt utca 3. Farkaséknál. 3542 407-ES Moszkvics, jó állapotban le­vő, személykocsi eladó. Kecskemét, Bánk bán utca 12. Dr. Holló. 3539 Június 5-tfll minden vasárnap délelőtt 10 órától 12 óráig — jó idő esetén A KERTBEN ZÓNA ÉTELEKKEL, ÉS FRISS CSAPOLT SORKEL várjuk kedves vendégeinket (Pacalpörkölt, pirított sertésmáj, gulyás, csontvelő piritóssal.) ARANYHOMOK SZÁLLODA 3253 A Bajai Vegyesipari és Ja­vító Szolgáltató Vállalat azonnali belépésre felvesz: lakatos, hegesztő szakmunkásokat, vasipari munkában jártas segédmunkásokat, továbbá építőipari segédmunkásokat. Jelentkezni lehet: Baja. Vasvári Pál utca 4—6 sz. alatt. 3300 ELADÓ Kecskemét, II. kér. Kőhíd u. 13. sz. ház. Érdeklődni levélben, Budapest, IX. Lenhossék u. 13. Sze­lei Mihály.________________________3532 ME GYE területén vízvezetékszere­lést, fürdőszoba-szerelést, központi fűtés-, kazánok szerelését és javí­tását, hegesztéseket vállalok. Mészá­ros József, vízvezetékszerelő mester. Kecskemét, Klapka u. 30. sz. 1645 BELSŐNYIR 32. sz. 1200 négyszögöl tanya eladó. Értekezni Búzás Pál- nénál, Középső-Méntelek 151. 1642 ELADÓ jó állapotban levő, 4 sebes- séges 407-es Moszkvics. Megtekint­hető vasárnap. Kecskemét, Cserép u. 35._______________________________1650 HÁZ eladó, két szoba elfoglalható. Kecskemét, Dobó István utca 9. Ér­deklődni délután 5—6-ig, vasárnap délelőtt. 3439 ÜRES szobát keresek költségmeg­térítéssel, esetleg albérletit is. Végh, Kecskemét, Csáky utca 3. 3517 IPARI tanulót felveszek, Kolozsvári FIAT 1100-as személygépkocsi 1959-es príma állapotban eladó. Érdeklődni Hetényegyháza, vasútállomás. 3457 ELADÓ lt00-as Skoda személykocsi motorgenerál után 0 km-rel. Érdek­lődni hétköznap 6 után, vasárnap egész nap. Kecskemét, Szentistván- város 22. Horváth. 3472 SKODA autó eladó. Kiskunhalas, Szilád! Áron utca 23. Dr. Csetényi. 3236 ELCSERÉLEM szabad rendelkezésű kecskeméti Nagykőrösi utcai, két­szoba összkomfortos lakásomat, központban levő, háromszoba össz­komfortos lakásért, házrészért, vagy házért, megegyezés szerint. Ajánla­tokat „Lakás” jeligére a kiadóba kérek. 1630 Ferenc, vízvezeték-szerelő, Kecske­mét, Bajcsy-Zsilinszky út 4. föld­szint 4» 5485 zak, Talmácsi. ELADÓ kétrészes, családi ház. Kecskemét, Méheslapos, Iványi Grünwald Béla u. 3. sz. Értekezni minden nap a helyszínen 18 óra után, Tóthéknál. 1619 BUDAPEST pasaréti egy szobás összkomfortos, azonnal beköltözhető öröklakás eladó, vagy. elcserélhető, kecskeméti kétszobás öröklakásra vagy házra. Érdeklődni Kecskemét, Lenin tér 8. B. 28. 17—19 órakor. 1620 900-AS Wartburg eladó. Érdeklődni lehet Kecskemét, Fehér u. 33. és Kerekes u. 22 sz. alatt. 1638 ÜZEMBIZTOS jó állapotban levő, 500-as Trabant Limousine személy- kocsi eladó. Megtekinthető vasár- nap 8-tól, Hetényegyháza, tisztihá­3174 A Tudományos Ismeretterjesztő I Társulat elődje, a Természettudo- j mányi Társulat első közgyűlésén, 125 évvel ezelőtt olyan haladó szel­lemű tudósokat választottak veze­tőségi taggá, mint. . . Nevüket meg­találjuk a rejtvény vízszintes 1.; 20.; 74.; és a függőleges 11.; 32.; 34. számú soraiban. VÍZSZINTES: 1. A Társulat má­sodtitkárává választották. 11. Ilyen főzelék* is van. 12. Keverve — kerti szerszám. 13. Állati lakhely. 14. S. Z. O. E. 15. Kevert — elun. 17. Ko­mód része (névelővel). 19. Evszak+ N. 20. Ez a nagytudású, forradalmi szellemű orvosprofesszor volt a Tár­sulat első elnöke. 22. Megtörtént. 24. Híres francia divatdiktátor — ki­ejtve. 25. Zúdít. 26. V. K. N. 28. | Biztat. 31. Korall-sziget. 33. Néven nevezett nőismerőseid. 35. Y. L. U. 36. Kemény anyagból készített vi­rágágydísz. 39. Ebfajta. 40. Város Zürich és Luzern között. 42. Szok­nya. 43. Igékötő. 44. A szerelmesek pártfogója. 46. Karolt. 48. Háborúra mondják. 50. Mássalhangzó kimond­va. 51. Meztelenséget művészien ki­fejező kép — betűi keverve. 52. Több mint ifjú — kevesebb mint idős. | 54. Kevert — alól (—’). 56. Német palió ösvény. 58. Rokonom+V. 59. Tejtermék. 60. Baj — másképpen. 61. Konkrét szót helyettesítő szócs­ka. 62. Római öltözék. 64. Érc — németül. 65. Indiai folyó. 68. Védő (—’). 70. Ritka férfinév. 72. Első ré­sze. 74. A Társulat munkájának ke­retében felmérték Magyarország ás­vány- és bányakincseit. A tudós, akinek nevét itt elrejtettük, 32 kő­szénfajtát elemzett e munka során.

Next

/
Oldalképek
Tartalom