Petőfi Népe, 1966. június (21. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-25 / 149. szám

c Szerda J Június 21—július 3. Állandó mű sorszáma k KOSSUTH-RADIO Hírek. Időjárásjelentés. 4.30, 6.00, 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 82.00, 24.00 óra. — 4.32—7.58: Hajnal­tól reggelig. Zenés műsor. — 4.45: Falurádió. — 5.30 és 7.00: Reggeli krónika. — 8.05: Műsorismertetés, szín házak és a budapesti mozik műsora. — 18.15: Hazánk hírei. — 19.55: Jó éjszakát gyerekek! — 20.00: Esti Krónika. PETÖFI-RADIÖ 14.05: Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00, 17.00, 19.00, 23.00: Hírek, idő jár ás jelentés. KÖSS UTH-RADIÖ &2Ö: A jégvilág Robinsonja, m. rész. — 8.40: Könnyűzene. — 0.05: Orvosi tanácsok. — 9.10: Operarész­letek. — 10.10: Könnyűzenei híradó. — 10.53: Néhány perc tudomány. — 11.00: Albert Schweitzer orgonái. — 11.27: A Szabó család. — 12.15: Ma­gyar nóták. — 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.15: Marica grófnő. Operettrészletek. — 14.05: Lányok, asszonyok. — 14.35: Négy évszázad muzsikája. — 15.40: Az utolsó tévedés. IX. rész. — 16.05: Villanófényben: a gazdasági ábécé. — 16.10: Tánczenei koktél. — 16.27: Hová lett a búzavirág? — 17.22: Schubert: B-dur szonáta. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.20: Népzene. — 18.55: Huszas stúdió. — £0.20: Theo Adam énekel. — 20.40: Könnyűzene, tánczene, dzsessz. — 21.20: Gondolat. — 22.10: Időszerű nemzetközi kérdések.—22.20: Sport­hírek. — 22.25: Magyar művészek hangversenye. — 23.25: Aktuális mű­sor. — 23.40: Könnyűzene. PETÖFI-RÁDIO 4J&6—10.58: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14*00: Kamarazene. — 14.30: Délutáni frissítő! — 15.45: Or­vosi tanácsok. — 15.50: Puccini: Li­der cek. — 17.06: Könnyűzenei hír­adó. — 17.50: Hirdetőoszlop. — 18.00: II. Országos Kamarakórus Fesztivál. Pécs, 1966. H. rész. — 18.20: Tudo­mányos forradalom és világnézet. — 18.45: Fúvószene. — 19.10: Mozart: Bsz-dur zongoraverseny. — 19.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mező- gazdaságáról. — 20.00: Cigánydalok, csárdások. — 20.25: Botrány az In- geborg hangversenyen. Rádiójáték. — 21.04: Nagy költők megzenésített versei: Ronsard. — 21.20: Riviera. Zenés játék. r Hétfő-J KOSSUTH-RÁDIO 8.15: A jégvilág Robinsonja. Rá­diójáték I. rész. — 8.36: Népdalok. — 9.00: A tanári szobában. — 9.15: A hét zeneszerzője: Puccini. —10.10: Meseposta. — 10.30: Két Mozart­szimfónia. — 11.06: Toldi. I. rész. — 12.15: Mindenki kedvére! — 14.05: Sopron — szépapáink korában. — 14.15: Beethoven: Esz-dur vonósné­gyes. — 14.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. — 15.00: Az utolsó téve­dés. VII. rész. — 16.10: Villanófény­ben: a gazdasági ábécé. — 16.15: Harisán a kürtszó! — 16.55: Édes anyanyelvűnk! — 17.00: Puccini: Tosca. Há romi elvonás os opera. — 19.43: Táncdalok. — 20.20: Sporthír­edé. — 20.30: Magyar nóták. — 20.51: Az Ön számlájára ment. Rádiójá­ték. — 22.15: Könnyűzene. — 22.50: Mai szemmel. — 25.00: Kamarazene. PETÖFI-RADIÖ 4.26—11.04: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Mezei csokor. — 14.25: Emlékezés Csécsy Imrére. — 14.45: Könnyűzene. — 15.05: Ze­nekari muzsika. — 16.00: Daljáté­kokból. — 16.40: Lassus-kórusok. — 17,05: A méreg. Elbeszélés. — 17.25: ötórai tea. — 18.26: Lányok, asz- Bzonyok. — 18.50: Induló. — Fúvós­zene. —19.10: Magyar nóták. —19.45: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdasá­gáról. — 20.00: Esti hangverseny. — 20.40: Munkások a tenger mélyén. — 21.05: Könnyűzene. — 21.18: Ka­marazene. — 22.00: A dzsessz ked­velőinek. — 22.15: A hét zeneszer­zője: Puccini. r v. Kedd KOSSUTH-RADIÖ 8.20: A jégvilág Robinsonja, n. rész. — 8.38: Nézze meg, pénzt ad érte! — 8.43: Orfeusz az alvilágban. Operettrészletek. — 9.50: Partizán­dalok. — 10.10: Angol muzsika. — 11.06: Toldi. n. rész. — 12.15: Tánc­zenei koktél. — 13.00: Lapozgatás új könyvekben. — 13.15: Fidelio. Ope­rarészletek. — 14.05: Népzene. — 14.45: Mesélő múzeumok. — 15.00: Kamarazene. — 15.40: Az utolsó té­vedés. vm. rész. — 16.10: Villanó­fényben: a gazdasági ábécé. — 16.15: Mesejáték. — 17.00: Operaáriák. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.15: Gyurkovics Mária énekel, — 18.40: A marxizmus műhelyei. — 19.11: Magyar nóták. — 19.25: A Sza­bi család. — 20.20: Liszt: h-moll szonáta. — 20.50: Nyár esti Buda­pest. — 23.00: Händel: Három con­certo grosso. *— 0.10: Filmzene. PETÖFI-RADIÖ 4.26—11.04: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Romantikus hangverseny. — 15.05: Tánczene. — 16.05: Könnyű fúvósmuzsika. —16.20: Hangverseny a stúdióban. — 17.05: Szórakoztató zene. — 17.50: A bri­gádnapló egy lapja. — 18.00: H. Or­szágos Kamarakórus Fesztivál Pécs, 1966. I. rész. — 18.50: Táncdalok. — 19.10: A Firenzei Maggio Musicale. — 20.20: Magyar nóták. — 21.03: Körhinta és hegedű. Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula előadóestje. — 22.07: A dzsessz kedvelőinek. —J2.20: Operarészletek. r V­Csütörtök kossuth-radiö 8.20: A jégvilág Robinsonja, rv. rész. — s.39: Simone Boccanegra. Operarészletek. — 9.10: A Parlament ülése után. — 9.25: Lüzisztraté, Ope­rarészletek. — 10.10: Kamarazene. — 10.59: Időszerű nemzetközi kérdések. — 11.11: Éjszakai vonat. Rádiójáték. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: Haydn—Beethoven hangverseny. — 14.05: Pohár a mozsárban. Rádiójá­ték. — 15.06: Angot asszony lánya. Operettrészletek. — 15.40: Thália vendége. — 16.10: Villanófényben: a gazdasági ábécé. — 16.15: Csak fia­taloknak! — 16.55: Van új a Nap alatt. — 17.10: Florence Austral éne­kel. — 17.30: Népzene. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.20: Esti pihenő — muzsikával. — 19.30: Karlovy-Váry—Keszthely. Vetélkedő. — 21.05: Vendégkarmesterek, 1965/66. — 22.15: Sporthírek. — 22.20:- Ver­bunkosok, népi táncok. — 22.45: Ko­runk költészete. — 23.00: Thomas Beecham operafelvételeiből. — 0.10: Könnyűzene. PETÖFI-RADIÖ 4.26—11.40: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Igor herceg. Operarészletek. — 14.30: Nyár. .. — Könnyűzene. — 15.05: Zenekari mu­zsika. — 15.40: Színes népi muzsi­ka. — 16.13: Gabriel Fauré zene­szerzői arcképe. — 17.05: Vámosi János énekel. — 17.24: A kétféle nyári időjárás. — 17.34: Szelényi István: IV. vonósnégyes. — 17.50: Aktuális műsor. — 18.00: H. Orszá­gos Kamarakórus Fesztivál. Pécs, 1966. Hl. rész. — 18.20: A jégkoron- gozó szerelme. Elbeszélés. — 18.45: A dzsessz kedvelőinek. — 19.10: Puc­cini: Messe di Gloria. — 20.20: Ma­gyar nóták. — 21.05: Előszóval — muzsikával. r V*. Péntek J KOSSUTH-RÁDIO 8.25: A jégvilág Robinsonja. V. rész. — 3.44: Tánczene. — 9.20: Há­rom szimfónia. — 10.10: Az óvodá­sok műsora. — 10.30: Népdalok. — 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Édes anyanyelvűnk. — 11.06: Dalok. — 11.16: Toldi szerelme. L rész. — 12.15: Operarészletek. — 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kima­rad. — 14.06: Andor Éva énekel. — 14.30: óbudai gyerekek vagyunk. — 15.00: üZENEtek. — 15.40: A nagy­város köziművei. — 16.10: Villanó­fényben: a gazdasági ábécé. — 16.15: Kamarazene. — 16.40: Kongó. — 17.10: ötórai tea. — 13.00: Mi tör­tént a nagyvilágban? — 18.20: Üj Zenei Üjság. — 18.45: Magyar nó­ták. — 19.15: Puccini: Bohémélet. Négyfelvonásos opera. — 21.44: Miért szép? — 22.20: Könnyűzene. — 23.03: Kamarazene. — 23.35: Operettrész­letek. PETÖFI-RADIÖ 4-26—10.57: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Fúvószene. — 14.15: Válaszolunk hallgatóinknak. — 14.36: Déryné. Filmzene. — 15.05: Peter Grimes. Operarészletek. — 16.01: Horgászok öt perce. — 16.30: Táncdalok. — 17.05: Weber-művek. — 17.35: Ismeretterjesztő előadás. — 17.50: Beethoven: A-dur szonáta. — 18.20: Könnyűzene. — 18.45: Hang- versenynaptár. — 19.10: A dzsessz kedvelőinek. — 19.20: Láttuk, hal­lottuk. — 19.40: Ami a jövő 'hét ze­nei műsoraiból kimarad. — 20.40: Népzene. — 21.05: Bolgár irodalmi est. — 21.35: Szimfónikus zene. — r V. Szombat J KOS S UTH-RADIÖ 8,20: Lányok, asszonyok. — 8.40: A jégvirág Robinsonja. VI. rész. — 8.59: Pique Dame. Operarészletek. — 9.25: Orvoßi tanácsok. — 9.30: Népek zenéjéből. — 10.10: Bach-müvek. — 11.02: Toldi szerelme. H. rész. — 12.15: Operettrészletek. — 13.90: öreg galambok. — 13.15: Fúvósátiratok. — 13.40: Filmdalok. — 14.05: Hirdető- oszlop. — 14.29: Henryk Szeryng hegedül. — 14.45: Mi történt a he­ten a nagyvilágban? — 15.00: Csak fiataloknak! — 15.40: Saint-Saens: Sámson és Delila. — Részlet.. —16.10: Villanófényben: a gazdasági ábécé. — 16.15: Csajkovszkij: VI. „Pateti- kus” szimfónia. — 17.05: Hét vhge. 18.54: Ugyanaz mással. — 19.20: Ki mit szeret? Híres énekesek ope­retté és könnyűzenei műsorából. — 20.20: Ez a fő kérdés? Társadalmi körképtelenség. — 22.15: Sporthir- adó. — 22.30: Táncoljunk! PETÖFI-RADIÖ • 4.26—11.00: Azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 14.00: Könnyűzene. — 14.20: Tudósítás az ENSZ-böl. — 14.30: Operettdalok. — 15.05: Heti hangversenykalauz. — 15.40: Orvosi tanácsok. — 15.45: Népdalok. — 16.12: A nyolcvan zecchino. Rádió­játék. — 17.05: Operabarátoknak. — 17.44: Sebestyén Mihály színész­anekdotái. — 17.50: Könnyű dalla­mok. — 18.30: Munkásénekkarok. — 20.10: Nótacsokor. — 20.45: A mű és közönsége. — 21.05: A Cseh Filhar­monikusok hangversenye. r V. Vasárnap KOSSUTH-RADIÖ 8.10: Édes anyanyelvűnk. — 8.15: Barátság-expedíció a Dunán. ni. — 8.15: Vasárnap délelőtt. — 11.10: Az MET szimfonikus zenekarának hangversenye. — 12.50: Népzene. — 13.20: Jegyzet. — 13.30: Népszerű operettdalok. — 14.00: Rádiólexikon. — 14.30: Tánczené. — 15.20: A költő és őrangyalai. — 16.08: A Rádió le­mezalbuma. — 18.05: Tánczenei bör­ze. — 19.15: Pillantás a nagyvilág­ba. — 19.35: Mahler-dalok. — 20.10: Magyar nóta- és népdalest. — 20.51: Palotai álmok. Rádiójáték. — 22.10: Sporthírek. — 22.15: A Bartók vo­nósnégyes hangversenye. —23.17: Lí­rai portré. — 23.27: Szórakoztató szimfónikus zene. — 0.10: Muszorg­szkij: Hovanscsina — an. felvonás fináléja. PETÖFI-RADIÖ 8.00: Szovjet ajándékfelvételeink­ből. — 8.26: Népdal csokor. — 9.00: Operakalauz. — 10.10: Miska bácsi lemezesládája. — i0.30: Térzene. — 12.27: Képzőművészet Miskolcon. — 12.47: Kodály: Molnár Anna. —12.57: Mesejáték. — 14.00: Puccini: Manón Lescaut. Négyfelvonásos opera. — 16.07: Mit hallunk a jövő héten? — 16.40: Népzene. — 17.10: Tudósaink arcképcsarnoka. — 17.25: Klasszikus operettrészletek. — 17.56: Don Car­los. Dráma. — 21.00: Beethoven: ni. ,,Eroica” szimfónia. — 21.50: Hang­lemezparádé. Megkezdődött a röplabda Országos Ifjúsági Kupa döntője Pénteken délelőtt Kecskemé­ten az ország hat legjobb férfi ifjúsági röplabdacsapatának részvételével megkezdődött a röplabda Országos Ifjúsági Ku­pa döntője. A megnyitó után a Belsővárosi Sportpályán egy­szerre három pályán kezdődött meg a küzdelem. Az első pályán a Bajai Honvéd Tüske egyete­mi felvételi vizsgja miatt tar­talékosán kiálló fiatal gárdája a vártnál jóval gyengébben ját­szott és biztos 3:0 arányú vere­séget szenvedtek a Csepeltől. A bajaiak a három játszmában mindössze 9 pontot tudtak el­érni. A második pályán a Bp. Vasas, a döntő egyik esélyese játszott a technikailag gyen­gébb, de nagyon lelkes Székes- fehérvári AKÖV ellen. Megle­petésre a székesfehérváriaknak siket-ült egy játszmát elvenni a válogatott Kovács nélkül fel­álló Vasastól. A legnagyobb küzdelem a harmadik pályán folyt. Az esélyes Ű. Dózsa már 2:0 játszmaáránnyal vezetett, de a debreceniek nem adták meg könnyen magukat. A harmadik játszmában jobban bírták a meleget és az utolsóban is na­gyon megszorították a lila-fe­héreket. Az első forduló eredményei: Csepel—Bajai Honvéd 3:0 (6, 3, 0), Bp. Vasas—Székesfehér­vári AKÖV 3:1 (—11, 6, 4, 1), Ű. Dózsa—Debreceni EAC 3:1 (6, 12. —16, 13)-tT- - ______ II - —---­£520 4 •par 3 fflffl fM? Labdarúgás: NB II. Keleti csoport: Pénz­ügyőr—Kecskeméti Dózsa, Bu­dapest, Pasaréti úti pálya, va­sárnap du. 5 óra, vezeti: Borzá- si. — Miskolci Bányász—Kis­kunfélegyházi Vasas, Pereces, vasárnap du. fél 6, vezeti: Igaz. NB III. Délnyugati csoport: Bajai Vasas MTE—Pécsi Helyi­ipari SK, Baja, vasárnap du. fél 6 óra, vezeti: Váradi. Megyei I. osztály: Északi cso­port: K. Honvéd—K. Dózsa II., Kecskemét, Belsővárosi Sport­telep, vasárnap de. 10 óra. Kis- Kiskunhalasi Honvéd—K. Fémmunkás, Kiskunhalas, va­sárnap de. 10 óra, Kiskőrösi Honvéd—Kiskunfélegyházi Va­sas II., Kiskőrös, vasárnap du. fél 4 óra. A következő mérkő­zések kezdési időpontja: vasár­nap du. fél 6 óra. K. MÁV—K. AKÖV, Dunavecse—Tiszakécs­ke, Szabadszállási Honvéd—La- josmizse, Izsák—Kiskőrösi ME- DOSZ, Kiskunfélegyházi Hon­véd—K. Egyetértés. — Déli cso­port: (Valamennyi mérkőzés kezdési időpontja vasárnap du. fél 6 óra.): Gara—Kecel, Csá­szártöltés—Bajái Bácska Posztó, Mélykút—Kiskunhalasi MÁV, Bácsbokod—Miske, Jánoshal­ma—Katymár, Bácsalmás—Vas­kút, Soltvadkert— Hajós. Kézilabda: Megyei férfi 1. o. bajnokság: Kecskeméti BRG—Kiskunhalasi Spartacus, Szabadszállási Hu­nyadi—Kiskunfélegyházi Fák­lya, Lajosmizse—Kiskunfélegy­házi Honvéd, Bajai Kismotor— Bácsalmás, Csávoly—Kiskőrösi Honvéd. Röplabda. Országos Ifjúsági Kupa mér­kőzések Kecskeméten, a Belső- városi Sporttelepen szombat de. 8 óra és du. 3 óra. A döntők uo. vasárnap de. 8 órától. NB Il-es férfi mérkőzés: Kecs­keméti AKÖV—Dunaújváros, Kecskemét, Belsővárosi Sportte­lep, vasárnap de. 10. óra. Üszás: A BácS-Kiskun megyei Üsző Szövetség meghívásos országos úszóversenye, Kecskemét, Szék­tó fürdő, szombat du. fél 5 óra. A Bács-Kiskun megyei Úszó Szövetség rendezésében öt me­gye területi gyermekseregszem­le II. fordulója, Kecskeméten^ a Széktó fürdőben, vasárnap de. 10 óra. Kosárlabda: Külföldön szerepelnek a Kecs­keméti Dózsa női és a Kecske­méti Petőfi férfi kosárlabdázói. A jugoszláviai Bácska Topolyán vasárnap este 18 órakor Bácska Topolya—Kecskeméti Dózsa női és 19.30-kor Bácska Topolya— Kecskeméti Petőfi férfi mérkő­zés lesz. Serényi „dorgálást^ kapott Az NB Il-es fegyelmi bizott­ság Serényi Istvánt a Kecske­méti Dózsa játékosát, mivel a játékvezető harmadszor írta fel (a Spartacus mérkőzésen Morvái helyett tévesen őt írta fel a já­tékvezető) dorgálásban részesí­tette. KEDD 18.05: Névtelen építőmesterek. — 18.?0: Falusi dolgokról. — 18.45: Esti mese. — 18.55: Mátrai Betegh Béla színházi jegyzete. — 19.05: Shakes­peare: Tévedések víg játéka. — A szünetben: TV Híradó. — A hét könyvei. — 21.10: Csak felnőttek­nek! Gyermek a családban. — 21.50: TV Híradó. SZERDA 18.10: Tv-stadion — Prága. — 18.40: A Magyar Hirdető műsora. — 18.50: Teleimpex. Külkereskedelmi és víz­gazdálkodási híradó. — 19.20: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. — 19.50: Hazai tükör. — 19.55: Marty. Ma­gyarul beszélő amerikai film. — 21.20: Zenei figyelő. — 22.00: TV Híradó. CSÜTÖRTÖK 9.31: Marty. Magyarul beszélő ame­rikai film. — 10.55: A múlt idők titkai. Szovjet kisfilm. — 17.55: Hét- mérföldes kamera. — 18.15: Tele- ‘ sport — 18.40; Kis filmek és alko­srrm?ro tóik. — 19.40: A világ térképe előtt. — 19.50: Esti mese. — 20.00: TV Hír­adó. — 20.20: Moliére: Kénytelen há­zasság. Színmű 1 felvonásban. — Parabola. — 21.20: Végzős zeneaka- démisták hangversenye. — 22.05: Az orvos válaszol. A terhességről. —■ 22.20: TV Híradó. PÉNTEK 9.31: Halálhajó. Magyarul beszélő nyugatnémet film. — 11.05: Tele­sport. SZOMBAT 16.25: Gyermekhangverseny. — 17.00: Hírek. — 17.05: Idegen vér. (Magyarul beszélő szovjet film.) — 18.30: Tájak, városok, emberek. Uta­zás a világtérkép szélére; Chile. — 18.40: A tv jelenti. — 19.20: Esti me­se. — 19.35: Sardou: Váljunk el. Ze­nés vígjáték 3 felvonásban. (16 éven felülieknek.) — Az I. szünetben: TV Híradó. — A II. szünetben: Foo-Foo, Gogo és a modern festészet. — 22.25: TV Híradó. VASÁRNAP 9.30: Leningrádi éjszakák. — 10.00: Támadás a király ellen. — 10.45: A Tenkes kapitánya. IV. A fürdőmes­ter. — 11.15: Torna mesterfokú baj­nokság, szerenkénti döntő. — 17.10: 9000 km. — 17.30: Kis vérszopók. — 17.40: A Magyar Hirdető műsora. — 17.55: Foxi Maxi kalandjai. — 18.20: Salgótarján 1966. Részletek az ama­tőr dzsessz- és tánczenekarok U. Országos Fesztiváljának gálaestjéről. — 19.00: Napló. — L9.10: A magyar tudomány nagy öregei. Dr. Novo- bátzky Károly. — 19.30: TV Híradó. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Varieté. — 20.45: Sporthírek. — 20.55: Egy este a strandon. — 22.10: TV Hír­adó, — 23*30; Jó éjszakát, felnőttek! Motoros ÖHV Baján A bajai M HS rendezésében zajlott le a városi motoros ösz- szetett honvédelmi verseny. A2 idei versenyen sokan vettek részt 350—250-es kategóriákban viszont kevés volt a kismotoros indulók száma. A 12 km-es kü­lönböző akadályokkal — ke­rékszerelés, kispuskalövés, gránátdobás, és ügyességi mo­torozás — tűzdelt pályán széf eredmények születtek: 250—350 köbcentiig: 1. Bara- csi János 22 perc, 2. Rau Antal 23, 3. Schoblocker 0 József 24 perc. 125 köbcenti: 1. Süszlei György 20 perc, 2. Leitner Já­nos 21, 3. Huber Mihály 22. 5C köbcenti: 1. Dékány Péter. A városi vetélkedő előkészü­let volt a városi, illetve a me­gyei bajnokságokra. Érettségizett fiúkat és lá­nyokat vendéglátóipari tanulónak felvesz a Bajai Űj Élet Halászati Tsz. Jelentkezés írásban. Cím: Baja, Szamuely Ti­bor u. 32. Határidő: jú­nius 28. 3769

Next

/
Oldalképek
Tartalom