Petőfi Népe, 1965. július (20. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-29 / 177. szám

SiAmKiK* Botvinnik és a feladványköltészet Jól szerepeit a női ifjúsági kézilaiida-váiogaiott Szombaton és vasárnap ren­dezték meg a kézilabda megyei ifjúsági válogatottak országos tornájának területi elődöntőit. Megyénk női és férfi ifjúsági válogatottja először vett részt ilyen nagyszabású versenyen és különösen a női csapat ért el jó eredményt. A női csapatok tornáját Hód­mezővásárhelyen rendezte a Csongrád megyei Kézilabda Szövetség. Megyénk válogatott­ja a következő összeállításban szerepelt: Békési M., Horváth K., Csontos G., Gombos E. (Ha­lasi MÁV), Csertő A., Marton S.. Mészáros M., (BRG), Hor­váth II. M., örj R., Bíró A. (KTE), Kecsíkés I., Körösi M. (Városföld). | A női csapat első mérkőzését Csongrád megye ellen játszotta és 5:2-es félidő után 7:5 arány­ban vereséget szenvedett. Meg kell jegyeznünk, hogy a mér­kőzés játékvezetője Csongrád megyei volt, aki ítéleteivel so­rozatosan a Bács-Kiskun megye csapatát sújtotta. Szabályos gó­lokat nem adott meg. A má­sodik félidő végén a válogatot­tunk jól hajrázott és 3 perccel a befejezés előtt 6:5-re feljöt­tek. Ekkor a csapat legjobbját Horváth Klárit érthetetlenül 5 percre kiállította a játékvezető. Ezzel a hazai csapat győzött. Góldobók: Horváth K. 3, Cson­tos és Őri. A második mérkőzést Békés megye ellen játszották leá­Van utánpótlás Tehetséges ifjúsági gárdával rendelkezik a Kecskeméti Pe­tőfi férfi kosárlabda-szakosztá­lya. Guóth Iván edző nagy csak ügyes, hanem ponterős já­tékos is. Pali nemrég jött haza a tatai serdülő táborból, ahol társaival nyaink. A félidőben itt is az ellenfél vezetett 5:2-re, de a szünet után nagyszerűen ját­szott a csapat és végeredmény­ben 6:5~re győzött. Érdekes volt, hogy a befejezés előtt 20 másodperccel 5:5 állásnál 7-es- hez jutott a Békés megyei csa­pat. A büntetőt Békési kapus nagyszerű vetődéssel hárította és ez a szerencsés védés any- nyira föllelkesítette a csapatot, hogy az utolsó másodpercekben dobott góllal a győzelmet is megszerezték. Végeredményben hármas holt­verseny alakult ki, melyből jobb gól arányával a Békés megye válogatottja került ki győzte­sen. 2. Bács-Kiskun megye, 3. Csongrád megye. A válogatottból Horváth K., Békési, Őri, Bíró és Horváth M. játszott kitűnően. Tárgyila- gosabb játékvezetés mellett a Bács-Kiskun megyei csapat jut­hatott volna tovább. A férfi ifjúsági csapatok tor­náját Makón rendezték meg. Válogatottunk a leányoknál jó­val gyengébben szerepelt. Itt négy csapat indult és győzel­met csak Szolnok megye ellen sikerült szerezniük, így Csong­rád és Békés mögött a 3. he­lyen végeztek. j A versenysakk mellett kevésbé is- ! mert a feladványköltészet, a sakk ' művészi oldala. Ez érthető is, mert j egyes műfajaiban messzire távolo­dott a gyakorlati sakktól. (Szabad matt, önmatt stb.) A gyakorlati [ sakk és az egyéb műfajok között összekötő kapocs a végjáték-tanul- í mány. Ezek tanulmányozása a ver­senysakkozó számára hasznos, és előtanulmányok nélkül is lehetséges. A mai alkalommal Botvinnik három tanulmányát vizsgáljuk meg. Moszkva, 1939. Kc6 12. KaS:, Kb7 13. Kb5, Kai M. Kc5, és világos gyorsan nyer. Moszkva, 1949. íéÉí üÉÜ Világos nyer. 1. Kfő! (1. Kf6?-ra Kb6! 2. Keó, Kc7! 3. Kd5:, Kd7! 4. Kc5, Kc7 5. d5, Kd7 6. d6, Kd8 7. Kc6, Kc8 8. Kb6, Kd7 9. Ka5:, Kd6: 10. Ka6:, Kc7 döntetlen.) 1. —, KbG (1. —, Kc7-re 2. Ke5!, Kc6 3. Ke«, Kc7 4. Ke7, Kc8 5. Kd6, Kb7 6. Kd5: vagy 2. —. Kd7 3. Kd5:, Kc7 4. Ke6 nyer.) 2. Kf6! (íme, a távoli oppozíció!) 2. —, Kb7 3. Kf7!, Kb8 (3. —, Kc8-ra 4. Ke6!, vagy 3. —, Kb6 4. Ke81, Kc6 5. Kd8 mint a főváltozatban.) 4. Ke6!, Kc7 5. Ke7!, Kc6 6. Kd8, Kd6 (Ha 6. —, Kb7, akkor 7. Kd7. Kb8 8. Kc6, Kc8 9. Kb6! nyer.) 7. Kc8, Kc6 (Rossz 7. —, Ke6 is, mert 8. Kc7, Kf5 9. Kc6, Ke4 10. Kc5 nyer.) 8. Kb8, Kb6 9. Ka8!, Kc6 10. Ka7, Kc7 11. Ka6:, Aii»iiszlu^ H-s1bi keídiMiei* az III-ban Csikai Pali a védők között kosárra tör. Ellenfél a Pécsi VSK ifjúsági csapata. gonddal neveli az utánpótlást es a szorgalmas fiúk szépen fejlődnek. A fiatalok a megyei bajnokságban indultak és bi­zony sok csapat bánta meg, hogy az első percekben talán nem is vette komolyan az ala­csony termetű, vékony fiúkat. A tavaszi fordulóban jól sze­repeltek és az őszi forduló ed­dig lejátszott mérkőzésein sem vallottak szégyent. A sok ügyes fiú közül is kitűnik Csikai Pali a csapat „zsonglőré”. Ez a 15 éves fiú bámulatos ügyességgel kezeli a labdát. Cselezésben, labdavezetésben sokszor még a nagyokon is túltesz. De nem­együtt bárom héten keresztül sok újat tanult. Ezeket most idehaza igyekszik hasznosítani. Sok edzés, sok kosárlabdázás. Csak így lehet magasabbra jut­ni. A szünidőben szinte minden nap a pályán van. Társaival együtt készül az őszi mérkőzé­sekre. Mint 1950-es születésű játékos már helyet kaphat a Petőfi ifjúsági csapatában is és az országos egyesületi sereg­szemlére készülnek. Biztosak vagyunk abban, hogy a sok edzés, a lelkiismeretes munka meghozza a gyümölcsét és Csikai Palit néhány év múl­va már ott láthatjuk a Petőfi „nagy” csapatában. A Kecskeméti MÁV MB l-es tekecsapatának őszi sorsolása FÉRFIAK Szeptember 5: U. Dózsa—K. MÁV. Szeptember 12: K. MÁV —FTC. Szeptember 19: Bp. MOM—K. MÁV. Szeptember 26: K. MÁV—Ózdi Kohász. Október 3: Bp. Előre—K. MÁV. Október 10: K. MÁV—Szegedi Vasutas. Október 17: Győri ETO—K. MÁV. Október 24: K. MÁV—Ganz-MÁVAG. Október 31: Pápai Vasas—K. MÁV. No­vember 7: Pápai Textil—K. MÁV. November 14; K. MÁV— Szegedi Építők, NŐK Szeptember 5: K. MÁV—RF. Építők. Szeptember 12: Kőbá­nyai Sör—K. MÁV. Szeptember 19: K. MÁV—Pécsi BTC. Szep­tember 26: Zuglói Danuvia—K. MÁV. Október 3: K. MÁV—Bp. Előre. Október 10: Békéscsabai Spartacus—K. MÁV. Október 17: K. MÁV—Szegedi Kender. Október 24 •. FTC—K. MÁV. Október 31: K. MÁV—Ganz- | MÁVAG. November 7: K. MÁV —Szegedi AK. November 14: I Csepel—K. MÁV, Az NB Il-es labdarúgó-baj­nokság sorsolása után megtör- j tént az egyes NB III-as cso- I portok sorsolása is. Megyénk j öt NB III-as csapata közül négy i a Délkeleti csoportban szerepel. Ennek a csoportnak a sorsolá- j sát az alábbiakban közöljük: AUGUSZTUS 8: Kiskunfél- ! egyházi Vasas—Ujszegedi TC, | Kalocsai Kinizsi—Makói Vasas, ] Szegedi Építők—Kalocsai Hon- j véd, Jászberényi Vasas—Kis­kunhalasi MEDOSZ, Békéscsa­bai Honvéd—Orosházi Kinizsi, Békéscsabai VTSK—Szegedi Honvéd, Mezőtúri Honvéd— Csongrádi Petőfi, Mezőkovács­házi Petőfi—Hódmezővásárhe­lyi MEDOSZ. AUGUSZTUS 15: Kai. Hon­véd—Mezőtúr, Kislaunhalas— Bes. Honvéd, Csongrád—Kai. Kinizsi, Makó—F. Vasas, Hmv. MEDOSZ—Jászberény, Újsze­ged—Mezőkovácsháza, Sz. Hon­véd—Sz. Építők, Orosháza—Bcs. VTSK. AUGUSZTUS 21: F. Vasas— Csongrád, Kai. Kinizsi—Kai. Honvéd, Bcs. VTSK—Kiskunba~ las, Jászberény—Bcs. Honvéd, Sz. Építők—Orosháza, Mezőtúr —Sz. Honvéd, Mezőkovácsháza —Makó, Hmv. MEDOSZ—Új­szeged. AUGUSZTUS 29: Kiskunhalas —Sz. Építők, Kai. Honvéd—F. Vasas, Sz. Honvéd—Kai. Kini­zsi, Újszeged—Jászberény, Ma­kó—Hmv. MEDOSZ, Csongrád —Mezőkovácsháza, Orosháza— Mezőtúr, Bcs. Honvéd—Bcs. VTSK. SZEPTEMBER 5: Kiskunha­las—Kai. Kinizsi, Kai. Honvéd —Hmv. MEDOSZ, Orosháza—F. Vasas, Makó—Jászberény, Csongrád—Újszeged, Sz. Hon­véd—Mezőkovácsháza, Bcs. Honvéd—Mezőtúr, Bcs. VTSK— Sz. Építők. SZEPTEMBER 12: F. Vasas— Sz. Honvéd, Kai. Kinizsi—Oros­háza, Mezőkovácsháza—Kai. Honvéd, Mezőtúr—Kiskunhalas, Jászberény—Bcs. VTSK, Sz. Építők—Bcs, Honvéd, Hmv. MEDOSZ—Csongrád, Újszeged [ —Makó. SZEPTEMBER 19: Kiskunha- I las—Újszeged, Kai. Honvéd— ■ Jászberény, Mezőtúr—Kai. Ki- 1 nizsi, Sz. Építők—F. Vasas, Sz. Honvéd—Csongrád, Orosháza— Makó, Bcs. Honvéd—Hmv. ME­DOSZ, Bcs. VTSK—Mezőko- vácsháza SZEPTEMBER 26: Kai. Hon­véd—Bcs. VTSK, Újszeged— Kai. Kinizsi, Hmv. MEDOSZ— F. Vasas, Orosháza—Kiskunha­las, Jászberény—Mezőkovácshá­za, Makó—Mezőtúr, Csongrád— Sz. Építők, Sz. Honvéd—Bcs. Honvéd. OKTOBER 3: Kai. Honvéd- Kiskunhalas, Mezőkovácsháza —Kai. Kinizsi, Jászberény—F. Vasas, Hmv. MEDOSZ—Mező­túr, Újszeged—Sz. Építők, Ma­kó—Bcs. VTSK, Csongrád—Bcs. Honvéd, Sz. Honvéd—Orosháza. OKTÓBER 10: F. Vasas—Me­zőkovácsháza, Kiskunhalas—Sz. Honvéd, Kai. Kinizsi—Hmv. MEDOSZ, Bcs. Honvéd—Kai. Honvéd, Orosháza—Jászberény, Bcs. VTSK—Csongrád, Sz. Épí­tők—Makó, Mezőtúr—Újszeged. OKTOBER 17: F. Vasas—Me­zőtúr, Kai. Honvéd—Sz. Hon­véd, Jászberény—Kai. Kinizsi, Makó—Kiskunhalas, Mezőko­vácsháza—Sz. Építők, Hmv. MEDOSZ—Bcs. VTSK, Újsze­ged—Bcs. Honvéd, Csongrád— Orosháza. OKTÓBER 24: Kiskunhalas— Mezőkovácsháza, Kai. Honvéd— Makó, Bcs. VTSK—Kai. Kinizsi, Bcs. Honvéd—F. Vasas, Csong­rád—Jászberény, Sz. Honvéd— Újszeged, Orosháza—Hmv. ME­DOSZ, Sz. Építők—Mezőtúr. OKTOBER 31: F. Vasas—Bcs. VTSK, Kai. Kinizsi—Sz. Építők, Csongrád—Kai. Honvéd, Hmv. MEDOSZ—Kiskunhalas, Makó —Sz. Honvéd, Újszeged—Oros­háza, Mezőkovácsháza—Bcs. Honvéd, Jászberény—Mezőtúr. NOVEMBER 7: Kiskunhalas Csongrád, Kai. Kinizsi—F. Va­sas, Orosháza—Kai. Honvéd, Sz. Honvéd—Jászberény, Bcs. Hon­véd—Makó, Bcs. VTSK—Újsze­ged, Sz. Építők—Hmv. ME­DOSZ, Mezőtúr—Mezőkovács­háza. NOVEMBER 14: F. Vasas- Kiskunhalas, Kai. Kinizsi—Bcs. Honvéd, Újszeged—Kai. Hon­véd, Jászberény—Sz. Építők. Mezőtúr—Bcs. VTSK, Mezőko­vácsháza—Orosháza, Hmv. ME­DOSZ—Sz. Honvéd, Makó— Csongrád, áH iBsÉ ö ä WÄ mb m Világos nyer. Ebben a modem stílusú tanul­mányban már az első lépés is meg­lepő. A záró kép pedig akármelyik „hivatásos” tanulmányszerzőnek is dicséretére vált volna! 1. e7!, (1. Bc4:, Fc4: 2. e7, Fb5 csak döntetlenre vezet.) 1. —, Be4 2. Bc5f, Ka4 (2. —, Kb4-re 3. Bc8 nyer.) 3. Bí5!, e2 (Vagy 3. —, Beü 4. Bf6, Bc5 5. Bf4f, Fc4 6. Bc4:f, és 7. Bc8 nyer. Nem segít már 3. —, Ff7 4. Bf7:, Kb3 5. Bf4, Be€ 6. Bb4f és Bb8 miatt.) 4. Bf4, elV 5. e8V! matt! Moszkva, 1852. ‘Á Üf 4 ^ ­% ^ÉH tUfí Világos lép, sötét nyer. Világos bármit lép, sötét nyeri Íme a változatok: 1. Khl, Ke4 2. Kg2 (Ha 2. Kli2, ak­kor 2. —, Kf3 3. Kgl, Ke2 4. Kg2, f4 5. gf:, gf: 6. Kgl, f3 vagy S. f3, g4! 6. fg:, 131 nyer.) 2. —, Kd3 3. Kfl (3. Khl-re Kd2! 4. Kh2, Kel! 5. Khl, f4! 6. gf:, gf: 7. Kh2, Kel! 8. Kg2, Ke2 vagy 3. Khl, Kd2! 4. Kh2, Kdl! Kh3, Ke2! 6. Kg2, f4 nyer.) 3. —, Kd2 4. Kg2, Kel! 5. Kf3, Kfl 6. Ke3, Kg2 7. 14, g4 8. Kd4, Kg3: 9. Kel, Kh2 — sötét nyer. 1. Kl)2, Ke4 2. Kgl, Kd3 3. Kg2, Kd2 4. Kfl, Kdl 5. Kg2, Kel 6. Kgl, Ke2 7. Kg2, f4! nyer. 1. Kf:í, Kd3 2. Kg2, Kd2 3. Kgl, Ke2 4. Kg2, Í4 nyer. 1. f4-re g4! 1. g4-re pedig f4! nyer. 1. Kfl, Kd3 2. Kel, 14 3. g4!, Kc2! (3. —, f3 csak döntetlenre vezet. 4. Kdl, Ke4 S. Kd2, Kf4 6. Kd3, Kg4: 7. Ke3 után.) 4. Ke2, Kel! 5. Kd3, Kdl S. Ke4. Ke2 7. f3, Kf2 8. Kf5, Kf3: 9. Kg5:, Ke3 és sötét nyer. 1. Kfl, Kd3 2. Kg2, Kd2 3. KÍ3, Kdl! 4. Ke3, Kel 5. Kf3, Kfl 6. Ke3, Kg2 7. Ke2, f) 8. g4, Kgl 9. Kf3, Kfl nyer. Czár János HOGYAN TIPPELJÜNK A totó 30. hetében nem kevesebb, mint hat kettes eredmény született (köztük négy egymás után!), így azután 13 találatos szelvény nem akadt, és a 120 000 forintot kitevő jutalomösszeget átvitték a mostani fordulóra. 12 találatos szelvény 11 darab volt, nyereménye 48 954 Ft. A 101 db 11 találatos szelvényre 2132 forint 50 fillér jár, míg a 967 db 10 találatos szelvény mindegyikére 334 Ft jut. E heti tippjeink: 1. Dorog—MTK x, 2, 1 2. Salgótarján—Szeged j 3. Komló—Csepel x, 1 4. Pécs—Bp. Honvéd i, 2 5. Győri ETO—Tatabánya i 6. Nyíregyháza—Diósgyőr x, 2 7. III. kér.—Sz.fehérvár ], 2 8. Miskolc—Oroszlány i 9. Dunaújváros—Szállítók j 10. Szolnoki MÁV—Eger x, 1 11. Kisterenye—Bp. Spart. x, 1 12. Békéscsaba—Pénzügyőr i 13. Szív. MÁV-Pápa i Pótmérkőzések: x, 1, l. Q vendégcsapat nyerte a Nyári Kupát Fővárosi Autóbusz— Kecskeméti Dózsa 2:0 (0:0) Kecskemét, 800 néző, v.: Al- mási. A jó összeállításban felálló hazai csapat megérdemelten szenvedett vereséget az igen nagy lelkesedéssel játszó fővá­rosi csapattól. A Fővárosi Autó­busz ezzel a győzelemmel cso­portgyőztes lett. — Gl. Mezei és Lepsényi. Jók: dr. Gyenes. Me­rényi, Mezei, Szép, illetve Czéh, Koltai, Rozgonyi,

Next

/
Oldalképek
Tartalom