Petőfi Népe, 1965. június (20. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

Apróhirdetések FEKETE Pannónia kifogástalan ál­lapotban eladó, szerda, szombat délután. Kecskemét, Bethlenváros 27. Volt postahivatal. 6964 ERŐS asztalok, székek, kredenc és régi szépirodalmi képes folyóiratok eladók. Kecskemét, I. kér., Simon István u. 6. 6963 ELADÖ 8 db 9 hónapos és 8 db 4 hónapos mangalica süldő. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Borbás 78. Barta Pálnál, Reptér felé 10-es km-kőnél. 6962 KEMÉNYFA hálószobabútor, függö­nyök, ülőkád, tűzhely eladó. Kecs­kemét, Csongrádi út 16. 6961 170 KG körüli hízott sertés fele részben is eladó. Kecskemét, Kőrö- sihegy 45. Kúti-bolt után, Gyurász PáléknáL 6960 ELADÓK 18 hónapos, 8 hónapos, 10 hónapos süldők. Kecskeméttől ceg­lédi úton, kereszt irányában, Szu­rok Jánosnál. 6965 ELADÓ tv, Orion, jó állapotban. Megtekinthető du. 4 órától. Cím: Kecskemét, Zöldfa u. 51. Busa Ist­vánná. 6958 ELCSERÉLEM Alba Regia televízió­mat motorkerékpárra. Kecskemét, Hosszú U. 25. 6957 ELADÓK kedvezményesen gyönyörű kétszemélyes rekamiék, rekamié garnitúra, politúros hármasszek­rény, modern, szép hálóbútorok, konyhabútorok, sezlon olcsón. Kecskemét, Va.k-Bottyán utca 9. Rá­kóczi út végén. 2858 NAGYMÉRETŰ ajtó tokkal együtt és mély gyermekkocsi eladó. Kecs­kemét, Hosszú utca 22. vn-es ajtó. 2859 BŰTOROZOTT szoba 2 nő részére kiadó. Kecskemét, Kalap utca 2. 2860 ÖNNYUGDIJAS özvegyasszony 58 éves, korban hozzá illő, lakással rendelkező nyugdíjas özvegy ember ismeretségét keresi házasság céljá­ból. „Kelten egymásért 88918” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe. 2862 KÉT és fél hónapos, németöves és mangalica sertések eladók. Érdek­lődni Kecskemét, Belsőnyír 68. Já­ró-tanya. Megközelíthető ladánybe- nei kövesúton, várostól 8 km-re. 2864 ELCSERÉLEM komlói 2 szobás, összkomfortos lakásomat kecskeméti 1 szoba, konyha, speizos lakásért. Érdeklődni: Kecskemét, Nyár utca 3. Szabóéknál. 2865 A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Június 1, kedd este 7 óra Madách-bérlet Shakespeare: A MAKRANCOS HÖLGY Somlay-bérlet Június 1-én, kedden: Baja Központi: Nem, Baja Urá­nia: Égbolt a sivatag felett, Ka­locsa : A mi világunk vége, Kecs­kemét Városi: A generális, és Harakiri, Kiskőrös: Komédia a kilinccsel, Kiskunfélegyháza: Könnyű élet, Kiskunhalas: Gá­bor diák, Lajosmizse: Az éjsza­ka világa. KözSemények Nagy sikere volt a megyei bábfesztiválnak Vasárnap délelőtt rendezték meg a kecskeméti Gyermekszín- házban az első megyei bábfesz­tivált. Az ünnepi bemutatón, amely a megyei kulturális szem­le keretében került megrende­zésre, megjelent Hegedűs Géza József Attila-díjas író is. Gila János, a megyei tanács népművelési csoportvezetője mondott bevezetőt, majd a me­gye legjobb bábcsoportjai mu­tatták be műsorukat. Első díjat nyert a kecskeméti óvónők Ci- róka Bábegyüttese. Ök kapták a megyei tanács által most ala­pított vándorserleget is, amely egy évig lesz a birtokukban. Ki­válóan szerepelt rajtuk kívül a soltvadkerti KISZ-fiatalok báb­szakkörének csoportja Lehoczky Károlyné vezetésével, az alpári művelődési ház bábszakköre Ágoston Béláné vezetésével. Ki­emelkedő műsorral szerepelt a kiskunhalasi művelődési ház együttese is. A legjobb egyéni játék díját Kovács Jánosné kecskeméti óvó­nő kapta. Báron László főrende­zőt a legjobb rendező díjával jutalmazta a bíráló bizottság. Vidáman telt el a gyermeknap, kisdobosokat, úttörőket avattak megyeszerte FÉRFIT kifutónak, lehetőleg nyug­díjast keresek fél napokra. Kecske­mét, Hosszú U. 25. 6956 SZOBA, konyha, speizos tanya melléképületekkel é6 1 kát. hold szőlő, gyümölcsös ingatlannal el­adó. Érdeklődni a helyszínen. Kun József, Jakabszállás, III. kér. 58. ____________________________________6955 EL ADÓ K 55-ös típusú 125 köbcen­tis motorkerékpár. Érdeklődni: du. 5 órától, Kecskemét, Sarkantyú u. l/'a._______________________________ 6903 FI ÜT vízvezeték-szerelő tanulónak felveszek. Ugyanott eladó 1 colos, 6/4 colos szivattyú, 100 köbcentis stabil DKW benzinmotor szivattyú­val, 160 mm, 200 mm kútnak való menetes csövek. Kecskemét, Kaszap utcai szerelőműhely, Kovács Jenő. ___________________________________ 6949 BE KÖLTÖZHETŐ tanya 800 négy­szögöl telekkel Harkakötönyben 16 ezer Ft-ért eladó. Böhm Sándorné, Budapest, XX. kér., Soroksár, Mil­lenniumi telep, Lórév u. 2. 2086 HATHÓNAPOS bikaborjú eladó 250 —260 kg súlyban. F. Kiss Gyula, Fü- löpháza, II. kerület 339. 2572 SCHLAX típusú benzinmotoros víz- szivattyú eladó. Nagykőrös, Szol­noki út 41. 2801 ELADÓ Kecskemét, Szeleifalu, Vili. utca 3. sz. ház, elfoglalható. Érdek­lődni lehet Budai fasor 5. 2810 ELADOK fürdőkád, fa ülőkád, si­ma vonalú ebédlőszekrény és nagy­méretű asztalok. Kecskemét, Baj- csy-Zsilinszky út 6. Dégi. Érdek­lődni: délután. 2822 KÉT szoba nyaralónak Balatonfeny- ves központjában kiadó. Érdeklődni: Kaposvár, Sétatér utca 15. Csók. 2827 ÜZEMBEN levő 8 hengeres Ford Custon eladó. Perényi, Fülöpszál­lás, Csaba utca 2. 2831 MÁSFÉL éves berksíri sertés eladó. Kecskemét, Vacsi u. 7/a. 2836 BETONGERENDÁK eladók 5—3V2 méteres és 130x100-as ablak. Kecs­kemét, Vacsihegy 101. Kurdi. 2838 KÉT új ablak, kisipari redőny tok­kal eladó. Kecskemét, Szent István- város 25/c. 2844 TÖRZSKÖNYVEZETT berksiri te­nyészkanok eladók. Varga Pál, Katymár. 2849 ELADÖ jó állapotban levő asztali tűzhely. Kecskemét, Bánffy utca 17. szám. 2850 UDVARI szoba, konyhás lakást ke­resek kertes családi házért cseré­ben. Kecskemét, Zója utca 3. 2851 ELADÖ alig használt Duna tv épít­kezés miatt, 4500 Ft-ért. Tóth Imre, Orgovány. 2852 ELADÓ hálószobabútor, kétszemé­lyes sezlon. Kecskemét, Zsinór ut­ca 50. 2853 ÜZEMKÉPES állapotban levő Sim­son moped eladó. Fülöpháza, II. kerület 207. Magyarék. 2854 407-ES Moszkvicá személykocsi ki­fogástalan állapotban eladó. Megte­kinthető: Kecskemét, színházporta. 2855 ELADÓ háromajtós kombinált szek­rény, kombinált bárszekrény és sez­lon. Kecskemét, Leninváros, 10. épület, 13. ajtó. B. lépcsőház, föld­szint. 2856 ELADÓ Varia és Viki garnitúra, Pécs rádió, függöny, szőnyeg, hor­dozható cserépkályha és más ház­tartási kellékek. Kedvező árajánlat esetén külön bejáratú szoba, külön villanyórával, az egész bútorokkal eladó. Kecskemét, Cédulaház utca 5. Délután 14—16-ig. 2366 OLAJKáLYHAT veszek. Kecskemét, Zója utca 13. 2867 FÁKLYA kombináltszekrény és re­kamié fotelokkal eladó. Kecskemét, Füzes utca 2. I. emelet 2. Délután 5-től. _______________________________2764 EL ADÓK szép hálóbútorok, konyna- kredencek, páros ágyak, szekré­nyek. Kecskemét, Kossuth körút 23. _____________________________________2742 KOMPLETT IZS teleszkóp eladó. Nagykörös, Szolnoki út 103._____2730 EL ADÓ ház Kecskemét, Matkói út 85., Rendőrfaluban. Érdeklődni le­het Csóka utca 40. alatt, délután 4—6-ig. Szabó Gergely.___________2724 ELADÓ fürdőkád. Kecskemét, Séta­tér utca 10. _____________ 2721 EL ADÓ vagy kisebbért elcserélném Kecskemét. Szalvai Mihály krt. 7. sz. ház fele részét beköltözhctőség- gel. Érdeklődni: reggel 7 óráig, este 6 óra után. Csorba.______________6881 25 0-ES J'awa motor eladó kifogás­talan állapotban. Kecskemét, Kere­kes u. 17. sz. Érdeklődni csütörtö­köm________________________________6873 EL ADÓ 5 db kornval süldő. Alsó Lászlófalva 113 sz. alatt. Nyárlőrinci határ miellett. Bozsik Balázs. Érdek­lődni minden nap. 6943 GAZ 67-es gyártmányú gépkocsi kifogástalan állapotban eladó. Ja­kabszállás, IV. kér. 19. 2809 KIEGÉSZÍTŐ KÉPESÍTŐ VIZSGA! Gimnáziumi érettségivel, vagy ezzel egyenértékű iskolai végzettséggel rendelkezők közgazdasági technikusi oklevelet szerezhetnek. Tanulmányi idő 12 hónap, felvehető, aki könyve­lői, tervezői, statisztikusi, áruforgal­mi/ ügyviteli munkakört tölt be és kétéves gyakorlattal rendelkezik (iparvállalati dolgozók kivételével). Jelentkezési lapot és részletes tá­jékoztatót kérjen személyesen vagy levél útján. Jelentkezés június 15-lg. Berkes Ferenc Közgazdasági Tech­nikum Kiegészítő Képesítő Tanfc- lyam. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky út 1. sz. _____________________ ?'7i8 ST UKATÜRNÁD, nádpalló kapható. Nagykőrös, Vági István u., X. kér. Új ház. Szaniszló István.________6883 EL ADÓ 2 db vízhúzó szivattyús mo­tor. Érdeklődni Kecskemét, nagy­kőrösi betonút mentén, Kúti bol- tossal szemben.___________________6908 SÜ LDŐK eladók. Kecskemét, Tal- fája 143. Szabó Pál.______________2757 ZONGORA, egészen, rövid, bérbe­adó. Hangszerüzlet, Kecskemét. = Nagykőrösi utca 7. 2767 ELADÓ 3 szobás, összkomfortos családi ház. Kecskemét, Hunyaáivá- ros, Mátyás király körút, jobbról a 3. ház. 2830 SZOBA, konyha, mellékh'elyiséges lakást keresek költségmegtérítéssel. Cím: Kecskemét, Horog u. 14. He­gedűs István. 6902 ELADÓK városföldi Petőfi Tsz mel­lett kisebb-nagyobb süldők. Márto- néknál. 6938 ELCSERÉLEM 1 szoba, összkomfor­tos lakásomat kétszobásra, meg­egyezés szerint. Kecskemét, Külső- Szabadság út 16. I. e. 4. Dózsa la­kótelep. 6946 FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy Tóth János bognármester tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése június 2-án du. fél 4 órakor lesz az új köztemetőben. Minden kü- l»n értesítés helyett. Családja és tisztelői. 6967 GYÁSZHIR. Fájdalommal tuda­tom, hogy férjem, Molnár Béla, a Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat főellenőre, f. hó 31-én rö­vid szenvedés után váratlanul el­hunyt. Temetése június hó 3-án délután fél 4 órakor lasz az új köztemetőben, özv. Molnár Béláné. 6965 Vlélységes fájdalommal tudat­tuk, hogy a legdrágább férj, ipa és nagyapa, Csontos József kőműves, életének 70. évében elhunyt. Temetése június hó 2-án délután 3 órakor lesz a kecskeméti üj köztemetőben. A gyászoló család 6965 Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Kapu Éva (anyja neve: Körmendi Julianna), Bálint Ferenc (Juhász Anna), Puskás Má­ria (Tari Ilona), Boros Éva (Deme­ter Veronika), Maróti Mária (Vincze Mária), Dömötör József ^Fábián Irén), Fischer Mónika (Barczel Esz­ter), Latki József (Csikó Julianna), Papp Zoltán (Pápai Erzsébet), Orosz Ibolya (Vaczi Mária), Berente Má­ria (Boros Mária), Bíró Pál (Antal Julianna), Göbölyös András (Gonda Rozália), Szász Éva (Koczó Margit), Tóth István (Kovács Ilona), Máté Gábor (Pipicz Ilona), Jósa János (Marsovszky Mária). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ga­gyi Dénes és Vas Terézia, Halasi János és Oroszi Matild, Mócza Ist­ván és Tarjányi Piroska, Lakos Pál és Kiss Julianna, Prikkel László és Fecske Márta, Zsitva János és Tóth Katalin, Kasza József és Tóth Má­ria, Molnár Róbe<rt és Hevér Erzsé­bet, Madi István és Tót Mária, Farkas János és Rebek Gizella, Ku- rucz István és Cseh Ilona, Váczi Mihály és Börönte Mária, Szabó Lajos és Kéri Erzsébet, Szabó Tibor és Tohai Piroska, Vég Pál ós Kö­rösi Margit, Keresztesi Béla és Sá­ri Ágnes, Erdélyi Károly és Kő- szeghy Aranka, Batka István és Prohászka Judit, Osgyáni Sándor és Gubcsó Terézia, Dudás László és Bíró Klára. MEGHALTAK: Pap János 76 éves, Sípos István 58 éves, Baltás Zoltán 65 éves, Tóth István 1 napos, Józsa- Kovács Jánosné Aszódi Mária 92 éves, Terecskei Dömötör 82 é\ es. Irodabútorok eladók Országos Takarék- pénztár, Kecskemét, Sza­badság tér 1/a. 6915 ELADÖ hordozható ceerépkályha, kétszemélyes rekamié és sezlon. Kecskemét, Kölcsey utca 13. 2857 MINDENNEMŰ bognármunkát vál­lalok, tsz-eknek munkaegységre is. Kecskemét, Simon I. u. 12. 6945 FELVÉTELT HIRDETÜNK Számviteli osztályvezetői munkakör betöltésére. Követelmény: mérlegképes könyvelői vizsga, Jelentkezés a vállalat főkönyvelőiénél, AGROKER, Kecskemét, Matkói út 3. sz. Telefon: 14-00. 2788 Az őszi £ ipcsei Wásárra a nagy érdeklődésre való tekintettel jelentkezéseket még felvesz a kecskeméti és a kiskunfélegyházi IBUSZ-iroda. 2845 Vasárnap, a hagyományoknak megfelelően, a nemzetközi gyer­meknap vidám szórakozással tarkított megünneplésére került sor megyeszerte. A gazdag prog­ramból, melyekkel a felnőttek kedveskedtek a kicsinyeknek, ki­emelkedtek a kisdobos- és úttö­rőavató ünnepségek. A kecskeméti úttörőházban délelőtt az I. számú Általános Iskola kis növendékei gyülekez­tek szüleik, ismerőseik kíséreté­ben. Megperdült a dob és 122 első osztályos tanuló vonult be a nagyterembe. Felsorakoztak, majd Várnagy Istvánná csapat- vezető jelentéstétele után ünne­pélyes fogadalmat tettek: ......a ma i naptól büszkén viselem a kisdobos nevet. ígérem, hogy a hat pontot mindig megtartom, sok örömet szerzek szüleimnek, nevelőimnek és pajtásaimnak.” Ezután Szabó János őrnagy szólt a kispajtásokhoz, s köszöntötte őket a nevezetes nap alkalmából, majd a felsőbb osztályosok mű­sorral kedveskedtek a most ava­tott kisdobosoknak. Az úttörő- csapat pedig fagylalttal és süte­ménnyel vendégelte meg őket. Délelőtt került sor, hasonló szép ünnepség keretében az úttörők felavatására is. Szánkon, a helyi általános is­kola igazgatósága állította össze a színes gyermeknapi progra­mot. A község melletti erdőben hangulatos környezetben került sor az ünnepségre, amelyen az úttörők, a kisdobosok mellett a pedagógusok és a szülői munka- közösség tagjai is részt vettek. Szovjet pionírokat is meghívtak az eseményre, akiket az úttörők­kel és a kisdobosokkal együtt ebéddel vendégelt meg a szülői munkaközösség. Az ágasegyházi gyermeknapi ünnepség, úttörő- és kisdobosavatással, tábortűzzel fejeződött be. A helvéciai általános iskola tanulói részére majálist rendez­tek, s az újonnan avatott kis­dobosokat, úttörőket Bene János, a kecskeméti járási KISZ-bi- zottság munkatársa köszöntötte. Lajosmizsén Bede András, a Kecskeméti Járási Tanács V. B, elnöke szólt a pajtásokhoz éle­tük nagy eseménye alkalmából, este pedig tábortűz mellett szó­rakoztak a gyerekek. Kerekegy­házán a legifjabb korosztály fel­vonulásával kezdődött a gyer­meknapi program, majd Fekete Béla, a kecskeméti járási úttörő- elnökség titkára mondott avató­beszédet. Városföldön és Lakiteleken a gyermeknappal egybekötött út­törő- és kisdobosavatásra került sor. Lakiteleken többek között íjászverseny is szerepelt az igen szórakoztató programban. Já­noshalmán a piactéren avatták fel az 1916. sz. Zrínyi Ilona és az 1917. sz. Kossuth Lajos Út­törőcsapat új tagjait. Ezt köve­tően a pajtások díszebáden vet­tek részt a Napsugár Étterem­ben. Másfél millió forinttal növekedett a közös alap A kiskunmajsai Jonatán Szak- szövetkezet gazdái egyre erő­teljesebb léptekkel haladnak azon az úton, amelynek célja, hogy a közös és egyéni tevé­kenységük összehangolásával ki­fejlesszék a gazdálkodás nagy­üzemi formáit. A gazdaságuk megalakulása óta eltelt négy év alatt lerakták a nagyüzem, il­letve a közös területen folyta­tandó gazdálkodás alapjait. A néhány napja megtartott közgyűlésen a szakszövetkezet vezetősége beszámolt az elmúlt év gazdálkodásának eredmé­nyeiről, a többi közt a közös alapok növekedéséről is. Kitűnt, A Kecskeméti Vízmű érte­síti a fürdőzőket, hogy a sír fi ndfür dőt június 1-én 9 órakor megnyitja. Nyitvatartási idő hétköz­nap 9—19 óráig, vasárnap és ünnepnap 8—19 óráig. A Szilády Károly utcai kád­fürdőt a strandszezon alatt csak szombaton tartja nyitva 10—20 óráig. 2843 hogy a tervezett egy millió 38 ezer helyett csaknem másfél- millió — pontosan 1 millió 421 ezer — forinttal nagyobb érté­kű ma a szövetkezet közös alap­ja, mint egy éve. A növekedés 53 százaléka a tagság hozzájá­rulásából, a többi a közös gaz­dálkodásból ered. Csupán a szőlő- és gyümölcs- termesztésből származó jövede­lem 10 százaléka fejében befi­zetett összegekből 780 ezer fo­rinttal, a bor és a must nagy­üzemi feláraiból pedig 431 ezer forinttal gyarapodott a szak- szövetkezet közös alapja. Meghívó A kecskeméti Kecském í Gyöngye Szakszövetkeze vezetősége értesíti tagjait, hogy 1965. június 9-én dél­után 3 órakor a Mátyás té­ri iskolában közgyűlést tart, Ezúton kéri a vezetőség a ; teljes létszámú megjelenési, Napirendi pontok: 1. 1964. évi gazdasági eredmények beszámolója. 2. Tervismer­tetés. 3. Űj tagok felvétele 4. Által ános rendeletek is­mertetése. VEZETŐSÉG 2861

Next

/
Oldalképek
Tartalom