Petőfi Népe, 1965. június (20. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-04 / 130. szám

A p ó h dele ÜZEMBEN levő 6 hengeres Ford Cüstön eladó. Perényi, Fülöpszállás, Csaba utca 2. _____2831 EL ADÖ kishold szőlő Máriahegyen. Értekezni: Kecskemét, Máriahegy 30. sz._______ 6968 EV ES sertések eladók Koncz Gábor­nál. Nagykőrösi betonút mellett, 6 km-nél. 6972 ELADÓ háromszobás ház mellékhe­lyiségekkel, nagy kerttel, üzemnek vagy két családnak. Vétel esetén elfoglalható. Kecskemét, Vasút u. 8. 6Z.________________ 6973 EL ADÓ tanya gazdasági épületek­kel, telekkel. Nyárlőrinc, I. kér. 9. Nyárlőrinci szőlők megállótól 20 perc. Érdeklődni a helyszínen. S. Kovács.__________ 6984 EL ADÓ WELVART női kerékpár. Kecskemét, Marx tér 5. Kozmetika. 6986 BETONGERENDÁK, 6Írszegélynek alkalmas műkőlapok eladók. Meg­tekinthetők du. 3 órától. Kecske­mét, Szarvas u. 16.____________ 6933 EL ADÓ háromajtós mahagóni könyv­szekrény és egy mély gyermekko­csi. Cím: Kecskemét, VII. kér., Ho­rog u. 8/a. 6989 XJJ női varrógép eladó. Kecskemét, Kossuth krt. 50. ________ 6990 BO R 25 literen felül és Danuvia mo­torkerékpár eladó. Kecskemét, Zöldfa u. 49._____________ 699^ EL ADÓ príma állapotban Jawa Pio­nír motorkerékpár, szép hálószoba­bútor, tapétaajtó tokkal. Kecske­mét, László Károly u. 2._________6992 SE RTÉSTRAGYA eladó. Kecskemét, Simon I. u. 24. 6993 ELADÓ 5 hl-es cementkád, konyha­bútor. Kecskemét, Kacsóh Pongrác u. 11. (Farkas-villa mögött.) 6994 ELADÓ azonnal elfoglalható kertes lakóház. Érdeklődni: Kecskemét, Rákócziváros 28.______ 6996 44 5-ÖS Skoda igényesnek eladó. Megtekinthető: Kecskemét, Ipoly u. 3. 6Z. alatt. Mindennap 18.30 órá­tól. 6997 NEMET fordítást vállalok. Baditz Pál, Miskolc, Augusztus 20. u. 3. 6998 ELADÓ léc, tégla, bútor, trágya. Kecskemét, Rákócziváros 3. sz. Csáktornyái u. végén. ________6999 HÁ Z eladó központban, 2x2 és lxl szobás. Lakásonként is. Csere lehet­séges. Érdeklődni: Kecskemét, Bocs­kai u. 21. Du. 2—6 óráig.________4001 SZ ÉP hálószobabútor matraccal, sodronnyal igényesnek eladó. Meg­tekinthető 17 óra után. Kecskemét, Reptér 19-es épület, I. emelet 5. ajtó. 4002 HALOSZOBABÜTOR eladó. Kecske­mét, Külső-Szabadság út 14. 4005 900-ÄS Wartburg eladó. Kecskemét, Voelker-telep, X. u. 3.___________4006 ELCSERÉLEM kecskeméti kétszobás lakásomat bérházi másfél vagy nagy egy szoba, komfortra a Rákóczi út, Nagykőrösi utca környékén. Ajánlatokat „Csere” jeligére a ki- adóhivatalba kérek. 4007 ELADÖ kisipari komplett hálószoba­bútor, asztal, székek, dunna, párna, ágyba való felszerelés, szőnyegek, csipke ágytakaró, 6ezlon, festmény. Kecskemét, Trombita u. 3/b. fszt. 4. Békeváriné. 6977 500-AS szalagfűrész eladó. Kecske­mét, Mária u. 4._________________6978 EL ADÓ fekete Pannónia kifogásta­lan állapotban. Érdeklődni: vasár­nap egész nap. Kecskemét, KŐrösi- hegy 7/a. Olajmalommal szemben. Dakó. 6982 HÁZ eladó 800 négyszögöl szőlővel. Alsóméntelek, állomás mellett. Ér­deklődni: Kecskemét, Kőhíd u. 24. 6zám. 6983 HÁZ eladó, négyszer egy szoba, konyhás. Egy szoba, konyha azon­nal elfoglalható. Érdeklődni vasár- nap. Kecskemét, Füzes u. 27. 2878 ELADÖ villa 206 négyszögöl telek­kel, ikervilla még építhető rá, épü­letfenyők, hosszú cementkád. Kecs­kemét, Arany János utca .5. Törö­kék. Délután 4 után. 2880 ELADOK süldők, 5—10 hónaposak. Valkaiék. Kecskemét, Talfája 159. szám. 2883 Érettségizett lányt tanulónak női szabóságba felvesz Szigethyné, Kecskemét, Bocskai utca 14. ___2885 EL ADÓ 18 hónapos sertés. Kecs­kemét, Kisfái 208. A Reptérhez ne­gyedóra járás. Takács Pál. 2893 ELADÖ 8 éves vemhes fejős tehén és 6 hónapos üszőborjú. Kecskemét. Úrrét 197. Faragó Imre. 2894 ELADÓ házrész, 2 szoba, mellékhe­lyiséggel, beköltözhetően. Kecske­mét, Nagykőrösi utca 38. sz. 2895 643 NÉGYSZÖGÖL fajgyümölcsös szőlőben, 2 szobás, nagy verandás, több mellékhelyiséges lakás beköl­tözhetően, ugyanott tizedesmázsa súlyokkal, Neocalor kályha, befőt- tes üvegek, igen olcsón eladók. Ér­deklődni: Kecskemét, Hunyadiváros 23. (Daróczi köz.) Minden du. 3— 6-ig. Törökéknél.__________________2896 KO NYHABÚTOR és csempézett tűzhely igényesnek eladó. Kecske­mét, Budai Dezső fasor 11.______2898 EL CSERÉLEM Budapest, Vili. kerü­leti olcsó bérű szoba, konyhás fő­bérleti lakásomat kecskeméti KIK- lakásra. „Áthelyezés” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe. _______2900 HÁ ZHELY eladó. Kecskemét, Ifjú­ság útján. Érdeklődni helyszínen, Iller Józsefnénál. ____________2902 KÉ T szoba, összkomfortos, távfűté­ses lakásom elcserélem másfél szo­básra. Kecskemét, Leninváros, I. épület, IV. emelet 15. sz. Megte­kinthető 8 órától. 2903 ELADOK süldők. Kecskemét, Hor­váth Döme utca 20. 2937 ELADÖ 1 és háromnegyed hold sző­lő Máriahegy 80. szám alatt elfog­lalható lakással. Szőlő két részben is. Kecskemét, IV., Árok utca 14. szám. 2904 175-ÖS Jawa motorkerékpár eladó. Kecskemét, Thököly u. 26. Kolo- zsiék. 2905 ELADÖ Alsó-lászlófalván 257. számú tanya. Érdeklődni lehet Kecskemét: Árok u. 26. 6Z. Szabó Sándornénál. 2906 ELADÖ használt ajtó 190x100-as es 120xl50-es ablak. Bethlen körút 50. szám. 2907 ELADÓ ház, Voelker-telep, XI. utca 1. Augusztusban elfoglalható. Ér­deklődés Czinege kárpitos, Kecske­mét, Hunyadiváros, Gárdonyi Géza utca. _______ 2908 MI NDENNEMŰ kárpitosmunkák ké­szítését, javítását vállalom. Czinege kárpitos, Kecskemét, Hunyadiváros, Gárdonyi Géza utca.______________2909 KE CSKEMÉTEN központon száraz kettő szobás házrész eladó cserela­kással. Megtekinthető: Kecskemét, Losonczy utca 1. Szombat délután. 2910 FIAS sertések edadók fiaikkal együtt. Kecskemét, Vacsihegy 21. Bodócsék. 2911 JÓ állapotban levő konyhaszekrény eladó. Kecskemét, Magyar u. 36. 2913 RÓZSABARACK Szakszövetkezet felkéri tagjait, hogy a gyümölcsszer­ződés megkötése végett az irodában jelenjenek meg. Vezetőség. 2921 RÓZSABARACK Szakszövetkezet megvételre keres jó állapotban levő 30—40 mázsa közötti gumikerekű kocsit. Kecskemét, Szent István- város 4/a. 2922 ELADÖ Pobjeda ötszemélyes sze­mélykocsi 29 0U0 Ft-ért. Érdeklődni vasárnap egész nap. Kecskemét, Lászlófalva, Úttörő utca 3. Tatár. 2923 ELADÓ Kecskemét, Arpádváros 7/a. szám alatt lebontásra való 13 méte­res épület. Érdeklődni 2. sz. Kon­zervgyárral szemben, Bertáéknál. palántatelepen.____________________2924 EL ADÓ ház Kecskemét, II. kerület, Vágó utca 3. szám, fele részben is. Klátikék. 2925 BÚTOROZOTT szoba kiadó férfi részére. Kecskemét, Cimbalmos ut­ca 17. 2926 HÁROMHÖNAPOS malacok eladók. Kecskemét, Cimbalmos utca 17. 2927 ELADÓ 500-as Trabant személykocsi és 125-ös Danuvia motorkerékpár. Érdeklődni Kecskemét, Csáktornyái utca 23. sz. 2928 ELADÖ Terta magnó, majdnem új, 2000 Ft-ért. Fiat Balilla személy- kocsi generálozva 15 000 Ft-ért. Ér­deklődni: Kecskemét, Telefon }4-ü6, 9. mellék, 8—16 óráig. 2929 ELADÖ új 2 szobás, kertes családi ház. Kecskemét, Rendőrfalu, Lőcsei utca 34. ___ 2930 BE KÖLTÖZHETŐ házrész közpon­ton, 2 szoba, előszoba, mellékhelyi­ségekkel. Érdeklődni: Kecskemét, Villám István utca 3. 2931 ELCSERÉLEM szoba, konyha, mel­lékhelyiséges lakásom hasonlóra. Kecskemét, Fehér utca 14. Gelá- nyiné.________ 2933 MA GASAN kvalifikált volt budapesti önálló vlllany6zerelő-mester, érett­ségizett, vállalatnál vagy szövetke­zetnél állást vállalna Kecskeméten. Gagyi Dénes, Kecskemét, Liliom utca 6. 2934 ÁGY kiadó 2 férfi részére. Kecs­kemét. Kolozsvári utca 3. Rendőr­falu» _______________________________2939 EL ADÓ 3 szobás, összkomfortos csal ládi ház. Kecskemét, Hunyadiváros, Mátyás király körút, jobbról 3. ház. 2940 ALBÉRLETBE külön bejáratú szo­bába férfi lakótársat keresek. Kecs­kemét, Árok utca 21. Domokosék. ______ * 2941 EL ADÖ szerszámkocsi, víkendház- nak is alkalmas, fürdőkályha, réz víztartály. Kecskemét, Hűtőház Szabó Béla. 2943 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba 2 férfinak kiadó. Kecskemét, Szé­chenyi körút 47/a. 2944 MODERN hálószobabútor eladó. Kecskemét, Zsinór utca 50. 2945 ELADÓK kedvezményesen gyönyö­rű kétszemélyes rekamiék, rekamié- garnitúra, politúros hármasszekrény, modern szép hálóbútorok, konyha­bútorok, sezlon olcsón. Kecskemét, Vak-Bottyán utca 9. Rákóczi út végén.____________________________2946 MODERN hálóbútort veszek. Kecs­kemét, Vak-Bottyán utca 9. Rákó­czi út végén. 2947 BELSŐ leninvárosi egy szoba, össz­komfortos, 3. emeleti szövetkezeti rakás eladó. Érdeklődni munkanapo­kon, Kecskemét, Tel.: 22-79 számon lehet. 2949 POBJEDA személygépkocsi generálo- zott motorral igen jó állapotban eladó. Kisebbért cserélek meg­egyezés szerint. — Leveleket „Wartburg 900-as, Trabant Combi” jeligére a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe. 2736 ELADÓK egyéves süldők. BaJló- szög 201. sz. Új Tavasz Tsz, Ben- csik-major. 6888 ELADÓ Hetényegyházán a Jókai ut­cában fél hold szőlő, felszereléssel együtt. Érdeklődni: Kecskemét. Batthyány utca 16. szám alatt. 2308 500-AS Trabant eladó. Érdeklődni le­het a jánoshalmi benzinkútnál. 2892 s e k FEKETE Pannónia kifogástalan ál­lapotban eladó, szerda, szombat délután. Kecskemét, Bethlenváros 27. Volt postahivatal. 6964 ELADÓ 8 db 9 hónapos és 8 db 4 hónapos mangalica süldő. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Borbás 78. Barta Pálnál, Reptér felé 10-es km-kőnél. 6962 KEMÉNYFA hálószobabútor, függö­nyök, ülőkád, tűzhely eladó. Kecs­kemét, Csongrádi út 16. 6961 ELADÓK 18 hónapos, 8 hónapos, 10 hónapos süldők. Kecskeméttől ceg­lédi úton, kereszt irányában, Szu­rok Jánosnál. 6965 ELADÓ tv, Orion, jó állapotban. Megtekinthető du. 4 órától. Cím: Kecskemét, Zöldfa u. 51. Busa Ist­vánná. 6958 ELADÓ K 55-ös típusú 125 köbcen­tis motorkerékpár. Érdeklődni: du. 5 órától, Kecskemét, Sarkantyú u. 1/a. 6903 FIÜT vízvezeték-szerelő tanulónak felveszek. Ugyanott eladó 1 colos, 6/4 colos szivattyú, 100 köbcentis stabil DKW benzinmotor szivattyú­val, 160 mm, 200 mm kútnak való menetes csövek. Kecskemét, Kaszap utcai szerelőműhely, Kovács Jenő. 6949 SCHLAX típusú benzinmotoros víz- szivattyú eladó. Nagykőrös, Szol­noki út 41. 2801 ÜZEMBEN levő 8 hengeres Ford Custon eladó. Perényi, Fülöpszál­lás, Csaba utca 2. 2831 BETONGERENDÁK eladók 5—57a méteres és 130x100-as ablak. Kecs­kemét, Vacsihegy 101. Kurdi. 2838 UDVARI szoba, konyhás lakást ke­resek kertes családi házért cseré­ben. Kecskemét, Zója utca 3. 2851 KÉT és fél hónapos, németöves és mangalica sertések eladók. Érdek­lődni Kecskemét, Belsőnyír 68. Já­ró-tanya. Megközelíthető ladánybe- nei kövesúton, várostól 8 km-re. 2864 OLAJKALYHÁT veszek. Kecskemét, Zója utca 13. 2867 STUKATŰRNÁD, nádpalló kapható. Nagykőrös, Vági István u., X. kér. Új ház. Szaniszló István. 6883 ELADÓK városföldi Petőfi Tsz mel­lett kisebb-nagyobb süldők. Márto- néknál. 6938 ELADÓ kisebb-nagyobb süldő, vá­lasztási malac. Garzó Ferenc, Kecs­kemét, Ürrét 142. 6974 ELADÓ 8 db 10 hetes malac. Jakab- szállás, Sánta-major. Zsámboki Má­tyás. 6969 ELADÓ kis házrész, külön udvari bejárattal. Kecskemét, Jász u. 10. szám. 6970 KEVESET használt fürdőszobakály­hát — tartállyal, csapokkal — meg­vételre keresek. Ajánlatokat a ki- adóhivatalban kérem bejelenteni. 2891 TRABANT Limousine gyártmányú, forgalmi száma CG 25—23 eladó. Csütörtökön, pénteken 16—17.30 óráig megtekinthető a kecskeméti áruház előtt. 6976 GYÁR- és Gépszerelő Vállalat ke­res vidéki szerelési területeire (Diósgyőr, Kazincbarcika, Almásfü­zitő, Tiszaszederkény) lakatos, he­gesztő, csőszerelő, kovács szakmun­kásokat. Jelentkezés: Bp., VI. kér., Paulay Ede u. 52. Személyzeti osz­tály. 2887 ELCSERÉLEM központi utcai nagy­méretű szoba, konyhás KIK-lakáso- mat hasonlóra. Kecskemét, Katona József tér 16. sz. 2901 Felvételt hirdetünk nyugdíjas éj jeliőrállás betöltésére. J elen t kezes: AGROKER, Kecskemét, Matkói út 3. 2950 Kalocsai apróhirdetések ELADÖ ház: Kalocsa, Tömöri utca 77. gz. alatt levő melléképület! la­kás eladó. Telekkönyvileg Is levá­lasztható, részben azonnal beköltöz­hető. Érdeklődni lehet vasárnap ki­vételével mindennap 8—10 óráig. 83 ELADÓ 30 család méh, 30X40-es méret, teljes felszereléssel, esetleg részletekben Is. Paczér Frigyes, Ka- locsa, Selyem u. 12. _______________82 HÁ Z eladó, azonnal beköltözhető. Kalocsa, Tulipán utca 28. szám. 87 AZONNAL beköltözhető kalocsai családi ház nagy kerttel eladó. Ér­deklődni lehet Kalocsa, Tömöri u. 70. sz. 88 III Eredményesen hirdethet lapunkban! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii A kecskeméti KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Június 4, péntek este 7 óra Shakespeare: A MAKRANCOS HÖLGY Vígjáték 3 felvonásban, 2 részben Blaha-bérlet Közlemények KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ez­úton mondunk hálás köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a Barnevál dolgozóinak, akik szeretett drága jó lányunk, Dinók Ilona temetésén megjelentek, sírjá­ra koszorút vagy virágot helyeztek, mély fájdalmunkat ezúton is eny­híteni igyekeztek. A gyászoló Di- nók-család. 2936 EZÚTON mondunk köszönetét a rokonoknak, szomszédoknak, isme­rősöknek és mindazoknak, akik fe­lejthetetlen férjem, illetve édes­apánk, Csontos József kőműves te­metésén megjelentek, sírjára koszo­rút vagy virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mondunk az Építők Szakszervezete megyei bizottságának és az Építők Nyugdí­jas Csoportja tagjainak a meleg hangú búcsúztatásért. A gyászoló család. 7000 HÁLA és köszönet mindazoknak a kedves rokonoknak, szomszédok­nak, munkatársaknak, valamennyi ismerőseinknek, a Kodály-kórusnak, az Erdőgazdaságnak, a Hírős Együt­tesnek és a Bányai Júlia Gimná­zium III. D) osztály vezetőjének és tanulóinak, végül mindenkinek, akik drága férjem és felejthetetlen jó édesapánk, Tóth János temetésén megjelentek, s nagyon nagy fájdal­munkban részvétüket nyilvánították, és sírjára koszorút vagy virágot helyezni szívesek voltak, özv. Tóth Jánosné és gyermekei. . 6987 HÁLÁS köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik drága jó nevelőapám, testvérem,- apósom és nagyapánk, Nagy M. László teme­tésén megjelentek, ravatalára ko­szorút vagy virágot helyeztek, mely fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Nagy M. József és családja. Kis­kunfélegyháza. 773 Június 4-én, pénteken: Baja Központi: A vasszűz, Baja Uránia: A riói kaland, Kalocsa: Vadul, vagy engedékenyen, Kecskemét Városi: A játszma véget ér, és Harakiri, Kiskőrös: A tizedes, meg a többiek, Kis­kunfélegyháza: A színésznő sze­relme, Kiskunhalas: Nem, La- josmizse: Korzikai testvérek. G umiiavitá Si Autó-, motorkerékpár- ke­rékpárgumik. hó- és sár cipők, gumicsizmák javítá­sát. vulkanizálását szak­szerűen végzi a Kiskun­félegyházi Vas-. Fémipari és Gépjavító Ktsz. Bajcsy- Zsilinszky úti gumijavító részlege. Mindennemű lakatosipari munkákat, díszkapuk, kerítések készí­tését. központi fűtések sze­relését vállaljuk. Felsza­badulás u. Telefon: 433. 291 hisltanfélegyhási apróhirdetések TÖLTÉSNEK való föld és nád bon- fásból ingyen elhordható. Jókai ut­ca 50. 8469 54 ÉVES mezőgazdasági nyugdíjas független nő ismeretségét keresi há­zasság céljából. Levelet Iványi László, Petőfi Tsz, XI. kér. 410. alá ké. ek. 765 Kj.^MERETU, alig használt kombi- náltszekrény eladó. Fürst Sándor utca 15. 764 BERZSENYI utca 7. számú ház sza­bad kézből sürgősen eladó. Értekez­ni ugyanott. 766 ALPÁRI úti 28—30. szám közötti porta eladó. Érdeklődni a Sport­telepen. 767 FÉNYEZETT hálószobabútor és egy 26-os gyermekkerékpár eladó. Fisch Emil utca 23. 768 MINDENNAPRA bejárónőt keres dr. Barta Gábor, Jókai utca 33. 769 ÉPÜLETFA és cserép bontásból el­adó. Horváth Zoltán utca 44. 770 BALASSA utca 26. számú ház el­adó, azonnal beköltözhető. Ugyan­ott egy üvegfal is eladó. Érdeklőd­ni Balassa utca 24. alatta vasárnap. 771 ELADÓ beköltözhető, különportás ház nagy udvarral, sok mellékhelyi­séggel. Ady Endre utca 11. Érdek­lődni kizárólag vasárnap, 9—11-ig. _____________________________________772 EL ADÓ jó karban levő Pannónia motorkerékpár. Jókai utca 44. Ér­deklődni ugyanott. 774 ELADÓ I. kér. 69. számú tanya 1020 négyszögöl legelővel. Palásti Balázs­nál. 775 KÉT személyre külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Zrínyi utca 4. sz. 776 JÓ állapotban levő 250 köbcentis Jawa eladó. Czuczor utca 14. 777 ÚJ kombinált szekrény eladó. Bá- thori utca 24. 778 ELADÓ háromszobás ház lakáscse­rével. Hunyadi utca 60. szám. Pe- töiiszálláson eladó tanya 262. számú földszöv.-bolt épület. Érdeklődni Honvéd utca 5. alatt. 779 BÜTOR JA VITÁST, alakítást, újra- politúrozást vállal Nagy János mű­bútorasztalos, Vörös Hadsereg u. 27. Ugyanott hálószoba- és konyhabú­tor igényesnek eladó. 780 SELYMESBEN eladó IX. kerület 75. számú tanya melléképületekkel és 840 négyszögöl telekkel. Érdeklődni IX. kér. 52. Sánta Ferencnél. 781 ÉPÜLET mázolását, szoba-, konyha­bútor, radiátor, kerékpár, motorke­rékpár mázolását, valamint szoba­festést 25 km-es körzetben vállalok, közületnek is. Szász Károly, Rom- hányi János utca 36. Telefon: 499. 782 BAJCSY-Zsilinszky utca 37. számú kertes családi ház eladó. 783 ELADÓ Fadrusz János utca (Kór­ház utca) 2. szám alatti két szo­ba, konyhás házrész lakottan, min­den elfogadható árért. Érdeklődni Héderi Antal utca 15. _____ 785 Ela dó Lenin utca 8. számú utcai fél ház nagy kerttel, 784 ELADÓ szoba, konyha, mellékhelyi­séges fél ház Jász utca 47. szám alatt. Beköltözhető. Érdeklődni hét­köznap délután és vasárnap. 786 A MÓRA Ferenc Művelődési Ház­ban június 8-án délután 5 órai kez­dettel neec- és géphímző tanfolyam kezdődik. Jelentkezni lehet minden­nap délelőtt 9 órától délután 0 óráig a szervezési irodában. A tan­folyam elvégzése után a Háziipari Szövetkezet munkát biztosít. Veze­tőség. 787 ÁRUDÁMBA vezetőhelyettest kere­sek. Érdeklődni a Nyomdában. 788 REKAMIÉ, 4 szék, egy háló eladó. Attila utca 34. 789 GYERMEKSPORTKOCSI eladó. Dan- kó Pista utca 23. 790 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Jósika utca 37. 791 ELADÓ egy kombinált szekrény, egy politúros nagy asztal, kettő vi­rágállvány, egy nagyméretű tüzheiy. Fisch Emil utca 23. szám alatt. 792 KÜLÖNPORTÁS ház eladó, beköl­tözhető. Alpári u. 14. 793 BÚTOROZOTT szoba kiadó 2—3 fér­fi részére. Alpári u, 40. 794 900-AS Wartburg príma állapotban eladó. Kecskemét, Arany János u. 8. I. em. 1. Váradi István. 6981 ÉJJELIŐRNEK elhelyezkednék. Cím: X. kér. 84. szám. 752 DANUVIA motorkerékpár eladó jó állapotban. Körösi u. 20. szám. 753 HUNYADI utca l. szám alatt el* adók nagy gerendák és nád. Ér­deklődni Bankfalu, iskola mellett. _____________________________________754 EN GELS utca 43. számú ház eladó. 1 szoba, konyha, speiz és fáskam­ra. Beköltözhető. 753 SZÉCHÉNYI utca 24. számú ház bel­ső része eladó. Érdeklődni hétköz­nap 12—1-ig. 756 PAKA I. kér. 76. számú tanya el adó 800 négyszögöl földdel. Azonna beköltözhető. 75 PANCÉLTÖKÉS bécsi zongora és autómosáshoz vízfecskendő eladó. Vörös Hadsereg u. 43. 75a ROMHÁNYI János utca 26. szár alatti ház középső része eladó. 75 HOLLÓ Béla utca 24. számú há eladó. Azonnal beköltözhető. 7i: A VAROSHOZ, buszmegállóhoz, is­kolához közel tanya eladó. Márt, rok útja 25. számú ház eladó. Mint kettő beköltözhető. Érdeklődi Mártírok útja 25., szombat, vasá: nap. 7^ KÉT db 4 éves ló eladó. Cím: Te mörkény, Kápolna-dűlő 3-1. Heve; tanya mellett. 7g KOMBINÁLT szobabútor eladó. Es? Tamás utca 10. 76 SZÖVETKEZETÜNK motoros r gánjáró favágógépét üzembe lyezte. Kívánságra házhoz r gyünk a szükséges munkát el gezni: Vas-Fémipari Ktsz BANKFALU, Zsinór utca 17. sTái ház mellékhelyiségekkel és 400 né* szögöl portával eladó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom