Petőfi Népe, 1965. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-03 / 52. szám

Apróhirdetések SKODA Octavia Super, 30 000 km-t futott, M dióval, mint az új, igé­nyesnek eladó. Soltvadkert. Tele­fon : 63. 8092 BEKÖLTÖZHETŐ 2 szoba, konyha, mellékhelyiséges kis családi ház el­adó. Kecskemét, Vacsihegy 219. Be­járat a Ceglédi úton, a volt olaj­malom utáp, a fűszerbolt mellett. Molnár cipész. 8096 KÖLTSÉGMEGTÉRITÉSSEL lakást részletfizetéssel keresek. Leveleket ,,1000 Ft” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 8095 ELADÓ R 20,22-es Hoffer traktor, gumikerekes, Rába traktor, gumi­kerekes, Fiat 1100-as, 6 üléses sze­mélygépkocsi, 60 cm-es nagy vas­állványos körfűrész. Beszteri, La- josmizse, nagyállomás. __________8097 VA S- és Műszaki Nagyker. Vállalat egyéni díjas tekeversenyt rendez, III. 7-ig tart. Munkanapokon 16 órától kezdődik. 8098 CSERELAKÁSSAL eladó Csillag u. 1. sz. alatti szoba, konyha, speiz, pincés ház. Érdeklődni: Kecskemét, Reiszmann S. u. 30. 8099 AZ IZSÁKI Sárfehér mg. Tsz-nek l db jó állapotban levő 2 tonnás Garant gépkocsija eladó. Érdeklődni lehet: Sárfehér Tsz, Izsák. 8100 KISKUNHALASON Fecske utca 2. számú fél ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni a helyszínen. 937 GÉPÁLLOMÁSOK, tsz-ek, figyelem Veszünk egy db cséplőgépet, értesí­tésre helyszínre kimegyünk. Tázlári Remény Tszcs. 948 MOSZKVICS 407-es, 48 000-et futott elsőkézből, igényesnek 55 000 Ft-ért eladó. Magyar Hirdető, Kiskőrös vágy telefon: 45. 950 EGY vagy 2 kislány részére szép szoba olcsón kiadó. Kecskemét, Le- ninváros, Halasi út 11. Földszint 7 951 EGY szoba, konyhát keresek költ­ségmegtérítéssel. Cím: Kecskemét, Felsőszéktó 32. 954 ÜRES albérleti szobát keresek. Cím: Kecskemét, Felsőszéktó 32. 955 VESZEK 1 szoba, konyhás udvari lakást. Kecskemét, telefon: 17-33. Tnmbász. ___________ 956 KI S családi ház autógarázzsal el­adó. Kisfaludy u. 36. Érdeklődni egész nap. 957 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Greksa, Külső-Máriaváros, Nyíri út 18. Kis köz. 960 FÉLIG kész családi ház eladó. Ba- gonya Bertalan, Kecskemét, Alsó- széktó 116. sz. 8085 GYAKORLATTAL rendelkező von­tatóvezetőket, vidéki munkahelyre március 15-ével felveszünk. Jelent­kezni lehet Budapest, XVIII. kér. (Pestimre), Szálfa u. 10. Talajjavító Vállalat gépészete. 947 Bajai apróhirdetések MAGÁNOS, kettőszobás családi ház beköltözhetően eladó. Baja, Apród utca 3. (Sportpálya mögött.) 865 KÉT családnak megfelelő ház be­költözhetően eladó. Baja, Határ ut­ca 26.____________________________904 KI FOGASTAJLAN állapotban levő zöld Pannónia 6500 Ft-ért eladó. Ba­ja, X., Corvin Ottó utca 32. Cseh. 903 BAJA, József Attila u. 25. családi ház — kettő szoba, konyha, mellék- helyiségek — 350 négyszögöl kert­tel, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Monostori út 2. alatt. 68 KERTÉSZETNEK vagy gyümölcsös­nek igen alkalmas 2500 négyszögöl kerti föld a piac közelében, beltel- ken, Gázgyári út mellett, kisebb darabokban is eladó. Cím: Lévay Baja, Pázmány utca 9/b. sz. _____69 EL ADOK méhek, seprűkötő- és há- risnyakötőgép, 2 kerékpár. Tóth Gyula, Katymár,__________________70 SZ ÉTSZEDHETŐ víkendház olcsón eladó. „Duna” jeligére a bajai Hir­detőbe. 71 BAJA, IV. kerület 90. sz. tanya, 2 szóba, konyha, 400 négyszögöl föld, gyümölcsfákkal, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni Bokodi út 36. sz. Braun Antalnál. 79 ELADOK: egy pár ló szekérrel, 1 pár lószerszám és 2 db eke. Baja, Bem József utca 46. Hepp Lőrinc- nél. 73 ä KECSKEMÉTI !N A JÓZSEF SZÍ. MŰSORA Március 3, szerda este 7 óra J. BROSZKIEW1CZ BOTRÁNY HELLBERGBEN Bűnügyi dráma 2 részben Bérletszünet xia£,±uüöz. {.á gzooa, meueiuieiyise- gekkel) 80 ezerért eladó. 2 szobás lakás cserével azonnal beköltözhető. Érdeklődni Szabadság út 18. Hátul az udvarban. 74 FÉRFISZABÓ berendezésemet szer^ számokkal együtt eladom. Baja, Jelky András utca 28. 75 IDŐS egyén vagy házaspár eltartá­sát, gondozását vállalnánk lakásért vagy házért, megegyezés szerint. Választ „Megértés”- jeligére a bajai Hirdetőbe. 76 EGY szoba, konyhából álló házrész beköltözhetően eladó. Baja, Dózsa György út 64. sz. 77 SKODA Octavia Super, 27 000 km-t futott, kifogástalan állapotban el­adó. Lábady, Hajós. 963 BAJA, Pásztor utca 13. számú ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni lehet vasárnap délelőtt. 964 ELCSERÉLEM budapesti családi házamat bajai családi házért. Ér­deklődni Baja, Rákóczi Ferenc utca 25. 78 BAJA, Batthyány utca 24. sz. ház beköltözhetőséggel, sürgősen, olcsón eladó. 72 BAJA II. KÉR. 70 sz. jó karban le­vő tanya — várostól 2,3 km-re — beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Hámán Kató u. 42. 864 ÜZEMKÉPES magánjáró szalagfű­rész MJA-motorrai eladó! Szerleties István, Sükösd. 905 Kiskunhalasi apróhirdetések KIS SZOBA-konyhás, mellékhelyi­ségből álló házrész eladó. Kisíkunha- Baja, Kálmán király utca 21. 54 ELADÓ részben beköltözhető Arany János utca 15. számú ház. Érdek­lődni Kiskunhalas, Szövetség tér 10. Sigray Lászlónál. 8008 ELADÓ a városhoz közel beköltöz­hető családi ház melléképületekkel és 1 kh szőlő és veteményessel, Érdeklődni: Kiskunhalas, Felső­öregszőlők 71. szám alatt. Kiss Sán­dornál. ^ ELADÓ Sóstói iskola mellett tanya 1200 négyszögöl területtel. Érdeklőd­ni helysznen, Kurgyls Istvánnénál. Kiskunhalas. ______________________33 ZÖ LD oldalkocsis Pannónia motor- kerékpár eladó. Kiskunhalas, Pos­tahivatal, Tallér. 965 KISKUNHALASON Sóstói szőlők 19. számú villalakás 1 hold szőlő gyü­mölcsössel eladó. Érdeklődni hely­színen, Gyöngyinél. 35 KISKUNHALASON eladó alsó feke­te földekben 313 négyszögöl szőlő. Érdeklődni: Harangos tér 6. Kongó Péternél. 39 ELCSERÉLNÉM Pécs melletti 2 szo­bás házamat kiskunhalasi kertes házért, lehet külterületi vagy ven­nék 30 ezerig. Cím: Pécs, Nagykő- zár, Petőfi u. 1. 40 ELADÓ Kiskunhalason, az új strandfürdő szomszédságában fél hold jó szántóföld. Érdeklődni: Hu­szár utca 9. sz. 41 ELADÓ Kiskunhalason Vörösmarty utca 36. számú beköltözhető 2 szo­bás lakóház. Érdeklődni a helyszí­nen. 34 407-ES Moszkvics személygépkocsi kifogástalan állapotban eladó. Balo- taszállás, IV. kér. 185. 36 KIS szoba, konyhás, melléképület­ből álló házrész eladó. Kiskunha­las, Fazekas Gábor utca 87. 31 350 KÉVE nád eladó. Farkas János, Jánoshalma, Kiserdő, I. kér. 152. szám. 33 A BAROMFIIPARI Országos Válla­lat Kiskunhalasi Gyáregysége ad­minisztrációs beosztásra gépírónőt keres azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a termelési osztályon, 8—15 óráig. 966 2000 NÉGYSZÖGÖL belterületi szán­tóföld eladó. Érdeklődni: Kiskunha­lasi Hirdetőben. 38 A Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat (Műszaki Bizományi) március 4-án (csütörtökön) Kecskeméten a Szolgáltató, Javító és Vegyesipari Vál­lalat, Kéttemplom köz alatt gépek, motorok, mű­szerek, műhelyberendezé- sek stb. becslését, illetve lebonyolítását végzi. 902 A Kiskunfélegyházi Vas-, Fémipari és Gépjavító Ktsz értesíti a saját, valamint a volt rézműves, és a volt mező-gazdasági ktsz meg­rendelőit, hogy a három ktsz 1965. január 1-én egyesült. Kérik a megrendelőket, hogy a további rendelései­ket; a fenti ktsz címére küldjék el- Kiskunfélegy­háza, Kazinczy u. 1. 273 Március 3-án, szerdán: Baja Központi: Vigyázat, felta­láló, Baja Uránia: Hamlet I—II., Kalocsa: 101 kiskutya, Kecske­mét Városi: Kár a benzinért, Kiskőrös: —, Kiskunfélegyháza: Álmodozások kora, Kiskunha­las: Dühöngő ifjúság, Lajosmi- zse: —. Közlemények KÖZLEMÉNY. Közöljük, hogy a Bajai Hírlap febf. 10 és 17-i számá­ban, Baja, Széchenyi utcai ház el­adásával kapcsolatos apróhirdetésre nem a bajai II. számú Ügyvédi Munkaközösség adott megrendelést. Magyar Hirdető bajai kirendeltsége. 67 EZÚTON mondunk köszönetét a Vendéglátóipari Vállalat vezetősé­gének, dolgozóinál? és mindazok­nak, akik felejthetetlen, drága jó apámat, Somogyi Józsefet elkísér­ték utolsó útjára és részvétüket nyilvánították. Leánya, veje és unokái. 37 A Gyár- és Gépszerelő Vállalat keres dunaújváro­si munkahelyére csőszerelő-, hegesztőszakmun­kásokat, továbbá lakatosokat csőszerelő gyakorlattal. Veze­tő műszaki beosztásba, vidé­ki területre gépészmérnököt és szerelésvezetőket, több éves technikai gyakorlattal, buda­pesti munkahelyére gyors- és gépírónőket és anyagkönyve­lőket. Jelentkezés: Bp., VI. Pau­ley Ede u. 52. Személyzeti osztály. 949 fl kalocsai tejüzem felvételre keres bizonyít­vánnyal rendelkező kazánfűtőt, villanyszerelőt, tejipari szakképzettséggel fölöző-, túró-, sajtmestert. Jelentkezés írásban Mun­kásszállás van. 844 IBUSZ-TARSASUTAZAS Constanza— Istanbul Athen—Velence—Rijeka Nov. 26—december 8-ig. Készv. díj 6000—85000 Ft. Jelentkezés a bajai IBUSZ- nál. 80 és mindenféle háztartási kisgépet gyorsan és szak­szerűen. olcsón lavit a Kis­kőrösi Vegyes Ktsz. Kos­suth Lajos u. 12.. telefon:? Ugyanitt fenti készülékek­re és gépekre garanciális javítást Is végeznek. 285 Állandó munkára még veszünk fel kőműves, épületburkoló, hálózati villanyszerelő, ács-állványozó, és vasbetonszerelő szakmunkásokat, valamint 18 éven felüli férfi segédmunkásokat. ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. 833 Építőipari könnyűgépkezelő-hépző .... "' rwmm—mi i ■■iiiiiiim | ni mu 0 2—3 hónapos tanfolyamra jelentkezhetnek 18—45 éves férfiak. Feltétel: az általános iskola VIII. osztályának eredményes elvégzése és sikeres felvételi vizsga. Az érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót és je­lentkezési lapot. ém. bAcs megyei Állami építőipari vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. 804 izaUiiiiinkAiviisgát téliét fél év alatt, ha jelentkezik tanfolyamra vasbetonszerelő, kőműves vagy ács­állványozó szakmára Vasbetonszerelő szakmára Baján is lesz tanfolyam, Feltétel: 3 éves építőipari gyakorlat, 22—45 éves korhatár, és az általános iskola VIII. osztályának eredményes elvég­zése. ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecske­mét, Klapka utca 34. Érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót. 831 Rönkvágás f. bérfűrészelést, fűrészelt áruk bérszárítását, kovács- és bog nármunkát, kocsijavítást vállal a KECSKEMÉTI FÉM- ÉS VASIPARI KTSZ. Szent István város 17. (Ffizfásköz.) Telefon: «4-68 286

Next

/
Oldalképek
Tartalom