Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-16 / 39. szám

lobban küzdöttek cb kecskemétiek KECSKEMÉTI FÉMMUNKÁS—KISKUNHALASI MEDOSZ 11:9 Kecskemét, 700 néző, vezette: Neumann és Takács. Az első kecskeméti NB II-s ökölvívó-mérkőzés nem a leg­kedvezőbb előjelek mellett in­dult. Az első négy pár találko­zója elmaradt, mert két súly­csoportban a Fémmunkás, egy­ben pedig a MEDOSZ nem tu­dott ellenfelet állítani, míg a kecskeméti Pásztor egy kilo­grammal átesett a súlyhatáron, így azután — anélkül hogy az ökölvívásra „éhes”, lelkes kecs­keméti közönség mérkőzést lát­hatott volna — a vendég hala­siak 6:2-re vezettek. A kecs­keméti ökölvívók küzdőképessé­gét dicséri, hogy ilyen hátrá­nyos helyzetben is győzni tud­tak. Kurucz meglepő pontszer­zése döntő volt. Legközelebb teljes csapattal szeretnénk lát­ni a szorítóban a Fémmunkások ökölvívóit. Neumann és Takács játékve­zetők kitűnően, hiba nélkül ve­zették a mérkőzéseket. Részletes eredmények: (elől a kecskeméti ökölvívók): Légsúly: A Fémmunkás a halasi Mach ellen nem állított versenyzőt. 0:2! — Harmatsúly: Pásztor át­esett a súlyhatáron, így győzött Deák. 0:4! — Pehelysúly: Gere ellen a MEDOSZ nem állított ellenfelet. 2:4! — Könnyűsúly: A kecskemétiek Faragó ellen nem állítottak versenyzőt. 2:6! — Kisváltósúly: Nyikos lero­hanta Szigetit. A halasi ökölvívó az 1. perc végén a kiütés sor­sára jutott. 4:6! — Váltósúly! A találkozó legnagyobb küzdel­mét hozta a Hajagos—Obendorf mérkőzés. Az első két menet­ben hatalmas verekedés folyt. Obendorf sokat ütött tarkóra. A harmadik menetben a halasi ökölvívó elkészült erejével és Hajagos megérdemelten győzte le neves ellenfelét. A Fémmun­kás egyenlített. 6:6! — Nagyvál­tósúly: Kurucz ellenfele a leg­képzettebb halasi ökölvívó, László volt. Kurucz nem ille- tődött meg, és az első menetben előnyt szerzett, míg a 2. menet­ben a halasi fiú volt a jobb. A döntő harmadik menetben egyik I KJE is megkezdte a felkészülést Fejes József a csapat új edzője Kecskemét sporttársadalma körében élénk beszédtéma a KTE helyzete és jövője. A nagy múltú munkásegyesület leg­utóbb nem szerepelt régi hír­nevéhez méltóan, s ezt bete­tőzte az elmúlt évi bajnokság, amikor is nem sikerült kivívni az NB Ill-ban a bentmaradást. A csapat vezetői és régi já­tékosgárdája elhatározta, hogy nem adja fel a harcot és a me­gyei I. osztályból kísérli meg a feljutást az NB III-ba. E törekvésnek már látható jé- lei is vannak. A csapatnál meg­oldották az edzőkérdést» Fejes Józsefet, a Kiskunfélegyházi Vasas volt edzőjét szerződtették. Mint ismeretes, Fejes edző irá­nyításával nyerte meg a Vasas a megyei I. osztályú bajnoksá­got és ért el szép sikert a Ma­gyar Népköztársasági Kupa küz­delmei során. A KTE már meg is kezdte az edzéseket. A régi játékosgárdán kívül két csatár és egy kapus áll majd az együttes rendelke­zésére. Igazolásuk most van fo­lyamatban. A kecskeméti együttes nagy kedvvel készül a tavaszi baj­noki rajtra. Érdeklődéssel kí­sérjük a csapat szereplését. versenyző sem tudott jelentős előnyre szert tenni, és az ered­mény az igazságos döntetlen lett. 7:7! — Középsúly: Bereg­szászi ellenfele, Juhász az első menet 2. percében földre ke­rült, felállt ugyan, de egyúttal fel is adta a mérkőzést. 9:7! — Kiskunfélegyháza, 800 néző, vezette: Jaki és Vári. A csoport rangadójának szá­mító mérkőzésen a jó formába lendült honvéd ökölvívók nagy fölénnyel győzték le a kitűnő ózdiakat. A Honvéd győzelme vitathatatlan volt, bár az ózdi Berki nem érdemelt vereséget. Részletes eredmények (elől a félegyházi versenyzők): Légsúly: Kuburczik csak két percig ver­senyzett, mert első bal horga után az ózdi Farkas edzője fel­adta. 2:0! — Harmatsúly: Gál ellenfél nélkül győzött. 4:0! — Pehelysúly: Sági csak jobb har­madik menetével tudta biztosí­tani a győzelmet a szívósan küzdő Pataki ellen. 6:0! — Könnyűsúly: Berkes pontozás­sal győzte le Berkit nagyon szép mérkőzésen. Szerintünk az ózdi versenyző volt a jobb. 8:0! — Kisváltósúly: Mencsik pontozá­LABDARŰGÁS: A Bp. Vasas dél-amerikai portyájának má­sodik mérkőzésén a venezuelai Caraeasban 0:0 arányú értékes döntetlent ért el az uruguayi bajnokcsapat, a Penarol ellen. — A Dunántúli Napló Kupát a Komlói Bányász nyerte a Pécsi Dózsa, az Újvidéki yojvodna és az Eszéki Slavonija előtt. MÜKORCSOLYÁZÁS: A moszkvai Európa-bajnoks&gon a jégtáncot a csehszlovák Ro- man-testvérpár nyerte. A ma­gyar Korda—Vásárhelyi pár a három angol pár mögött ötö­dik lett. A másik magyar páros, a Mató—Csanádi a 12. helyen végzett. — A párosműkorcsolyá- zásban a szovjet Protopopov házaspár lett az első. A magyar Csordás—Kondi páros végered­ményben a 10. helyre került. A női egyesben Regina Heitzer lett az Európa-bajnok. Itt a magyar Szentmiklósi Zsuzsa a 12. helyen végzett. VÍVÁS: A Brüsszelben 11 or­szág 104 versenyzőjének rész­vételével megrendezett Martini Kupa kardverseny négyesdöntő­jében hármas újra vívás után a lengyel Pawlowski győzött a magyar Pézsa, Bakonyi és Hor­váth Zoltán előtt. ATLÉTIKA: Nagy Zsuzsa a Los Angeles-i nemzetközi ver­senyen a 880 yardos fedettpá­lyás síkfutásban 2:10,5 mp-cel új világcsúcsot áj^tgtt lel, Var­Félnehézsúly: Csőke ellen Les- tyán az első menet közepén fel­adta a kilátástalan küzdelmet. 11:7! — Nehézsúly: Szabó nem sokáig tudott ellenállni a ru­tinosabb Molnár ütéseinek, és az első menet végén feladta. 11:9! sós vereséget szenvedett az if­júsági válogatott Gyulaitól. 8:2! — Váltósúly: Vígh a 2. menet­ben döntő fölénnyel győzte le Horváthot. 10:2! — Nagy váltó­súly: Síkár nagy dulakodások­kal és szabálytalanságokkal tar­kított mérkőzésen úgy győzött, hogy ellenfelét, Énekest a 3. menetben leléptettek. 12:2! — Középsúly: Kiss a 2. menetben döntő fölénnyel verte Faragót, aki megközelíteni sem tudta a hosszú kezű honvéd ökölvívót. 14:2! — Félnehézsúly: Nagy a nap legszebb mérkőzésén oko­san kiszurkálta a nagy ütőere­jű Kovácsot, majd a 3. menet­ben bal horogütéseivel többször megrendítette. Biztos pontozá­sos győzelem 16:2! — Nehéz­súly: Csermely az első menet­ben veszít a döntő fölényben levő kitűnő Koszta ellen. 16:4! jú a súlylökésben 18,52 m-es dobásával két amerikai verseny- ső mögött a 3. lett. ÚSZÁS: A Budapest felsza­badításának 20. évfordulója al­kalmából rendezett úszóverse­nyen Dobay a 100 m-es férfi gyorsúszásban 55,7-et, Lenkei a 200 m férfi mellúszásban 2:34,6-ot úszott. ASZTALITENISZ: Magyar- ország 1965. évi asztalitenisz­bajnokságát a következők nyer­ték: Pignitzky, Lukácsné, Máté Sára, Harcsár—Harangi, Földy- né—Jurikné, Harcsár—Lukács­né. ÖKÖLVÍVÁS: NB I. bajnok­ság: Újpesti Dózsa—Tatabányai Bányász 12:8, Bp. Vasas Di­namó—Gyöngyösi Honvéd 10:10, Bp. Honvéd—MTK 13:7. Totóered menyek: 2x11x1 1 x 1 2 1 1 x. Pótmérkőzés: x. Megyei kórház azonnali be­lépéssel kokszfűtésű kazá­nokhoz szakképzett tűtőket keres. Jelentkezés a gaz­dasági hivatalban. 690 Félegyházi siker a rangadón KISKUNFÉLEGYHÁZI HONVÉD—ÓZDI KOHÁSZ 16:4 HOSSZÚTÁVFUTÁS Hét végi sporteredmények Két győzelem - egy vereség Bajai Bácska Posztó-—Csepel 86:73 (46:35) NB I. férfi. Baja, 100 néző, vezette: Cziffra és Mogyoróssy. B. Bácska: Kovács (26), Vétek (10) — Weidinger (12) — Hal­mos (3), Piszárovics (20). Csere: Ikotity (7), Vörös (6), Karácso­nyi (2), Gádor. Edző: Mihályfi János. Nem tévedtek azok, akik az első idei rangadótól jó sportot és nagyszerű küzdelmet vártak. A most is jéghideg tornacsar­nokban még a rossz látási vi­szonyokat biztosító karzat is zsúfolásig megtelt. A két csapat nagy lendülettel kezdett és az első csepeli támadások ered­ménytelenek maradtak. Rövid néhány perc alatt 6 pontos előnyre tett szert a Bácska és ezt egyelőre nemcsak tartani tudta, hanem a félidő második felében olykor már 12—14 pont is volt a vezetésük, végül né­hány sikeres csepeli dobás után 11 ponttal zárták a félidőt. A szünet után a vendégek kezdtek jobban. A bajai dobá­sok nem sikerülitek és mintha a fáradtság jelei mutatkoztak volna a csapaton. A 10. perc­ben már csak 4 pont előnyt jel­zett az eredménytábla. Ekkor azonban a közönség fergeteges biztatására új erőre kaptak a bajai fiúk és hiába játszott nagyszerűen a Csepel, a Bács­ka egyre jobban elhúzott. Jók: Kovács, Weidinger és Piszáro- vies. A csepeliek legjobb dobói: Fekete (33). Laeházi (12). Újpesti Dózsa—Kecskeméti Petó'fi 91:77 (40:36) NB I. férfi, vezette: Mikuska, Vincze. Petőfi: Bányai (8), Kovács (8) — Sahin-Tóth (22) — Fellegi (2), Király (7). Csere: Fekete (14), Tóth (14), Sárkány (2), Mészá­ros, Gábor, Szabó, Kenyeres. A csupa tapasztalt, NB I-es játékosokból álló Újpesti Dózsa ellen nem volt győzelmi remé­nye a Petőfi nfek. Ennek ellenére az I. félidőben még kiegyenlí­tett játék folyt. A Dózsa nem tudott 4—5 pontnál nagyobb előnyt kiharcolni, sőt a félidő közepén előbb 28:26-ra, majd 33:30-ra a Petőfi vezetett. A szünet után sajnos, most is bekövetkezett a szinte már tör­vényszerű visszaesés. Mintegy 5—6 percen át a hazaiak egy­más után szerezték a pontokat, míg a kecskeméti játékosok képtelenek voltak a gyűrűbe ta­lálni. A Petőfi egészpályás le­támadással próbálkozott, de ez még inkább az ellenfélnek ked­vezett, mert két ponterős játé­kosuk Készéi dr .és Laborcz dr. egy védővel szemben mindig kosarat tudott dobni. A kísérle­tezés alatt az Újpesti Dózsa 17 pontos előnyre tett szert, s a végén már hiába hajrázott a Petőfi. A kecskeméti csapatból Kovács, Sahin-Tóth és Fekete játszott jól. A Dósából Készéi dr. 27, Laborcz dr. 29, Gulyás pedig 19 pontot szerzett. Bajai MTE—BEAC 73:70 (37:29) NB I. női. Baja, 100 néző:, v.: Cziffra és Mogyórossy. Bajai MTE: Vassné (18), Pász­tor (4) — Állaga (11) — Dikán (12), Bognár (24). Csere: Mándi (4), Grünfelder II., Csátaljai. Edző: Tax Imre. A budapesti csapat sokkal jobb ellenfélnek bizonyult, mint azt előző eredményei alapján várni Lehetett volna. Az elején 8:0-ra vezetett a bajai csapat és a BEAC csak akkor dobta az első kettős kosarat. Ebben a fél­időben rendkívül eredményesen játszottak a bajai lányok. Do­básaik és a büntetőik is jól si­kerültek. A félidő közepén már 13 ponttal vezettek, amikor Ál­laga megsérült, s le kellett cse­rélni. Ez a közjáték kizökken­tette a BMTE-lányokat a lendü­letükből, és a BEAC-nak sike­rült valamit ledolgoznia a hát­rányából. A II. félidőre a buda­pesti csapat nagyon feljavult. A játék sokkal keményebb lett, sok volt a dulakodás és a sze­mélyi hiba. Egyik csapat sem törődött sokat a védekezéssel, mindketten csak kosarat akar­tak szerezni. A végén szoros küzdelemben a bajainknak csak nehezen sikerült a győzelmet kiharcolniok. Jók: Vassné, Álla­ga, és Bognár. A BEAC legjobb dobói: Mihályfiné (20), Szenthé- né (20), A Szerencse tárgysorsjáték húzását február 28-án, vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel, a nyilvánosság előtt rendezik meg a Magyar Újságírók Or­szágos Szövetsége, Rózsa Ferenc termében. A terem korlátolt befogadóképességére való tekintettel: Be­lépés csak meghívóval. Meghívóigénylést február 20-ig fogad el a MUOSZ. (Bp. VI., Népköztársaság útja 101.) A Szerencse tárgysorsjáték főbb nyereményei: Korszerű családi ház garázzsal, személyautóval, 14 napos, 2 szemé­lyes fekete-tengeri utazás, 11 napos 1 .személyes francia- országi körút, különböző személyautók, hűtőszekrények, rádiók stb., stb. r Átképzésnek jelentkezhetnek vasbetonszerelő, kőműves és ács-állványozó szakmára 22—45 éves férfi segédmunkások és a 6 hónapos tanfolyam elvég­zése után szakmunkásvizsgát tehetnek. Vasbetonszerelő szakmára Baján is tesz tanfolyam. Az érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót, ÉM Éács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka u. 34. 537

Next

/
Oldalképek
Tartalom