Petőfi Népe, 1964. október (19. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-10 / 238. szám

müsrn Október 12—18. r Állandó műsorssámok KOSSUTH-RADIÓ ^ Hírek, időjárásjelentés: 4.30, 5, 6, 7, 8, 10, 12, i4, 16, 18, 22, 24 órakor. 4.35: Vidáman frissen. Közben: 5.05: Falurádió. 7.30: Színház- és mo­ziműsor. 8.05: Műsorismertetés. 17.56: Műsorismertetés. 19.55: Jó éjszakát, gyerekek. 20.00: Esti Krónika, PETŐFI-RADIO Hírek, időjárásjelentés: 5, 6, 7, 8, ló, 17, 21, 23 órakor. 5.05: Reggeli zene. 6.10: Torna. 14.10: Időjárás- és vízállásjelentés. ^ Hétfő y Iád. — 11.00: Halló, itt Tokió! — 12.45: Népzene. — 13.13: Paganini: D- dúr hegedűverseny. — 13.45: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 14.10: Chopin-mazurkák. — 14.30: Hét nap — húsz éve. 1944. október 9—15. — 15.00: Tánczene. — 15.17: Falusi csendélet. Elbeszélés I. rész. — 15.35: Halló, itt Tpkió! — 16.10; Kodály dal játékaiból. — 16.50: Horizont. 17.05: Esztrádzene. — 17.40: Nyolc­ezer mérföld az USA-n keresztül. — 18.10: Olimpiai hírek. — 18.15: Világ­hódító operettmelódiák. — 19.35: Leacock két vidám írása. — 20.25: Tokiói jelentés. összefoglaló. — I 21.00: Népzene. — 21.20: Gondolat. 22.10: Időszerű nemzetközi kér- | dések. — 22.20: Szimfonikus zene.- 23.50: Tánczene. PETŐFI RADIO 14.00: Részlet a Don Carlos című operából. — 14.25: Magyar nóták. — 15.05: Reneszánsz muzsika. — 16.05: Délutáni frissítő. — 17.05: Zenekari muzsika. — 17.40: Orvosi tanácsok. 17.45: Hirdetőoszlop. — 18.00: Nép­zene. — 18.20: Rádió szabadegyetem. — 18.45: Schumann-kórusok. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: A dzsessz kedvelőinek. — 19.30: A lelkiismeret és a mellékvese. — 19.40; Schubert-est. — 20.48: Élőszó­val — muzsikával. lágában. — 20.25: Tokiói jelentés. — összefoglaló. — 21.00: Puccini-áriák. — 21.13: Visky: A fiam, nem a lá­nyom. Operett. — 22.55: Táncoljunk PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Sanzonok. — 14.25: Tudósítás az ENSZ-ből. — 14.35: Verbunkosok, — 15.05; Az Iskolarádió melléklete — 16.06: Orvosi tanácsok. — 16.11 Heti hangversenykalauz. — 16.45 Fúvószene. — 17.05: Verdi műveiből, — 17.50: Bolondokháza. Rádiójáték, — 19.05: Népzene. — 19.35: Buda­pesti Zenei Hetek 1964. Bach orgo­naművek. — 21.30: Könnyűzene. - 22.00: Egy ária több arca. — 22.25 A titkok őre. Jelenet. '— 22.52: Hanglemez. r v.. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Operettrészletek. — 9.00: Ha­gyomány es mai élet. — 9.15: A hét zeneszerzője: Chopin. — 10.10: Az óvodások műsora. — 10.30: Táncze­ne. — 11.00: Iskolarádió. — 11.30: Csárdások. — 12.10: Halló, itt To­kió! — 12.40: Mindenki kedvére. — 14.10: Fúvószene. — 14.25: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 14.40: Zon­goraművek. — 15.05: Zűrzavar Esz- kulap körül. Előadás. — 15.15: Ope- rettreszletek. — 15.35: Halló, itt To­kió! — 16.10: Harsan a kürtszó! — 16.50: Operaáriák. — 17.05: ötórai tea. — 18.10: Olimpiai hírek. — 18.15: Magyar nóták.— 18.35: A jó modor nem szégyen. — 18.55: Kedves leme­zeim. — 20.25: Tokiói jelentés, ösz- szefoglaló. — 21.00: Uj versek. 21.13: Vezényel: Erich Kleiber 23.15: A bankrabló. Elbeszélés. 23.30: Népzene. — 0.10: Éji zene. PETŐFI RADIO 14.00: Haydn: G-dúr szimfónia. 14.25: Népdalok. — 15.05: ZeneKari muzsika. — 15.40: A ruha. Elbeszé­lés. — 16.00: Tánczene. — 17.05: Kó­rus. — 17.25: Édes anyanyelvűnk. — 17.30: Lányok, asszonyok. — 18.00: Esti hangverseny. — 18.40; Fúvősze- ne. — 19.00: Mi történt a nagyvilág­ban? — 19.15: Zenekari muzsika. — 19.45: Gazdaszemmel hazánk mező- gazdaságáról. — 19.55: A hét zene­szerzője: Chopin. — 20.40: Fél év­század távolából: A haditervek csőd­je. — 21.05: Operettrészletek. — 21.30: Baleset. Regényismertetés. — 22.00: Tánczene. KOSSUTH RADIO .15: Rádióiskola. — 9.06: Népek zenéje. — 10.10: Hazugság. Elbeszé lés. — 10.26: Haydn: D-dúr szimfó­nia. — 10.50: Időszerű nemzetközi kérdések. — 11.00: Halló, itt Tokió! — 12.45: Könnyűzene. —13.00: Ope­rarészletek. — 13.45: Szamosangya- los. — 14.10: Román gyermekkórus. — 14.25: Lányok, asszonyok. — 14.55: Operettrészletek. — 15.15: Falusi csendélet. Elbeszélés II. rész. 15.35: Halló, itt Tokió! — 16.10: Ze­nekari muzsika. — 17.00: A két Ma­gyarország között. — 17.30: Nótacso­kor. — 18.10: Olimpiai hírek. — 18.15: Ignaz Friedman zongorázik, Eugen Ysaye hegedül. — 18.40: Kő­be vésett történelem. — 19.00: Köny- nyűzenei híradó. — 20.25: Tokiói je­lentés. összefoglaló. — 21.00: Mario Lanza énekel. — 21.30; Miért szép? Madách: Az ember tragédiája c. drá­májáról. — 22.15: A Genovai Carlo Felice Színház. — 23.10: Könnyűze­ne. — 0.10: Florent Schmitt: öt ref­rén. PETŐFI RÁDIŐ 14.00: Chopin-dalok. — 14.25: Köny- nyűzene. — 15.05: Zenekari muzsika — 15.35: A dzsessz kedvelőinek. 16.10: Észt népmesék. — 16.30: Vit- nyédi lakodalmas játék. — 17.05: Operaáriák. — 17.45; Magyarország története. Könyvismertetés. — 17.56: Hangverseny gyermekeknek. - 18.14: Emlékezés Lermontovra. - 18.40: Fúvósátiratok. — 19.00: Mi tör­tént a nagyvilágban? — 19.15: Hang­lemezgyűjtők húsz perce. — 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1964. — 21.35 Népzene. — 22.15: Emlékezés Vesa- iiusra. — 22.25: Tánczene. KOSSUTH RÁDIÓ 8.40: Operakórusok. — 9.05; Édes anyanyelvűnk. — 9.10: Szerződés Bogárkával. Rádiójáték gyermekek­nek. — 10.00: Olimpiai hírek. — 10.03: Vasárnapi koktél. — 12.15: Halló, itt Tokió! — 12.45: Jó ebéd­hez szól a nóta. — 13.18: Nemzet­közi kaleidoszkóp. — 13.38: Schu­bert: Esz-dúr trió. — 14.18: Magnó­sok, figyelem. — 14.48: Szikrák í múltból. — 15.35: Halló, itt Tokió! — 16.08: Uj „elsősök”. — 16.23: Ope­rakedvelőknek. — 17.18: Egérutak. — 17.28: Behár György műveiből. — 18.05: Olimpiai hírek. — 18.10: Buda­pesti Zenei Hetek 1964. Vezényel: Pablo Casals. — 20.10: Tokiói je­lentés. összefoglaló. — 20.45: Muzsi­kaszó. — 21.35: Jókai Mór: Húsz év múlva. Novella. — 22.10: Könnyű­zene. — 23.00; Kamarazene. — 23.40: Operettrészletek. PETŐFI RÁDIÓ 8.00: Magyar költők — magyar da­lok. — 8.32: Miska bácsi lemezeslá­dája. — 9.02: Népdalok. — 9.30: Gaz­daszemmel a nagyvilág mezőgazda­ságáról. — 9.45: Operakalauz. Csaj­kovszkij: Anyegin. — 10.45: Életünk történelme ... — 11.00: Salzburgi Ünnepi Játékok 1964. — 12.45: Mit hallunk a jövő héten? — 13.15: Fú- vószene. — 13.30: Tessék, a mikro­fon. — 14.25: Chopin-művek. — 15.21; Operetthangverseny. — 16.21: Ady Endre két novellája. — 16.40: Népi együttesek műsorából. — 17.04: Vasárnapi idill. — 17.19: Aki befe­jezte Mozart Requiemjét. — 18.15: Mesélő múzeumok. — 18.30: Ritmi­kus percek. — 19.05: Falusi Rómeó és Júlia. Rádiójáték. — 20.00: Bee­thoven: F-dúr „Tavaszi” szonáta. — 20.25: Művészi munka és anyagi ér­dekeltség. — 20.35: Rossini: A se­villai borbély. Háromfelvonásos I opera. 1 Apróhirdetések 570 LITERES boroshordó eladó Kecskemét. Klapka u. 22. szám Kissné. 4716 MOSZKVICS 407-es kifogástalan ál­lapotban eladó. Bugaci Erdészet, Horváth. 11511 SZEMÉLYGÉPKOCSI, Hillmann 1184 köbcentis, 1948-as eladó. Kiskunfél­egyháza, Sörraktár. 115i3 PEST közeli főbérleti lakásomat el- ccserélem lehetőleg dunavecsei já­rásban szoba, konyhásért. Nagy­Budapest 62. Postafiók 91. 11514 GENERÁLOZOTT személykocsi, munkagépnek is alkalmas, olcsón el­adó. Kecskemét, Üjerdő u. 18. 11534 VOLKSWAGEN személygépkocsi el­adó. Érdeklődni Budapest 187-138 távbeszélőszámon lehet. 4600 36 ÉVES dolgozó kőműves megis­merkedne magános, szorgalmas leánnyal vagy asszonnyal „őszinte' jeligére a kiskunhalasi Hirdetőbe. 4644 EGY nagyobb méretű nagybőgő el­adó. egy kisebb méretű nagybőgőt veszek. Kecskemét, Zöldfa u. 68. szám. 4674 ELAÍbÓ gülbaba burgonya mázsás tételekben. Pogány Mihály Kecske­mét, Ürrét km. Cegléíli útban, 11533 ÁLLAMI gazdaságba vagy tsz-be sertés- vagy szarvasmarha-állatgon­dozónak két család elmenne. Lakás szükséges. Nagykőrös, II. járás, Len­csés, Világos-dűlő 391/b. 4709 ELADÓ Daróczi köz 23/a., Kremán- féle villa szőlővel. Érdeklődni: Csó­ka utca 5. 4711 BÚTOROZOTT szoba kiadó két fér­fi részére. Kecskemét, Kőhíd u. 11. Kecskésné. 4715 LOTTÖN nyert mosógép eladó. Kecskemét, Sztahanov u. 2. I. 8. 4718 KÖZÖLJÜK, hogy a Baromfiipari Országos Vállalat Kiskunhalasi yáregysége az őszi baromfisze­zonra a munkaerő-előjegyzést meg­kezdte. Jelentkezni lehet a munka­ügyi csoportnál szombat kivételével mindennap 8—10 óráig. Jelentkezés­kor munkakönyvét és egészségügyi könyvét hozza magával. 4240 r V. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ-J r V­Kedd .y KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Romantikus hangverseny. — 9.00: Törvénykönyv. — 9.15; Részle­tek Polgár Tibor daljátékából. — 10.10: Az MRT énekkara énekel. — 10.30: Napirenden. — 10.35: Nép­zene. — 11.00: Iskolarádió. — 11.30: Orlando lovag. Operarészletek. — 12.15: Halló, itt Tokió! — 12.45: Tánczenei koktél. — 13.45: Gazda­szemmel a nagyvilág mezőgazdasá­gáról. — 14.10: Ránki Gy.: Pomádé király új ruhája — I. szvit. — 14.40: Ifjúsági Magazin. — 15.05; Operett­dalok. — 15.35: Halló, itt Tokió! — 16.10: Falusi délután. — 18.L0: Olim­piai hírek. — 18.15: Chopin-zongora- művek. — 18.45: Munkásklub. — 19.00: Népdalok. — 19.25: A Szabó­család. — 20.25: Tokiói jelentés, ösz- szefoglaló. — 21.00: Könnyűzene. — 21.30: Versek. — 21.45: Hubermann hegedül. — 22.15: Taktakisvili; Min- dija. Kétfelvonásos opera. — 23.44: Táncjelenetek. PETŐFI RÁDIÓ 14.00: Novikov: Volgái dallamok. — 14.25: Tánczene. — 15.05: Zenekari muzsika. — 16.10: Az elrejtőzött csa­lád. — 16.25: Színes népi muzsika. — 17.05: Rádióiskola. — 17.51:'Köny­nyű dallamok. — 18.15: Vörös az ég. Regényrészietek. — 18.45: Munkás­kórus. — 19.00; Mi történt a nagy­világban? — 19.15: Hangverseny a stúdióban. — 19.50: Lakáshelyzet Európában. — 20.00: Operettmuzsika. — 20.17: Szimfonikus hangverseny. — 21.45: Régi történet. Elbeszélés. — 22.00: Népzene. — 22.30: Munkás- akadémia — közelről. — 22.45: A dzsessz története. 8.15: Népzene. — 9.00: Iskolarádió. .30: Zenekari muzsika. — 10.10: Az óvodások műsora. — 10.30: Kör­hinta. Részletek. — ' 10.54: Édes anyanyelvűnk. — 10.59: Lottóered­mények. — 11.00: Tánc és sport. — 12.45: Szíj jártó Jenő: Zobor vidéki lakodalmas dalok. — 13.00: Ami jövő hét zenei műsoraiból kimarad. 14.10: Zenekari muzsika. — 15.15: Falusi csendélet. Elbeszélés, III. rész. — 15.35: Halló, itt Tokió! — 16.10: Chopin-művek. — 16.45; Moha bácsi, a törpe. — 17.05: Könnyű­zene. — 17.30: Könnyűzene. — 18.10: Olimpiai hírek. — 18.15: Uj zenei újság. — 19.00: Tánczene. — 20.25: Tokiói jelentés, összefoglaló. 21.00: Farkas Gyula: Csárdás rapszó­dia. — 21.11: Az örök gond. Rádió­játék. — 22.20: Jacques Leduc; Di­vertissement. — 22.53: Népzene. — 23.20: Pique Dame. Operarészletek. — 0.10: Frank Hunter zenekara ját­szik. PETŐFI RÁDIŐ 14.00: Kórusok. — 14.25: Nyugtalan boldogság. Operettrészletek. — 14.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.05: Könnyűzenei híradó. — 15.55: Az MRT gyermekkórusa énekel. — 16.10: Pillantás a térképre: Edin­burgh. — 16.40: Mezei csokor. — 17.05: Schubert: D-dúr vonósnégyes. 17.35: Mi van a gazdasági muta­tók mögött? — 17.50: Vincze Ottó— Innocent Vincze Ernő; Pacem in terris. — 17.58: Zenés portré Ta- mássy Zdenkóról. — 19.00: Mi tör­tént a nagyvilágban? — 19.15: Már­ta. Operarészletek. — 19.35: Buda­pesti Zenei Hetek 1964. — 21.45: Hor­gászok öt perce. — 2L.50: Filmzene. — 22.00: Ami a jövő hét zenei mű­soraiból kimarad. c Szombat J c Szerda J KOSSUTH RADIO 8.15: Harsan a kürtszó. — 8.55: Hanglemez. — 9.00: Iskolarádió. — 9.15: Könnyűzene. — 10.10; Két We- ber-nyitány, — 10.30: A Szabórcsa­KOSSUTH RADIO 8.15; Lányok, asszonyok. — 8.35: Bartók: II. vonósnégyes. — 9.03: Kórterem. Rádiójáték. — 10.10: Nép­zene. — 10.35: Norvég népmese. — 10.52: Kórus. — 11.00: Halló, itt To­kiói — 12.45: Könnyű hangszerszó- lók. — 12.54: Uj lemezeinkből. — 13.40: Mit olvassunk? — 14.10: Ope­raáriák. — 14.50: Hét nap a külpo­litikában. — 15.00: Hét vége. — 17.05- Halló. Itt Tokió' — 17.30: Nép- . ....... — « rtalcsokor — 18.10: Olimpiai hírek. Ritmikus percek. I— 18 15- Szimfonikus hangverseny. I — 22.05: TV Híradó. — 22.30: Hírek, — 19 25: Vidám percek a színház vi- | képek az olimpiáról. HÉTFŐ 16.45: Hírek, képek az olimpiáról — 16.55: A XVII1. nyári olimpiai já­tékokról jelentjük. (Úszás, súlyeme­lés.) — Közben: Zenés utazás. NSZK-kisfiim. — 18.30: Mesterségem veszély. Tokiói toronyépítők. — 18.55* Nézőknek, hallgatóknak. A rádió és a televízió olimpiai közve­títéseiről. — 19.10: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. — 19.20: Hírek, képek az olimpiáról. — 22.30: Hírek, képek az olimpiáról. I KEDD 8.05, 9,00 és 10.05: Iskola-tv. — 10.35: Hírek, képek az olimpiáról. — 14.00, 14,55 és 15.50: Iskola-tv. — 16.25: Hírek. — 16.30: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.40: Az Iskoia-tv postája. — 16.55: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. - Közben: Foxi Maxi kalandjai. Visz- szapillantó tükör. Házunk tája. — 18.40: Mikroszkóp alatt az építőipar. — 19.10: Hírek, képek az olimpiáról. — 19.20: Esti mese. — 19.30: TV Híradó. -— 19.45: Napi jegyzetünk. — 19.50: A fák nem maguktól nőnek. —- 20.10: A varieté fényei. Magyarul beszélő olasz film; (16 éven felü­lieknek.) — 21.45: Régi muzsika — régi hangszereken. — 22.05; TV Hír­adó. — 22.30: Hírek, képek az olim­piáról. SZERDA 9.30: Hírek, képek az olimpiáról. — 9.40: TV Híradó. — 9.50: A va­rieté fényei. Magyarul beszélő olasz film. — 11.25: Hírek, képek az olim­piáról. — 16.45: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.55: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. — Közben: Hírek. — A Magyar Hir­dető műsora. — 18.10: A láthatatlan híd. — 18.40: Elővételben. — 19.00: Hírek, képek az olimpiáról. — 19.10: Maradandóbb, mint a kölni. Bábje­lenet. — 19.35: TV Híradó. — 19.55: Lear király. — 21.10: Két és fél vendég. — 21.40: Szülők, nevelők egymásközt. — 22.00: TV Híradó. — 22.30: Hírek, képek az olimpiáról. CSÜTÖRTÖK 16.10: Hírek. — 16.16: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.25: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. — 17.40: Kisfilmek. 1. Másfél millió filmkocka másodpercenként. 2. Ham­burg. — 18.00: A XVIII. nyári olim­piai játékokról jelentjük. (Vívás, férfi tőr egyéni döntő, súlyemelés.) — 18.20: Iskola-tv. *- 18.50: A jövő hét műsora. — 19.00: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. K őz­ben: Hírek, képek az olimpiá ul. — TV Híradó. — Napló. 1944. október 15. — 20.05: Esti mese. — 20.15: Egy ember, aki nincs. Magyar bűnügyi film. — 21.30: Parabola. — 21.50: (Filmösszeállítás.) PÉNTEK 8.05: Iskola-tv. — 9.20: Hírek, ké­pek az olimpiáról. — 9.30: TV Hír­adó. —w 9.40: Egy ember, aki nincs. Magyar bűnügyi film. — 10.55: J ür­esek, az őr. Jugoszláv kisfilm. —- 11.05: A jövő hét műsora. — 11.15: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.15: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.25: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. — 17.20: Ahol barátaink élnek. 1. öt világrész virágoskertje. 2. Emberek és viharok. 3. Lengyel szvit. 4. Dalol a folyó. — 18.20: A XVIII. nyári olimpiai játékokról je­lentjük. (Vívás, női tőr egyéni döntő, úszás, magyar—jugoszláv labdarúgó­mérkőzés II. félidő, birkózás, sza­badfogású döntők, öttusa, futás és eredményhirdetés.) — Közben: Vál­lalta a felelősséget. (Ipari műsor.) — 20.40: Hírek, képek az olimpiáról. 22.30: Hírek, képek az olimpiáról. SZOMBAT 16.15: Hírek, képek az olimpiáról. — 16.30: A XVIII. -nyári olimpiai já­tékokról jelentjük. Közben: Hírek, képek az olimpiáról. — Kóió-tánc. — 17.50: Hírek. — 18,05: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. (Súlyemelés, vívás, férfi tőrcsapat döntő.) — 18.35: Tudomány a film­szalagon. — 19.20: A XVIII. nyári olimpiai játékokról jelentjük. Köz­ben: Hírek, képek az olimpiáról. — Hétről hétre. — 20.05: Esti mese. — 20.15: TV Híradó. — 20.30: Szereti Ön a látványosságot? Nyugatnémet revüfilm. — 21.35: Szellemi olimpia (irodalom — első forduló). — 22.05: TV Híradó. — 22.30: Hírek, képek az olimpiáról. vasárnap 8.55: Iskola-tv. — 9.30: Hírek, ké­pek az olimpiáról. — 9.40: Foxi Ma­xi kalandjai. Amerikai rajzfilmsoro­zat. — 10.05: Rajzolj velünk. Épül az Erzsébet-híd. — 10.55: Mestermű­vek. A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 12.05: Hírek, képek az olimpiáról. — 15.25: Hírek, képek az olimpiáról. — 15.35: Legújabb a technikában. Ipari mű­sor. — 15.45: A Magyar Hirdető mű­sora. — 15.55: Nyughatatlan embe­rek. A televízió kisfiimje. — 16.15: Városok. Szkoplje — Hongkong — Brazília három fővárosa. — 15.55: A XVIII. nyári olimpiai játékokról je­lentjük. — 18.40: Hírek, képek az olimpiáról. — 18.50: Esti mese. — 19.00: A XVIII. nyári olimpiai játé- kokról jelentjük. (Súlyemelés, vívás, női tőrcsapat döntő.) — 19.20: IV Híradó. — 19.40; TV Magazin. A he­gyek között. — 20.10: Az álnok pa­pagáj. Magyarul beszélő angol film. — 21.30: Az érem harmadik oldala. — 21.40: Udvardy Tibor énekel. — 22.05: TV Híradó. — 22.20: Hírek, képek az olimpiáról és egyéb sport­hírek. KIADÓ egy külön bejáratú utcai bútorozott szoba két nő részére. Kecskemét, VI. kér., Kalocsa u. 3. szám. 11537 JÓ karban lev- D. Csepel 125-ös mo­torkerékpár olcsón eladó. Kecske­mét, Puskin u. 14. Kovács. 11533 ELADÓ fél villa szép lakással, por­tával sürgősen. Kecskemét. Daróczi köz végén, Szinyai műasztalos udva­rán átjönni, első ház balra. Érdek­lődni du. 2—3-ig. 4719 HORDOZHATÓ cserépkályha és ke­rekkályha eladó. Kecskemét, Ma­gyar u. 6. LL347 UDVARI segédmunkásnak és fűtő­nek férfi munkaerőt azonnali belé­péssel felveszünk. Ruhaipari Válla­lat, Kecskemét, Ótemető u. 2. 4720 JELENTKEZZEN az eszperantó nyelv tanulására a városi művelő-- dési ház tanfolyamán, naponta 9— 17 óráig. Kecskemét, Rákóczi út 3, szám alatt, vagy 18-32-es telefonon. ,4721 ELCSERÉLEM szegedi egyszobás; összkomfortos lakásomat bajaiért. Hárs, Szeged, Berzsenyi u. 1. 4682 KÖZÖLJÜK, hogy a Baromfiipari Országos Vállalat Kiskunhalasi Gyáregysége az őszi baromfiszezon­ra férfi és női munkaerőt vesz feL Jelentkezni lehet a munkaügyi cso­port ál minden nap 8—12 óráig. Je­lentkezéskor munkakönyvét, egész­ségügyi könyvét és munkavállalói igazoló lapját hozza magával. 4647 26—28 HL-ES boros-hordók eladók. Izsák, Bajza u. 4. 11512 MAGÁNTERMELŐK, figyelem! El­fekvő készleteinkből az alábbi hor­dókat ajánljuk fel megvételre, lite­renként 1,80 Ft-os áron. 732, 478; 659, 601, 493 , 479, 614 . 488. 486 , 463, 479, 248. Érdeklődni lehet szombat; vasárnap kivételével naponta 7— 17-ig személyesen vagy telefonon. Tel: 12. Füszért-fiók. Kalocsa. 4565 ÉRTESÍTJÜK kedves Vevőinket) hogy október 15-én virágboltunkat új köztemetőnél megnyitj uk ahol sírvirágok, koszorúk, krizan­témok nagy választékban kapha­tók. 4663 ÜZEMKÉPES, 8 lóerős benzinmotor eladó. Baja, Bokányi u. 6. 4706 Kecskemét és Vidéke Kör­zeti Földművesszövetkezet, A FALUELLÄT0 könyvesboltjához ÉRETTSÉGIZETT GYAKORNOKOT, SZERVEZŐI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐT FELVESZ. Jelentkezés október 15-én, reggel 8 órakor, Kecske­mét, Katona József tér 14. fszt. 1. számú irodában. 4714 A Kelenföldi Hőerőmű Vállalat felvesz férfi segédmunkásokat. Munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Buda­pest, XI. Budafoki út 52. Munkaerőgazdálkodásnál. 4553 8zobafestő-má/oló művezetőt azonnal felveszünk. Jelent­kezés levélben ÉM Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klap­ka u. 34. _______________ 4662 A Bajai Vegyesipari és Ja­vító Szolgáltató Vállalat azonnali belépésre felvesz gépipari technikusokat lakatosokat, forgácsoló, szerszámlakatos szakmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Felvételre jelentkezni le­het: Baja, Vasvári Pál u. 4. szám. _____________________ 4665

Next

/
Oldalképek
Tartalom