Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-21 / 298. szám

December 23—29. Állandó műsorszámolt KOSSUTH-RADIO «.26: KaKÓCZl induló. — «.30: Hírek. Idöjárásjelen- tes. — «.35—1.59: Vidáman, frissen. Zenés műsor. — 5.00: Hírek. Idö- larásjelentés. — 5.05: Falurádió. — 6,00: Hírek. Idöjárásjelentés. — 6.20: Sporthírek. — 1.00: Hírek. időjárás- jelentés. — 1.05: Üj könyvek. — 1.30: A bUlapesti színházak és mo­zik műsora. — 8.00: Műsorismerte­tés. Idöjárásjelentés. — 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 12.00: Déli ha- rangszo. Hírek. Idöjárásjelentés. — 14.00: Hírek. Idöjárásjelentés. — 16.00: Hírek. Idöjárásjelentés. — 11.56: Mű­sorismertetés. 18.00: Hírek. Időjárás­jelentés. — 19.5«: Jó estét, gye­rekek! — 20.00: Esti krónika. Időjá­rás jelentés. — 22.00: Hírek. Időjárás- jelentés. — 24.00: Hírek. Időjárás- jelentés. — 0.30: Himnusz. PETOFI-RADIO: 5.00—8.00: Reggeli zene. — 6.10: Torna. — 6.30: Hírek. Időjárásjelentés. — 3.00: Hírek. Idő- iárásjelentés. — 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. — 15.00: Hírek. Idő­járás jelentés. — 11.00: Hírek. Idő­járásjelentés. — 19.00: Hírek. Idő­járásjelentés. — 21.00: Hírek. Időjá- rásjeientés. — 23.00: Hírek. Időjárás­jelentés. — 23.15: Műsorzárás. Hétfő Palóc-karácsony. — 18.45: Népzene. — 19.05: Meseoperákból. — 19.40: E&ti játék. Lírai jelenet. — 19.56: Bach: H-moll mise. — 22.10: Ver­sek. — 22.25: Magyar nóták. Szerda KOSSUTH-RÄDIÖ 8,05: Menyecskék iskolája. Nép- daljáték. — 8.49: Fenyőfácska álma. Mesejáték. — 9.29: Szimfonikus hangverseny. — 10.55: Zenés beszél­getés Sárdy Jánossal. — 12.10: Könnyűzenei híradó. — 13.00: Ver­sek. — 13.15: Enrico Caruso le­mezeiből. — 13.45: Zenés portré Fé­nyes Szabolcsról. — 14.50: A játék. — 16.07: Népdalok. — 16.46: És mégis mozog a föld. Rádiójáték. — 18.05: BroniszLav Hubermann, száza­dunk nagy hegedűművésze. — 18.50: Ädäm ébredése. — 19.00: Karácso­nyi ajándékkosár. — 21.00: Bánky Zsuzsa és Benkő Gyula előadó­estje. — 22.10: Tánczene. — 0.10: Liszt: Három Petrarca-szonett. PETÖFI-RÄDIO 8.09: Zongoraművek. — 9.30: Hang­lemezparádé. — 10.55: Az ünnep harmadnapján. Rádiójáték. — 11.37: Csajkovszkij: Diótörő — részletek. — 12.05: Eposzok, regények, zene­szerzők. — 13.05: Népzene. — 13.24: Irodalmi görbe tükör. — 14.25: Puccini: Bohémélet. Opera. — 16.20: Versek. — 16.41: Mindenki kedvé­re. —- 18.05: December. Elbeszélés. — 18.25: Népzene. — 19.00: A szimir- nai opera. Komédia. — 19.50: Köny- nyű dalok. — 20.10: Vezényel: Bru­no Walter. — 22.25: Verselemzés. — 22.45: Klasszikus operettek. Csütörtök KOSSUTH-RADIÖ 8.05: Gyermekkórus. — 8.15: Tánc­zene. — 9.00: Székely Mihály éne­kel. — 9.40: Egy kis algebra — sok zene. — 10.50: Rivaldafény. — 11.55: Egy kis pótalgebra. — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.50: Hang­képek a Parlamentben rendezett fenyőfaünnepségről. — 13.00: Szim­fonikus hangverseny. — 14.47: És mégis mozog a föld. Rádiójáték. II. rész. — 16.05: Vico Torriani Bu­dapesten. — 17.11: Derűs epizódok egy nagy karmester életéből. — 18.05: Forgószínpad. — 19.05: Johann Strauss: Denevér. Hárofelvonásos operett. — 21.30: Vidám félóra Rejtő Jenő műveiből. — 22.10: Kamara­zene. — 23.00: Tánc éjfélig. — 0.10: Buffóáriák. PETÖFI-RADIÖ K.40: ötórai tea. — 17.40: A fő­utcán. — 18.15: Rosier Endre em­lékezete — 18.52: Ki után megy a nő? — Ki megy a nő után? Két egyfelvonásos vígjáték. — 21.40: Népdalok. — 22.15: Kamarazene. — 23.15: Könnyű zene. PETÖFI-RADIÖ 14.00: Smetana: A cseh földmű­ves. — 14.25: Tudósítás az ENSZ- ből. — 14.35: Tánczene. — 15.05: Kamarazene. — 15.50: A Közös Bank születése. — 16.00: Magyar nóták. — 16.40: Megtudtam, hogy élsz. Regényismertetés. — 17.05: Az opera útja. — 18.05: Fúvószene. — 18.25: Gazdaszemmel hazánk mező- gazdaságáról. — 18.40: A debreceni nótafa. 19.00: Mi történt a nagy­világban? — 19.15: Heti hangver­senykalauz. — 20.09: Orvosi taná­csok. — 20.14: Salzburgi Ünnepi Játékok 1963. — 21.43: Tudósaink arcképcsarnoka. — 22.00: Operett- részletek. Vasárnap KÖSS UTH-RÁDIÖ 8.10: Mit hallunk a jövő héten? — 8.40: A főutcán. — 9.00: Operett­részletek. — 9.29: Imre elintézi. Rá­diójáték. — 10.10: Könnyű zene. — 10.37: Holló a hollónak. Osztrovsz- kij vígjátéka. — 12.10: Népdalok. — 13.00: Szövetkezeti gazdatanfo­lyam. — 13.20: Zenekari muzsika. — 14.10: Könnyű zene. — 15.00: Forró mezők. Rádiójáték. — 16.10: Brahms: C-dúr trió. — 16.40: A boldogság társadalmi feltételeiről. — 17.20: Uj zenei újság. — 18.15: Ritmikus percek. — 18.15: Angliai útijegyzetek. — 19.00: Hoffmann meséi. E. T. A. Hoffmann alak­jainak útja — a novelláktól az ope­raszínpadig. — 21.40: Népzene. — 22.20: Bach-orgona művek. — 22.52: Családi kör. Arany János verse. — 23.00: Könnyű zene. — 0.10: Éji zene. PETÖFI-RADIÖ 14.00: Indulók. — 14.25: Lortzing operáiból. — 15.05: Zenés portré Fényes Szabolcsról. — 16.10: „Ci­ripelő múlt” — 17.00: Népzene. — 17.45: Vers. — 17.55: Zara Duloha- nova dalestje. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: A hét könnyű és tánczenei műsorából. — 21.05: Istenek és hősök. A tenger istenei. — 21.25: Esti hangverseny. — 22.20: Protokoll és értékrend. — 22.30: Népzene. (A Magyar Rádió a műsorváltoz- latás jogát fenntartja.) KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Lányok, asszonyok. — 8.30: Népzene. — 9.00: Gazdaság és nagy­világ. — 9.10: Opera részletek. — 10.10: Üresjárat. Rádiójáték. — 11.20: Operettrészletek. — 12.10: Táncze­nei koktél. — 13.00: Zenekari mu­zsika. — 14.10: Szórakoztató zene. — 15.10; Heti zenés kalendárium. — 16.10: Ifjúsági Magazin. — 17.00: Operettr észletek. — 17.13: Gondo­lat. — 18.10: A trubadúr. Részletek Verdi operájából. — 18.58: Bará­tom Harvey. Vígjáték. — 21.36: Magyar nóták. — 22.18: Táncoljunk. * PETÖFI-RADIÖ 14.00: Hangversenyindulók. — 14.25: Romantikus kórusok. — 14.45: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.05: A fának is meg kell adni. Rádió­játék. — 16.19: Bélyeggyűjtők öt­perce. — 16.24: Beethoven: Cisz- moll vonósnégyes. — 17.00: Emi­nescu verseiből. — 17.05: Hangle­mezgyűjtők húszperce. — 17.25: Könnyű zene. — 18.10: A tavon. Elbeszélés. — 18.25: Népdalcsokor. — 19.00: Vers. — 19.05: A modem zene napjainkban. — 19.55: Édes anya­nyelvűnk. — 20.00: Operetthangver- seny. — 20.40: Téli esték Berettyó­újfaluban. — 20.55: Csembalóver­seny. — 22.30: Vidám félóra a Te­kintetes Bíróságon. Kedd kossuth-radio 7.15: Karácsonyi életképek. — 8.05: Operettrészletek. — 9.05: Édes anyanyelvűnk. — 9.10: Diák-KRESZ! Vidám műsor. — 10.00: Könnyű zene. — 11.00: Uj versek. — 11.10: Szimfonikus zene. — 12.50: Rádió­lexikon. — 13.20: Népzene. — 13.50: Nemzetközi kaleidoszkóp. — 14.10: Uj zenei újság. — 14.45: Legked­vesebb verseim. — 15.03: Tánczene. — 16.10: Haydn-müvek. — 16.23: Gombóc, avagy egy szeleburdi csa­lád karácsonya. Rádiójáték. — 17.00: Mendelssohn: Szentivánéji álom — szvit. — 17.36: Magyar népdalok. — 18.05: Legszebb Mozart-operákból. — 19.00: Karácsonyi gondolatok. — 19.15: Könnyű zene. — 20.10: Színes szőttes. Mese felnőtteknek. — 21.45: Olasz dalok. — 22.10: Szép esti muzsika. — 23.15: Könnyű zene. — 0.10: Verbunkos muzsika. • PETÖFI-RADIÖ 8.10: Zenekari muzsika. — 8.30: Miska bácsi lemezesládája. — 9.05: Operakalauz. Richard Strauss: Ró­zsalovag. — 10.05: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 10.20: Művészlemezek. — 11.10: Egy­szerű történet. Elbeszélés. — 11.26: Tánczene. — 13.18: Kulturális kró­nika. — 13.38: Haydn: D-dúr „óra” szimfónia. — 14.25: Könyvtár a semmiben. — 14.40: Fúvószene. — 15.05: Van új a Nap alatt. — 15.20: Szonáta-est. — 16.25: Operettrész­letek. — 17.00: Fecskék. Tömör­kény István elbeszélése. — 17.20: E. Fischer: Vakáció. — 17.40: Népi építészet és korszerű falu. — 17.55: Karácsonyi gyermekdalok. — 18,15: 8.00: Zenekari muzsika. — 8.38: A bahcsiszeráji szökőkút. — 9.15: Színes népi muzsika. — 9.50: Kó­rusok. — 10.10: A mosoly országa. Részletek Lehár operettjéből. — 10.50: Wagner: A walkür. I. fel­vonás. — 12.05: Miért szép? — 12.5Ó: Tánczene. — 14.25: Vidám percek. — 14.37: Híres prímások muzsikál­nak. — 15.02: Schubert-est. — 16.25: Hétfőtől szombatig. — 17.10: Köny- nyű zene. — 18.00: Rossini operái­ból. — 18.30: Tánczene. — 19.05: Könnyű múzsa a mázsán. Zenés kultúrpolitikai csipkelődés. — 20.02: Népdalok. — 20.22: Szimfonikus hangverseny. — 22.00: Könnyű zene. Péntek KOSSUTH-RADIO 8.10: Előfordul, hogy... — 8.15: Operarészletek. — 9.05: Egy kép­viselő első éve, — 9.30: Népzene. — 10.10: Dunnoll és Taréjka az óvodában. — 10.30: Zongoraművek. — 10 59: Lottóeredményekú. — 11.00: Hercegzug. Könyvismertetés. — 11.20: Krisztina kisasszony. Operett­részletek. — 12.15: Tánczenei kok­tél. — 13.00: Zenekari muzsika. — 13.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 14.10: Sándor Mátyás. Ifjúsági rádiójáték. I. — 15.03: Népdalok. — 15.40: Mikszáth Kálmán: Az én pohárom. — 16.10: Kamarazene. — 16.45: Hat köztár­saság — egy ország. — 17.00: öt­órai tea. — 18.15: Üdvözlet Hat­van vidékéről. — 18.36: Számjel­távirat valamennyi magyar kirá­lyi követségnek. — 18.56: A Chica­gói Szimfonikusok Zenekara ját­szik. — 20.25: Szórakoztató zene. — 20.56 Az öreg. Rádiójáték. — 22.20: Egyvelegek. — 23.15: Hugenották. Részletek Meyerbeer operájából. — 0.10: Filmzene. PETÖFI-RADIÖ 14.00: Gonzalo Soriano zongorázik. — 14.25: Operettrészletek. — 15.05: Magyar írók 1913-ban és 1938-ban. — Í5.35: Operarészletek. — 16.10: Könnyűzenei híradó. — 17.05: Hang­verseny a stúdióban. — 17.45: A találmányüzlet. — 18.00: Könnyű­zene. — 18.15: Mese a kémény­seprőről. — 18.35: Fúvószene. — 19.00: Mi történt a nagyvilágban? — 19.15: Népzene. — 19.35: Láttuk, hallottuk. — 19.53: Bartók művészi pályája. — 20.25: Magyar tájak a móri Orömhegy tövében. — 20.50: Verdi: Simone Boccanegra. — Kettős a II. felvonásból. — 21.05: A dzsessz kedvelőinek. — 21.20: Szimfonikus hangverseny. Szombat KOSSUTH-RADIÖ HtTFÖ 18.30: Hírek. — 18.40: Czőbel Béla köszöntése. — 19.00: Sanzonösszeál­lítás. 19.20: Hétr »1 hétre. — 19.30: TV Híradó. — 19.45: Szép álmo­kat, gyerekek! — 19.55: Tizenhár­mán az asztalnál. Magyarul beszé­lő francia film. — 21.25: Zongora- verseny. — 21.45: Hírek. — 21.50: A TV Híradő ismétlése. KEDD 10.00: Hétmérföldes kamera. — 10.15: Hagymácska. — 16.25: A ce­ruza művésze. — 16.45: Foxi Maxi kalandjai. — 17.10: Mi újság a Futrinka utcában? — 18.45: Kis­film. — 19.00: Karácsonyi gondola­tok. Kállai Gyulának, a kormány elnökhelyettesének, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnöké­nek köszöntője. — 19.15: Kodály: Felszállott a páva. — 19.45: Szép álmokat, gyerekek! — 19.55: Esti hangulatban. — 20.45: Béke minden földeknek és vizeknek. Zenés iro­dalmi műsor. — 21.45: Hírek. SZERDA 10.00: Copperfield Dávid. Angol ifjúsági filmsorozat. — 10.50: Meste­rek városa. I. Ifjúsági tv-játék. — 14.00: Tessék választani! Operett­album. — 14.40: Martinique. — 16.15: TV-presszó. — 16.55: Mono­niachos koronája. — 17.10: Ki mit tud? — 18.10: TV Magazin. — 18.40: Bajnokok 1963. 19.10: Stan és Pan a tengeren. Amerikai film. — 20.10: Szép álmokat, gyerekek! — 20.20: Margarete Tynes énekel. — 20.40: Rejtő—Kell ér: Férjhez menni tilos! TV-film. — 22.10: Egy zenés kiál­lítás képei. — 23.30: Hírek. CSÜTÖRTÖK 10.00: Filmműsor kicsinyeknek. — 10.45: Mesterek városa. II. — 16.45: Gulliver a törpék országában. Ma­gyarul beszélő amerikai film. — 17.55: Hélabda. Riportfilm. — 18.55: Szép álmokat, gyerekek! — 19.05: Kállai: Férjek a küszöbön. Szín­mű 3 felvonásban. Közvetítés a Jó­zsef Attila Színházból. A közvetí­tés szünetében: Egy tenger — tíz ország. Boldizsár Iván útijegyzete. — Kb. 21.35: A magyar balett mű­vészei. Kun Zsuzsa és Fülöp Viktor táncol. — 22.05: Hírek. VASÁRNAP 8.10:. Operarészletek — 9.00: Lá­nyok, asszonyok. — 9.20: Népzene. — 10.10: Szól a harang. Zenés összeállítás. — 11.10: Zenekari mu­zsika. — 11.52: Nyitott boríték­ban. — 12.15: Mindenki kedvére. - 14.10: Operaréízletek. — 15.05: l; írunk rrd. — 15.45: Könnyű hang- saerssólók. — 16.10: Kozmosz. — 17.30: Az attasé lánya. — 18.30: A kisfilmek kedvelőinek. — 19.00: Amíg egy kiállítás elkészül. — 19.30: TV Híradó. —- 19.45: Szép álmokat, gyerekek! — 19.55: A mulatt kis­fiú. — 21.20: Felhívás táncra. Sa­lome tragédiája. Francia balettfilm. — 21.50: Hírek és a TV Híradó ismétlése. Kecskeméti lányok az országos női ifjúsági válogatottban A Kecskeméti Dózsa női kosárlabda-csapatának három játé­kosa: Tűri Éva, Kiss Mária és Dömötör Hanna helyet kapott a lengyelországi ifjúsági kosárlabda-tornára utazó válogatott csa­patban. Csütörtökön mindhárman sikerrel szerepeltek a Sport­csarnokban lejátszott előkészületi mérkőzésen. A három ifjúsági válogatott játékos december 27-én Tatára utazik edzőtáborba, majd onnan január első napjaiban Lengyelországba indul. Hogyan tovább - január 1-ig? A magyar Testnevelési és Sportszövetség I. kongresszusá­val lezárult a sportmozgalom át­alakulásának utolsó szakasza is. Mennyi új gondolat, javaslat, egészséges terv, jó szándékú, okos tanács látott napvilágot a küldöttközgyűlések és konferen­ciák során. A falusi spartakiá- dok lebonyolítására, a Kilián Testnevelési Mozgalom eredmé­nyesebb folytatására, az átiga­zolási szabályok egységesítésé­re, új sportágak népszerűsíté­sére születtek egészséges javas­latok, de hosszan lehetne foly­tatni ezt a felsorolást, mert a lezajlott több mint 4000 vezető­ségválasztó közgyűlés. Illetve küldöttközg> ülés között talán lámpással sem lehetne találni olyat, amelyen sportéletünk eb­ben, vagy abban a vonatkozás­ban jelentős problémát ne igye­keztek volna megnyugtató meg­oldáshoz juttatni. Mindez arról tanúskodik, hogy — általában — sportköreink ve­zetői, tagsága, helyesen látja az új testnevelési és sporttömeg- szervezet, a Magyar Testnevelé­si és Sportszövetség célkitűzé­seit. feladatait, létesítésének in­dító okait. Az ÚJ tömegsportszervezet azonban — a szabályok értel­mében — csak hivatalos meg­alakulása után két héttel. 1964. január 1-én kezdi meg működé­sét. És addig — nem áll meg a sport Magyarországon, nem szű­nik meg a sportélet. A termek­be szoruló sportok fontos ese­ményei kerülnek január 1-ig le­bonyolításra, a téli sportok leg­mozgalmasabb napjaikat élik, és közben ezekre a hetekre esik olimpiai felkészülésük döntő szakasza. A „nyári” sportágak­ban ezekben a hetekben, hóna­pokban dől el egész sor olyan kérdés, amelyektől egész évi — vagy talán hosszabb időre szó­ló — szereplés, tevékenység eredményessége függ. Jogos Irhát a kérdés, amely az utóbbi időben felve­tődött: hogyan tovább? Milyen alapon, milyen irányelvek szerint folytassák működésüket az egye­sületek, a sportkörök, a szak­osztályok. a szakszövetségek? — Hogyan tovább január 1-ig —, amíg az MTS átveszi a több mint 4000 sportkör, több mint 20 000 szakosztály egységes irá­nyítását? A legfontosabb, amit ezzel a jogosan »felmerült kérdéssel kapcsolatban tudni kell, hogy 1963. december 31-ig a Magyar Testnevelési és Sport Tanács Országos középiskolás tornaverseny Halason A Kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium fennállásának 300 éves évfordulója alkalmával a folytatólagos ünnepségek kere­tében országos jelleggel „Szilá­dy Kupa” tornaversenyt rendez december 22-én. A versenyre az első nevezé­sek befutottak. Ezek szerint már biztos résztvevői a verseny­nek Szeged, Kecskemét, Pécs, Tata, Monor, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas középiskolás tornászcsapatainak legjobbjai. A tornászverseny iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. s mivel egyéb sportágakban most pihenő van. valószínűleg nagyobb közönséget vonz a szín­vonalasnak ígérkező verseny. elfogadott, jóváhagyott, törvé­nyesen szentesített működési alapszabályai maradnak érvény­ben. A vezetőségválasztó köz­gyűlések és küldöttközgyűlések is ennek az érvényben levő alapszabálynak pontjai alapján, annak szellemében kerültek megrendezésre, a jelenleg is ér­vényben levő „sportalkotmány” paragrafusai alapján történt az új vezetőségei tagok és kong­resszusi küldöttek megválasztá­sa. Mindez annál inkább is lo­gikus. elfogadható, mert maga az új alapszabály is nagy gon­dot fordít a hagyományok ápo­lására. Testnevelési és sport- mozgalmunknak azokat a jól bevált módszereit, a kialakult és a gyakorlatban helyesnek bi­zonyult formákat és módszere­ket az új alapszabály sem dob­ja sutba, hanem éppen úgy be­illeszti az új keretek közé, amint mindennapi életünk más területén is megbecsülik a ha­ladó, a gyakorlatilag bevált módszereket, hagyományokat. — Általában, szemmel láthatólag arra irányul a törekvés, hogy ne formájában, hanem tartal­milag mutatkozzék meg az új sporttömegszervezet munkájá­ban a fejlődés, az előrehaladás. Aímássy és Ébert a 4. helyen A prágai nemzetközi műkor­csolyázó verseny állása a kö­telező gyakorlatok után: Nők: 1. Seyfert (NDK) 521,4 pont. 4. Almássy (magyar). Férfiak: 1. Divin (csehszlovák) 1320,2 4. Ébert (magyar). ... 9. Horváth (magyar). 14 új úszó világcsúcs A Nemzetközi Úszó Szövetség tokiói ülésén 14 új úszó világ­csúcsot hitelesített, amelyek kö­zül 8 férfi, 6 pedig női. Ezek a következők: Férfiak: 200 m gyors: 1:58,4 p, Don Schollander (amerikai) aug. 24. Osaka. 1500 m gyors: 17:05,5 p, Roy Saari (amerikai) aug. 17. Tokió. 110 yard gyors: 54 mp, Mc­Gregor (angol) szept. 13. Black­pool. 200 m pillangó: 2:08,2 p, Carl Robbie (amerikai) aug. 18. To­kió. 400 m vegyesúszás: 4:50,2 p, Gerhard Metz (NSZK) okt. 12. Tokió. 4x100 m gyorsváltó: 3:36,1 p, I Egyesült Államok, aug. 18. To­kió. 4x200 m gyorsváltó: 8:03,7 p, Egyesült Államok, aug. 19. To­kió. 4x100 m vegyesváltó: 4:00,1 p, Egyesült Államok, aug. 24. Osaka. Nők: 100 m pillangó: 1:06,1 p, Ada Kok (holland) szept. 1. Hága. 220 yard mell: 2:50,2 p, Stella Michell (angol) okt. 4. Black­pool. 200 m pillangó: 2:29,1 p, Sue Pitt (amerikai) júl. 27. Los An­geles. 100 m hát: 1:08,9 p, Donna de Varona (amerikai) júl. 28. Los Angeles. 200 m hát: 2:28,2 p, Satoko Tanaka (japán) júl. 4. Tokió. 4x110 yard vegyesváltó: 4-44,7 p, NDK, szept 17. Lipcse,

Next

/
Oldalképek
Tartalom