Petőfi Népe, 1963. december (18. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-15 / 293. szám

A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA: December 15-én, vasárnap délután 3 órakor J. B. Priestley: MR. KETTLE ÉS MRS. MOON BOTRÁNYOS ESETE Komédia 3 felvonásban. Móra Ferenc bérlet. este 7 órakor J. B. Priestley: MR. KETTLE ÉS MRS. MOON BOTRÁNYOS ESETE Komédia 3 felvonásban. Berky Lili bérlet. December 15-én, vasárnap: Baja Központi: Kálóján cár, Baja Uránia: Epekedő szerel­mes, Kalocsa: Mandrin kapi­tány, Kecskemét Árpád: Az utolsó szerelem, Kecskemét Vá­rosi: Szélhámosnő, Kiskőrös: A prágai tréfacsináló, Kiskunfél­egyháza: Négy szerzetes, Kis­kunhalas: Asszony a telepen. December 16-án, hétfőn: Baja Központi: —, Baja Uránia: Epekedő szerelmes, Kalocsa: Mandrin kapitány, Kecskemét Árpád: Az utolsó szerelem, Kecskemét Városi: Szélhámos­nő, Kiskőrös: Háború és béke I—II., Kiskunfélegyháza: Négy szerzetes, Kiskunhalas: A bér­gyilkos. Ajándéknak: PikéManeU haloing 85,— Ft Szatén ágykabát 162—180,— Ft Nylon harisnya 57—72,— Ft Selyemflór harisnya 42,— Ft Gyapjúsál 67—126,— Ft Nylonkendő (egyszínű) 83—115,— Ft Gyapjúkendő 57— 65,— Ft Illatszer-osztályunkon ajándékdoboz, puderkompakt, mani­kűrkészlet. KECSKEMÉTI KISKUNFÉLEGYHÁZI állami áruház 9846 Közlemények A BUDAPESTI Felsőfokú Gép­ipari Technikum az 1964—1965-ös tanévtől kezdve kihelyezett esti ta­gozatot indít. Kecskeméten felső­fokú gépipari (gépgyártó, techno­lógus és általános gépész) fokon. Felvételre technikumi, illetve gim­náziumi érettségivel lehet jelent­kezni. A felvételre előkészítő tan­folyam indul matematikából, fi­zikából és rajzból. Részvételi díj 450 Ft. Jelentkezési lapot a 17. sz. Gépipari Tanfolyam tagozatvezető­jétől lehet beszerezni, Kecskemét, Dózsa György út 3. sz. Az előké­szítő tanfolyam ugyanott január 14-én kezdődik. Jelentkezni dec. 30-ig lehet. 0890 MEGJELENT az orosz, francia, angol, német és magyar nyelven j,Boldog újévet” felírással ellátott bélyegeket tartalmazó bélyegfüzet. A bélyegfüzetek kétfélék. Az egyik 10 db fogazott és 10 db vágott 20 filléres bélyegből álló kisívet, a másik ugyanesak 10 vágott és 10 fogazott, 40 filléres bélyegből álló kisívet tartalmaz. A bélyegfüzetben elhelyezett bélyegek postai külde­mények bérmentesítésére 1965. jú­nius hó 30-ig használhatók fel. Be­szerezhetők bármelyik postahivatal­ban. 9859 Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Kuczka Zsolt (anyja neve: Molnár Klára), Kovács Ilona (Kovács Mária), Kripóczki Ildikó (Rácz Mária), Juhász Imre (Cseh Terézia), Bereczky Csaba (Cseri Ildikó), Tóth Gyula (Tanai Mag­dolna), Kulcsár László (Bán Er­zsébet), Hegedűs Borbála (Pap Emerencia). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ha­lász Mátyás és Pólyák Julianna, Söröli Pál és Somodi Csilla, Ács László és Csikai Jusztina, Kapás Ferenc és Marozsi Ilona, Hegedűs Zsigmond és Beviz Hona, Gyön­gyösi Sándor és Nagy Margit, Nyúl Ferenc és Zrínyi Irén, Gál Jó­zsef és Tóth Julianna, Bobor La­jos és Deák Terézia. MEGHALTAK: Kon ez Aranka 9 hónapos, Borbély Mihályné Borka Margit 50 éves. Fazekas Józsefné Bereczki Sára 67 éves, Lakó La- josné Kun Margit 63 éves, Laci János 53 éves, Ferkó József 64 éves, Kertli Ferenc 44 éves, Pólyák Erzsébet 8 éves, Újhelyi Imre 81 éves, Kismárszky Hermina 82 éves korában. Rádió, televízió, zene­gépek szakszerű javítása, garan­ciális szerviz. Kalocsai Vas- és Fémipari Ktsz. István út 56., telefon 236. Televízióantennák szerelé­se, István út 64., telefon 70. 8136 figyelem! Felhívjuk a szőlőtermelők figyelmét, hogy am Alföldi Állami Pincegazdaság pincészetei borra szerződést csak 1963. december 31-ig kötnek. A borkészlettel rendelkező termelő szektorok saját érdekük­ben keressék fel pincészeteinket szerződéskötés céljából. ALFÖLDI ÁLLAMI PINCEGAZDASÁG Karácsony a Tip-Top clpöbollban. Tekintse meg és válassza ki a kedves cipőmodeUjét szaküzletünkben. Kecskemét, Városi mozival szemben. 9749 PETŐFI NEPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István Igazgató Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér l. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 25-16. Szerkesztő bizottság 16-38 Belpolitikai rovat: 11-22. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1«, Telefon: 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dl] 1 hónapra 12 forint. Bács-Klskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 1I-8S Index; SOM, 9887 Eredményesen hirdethet lapunkban HIRDETÉSEINK DIJA: Apróhirdetések hétköznap szavanként 1 forint, vasárnap szavanként 2 forint Keretes hirdetések milliméterenként és hasábonkint hétköznap 2,59 forint, vasárnap 3,— forint. Gépész—építész technikust 10 éves gyakorlattal, asztalosszakmunkást azon­nali belépéssel keres a Me­gyei Kórház. 9891 Nyolcnapos cseh—osztrák körutazás indul autóbusz- szal Bajáról 1964. márc. 28-án Részvételi díj: 2400 forint. Költőpénz: 413 forint. Je­lentkezni: január 8-ig lehet a bajai IBUSZ-irodánál. ___________________ 9821 Ér tesítjük a TOZÉP Vállalat vásárló közönségéi, hogy tele­peinket az év végi leltározás miatt a következők szerint tartjuk zárva: december 16—január 2-Jg: 1002-s kecskeméti építőanyag-telepünket december 21—január 2-ig: 1001-es kecskeméti tüzelőanyag-telepünket; 1018-as kiskőrösi telepünket; 1026-os solti telepünket; december 20—január 2-ig: 1010-es bajai telepünket; 1014- es kalocsai telepünket; 1015- ös kiskunfélegyházi telepünket; 1022-s halasi telepünket; január 2—január 7-ig: 1017-es kunszentmiklósi telepünket; 1020-as lajosmizsei telepünket; 1024-es bácsalmási telepünket; 1028-as keceli telepünket; 1031-es szabadszállási telepünket. Felkérjük a t. vásárlóközönséget, hogy a telepeinken, illetve megrendelő irodáinkban megvásárolt és kifizetett árukat a leltározás megkezdése előtt elszállítani szíveskedjenek, mert a leltározás alatt és után az árut kiszolgáltatni nem lesz mó­dunkban. Kivételt csak az AKÖV-nek fuvarozásra átadott tételek képeznek, amelyeket a zárvatartás első 3 napján ki­szolgálunk. 9860 Kedves ajándék karácsonyra, névnapra a fotóalbum, emlékkönyv! Iskolában, munkában megbízható társ a töltőtoll 50,— Ft-on felüli töltőtollak után egyéves garancia. Nagy választék áll rendelkezésére a papír—írószer szaküzleteiben. Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Baja, Kiskunhalas, Kalocsa. BÁCS-KISKUN MEGYEI IPARCIKK-KISKERESKEDEL­MI VÁLLALAT 9904 A Dél-magyarországi Cipő- nagyker. Vállalat kecske­méti lerakata értesíti t. vásárlóit, hogy 1964. ja­nuár 2—14-ig leltároz. Áruszükségletüket a fenti időpontig szerezzék be. __________9861 Fi gyelem! Kertészek és tsz-ek. Kecskeméten az Arany János utcai üveg­boltban kertés/üveg kiutalás nélkül minden mennyiségben kapható. Bács-Kiskun megyei Ipar­cikk-kiskereskedelmi Vál­lalat. _______________________9762 Férfi és női segédmunká­sokat, kubikosokat, önálló kubikosbrigádokat budapesti munkára azonnali belépéssel felveszünk. Szociá­lis juttatásokat a törvényes keretek között biztosítunk. Jelentkezés személyesen. EM 43. sz. Állami Építőipari Vállalat, Budapest, V., Kos­suth Lajos tér 4. fsz. 9817 Televíziót, rádiót, motorkerékpárt rövid határidőre, szaksze rűen javítunk. Motortekercselést, dfszka ouk. díszkeritések késztté sét vállaljuk. Tiszakécskel Építőipart Szövetkezet Béke tér | Tetofon- 32. 73Rt

Next

/
Oldalképek
Tartalom