Petőfi Népe, 1963. május (18. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-08 / 105. szám

Végre sikerült! Bajai Építők —Nagymányoki Bányász 1:0 (0:0) Megyei I. osztályú labdarúgó-eredmények Baja, 1500 néző, vezette Ré­szei. B. Építők: Disztl — Ulakity, Páncsics II., Rapity — Nagy, Mikus — Kreisz, ^gatity, Pán­csics I., Czeglédi, Petrity. Edző: Fekete Kovács Győző. Nagy felkészültséggel és győ­zelmi reményekkel jött a nagy­mányoki csapat Bajára. A szur­kolókat különvonat és jó né­hány személyautó hozta. — Jó iramban kezdődött: a mérkőzés. Látszott mindkét csa­paton, hogy győzni akar. Több­ször forogtak veszélyben a ka­puk, és úgy látszott, hogy a hazaiak támadásai mintha ve­szélyesebbek lettek volna. A Bányász tervszerűbben, az Építők lelkesebben ját­szott. Mindkét részről sok volt az el­adott labda, s így számszerű eredmény nem született. A II. félidő nagymányoki ro­hamokkal kezdődött, mégis a 3. percben a bajaiak szereztek ve­zetést. Mikus jól akasztott egy mányoki támadást, és Páncsics I. elé ívelt. A középcsatár leke­zelte a labdát, és a jó ütemben érkező Czeglédi elé adott A csatár jobbra kikanyarodott, és nehéz szögből a kimozduló ka­pus mellett a bal alsó sarokba lőtt. 1:0! A gól megzavarta a nagy- mányokiakat és az Építők tovább támadott — eredménytelenül Negyedóra eltelte után a Bányász feljött és megkísérelte az egyenlítést. A félidő közepén ismét az Épí­tőknek adódott: nagy helyzete, de Kreisz rontott. Majd közvet­len utána újra Kreisz előtt nyí­lott alkalom, de nagy lövését a kapus ujjheggyel szögletre tol­ta. A végén a bajai kapu előtt volt néhány helyzet, de a hazai védelem mindig jóikor közbelé­pett:. Hosszú idő után nagy küzde­lemben végre ismét győzött az Építők. A védelem kitűnően hárí­totta a gyors és tervszerű nagymányoki támadásokat, s így sikerült a két pontot otthon tartani. — Jók: Czeglédi, Nagy, Páncsics Ili Nagykanizsa, vezette: Völ- gyesi. Kalocsa: Surmann — Balvári, Páncsity, Bálint — Tamási, Mis­kei — Boda, Sipos II., Vatai, Bartal, Kovács II. Edző: Hir- mann Endre. Zárt kapuk mögött, a közön­ség kizárásával (a pályán tör­tént botrány miatt erre ítélte a szövetség a nagykanizsai csapa­tot). mély talajú pályán, szeme­telő esőben, korszerű játékkal megérdemelten győzött a kalo­csai csapat. Kinizsi-rohamokkal telt el az első tíz perc. A 11. percben Kovács II. előtt nyílt nagy helyzet, de a labda a gól­vonal előtt a vízben megállt. Az egész első félidőt végig­támadta a Kinizsi, de a sáros, csúszós talajon nem tudott szép játék kibontakozni. A félidő végén tíz perc alatt Sipos II., Bartal és Vatai nagy lövéseit hárította szögletre a ki­tűnően védő nagykanizsai ka­pus. Szünet után folytatódott a ka­locsaiak fölénye. Már az első percben Boda lapos lövése a kapufa éléről vágódott vissza a mezőnybe. Nagy nyomás nehezedett a Dózsa kapájára, de a vé­Június 1-én lesz a cseh—magyar utánpótlás-mérkőzés Már beszámoltunk róla, hogy Kecskeméten a széktói stadion­ban rendezik meg a Csehszlo­vákia—Magyarország utánpót­lás-válogatott labdarúgó-mér­kőzést. Végleges döntés szüle­tett, hogy a találkozót június 1-én délután rendezik meg a széktói stadionban. dők az utolsó pillanatban mindig menteni tudtak. Időnként szóhoz jutottak a ha­zaiak is, így a 12. és a 15. perc­ben Surmann ügyesen hárított két veszélyes labdát. A 33. perc­ben végre megszületett a győz­tes gól. Sipos II. 25 méterről kapura lőtt labdája a bal felső sarokban kötött ki. A 44. perc­ben Vatai nagy lövését csak bravúrral tudta a kapus szög­letre menteni. A kalocsai csapat minden tag­ja szíwel-lélekkel küzdött, és helyenként korszerű játékot mutatott a nehéz talajon. — A játékvezetői hármas min­taszerűen vezette a mérkőzést. — Jók: Tamási, Pánosity, Boda, Sipos II.. Surmann, Kecskeméti birkózó sikere Dunaújvárosban Dunaújvárosban vasárnap or­szágos kötöttfogású birkózóver­senyt rendeztek 35 első-, má­sod- és harmadosztályú verseny­ző részvételével. Középsúlyban kecskeméti siker született, Cson­tos, a KTE birkózója az első helyen végzett. Pontversenyben első Dunaújvárosi Kohász 25, második Budapesti Vasas 11, harmadik-negyedik Bp. Előre— Kecskeméti TE 6 ponttal. Láttuk, hallottuk A Kiskunfélegyházi Fáklya úszó­szakosztály működik megyénkben a legeredményesebben. A félegyházi úszók eddig öt számban tartják a megyei csúcsot és sok versenyen szerepeltek 1962-ben is sikerrel. Az úszószakosztály vezetőségétől most panaszos levelet kaptunk. Amíg a város uszodája a Kiskunfélegyházi Községgazdálkodási Vállalat kezelé­sében volt, a fiatalok rendszeresen díjmentesen használhatták edzésre. Amióta azonban más vállalat keze­lésébe került a strandfürdő, nincs biztosítva részükre az edzés! Az il­letékesektől számtalan ígéretet kap­tak — de eddig az eredmény nem mutatkozik. Pedig sürgős lenne, * KÉT KÖZÉPISKOLA — a Szilády Áron Gimnázium és a Mezőgazdasági Technikum — képviseli a középiskolai sportot Kiskunhalason. A gimnázium sportkörében jó tornász-szak­osztály működik. Az elmúlt évi megyei bajnokságban harmadik helyezést ért él a tornászcsapat és megnyerték a Szilády tor­nász-kupát. Ebben az évben Ba­ján és Tatán szerepeltek kitű­nően; mindkét helyen első he­lyezést szereztek. A Mezőgazda- sági Technikum sportköre az at­létikáról híres. Kitűnően szere­peltek a mezőgazdasági tech­nikumok országos találkozó­ján is. Nehéz perceik voltak a ve­zető csapatoknak A Kalocsai Honvéd 1:4-ről nyert!, a Félegy­házi Honvéd és a Szabadszál­lási Honvéd pedig „elvérzett”. Értékes győzelmet szerzett ide­genben a Kecskeméti Épület- lakatos és a Bajai Bácska Posz­tó. Meglepetésnek számít a Kecskeméti Dózsa II. otthoni súlyos veresége. Részletes eredmények: Kiskőrös—Kkfélegyházi Honvéd 2:1 (2:0) Kiskőrös, 2000 néző!, vezette: Boronkay. — Rekordszámú kö­zönség előtt mérkőzött a tar­talékos, de nagyszerű formá­ban levő kiskőrösi csapat a baj­nokság éllovasával. A Honvéd kemény ; játékkal próbálta a kiskőrösiek technikai fölényét ellensúlyozni. Már az 5. perc­ben megszerezte a vezetést egy 16-osról lőtt labdából — Markó révén — a kiskőrösi csapat. A 21. percben egyenlíthetett vol­na a Honvéd, de tiszta helyzet­ben mellélőttek. A 25. percben azután eldőlt a mérkőzés sorsa a Kiskőrös javára. Tóthot a 16-oson belül felvágták. A bün­tetőt Markó értékesítette. Kis­kőrös fölényével telt el a félidő. — Fordulás után a vendégek támadtak valamivel többet, de csak szépíteni tudtak a 33. perc­ben Kiss góljával. A 44. perc­ben Villányi összeverekedett az egyik nézővel a nézőtéren!, mire a játékvezető kiállította. Az ítélet miatt a Honvéd le­vonult. — A mérkőzésnek a fe­gyelmi bizottság előtt lesz foly­tatása. Kalocsai Honvéd— Császártöltés 5:4 (1:2) Kalocsa, 200 néző, vezette: Fekete. — A vendégcsapat meg­lepte a hazai védelmet és Pa- luska II., valamint Haiser gól­jaival öt perc alatt 2:0-ra ál­lította az eredményt. A Hon­véd csak az utolsó percben tu­dott egy túlszigorúan megadott 11-esből javítani. — Fordulás után ismét a vendégcsapat volt a kezdeményező és az első ne­gyedórában Paluska II. és Led- niczky góljaival 4:l-re vezet­tek. Ekkor súlyos taktikai hi­bát követtek el. Védekezés he­lyett továbbra is támadtak és a nagy hajrát kivágó Honvéd­nek sikerült a mérkőzés ered­ményét megfordítani Berkes 2, Farkas és FdBor góljaival. — Jók: Kelemen I., Maul, Szabó, illetve a két Paluska és Rausch. Kecskeméti Épületlakatos— Kalocsai Spartacus 2:1 (2:0) Kalocsa, 400 néző, vezette: Lencsés. — A kecskeméti csa­pat jobb csatársorának köszön­hette a győzelmet. Az első ne­gyedórában a Spartacus hagyott ki nagy helyzetet. A vezetést a Lakatos szerezte meg Koncz­nak a 16-os sarkáról küldött nagy lövéséből. A 36. percben újabb gólt ért el a vendégcsa­pat. Egy kapufáról visszapat­tant labdát Mészáros közelről befejelt. Az utolsó tíz percben a Spartacus több helyzetet ha­gyott ki. — Fordulás után a kalocsaiak megkísérelték az egyenlítést, de csak Sípos 11-eséből tudtak szépíteni. — Jók: Koncz, Molnár, Pálfi, Sal- lay, illetve András, Kálóczi, Molnár. Kiskunfélegyházi Vegyipari— Szabadszállási Honvéd 1:0 (0:0) Kiskunfélegyháza, 1000 néző, vezette: Sólymos. — Végig nagy iramú, sportszerű mérkő­zést vívott a két csapat. A hat ifjúsági játékossal felálló fél­egyházi csapat helyzetei és jobb játéka alapján megérdemelten győzött. Az I. félidőben a ven­dégcsapat két kapufát lőtt. — Fordulás után a hazai csapat sok gólhelyzetet dolgozott ki, de Koháry kapus mindent vé­dett. A mérkőzés a 34. percben dőlt el, amikor Bense elfutott és beadását Sahin I. a léc alá lőtte. — Jók: Lantos I., Sahin II., Bense, Sahin I., illetve Ko- háry, Halász (a mezőny leg­jobbja), Feke és Hegedűs. Tiszakécske—Soltvadkert 1:0 (0:0) Tiszakécske, 600 néző, vezet­te: Barta. — Az I. félidőben mindkét csapatnak adódtak hely­zetei, de a csatárok nem voltak eredményesek. A 22. percben a tiszakécskei Gyenes megsé­rült, és ettől kezdve csak sta­tisztált. — Szünet után a ha­zaiak nagy iramot diktáltak. A 20. percben a soltvadkertl vé­dők kézzel ütöttek el egy ve­szélyes labdát. A 11-est Rácz I. a kapus kezébe lőtte. Már úgy látszott, hogy döntetlen lesz a mérkőzés, amikor a 43. perc­ben a sérült Gyenes kapásból védhetetlen gólt lőtt. Jók: Ko­sa, Sánta, Parádi, illetve Vass, Karászi és Zsikla I. Bajai Vasas­Kecskeméti Dózsa II. 5:2 (1:1) Kecskemét, 300 néző, vezette: Kiss J. — Nagy lelkesedéssel küzdöttek a bajaiak. Fordulás után a Dózsa erősen vissza­esett. Védelme nem tudta fel­tartóztatni a kitűnő B. Szabót. Végeredményben a lelkes bajai csapat megérdemelt győzelmet aratott a szív nélkül és rossz játékfelfogásban játszó hazai csapat ellen. — Góllövők: B. Szabó 4, Turáni, illetve Kere­pesi, Vékony. — Jók: B. Sza­bó, Major, Turáni, illetve Ku- rucz. * Bácsalmás—Kiskunhalasi MÄV 3:1 (2:0) Bácsalmás, 600 néző, vezette: Virágh. — Bácsalmás kezdett és csakhamar átvette a játék irányítását. A 26. percben szép hazai támadást indított Simity, Sevaracznak adott át, aki ve­zetést szerzett. A 31. percben egyéni akcióból Pólyák nagy gólt lőtt. — A II. félidő is a Bácsalmás fölénye jegyében telt el. A 17. percben Bognár jól irányított átadásából Seva- racz bebiztosította a hazaiak győzelmét. A 37. percben Locs- kai szépített az eredményen. A kiesés ellen küzdő bácsal­mási csapat győzelme teljesen megérdemelt volt. — Jók: Se- varacz, Simity, Prikidanovics, illetve Dobra és Savanya. Bajai Bácska Posztó- Tompa 2:1 (2:1) Tompa, 300 néző, vezette: Badacsonyi: — Az első percek­ben kiegyenlített volt a játék, majd a tompaiak feljöttek és a 16. percben Horváth révén a vezetést is megszerezték. A 20. percben egy kirúgásnál a tompái kapus kilépett. A 16-os- ról lőtt szabadrúgásból Brisz- tovics kiegyenlített. A 35. perc­ben egy balról beadott labdát Turáni fejjel továbbított a há­lóba. — Fordulás után mindkét csapat nagy erővel támadott. A tompaiaknak több gólhelyze­tük is volt, de a szerencse nem állt melléjük. A mérkőzés le- fúvása után Kapusztát kiállí­tották, mert a játékvezetőt megsértette. A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság állása 1. Kai. Honvéd 21 17 2 2 54:16 16 2. P. Honvéd 21 16 3 2 44:11 35 3. B. Bácska 20 10 5 5 34:24 25 4. Szsz. Honvéd 20 10 4 6 37:25 24 5. P. Vegyipari 20 9 5 6 40:33 23 6. K. Ep.-lak. 20 8 6 6 27:21 22 7. Kiskőrös 21 6 6 9 38:42 18 8. Tiszakécske 20 8 2 10 21:34 18 9. H. MÁV 20 7 3 10 35:32 17 10. Kal. Spart. 21 7 3 11 34:45 17 II. Bácsalmás 21 7 2 12 31:50 16 12. Császártöltés 20 6 3 11 29:33 15 13. B. Vasas 20 5 5 10 25:47 15 14. Soltvadkert 20 4 6 10 27:40 14 15. Tompa 21 4 3 14 24:44 11 3 3. K. Dózsa 11. 22 13 3 6 55:30 2» Javuló formában a halasi csapat Kkhalasi MEDOSZ—Pécsi Bányász 2:2 (2:2) Kiskunhalas, 800 néző, vezet­te: Szabó. H. MEDOSZ: Bakos = Tóth n., Hődór, Mester — Homyák, Tóth I. _ Mészáros, Kocsis, Vanyiska, Ldpák, Jager. Edző: Virágh István. Az I. félidőben teljesen a MEDOSZ irányította a játékot. Gyors, korszerű támadások fu­tottak mindkét részről. A 9. percben a halasi csapat veze­téshez jutott Jager 20 méteres szabadrúgása a hálóban kötött ki. 1:0! A halasi csapat vezetett több támadást, a vendégek akciói azonban veszélyeseb­bek voltak. A 36. percben ismét a MEDOSZ volt eredményes Jager 30 méte­res jól irányított lövéséből. 2:0! A félidő végén engedett az iramból a hazai csapat, aminek azután meg is adták az árát, mert a pécsi Heim két helye­zett lövésével kiegyenlített. 2:2! A II. félidő első negyedórá­jában a bajnokjélölt pécsi csa­pat irányította a játékot, majd NB ül. Délnyugat! csoport 1. Pécsi BTC 22 15 4 3 60:25 34 2. Kaposvár 22 13 5 4 48:20 31 3. P. Bányász 22 11 8 3 39:22 30 4. Szív. MÁV 22 12 6 4 30:20 30 5. Baja 22 9 7 6 26:24 25 6. N. Bányász 22 9 4 9 35:31 22 7. Kalocsa 22 8 6 8 41:52 22 8. Sz. Dózsa 22 9 3 10 41:40 21 9. Sz. Petőfi 21 8 5 8 24:29 21 So. Nagymányok 22 9 2 11 32:40 20 41. Mohács 22 9 2 11 27:35 20 42. Pécsszabolcs 21 5 8 8 24:29 18 S3. N. Dózsa 22 5 6 11 30:39 16 44. Kiskunhalas 22 5 6 11 23:35 16 43-16. Dombóvár 22 3 6 13 27:48 12 íi-16. Siófok 22 3 6 13 27:48 12 feljött _ a MEDOSZ és végig egyenlő ellenfélnek bizonyult. Az I. félidőbeli lelkes játé­kával a halasi csapat sokkal előkelőbb helyet foglalhatna el a bajnoki táblázaton. A MEDOSZ további forma­javulással elkerülhet a ve­szélyes zónából. — A játékvezető az I. félidőben kitűnően vezette a mérkőzést, fordulás után azonban sokat té­vedett. — Jók: Mester, Tóth I., Jager, Hornyák. Sportkőnyvek A nő és a sport A könyv szerzői a női sport rövid történeti ismertetése után részlete­sen tárgyalják a nők életkori sajá­tosságainak, alkati adottságainak kérdéseit, figyelembe véve a sport­orvosi, a nőgyógyászati ás fizioló­giai vizsgálatok legújabb, legkor­szerűbb megállapításait. Foglalkoz­nak a képességek és készségek meg­határozásával és azok fejlesztésének lehetőségeivel. Tisztázzák a női ver­senysportban oly fontos speciális ed­zésvezetés és versenyzés problémáit. Megtalálja az olvasó a szakosítás, specializálódás témakörének tagla­lását is. A magyar sport évkönyve 1963 Az 1962-es esztendő a nagy világ- versenyek éve volt. Szinte vala­mennyin ott küzdöttek a magyar sportolók is. Eredményeik összesí­tését, a magyar sport helyét a vi­lág sportmozgalmában — ranglisták, Európa- és világcsúcs-táblázatok, bajnoki és válogatott mérkőzések eredményeinek összevetése segítsé­gével — tükrözi ez a könyv, ame­lyet az Endrődi Lajos vezette mun­kaközösség állított össze. Bajnoki mérkőzés — nézők nélkül Kalocsai Kinizsi—Nagykanizsai Dózsa 1:0 (0:0)

Next

/
Oldalképek
Tartalom