Petőfi Népe, 1963. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-26 / 21. szám

/íhnndő mn»orn*ám»k KOSSUTH RADIO. 4.3#: Időjárás- jelentés. — 4.35-től 1.59-ig: Vidáman, frissen! Zenés műsor! Körben: 5.3«: Hírek, idöjárásjelentés. 6.00: Falurá­dió. — 6.35: Sport- és totóhlrek. — 6.59: Pontos időjelzés. — 7.00: Hírek, — 7.10: ÜJ könyvek. — Kb.: 7.39: Színházak és mozik műsora. — Kb.: 7»5: Hirdetőoszlop. — 7.59: Pontos Időjelzés. — 6.00: Műsorismertetés. Idöjárásjelentés. — 8.08: Technikai szünet. — 9.59: Időjelzés. — 10.00: Hírek, lapszemle, Idöjárásjelentés. — 11.59: Időjelzés. 12.00: Déli harang­sző, hírek, időjárásjelentés. — 16.59: Időjelzés. — 17.00: Hírek. — 19.50: Jó élszakát, gyerekek! — 19.59: Idő­jelzés. — 20.00: Esti Krónika, ido­! ár ás jel ént és. — 21.59: Időjelzés. *» 22.00: Hírek. Néhány perc külpoli­tika. Időjárásjelentés. - 24.00: Hí­rek, idöjárásjelentés. — 0.30: Him­nusz. — Utána: Vízjélzőszolgálat. PETŐFI RADIO. 5.30: Hírek, idö­járásjelentés. — 6.00-tól 8.00-lg: R—- cell zene. — Közben: Kb.: 6.70: Sz't házak és hangversenyek műsora. — 6.50: Torna. — 8.00- Hírek, Időié- jelentés. — 8.10: Műsorzárás. — 17. Idegen nyelvű vizjclzőszolgálaf. — 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés — 16.00: Hírek, idöjárásjelentés. *6 '': Hírek, idöjárásjelentés. — 21.00: Hí c Idöjárásjelentés. — 23.00: Híre!’. Hó­járásjelentés. — 23.15: Műsorzárás. Hé*« KOSSUTH-RÁDIÓ S.W: Nyitott borítékban ... Dol­gos János jegyzete. US: Grieg: Peer Gynt — kfeé- rfroene. 9.99: Lányok, asszonyok... 9.20: Könnyű dallamok. 10.10: Ab óvodások műsora, 10.30: Felhőnézők. Mocsár Gá­bor elbeszélése. 19.45: Kórusok és népi zeneka­rok. T1.19: Rádióiskola. 12.10: Mindenki kedvére. 13.50: Részeg eső. X. rész. 14,10: Heti zenés kalendárium. 15.10: Válaszolunk hallgatóink­15.25: Szív küldi. 16.05: Űttörőhíradó. 16.25: Amelita GalH-Curci és Erio Pinza énekel. 11.15: Ötórai tea. 17.45: Ifjúsági magazin. 18.10: Zenekari muzsika. 18.40: Tekintetes vármegye! Do­kumentumműsor. 19.15: Vendégeli* a VI. stúdió­ban. 20.25: A halM kirurgus- Rá­diójáték. 21.50: Lajtha László: Soproni képek L 28.15: Sporthírek. 22.20: Zorororaművek. 23.15: Barátom a jezsuita. Ma­rio Soldat! elbeszélése. 23.35: Könnyűzene. PETÖFT-RÄDIÖ 11.20: Részletek Buday Dénes— Babay József: A csodatü­kör e. operettjéből. 14.40: A Gyermekrádió műsora. 15.00: Zenekari muzsika. 15.50: A viláe minden tájáról. 18.05: Könnyűzene. 16.35: Levél a pusztában. Tö­mörkény István elbeszé­lése. 16.55: Bolgár ffivószene. 17.15: A magyar alumínium tör­ténete. I7.2S: Hangverseny a stúdióban. 18.10: Gondolatok a mezőgazda­ság helyzetéről, jövőjéről. 18.25: Színes néni muzsika. 39.05: vvasroer-hangveirseny. 20.25: files anyanyelvűnk. 20.30: Tánczene. 21.10: noerettrészletek. 21.45: 17tárás a nihilistával. Je­lenet. 22.00: A László kórház énekka­ra énekel. 22.20: Magyar nótáik. Kedd KOSSUTH-RÄDIÖ R.10: Operettrészletek. 9.05: A Gyermekrádió műsora. 9.20: A Gvermékrádió ének­szakköre. 0.40: Napirenden. 9.45: Udvari zenekarok Thai- föidön. Kambodzsában és Laoszban. 10.10: A hallei kirurgus. Rá­diójáték. 11.35: Onerarészletek. 17.15: Tánomelódiák. 13.00: Szövetkezeti gazdatanfo- Ivam. 13.20: Goldmark: a-moll hege­dűverseny. 13.55: Sárközi György verseiből. 14.00: Bél-amerikai könnyűzene. 14.35: életmentő kutyák és más érdekességek. 15.10: Riportműsor. 15,25: Bach-orgonaművek. 15,55: Megtudtuk — elmondjuk. 16.15: Szív küldi. 17.15: Egv rózi operalátogató emlékeiből. 17.45: Horizont. Gazdasági hír­adó. 18.05 • Tánczene. 19.00 • \ Szabó család. 19.3n- Verbunkosok, csárdások. 29.00- választások előtt! 21.3«- Mario Lanza énekel. 22.15- Könnyűzene. 2310: A noR. Szalay László el­beszélőé. 23.32: Palestrina: Marcell pápa miséje. 0.10: Németh János cimbalmo- zik. Burka Sándor táro­gatónk. PETÖFI-RADIÖ 14.20: „Zeneszerző vagyok...” Könyvrészietek. 15.00: A dzsessz kedvelőinek. 15.25: Egy elfelejtett nép — el­felejtett emléke. 15.40: Magyar nóták. 16.05: Részletek az Állami Dé­ryné Színház műsorából. 17.15: Időszerű nemzetköri kér­dések. lf.25: Szórakoztató muzsika. 18.10: Händel: Békeóda. 18.40: Szövetkezeti gazdatanfo­lyam. 19.05: Edinburghi Fesztivál. 20.00: Hangverseny Lehár ope­rettjeiből. 21.10: Verbunkosok. 21.40: Tolnai Lajos: A «né. 22.00: Smetana-művek. Szerda KOSSUTH-RADIÓ 8.10: Napirenden. 8.15: Az MRT népi zenekara. 8.47: Megint tovább. Kassák La jos elbeszélése. 9.10: Zenekari muzsika. 10.10: Űttörőhíradó. 10.30: Aranyvölgy. Dunajevsz- kij operettje. 11.25: A Szabó család. 12.15: Cár és ács. Részletek Lortring operájából. 13.00: Szóljon hozzá! 13.20: Tánczene. 14.00: Részeg eső. XI. rész. 14.20: Kamarazene. 15.1.0: Gyermekversek. 15.20: Az MRT gyermekkórusa énekel. 15.30: Táncdalok. 15.50: Kóródi József úti jegyzete. 16.00: Zenekari muzsika. 17.15: Szórakoztató népi mu­zsika. 17.45: Jó estét! Rioortműsor. 18.09: Ora.Ha Dominguez énekei. 18.15: Megszólal a harang. Rá­dióit ék. 19.00: Könnyűzenei híradó. 20.25: Vidám országjárás. 20.55: Beethoven összes szimfó­niái n. 22.20: Sporthírek. 2° zu; Klasszikus operettek. 23 30: Lhonin-zongoraművek. 0.15: Filmzene. PETÖFI-RÁDIÓ 14.20: Keringők fúvószenekarra. 14.40: Orosz nyelvlecke. 15,00: Nótacsokor. 15.30; Versek. 15.35: Kórusok, hangszerszólók. 16.05; Szív küldi. 16.45; Mai költők versei. 17.00: Tánczene. 17.15: Kulturális krónika. 17.35: Kertész I-ajos zongora­hangversenye. 1.8.10: Könnvfizene. 19.05: Schubert: Vili. (h-moll ..Befejezetlen” szimfónia. 1.9.30: Rádió Szabadegyetem. 20.05: Ónéra híre dó. zó 39; Magyar nóták. 21.05: Orvosi tanácsok. 21,10: Tánczene. 22.10: Balázsolás. 22.15: Kamarazene. Csütörtök KOSSUTH-R A DTrt 8.10: Tánczene. 9.05: Napirenden. 9.10: A vadhattyúk. Mesejáték. 9.40: Édes an van vei vünk. 9.45: Mozart: B-dur szonáta. 10.10: Rádió Szabadegyetem. 10.45: ’Zenekari muzsika. 1T.40; Miért szép: Verselemzés. 12.15: Könnvűzene! híradó. 13.05- Szövetkezeti gazdatanfo­lyam. 13.25- Egv falu — egy nóta. 13.50: A magyar alumínium tör­ténete. 14.09: Könnyűzene négy város­ból. 14.40: Sportoló ifjúság. 15.10: Lányok, asszonyok. . 15.25: Zenekari muzsika. 15.55: Az öreg tekintetes. Rá­diójáték. 17.15: Részletek Kerekes János —Darvas Srilárd: Állami Áruház, c. operettjéből. 17.40: Mit olvassunk? 18.00: Gyorsuló ritmusok. 18.35: Ifin Figyelő. 18.55: Puccini: Pillangókisasz­szony. Háromfelvonásos opera. 22.15: Gyermeknevelés. 22.30: Népdalok. 23.10: Restiben. Jávor Ottó el­beszélése. 23.20: Kedvelt régi melódiák. 0.10: Martina: Fuvola-zongora szonáta. PETÖFI-RADIÖ 14.29: F,gy öreg iparág fiatal művelői. 14.30: Francia operákból. 15.1,0: Magyar nóták. 15.30: A vadászat költője: Pris- vin. 16.05: A külföldi sajtó hasábjai­ról. 16.15: Magvar zeneszerzők tánc­dalaiból. 16.35: 1000 szó franciául. 16.45: Zenélő városok. 17.25: Nanjaink eredményeiből. 17.40: Szórakoztató kamarazene. 18.10: Rádióegyetem. 18.50: Farkas Ferenc: Kőműves Kelemen balladája 19.05: Szövetkezeti gazdatanfo­lyam. 19.25: ..Boldog békeidők”. íísz- szeáilítás Jaroslav Hasek szatíráiból és humoreszk­jeiből. 19.55: Kadosa Pál: in. vonós­négyes. 20.29: Tr-»t ismerős ismeretlen. 20.30: Élőszóval — muzsikával. Péntek KOSSUTH-RADIÓ 8.10: Operarészletek. 8.40: Angol költők. 8.46: Könnyűzene. 9.15: Nanirenden. 9.20: Rádíóegvetem. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Bechstein két meséje. 10.51: Leánvkórus. 10A9: Lottóeredmények. 11.00: Na«rv Péter szerecsene. Puskin elbeszélésének rá­dióvá Itozata 11.42: Az MRT énekkara énekel. 12.15: Mindenki kedvére! 14.00: Részeg eső. XTT. rész. 14.20: Magvar szerzők kórusai. 14.45: Gazdasremmel a nagyvi­lág mezőgazdaságáról. 15.10: A Gvermekrádió ének- szakköre. 15.30: Beszéljünk szépen ma­gyarul. 15.45: Mezei csokor. 16.05: Délutáni beszélgetés. 16.25: Mozart versenyműveiből. 17.15: fjfórai tea. 17.40: Rádióiskola. 18.25: Virágénekek. 18.40; A felvégtől — az alvégig. 19,90: Pénteken este. 23 90; Kamara-zene. 0.10: Könnyűzene. petöfi-rádió 14.20: Tánczene. 15.10: A betvárok völgye. Re- génvr észlet. 15.30: Dalok Goethe és Mörike verseire. 16.05: Szív küldi. 16.45: 1909 szó franciául. 16.55: Vass T a jos: Esztendő — kantáta. 11.20: . Szövölány cukros éte­lekről álmodik.” 18.10: Hovanscsina, Részletek Musznrgszk'i operájából. T9.0?! 19.35: A német monopóltőke ci­tadelláján. 19.50: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar játszik. 22.20: Sporthíradó. 22.35: Kulturális jegyzet. 22.40: Honthy Hanna operett­dalokat énekel. Szombat KOSSUTH-RADIÓ 8.10: Lányok, asszonyok... 8.30: Madrigálok. 8.45: A felvégtől — az alvégig. 9.05: Pénteken este (Ismétlés.) 12.55: Hazai kistükör. 13.10: Operarészletek. 14.00: Fiatalok filmklubja. 14.20: Híres prímások lemezeiből. 14.40: Űj versek. 15.10: Magyarországi útik épek. 15.20: Élőszóval — muzsikával. 17.45: A falusi kultúra gondozói. 18.00: Népdalcsokor. 18.20: Gondolat. 19.90: Zenekari muzsika. 20.30: Mórica grófnő. Részletek Kálmán Imre operettjéből. 22.15: Sporthíradó. 22.30: Táncoljunk! PETÖFI-RÄDIO 14.20: Fotoamatőrök ötperce. 14.25: Zenekari muzsika. 15.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 16.05: A hétarcú lány. Ország György rádiójátéka. 17.15: Orvosi tanácsok. 17.20: Heti hangversenykalauz. 18.19: Hanglemezgyűjtők húsz­perce. 18.30: Könnvűzene. 19.05: Szív küldi. 20.90: Zenekari hangverseny. 27.9S: Láttuk hallottuk. 21.25: Sztravinszkií-hangverseny 22.35: A néma város. Kodolá- nyi János novellája. Vasórnao KOSSUTH-RÁDIŐ 7.15: Szív küldi. 8.10: 7eneknri muzsika. 8.45: Az MRT Gyermekkórusa énekel. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Idézés... Régi perek ak­tái között. 9.25: Tánczene. 11.05: Rokoni látogatáson Észt­országról. 11.55: Hallgatóink figyelmébe! 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: Művészlemezek. 13.30: Rádiólexikon. 14.90: Operett dalok. 14.30: Beszélgetés a zenéről. 15.20: Rend és kaland. Részletek Hemingway életrajzából. 15.50: Könnyűzene Tokióból. 16.30: Űj Zenei Űjság. 17.10: A kérők. Kisfaludy Ká­roly vígjátékának rádió­változata. 18.12: Zenekari muzsika. 18.47: Nemzetközi kaleidoszkóp. 19.05: Zenés riport Horváth Je­nővel. 70.10: Emberek között. 20 29: Oed’mis kirájv. Tragédia. 22.27: Népdalok, néni táncok. 23.08: A gáláns indusok. Rész­ietek Rameau operájából. 9.10: Tánczene. PETÖFI-RADIÖ 8.00: Mit hallunk a jövő héten? 8.30: Mackó-muzsika. 8.40: Operakalauz. 9.49: A Rádióiskola hallgatói­nak. 19.39: Szimfonikus hangverseny. 12.30: Világjáró kultúra. 12.50: Lendvay: Kis szvit. 13.00: Gazdaszemmel a nagyvi­lág mezővardaságáról. 13.15: Falusi életképek. 14.20: Miska bácsi lemezeslá­dája. 15.00: Fodor József versei. 15.10: Zlmmermann: Szárnyaló dallamok. 15.45: ..Giuseppe Verd: 1812 ­1963.” A lombardi!;. Né:- - felvonásos opera. 18.10: A munkásakadémia nulói között. ,18.25: Népzene. 19.05: Visszatérés — Stanislaw Vygodzki elbeszélése. 19.25: Kamarazene. 20.20: Tánczene. 20.55: Mi ez? 21.15: Hangversenyfantázia. 21.55: Faust. Részletek Goefha tragédiájának első részé­ből. 22.00: Zenekari muzsika A Televízió műsora Január 29, tedd: 15.00: Vá­lasztások előtt. 18.25: Hírek. 18.30: Iskolások műsora. 19 30: TV Híradó. 19.45: Mezőgazdá­szok fóruma. 19.50: A Magyar Hirdető műsora. 20.00: A TV mesekönyve. 20.05: A 608-os kísérlet. Magyarul beszélő ame­rikai film. 21.45: Parabola. 22.05: Simándy József énekel. 22.25: Hírek és a TV Híradó ismétlése. Január 30, szerda: 17.00: Hí­rek. 17.05: A TV mezőgazdasági szakmunkásképző műsora. 18.05: Félix, a macska — Velence. Nyugatnémet kisfilmek. 18. Tanuljunk oroszul. 18.45: TV Világhíradó. 19.00: A TV mese­könyve. 19.05: Bródy Sándor: Tanítónő. Színmű közvetítése a Szegedi Nemzeti Színházból —• A közvetítés II. szünetében: Be­mutatjuk a Szegedi Nemzeti Színházat. 22.10: Hírek és a TV Világhíradó ismétlése. Január 31, csütörtök: 17.30: Hírek. 17.35: Beszélgessünk oro­szul! 17.55: Zenekedvelő Gye­rekek Klubja. 18.40: Egy hó­nappal szilveszter után. 18.50; A Kreml ősi székesegyházai. Szovjet kisfilm. 19.96- Te!'--- 19.30: TV Híradó. 19.45: A jövő hét műsora. 19.50: A TV me­sekönyve. 19.55: Anika történe­te. Magyarul beszélő jugoszláv film. 21.20: Ritmusok innen- onnan. NDK-kisfilm. 21.40: Szü, lök, nevelők egymásközt. 22.00: Hírek és a TV Híradó ismétlése. Február 2, szombat: 17.50: Hí­rek. 17.55: Afrika! Afrika! 18.20: Ma esti vendégünk ... Neves képviselő jelöltek a kamera előtt. 18.35: TV Híradó. 18.50: Hétről hétre. 19.00: A TV meseköny­ve. 19.05: Molnár Ferenc: Já­ték a kastélyban. Közvetítés a Vígszínházból. A közvetítés szü­netében: A Magyar Hirdető mű­sora. 21.30: Székely Mihály. A Magyar Televízió kisfilmje. — 22.00: Hírek és a TV Híradó is­métlése. Február 3, vasárnap: 10.00: Hétmérföldes kamera. 10.15: ..Művészinasok”. 11.30: Fadila. Francia kisfilm. 16.20: Zárszám­adás. 17.00: Asztalitenisz Bu- dapest-ba.inokság. A döntők köz­vetítése a Sportcsarnokból. 18.50: A kisfilmek kedvelőinek. 19 30: TV Híradó. 19.50: Teli Vilmos. 70.20: Esti beszélgetés. 20.30: Fz New York! Amerikai film. 21.45: Telesport. 22.05: Hírek. PETŐFI NEPE 4 Magyar Szocialista Munkásnál! Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Főszerkesztő Weither Dániel Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó-. Meze: István Igazgató Szerkesztőség­Kecskemét Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi t-lefonközpont: afí-is K-io Szerkesztő bizottság: 10-S8 Kiadóhivatal: Kecskemét szabadság tér l‘a Telefon 17-os Terjeszti a Magvar Posta Előfizethető: a helyi oostahH-atalokná! és kézbesítőknél Előfizetési dtt I hőnaora II forint. Bács-Klskun megyei Nyomda V Kecskemét — Telefon: 11-7- Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom