Petőfi Népe, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-22 / 19. szám

«. oldái 1961. Jannár 82, vasárnap A 9 EGYSZEMELYES rekamlé «tedd. — Kecskemét, Rákóczi út 2. 136 rihlrdetések _.___..... l'nM hMmaU SIMM ! EL ADÓ eüneóísen 1 darab »rrtnden- 6rás. ha^as tehén. ErdéHódnl: Kecs­kemét. Köröothegy 127. Vörös János­nál. _____________________________137 FtTOOETLFN rendes né ismerefiné- pét keresem bírássá" céUábóI 30— «o-iff. . .Lakás van 19598” lengére a Kecskeméti Maeyar Hirdetőbe. 1W Príma BAsendcfer eladd. ..Zcxn- pora” telidére a KecStemeétl Magyar Hirdetőbe. 135 UFRS szobát keresek vagy Idős sze­mélv gondozását váll »Vi ám lakásért. Kecskemét. László Károly utca 1. Pántosmé. 133 ELADÖ 1ó. mtndenérás tekén. Kecs­kemét, Belsőnyír 167., betonon 4 fcm-nél. __________________________134 KE CSKEMET. Sétatér utca 2L ez. ház elköltözés miatt eladó. 141 ELADÓ beköltözhető ház az OlaJ- malommai. szemben. Értekezni: Kecs­kemét. Kisfaludy utca 3. _______140 JO SUBA eladó. Kecskemét, Dam­janich utca 9. _____________ 720 14.5 0 FORINTÉRT fiatal, félhlzott *25 kff-os fehér hússertés eladó. Ürl- heayl meg állónál. Sertéstelepen, te­lefon: 25-54. Cifráinál.____________719 EG Y szoba, konyha, előszobáé új ház eladó. Kecskemét. Rendörfalu. H-s Téglagyárral szentben a máso­dik sor. 713 ELADÓ HÁZ Kecskemét, Magyar u. SÍ. szám alatt. Azonnal beköltöz­hető. 71® KECSKEMET. Cserép utca 2*. $e. ház részben eladó. Egy-két hely­ség elfoglalható. Érdeklődni: Jász trtca 12­__________________________717 30 —40 DARAB anyabiTkát fognék fe­léből, egyévi eltartásra. Értekezni lehet: Kecskemét, Izsáki úti Ho­mokbánya. Abel Antalnál. ______715 KE RTES családi ház eladó. Kecs­kemét. Dárdai telep V. u. 11 997 FÉRFI todráeasegéd 1WW keres, vi­déken la. lehet szövetkezet. Nagy­kőrös. Balaton utca U. Törőcslk Ernő.___________________________100 HA RTA Község Tanácsának egy db Jeep gépkocsija Jó állapotban eladó. 118 Gépírást és német fordítást vállalok. HJ. Ba­dttz. Miskolc, Tass u. IS. 995 18 SZEMÉLYES tölgyfaasztal, fé­nyezett ágy eladó. Kecskemét, Bá­thory utca 9. Legfelső csengő. 719 ELVÁLASZTHATÓ fél házat, családi házat, vagy. kétszobás lakást, kere­sek Kecskeméten a központon. Cí­met a kiadóba kérek. 711 ELADÖ 3 szoba. 2 konyha, kamra, pince és istállóból átló elfoglalható ház. Tiszakécíke. Szabolcsika út 86. Q. Nagy Zoltán. ______714 EGY szoba, konyhás lakást keresek, költséemegtérítéssel, Kecskemét bel­területén, lebet bértiázi Is. Takács György utca 4. ________708 KE RESEK gondozónőt 8 hónapos csecsemőhöz 2—3 hónapra. Kecske­mét, Rákóczi út 30. I. em. 3. 707 SÖTÉT hálószoba-bútor eladó. Cím: Kecskemét. Nap utca 2. szám. Sir- kőgyárral szemben. _________129 GÉ PÍRÁST tanulnék. Cím • kiadó­ban. ___________________________i 70 MÁZSÁT bíró gumiskocslt kere­sek megvételre. Kecskemét, Rendőr­falu, Tóbl szikvizes. 702 ELADÓ angol mechanikán pianinó Igényesnek háromaitós tölgyfaszek­rény. Kecskemét, Kada Elek utca 13. Lehóczky. 116 ELADÓ villatelek Semmelweiss u. 36. Farkas-féle villánál. Érdeklődni: Kecskemét. Kada Elek utca 13. Le­hóczky. 115 A lottó e heti fit nyerőszáma 18, 47, 55, 71, 82 A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA: Január 22-én, vasárnap délután 3 órakor Tabl László: Különleges világnap Vígjáték 3 felvonásban Bérletszünet este 7 órakor Tabi László: Különleges világnap Vígjáték 3 felvonásban Bérletszünet ELADÖ Kecskemét, Simon István utca 25. számú ház Két részletben ts. Értekezés- Kecskeméti Ingatlan­kezelő Vállalat. Reiszmamn Sándor utca 20. 114 DOOOOOOOOO AZ EM. KECSKEMET! EPÜLETLAKATOSIPARI VALLALAT SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA Artékelte az I960, éviién végzett szakszervezeti munkát, valamint megtárgyalta az US. évben végzendő további munkákat. A szakszervezeti bizottság az összbizalmi értekezlet alkalmával 4000,— Ft összeg értékű tárgyjutalmat osztott U a szakszervezeti munkában Jó munkát végző bizalmiak éa a vezetőség tagjai között. A Jutalmakat Laczi Endre SZB-titkár adta át g f»v«mrwawti bizottság nevében, v 1« ©0000OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGXDOOOOOOO Mozik M íjsora Január 22-én, vasárnap: Baja Központi: Magasabb elv, Baja Uránia: Különös kirán­dulás, Bácsalmás: Diplomácia, óh!, Dunavecse: Ember a med­vebőrben, Izsák: Az Eiffel-to- rony árnyékában, Jánoshalma: Légy jó mindhalálig, Kalocsa: Egy tiszta szerelem története, Kecel: Fűre lépni szabad, Kecs­kemét Árpád: Találkozás az ördöggel, Kecskemét Városi: Zápor, Kiskőrös: Rovere tábor­nok, Kiskunfélegyháza: Balla­da a katonáról, Kiskunhalas: Megbilincseltek, Kiskunmajsa: Alázatosan jelentem, Kunszent- miklós: Fűre lépni szabad, Mélykút: Rózsák az állam­ügyésznek, Szabadszállás: A nap mindenkinek világít, Ti- szakécske Petőfi: Isten után az első, Tiszakéeske Tisza: A Noszty fiú esete Tóth Marival. Január 23-án, hétfőn: Baja Központi: Háború és bé­ke I., Baja Uránia: Különös kirándulás, Kalocsa: Egy tisz­ta szerelem története, Kecske­mét Árpád: Találkozás az ör­döggel, Kecskemét Városi: Zá­por, Kiskőrös: Rovere tábornok, Kiskunfélegyháza: Diplomácia, óh!, Kiskunhalas: Különös ki­rándulás, Tiszakéeske Tisza: Aranyszimfőnia. Pályázati felhívás! I A Bács-Kiskun megyed ! I Tanács V. B. Mezőgazda- • * sági Osztálya pályázatot : hirdet i TSZ SZÁMVITELI revizori Állasok BETÖLTÉSÉRE Pályázhatnak azok, akik mérlegképes oklevéllel és többéves — elsősorban mezőgazdasági — könyve­lési gyakorlattal rendel­keznek. A munkakör betöltésé­hez erkölcsi bizonyítvány szükséges. A betöltésre kerülő ál­lások után a 116/19S0. (12) Mü. M. sz. utasításban megállapított illetmény jár. Jelentkezni lehet írás­ban, vagy személyesen a megyei mezőgazdasági í osztály tsz főkönyvelőjé­• nél, 1961. január 31-ig. | Kecskemét. 1961. jan. 16. Bank Gyula ; a megyei mezőgazdasági ; osztály vezetője. A Csávolyi Vegyes és Építő Kisipari Termelő- szövetkezet keres megvé­telre 1 db 3 to. jó és üzemképes állapotban levő tehergépkocsit. Telefon: 4. □ O MEGVÉTELRE KERESÜNK § KIRAKATREDÖNYÖKET g (HULLAMLEMEZBŐL) Q Ajánlatokat: Bajai Vas- Telefon: 407. Ügyintéző: □ G ÉPÉSZTECHNIKUST i keres művezetői munka­körbe a DÄV Kecskeméti Erőműve. Jelentkezés: sze­mélyesen az üzem telepén. Szultán utca 1. sz. 703 A fülöpszállási Vörös Csillag Mg. Tsz Állattenyésztőt keres, azonnali belépésre. Felvétel: legalább 6 éves gyakorlat: főiskolai vég­zettség előnyben. Felvétel esetén útiköltség-térítés. Cím: Vörös Csillag Mg. Tsz Fülöpszállás, Rendőr u. 1. sz. Telefon: 2. 137 KtOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOO TEHENÉSZETÜNKBE FEJÖGULYÄST FELVESZÜNK. Fizetési feltételek megegyezés szerint Lakást biztosítunk. Béke Tsz Kecskemét, Urrét puszta 24. 103 ooooooooooooooooooooooc jö Állapotban levő és Fémipari Ktsz. Galacz. A Kecskeméti 44. sz. Autóközlekedési Vállalat keres 5 éves gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt, vagy hosszabb gyakorlat-1 tál rendelkező technikust. J 86 ^KKKKlO-OOOrKKKXHOO-OíOO-CHOO1' Term elősző vetkezetek, háztáji gazdaságok, egyéni termelők! Tovább folytatfidlk az 1961. évi felnőtt szarvasmarha-hizlalási akció! A szerződés már most megköthető A tsz-ek rövidlejáratú hitelt; sz egyén! és háztáji gazda­ságok darabonként 1000 Ft KAMATMENTES ELŐLEGET KAPNAK! Részletes felvilágosítást as Allatforgalml Vállalat községi felvásárlói éa kirendeltséged adnak. BACS-KISKUN MEGYEI ALLATFORGALMI VALLALAT KECSKEMÉT, TELEFON; 29-05. GépjármuszaTatossági biztosítási közlemény Január 1-én esedékessé vált a magán- és szövetkezeti tulajdon' ban levő gépjárművek kőtelező szavatossági biztosítási díja. Ái 1961. évi biztosítási díj megfizetéséhez szükséges csekklapot és -Biztosítási igazolásit az Állami Biz­tosító a gépjárműtulajdonosok címére január 22-ig megküldi. 1 A biztosítási díjat az Állami Biztosítóhoz postán kell átutalni. A befizetést a postahivatal a biztosítási iga­zoláson keletbélyegzővel tanúsítja. A biztosítási díj január 31-ig késedelmi pótlék nélkül fizethető be. A biztosítási igazolást az üzembentartó köteles ma­gánál tartani és azt a rendőrhatóság közlekedésren­dészeti közegeinek felszólítására bemutatni. Azok a gépjármű-tulajdonosok, akik az 1960. évi dijat még nem fizették be, igazolást csak tartozásuk ki- egyenlítése után kaphatnak. 126 □ Felhívjuk a megyei tsz- g ek figyelmét, hogy fmsz-iD TÜZÉP-telepeink TÉGLÁT ÉS CSEREPET □ minden mennyiségben □ kiutalás nélkül kiadhatnak. □ Közületek felé wg-súly p határ alatti mennyiségben [ szolgálhatnak ki telepeink [ téglát és cserepet. Jelentkező igényekkel kérjük, keressék fel a leg­közelebb eső fmsz-i tüzelő [_ és építőanyag telepet □ MEZÖSZÖV VALLALAT Kecskemét 114 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOÍ R EX! AUTOMATA BILIÁRD­ASZTALOK bérelhetők, havi 300,— Ft Kölcsönző V. boltjában, Kecskemét Gáspár A. u. 130 •QÖOOöOvKáLOtJO.OC'O'OOOOOOOQ

Next

/
Oldalképek
Tartalom