Petőfi Népe, 1960. május (15. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-17 / 115. szám

A második gól után csökkentette az iramot a Dózsa ‘ Kecskemét — ‘Vezette: Soós G. K. Dózsa: — Czéh — Tordasi, Határ, Magyar — Morvái, Csor­dás — Englert, Laczi II., Vé­kony, Szőczei, Rozgonyi. — Ed- *ő: Fenyvesi László, Sz. MÁV: Cselényi — Sándor, Abonyi, Kegyes — Draskóczi, B. Nagy — Tóth, Csábi, Szeke­res, Rozmds, Dobos. — Edző: fazekas László. Ideális futballidőben nagy né­zőközönség előtt kezdenek a csapatok. Gyors egyéni játékot és szép akciókat láthat a kö­zönség. Már az első percben egy-egy szöglet jőbbra-balra. A Dózsa többet támad, de nincs meg a kellő átütő erő, s így eredmény sem mutatkozik. Fel­tűnően elhanyagolják a jobbol­dalt. Nincs kellően foglalkoz­tatva Englert, és Laczi II. is «okát kalandozik. Az L félidő ezögletaránya — 4:1 — a Dózsa fölényét mutatja. Az utolsó öt percben a Dózsa rákapcsol és egy baloldali támadás során La­czi II. a lábak között jól ta­lálja el a labdát. A bal sarokba tartó labdát az utolsó pillanat­ban vetődő Cselényi a kapufára (tolja, majd onnan a mezőnybe {Vékony elé, akinek a lövése hajszálra kerüli el a kaput. Szünet után nagyszerűen kezd & Dózsa. Sorozatosan támad — főleg a jobboldalon. A 3. perc­ben azután megszületik a ve­to tő gól. Ismét jobboldalon fut a tá­madás. Englert nehéz hely­zetből Morváihoz ad, aki önzetlenül áttolja Vékony­nak. A középcsatár fordu­lásból váratlanul rálövi és . a labda a vetődő Cselényi fölött a hálóba vágódik. 1:0! lA gól szárnyakat kölcsönöz a Dózsának és egymásután vezeti m. támadásokat most már a jobb­oldalon. A 10. percben egy Eng­lert—Vékony akció majdnem góllal végződik. A 13. percben azután végleg eldől a mérkőzés Borsa. Laczi II. megkavarja a szolnoki védelmet, Morvái­hoz csúsztat. Az átvágja balra, a fedezetlenül ha­gyott Szőczeihez, aki a ki­futó Cselényi mellett az ellenkező sarokba lő. 2:0! ÍAz első negyedórában a szol­nokiak védekezésre rendezked­tek be. Most azután változtat­nak s támadnak. A Dózsa nyu­godtan, mondhatnánk kényel­mesen játszik. A vendégcsapat »támad többet, egy-két veszélyes támadást is vezetnek, ezeket azonban a Dózsa-védelem, kü- aömösen a szélső hátvédek jól rombolják vagy szögletre hárít­sák. A Dózsa-csatárok támadá­sai nem jelentenek veszélyt a •szolnoki kapura. Mezőnyjáték­(0:0) kai ér véget a mérkőzés. A Kecskeméti Dózsa ezen a mérkőzésen nem mutatta azt a formát, amit múlt vasárnap ját­szott Budapesten a Pénzügy­őrök ellen. Fenyvesi edző tar­tott a szolnokiaktól — jogosan, de a játékosok mindvégig egy kicsit könnyelműen vették a mérkőzést. A Dózsa csak a szü­net utáni első negyedórában ját­szott helyezéséhez méltóan. Ek­kor megfelelően foglalkoztatták az I. félidőben eléggé elhanya­golt jobbszámyat. Mindkét gól jobboldali akcióból született. A 2. gól után a Dózsa érthetetle­nül leállt és úgyszólván csak az eredmény tartására törekedett. Pedig, ha a szolnokiaknak egy formában levő középcsatáruk van, kétessé tudták volna tenni a Dózsa győzelmét. — A Dózsa általában nem játszott rosszul, de kiemelkedő teljesítményt sem nyújtott egyik játékos se. A csatársorból Vékony formája tovább javul, mellette a többet foglalkoztatott balszámy műkö­dött jól, bár az utolsó félórá­ban eléggé kifáradtak. A jobb- szárnyról nehéz bírálatot mon­dani. Laczi II. kedvetlenül ját­szott, a gyors Englertet pedig eléggé elhanyagolták. A fedezet­pár volt a csapat legjobb része. Elöl-hátul egyaránt jól harcol­tak. A védelemben a két szélső hátvéd igen jól küzdött, külö­nösen Tordasi volt fáradhatat­lan. Határ játéka halványabb volt a szokottnál. Czéhnek sem ment úgy mint ahogy azt meg­szoktuk tőle. — Mindent össze­gezve, a Dózsa a győzelmet megérdemelte, de Diósgyőrött és Sajószentpéteren ennél sokkal jobban kell játszania a csapat­nak, ha nem akarja tavaszi ve­retlenségét elveszíteni. Soós játékvezető mindvégig kezében tartotta a mérkőzést és semmi jelentősebb hibát nem követett el. NB n. Keleti csoport állása 1. Debrecen 26 14 10 2 50:20 38 2. Kecskemét 26 14 8 4 44:16 36 3. SZVSE 25 13 5 7 30:22 31 4. Ózdi Kohász 26 11 7 8 36:30 29 5. Egyetértés 26 12 4 10 32:27 28 6. Borsodi B. 26 11 6 9 31:29 28 7. Pénzügyőrök 25 11 5 9 30:25 27 8. Bp. Előre 26 7 12 7 39:35 26 9. Miskolc 26 10 6 10 39:36 26 10. Szolnok 26 8 9 9 32:32 25 11. Jászberény 26 9 7 10 32:39 25 12. Di. Bányász 26 9 7 10 28:44 25 13. Nagybátony 26 8 5 13 25:36 21 14. Bp. Spartacus 26 7 4 15 33:43 18 15. Orosháza 26 4 8 14 29:52 16 16. Vasas Izzó 26 5 5 16 27:51 15 NB II. Keleti csoport eredményei: Debrecen—Borsodi Bányász 6:0!, Miskolc—Ózdi Kohász 2:1, Ózdon!, Egyetértés—Pénzügyőrök 2:0, SZVSE —Dl. Bányász 4:0, Bp. Előre—Jász­berény 0:0, Bp. Spartacus—Vasas Izzó 3:1, Orosháza—Nagybátony 2:1. Jövő vasárnapi forduló az NB II- ben: Diósgyőri Bányász—Kecskemét, Jászberény—Debrecen, Borsodi Bá­nyász—Ózdi Kohász, Pénzügyőrök— Vasas Izzó, Miskolc—SZVSE, Oros­háza—Bp. Előre, Nagybátony—Bp. Spartacus, Szolnok—Egyetértés. KECSKEMÉTI DÓZSA—SZOLNOKI MÄV 2:0 5000 néző <— <wwwwwwwvwv»/vwwww> Figyeljünk fel Bácsbokod sportjára Több éve figyeljük Bácsbokod község sportéletét. Nem volt a ba­jai járásban egyetlen sportmeg- tmozdulás a sport különböző ágai­ban, hogy azon a bácsbokod! spor­tolók részt ne vettek volna. Rész­vételük a község sportjának min­denkor sikereket hozott. Szeré­nyen, csendben dolgoztak, és ered­ményeik valósak, mert a verse­nyeken való részvételük minden­kor előttünk és a nagy nyilvános­ság eiőtt zajlott le. Egy havi sportmunka terve fék­ezik előttünk, amely Bácsbokod község minden szervezetét — sport­kör, KISZ, termelőszövetkezetek, iskolák, gépállomás, munkásőrség, MHS, R.-gárdisták — mindkét nem­beli tagjait bevonni igyekszik a tömegsportba. A május 1-től 31-ig tartó folyamatos sportmozgalomban mindenki megtalálhatja helyét és az ízlésének s képességének megfelelő sportágat. Az atlétika minden száma, asz­talitenisz, kerékpár, labdarúgás, motorkerékpár, lövészet, röplabda, sakk, teke, biliárd váltják egy­mást. A kézilabda — mint új, de igen népszerű sportág — is helyet foglal . yeísiéiii számok között, Az olimpiai jelvényszerző versenyek, pedig párhuzamosan folynak a többi sportágakkal és befejeződ­nek az ünnepélyes tomaversennyel. A bajai járás községei jó mun­kát végeztek az elmúlt időszakban a sport területén. A fejlődés hatá­rozott nyomai mutatkoznak, mégis azt szeretnénk, ha az elkövetke­zendő időkben ezt a jó munkát még jobban kiszélesítenék. Hosz- szúlejáratú sportprogramot dolgoz­nának ki és versenyre hívnák ki egymást a községek. Nem ártana, ha tapasztalatcserére egymást meg­látogatnák, egymás munkáját segí­tenék. Elsőrendű feladatuk a tapasztalt sportvezetőknek és testnevelőknek, de nem kevésbé a KlSZ-szerveze- teknek Is, hogy a termelőszövet­kezetek sportját támogassák, a szervezésben segítsék mindaddig, míg azok ezen a téren is meg nem erősödnek. A feladatok nagyok, de szépek. Bízunk abban, hogy mint mindig, a bajai járás sportmozgalma élen fog járni szervezésben és eredmé­nyekben a jövőben is megyénk­ben F. I, Vasárnapi sporteredmények Labdarúgás NB I.s MTK—Ferenc­város 2:0. Pécs—Újpesti Dózsa 3:2, Szeged—Bp. Honvéd 2:1, Kispesten!, Bp. Vasas—Tatabánya 3:0, Dorog— Csepel 5 :l, Diósgyőr—Szombathely 1:0, Salgótarján—BVSC 2:1. — Spa-» nyolország—Anglia 3:1 (1:0), Inter- nazionale—Brazília 2.*2 Milánóban. Atlétika: Súlylőkés: Varjú 18,55 m országos csúcs. Diszkoszvetés: Szé- csényi 57,19 m. Kalapácsdo.bás: Cser­mák 64,23 m. Tenisz. Davis Kupa: Olaszország Magyarország 3:2. A harmadik nap eredményei: Pietrangeh—Ádám 6:2, 3:6, 6:2, 6:4, Gulyás—Taechini 6:3, 6:2, 4:6, 6:7, 6:3. Totóeredmények: 2, IÉ 1, 2, 1, l, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Labd ar űgó-mér kőzés a Gyermeknap javára Az idei Gyermeknap javára szer­dán délután 5 órakor barátságos mérkőzést játszik az NB II. Nyu­gati csoportjában szereplő Budai Spartacussal a Kecskeméti Dózsa. A találkozó hű képet ad majd a két csoport erőviszonyáról. MINDENT BELE OLIMPIAI TAPASZTALATSZERZÉS A japán olimpiai bizottság kö­zölte, hogy az 1960. évi római olimpiai játékokra Japánból jó­val több hivatásos sportember, mint amatőr sportoló érkezik. Ennek oka, hogy a japán sport­vezetők tapasztalatokat akar­nak szerezni Rómában az olim­piai játékok rendezését illető­leg. Tanulmány útjuk eredmé­nyét az 1964. évi tokiói olim­piai játékokon szeretnék hasz­nosítani; NŐI LOGIKA Sizowskinak, a lengyel szár­mazású francia élvonalbeli lab­darúgónak a felesége egyszer így szólt férjéhez: »Szerintem a ti csatáraitok­nak a leghalványabb fogalma sincs a gazdaságosságiéi: az egyik mérkőzésen sok gólt rúgnak, de ugyanannyi prémiu­mot kapnak, mintha csak l:0-ra győztek volna, a következő mér­kőzésen viszont egyetlen gólt sem tudnak rúgni, s oda a pré­mium! Azt hiszem — fejezte be az asszony — a labdarúgó­feleségeket be kellene engedni a pályára, ők majd menet köz­ben megadják a gyakorlati ta­nácsokat a helyes beosztáshoz.« NYUGAT-VIRGINIAI ÁLLAPOTOK A nyugat-virginiai (USA) Morgantown városban az üdv­hadsereg egyik vezető szemé­lyisége kijelentette, hogy Nyu- gat-Virginiában sok édesanya kénytelen prostitúcióval megke­resni gyermeke betevő falatját. W. W. Routerse ezredes ezt a nyilatkozatot a nyugat-virginiai gazdasági állapotok kivizsgálá­sára alakult konferencián tette. Észak-Amerikának ez az állama súlyos válságban szenved, mi­után bezárták nagyrészét azok­nak a szénbányáknak, amelyek eddig a lakosságot foglalkoztat­ták. A konferencián elmondot­ták, hogy a legszegényebb vidé­keken sok család napi egy ét­kezéssel él, azt is a kormány bocsátja rendelkezésükre a tá­rolt élelmiszerfeleslegekből. PETŐFI NEPE A Magyar Szociaiista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Weither Dániel. Kiadja: a Petőfi Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19, 26-16. Pártépítés és ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 17-09 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 11 Ft Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét “ Tel.? 15-29, 47-19 Tizenegyest hagyott ki a KTE SZEGEDI ÉPÍTŐK—KTE 1« (0:0) » 1200 néző Szeged w 1200 néző r-, vezette: Lesan. KIÉ: Pintér — Nagy, Bitó; Mé­száros — Gacs, Vasa — Szentgyör- gyi II., Csejthey, Szabó, TKocsó, Vi­déki. — Edző: Toricska Gyula. A mérkőzés első negydórája élénk irammal telt el. Mindkét csapat nagy erővel támadott. A védelmet egyik csatársornak sem sikerült át­törnie s általában a két 16-os kö­zött hullámzott a játék. Az első Igazi gólhelyzet a KTE-csatárok előtt adódott. A 15. percben Vi­déki egyedül törhetett kapura, de lövése mintegy hat méterről a ka­pusba vágódott. Hasonló nagy hely­zet maradt kihasználtlanul a 2S. percben a KTE kapuja előtt. Vass a gólvonalról vágta ki a labdát. A félidő végéig hullámzó volt a játék — eredmény nélkül. A második félidőben még foko­zódott az iram. Mindkét kapu sok­szor forgott veszélyben, de a csa­társorok nem tudták kihasználni a kínálkozó gólhelyzeteket. A KTE számára a 30. perc meg­hozhatta volna a győzelmet jelentő gólt. Az egyik támadás során a ha­zai védelem csak 11-es árán tudott felszabadítani. A meg­ítélt 11-esnek Szabó ül. futott neki és gyengén helyezet, lö­vését a kapus kivédte. Balszerencse... A mérkőzés sorsa végleg a 37. percben dőlt eh Óvári, az Építők középfedezete egy labdával előre­tört, a védelem nem tudta szerelni és mintegy 12—13 méterről a jobb felső sarokba lőtte a labdát. 1:0. Ezután a hazai együttes védeke-r zésre rendezkedett be és az ered­ményt a mérkőzés végéig tartottam Bírálat: A játék képe és a gól-* helyzetek alapján a döntetlen ered­mény Igazságosabb lett volna. A KTE védelme megbízhatóan játszott. A mezőny legjobb .embere Bitó volt. Bajta kívül Vass és Szent- györgyi játékát lehet megdicsérni. A Délkeleti NB III. állása (A SZEAC II, eredményei nélkül.).* 1. Cegléd 25 14 6 5 38:19 31 2. Sz. Spartacus 25 12 7 6 43:31 31 3. Cs. Építők 25 11 8 6 47:32 3D 4. Gyula 24'11 4 9 45:27 26 5. Szóin. MTE 24 9 7 8 26:22 25 6. Sz. Építők 25 9 7 9 46:42 25 7. KTE 25 9 7 9 28:27 25 8. Szarvas 26 9 7 10 39:45 25 9. TsztmiklóS 24 9 7 8 33:40 25 10. Martfű 24 10 4 10 28:31 24 11. MÁV HMTE 25 9 6 10 39:44 24 12. M.-kovácsháza 25 9 4 12 37:34 22 13. Makó 24 6 10 8 34:36 22 14. Nagykőrös 24 7 7 10 29:42 21 15. Cs. MÁV 26 7 7 12 22:37 21 16. Móraváros 25 5 6 14 24:50 16 NB 111. Délkeleti csoport ered­ményei: Makó—Cegléd 2:2, Martfű —Cs. Építők 23), Szolnoki MTE—Sz. Spartacus lü, Szarvas—MÁV HMTE 4:1; Tsztmlklós—Sz. Móraváros 1:0; SZEAC H.—Nagykőrös 5:3, Csabai MÁV—Mezőkovácsháza 0:0. A csatársorok közti különbség döntött HALASI HATÁRŐR DÖZSA—BÁCSALMÁSI PETŐFI 4:1 (2:0) Kiskunhalas — 2000 néző « ve­zette: Rolleder. H. Határőr: Nagy I. — Répási, Molnár, Szeberü — Szabó, Csóti — Szekeres, Kucsera, Ungi, Rumos, Puskás. — Edző: Folcz Tóbiás. Bácsalmás: Nincsevics — Jagity, Petrity, Wachtler — Pólyák, Bö- röcz — Bőrösök, Simity, Süke, Me­zei, Sevaracz. — Edző: Harczi Jó­zsef. Elénk mezőnyjáték alakul ki az I. félidő első felében. Egyik csapat sem tud valamire való gólhelyzetet kiharcolni. A bácsalmásiak nagy igyekezettel és lelkesedéssel küz­denek, de a Határőr védelmével nem tudnak megbirkózni. A bács­almási csatársor nem tudja tartani a labdát, emiatt azután nagy fel­adat hárul a vendégek kapujára. A 25. percben Kucsera villám­gyorsan kiugrik és megszerzi a hazaiak vezető gólját. Bácsalmás nem adja meg magát, nagy lelkesedéssel harcolnak, vé­delmük mindent ment. A 38. perc­ben bebiztosítják a győzelmüket a hazaiak. Puskás viszi fel a labdát. Nem tudják feltartani. Három-négy embert is kicselez és végül 25 méterről a jobb alsó sarokba lövi a labdát. 2:0. Fordulás után, meglepetésre, a bácsalmásiak rohamoznak. A Ha* tánőr igyekszik lelassítani a jáfcé* kot, de ez az első tíz percben nem igen sikerül. A tíz perc eltelte után a hazaiak veszik át a játék irányí­tását és már a 11. percben újabb gólt érnek el Rumos tíz méteres* félfordulásból kapura irányított lö* vésőből. 3:0! A 20. percben újabb gól esik. Puskás kitör. A bácsal­mási védők csak szabálytalanul tud* ják akasztani. Közvetett szabadrú­gást Ungi Kucsera elé tolja és az összkötő kapásból ritkán látott nagy gólt lő az almásiak hálójába. A 40. percben Wachtler megsérül. Le­megy és már nem is jön vissza. A tíz emberrel játszó Bácsalmás nagy hajrát vág ki az utolsó per* cekben. Süke a leshatárról indul. Kapu elé irányít. Ott nagy kavaró-» dás keletkezik. Nagy kiüti a láb* dát, Szebeni valami szabálytalan­ságot csinál. A játékvezető 11-est ítél, amit Mezei értékesít. 4:1! A bácsalmásiak a mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak, csak a kapu előtt nem volt elég erő csa­táraikban. A két csatársor közötti különbség döntötte el a mérkőzés sorsát. A Határőr feltétlenül meg­érdemelte a győzelmet, de a gól* arány kissé túlzott. — Jók: Molnár, Csóti, Puskás, illetve Nincsevics, Wachtler, Süke. Hogyan állnak tel a színészek és az újságírók a szombati visszavágó mérkőzésen? Mint ismeretes, szombaton délután 3 órakor a városi sport­pályán nagy érdeklődéssel várt labdarúgó-mérkőzést játszik egymás ellen a színészek és új­ságírók csapata. Ősszel hatal­mas küzdelemben igazságos döntetlen eredmény született. Amint értesültünk, mind­két csapat erősen készül a szombati találkozóra és is­mét nagy küzdelmet láthat majd a közönség. Munkatársunk felkereste a színészeket, s megtudta, hogy a következő összeállításban lép­nek a pályára: Dobák — Per- laky, Fonyó, Simon I. — Udva­ros, Fekete — Horváth, Tar, Tánczos, Juhász, T. Szabó. A tartalékok listáján látjuk: Si­mon II., Budai, Molnár és Vu- jovics nevét. Legnagyobb meglepetésünk­re Radó Vilmos igazgató, aki az őszi mérkőzés hőse volt, most a tartalékok sa­vanyú kenyerét eszi. Ebből láthatjuk, Hogy a szí­nészek mindent elkövetnek a győzelem érdekében, s a leg­jobb formában levő játékosokat szerepeltetik a fontos mérkő­zésen. Az újságírók is serényen ké­szülődnek. Nem elbizakodottak, mégis derűsen várják a szom­bati összecsapást. A legvaló­színűbb összeállítás; ez: Kalmár — Mezei, Venesz, Holman — László, Tarján — Fábián, Gé­mes, Végh, Deák, Preiszinger. Tartalékok: Nagy O., Nagy J„ Márkus, Kereskedő, Maruzs. Még arról is röviden beszá­molunk hogy a mérkőzés után a színház közkedvelt művészei vidám műsorral szórakoztatják a nézőket. Itt búcsúznak el a sikeres évad után a kecskeméti közönségtől, hogy néhány hó­nap múlva újra Kecskeméten tapsolhassunk nekik a színpa­don. A hét folyamán az előké­születeket közöljük olvasóink­kal. M. I. 18-án, szerdán délután 5 órakor Az olimpiai válogatott keret EDZÖMÉRKÖZÉST JÁTSZIK a Nagykőrösi Kinizsi SK csapatával, a Kinizsi-pályán. Előtte a Ceglédi MÁV—Nagykőrösi Kinizsi ifjúsági elő- mérkőzés 3 órakor. —■ Szeretettel várjuk a labdarúgást kedvelő közönséget. 1148 Nagykőrösi Kinizsi vezetősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom