Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-07 / 184. szám

1959. augusztus 7, péntek K. oldal Apróhír detések Pannónia oldalkocsival Jó állapotban eladó. Érdeklődni le­het: 14 órától. Cím: Kecskemét, Sétatér utca 6. 1067 IDŐS asszonyt vagy férfit laká­sért eltartana komoly házaspár. Cím: Kecskemét, Alsószéktó V. utca 13. szám. 1864 SÖTÉT hálószobabútor eladó. Cím: Kecskemét, Bajcsy-Zslllnszky utca 45. Zöldfa utcáról a bejárat. 1865 ELADÓ modern, festett komblnált- szekrény. Kecskemét, Rákóczi úti lij bútorüzlet felett. II. emelet. 1866 BEJÁRÓ gyermekszerető háztar­tási alkalmazottat keresek. Kecs­kemét, Szarvas utca 21. Gill László, délután 3-tól. 1868 KISIPARI fehér mély gyermekko­csi Igényesnek eladó. Kecskemét, Csongrádi utca 38. 1869 ELADÓ beköltözhető 2 szoba össz­komfortos villaépület, mellékhelyi­séggel. 900 négyszögöl szőlő és gyü­mölcsössel. Árvaháztól öt percre. Érdeklődni: Kecskemét, Széchenyi- város 36/b. Nyíri út elején. 12 órá­tól. 1870 BIRKATRÁGYA kapható. Érdek­lődni: Kecskemét, Külső-Máriaváros 83. szám. 1871 ELADOK különféle műszaki anya­gok és leszerelésből származó egyéb tárgyak a Kecskeméti Gyu­fagyárban. Érdeklődni szombat, va­sárnap kivételével 6—2-ig. 1872 FIÜT gyümölcsszedésre alkalma­zok, közeli szőlőbe, étkezéssel. — Cím: Cseri Kálmán, Kecskemét, Kőrösihegy 20. Madár közi autó- buszmegállónál. Körösi úton. 1873 ELADÓ dióhálő, sezlon, komblnált- szekrény, epedapárnák, ágybetét, szekrények, ágyak, barokkasztal. Kecskemét, Valc-Bottyán utca 9. szám._______________________________1874 FELÜJITOTT Skoda sportautó újon­nan dukkózva és kárpitozva, va­lamint Czetka utánfutó eladó. Ér­deklődni: Patyi József autószerviz­nél, Szeged, Kossuth L. sugárút 18. Telefon: 30--19. 1875 ELADÓ Kecskeméten családi ház a piac mellett. Értekezni: Vízke- lethy útca 2. ______________________8364 EL ADÓ BMW személygépkocsi, pri­ma állapotban és egy rádió zene­géppel. Kecskemét, Batthyány u. 10. szám. ______________________8362 FE NYÖDESZKA és nyárfapalló el­adó. Kecskemét, Jókai utca 33. sz. alatt. 8363 JOKARBAN levő négykerekű ké­zikocsi eladó. Érdeklődni Kecske­méten az Állami Áruház portáján. 8361 NÉMET fordítást és gépírást vál­lalok. Ifj. Baditz. Miskolc. Tass u. 15. szám. 1851 A ZOMANCIPARI Művek Kecske­méti Gyáregysége (volt Kecskeméti Gépgyár) lakatos, esztergályos szak­munkásokat, valamint férfi segéd­munkásokat nehéz fizikai munkára felvesz. Fizetés: teljesítménybér. Je­lentkezés a gyáregység üzemgazda­sági osztályán. ________ 1789 Au tógarázst bérelnénk Kecskemét belterületén személykocsink elhelyezésére. Sta­tisztikai Hivatal, Nagykőrösi u. 32. 8346 62 EVES özvegyember keresi hoz­záillő asszony Ismeretségét házas­ság céljából. Leveleket »Özvegyem­ben« Jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 1850 200-AS MOTORKERÉKPÁR sürgő­sen eladó. Kecskemét, Széchenyi körút 45. Érdeklődni este 6—7-ig. 8351 KÖZÉPTERMETŰ, családtalan, ró­mai katolikus, jólelkü, erkölcsös nő kiházasitással keresi 45—50 kö­rüli józan, becsületes, gyermekte­len férfi ismeretségét házasság céljából. Elvált ne jelentkezzen. »Boldogság- jeligére fényképes le­veleket a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 1836 ELADÓ a Batthyány utca 38. sz. ház, 50 százalékos, adómentesség. Felvilágosítás: Kecskemét, Vízke- lethy utca 12. 8356 ELADÓ sürgősen jó állapotban levő 350-es oldalkocsis motorkerékpár, -kisdinamós«. Kecskemét, Erkel u. 13. szám. 8355 HÉTSZÁZAS magánjáró szalagfű­rész eladó. Kecskemét, Kőrösihegy 98/a. szám. 1859 ELADÓ Kecskemét, Szeleifalu 116. számú ház. Beköltözhető. Érteke­zés: ugyanott. Fehéréknél. 1858 ELADÓ Kiskőrösi úton fél hold szőlő és 6 hold föld sürgősen. Ér­deklődni: Kecskemét, Budaihegy 65., Hegedűs köz. 8354 HÍZNI való sertés eladó. Kecske­mét, Hunyadiváros 52., Barkóczlék. 8353 AGRONÓMUST keres az Agasegy- házi Szabad Május 1 Termelőszö­vetkezet azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint. 8352 TOKOZOTT piros Pannónia prima állapotban eladó. Fazekas Pál, Kis­kőrös, Petőfi utca 14. 1820 KIADÓ Kecskemét, Méntelek 189. szám alatt 5 hold föld, özv. Faze­kas Pálnénál. 1845 KECSKEMET Lőwy Sándor utca 9. számú ház eladó, egy szoba, kony­ha, spájz, mellékhelyiséggel. Bő­vebb felvilágosítás Bocskai utca 3. Pulai Jánosnénál. 8339 SZÉLESKOCSI, könnyű, féderes, el­adó. Cím: Kecskemét, Hunyadi- város 27. Kertészet. 1853 ELADÓ Kecskemét, Szegedi Lajos utca 7. szám alatt egy komblnált- szekrény, franciaágy, asztal és szé­kek. 1854 LAKÖMENTES, beköltözhető, ker­tes családi ház telekkel eladó. — Kecskemét, Talfái köz 12. Sebők Lajos. 8357 MEGBÍZHATÓ, gyermekszerető be­járónőt keresek egésznapos elfog­laltságra. Kecskemét, Kada Elek u. 7. szám. 1862 CSEPEL 125-ös lemezvlllás motor- kerékpár olcsó áron eladó. Kecs­kemét, Berényi Pál u. 1. 1861 NAGYOBB használt ládát vennék. Címet a Petőfi Népe kiadóhivatalá­ba kérek. 1860 JÖ TEJELŐ gyengefias, fiatal te­hén eladó. Kecskemét, Belső-Balló- szög 311. Domokos Gyulánál. 8360 ELADÓ úrréti állomásnál 1800 négy­szögöl szőlő. Kecskemét, Tél utca 2., Végh. 8359 ELADÓ egy hold szőlő, egy hold föld Beretvás megállónál, lakóépü­lettel. Értekezni: Kecskemét, II., Kupa utca 9. 8342 KIADÓ 18 hold föld tanyával. Ér­tekezni: Kecskemét, Nyil utca 9. szám. 8345 KIADÓ Köncsögön 22 hold föld. Értekezni lehet Kecskemét, Hámán Kató tér 3. sz. alatt, vasárnap kivé­telével minden nap 5 óra után. Mészárosnéval. 8350 KÉT DARAB használt ablak eladó. Kecskemét, Kolozsvári u. 1. Rend­őrfalu. 8349 ZÖLDfeÉGESKERT kiadó. Érdek­lődni: Kecskemét, Kőrösihegy 11. Katona Mihálynál. 8321 ELADÓ táska villanyvarrógép. — Kecskemét, Széchenyi tér 10. 8319 BEKÖLTÖZHETŐ 2 szobás családi ház eladó. Kecskemét, Pozsonyi u. 2/a. Rendőrfalu. Értekezés: dél­után 3 órától. 8301 CSERELAKÁSSAL beköltözhető csa­ládi ház eladó. Kecskemét, Bocskai utca 15. Érdeklődés délután 5 órá­tól. 1797 HOLLO utca 16. számú ház eladó. Értekezni ugyanott. 8338 TANULÓT műszerésznek felveszek. Miletics Boldizsár Kecskemét, Bem utca 9. 1855 Félegyháxi apróhirdetések NAGYVÁRAD utca 2. szám ház el­adó. Értekezni Engels utca 29. alatt. 4667 MAJDNEM új csézakocsi sürgősen eladó. Cím a nyomdában. 4677 KÁROLYI Mihály utcában házhely eladó. Értekezni Kazinczy utca 17. 4678 350-ES VIKTORIA gyártmányú mo­torkerékpár eladó. Értekezni Arany János utca 5. alatt. 4679 ELADÓ Szabóhegyben 1000 négy­szögöl szőlő, felerészben pusztaföid- dei, lakható kunyhóval, Dongó Já­nos szomszédságában. Pelyva István, Kölcsey utca 14., ahol egylovas ko­csi Is eladó 4680 PÁKA 152. számú tanyás gazdaság 17 hold földdel eladó vagy kiadó. Értekezni vasárnap Arany János u. íl. 4681 BERCSÉNYI utca 29. szám alatt két szoba-konyhás ház eladó. Beköltöz­hető _________ _____________________4682 AL PÁRI úti második iskolánál lévő 3 hold föld eladó. Érdeklődni En­gels utca 29.____________________ 4684 IL LESHÁZY utca 26. számú ház el­adó. Beköltözhető. 4688 ELADÓ kimaradt nagyméretű vá­lyog, ajtó, ablak és tstőcserép. Wes­selényi utca 28. 4692 KISKUNM A J S AI központi szoba­konyha és mellékhelyiségekből álló lakásomat elcserélném kiskunfélegy­házi hasonló lakásért. Érdeklődni kiskunfélegyházi tűzoltóságnál au­gusztus hó páratlan napjain. 4686 2 2 HOLD FÖLD tanyával kiadó. Far­kaskutya, kocsi eladó. Érdeklődni Petőfi utca 57. 4687 TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ivóit Ok­tóber 23.) utca 33. számú ház eladó. Azonnal beköltözhető. 4689 BEKÖLTÖZHETŐ ház 2 szobás kom­fortos lakással eladó Zrínyi utca 31. 4690 MÁRTÍROK útja 4«. számú külön- portás ház eladó. Azonnal beköltöz­hető 4691 SZÉNA eladó Petőfi utca 55. alatt. 4694 A Bugaci Földműves­szövetkezet BILIÁRDASZTALT keres megvételre. Ajánlatot levélben kérünk. 4685 Jfíozik ITffűsora Augusztus 7-én, pénteken: Baja Uránia: Bolond április, Bácsalmás: Kard és kocka, Dunavecse: Bogáncs, Kalocsa: Üdülés pénz nélkül, Kecske­mét Árpád: Az erőszak árnyé­kában, Kecskemét Városi: Fel­hívás táncra, Kiskunfélegyhá­za: Főnyeremény, Kiskunha­las: őfelsége kapitánya, Kis- kunmajsa: Per a város ellen, Kunszentmiklós: Kigyúlnak a fények, Szabadszállás: A har­madik líceum, Tiszakécske Pe­tőfi: A hajdúk esküje. 3Kxxxx«xmxxxxxxx» A Kecaheméti r r Állami Aruház mai ajánlatai Aktatáska 60 Ft-tól Iskolai hátitáska 28 Ft-tól Leányka kartonruha 60 Ft-tól ; Fiú ballon lemberdzsek 180 Ft-tól A tompái pártszervezet ülése Három új tagjelöltet vettek íel (Községi tudósítónktól.) Az MSZMP Tompa községi alapszervezete legutóbbi ülésén foglalkozott a községi tanács munkájával és megvizsgálta a földművesszövetkezet pártcso­portjának eddig elért .eredmé­nyeit. Megállapították, hogy a községi tanács jól végzi mun­káját, majd megvitatták, hogy a földművesszövetkezeti párt­csoport hogyan tudna több se­gítséget adni a szövetkezetnek az irányításhoz és a soron kö­vetkező feladatok megoldásá­hoz. Az alapszervezeti ülésen meg­tárgyalták az elkövetkező ok­tatási év előkészítésének kér­déseit és három új tagjelöltet vettek fel a párt soraiba. UCXXXXXXXXX30000000000 Úttörők, tanuló ifjúság, termelőszövetkezetek, egyéni gazdák! Gyüjtsétek össze a mákgubót 90 forintot fizet mázsán­ként a földművesszövet­kezet; A mákgubóból értékes gyógyszerek ké­szülnek; A jó eredményt elért ta­nulók tárgyjutalomban is részesülnek. 1675 Augusztus 20-tól 28-íg ismét megrendezésre ke­rülnek a hagyományos Kiskun Napok Kiskunfélegyházán. Ünnepi vásár: 21-én országos állatvásár, mezőgazdasági és ipari kiállítás. Kultúr- és sport- rendezvények, 100 km-es körzetből 50 százalékos vasúti kedvezmény. — Mindenkit szeretettel vá­runk: Hazafias Népfront-bizottság 1829 Tollat, bűit jó áron vásárol a MÉII VÁLLALAT toll szaktelepén, Kiskun­félegyháza, Bajcsy-Zsi- linszky utca 5. és a Holló Béla utca 1. sz. alatti szaküzletében. Hívásra házhoz megyünk. Párnák­ba jó minőségű pehely kapható. 4695 A bécsi VII. Világifjúsági Találkozón a világ jó néhány tekintélyes sportolója Is részt vett. A képen Emil Zátopek csehszlovák olimpiai bajnok külföldi sportolókkal beszélget. Fußboliklub «Hinferhof». Kép, szöveg nélkül. 'WfcWlAÁÁAÖ^AWWVWWWWVWWWVWWVWVWVW^VWV^^WVV'Á^Á/W' csirkét keltetlek ki 504 626 darab csirkét keltettek ki. A tavalyi 7200 helyett az idén 68 ezer naposcsibét adtak el a termelőszövetkezeteknek. Szeptember közepén megkezdik a baromfitenyésztő mintakö­zösségekben a termelőszövet­kezetek törzsállományának vérvizsgálatát. Túri Istvánná levelező Váci mészhomok-tégla­gyárunkba felveszünk 10 fizikai dolgozót, szállást, napi egyszeri meleg ét­kezést biztosítunk. Kere­set 1250—1600 Ft. Ugyan­csak felveszünk 8—10 éves gyakorlattal 4 lakatost. — Jelentkezés írásban vagy személyesen. Cím: Mész­homok-téglagyár, Vác. 1844 Több mint félmillió A Bajai Keltetőállomásnak 440 ezer darab csirke volt az évi keltetési terve. Idáig | Keresünk könyvjóváírással í [ 1 db lassújáratú j ! levegő- I kompresszort 200—250 köbmcter/óra tel- • f jesítménnyel, 20 Celsius | fok külső levegőhőmérsék- | í let mellett, 5—6 atmoszféra ] ! nyomásra. Üjpesti Bőr- j > gyár mechanikai osztálya, s f Budapest, IV. Váci út 40. j I Tel.: 292-840. 1793 |

Next

/
Oldalképek
Tartalom