Petőfi Népe, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-05 / 54. szám

1959. március 5, csütörtök 5. oldal awf*jins« ÄJS ^ Knrmlvcavlöi TÓTH XÄSZXiO | Mit tudnak a sakkozó gépek? A brüsszeli világkiállításon be­mutattak egy elektronikus agyat, amely tíz nyelven feladható törté­nelmi kérdésekre azonnal megadta a helyes választ. Vannak gépek, amelyek másodpercenként 40 000 bo­nyolult számtani műveletet végez­nek el. A tudománynak e csodála­tos alkotásai nem fenyegetik a sakk Jövendőjét? — ez a kérdés gyak­ran felmerült az elmúlt esztendők során, amikor a világ több részén sakkozó gépeket kezdtek építeni. Pachman csehszlovák nagymester a modern sakk-stratégiáról Írott háromkötetes művének utolsó fe­jezetét ennek a kérdésnek szenteli és példákkal bizonyltja, hogy a sakkozó gépektől nem kell félteni a sakkot. A Szovjetunióban egy sakkozó automatának ‘az alábbi feladványt kellett megoldani: « Iái 8» 8* fi*! Matt három lépésben Pachman a feladványt ábráról — a bábok felállítása nélkül — egy perc alatt oldotta meg. A megfej­tés: 1. e8F!, majd Kd8:-ra c8B, Kf6:-ra g8B. Az automata 12 perc alatt találta meg a helyes megfej­tést. A sakkozó nem vizsgál min­den elképzelhető lépést, á rossza­kat eleve elveti ég hamar eljut a feladvány kulcslépéséhez. A gép minden lehetőséget megvizsgál s hiába minden szédületes gyorsaság munkájában, sok Időt vesz igénybe, amíg a megoldást kimutatja. Ép­pen ezért a sakk-automaták nem alkalmasak játszmák vezetésére. Ha ugyanis a gép egy állásban — amelyben 30 lépés lehetséges — minden egyes lépésre csak hét változatot altar végigszámolni, ak­kor a helyes lépés megtételére a gépnek 10 000 esztendőre van szük­sége. Bé4: 23. Fe4:, Ve« 24. Vbsf, 25. Va7:, b« 26. Va3t, Ve7 Fe8 ,mtm m i mai ■JMJ Vi?i 27. FcGU, sötét feladta. S^JEfcSCIJjtJRJE IC A Magyar Sakkszővétség elnök­sége meghatározta a vidéki elő­döntők területi beosztását. A VI. csoport versenye április 13—22 kö­zött Kecskeméten kerül lebonyolí­tásra. Ebben a csoportban Csong- rád megyéből 5, Bács megyéből 4 és Békés megyéből 3 versenyző jogosult az indulásra; * A bajai Türr-tecímlkum bajnok­ságában 23 tanuló játszott. A döntő győztese veretlenül Farkas József, második Dózsa Imre, harmadik Nagy Lajos. A kecskeméti üzemi csapatbaj­nokság díjait ünnepélyes keretek között osztotta ki a rendezőség. A vándorserleg a pedagógusok csa­patának birtokába került. Könyv- jutalmat kaptak a legjobb egyéni eredményt elérő versenyzők: az I. táblán Tóth Ferenc százados (Re­pülőtér), H. táblán Hajdú Ernő (Nyomda), IH. táblán Rimóczl Já­nos (Autóbuszüzem), a IV. táblán Juhász Mihály (Ruházati Ktsz). A csapatversenyt az idén is megren­dezik. A Kalocsai Spartacus Sportkör által megrendezett járási if­júsági bajnokság eredménye: 1-2. Bakos Péter és Gyöngyösi László. 3. Kiss Gyula, 4. Simon Tibor, 5. Nagy Imre, 6. Bükkös Ákos, 7. Serényi László, 8. Htdegh Gábor, 9. Tóth László, 10. Kirsner András. — Bakos Péter IH. oszt. minősí­tést szerzett. A bajai járás sakkesapatbajnok­ságának eredménye: 1. Bácsbokod 10, 2. Vaskút 5, 3. Csátalja 5, 4. Nagybaracska 4 pont. A győztes csapat tagjai: Pólyák Miklós, Jung Péter, Nettig Sándor és Pelikán Sándor. • Kecskemét járási csapat és egyéni sakkversenyei megkezdődtek az Al­földi Szálloda nagytermében a téli spartakiád keretében. Rendező a Járási KISZ-bizottság és a sakkszö­vetség. Mind a csapat, mind az egyéni verseny első három helye­zettje oklevelet s 6partakiád-jel- vényt kap. KECSKEMÉTI KATONA JÖZSEF SZÍMIÁZ MÜSOItA: Március 5, csü törtök este 7 órakor: Sardou: "■VÁLJUNK EL« Zenés vígjáték 3 felvonásban Déryné bérlet 10. sz. szelvénybérlet «fww rs jTffozik ^Műsora Március 5-én, csütörtökön: Baja Központi: A gyűlölet láng­jai, Baja Uránia: Felfelé a lej­tőn, Bácsalmás: Fekete arany, Dunavecse: Ismerték egymást, Jánoshalma, Akkor Párizsban, Kalocsa: Ilaláltánc, Kecskemét Árpád: öt ország, öt asszony, Kecskemét Városi: A vihar ka­pujában. Kiskőrös: Csendes ott­hon, Kiskunfélegyháza: Egy idegen telefonál, Kiskunmajsa: Feleségem, a sztár, Kunszent- miklós: Fekete szem éjszakája, Szabadszállás: Az aranypók, Tiszakécske Petőfi: Kopogd le a fán, Tiszakécske Tisza: Ház a sziklák alatt. GYŐZTEK A BAJAI KOSARASOK DIÓSGYŐRÖTT Bajai Bácska Poszté—Diósgyőri VTK 65:63 (42:34). Diósgyőr. 500 néző. — NB. I. férfi kosárlabda. — Vezette: Gylmesi és Vincze. — Bácska Posztó: Kovács I., Vass — Weidinger — Kovács H., Vétek. Csere: Alaga, Rácz, Szabó, Tinusz. A Bácska Posztó kosarasait nem törte le a legutóbbi, Bp. VTSK elleni balszerencsével elvesztett mérkőzés. Diósgyőrött nagy aka­rással játszottak. Mindjárt az ele­jén magukhoz ragadták a kezde­ményezést és jól kihasználva a ha­zaiak megitíetődését, több kosár­ral elhúztak. A bajai fiúk nem­csak szépein, hanem igen jől is játszottak. Gyors és biztos adoga­tásokkal közelítették meg az el­lenfél palánkját és kosárradobá- saik is rendre sikerültek. Fordulás után megváltozott a Já­ték képe. A bajaiakon kiütközött az utazási fáradtság, ugyanakkor a hazaiak nagy iramot diktálnak, lelkesen és keményen játszanak. Nemcsak hogy behozzák a bajai kosarasok előnyét, hanem a be­fejezés előtt két perccel már ók vezetnek öt ponttal. A Bácska Posztó kosarasai nem adják meg magukat, és az utolsó másodperc­ben sikerül egy kosárral javukra fordítani a mérkőzést. Két ellentétes félidőt láthatott a nagyszámú közönség. Az első fél­időben a bajalak. a másodikban a hazaiak játszottak jobban, különö­sen amikor Weidingert kipontoz­ták. Legjobb dobók; Kovács II. 26, Vétek 19. — Jók: a két Kovács, Alaga és Szabó. JŐL SIKERÜLT A KECSKEMÉTI ÉPÍTŐK ASZTALITENISZ VERSENYE KISKUNHALAS és Környéke Kis­kereskedelmi Vállalat ruházati szakképesítéssel rendelkező eladó­kat keres vidéki bolthálózata ré­szére. Jelentkezni lehet a vállalat központjában. Kiskunhalas, Kos­suth utca 12. Fizetés: kollektív sze­rint. 510 Szombaton és vasárnap rendezte meg a Kecskeméti Építők megyei £11. o. minősítésű versenyét és DC-rendszerű csapatbajnokságát. A versenyen 74 versenyző indult és helyenként színvonalas küzdelmet láthatott a közönség. Eredmények: férfi egyéni: 1. Kő­házi Ferenc (Nagykőrösi Kinizsi), 2. Fülep (Nagykörös), 3. Czagány (Nagykőrös) és Karácsonyi (Kméti Villamo6mű). Női egyéni: 1. Jó­nás Andrásné (Kméti Építők), 2. Zsijüa (Kerekegyháza), 3. Gudri­Autóbusz indul Szolnokra A Kecskeméti Dózsa szurkolói kérésére autóbuszt indít vasárnap a Szolnoki MÁV elleni NB Il-s bajnoki mérkőzésre. Az autóbusz vasárnap délben 1 órakor indul és este 8 óra tájban érkezik vissza. Menetdíj személyenként 36 Ft oda— vissza. Jelentkezni lehet a Dózsa Klubban, a Központi Gyógyszer­tárban és Mistina cukorkaárusnál (Nagykőrösi utca). jcooöiK Hogyan tippeljünk!-A Totó 9. fordulójában sok 1-es volt, s így nem voltak nagyobb nyeremények. 12 találatos 42 da­rab akadt 11922 forinttal. A 11 ta- lólatosok száma 1145 db 436 fo­rinttal. A 9954 darab 10 találatosra egyenként 67,50 Ft-t űzetnek. A 10. számú szelvényen hat NB I-s, három NB H-s és három olasz NB l-s bajnoki mérkőzés szerepel. Tipp j cink: 1. Dorog—Bp. Vasas 2 1 2. Miskolc—Ferencváros 2 3. MTK—BVSC 1 4. Bp. Honvéd—Diósgyőr 1 5. Szombathely—Győr x 1 6. Csepel—Salgótarján 1x2 7. Oroszlány—Pécsi Dózsa 2 1 8. S.-fehérvár—Zalaegerszeg x 2 9. Pénzügyőrök—Bp. Előre 1 10. Alessandria—Milan 2 x 11. Ín te r nazi on ale—Floren tina 1 21. Lazio—Spal x rza (Kméti V. M.) és Végit (Nagy­kőrös). Férfi csapatversen v: i. Nagykőrösi Kinizsi I., 2. Nagvlcű- rös II., 3. Kecskeméti SZTK. Női csapatverseny: 1. Kméti Vörös Me­teor, 2. Kméti Építők I., 3. Kméti Építők H. A Kecskeméti Építők Sportköre ezúton mond köszönetét a megyei építők szakszervezete elnökének, Némedi elvtáranak és a Kecske­méti Lakatosipari Vállalatnak a szép tiszteletdíjakért, valamint a verseny sikeres megrendezéséért. Kecskeméti kosárlabda-mérkőzés ek Kecskeméten a hét folyamán két kosárlabda-mérkőzés is lesz. Az egyiket pénteken du. fél 6 órakor, a Piarista Gimnázium tornatermé­ben játsszák le a szovjet—magyar barátság hónapja tiszteletére. A mérkőzésen a megyei szovjet vá­logatott játszik barátságos mérkő­zést a Kecskeméti Petőfivel. Március 8-án, vasárnap de. há­romnegyed 11 órakor a Piarista Gimnázium tornatermében a Kecs­keméti Petőfi barátságos kosár­labda-mérkőzésen látja vendégül * Törökszentmiklósi Fáklyát. Apróhirdetések ELCSERÉLNEM lete két szoba ■ konyha, spájzból álló lakásomat hasonló nagyobbért, Kecskemét belterületén. Sarkantyú utca 4. bz. ________________ 7312 KI SGYEREK gondozásét vállalom. Cím a kiadóban. 7311 Hat méhcsalád és Boczonádl kaptáraik eladók. Rá kóczi Termelőszövetkezet, Bócsa. 730» KANADAI nyárfa építkezésihez kapható, Pető Ferenc Ladánybene. 7313 NÉMET FORDÍTÁST és gépírást vállalok: ifj. Baditz, Miskolc, Tass utca 13. 457 Az eddig készült sakkozó gépéig valóban nem fenyegetik a sakk© művészetét, mert egyelőre igen© gyengén játszanak. Elvégzik ugyan^ ■ legbonyolultabb logikai művel e-£ teket, de a sakktáblán a történés© átlépi a logika határát és behatolj a dialektika (vitatkozás művészete,© gondolatok harca) területére, ez pe-© dig az emberi agy területe. Nemg kell attől tartanunk — hangsú-O lyozza Pachman, hogy az elektró-9 nikus agyak árthatnak a sakk fej-Q lődésének. A sakk éppen azért oly© szép, mert egyéni jellege van ésg képes kifejezésre juttatni az en.-Q béri gondolkodás sokoldalúságát. Ö BITKA JÁTSZMAVÉG Az amerikai bajnokságban az© orosz védelmű Evans—Bisguier kö-© zötti játszma így alakult: © 1. e4, e5 2. H13, Hf6 3. He5:, d6X 4. Hf3, He4: 5. C4, dS 6. Hc3, Fc5S 1. d4, Fb4 8. Vb3, C3 9. Fd3, VaS 10. 0—0, Hc3: 11. be:, Fc3: 12. FÖ2, .. Fb2: 13. Baelf, Kf8 14. Vb2:, c<3:q 15. cd:, Hd7 16. Vd4:, Hf6 17. Ve5,© Vc5 18. Hg5, Fd7 19. He4, He4: 20.© Be4: Be8 21. Vf4, Vd3: 22. BIel.g ö Zctor és más gyártmányú vontatók és traktoruk JAVItASAT, ehhez szükséges alkatré­szek beszerzése mellett, rö­vid határidőre vállalja a Szabadszállási Gépjavító és Mezőgazdasági Ktsz. 430 i tapadt-« pióca a testéhez? 6 akkor az ösvény kanyarulata mellett egy kékruhás embert pillantott meg. Felbukkant, de mindjárt el is tűnt, — Várjon, kérem! — Limar megijedt, hogy végképp el­veszti ezt az embert is. Izmait megfeszítve utána iramodott hát az ösvényen. De az ismeretlen is derekas futó volt. Távolsági előnye mel­lett valószínűleg jól tudott tá­jékozódni is, mert az egyik ka­nyarulatban úgy nyoma veszett, mintha a föld nyelte volna el. Limar mérgében leült az ösvény szélén, s erősen figyelt. Bármi történjék is, nyakoncsípí a szökevényt! Néhány percig teljes csend volt. Akkor jobb kéz felé, egé­szen közel, megzörrent a bokor. Limar odarohant. Félrehajtot­ta az ágat... és pillantása egy kedves barna kislány tekinteté­vel találkozott. Csak néhány centiméter választotta cl őket egymástól. A lány összekuporodva, kezét mellére szorítva, ijedten né­zett rá. Kökényszínű, keleti metszésű szemét kékesfekete, sűrű szem­pilla keretezte. Frizurája egé­szen különös volt: szikrázó sö­tét haját a feje búbján akku­rátus kis koszorúba tűzte, de olyan finoman, mint a lehelet. Arcbőre és konyákig meztelen karja bronzosan fénylett. Ajka üde rózsaszínű volt. Igazi szép­ség! (Folytatása következik) Utána meg —> merő véletlen- ségből — a mellére szorította. Parima persze megharagu­dott, s amikor Mihail vissza­tette a padlóra, egyfajta szo­morkás csodálkozással így szólt — Mi-Ha-Lo, te olyan vagy mint egy elefánt! Mihailnak még a füle is el­vörösödött szégyenében: hál tényleg olyan lenne ő, mint az elefánt? ... Azelőtt mindig büszke volt erejére... Na, most megkapta! Tréfára akarta fordítani a szót. Makakó-ma jómnak ne­vezte Parimát — mert olyan ügyes és gyors, mint egy kis majom. De a kislány erre még jobban felhúzta az orrát, és azóta feléje sem nézett. Mi-Ha-Lo a kunyhójában ült, és a pálmaleveleken kopogu zaporesőt hallgatta. Közben hol az ajtót, hol az óráját -leste, és emlékezett..; i.. A »rimbál« átszelő, kacs- karingós úton messze eltávo­lodott a harcok helyétől. Ez módfelett bosszantotta, de mást igazán nem tehetett;* erősen figyelte hát a terepet, hogy szem elől ne tévesszen semmit, ami a helyes irányba mutat. S egyszercsak ... fény villant fel a bozótban! Mihail kibújt két fatörzs kö­zött, a szűk hasadékon. egy ideig előreküzdötte magát, de aztán bosszúságában szitkot szórt, mert egy magas és vas­tag bambuszfal állta útját. Hiá­ba, vissza kellett fordulnia. Előbb azonban jól megvizs­gálta magát, hogy útközben szerencse, hogy el tudtak me­nekülni. különben ott vesztek volna; a titkos erőd védői ki­tűnő lövészek voltak, s éjjel ugyanolyan jól láttak, mint nappal. Amikor azonban kiju­tottak a iüzvonalból, Parima kificamította a lábát. S Mihail­nak kilométereken át karjában kellett vinnie. Ebben még nem volna semmi rendkívüli; gyakori hogy a há­borúban karon cipelik a sebe­sülteket és a betegeket. De amikor a leányka átölelte Mi­hail nyakát, hogy könnyebben tarthassa, és arca az arcához ért, a megmentő szédelegni kez­dett, s olyan melegség járta át, hogy akár a világ végéig is el­vitte volna a könnyű kis tes­tet. .: Parima a kunyhójában fek­ve várta a gyógyulást. Mihail gyakran bement hozzá, hogy egészségi állapota felől érdek­lődjék. Később meg Parima .tárogatott be a »rádióskabin­ba«, Témájuk akadt bőven; Mi­hail ügyesen élt szerény kínai és angol szókincsével. S ez tel­jesen elegendő volt. Minden olyan jól kezdődött... Aztán bevágott a baj... Mikor először sikerült Moszk­vát »fogniok«. Mihail annyira megörült, hogy magához vonta a lányt és olyan magadra fel­dobta, hogy Parima majdnem nekiütődött a mennyezetnek. ! 62. | *— Igen — felelte szórakozot­|tan a parancsnok és újra elme- i rült az olvasásban... — Csek- [lou... Mester Cseklou... Nem | emlékszel. Parima, hogy hívta i Mi-Ha-Lo? | A lány felsóhajtott: i — Nem emlékszem. Az orosz neveket olyan nehéz meg je­gyezni... — Na, akkor hívd ide Mi-Ha- Lo-1. ; — Jaj, nem hívhatom! — ré­mült meg Parima. — Haragszik rám, felém se néz. Egyszer úgy szólítottam, hogy te »elefánt«, mert olyan erős. bölcs és nyu­godt. .. Erre megharagudott rám s azt mondta, hogy én meg egy ugrifüles makakó-majom va­gyok. .. — Ne beszélj butaságokat! — kiáltotta szigorúan a parancs­nok, és elfordult, mert moso­lyognia kellett — Mi-Ha-Lo, a mi híres rádiósunk csak tré­fált! Ezalatt Mi-Ha-Lo, vagy ere­deti nevén, Mihail Limar a »rádiókabinjában« ült — így hívdák pálmalevelekkel borított, egyszerű kunyhóját — és ide­gességében hol az órájára, hol meg az ajtóra nézett. Az utóbbi időben elvesztette a nyugalmát. Amin nem is le­het csodálkozni. Hiszen Green­house közelében őt és Parimát célozták meg a géppuskák. Ezer 0imrnmm fvmt/'örri i salsai evHüüüc

Next

/
Oldalképek
Tartalom