Petőfi Népe, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-05 / 157. szám

1958, július S, szombat 5. oldat * Július 7-töl július 13-ig Állandó műsor sz ámoh Kossuth-rádiO: 4,25—7,59-igt Vidá­man — frissen. Zenés műsor, — Kőiben: 4,30: Hírek, Időjarásjelen- tés. — 5,00: Falurádió, — 5,30: Hí­rek. Időjárásjelentés. — S.59: időjét- lés. — 7,00: Hírek. Idö.larásjelentés. — 7,10: ÜJ könyvek. — 7,35: Naptár. — 7,55: Mit főzzünk? — 7,59; itloiel­zés. — 8,00: Műsorismertetés. Idő­járásjelentés. 10,00: Hírek. Lapszem­le. Időjárásjelentés. — 11,59: Időjel­zés. — 12.00: Déli harangsző. Utána! Hírek. Időjárásjelentés. — 15,59! Időjárásjelentés. — 10,00: Hírek. — 10,08: Időjárásjelentés. — 10,47: Mű­18,00: Hirék. Időjárásjelentés, — 19,54: Joéjszakát, gyerekek í — 19,59: Időjelzés. — 20.09: Esti krónika. Idő­járás jelentés. — 21,59: Időjelzés. — 32,00: Hírek. Időjárásjelentés. — zik és tárlatok műsora. — 0,50: Tor- na. — 8,001 Műsorzárás. — 14,00: Hí­rek. Időjárás- es Vízállásjelentés. — 19,00: Hírek. Időjárásjelentés, — 23,00: Műsorzárás. Petőfi-rádiő: 0,00—8,00-lg: Heggel! zene. Közben: 8,30: Színházak, mo- 24,00: Hírek. Idöjárasjéléhtes. — 0.30: Himnusz. Utana: Vizjelzőszolgálat. Hétfő KOSSUTH-RÁDIÓ 8,10: Reggeli hangverseny. 9,10: Riportműsor. 9,25: Filmzene. 10,10: Óvodások műsora. 10,30: Tarka-barka. 12,10: Magyar nóták. 13,10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13,15: Heti zenes kalendárium. 14,15: Rádiódaljátékok. 14,55: Napirenden. 15,00: A Gyermekrádió műsora. 15,40: Magyar népi hangszerek. 16,10: Lányok, asszonyok... 16,25: Kamarazene. 17,00: Hétvége a balatoni or­szágúton. 17,15: Tánczcnc. 18,10: Nagy mesterek muzsi­kájából. 18,45: Ifjúsági őrjárat. 19,00: Népzenei hangverseny. 19,50: Suppé: Könnyű lovasság. 20,30: A cseléd-dandár. Rádió­játék. 21,40: Szórakoztató muzsika. 22,30: Szimfónikus hangverseny. 23,23: Tánczene. 0,10: Népdalok. PETÖFI-RÁDIÓ 14,20; Ifjúsági műsor. 14,40: Zenekari hangverseny. 15,40: A hazudós. 16,00: Népek zenéje. 16,30: Külpolitikai kalauz. 16,40: Magyar operákból. 17,10: Emlékezés Nizsinszkijre. 18,10: Sarkantyú. Elbeszélés. 18,30: A barátság hullámhosz- szán. 18,40: Verbunkosok. 19,05: Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19,15: Dalciklusok. 19,45: Sporthiradó. 20,00: Wagner nyitányok. 20,40: Falurádió. 21,05: Könnyű zene. 21,40: Régi magyar mesterségek. — A szűcsök. 22,00: Operettmuzsika. Kedd KOSSUTH-RÁDIÓ 8,10: Népi zene. 8,40: Kórusok. 9,00: A Gyermekrádió műsora. 9,40: Vidám hangszerszólók. 10,10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10,25: Balettzene. 11,00: A vörös szoba álma. Re­gény folytatásokban. 11,20: Magyar nóták. 12,10: Könnyű zene. 13,00: A reguláris ember. Fé­nyes Samu írása. 13,10: Operarészletek. 14,00: Szórakoztató zene. 14,45: A Gyermekrádió műsora. 15,05: Operettrészletek. 15,25: Napirenden... 15,30: Egy falu — egy nóta. 16,10: Ifjúsági műsor. 16,45: Mongol fiatalok énekel­nek. 17,00: A holt kráterek rejtélyé. Előadás. 17,15: Népszerű áriák. 18,10: Szív küldi... 18,40: A Rádió ipari rovata je­lenti. 19.00: Vonostánczenekarok ját­szanak. £0,30: Gershwin: Kék rapszó­dia. 20,45: Hans Hotter énekel. 21,00: Budapesttől az Északi- sarkökörig, Ifjúsági mű­sor, 21,30: Magyar nóták. 22,20; Mai szemmel... 22.26: Tony Martin énekel. £310: Zenekari hangverseny. 0.10: Cimbalom-muzsika. PETÖFI-RÁDIÓ 14,20: Kamarakórusok énekel­nek. 14,40: Filmzene. 15,00: Legkedvesebb verseimből. Elmondja: Péchy Blanka. 15,15; Barbara Hesse Bukowska zongorázik. 15,50: Mi történt a nagyvilág­ban? 16,00: Operettrészletek. 16,40: Ütiláz lángjában égve. E. Kovács Kálmán írása. 17,00: Könnyű zene. 17,30: Rádió szabadegyetem, 18,00: Zenei műszavak nyomá­ban. 18,45: Skót népdalok. 19,05: Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19,15: Gyurkovics Mária és Si- mándy József énekel. 19,45; Riportműsor. 20,00: Művészlemezek. 20,40: Falurádió. 31,05: Népzene. 21,20: A Szegedi Zeneművészeti Szakiskola tanárainak hangversenye. 32,45: A barnaszén csodavilága. Előadás. Szerda KOSSUTH-RÁDIÓ 8,10: Népszerű opcrarészlctek, 9,00: Rádió szabadegyetem. 9,30: Népi zene. 10,10: A Gyermckrádiő műsora. 10,20: Ifjúsági riportműsor. 10,28: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar játszik. 12,10: Tánczcnc. 13,00: Lányok, asszonyok... 13,15: Operettrészletek. 14,45: A Gyermekrádió műsora. 15,05: Diáktarisznya. 15,30: Tápéi népdalok. 15,45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 16,10: Napirenden... 16,15: Szív küldi... 17,00: Hazai körkép. 17,20: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik. 18,45: Riportműsor. 19,00: Tánczene. 19,45: A Magyar Rádió gyer­mekkórusa énekel. 20,25: "Jószerencsét!" Vidám, zenés műsor. 22,30: Mozart: Baslien és Bas- tienne. Egyfclvonásos opera. 23,17: Könnyű muzsika. 23,48: Farkas Ferenc: Hybrides — 10 zongoradarab. 0,10: Vidám népdalok. PETÖFI-RÁDIÖ 14,20: A Gyermekrádió műsora. 14,40: Horgászok ötperce. L4,45: Zenekari hangverseny. 16,00: Pest-Buda énekelte. 16,30: Elfelejtett írók: Maróthy Jenő. 16,45: Részletek meseoperákból. 17,30: »Keleti lovasok". Barta Antal írása. 17,45: Magyar fúvószenc. 18,10: Gyermeknevelés. 18,30: Irodalmi műsor a kubi­kusokról. 19,05: Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19,15: Molnár Éva és Déri Pál énekel. 19,40: Falurádió. 20,00: Európa hangversenyter­meiből. 22,00: Tánczene. Csütörtök KOSSUTH-RÁDIÓ 8,10: Könnyű zene. 8,55: Édes anyanyelvűnk. 9,00: A Gyermckrádiő műsora. 9,40: Tömegdalok. 10,10: A napraforgó. Elbeszélés. 10,40: flutter Gyula hegedül. 11,00: A vörös szoba álma. Re­gény folytatásokban. 11,20: Népi zene. 12,10: Könnyű zene. 13,00: Régi magyar muzsika. 13,10: Operarészleíck. 14,20: Egy falu — egy nóta. 14,50: Az Állami Férfikar éne­kel. 15,15: Fiatalok sakkiskolája. 15,20: A Gyermekrádió zenés műsora. 15,34: Ifjúsági műsor. 16,10: Ernst Fischer műveiből. 10,50: A Rádió ipari rovata je­lenti. 17,10: Könnyű zenei híradó. 17,45: Fórum. 18,15: Népek aratódalai. 19,00: Könnyű hangszerszólók. 19,10: Verdi: Aida. Négyfelvo- násos dalmű. 22,15: Külpolitikái kérdésekre válaszolunk. 33,10: Tánczene. 0,10: Népdalok. PETÖFI-RÁDIÖ 14,30: Tánczene. 15,30: A külföldi sajtó hasábjai­ról. 15,30: Ritkán hallott operaleme­zeinkből. 16,08: Az apostol. Petőfi Sándor elbeszélő költeménye foly­tatásokban. 16,40: Fiatalok Zenei Újsága. 17,10: Mégegyszer a »Jóléti« ál- | Iámról. Előadás. 17,35: Oscar Strauss operettjei­ből. 18,10: Rádióegyetem. 19,05: Az ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19,15: Válaszolunk hallgatóink­nak. 19,35: Filmzene. 19,45: Beszélgetés a jövőnkről. 30,00: Doris Day énekel. 30,40: Falurádió. 31,05: Fúvószene. 31,30: Magyar nóták. 31,50: Az élet karmestere. 23,09: Könnyű hangverseny. 22,45: Versek. Péntek KOSSUTH-RÁDIÓ 8,10: Operettrészletek. 8,50: versek. 9,09: Szimfonikus táncok. 9,30: Népi muzsika. 10,10: Óvodások műsora. 10,3Ö: Fúvószene. 11,00: Rádióegyetem. 12,10: Tánczene. 13,00: Merre tart a magyar me­zőgazdaság? 13,15: Operarészletek. 14,10: Úttörő-híradó. 14,35: Napirenden ,.. 14,40: Száz évvel ezelőtt is da­lolták .,. 15,15: Ifjúsági hangverseny. 16,10: Szív küldi... 16,30: Mongol nemzeti ünnep. 17,00: Az etűd történetéből. 17,50: Néhány filmsiker és a ta­nulságok. 18,10: Népszerű melódiák. 18,40: Ifjú Figyelő. 20,30: Hanglemezbemutató. 20,45: Munkáshctköznapok. 21,30: A Magyar Rádió szimfo­nikus zenekarának hang­versenye. 22,53: Hanglemezek. 0,10: Kosa György: Vonóstrió. PETÖFI-RÁDIÖ 14,20: Zenekari hangverseny. 15,00: Vidéki stúdiónk jelentke­zik. 15,15: Keringö-ritmusban. 15,50: Mosoly a kórházban. Ri­portműsor. 16,00: Népi zene. 16,40: Népszerű operarészlclek. 17,00: Amikor én leány voltam... Vákánt Lőrincné karcagi parasztasszony visszaem­lékezése. 17,20: A Martiny-együttes ját­szik. 17,50: Kamarazene. 18,20: Dunántúli költők — du­nántúli tájak. 18,40: Népszerű Lajtai-dalok. 19,05: Hangverseny a Rádió­egyetem hallgatóinak. 30,00: Heti hangversenykalauz. 20,40: Falurádió. 31,05: Mai szerzők operettjeiből. 31,50: Mexikóból jöttünk... 32,00: Tánczene. Szombat KOSSUTH-RÁDIÖ 8,10: Zenekari hangverseny. 9.00: A Gyermekrádió műsora. 9,40: Könnyű dalok. 10.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10,20: Daljátékok zenéjéből. 11,00: A vörös szoba álma. Re­gény folytatásokban. 11,20: Idangszcrszólók. 12,10: Népi zene. 12,50: Mi újság a könyvesbol­tokban? 13,05: Operarészletek. 13,50: Szív küldi,.. 14,20: Ifjúsági műsor. 15,10: A kórusirodalom meste­rei. 15,30: A nemzetközi munkás­mozgalom időszerű kér­dései. 15,45: Vécsey Ernő zongorázik. 16,10: Előszóval — muzsikával 18,50: Szovjet Kárpátalján II. 19,10: Tolnai lakodalmas. 19,20: Operettrészletek. 20,35: Csetlünk-botlunk. Vidám műsor. 32,Í5: lártezéne. PEIÓFI-RÁDIO 14,39: Operakalauz, 18,35: Fúvószene. 15,45: Zenekari hangverseny. 16,50: Részletek Gigli emlékira­taiból. 17,30: Energia - világkonferen­cia Párizsban, 17,50 Népi zene. 18,10: Lányok, ásszonyok... 18,33: Zenei anekdoták, 18,45: ZsoinSy Hédi énekel. 19,1)5: Szvjatesziáv Killtet' zon­gorázik. 19,40: Láttuk, hallottuk.., 20,40: Falurádió. 31,05: Népi zene. 21,40: Moskov: Az Állatkertben — szvit. 21,54: Zenekari hangverseny. Vasárnap KOSSUTH-RÁDIÖ 8,10: Falusi életképek. 8,20: Egy falu — egy nóta. 8,55: Édes anyanyelvűnk. 9,00: Figyeljük a zenét! 10,00: Vasárnapi versek. 10,10: Csipkerózsa. Zenes játék. 11,00: Könnyű zene. 11,30: Magyar tájak. 12,15: Jó ebédhez szól a tióla. 13,00: Rádiólexikon. 14,00! Zenekari hangverseny, 15,06: Hét nap a külpolitikában. 15,21: Kedvelt lemezeinkből. 15,50: Képek között a Nemzeti Galériában. 16,05: Szórakoztató muzsika. 17,10: Kincses Kalendárium. 18,00: Tánczene. 19,00: A szelek anyja. Rádiójá­ték. 19,50: Köznapi dolgokról. 20,20: Magyar puszták dalaiból. 20,38: Planqucttc: Rlp van W'inkle, operett. 22,35: Közvetítés a Szófia-étte­remből. 23,00: Katona-nóták. 23,20: Bach: Goldberg-variá­eiók, 0,10: Tánczene. PETÖFI-RÁDIÓ 8,00: Gosztonyi Janos orgonái, 8,30: Az evangélikus egyház félórája. 9,00: Könnyű dalok. 9,30: Miska bácsi lemezeslá­dája. 10,10: Szív küldi... 10,50: Zenekari hangverseny. 12,20: Tavaszelő. Elbeszélés. 12,80: Művészlemczck. 14,10: A Gyermekrádió műsora. 14,50: Merre tart a magyar me­zőgazdaság? 15,05: Népi táncok. 13.23: Kacagj, Bajazzo! 18,10: Könnyű lúvósmuzsika. 18,30: Operettkettősök. 17,00: Tánczene. 17,25: Zenekari hangverseny. 18,29: A pezsgőmester. Riport. 18,30: Helyszíni közvetítés baj­noki labdarúgómérkőze- sekről. 19,20: Mezei csokor. — szvit. 20,00: Kamarazene. 20,50: Egy hír a mikroszkóp alatt. 21,10: Tanczcne. 22,00: Részletek Bizet Carmen c. operájából. * (A Magyar Rádió a műsor- változtatás jogát fenntartja.) B televízió műsora JÚLIUS 8. KEDD: 201)0: Kas- tanka (szovjet rajzfilm). 20,35: Liüomíí (magyar film). JULIUS 10. CSÜTÖRTÖK: 20,00: 28. sz. Magyar Híradó. 20,2,v A költő (magyarul beszé­lő szovjet fiim). JULIUS 12. SZOMBAT: 20,00: Elrontott játékok (bolgár rajz­film). 20,22: Kistilm. 21,00: Vá­gyakozás (francia—mexikói film, 16 éven felülieknek). JULIUS 13. VASÁRNAP: 70,00: Mi történt egv tavaszi va­sárnapon? tmágyat kistilm). 70.20: A hölgy egy kissé boga- rás (régi magyar film a film­múzeum műsorából). Á Kecskeméti Komervgyór j értesíti azokat a mun ka Vállalókat, akik a vállalatnál j 1957. április 1-től 1958. március 31-ig legalább 90 napot j folyamatosan munkaviszonyban töltöttek el, hogy NYERESÉGRÉSZESEDÉSÜK ÁTVÉTELE VÉGETT 1958. július 6—10-ig jelentkezzenek a volt Kinizsi, ill. j a volt Alföldi Konzervgyár telepén 7-töl 17 óráig. KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR | 1820 Üzemgazdasági Osztálya ; .................-.........-—-...........■..................-.......

Next

/
Oldalképek
Tartalom