Petőfi Népe, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-05 / 285. szám

AKK * RoeatreaeiSi TÓTH L\SZlÓ I Elmarad a megyék közötti válogatod Három játszma a zónaversenyről Szabó László nagymesterünknek Wageningen holland városkában ara­tott nagyszerű győzelme örömmel és büszkeséggel tölti el a magyar sakk- társadalmat. Szabó László tizenhét .■játszmából 10 játszmát nyert. 7 el­lenféllel döntetlenül mérkőzött, ered­ménye tehát 79,4 százalék. Mögötte végzett Olafsson és Larsen, a két leg­tehetségesebb fiatal sakkozó, Donner, a hollandok reménysége, Uhlmann, a Német Demokratikus Köztársaság él- sakkozója, aki nemrég csapatverse­nyen két játszmát nyert Pachman nagymester ellen, továbbá Stahlberg és Trifunovics nagymeslerek_ A következőkben' három játszmát mutatunk be erről a zőnaversenyrűl. Az elsőt Szabó László nyerte pompás támadó stílussal, a másik kettőben Donner adta bizonyságát ritka kom­bináló képességének. Az egyik játsz­mát Larsen dán nagymester ellen nyerte, aki tavaly Moszkvában az első táblán a legjobb eredményt érte el. Királyimnál védelem Hännlnen Szabó 1. IIn, Htt 2. b3, s* 3. Fb2, Fg7 4. g3, <16 5. Fg2, e5 6. d3, 0—0 7. 0—0, c3 I. cl, HbS 3. Vd2, He« 10. Hc3, hS 11. IldS, fS Sötét biztosított közép mellett Indul támadásra. 12. »3, f4! 13. b4, Hd4 14. Ildi:, cd: 15. bS, Fe« 1«. *4, Vd7 17. Fa3, Bad8 18. a5, »713 Világos vezérszámyl támadásának nincs ereje s Így sötét döntő tá­madást készíthet elő. 19. Fdfit, Fg2:l 20. Ff«: Sötét bástyát áldoz: 20. —, Vh3t! 21, Fg7:, f3! 22. ef:, Ff3: 23. He3 E lépésben reménykedett világos, Szabó azonban tovább számított: 5-^08íí<!KScf<«C»C»<^C»OH«CScJ4 Katona József Szinusz December 5-én, csütörtökön délután 3 órakor Shakespeare: »OTHELLO* Tragédia. Petőfi ifjúsági bérlet. % December 5-én, Sztálinvárosban délután és este Lehár Ferenc:-A MOSOLY ORSZÁGA-» 23. —, Kg7: 24. Vb4, Bd7 25. Ba2, Hf«!l Világos feladta, mert Hg4 után a matt nem védhető, Királyindiai védelem Donner Larsen 1. d4, Hf6 2. C4, g« 3. g3, Fg7 4. Fg2, 0—0 5. Hc3, d6 6. Hf3, Hc6 7. 0—0, a« 8. d5, Ha5 9. Hd2, c5 10. Vc2, Bb8 11. b3, b5 12. eb:, ab: 13. Fb2, b4 14. Ildi, Fa6 15. Bel, Fb6 Sötét He3 lépést akadályozza; a harc a c4-pontért dúl. 1«. e4, Fd2:7 Ez a futó a ltirályszárny védelmé­re volt hivatott. Larsen mindenáron keresztülviszi c4-et, 17. Vd2:, c4 »• 18. e51, He8 18. —, c3-ra 19. Hc3:, be: 20. Fe3: nyer, mert a futó egyidejűleg két huszárt támad. 19. Vd4I, c3 20. Hc3:l, be: 2L Fc3:, fS 22. Va7! Világos visszanyerte a tisztet. 22. —, Hb3: 23. ab:, Ba8 24. Fa51, BaT: 25. Fd3:, fc: 26. f4, Ilg7 27. Fb6, Ba8 28. fe:, Hf5 29. ed:, cd: 30. Ff2, Bfb8 31. g41, Bh6 32. Be7! A hetedik vonal birtoka dönti 32. —, Hg4: 33. Fd41, Bb4 34. Bg7t, Kf8 35. Bh7:,Fb7 36. Bílt, Ke8 37. Fg7, Bd8 38. Bf8t, Kd7 39. Ff6t, sötét feladta. Ntmzolndial védetem Donner Trolanescu 1. d4, HÍ6 2. c4, e6 3. Hc3, Fb4 4. e3, c5 5. Fd3, 0—0 6. Hf3, dS 7. 0—0, 11c« 8. a3, cd: 9, ed:, de: 10. Fc4:, Fe7 11. Bfel, a« 12. Fa21, b5 13. d51, ed: 14. Hd5:, Hd5: 15. Vd5:, Fb7 16. Vh5, gS 17. Vh6, Ild4 18. Hg51, Fg5: 19. Fg5:, Vb« 20. Badl, BacS 21. Be7, VdS 22. Khl, VcS és Hf5. 23. Bb7:l, Hf5 24. Fd5!!, Vc2 25. Bell, Ve2 26. Ff7:t, sötét feladta, Nemzetiségi kultúr kör út Báes megyében A piliBVörö6vári nemzetiségi kultúrcsoport és a mecsek- nádasdi német zenekar Bács megyei körúton vesz részt. A megye hat községében rendeznek német—magyar műsoros estet. December 11-én, szerdán: Hajóson; december 12-én, csütörtökön: Nemesnádudvaron; december 13-án, pénteken: Csátalján; december 14-én, szombaton: Garán; december 15-én, vasárnap: Vaskúton; december 16-án, hétfőn: Hartán. Az előadások kezdetét a községekben plakátokon és han­goshíradón keresztül ismertetjük. — Jegyek elővételben is kaphatók. Fenti községek, valamint a környék községeinek lakos­ságát ezúton is szeretettel meghívja: A Bács-Kiskun megyei Tanács V. B. és a Magyar­2182 országi Nemet Dolgozók Demokratikus Szövetsége. Barcza Gedeon sakkclóadása Barcza Gedeon mesteroktató, nem­zetközi nagymester december 10-én, kedden délután 6 órakor a sakk- otthonban (szakszervezeti székház) előadást tart és játszmákat mutat be, A vezetőség ezúton hívja meg a város minden sakkozóját és minden érdeklődőt. Az elméleti sakkoktatás december 12-én, csütörtökön újból megkezdődik. Rovatvezetőnk heten­ként ismerteti a legújabb versenyek megnyitáselméleti újításait, valamint a közép- és végjátékok körébő] leszűrhető tanulságokat. Az edzés, amely a válogatott ke­ret versenyzőire kötelező, minden csütörtökön fél 6-kor kezdődik a sakkotthonban. Wlozik IMíűsora December 5-én, csütörtökön: Baja Uránia: Külvárosi legenda. — Baja Központi: Fekete-erdő­től a Fekete-tengerig. — Bács­almás: Két óceán titka. — Já­noshalma: Örök éjszaka titka. — Kalocsa: Örök visszatérés. — Kecel: Mese a moziban. — Kecs­kemét Árpád: A vasárnap gyil­kosai. — Kecskemét Városi: Külvárosi legenda. — Kisköröß: Halhatatlan garnizon. — Kis­kunfélegyháza: A mexikói. — Kiskunhalas: Aida. — Kiskun- majsa: Az átkozott pénz. — Kun- szentmiklós: Utak és sorsok. — Tiszakécske Petőfi: Az én fele­lősségemre. — Tiszakécske Ti­sza: Három Lamberti. ( Apróhirdetések ) A BUGACFUSZTAI Állami Gazdaság december 6-án, pénteken délelőtt Bugac községben csikó- és lóárverést tart. ________________________________2278 NÉ METBŐL fordítást és gépírást vállalok. — Ifj. Batíitz Pál. Miskolc, Tass u. 15. sz. 2277 8000-ET futott Pannónia, kifogásta­lan állapotban, eladó. — Kecskemét, Ladányi utca 6. sz. — Érdeklődni: ugyanott. 6041 GYERMEKSZERETÖ magános nő háztartási alkalmazottnak elmenne, esetleg bentlakással. — Kecskemét, Széchenyi tér 10. Vásárhelyiék. €045 BEJÁRÓNŐT keresek. — Cím: a kiadóban. 6047 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér I. sz. Telefon* 25—16. 26—19. 11—22 Felelős kiadó: M Dinar frigyes Kiadóhivatal: Kecskemet. Szabadság tér 1/a Telefon: 17—0£ labdarúgómérkőzés A rendkívüli hidegre és rosszra fordult időjárás miatt elmarad a vasárnapra tervezett CsongTád me­gye és Bács-Kiskun megye közötti labdarúgó válogatott mérkőzés. így Kitűnően sikerült az I Szombaton és vasárnap rendezte meg a megyei asztalitenisz alszö- vetség I. osztályú versenyét Kecs­keméten, a Piarista Gimnázium tor­natermében. Az alszövetség az idén már harmadszor rendezett nagysza­bású I. osztályú versenyt és mind a háromszor szép sikerrel Ez most megmutatkozott a versenyzők szá­mában is (52 férfi, 15 nő, 20 férfi pár, 7 női pár, 12 vegyes pár), és a szebb- nél-szebb mérkőzésekben. Különösen színvonalas találkozót hoztak a férfi egyéni küzdelmek. A döntőben három Kőbányai Lombik játékos: Várkonyi I., Várkonyi II., Jancsó és a Bp. Szpartakusz versenyzője, Pig­niczky jutott. A döntő találkozóra Várkonyi, I. és Pigniczky 2—2 győ­zelemmel állt fel. A két versenyző mérkőzése mindvégig nagyszerű és jóiramú küzdelmet hozott, Az első A Petőfi Népe az ősz folyamán bíráló cikket írt a KTE ökölvívó- szakosztályának működéséről, ami­nek következményeképpen, valamint anyagiak miatt a KTE ökölvívó-szak­osztálya beszüntette működését. Kecskemét ökölvívó-sportja így gazdátlan maradt volna, ha a Kecs­keméti Szpartakusz sportszerető ve­zetősége nem nyújtott volna otthont a kecskeméti ökölvívóknak. A Kecs­keméti Szpartakusz felszereléssel és megfelelő anyagi támogatással 6ietett az ökölvívók segítségére. A? újonnan alakult szakosztály most vasárnap szerepelt először a nyilvánosság előtt, amikor a Piaris­ta Gimnázium dísztermében Nyitrai Emil testnevelő tanár vezetésével megrendezte Kecskemét város fel­nőtt- és ifjúsági ököl vív ó-bajnoksá- gat. A fiatal kecskeméti versenyzők közül különösen kiemelkedett te­hetséget Ígérő versenyzésével Bócz László, Nagy Gyula, Borka László és Szeibert Miklós. Bár a közönség nem látott nagyszínvonalú versenyt, mégis- azzal a tudattal távozott, hogy nem lesz hiábavaló az áldo­zat, mert Kecskemét ökölvívó-sport­ja jó kezekben van és a fejlődés is biztosítva lesz nemcsak a játékosok nevelésével, hanem élvezetes, Jó ver­senyek rendezésével is. Részletes eredmények: felnőttek: harmatsúly: 1. Kohajda Sándor a szerdára tervezett válogató mér­kőzést sem tartották meg. A két megye találkozóját és annak visz- szavágóját tavasszal bonyolítják le. 0. asztaliteniszverseny szettben Várkonyi, a másodikban Pigniczky volt a jobb, a harmadik szettben fej-fej mellett haladt a két versenyző, s a végén a pillanatnyi higgadtság döntötte el az első hely kérdését Várkonyi I. javára. Má­sodik Pigniczky, harmadik Várko­nyi II. Egyébként a férfi egyéni mérkőzések során született a ver­seny legnagyobb meglepetése, ame­lyet Gazdik (Szeged) okozott Az elő­döntők során kiverte Semseit, a Sztálinváros jónevű Versenyzőjét. Női egyes: 1. Sipos (BEAC), 2; Szálkái (BEAC), 3. Mauler (BEAC), 4. Rozgonyi (K. Lombik). Férfipáros: 1. Semsel—Árvái (Sztálinváros), 2. Várkonyi I.—Regőczi (K. Lombik): Női páros: 1. Sipos—Szálkái' (BEAC), 2. Bandi—Mauler (BEAC). Vegyes­páros: 1. Várkonyi n.—Sipos, 2, Machán—Rozgonyi. (Kecskeméti Szpartakusz), 2. Kátal (K. Szpart.), légsúly: 1. Bársony Jó­zsef (Nagykőrösi Kinizsi), 2 Medgyc- si (N. Kinizsi), 3. Kohajda II. (K: Szpart), pehelysúly: 1. Szemeret Sán­dor (N. Kinizsi), 2. Korpás! (Ceglédi VSE), könnyüsuly: 1. Mancz György (K. Szpart.), 2. Faragó (Kkhalasi Ki­nizsi), kisváltósúly: 1. Szűcs László (N Kinizsi). 2. Both (N. Kinizsi), vál- tósúly: 1. Kovács Sándor (N. Kinizsi), 2. Szalai (N. Kinizsi), félnehézsúly: 1. Király Balázs (H. Kinizsi), 2. Szlá- vik (N. Kinizsi), nehézsúly: 1. Ra­fael István (N. Kinizsi), 2. Bíró (H. Kinizsi), Ifjúságiak: Papinsúly: 1. Bozó Mik­lós (Nkfházi Honvéd), 2. Kiss R. (Ceglédi Építők), 3. Szommer (K. Szpart.), légsúly: 1. Németh Zoltán (C Építők), 2. Öze (F. Honvéd), 3. Kovács I. (C. Építők), pehelysúly: 1. Bócz László (K. Szpartakusz), 2. Lippert (C. Építők), 3. Kovács (N. Kinizsi), könnyűsúly: 1. Fekete Jó­zsef (K. Szpartakusz), 2. Nagy Gy: (K Szpart.), váltósúly: X. Borka László (K. Szpart.), 2. Géró (K. Szpart.), 3. Sikár (F. Honvéd), nagy­váltósúly: 1. Petró József (C. Epitők) 2. Szeibert (K. Szpart), 3. Szentki­rályi (F. Honvéd), nagyközépéül}': 1. Flórián József (N. Kinizsi), 2. Dinnyés József (F. Honvéd). . Az egyes mérkőzések vezetését Dudás Jenő irányította. e. A bajai ökölvívók legyőzték a békéscsabaiakat Vasárnap délelőtt Baján a békés­csabai ökölvívók vendégszerepeitek és a Bajai Szállítók ökölvívó-csapa­tától 12:4 arányú vereséget szenved­tek. A mérkőzésen csak nyolc pár vehetett részt, mert a többi csabai kity. ökölvívónak nem volt orvosi vizsgá­ja. A bajai ökölvívók közül győztek: kiütéssel: Iglódi és Balázs, pontozás­sal: Simity, Puskás I., Puskás H. és Sarkadi, vesztettek: Bajai és Gyur­Jó küzdelmeket hozott a városi ökölvívó bajnokság Bács-Kiskun megyei Nyomda Vi Kecskemét. — Telefon: 15—29. 27—49 Felelős vezető: Szűcs Béla Igazgató CSÖVES ÉS MORZSOLT TENGERIT vásárolunk. Ta- lajerőgazdálkodási Vállalat, Kecskemét, Kéttcmplom köz. 2288 TEKEH A 48. sz. Totóban az aránylag kevés meglepetés ellenére sem volt 12-es találat. 11 találatos is 33 darab akadt, amelyre 14 760 forintot fizet­tek. 10 találatosra 862, a 9 tálálatóé­ra 136 forintot kaptak a nyertesek. Az e heti műsorban eléggé válto­zatos mérkőzések szerepelnek. 1. Ferencváros—Salgótarján Buda­pesten, az Üllői úton. Csak az mutat a Ferencváros javára, hogy a salgó­tarjániak hétközben , is játszanak bajnoki mérkőzést Tippünk: 1, x. R A D O Kecskeméti Vasas—Ferencvárosi TC 8:4. — NB I. — Kecskemét, Horog utca. — Vezette: Tóth József. A Keleti csoport rangadóját 195 fakülönbséggel biztosan nyerte a kecskeméti csapat. A zsúfolásig meg­telt nézőtér hangos szurkolással biz­tatta kedvenc csapatát, amely jó Halász 385 2 Körösi 405 — Krioóczky 447 2 Botos 393 — Balogh 472 2 Gyebrovszki 452 2 2554 8 A Kecskeméti Vasas együttese jelenleg az 5 helyen áll, de egy mér­kőzéssel kevesebbet »játszott, mint az előtteállók. Női NB I-es csapatunk, a KTE Budapesten csak igen nehéz küzde­lem után tudott győzni 7:5 arányban a Budapesti Ferencvárosi Szesz- és Élesztőgyár NB I-es női csapata el­len. A faarány 2308:2291 volt a kecs­keméti együttes javára. A kecskemé­tiek közül győztek: Vcrdungné 390, Földházi E. 388, Pulai A. 378 fával. eredménnyel hálálta meg. A Vasas­ból kiemelkedő teljesítményt nyúj­tott Balogh Mátyás 472 fás eredmé­nyével. A nagy tét miatt kezdetben izgatottak voltak a versenyzők, de azután mindinkább kidomborodott a Vasas biztosabb, helyezettebb golyó­kezelése. Részletes eredmények: Szalay 353 — Cseiényi 408 2 Antal 357 — Várfalvi 414 2 Reibl 427 — Lengyel 400 — 2359 4 A legjobb kecskeméti dobó, Van- csainé, egyformán dobott a legjobb fővárosi versenyzőnővel, Györkösné- j vei szemben. Mindketten 414 fát ütöt­tek. Vereséget szenvedett Takácsné 374 és Klimentné 364 fával. A területi bajnokságok során a ve­zető Kecskeméti MAv könnyen vette a mérkőzést és csak 6:6 arányú dön­tetlent ért el a Kecskeméti Dózsával szemben. A legjobb eredményt Med- gyesi (KMAV) érte el 432 fával. Rész­letes eredmények: Medgycs* 432 2 Marbánszki 412 Méhes 350 — Horváth 357 2 Gulyás dr. 405 — Kardos 4C8 2 Pulai 345 2 Gyuris 328 .—. Tóth 384 — Seller 400 2 Dudás 430 2 Tóth 412 — 2311» a 2317 n 2. Szombathely—MTK Szombathe­lyen. Teljesen nyílt mérkőzés. Tip­pünk: x, 2, 1. 3. Szeged—Tatabánya Szegeden. Tatabányai győzelem esetén a bá­nyászcsapat őszi első lesz. Tippünk: x, l. 4. Pécs—Dorog Pécsett. Döntetlen­re hajló mérkőzés. Tippünk: 1, x. 5. Diósgyőr—Komló Diósgyőrött. Nagy meglepetés lenne a Komló pontszerzése. Tippünk: 1. 6. Nyíregyháza—Bükkalja. — A bükkaljaiak a jobbak, de Nyíregy­házáról nehéz pontot elvinni. Tip­pünk: 1. 7. Csepel Autó—Bp. Szpartakusz Dunaharasztin. A Szpartakusz a bajnokságra tör. Tippünk: 2, x 8. Hatvan—ózd Hatvanban. Á fel­jövő hatvaniaknak a győzelemre ib van esélyük. Tippünk: x, 1. 9. MA VÁG—Miskolci VSC Buda­pesten, a Kőbányai úton. A miskol­ciak sokkal jobbak. Tippünk: 2, x. 10. Lanerossi—Intcrnazionalc Vi- cenzában. Az Intemaziona le lehet, hogy első vidéki győzelmét szerzi meg. Tippünk: 2, L 11. Milano—Roma Milanóban. A kiesés ellen küzdő tavalyi bajnok­csapat otthonában mindkét pontul meg akarja szerezni. Valószínűleg sikerül is neki. Tippünk: 1. 12. Spal—Fiorentina Ferrarában. A kiesés ellen küzdő ferrariaknak igen fontos a két pont. Tippünk: x, 1. Pótmérkőzések: x, 1, x, 1. KELLEMETLEN SZEREP Sylvia Adassa francia sztár­jelölt 50 pofont volt kénytelen eltűrni »A Pigaelle sivataga« cí­mű film forgatása során. A fia­tal színésznő egy éjszakai szép­ség szerepét játssza, akit pártfo­gója keményen ráncbaszed. — Léon Joannon filmrendezőnek volt szíve nyolcszor újrakezdet­ni a jeleneteti

Next

/
Oldalképek
Tartalom