Petőfi Népe, 1957. október (2. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-05 / 233. szám

I Október 7-íöl ok!. 13-ig Állandó műsorszámok KOSSUUl-RÁDIÓ: 4.30—8.00-ig: 20.20: Jóéjszakát, gyerekek. — Zenés műsor. — Közben: Hír­összefoglaló. Falurádió. — 6.30: Pillanatfelvétel. — 7.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 7.45: Nap­>tar. — 8.00: Műsorismertetés. — (8.08: Technikai szünet. — 10.00: 20.00: Esti krónika. Időjárásié* lentés. 22.00: Hírek. Idöjárásje- lentés. — 20.00: Hírek. — 0.30: Himnusz. PETÖFI-RAüIÓ: 6.00—8.00-ig: Reggeli zene. — Közben: 6.35: Torna. — 6.55: Színházak és mo­Hírek. Lapszemle. Idő járás jelen- zik műsora. — 7.10: Falurádió.- lés. — 12.00: Déli harangszó. — 8.00: Műsorzárás. — 14.00: Utana: Hírek. Időjárásjelentés. Hírek. Időjárásjelentés és víz- 16.00: Hírek. — 18.00: Hírek, allasjelentés. 23.00: Műsorzárás. Hétfő KOSSUTH-RÄDIÖ 8.10: Reggeli hangverseny. 0.00: A uyermekradió műsora. 9.15: Filmzene. 9.40: Majakovszkij: I. szonáta zongorára és gordonkára. 10.10: Mesedélelőtt az óvodában. 10.30: Szívesen hallgattuk. 12.10: Népi zene. 13.00: Lányok, asszonyok. 13.10: Heti zenés kalendárium. 14.20: Hétfőtől hétfőig. 14.30: Úttörő-híradó. 14.50: Kis zenetörténet iskolá­soknak. 15.30: Válaszolunk hallgatóink­nak. 15.40: Resztetek Offenbach «Or­feusz az alvilágban« című operettjéből. 16.10: Kertész Lajos zongorázik. 16.40: Apróságok. 16.50: Miklós Kata énekel. 17.15: Ifjúsági őrjárat. 17.30: Tánczene. 18.10: Giuseppe Waldcngo éne­kel. 18.45: Műsor a Német Demok­ratikus Köztársaság meg­alakulásának évforduló­ján. 19.25: A mosoly országa. Rész­letek Lehár operettjéből. 20.20: Hanglemezek. 21.00: Élő halottak. Rádiójáték. 22.20: A Német Zenei Hét meg­nyitó hangversenye. 0.10: Magyar nóták. PETŐFI-RÁDIÖ 14.20: Kórusok. 14.40: Zenekari hangverseny. 15.40: -Baloldalt, ahol a szív dobog.« Frank regényé­nek ismertetése. 16.00: A Kisegyüttes játszik, Delly Rózsi és Mátrai Fe­renc énekel. 16.30: Külpolitikai kalauz. 16.40: Részletek Erkel «Hunyadi László« című operájából. 17.50: Amadé László és Faludi Ferenc versei. 18.00: Harcok a zenetörténet fordulóin. Előadás. 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19.15: Fodor Pál citerázik. Bur­ka Sándor tárogatózik. Lukács István cimbalmo- zik. 20.00: Moszkowski—Bertha féld: Hangversenykeringő. 20 10: Helyszíni közvetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. — A szü­netben kb. 21.10: Láttuk, hallottuk. 22.10: Vidám népdalok, verbun­kosok. Kedd KOSSUTH-RÄDIÖ 8.10: Népi zene. 8.40: Indulók és dalok. 9.00: F.gy óra gyermekeknek. 10.10: A szülői munkaközösség­ről. 10.20: Balettzenc. 11.00: A hazug katona. Török Sándor regényének ismer­tetése. 11.20: Ajándékműsor ktsz-eknek. 12.10: Szórakoztató zene. 13.00: F'odor József versei. 13.10: Operarészletek. 14.00: Könnyű szimfonikus mu­zsika. 14.40: Az Ifjúsági Rádió termé­szettudományos folyóirata. 15.00: Sakk-matt. Fiatalok sakk­iskolája. 15.10: Népdalok. 16.10: A Gyermekrádió műsora. 16.50: Argentin népdalok és tán­cok. 17.15: Budapest és a pestiek. i 17.30: Szív küldi.. . 18.10: Véleményt kérünk. 18.30: Szabó József zongorázik. 18.45: Gyári sziréna... 19.00: Részletek Hacsaturján: »Othello« című filmzenéjéből. 20.25: Emil Stern zenekara ját­szik, Chevalier és Josephi­ne Baker énekel. 20.40: Gyermeknevelés. 20.55: Zenerajongók. 22.15: Verses összeállítás. 22.35: Szimfonikus zene. 22.42: Német Zenei Hét. 0.10: A Modern Jazz szólistái­nak együttese játszik. PETÖFI-RÁDIÖ Opereltmelódiák. Kamarazene. Részlet Zola »Germinal« című regényéből. Nemzetközi kérdések. Részletek Delibes »Lak- mé« című operájából. Boldogság. Elbeszélés. Hanglemezek, útban a bolygók felé. Fúvóshangverseny. Werner Mária és Mclis György énekel. Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. Népi zene. Üzemi lapszemle. Magyar könnyű dalok. Kutatóúton a Nílus völ­gyében. Angol madrigálok. Népdalok. Amerikai népballadák. Tánczene. 14.20: 15.00: 15.35: 16.05: 16.15 16.50: 17.00: 17.30: 18.00: 18.30: 19.05: 19.15: 19.45: 20.00: 20.20: 20.40: 21.05: 21.30: 22.00: 8.10 9.00 9.30 10.10 10.30 11.00 11.30 12.10 13.00 13.10 13.40 14.00 11.45 15.05 15.30 15.45 16.10 17.00 17.15 18.10 18.45 19.00 20.20 21.35; 23.00 23.35: 14.20: 14.40: 15.45: 16.00: 16.30: 16.50: 17.05: 18.25: 18.50: 19.05: 19.15: 20.00: 21.05: Szerda KOSSUTH-RÁDIÖ Népszerű operarészletek. Rádiószabadegyetem. Népek zenéje. A Gyermekradió műsora. Hangszerszólók. Keringők szárnyán. A Belgrádi Rádió ének­kara énekel. Tánczene. Lányok, asszonyok. Részletek zenés játékok­ból. Sándor Kálmán két el­beszélése. Népi zene. A Gyermekrádió műsora. Ifjúsági világhíradó. Válaszolunk hallgatóink­nak. Olga Erdeli hárfázik. Szív küldi... Emlékezés Schönherz Zol­tánra. A magyar opera történe­te. Előadás. Kórusok. Mi történik Tiszapalko- nyán? Tánezenc. Kronstadt! tengerészek. Előadás. Hangverseny. Német Zenei Hét. A Magyar Rádió szimfo­nikus zenekarának hang­versenye. PETÖFI-RÁDÍÓ A Gyermekrádió műsora. Zenekari hangverseny. Vidéki stúdiónk jelentke­zik. Vidám ritmusok. Rigó Magda és Losonczy György énekel. Kaszát vásárló paraszt. Mikszáth Kálmán karéo- lata. Ajándékinűsor a KÖZÉRT dolgozóinak. »La Galla«. FUbcszélcs. Gyermekdalok. Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. Kamarazene. Könnyű zene. Kozák Gábor József és zenekara játszik, 21.30: Az Armstrong-együttes játszik. 21.50: Színházi esték. 22.00: Szórakoztató muzsika. Csütörtök KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Könnyű melódiák. 8.40: Kórusok. 9.00: Édes anyanyelvűnk. 9.05: A Gyermekrádió műsora. 10.10: Versek. 10.40: Zongoramuzsika. 11.00: A Bor. Elbeszélés. 11.20: Verbunkosok, magyar nó­ták. 12.10: Operarészletek. 13.00: Versek. 13.15: Könnyű zene. 14.00: Látogatás rokon népeiénél. 14.40: Szórakoztató zenekari hgv. 15.20: A Gyermekrádió műsora. 16.10: Szórakoztató zene. 17.00: A puskásember. 17.10: Nagy együttesek. Az.Ale- xandrov-kórus. 18.10: Népi zene. 18.45: Elektronikus számológé­pek a Szovjetunióban. 19.00: Tánczene. 20.25: Szegény emberek. A Rá- diószínház bemutatója. 22.15: Tánczene. 22.30: Emberek között. Boldizsár Iván toilrajzai. 0.10: Az Állami Népi Együttes zenekar játszik. PETÖFI-RÁDIÖ 14.2o: Fúvósindulók. 11.37: Nemet Zenei Hét. 15.10: A külföldi sajtó hasábjai­ról. 15.20: Tánczene. 15.55: Haydn: G-dur cembalover- seny. 16.20: Az Ifjúsági Rádió műsora. 17.10: Már nem kísértet többé. Előadás. 17.25: Operett- és filmzene. 18.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 18.20: Heti hangversenykalauz. 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelv- tanfolyama. 19.15: Romantikus kórusok. 20.00: Könnyű zene. 21.05: Operettmuzsika. 21.30: Népi zene. 21.50: Hogyan óvjuk gyermeke­inket a meghűléses beteg­ségektől? Előadás. 22.00: Operahangverseny. 22.47: Versek. Péntek KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Részletek János vitéz című daljátékból. 8.50: Népi zene. 9.10: Reggeli hangverseny. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: A Pénzügyőr-zenekar ját­szik. 10.53: Az Apostol. Petőfi Sándor elbeszélő költeménye. 11.30: Ránki Lili zongorázik. 12.10: Tarka muzsika. 13.00: A belterjes gazdálkodás útján. 13.15: Népdalok. 14.00: Úttörő-híradó. 14.20: Bellini operáiból. 15.00: A Gyermekrádió műsora 15.40: Kamarazene. 16.10: Szív küldi.. . 16.50: A baranyai példa. 17.00: Liszt Ferenc és Oroszor­szág. Előadás. 18.10: A Magyar Rádió Énekka­rának hangversenye. 18.30: Ifjú Figyelő. 19.00: Az operaszínpad csillagai. Fjodor Saljapin. 20.20: Zenei műsor. Közben kb. 20.35: Újra hullik a mag. 21.00: Salzburgi Ünnepi Játékok 1957. 22.55: Fiatalok a mikrofon előtt. 23.15: Hanglemezparádé. 0.10: Zongorahármas. PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Könnyű zene. 15.00: Fúvószenc. 15.15: Kórusok. 15.40: Nádas József írásai. 16.00: Szimfonikus zene. 16.40: Ifjúsági műsor. 17.00: Katonadalok. 17.30: Közvetítés az »Írjunk együtt« nyilvános adásáról. 18 00: Német Zenei Hét. 19.05: F'ilmzcne. 19.45: Karinthy Frigyes a zené­ről. 20.00: Az opera mindenkié. 21.05: Amelita Galli-Curci éne­kel. 21.20: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 21.30: Magyar nóták. 22.00: Operettest. Szovjet szerzők műveiből. Szombat KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Zenekari hangverseny. 9.00: Úttörő-híradó. 9.20: A Gyermekrádió műsora. 9.40: Tréfás dallamok. 10.10: Régi magyar operettek. 11.00: Versek. 11.20: A Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak hangversenye. 11.50: Inglesia gitározik. 12.10: Népi zene. 13.00: Mi van a könyvesboltok­ban? 13.10: Művészlemezek. 14.20: A Gyermekrádió műsora. 14.40: Fúvószene. 15.00: Német Zenei Hét. 15.25: Kórusaink életéből..; 15.45: A nemzetközi munkásmoz­galom időszerű kérdései. 16.15: Beethoven zongoraszoná­ták. 16.37: Zenés hétvége. 17.00: Szerelmes fiam. Elbeszé­lés. 18.10: Szív küldi... 18.45: Moszkvai fiatalok között. Riportműsor. 19.00: Magyar dallal a Szovjet­unióban. 20.25: Közvetítés a Rádió VI-os stúdiójából. PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Népek zenéje. 15.00: Hegedűmuzsika. 15.25: Fotoamatőrök ötperce. 15.30: Közvetítés az 1957. évi Bayreuthi Ünnepi Játé­kokról. — Közben: 17.10: Válaszolunk hallgatóink­nak. 17.20: Lányok, asszonyok. 19.05: Voltaire és az egyház. Elő­adás. 19.25: Az operaközvetítés f oly las tása. 21.05: Népi énekesek és együtte­sek műsorából. 21.42: Szimfonikus hangverseny* Vasárnap KOSSUTI-I-RÁDIÖ 8.10: Újra hullik a mag. 8.20: Népdalcsokor. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: új Zenei Újság. 10.00: Vasárnapi versek. 10.10: Az Ifjúsági Rádió műsorai 10.50: Táncdalok. 11.10: Szimfonikus zene. 12.50: Hétvégi jegyzetek. 13.00: Népi zene. 13.30: Hangos Naptár. 14.00: Szív küldi... 14.45: Hét nap a külpolitikában 15.00: Hazánkban járt szovjet művészek és együttesek hangversenye. 16.00: Helyszíni közvetítés baj­noki labdarúgómérkőzések­ről. 16.50: Hanglemezek. 17.10: Kincses Kalendárium. 18.00: Tánezenc. 19.00: Közvetítés a Szegedi Ál­lami Nemzeti Színházból: Egy éj Velencében. 20.10: Köznapi dolgokról. 22.30: Verses összeállítás. 23.00: Népi muzsika. 23.40: Grieg: F-dur szonáta. 0.10: Richard Trunk. Kis sze­renád vonószenekarra. PETÖFI-RÁDIÖ 8.00: Bach-művek. 9.00: Könnyű dalok. 9.30: Kispajtások hanglemez­tára. 10.10: Szív küldi. .; 11.00: Térzene. 11.20: Zenés vasárnap délelőtt. 12.30: Részlet Nusics »A község gyermeke« című regényé­ből. 13.00: Művészlemezek. 14.15: Tündér Mák. Mesejáték. 14.55: Népszerű Verdi-hangver­seny. 16.00: 50 éve tanít Benedek Mar­cell. 16.45: Őszi koncert. Verses-zenés összeállítás. 18.00: Új csillag a távolkclcti ég­bolton. 18.15: Muzsikás Jankó. Elbeszé­lés. 18.40: Kantáta-hangverseny. 19.15: Népi együttesek műsorá­ból. 19.40: Előadóművészeink hang­versenye. 20.50: A libapásztor. Elbeszélés. 21.10: Tánczene. 22.00: Zenekari hangverseny. (A Magyar Rádió a műsor- változtatás jogát fenntartja.) Anyakönyvi hírek Kiskunfélegyházáról A Műszaki Anyag, és Gépkereskedel­mi Vállalat Szegedi Kiren­deltsége október hó 8-án (kedden) a MÉH Vállalat Baja, Sztálin u. 17. szám alatt BECSLÉST, illetve LEBONYOLÍTÁST végez 1796 í SZÜLETTEK: Flóring Rozá­• lia (anyja neve: Major Rozália), { Kormányos Gábor Mihály (Sza- | mosközi Gizella), Bállá László | Sándor (Kristóf Erzsébet), Ma- | gong Veronika (Véninger Ve- I ronika), Török Ilona (Kádár j Erzsébet), Tóth Veronika Má­ria (Kovács Veronika), Fekete Éva (Szabó Mária), Késik Vero­nika (Illés Veronika), Major Mária E'dit (Urbán Margit), Tí­már Ferenc (Rádi Mária), Ker­tész Mária Aranka (Baranyi Piroska), Binder Hilda (Virág Rózsa), Viglási Imre (Benkó Etelka, Koncz Mária Éva (Ágoston Mária), Patyi Rozália | (Szénási Rozália). * HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK-' j Endre Mihály és Túri Mária, Varga Mihály és Tarjányi Ér* zsébet, Kutasi Vilmos és Dimi* tér Mária, Gál András és Ur­ban Rozália, Városi György és Seres Ilona, Réz Ferenc és Hel* tai Ilona, Gombár György és Papp Katalin. MEGHALTAK: Farkas Jó* zsefné Szabó Veronika 74 éves, Papp Ferencné jJaksa Apollónia 63 éves, Kertész Péterné Kecs­keméti Piroska 75 éves, Fries* ka Sándor 76 éves, Csányi Hen* rikné Pelikán Veronika 69 éves, Bánóczki Antal 50 éves, Juhász Sándorné Ficsór Zsuzsanna 68 éves, Seres Gábor 75 éves, Haj* nal Pálné Majoros Luca 62 éves, Farkas József 63 éves, Pintér József 63 éves, Magony Veronika 1 hónapos korukban* I

Next

/
Oldalképek
Tartalom