Petőfi Népe, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-25 / 198. szám

KmtaiÉli ..HÍRŐS NAPOK“ rn. szeHenta 28-lil nklítar l-ii Balaton után Budapest Mint már közöltük, Bónay Margit lett a »Balaton szépe*. Ezután választották ki 350 versenyző közül, hogy ki legyen »Budapest szépe«. A fővárosi szépségverseny győztese szintén Bónay Margit, a Varga Katalin Gimnázium IV. osztályos tanulója lett. A második helyre Szentpéteri Györgyi, a har­madikra Felföldi Anikó került. ( apróhirdetések) fiLCSERÉLNÉM ceglédi szoba-kony­ha. kamrás lakásomat, kecskeméti hasonlóért. Cím: Kecskemét, Árpád u. 2. Villangő. 1432 AZONNAL FELVESZÜNK, a dolgozó kívánsága szerint megha­tározott időre, kőműves, tetőfedő, asztalos, burkoló, festő és mázoló szakmunkásokat. Munkásfelvétel: É. M. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat. Kecskemét, Bánk bán utca 1., vagy Baja, Április 4. tér 10. 1431 ELADÓ: használt ajtók és ablakok. Kecskemét, Árok utca 5. szám. 1430 SZOBA-KONYHA, kamrából álló házrész eladó. Elfoglalható. Kecske­mét, Széchenyi-város 2. (Nyíri út). ___________________________________ 1429 ELADÓ jó állapotban lévő 250-es, német gyártmányú, patentkerekes motorkerékpár. Kecskemét, Árok utca 16. Bejárat a Galamb utcáról. 1428 ELADÓ sürgősen félportás ház. üre­sen elfoglalható. Kecskemét. Vágó utca 15. sz. Külső porta. 1427 PRÍMA kisipari, mély gyermekkocsi eladó. Kecskemét, Petőfi utca 9. 1426 CJYERMEKSZERETÖ nőt keresek. — Kecskemét, Kada Elek utca 13. 1425 SÁRKÁNY utca 15. sz. ház eladó, egészben vagy két részben. Lakás­cserével elfoglalható. — Kecskemét, Margit u. 12. Ferkó Imre. Érdek­lődni vasárnap 8—4-ig. Hétköznap 4—6-ig. ________________________ 1424 KI S gyermek mellé idősebb asz- szonyt keresünk. Kecskemét, Jókai utca 13. 1423 ELADÓ 10 hold föld Jakabszálláson, benne 2 hold szőlő, erdő, tanyával. Érdeklődni: alsómatkói megállóhoz 10 percre, Szabó Jánosnál. 1422 300-AS, oldalkocsis Triumph, üzem­képes motorkerékpár eladó vagy el­cserélhető kisebbért. Kecskemét, Wesselényi u. 1. 1421 MODERN, 4 nyüstös szövőszék, fel­szereléssel és kötőgép eladó. Kecs­kemét. Zsinór u. 9. 1420 EGY dióháló és 125-ös Csepel eladó. Kecskemét, Dankó u. 3. 1419 ELADÓ házrész, központban, Kecs­kemét, Üttörő u. 21. sz. Értekezés a helyszínen. 1418 16 DARAB méhcsalád Nagyboconádi kaptárral eladó és Nagyboconádi mézpergető. Cím: Lovas Károly. Ti­szakécske, Széchenyi u. 22. 1417 350-ES IZS, oldalkoesival eladó. — Kecskemét, Akácfa utca 2. 5056 TANGÓHARMONIKA, 120 basszusos, kitűnő állapotban, eladó. Kecskemét. Szegedi út 29. Kecskeméti. 5054 EGY- és kétszemélyes rekamlékat, fotelokat, székeket, sezlonokat ké­szít Blaskovics kárpitos. Javítást vállal. Kecskemét, Rákóczi út 2. 5052 350-ES DKV, oldalkocsis motor el­adó. Kecskemét, Kossuth körút 28. ____________________________ 5053 ÜZ LETSZERZŐT felvesz Nagykereskedelmi Vállalat. Jelentkezést írásban ,,Üzletszerző“ jeligére a Petőfi Népe kiadóhivata­lába kérjük beadni. 1416 KÉT kis gyermek mellé gyermeks/e- rető nőt keresek. Kecskemét, Pus­kin utca 24. 4967 KÉT középiskolás diákleányt szál­lásra vállal, Kecskemét. Dózsa Gy. út 5.______________________________ 5051 SZ OBA; konyhás, kamrás, előszo- bás lakásomat (sertésól is van) el­cserélném hasonlóért. Kecskemét, Bajcsy Zs. útca 45. 5050 SZALMÁÉRT trágyát cserélek. — Kecskemét, Báthory u. 1, sz. Tóth. 5049 VILÁGOS, szép hálószobabútor el­adó, Kecskemét. IV. kér., Kaszap utca 11. 5048 IDŐS, nyugdíjas asszony, szobá­kon y hás lakást keres. Cím: Kecs­kemét, Nagykőrösi utca 27. Kecské­sék. 5044 125-ÖS MOSZKVICS, első-hátsó te­leszkópos, príma állapotban eladó. Kecskemét. Árok utca 7. 5045 125-ÖS, szürketankos, jó állapotban lévő motorkerékpár eladó. Kecske­mét, Csillag utca 1. Villanymalcm mellett, Baracsiék. 5046 JÖ állapotban lévő, 250-es Zündapp motorkerékpár eladó. Kecskemét, Horog utca 1. 5047 KERTES villa, Kecskemét. Ady E. utca 8. szám alatt eladó. Megtekint­hető vasárnap délelőtt 9—11 óráig. 5041 ELADÓ Kecskemét, Darab utca 8. azám alatti ház. Gazdálkodónak is alkalmas. Értekezni: a tulajdonos­sal a helyszínen.__________________5058 FŰTŐT keres az All. Tanítónőképző, Kecs­kemét, Kaszap u. 6—14. 5042 KÉT szobásnál nem kisebb köz­ponti házat keresek megvételre. Cí­met „Sürgős“ jeligére a kiadóba. 5027 FEHÉR és füstölt, szikkadt szalon­na és 2 db 2.20 méter hosszú üzlet­pult eladó Kecskemét, Csáky u. 3. 5029 KECSKEMÉT, Felső-Méntelek 65 sz. alatt — az állomáshoz 5 perc já­rásra — eladó 3 kataszteri hold szőlő, tanyával. Értekezni: a hely­színen. 5031 350-ES DKV eladó — Kiskunhalas, Szász Károly u. 12. Faragó István.. ____ 5032 EL ADÓ egy 10 HP USA gyártmá­nyú motor. Szeghalmi József, Fok­tő, Lenin út 118. 1414 5 DARAB hízott sertést vennék. Ajánlatokat kérek Kecskemét, Kis­faludy utca 10. alá. 5039 250-ES, oldalkocsis Pannónia motor eladó igényesnek. Megtekinthető bármikor. Ugyanott egy 100-as Cse­pel motorkerékpár eladó. — Cím: Kecskemét, Kőrösi-hegy 27. Föld- házj. ___ 5028 EL ADÓ fél hold föld, Talfája 11. — Kecskemét, Talfája 3. Gál Mihály- nál. Budai út. 1406 ELADÓ Kecskemét, Epreskert utca G2. számú ház, vétel esetén beköl­tözhető. 1410 VILLATELEK eladó — Kecskemét, Mathiász utca folytatásában. Ér­deklődni: Széchenyiváros 25/d. 5036 Szakszerű RÁDIÓJA VITÁS Szeke­resnél Kecskemét, Jókai utca 47. 1296 Nozik M űsora Augusztus 25-én, vasárnap: Baja Központi: A kapitány és hőse. — Baja Uránia: Romeo és Júlia. — Baja Szabadság: A ka­pitány és hőse. — Jánoshalma: Boszorkány. — Kalocsa: Olmer ■ bűne. — Kecel: Bakaruhában. : Kecskemét Árpád: Egy kerékpá- j ros halála. — Kecskemét Városi: rill Ulenspiegel. — Kiskőrös: : Szegény szerelmesek krónikája. •— Kiskunfélegyháza: A vörös kocsma. — Kiskunhalas: Kül­városi szálloda. — Kiskunmajsa: Jelentéktelen emberek. — Kun- szentmiklós: Nevetés a paradi­csomban. — Szabadszállás: Haj- nalodik. — Tiszakécske Petőfi: ! Bankó Pista. — Tiszakécske Tisza: Dankó Pista. I MATINÉK: I Baja Központi: A sárkány rab- j jai. — Baja Uránia: Grant ka- i pitány gyermekei. — Jánoshal­ma: Az eltűnt kapitány. — Ka­locsa: A boldogság madara. — Kecskemét Árpád: Titokzatos le­let. — Kecskemét Városi: A bá­torság iskolája. — Kiskunfél­egyháza: A kronstadti tengeré­szek. — Kiskunhalas: Luxus­tutajon, Augusztus 26-án, hétfőn: Baja Központi: A kirakat mö­gött. — Baja Uránia: Romeo és Júlia. — Kalocsa: Olmer bűne. — Kecskemét Árpád: Egy ke­rékpáros balála. — Kecskemét Városi: Till Ulenspiegel. — Kis­kőrös: Szegény szerelmesek kró­nikája. — Kiskunfélegyháza: A vörös kocsma. — Kiskunhalas: A véres út. — Tiszakécske Pe­tőfi: A kuruzsló. — Tiszakécske Tisza: A kuruzsló. MŰVELŐDÉST, szórakozást nyújt a MEGYEI KÖNYVTÁR. Olvasói rendelkezésére áll minden hétköznap. Mindenkit szeretettel vár a Megyei Könyvtár. 1056 felhívás: Felkérjük mindazokat, akiknek a halasi csipke történetére, Dékáni Ár­pádra és Markovics Máriára vonat­kozó adatok vannak birtokában, úgy szíveskedjenek azt az alanti cmimel közölni: Háziipari Szövetke­zet Kiskunhalas, Csipkeház. 1353 MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATTAT: rendelkező ANYAGKÖNYVELŐT keresünk. Belépés azonnal. Bösztöri Állami Gazdaság. Vasútállomás: Homokszent- lőrinc, 1384 ÉPÜLETANY AG-kereskedésemet megnyitottam. Vagontételben kapha­tó: fenyő tetőgerenda, szarufa, desz­ka, új és használt minőségben, va­lamint tégla, mész és cement. Meg­rendeléseket határidőre szállítom. — Dómján Lajos, Magyarürög 84. Bara­nya megye. 1386 MOSÓGÉPET, PORSZlVOGÉPET, padlókefélőgépet kölcsönöz a Kecs­keméti Községgazdálkodási Vállalat magánosoknak és közületeknek, — Kecskemét, Deák tér 4. Telefon 25- 79. __________________________________1276 Sz őlőtermelők FIGYELEM! A Kecskeméti Földműves­szövetkezet a BOR FELVÁSÁRLÁSÁT újból megkezdte. — Felvá­sárlási helye: Koháry utca 7. szám. Földművesszövet­kezeti pince. 1399 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi tér 1. sz. Telefon: — 25—16. 26—19. 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 17a Telefon: 17—69 Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 15—29. 27—19 Felelő» vezetői Szűcs Béla igazgató | KECSKEMÉT; Kölesei utca 13; szá­mú ház utcai fele része eladó: 5037 BEJÁRÓNŐT azonnali belépésre fel­veszünk, Kecskemét, Bercsényi u. 2. szám: 5033 VARROTANFOEYAM kezdődik az SZMT kultúrotthonban (Cifrapalota) Kecskemét, Rákóczi u. 1. — Szeptember 2-án kezdőknek, szeptember 4-én haladóknak. — Je­lentkezni szeptember 2-ig lehet a kultúrotthonban. I, em, 7. Kultúr­otthon vezetősége. 5017 500-AS szalagfűrész eladó, Kecske­mét, Epreskert utca 35. 5013 DAUERGÉP, gyermefkágy matraccal eladó, Kecskemét, Kada Elek u. 9. _________________________________6010 SÖ TÉT hálószobabútor eladó Kecs­kemét, Magyar utca 24. 5024 B Ö RKABÁTK E S ZlTE ST Javítást és festést vállalok. Barna Mihály bőrruhakészitő, Kecskemét, Csongrádi u. 29. 5023 ELADÓ 12-es, 20 méter hosszú, gu­mírozott főszíj, — Faragó Ferenc. Lászlófalva. Alsó 147. 5625 EGY szoba-konyha, speizos lakást keresek költségmegtéritésseL Cím: Kecskemét, Boldog utca 15. Vincze Károly._____________________________5Q26 OLDALKOCSIS Pannónia, 4300-at fu­tott, eladó Kecskemét, Reiszmann Sándor utca 38. 5018 BERKATRAGYA eladó; Érdeklődni: Kecskemét. Rendőrfalu I, utca 9. sz. ________________ 1397 EL ADÓ HÁZ, Kecskemét, Nagykő­rösi utca 37. sz. összkomfortos, nagy pincével, vizvezetékkei. felerészben is-______________ 4988 VA ROSFÖLDÖN; m S®egedí~beton­nál 3 km-re, a Bánó-féle főidből 3 és fél hold szántó eladó: Érdek­lődni: Kecskemét, Kadafalva 18. B. Tóth Jánosnál. 4989 ÉVI szőlőmunkára több munkabíró családtaggal kapást keresek, jó fi­zetéssel, lakással, állattartással. — Ugyancsak lovász Is felvétetik ok­tóber 1-re. Kecskemét, Irinyi utca 18. ________________ 4994 FE LSÖ-SZÉKTÖBAN másfél hold szőlő és föld eladó. Érdeklődni: — Kecskemét,_Bajcsy-Zs. utca 46. 5009 KERTÉSZET motoros lrúttal, épüle­tekkel bérbeadó. Értekezni: Kecske­mét. Talfája 54. Viszlát Ferencnél. 1393 Községi tanácsok, figyelem! Járdákat épít ürömi lapkő­vel és szegélykővel; terep- rendezést vállal és kert­építést végez a Kőbánya­ipari és Útépítő Szövetke­zet, Budapest, V., Belgrádi ralipart 27. IV., 7. 1405 EGY szoba-konyha; kamrás lakás* keresek, költségmegtéiitéssel, a vá* ros vagy bármely falu területén. — Címeket kérek Kecskemét. Kaszap utca, vízvezetékszerelö-műhelybe. __________________________________ 5007 ZE NEGÉP eladó. Kecskemét, Szé­chenyi tér 1. n. 2. 1403 KIS-KECSKEMÉTEN 2 hold Zöldsé- ges kert kiadó. Érdeklődni: Kecs- kemét, Kada Elek utca 17. 499« ELADÓ 3 hold 1095 négyszögöl sző­lő és gyümölcsös. Érdeklődni: Kecs­kemét I. számú Ügyvédi Munkakö­zösség adminisztrátoránál. 1388 KÁDÁR és FAESZTERGÁLYOS szakmunkást felvesz a Ka­locsai Mezőgazdasági KtsZ; 1404 Műszaki Anyag és Gépkereskedelmi 7. (Műszaki Bizományi) Baján a MÉH Vállalat Sztálin u* 17; szám alatt, augusztus hó 27-én, kedden becslést, illetve lebonyolítást végez; 1435 Az 1957. évre történő CUKORRÉPA SZERZŐDTETÉS rövidesen megkezdődik! * A cukorrépa-termelésre legalkal­masabb földek jő előkészítésével istállótrágyázással, őszi mélyszántással most kell megalapozni a jövő évi nagy cukorrépaterméseket. * Az időben és jól előkészített talajjal a cukorrépa nagyon kedvező arc minden növényféleségnél nagyobb jövedelmet biztosít a termelőnek. Indokolt tehát, hogy minden termelő növelje a szerződéses cukorrépa területét. * A nagyobb jövedelmük biztosítására, nagyobb területre kössenek cukor­répatermelőink szerződést a répa­felelősnél. rrTUntstív A k

Next

/
Oldalképek
Tartalom