Petőfi Népe, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-12 / 135. szám

S' 2LKK * Ilovatvesetői TÓTH I,Á.SZ]LÓ I Két játszma a szófiai zónaversenyről A bolgár fővárosban rendezett 14 részvevős zóna versenyen Fillp (Cseh­szlovákia) nemzetközi nagymester győzött, a második—negyedik helyre Sliwa (Lengyelország), Nejkireh .Bulgária) és Matanovics (Jugoszlá­via) jutottak. Erről a küzdelemről mutatunk be két játszmát. Az egyi­ket Filip nyerte a roman Mititelu alien, a másikat az osztrák Beni a lengyel Sliwa ellen. A játszmák színvonala arra vall, hogy az «erős mezőnyben a küzdelem igen szívós volt. GRÜNFELD-VÉDELEM Mititelu Filip 1. dt, Hit» 2. c4, g6 3. Hc3, (15 4. Fg5, Hcl 5. cd:, Hc3: 6. be:, Vd5:, 7. Hf3, c5 8. c3, cd: s. Vd4:, Vd4: 10. cd:, Hc6 11. FbS, Fd7 12. 0—0, Fg7 13. Bad, a6 14, Fe2, Fc6 15. Bc5, h6 IS. Fhi, gS mm iÉÉ*llf Éí II n ÍSé"” ' Ttf 17. Fg3 ’(Jobb volt 17. d5, Fd5: 18. Bd5gh: 19. Bbl), Fa2: 18. Bal, Hb4 19. FC4, b6 20. Bc7, Fc4: 21. Bc4:, Hd5 22. e4, Hf6 23. Hd2, 0—0 24. Bc6, Hh5 25. e5, Bfd8 26. Hb3, Bdb8 27. Hd2, Bd8 28. Hb3, a5 29. Bb6:, a4 30. Hd2, Bd4: 31. Hf3, Bd3 32. h3, Hg3: 33. fg:, Bf3:! 34. gf:, Fe5: 35. Bdl, a3 36. Bb5, Fg7 — Világos feladta. KIRÁLYINDIAI VÉDELEM Sliwa Béni 1. d4, Hf6 2. C4, g6 3. Hc3, Fg7 4. e4, d6 5. f3, e5 6. Hge2, 0—0 7. Fg3, c6 8. Vd2, Ve8í? 9. gl? (Korai. Jobb volt 9. d5), ed: 10. Hd4:, d5! 11. cd:, cd: 12. Ff6:, Ff6: 13. Hd5:, Fh4f 14. Kdl, Ve5 Fc4, Hc6 16. He2, Fg4: 17. Bfl, Fe6 18. Hcc3, Bac8 19. f4, Vd4 20. Fb3, Fg4f 21. Kel, b5 22. Vg2? (22. Fdl még tartotta az állást) Hc7! 23. Vg4:, Hd5: 24. Fd5: mm littl m A\ 24. —, Bc3:! (Döntő bástyaáldozat) 25. be:, Vc3:t 26. Kbl, Ff6 27. e5, Vd3f 28. Kb2, Vd4t 29. Kc2, Fe5: (Ez a közbeiktatott lépés megsemmisítő erővel hat). 30. Bf3, Vb2f 31. Kd3, Bd8 32. fe:, Bd5:f 33. Ke3, Vd2t 34. Keá, Vd4 — matt. HÍREK — Adamkovics Sándor és Far- — A kalocsai járásban a já­sas József városi tanácstag jú­lius 13-án, délután 6 órai kez­dettel tartja íélévi beszámoló­ját a máriavárosi iskolában Szalag utca) — Folyó hó 12-én a városi KISZ-szervezet taggyűlést tart Czollner téri székházában. A aggyűlés időpontja délután fél 3 óra. Minden KISZ-tag meg­jelenésére számít a városi KISZ vezetőség. — Kosa Istvánné megyei ta­nácstag június 12-én, délután 5 —7 óráig tartja fogadóóráját a katonatelepi iskolában. — Öregcsertőn megalakult a lépi táncegyüttes. Műsorukra kalocsai és öregcsertői népi tán­cokat tűztek. Eddig már öt pró­bán vettek részt a tánccsoport tagjai. Most a Háziipari Szövet­kezet tájházának avatására ké­szülődnek és arra tanulják be a fáncokat. — A Helvéciái Állami Gazda­ságban is megalakult a KISZ- szervezet, amelynek létrehozásá­ért példamutató felvilágosító nunkát végzett Jovanits Dániel MSZMP-tag. A tisztelet és sze­retet jeléül a fiatalok vezetősé­gükbe is beválasztották. rási tanács oktatási osztályának vezetésével június utolsó heté­ben úttörővezető tábor indul. Az egyhetes tanfolyam Kalocsán tesz. — Újjászervezték a ballószögi önkéntes tűzoltó csapatot, mely­nek 33 önkéntes tagja szorgal­masan jár a kiképzésre, hogy ha szükség lesz rájuk, helyt tudja­nak állni. Egy jól sikerült ren­dezvény bevételéből már szép új ruhákat is vásároltak. — A Bajai Baromfikeltető Központtól a kalocsai járásban 7000 darab napos csibét vásárol­tak a dolgozó parasztok, 2 forin­tos egységáron. Sok napos csi­béje kelt még el a Kiskunhalasi Keltető Állomásnak is. — Új könyvek érkeztek a könyvesboltokba. Megjelent töb­bek között »Vallomás« címmel a kisalakú szerelmes verses kötet. A szépirodalmi könyvek közül említésre méltó Keresztúri De­zső »Lassul a szél«. Tamási Áron »Jégtörő Mátyás«, az ifjúsági könyvek közül Verne Gyula »80 nap a föld körül« és »Dél csil­laga« című munkái. — A kecskeméti járás terme­lőszövetkezeteiben az októberi események óta 143 új tag lépett be. TARTAKOWER SAKKELVEI A sakk küzdelem — főleg saját hi­báink ellen. Sakkozni annyi, mint csalódni, — ezért a sakk nemesit. Melyik a sakkozó legértékesebb tu­lajdonsága? „A nyugalom“ — felelte beszélgetés közben Rubinstein, „A lendület“ — kiáltott fel Aljechin. — „Az öntudat“ — dörgé Bogoljubov. „A ravaszság“ — súgta Réti. — „A tárgyilagosság“ — gondolta Lasker. KECSKEMÉTI Katona József Színház VENDÉGJÁTÉKA A BAJAI KÖZPONTI MOZIBAN. Június 12-én, este 8 órakor Dumas:-A KAM ÉLI ÁS HÖLGY« dráma 3 felvonásban. TOMPA Június 12-én, este fél 8 órakor Schöntan: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA zenés bohózat 3 felvonásban. időzik IVlűsora Június 12-én, szerdán: Baja Uránia: Hajnalodik. — Baja Szabadság: Ne fordulj vissza, fiam. — Jánoshalma: Szegény szerelmesek krónikája. — Kalocsa: örök éjszaka titka. — Kecskemét Árpád: Nehéz anya nélkül. — Kecel: Elárult szerelem. — Kecskemét Városi: A siker útján. — Kiskőrös: Azokban a napokban. — Kis­kunfélegyháza: Graciela. —Kis­kunhalas: Cár és ács. — Kun- szentmiklós: Két vallomás. — Tiszakécske: Berlini románc. Uj Cip'áfo nyílik Kecskeméten. A K. P-hoz tartozó Tisza Cipőgyár Kecskemét, Sza­badság tér 4. sz. alatt jú­nius 13-án, a ref. templom mögött, reggel 8 órakor nyitja meg cipőmintabolt­ját. 918 ( Apróhirdetések ) 125-ÖS első, hátsó teleszkópos, pi­ros, export, Csepel, príma állapot­ban, eladó. Kecskemét, Sétatér u. 11. _____________________923 ÚT HENGER sportpályákhoz tizenöt­mázsás, üzemanyagtartály ezer lite­res eladó. Krammer József, Baja. _____________________,__ 4437 EL VESZETT 8-án a Hírős-étterem­ben női táska, Nagy Imréné buda­pesti lakos irataival, és kulcsaival. A megtaláló küldje el Kecskemét, Bu­dai utca 3. Bende Sándor címére. 4438-rs>on Jó rendezés, jó eredmények a járási spartakiádversenyeken Nehéz kezdet és küzdelmes előké­szítés után a spartakiádversenyek vasárnap eljutottak a járási döntő­ig. A megyének mind a nyolc já­rásában megrendezték a járási dön­tő versenyeket. A versenyek meg­rendezése általában jó volt, talán csak Kiskőrösön és Kiskunhalason igyekezhettek volna jobban. Mind a nyolc helyen nagyszámú induló vett részt a versenyeken. így Kecs­keméten 174, Kiskunfélegyházán 110, Baján 97, Kalocsán 80 fő indult az egyes számokban. A járási döntök során több ki­emelkedő eredmény volt megyei szinten. Ezeket az alábbiakban kö­zöljük: Férfi 100 méteren a legjobb ered­ményt Vigand Sebestyén (Kelebia) a.8 és Fehér Sándor (Lakitelek) 12 mp érte el, de az előfutamban 11.7 mp időt futott Polcsies Máté (Fel- soszentiván), és Barta József .(Har- ta) 12 mp-t. Több versenyző is ért el 12.2 és 12.3-es eredményt. A me­gyei döntőben itt nagy küzdelem várható. 400 méteren Szőri Sándor (Kiskun- majsa) vezet 56.8 mp-vel. További jó eredmények Kovács Viktor (Csá­vói y) 57.1. Müller János (Vaskút) 57.2 és Bényi Antal (Mélykút) 58 mp, rajtuk kívül még többen fu­tottak 60 mp-en belül. Szőri az esé­lyes a döntőben, de az első helyért nagyon meg kell küzdenie. 800 méteren Bacsa Mihály (He- tényegyháza) érte el a legjobb ered­ményt 2:20 mp-vel. jobb eredmé­nyek még Horváth István (Szánk) 2:24, Póznái* József (Pálmonostora) 2:25. Horváth István (Lakitelek) 2:26 mp, de egész sor 2:30. 2:40 közötti eredmény is van. A döntőben nagy küzdelemre van kilátás. 1500 méteren várakozáson felül vettek részt a versenyzők a járási döntőkben. A három legjobb ered­mény a következő: Scheib Antal (Császártöltés) 4:25. Müller János (Vaskút) 4:42.2, Jakab András (Katy- már) 4:47.8. A versenyzők zöme 5 percen belül futott. Férfi magasugrásban Ilambalkó István (Bácsbokod), Gulyás Lajos (Lajosmizse) 170. Zoboki Sándor (Ti­szakécske) 165. további hat verseny­ző ért el lQp cm-et. Távolugrásban két hat méteren felüli eredmény is született Baján, Hambalkó János (Bácsbokod) és Kolos Imre (Sükösd). Mindketten 604 cm-et ugrottak. Jó eredményt ért el Ivernács Pál (Jánoshalma) 581 cm, a megyei döntőn is, valamint Fehér Sándor is ott lehet a 6 mé­teres ugrók között. Az elmúlt években a súlylökésben volt megyénk eléggé gyenge, most úgy látszik, hogy ebben a számban is javulás van. Ivanyics Lajos (Solt- ‘ vadkert) 13.20!. Delei Ferenc (Haiós) 12.'í4, Fehér Géza (Tompa) 12.30. Ka­locsai András (Soltszentimre) 11.51. A versenyzők többsége 10—11 méter közötti eredményt értek el. A női atlétikai számokban a várt­nál kevesebb volt az induló, s ez megmutatkozik az eredményeken is. Egy-két kiemelkedő eredmény mé­gis akadt. Berta Anna (Kecel) füves pályán 14.5 mp-t futott, mivel Kis­kőrösön nincs atlétikai pálya Kö­vér Julianna 14.3. Magó Irén 14.6 mp eredménye a mezőny szempontjából jónak mondnató, de sokat kell ja- vulniok, mivel az utánuk követke­zők eredményei is 15 mp-n belü­liek. Berta Anna a 300 méteren a rossz pálya ellenére is aránylag jó időt ért el 53 mp-vel., Ezen a tavon a legjobb eredmény: Varga Anna (Dá- vod) 51.7. További jobb eredmények Erki Erzsébet (Lakitelek) 53.2 és Varga Erzsébet (Dávod) 53.5. 600 méteren jóval kevesebb volt az indulók száma, Említésre méltó eredmény Varga Anna (Dávod) 2:05 és Farkas Veronika (Csavoly) 2:17.6. Magasugrásban Német Marika (Ke­cel) bizonyult a legjobbnak 140 ern­es eredményével. További ered­mények; Bús Erzsébet (Lakitelek) 135 és Balázs Ilona (Dávod) 128. Távolugrásban Berta Anna (Kecel) vezet 4.3l-gyel. Eleki Hajnalka (Csa­voly) 4.05, Magó Irén (Szabadszál­lás) 394. Bús Erzsébet (Lakitelek) 389 Súlylökés: Magony Ida (Pálmonos- tor) 10.53, Kovács Ilona (Szabadszál- lás) 9.14, Bcscnyei Rozsa (Laiosmi- zse) 8.52. Ezeket az eredményeket külön­böző pályákon érték el a verseny­zők és így csak támpontok ahhoz, hogy milyen küzdelmek várhatók a megyei döntőn, mivel ott már minden versenyző egyforma felté­telekkel fog indulni és nem lehe­tetlen, hogy olyan fogja a megyei spartakiád-döntöt megnyerni, aki­nek a neve a járási döntők alapján nem került a legjobbak közé. Kerékpárban at eredmények he­lyes lemérése irreális, mert egyes helyeken makadám úton. más he­lyen bitumenen és helyenként be­tonúton rendezték meg a versenye­ket. Mindenesetre Kiskunfélegy­háza, Kecskemét és Baja járási versenyzői közt dől el az elsőség, bár más járások versenyzői is bele­szólhatnak az elsőség kérdésébe. Tornában a férfiaknál Lajosmizse. Dávod és Mélykút, nőknél Lajos­mizse, Mélykút és Gara csapatai az esélyesek. Röplabdában a férfi csoportban minden járás részt vesz, míg a nőknél a bácsalmási, kalocsai és kiskunhalasi járások csapatai nem indulnak. A járási döntők legna­gyobb meglepetése az volt, hogy Szabadszállás Kunszentmiklós csa­patát kiverte a további küzdelmek­ből. A járási döntőket Lajosmizse, Csávoly, Mélykút, Kelebia, Alpár, Császártöltés és Drágszél csapatai nyerték. A női röplabdadöntöbe La­josmizse, Császártöltés, Csávoly, Pálmonostora és Dunaegyháza csa­patai kerültek. A járási spartakiádversenyek eredményei azt bizonyítják, hogy a falusi fiataljaink szívesen spor­tolnak és vasárnap Kiskunfélegy­házán a megyei döntőn fog eldőlni, kik lesznek azok a versenyzők, akik az országos döntőbe felkerülnek és esetleg annak 4laPJán fognak kikerülni a varsói nemzetközi fa­lusi sportolók találkozójára, női röp­labdában pedig a moszkvai VIT-re. .4 m eg fiat a liláit Dóssá jól megállta keljét ISyiregyhásán Nyíregyházi Építők—Kecskeméti Dózsa 2:1 (0:0) Nyíregyháza. 2000 néző. KECSKEMÉTI DÓZSA: Kőrös (Bó­dog) — Tordasi, Határ. Máté — Bo­ros, Toricska III. — Kövesi, Tóth TIT.. Englert. Laczi II., Zelenák. A Kecskeméti Dózsa barátságos mérkőzés keretében vasárnap Nyír­egyházán játszott a megyei bajno­kok tornájának ottani első helye­zettjével, . a Nyíregyházi Építőkkel. — Az első félidőben a megfiatalított Dózsa nagy lelkesedéssel küzdött és egész csomó gólhelyzetet harcolt ki. de Englert. Kövesi és Laczi II. a ’ helyzeteket nem tudták kihasz­nálni. , w , A második félidőben a nyíregyhá­ziak rákapcsoltak és sikerült is a vezetést megszerezniük, mindjárt a félidő elején. A Dózsának csak­hamar sikerült egyenlítenie. Zele­nák lefutott a balszélen, beadását Toricska III. a kapufára lőtte, de a kipattanó labdát a befutó Boros kö­zelről a hálóba rúgta. A Dózsa a gól után fölényt harcolt ki, mégis a félidő közepe körül egy szögié.- rúgásnál Bódog ahelyett, hogy ki­ütötte volna a labdát, fogni pró­bálta és a csúszós labda kezéből a hálóba perdül. A továbbiakban mái nem változott az eredmény. A fiatalok ezen a mérkőzésen jól megállták a helyüket és remélhető, hogy kellő össz^szoktató játék után hasznos tagjai lesznek a csapatnak. FIG YELEM ! FIG VELEM .’ F. hó 10-től két héten keresztül PATAI ÁGNES fővárosi énekművésznő énekel a Kecskeméti Vendéglátó V. éttermeiben. Hétfő és csütörtöki napokon a Hírős étteremben. Kedd és pénteki napokon a Béke étteremben. Szerda és szombati napokon a Sörkertben. Kitűnő ételek, italok, hangulatos zene, tánc, szórakozás. Belépődíj nincs! 898 Vezetőség c3t kenyérre! A Kiskőrösi Sütőipari Vállalat járása területén Kiskőrösön, Kecelen, Soltvadkerten a földműves­szövetkezeti boltokban, más községekben a sütő* üzemekben cserél kenyeret. 1 kg lisztért 1,36 kg kenyeret adnak 60 fillér sütési díj befizetése ellenében 897 FIÜKAT KERESKEDŐ TANULÓNAK alkalmaz a KISKER Vállalat. Kecs- kemét. Csongrádi u. 4. — Csak jól számolók jelentkezzenek délután. ______________________917 HÁZTARTÁSI alkalmazottat, bent­lakót, keresek. Kecskemét, Beniczky Ferenc u. 5. 4439 NÉMETBŐL fordítást és gépírást vállalok, ifj. Baditz, Miskolc. Tass Utca 13. 879 ELADÓ jó állapotban lévő gumis­kocsi, Kecskemét, Bocskai utca 4. _____ 916 DI NNYETERMELÖK, FIGYELEM! Gyepkockában előnevelt dinnyepa­lánták eladók. Cím: Borbási Mező­gazdasági Tsz, Kecskemét. 4433 JOKARBAN lévő 3-4-1 lámpás rádió olcsón eladó. — Varga. Kecskemét, Rákóczi út 3.. földszint. Bejárat a Klapka utca felől. x PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság 1 Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. sz. | Telefon: 25—16. 26—19. 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 17a. Telefon; 17—09 Bács-Kiskun megyei Nyomda V; Kecskemét. — Telefon: 15—29 Felelős vezető; Szűcs Bála taazeaté 4 hidasiak adták meg as árát a bácskaiak jó formájának Bajai Bácska—Hidasi Bányász 5:2 (3:2) Hidas, — 60C néző. — Vezette: — Papp. BAJAI BÁCSKA: Tóth II. — Boh­ner, Ihos II., Krisztovics — Borsodi, Ihos I. — Duboczki. Barta II., Pet- rcsevics. Dujmov, Weiling. Etizo: Fekete-Kovács Győző. A helyezés miatt fontos mérkőzé­sén nagy erővel kezdett a hazai csa­pat és már a második percben megszerezték a vezetést. A Bácska csakhamar alkalmazkodott a szo­katlanul keskeny pályához és a 10. és r 16. percben Dujmov góljaival vezetéshez jutott. Hatalmas az iram. rekkenő a meleg. A 31. perc- Dén Duboczki révén 3:l-re alakul az eredmény. Nem sokkal később Hi­das fejesgóllal szépít. I ordulás után a Bácska erős ira­mot diktál és gyors támadásai kö­vetkeztében felőrlődött a hidasi ve­delem ereje, és a 25. percben Duj­mov. a 27. percben Barta II. gol-‘ jaival bebiztosította az eredményt. Jók: Ihos I., Borsodi és Dujmov. A BAJAI CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI; Bácsbokod—Gara 4:2 (2:1). A Ga­rán lejátszott mérkőzésen a nagy formába lendült bokodiak biztosan győztek az utóbbi időben vissza­esett garaiak ellen Mohács—Szászvár 3:2 (0:1) Mohá­cson. Pécsi Építők—Pécsi Postás 2:1 (0:1), Pécsett A BAJAI CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Bajai Bácska 13 11 2 — 45:12 24 2. Mohácsi TE 13 8 2 3 29:18 13 3. Hidasi Bányász 13 7 2 4 29:17 18 4. Pécsi Építők 13 5 2 6 19:23 12 5. Bácsbokod 13 5 — 8 20:2.9 10 6. Pécsi Postás 13 4 2 7 14:30 10 7. Szászvár 13 4 1 8 22:30 9 Olvasóink figyelmébe! Közöljük, hogy a Petőfi Ncpe szerkesztőségében minden ked­den délután 2 órai kezdettel in­gyenes jogi tanácsadást tart a megyei ügyészség. (Cím: Kecs­kemét, Széchenyi tér 1. I. eme­let.) A népszabadsAg számára apró- és keretes- hirdetéseket (elvesz a Petőfi Képe Kecskemét, Szabadság-tér 1/a. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom