Népújság, 1956. október (11. évfolyam, 232-257. szám), Petőfi Népe, 1956. október (1. évfolyam, 1. szám)

1956-10-06 / 236. szám

Irány Ausztrália... Mozik műsora Október 6-án, szombaton; Baja Uránia: Traviata. — Baja Központi: Riadó a hegyekben. — Bácsalmás: Ali baba. — János- I halma : Yarázsduda. — Kalo- i csa: Egy nap a bíróságon. — Ke-. j cél: Angyallal a hegyekben. — j Kecskemét Árpád: Vádlottak padján. — Kecskemét Városi: fanár úr kérem. — Kiskunfél­egyháza: Három jóbarát. — Kis­kunhalas: Ünnepi vacsora. — Szabadszállás: Mexikói. — Kis­kőrös: Holnap már késó. — _Ti- szakécske: Merénylet a kikötő­ben. KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ A Nyugati-pályaudvarról elindult az első csoport az olimpiai játékok színhelyére, Melbournebe, s a tervek szerint november 6-án érkeznek ausztrál földre. Budapestről vonattal mennek Odesszáig, onnan pedig a szovjet »Grúzia« nevű hajóval a Szuezi-csatornán át Ausztráliába. A Szovjetunió segítségével iényegesen kedvezményes áron szállíthatjuk a felszereléseket az olimpia színhelyére. Az első fecskék tehát útrakeltek, viszik a felszerelést, ame­lyen legjobbjaink gyakorolnak majd a versenyek előtt az olimpiai faluban. PANNÓNIA, tokozott, legszebb ki­vitelben, bejáratva, eladó. — Solt- vadkert, Szabadság utca 13. sz. 1192 FÉRFI munkaerőt (segédmunkást) Budapest területére 18 éven felül, — villamos vágányépítési munkára — felveszünk. Dolgozóinknak munkaru­hát, bakancsot, kedvezmé­nyes üzemi étkezést, ingye­nes villamosutazási igazol­ványt, a vidékieknek mun­kásszállást, a családfenn­tartóknak napi 6 forint kü­lönélés* pótlékot biztosí­tunk. Jelentkezés: a Fő­városi Vasútépítő Vállalat központjában; Budapest, VIl„ Akácfa u. 15, IV, tm. S09. szoba. 708 Olvasóink figyelmébe ! Minden héten kedd délután té) 5 órakor díjtalan jogi tanács­adást tartunk szerkesztőségünk­ben. A fogadóórák pontos címe; Kecskemét, Széchenyi tér 1., I. emelet 2. sz. alatt, a megyei iigyíse elvtársak bevonásává) tartóik a tanácsadást. HALÁSZLÉ, ÍZES HALÉTELEK minden időben az Uj Élet Halászati Tsz. HALÁSZCSÁRDÁJÁBAN. Baja, Tóth Kálmán tér. 1206 Október 6-án, este fél 8 órakor Jókai Mór: »A KŐSZÍVŰ EMBER F1AI« romantiUus sziumű 3 felvonásban Jászai Mari bérlet cs 1. számú szelvénybérlet. Sporthírek és eredmények A M É K KÖZPONT libamáj felvásárlásra fel­vásárlókat vesz fel. Jelent­kezni lehet Kecskemét. Bercsényi u. 4—6. sz. 1176 AZONNAL felveszünk földmunkák és betonozási munkák elvégzéseié férfi segédmunkásokat Kecskemét területén lévő építkezésre. — ÊM Bács megyei All. Építőipari Vállalat, Kecskemét, Bánk bán u. 1. 1157 A KECSKEMÉTI Kinizsi Konzervgyár kőműves szakmunkásokat keres fel­vételre. — Jelentkezni lehet: a vál­lalat munkaügyi osztályán. 1178 A közlekedésépítési Szak- és Szerelőipari V. felvesz; szegezőlakatosokat, villanyszerelőket, villanyhcgcsztőkct esztergályosokat, épületszigetelőket, központifűtés-szerelőket, vízvezetékszerelőket, bádogosokat, épületlakatosokat, vasszerkezeti lakatosokat, épületüvegezőket és a fenti szakmákhoz segédmunkásokat. Jelentkezés: Budapest, IX., Közraktár u. 1—3. és — XI., Andor utca 28. 1060 Az olimpiára készülő amerikai at­léták közül Harold Connolly szerdán szülővárosában, Bostonban, 69.75 m- re javította a szovjet Krivonoszov Idén felállított 66.38 m-es világcsú­csát. C'onnoly eddigi legjobb ered­ménye 63.88 m volt. * Szombaton rendezik Baján a B. Építők—Garai Traktor megyei I. osz­tályú labdarúgó bajnoki mérkőzést. A találkozóra fél 3 órakor kerül sor a Bíró—Magyar—Lakatos játékveze­tőhármassal. • Kecskeméten vasárnap nyolc T. osztályú csapat méri össze erejét. A Kinizsi-pályán fél 9-kor a Kecs­keméti Vasas—Tiszakécskei Bástya, negyed 11-kor a Kecskeméti Kinizsi —Báecbokodi Kinizsi kerül egymás* sál szembe. Délután az Epítök-pá*« lyán fél 2-kor a Kecskeméti Honved —Bácsalmási Bástya, utána pedig fél 4-kor a Kecskeméti Építők a Bajai Vörös Lobogóval csap össze. *» A többi I. osztályú mérkőzés sziuk tén vasárnap lesz, Soltvadkerteni Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason» 3—3 órakor. * A megyei ír. osztályban szereplő! Kecskeméti Bástya és a Kecskeméti Törekvés hétközben barátságos mér­kőzést játszott. A két cstpat talál­kozója, meglepetésre, jó játék utána 7:1 (2:i) arányú Törekvés győzelem­mel végződött. A gólokat Bogdán, j Tóth (3—3), Könyves, ill. Sárosl sre* rezte. Apróhirdetések Felhívás! Férfiak, jelentkezzetek a pécsi szén­bányába. Kereseti lehetőség: 1000. felsőhatár nincs. — Jelentkezni le­het: Kecskemét, városi tanács, — félemelet 1. 1209 Szabványjelzés nélküli HORGANYZOTT VÖDRÜK olcsó árban beszerezhetők a Bajai Vas- és Fémipari Szövetkezetnél. 1207 HORDOK, transzport, eladók. — Budapest, XII., Nagysalló utca 12/a. sz. _______________________________1193 J Ö fejőstehén eladó. — Kecskemét, Alsószéktó 3. (Rendőrfaluval szem­ben), Kerekeséknél. 6346 .»« ........ NÉPÚJSÁG az MDP Bacs-Kiskun megyei Bizottsága es a Megyei Tanács napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemet, Széchenyi tér 1. sz. Telefon: 23—16. 26—19, 11—22 Felelős kiadó: DACZO JÓZSEF Kiadóhivatal: ! Kecskemét. Szabadság tér 1/a, Telefon: 17—09 1 Terjesztik: a Megyei Postahivatal Hirlaposztálya és a hírlapkézbesitő postahivatalok. Előfizetés: posta- hivataloknál és kézbesítőknél. — Havi előfizetési díj: 11 Ft Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 15—29 sz. F, v.: Faragó Imte Igazgató A Béke-cukrászdában rendelje meg ünnepi torta és süte-> mény szükséglétét. Kiváló minjsé-»1 gű teavajjal készült áruk bő va-> lasztéka all vendégeink rendelkezi--1 sere. — Vezetőség. 6753 A BAJAI 43. sz. Autóközifkedésl Vállalat MAVAUT-részlege aucóbusz- kalauzi állásra katonaviselt férfiú-* Icát vesz fel. A felső korhatár 35 év. Jelentkezni lehet: Baján, a valla at forgalmi osztályán, — Dózsa György út 25. sz. alatt. — 43. sz. AKÖV for­galmi osztálya. 120S ALKALMAZNA Kecskemét járási munkára szervezőt — lehetőleg mo­torral — könyvesbolt. — Jelentkezés: Széchenyi tér 3. sz. 6347 ELADÓ 1 db 40 cm átmérőjű sza­lagfűrész és egy hatvanas abrikter- tengely. — Cím: Baja, Honvéd utca 3. sz. 1203 ELADÓ ház Kalocsán, szemben a kórházzal, négy szoba, összkomfort. beköltözhető. — Érdeklődni: Cseni Istvánnál. 1196 CSISZOLÁST, MKKELEZÉST. REZEZÉST kiváló minőségben közü- letek és magánosok ré­szére gyors elkészítési ha­táridőre vállal a Bajai Vas- és Fémipari Szövetkezet. 1207 Október 7-től október 13-ig Állandó HÉTKÖZNAPI IMDSORSZAMOK: KOSSUTH-RADIÖ: 4.30-tól 8.00-ig: Zenés műsor a munkába indulók­nak. — Közben : 5.00: Falurádió. — H.00: Hírek. — 6.05: Falusi híradó. 6.40: Színházak és mozik műsora. — 7.00: A Szabad Nép mai vezércikke. Hírek. Időjárás]dentés. —7.45: Nap­tár, — 8.00: Műsorismertetés. Idójá- r ás jelentés. — 10.00: Hírek. Lap­szemle, Időjárásjelentés. — 12.00: Hírek, időjárás jelentés. — 13.00: f alusi híradó. — 11.00: Időjárás- és vízállásjelentés. — 17.00: Hírek. —- 19.54: Jó éjszakát, gyerekek: — 20.00: Esti híradó. — 22.00: Hírek. — 24.00: Hírek. PETÖFI-kADIÖ: 7.00-től azonos a Kossuth-rádió műsorával. — 11.57: Műsorzárás. — 16.00: Lapszemle. — 23.00: Műsorzárás. Vas árnap, október 7. Kossuth-rádió: 8.10: Édes anya­nyelvűnk. — 8.15: Egy falu — egy nota. — 8.53: Könyvespolc. — 9.00: Zenés fejtörő. — 10.00: Vasárnapi versek. — 10.10: Ismerkedés 10.10- kor a Kossulh-radióban. Ifjúsági mű­sor. — 31.00 : A könnyű zene virtuó­zai. — 11.30: Világjáró mikrofon. — 12.15: Szív küldi... — 12.50: Rádió- lexikon. — 13.20: A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangverse­nye. — 13.00: Közvetítés Párizsból a Franciaország—Magyarország váloga­tott labdarúgó-mérkőzésről. — 17.10: s.gy hét a külpolitikában. — 17.25: Kincses Kalendárium. — 18.25: Tánc- re ne. — 19.15: Az épülő kommuniz- janus • nagy országában. — 19.54: Jó [éjszakát, gyerekek! — 20.20: A [Rádiószínház bemutatója. A kauká­zusi krétakör. Bertolt Brecht drámá­ba. — 22.30: A vasárnap sportja. — »Totó. — 0.10: Tóth Lajos régi ko- wnaromi katonadalokat énekel. Petőfi-rádió: 8.00: Dalok, táncok. ,— 8.30: Unitárius vallásos félóra a ■stúdióból. — 9.00: Részletek Szirmai [Albert Mézeskalács c. operettjéből. 9.30: Miska bácsi lemezesládája, f—- 10.10: Szív küldi ... — 11.00: Zene- fckari hangverseny. — 12.30: A világ- irodalom humora. Háztíjznéző. — [Csehov komédiája. — 13.00: Művész- fcemezek. — 13.50: Csilicsala csodál. •— 14.43: Régi francia ■ muzsika. — ű.ü.10: Odysszeusz kalandjai. Részle­gek Homérosz hőskölteményéből. — pfi.OO: A szimfónia történetéből. — p.7.00: Szórakoztató zene. — 17.40: tschumánn: Karnevál. — 10.03: La- fikodalmi nóták és tréfás magyar da­lnok. — 13.40: A világirodalom nagy **ersei. — 19.00: Könnyűzene. — 80,10: Bartók-fesztival. — Kb. 22.00: Tanczenc. Hétfő, október 8. Kossuth-rádió: 8.10: Sporthírek. — 8.15: Zenekari hangverseny. — 9.00: Szerjózsa, Részlet Vera Panova re­gényéből. — 9.20: A sárpilisi citera- . együttes és Agasvári Sándorné népi ; énekes műsora. — 9.40: Egerváriné Barsi Ida énekel. — 10.10: Napos Jan­kó. — 10.40 : Szívesen hallgattuk . .. — 12.10: Részletek Lehár Luxemburg grófja c. operettjéből. — 13.00: Fa­lusi híradó. — 13.15: Ifj. Magyari Imre és zenekara játszik. — 14.15: Úttörő-híradó, — 14.35: A szovjet fiatalok, kedvelt táncai. Előadás. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — 16.00: Az ifjú Goethe. — 16.30: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 16.45: Rácz Vali énekel. — 17.15: A Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny részvevőinek műsorából. — 17.35: Kórusok. — 18.00: Hogyan dolgozik a jugoszláv „Népi Ifjúság?“ —18.20: Ebe Stignani és Enrico Caruso éne­kel. — 19.00: 13 nap — 50 év távla­tából. — 19.10: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. — 19.52: Jó éj­szakát, gyerekek! — 20.20: Beszélge­tés Kurt Henkels-szel, a Lipcsei Rádió tánczenekarának vezetőjével. — 21.03: Szabadság, szerelem. — A Rádió irodalmi folyóirata. — 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.23: Euró­pa hangversenytermeiből. A XII. Genfi Nemzetközi Zenei Verseny győzteseinek zenekari hangversenye. Pelöfi-rádió: 14.00: A Belügymi­nisztérium Erkel Ferenc fúvószene­kara játszik. — 14.15: Operarészie­tek. — 15.10: Könnyű magj^ar mu­zsika. — 16.00: Országszerte — me­gyeszerte. — 16.10: Szovjet szerzők •filmzenéiből. — 16.50: Mit tett a mi­niszter? Parlamenti interpellációk nyomában. —- 17.00: Népi muzsika. — 17..JU: Innen — onnan. — 17.50: A népballada Kodály Zoltán muzsiká­jában. — 13.20: Őszi barangolás. — 18.50: Kamarazene. — 19.20: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19.50: Müvészlemezek. — 20.40: Sporthíradó. — 21.00: Gyári belépő. — 21.10: Tóth Ferenc: A Duna men­tén. — 21.30: Részletek Puccini ope­ráiból. — 22.30: Józsefváros. Kedd, október 9. Kossuth-rádió: 8.10: Szovjet népek dalai. — 8.40: Indulók és dalok. — 10.10: Szimfonikus könnyű zene.’ — 11.00: Jó munkáért — szép muzsikát háziasszonyok és nagymamák kíván­ságára.' — 11.30: Meghunyászkodás. — 12.10: Őszirózsa. Magyar nóták és csárdások. — 13.00: Falusi híradó. — 14.15: Zeneszerzői arcképek: Chopin. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 15.10: Olasz kamarazene. — 15.40: Benjá­min László és Zelk Zoltán újabb verseiből. — 15.55: A Rádió gyermek- kórusa gyermekdalokat és népdalo­kat énekel. — 16.20: Most légy okos, Domokos! Ifjúsági fejtörő. — 16.40: Székely Endre — Kuczka Péter: 1919 — kórusszvit. — 17.10: Tánczene. í — 18.00: A lakásfronton. Riport. — ■ 19.00: János vitéz. Részletek Kacson { Pongrác és Hcltai Jenó daljátéké- • bői. — 20.20: Kábeli zűrzavar Buda­pest és Görlitz között... A Né­met Demokratikus Köztársaság Rá­diója, a Magyar Rádió, valamint a Világifjúság c. lap nyilvános rejt­vényversenye. — 22.10: A mikrofon előtt: Sándor Judit. Zenés beszélge­tés. — 0.10: Népdalpárosok. Petőfi-rádió: 14.00: Részletek Sár- közy István Szelistyei asszonyok c. daljátékából. — 14.45: Nemzetközi kérdések. — 15.35: Decsényi János: Vonóstrió. — 16.00: Tudományos lapok szemléje. — 16.10: A Budapesti Rendőiség fúvószenekara játszik. — 16.30: Válaszolunk hallgatóinknak. — 16.45: Orgonaművei*. — 17.10: Az épülő kommunizmus nagy országá­ban. — 17.40: ötven éves a Szép- művészeti Múzeum. Előadás. — 18.00: Fél óra, háromnegyedben ... — 18.30: Rádióegyetem. Zenetörténeti sorozat. II. évfolyam. — 19.10: Báthy Anna és Závodszky Zoltán énekel. — 20.00. Schiller megzenésített mü­veiből. II. — 21.00: Tallózás a mező- gazdasági lapokban. — 21.10 : Részle­tek Szolovjev-Szedoj filmzenéiből. — 21.30: Tánczene. — 22.00: Mai német müvek. Szerda, október 10. Kossuth-rádió: 8.10: Népszerű ope­rarészletek. — 9.00: Rádióegyetem. — Zenetörténeti sorozat. II. évfolyam. — 9.40: A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának műsorából. — 10.10: A fogkefekirálynő országában. Mesejáték. — 10.45; Pillantás a nagy­világba. — 10.55: Orosz dalok. — 11.40: Szülők — nevelők — gyerekek! Középiskolába kerül a gyerek. — 15.10: Kispajtások hanglemeztára. — 15.35: Elkészülni... vigyázz..., rajt! — Fiatalok sporthíradója. — 16.45: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 17.10: Szív küldi... — 17.40: Látszat és való­ság. Riportműsor. — 18.00: Róbert Schumann. Kroó György előadása. — 18.55: Kommentár. — 19.00: Kül­politikai kérdésekre válaszolunk. — 19.10: Jó munkáért — szép muzsi­kát! — 19.43: Jó éjszakát, gyerekek: — 20.10: Bartók-fesztivál, 1956. Köz­vetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. — 22.25: Tíz perc kül­politika. — 22.35: London—Budapest atlétikai viadal* — 23.10: Uj hangle­mezeinkből. — 23.40: Hallgassák meg Alphonse Bauer szólistáinak együt­tesét. — 0.10: Fátyol József klariné- tozik._ Petőfi-rádió: 34.00: Operaáriák. — .14.15: Úttörő-híradó. — 14.35: Rész­letek Miljutyin Havasi kürt és Vin- cze Ottó Farkas a havason c. ope­rettjéből. — 15.10: A nép .szolgálatá­ban. — 15.20: Magyar nóták. — 16.00: Megyei tudósítóink jelentik. — 16.10: Ajándékhangverseny az ÉM I. sz., Földmunkát Gépesítő Vállalat vidéki munkahelyei dolgozóinak. — 17.10:. Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 17.40: Vidám vásár. — 18.05: Nevenincsnép Hódmezővásár­helyen. — 18.30: A Rádió szabad- egyeteme. Kék sárkány és piros ba­zsarózsa. — 19.00: Bach kantátáiból. — 19.40: Orosz nyelvtanfolyam ha­tadóknak. — 20.00: üpcrcttkcltősök. I — 20.40: Svéd Sándor énekel. Mar- ! cell Palotti orgonái. — 21.00: Miről ír j a „Belkereskedelem?“ — 21.50: Emié« I kezes Justh Gyulára. — 22.00: í „Három a tánc . . .“ Népek táncai. — j 22.30: Esti muzsika, v Csütörtök, október 11. Kossuth-rádió: 8.10: Magyar nép­dalok. — 8.40: Balettzene. — 9.29: Nagy István bácsi mesél. — 10.10: A Rádió szabadegyeteme. Kék sár­kány és piros bazsarózsa. — 11.00: Válaszolunk hallgatóinknak. — 11.15: Fúvósindulók. — 11.30: Svejk. Egy derék katona kalandjai a világhábo­rúban. — 12.10: Népdalkorusok. — 12.30: V.ígoperarészletek. — 13.15: Boross Lajos és zenekara játszik. — 14.15: A Rádió Gyermekújság műso­ra a kis iskolásoknak. — 15.10: Kit tetszik keresni? — 15.25: Kama­razene. — 16.00: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. — 16.20: Szív küldi.. . — 17.10: A Bratislavai Kulturpark tánczenekara játszik. — 17.40: Irmgard Seefried és Elisabeth Schwarzkopf Cariissimi és Montever­di kettősöket énekel. — 18.00: Két találkozás. Egy mérnökjelölt törté­nete. — 18.15: Amit 100 év előtt is daloltak. Magyar nóták és csárdá­sok. — 19.00: Helyszíni közvetítés az Állami Operaházból. Mozart: A va­rázsfuvola. — 22.40: Tánczene. — 23.00: Éji zene. — 0.10: Egressy Béni műveiből. Petőfi-rádió: 14.00: Zenekari hang­verseny. — 15.10: Egy falu — egy nóta. — 15.40: Kis muzsikusoknak. Mozart hegedűmüveiből. — 16.00: Or­szágszerte — megyeszerte. Lapszemle. — 16.10: Jelky András a kalózok fog­ságában. — 16.30: Jugoszláv népzene. — 16.50: Beethoven összes vonósné­gyesei. XVII. F-dur vonósnégyes. Op. 135. — 17.20: Zenekari muzsika. — 17.45: Ahol az olimpiai láng kigyúl. I. Csanádi Árpáddal, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság titkárával beszélget Molnár Károly. — 13.00: Az Alekszandrov-együttes műsorá­ból. — 18.30: A hét aranyérem. A Cervi-testvérek története. — 19.00: Népszerű szovjet filmekből. — 19.45: Jó éjszakát, gyerekek! — 19.50: Tánc­zene. — 20.40: Thébai kert virágai. — 20.50: A külföldi sajtó hasábjai­ról. — 21.00: Népdalok, csárdások. — 21.30: Sporthíradó. — 21.50: Októberi dal. — 22.00: Bruckner: VII (E-dur) szimfónia. Péntek, október 12. Kossuth-rádió: 8.10: Vidéki népi zenekarok műsorából. — 9.00: József , Attila verseiből. — 9.10: Operárész- i letek. — 10.10: Kisdobos. — 10.80: ! A kőkecske. Büki népmese. — 10.40: Dalok és hangszerszólók. — 11.30: Lányok, asszonyok... — 11.25: , Szimfonikus könnyű zene. — 12.30: i Nótacsokor. — 13.00: Falusi híradó. — 13.35; Tánczene. — 14.15: Úttörő- ! híradó. — 14.35: Operakórusok. — , 15.10: Jancsi és Juliska. Részletek I Gáspár Ervin új regényéből. — I 15.30: Könnyű muzsika. — 16.09: j 1 Beszélget es Csernyiscvszkij ..Mit tegyünk?“ című könyvéről. — 16.40: Hajdú András: Cigánydalok. — 17.55; Kommentár. — 18.00: A déli határ­szélen. Riport. — 18.10: Beszélgetés Telmányi Emil hegedűművésszel. — 38.50: Ifjú Figyelő. Diákélet. — 19.20: Szív küldi... — 19.54: Jó éjszakái, gyerekek! 20.20: Operettest. Petress Zsuzsa, Rafael Márta, Mátrai Ferenc és Melis György énekel. — 21.19: Mi újság a tudomány és a technika' világában? —■ 21.28: A Magyar Rádió; szimfonikus zenekarának hangverse­nye. — 22.15; Tíz perc külpolitika. — • 23.15: Vörösmarty Mihály verseiből..' Szép Ilonka. — 23.25: Toki Horváth' Gyula és zenekara játszik. — 23.40:- Fats Waller zongorázik. Glen Miller' zenekara játszik. ■ — 0.10: Csárdások.’ Petőfi-rádió: 14.00: Könnyű zene. — 35.00: Zenekari hangverseny. — 16.00: Országszerte — megyeszerte.. Lapszemle. — 16.10: Az épülő kom­munizmus nagy országában. — 16.40: Orosz nyelvtanfolyam kezdőknek. — 17.00: Az Országh-vonósnégyes ját­szik. — 17.30: Gambrinus. — 19.50: Válaszolunk hallgatóinknak. — 20.00: Szentirmay, Erkel Elek és Sas Náci dalaiból. — 20.30: Filmzene. — 20.50: Bporthíradó. — 21.20: Könnyű mu­zsika. — 21.40: „Frankhon ivadéka, Angolhon szülötte, Magyarhon vité­ze.“ — 22.00: Tánczene. — 22.47: Ko­dály kórusműveiből. Szombat, október 13. Kossuth-rádió: 8.10: Reggeli hang­verseny. — 9.00: A biológiai szak­körben. — 9.20: A Ceglédi Állami; Zeneiskola növendékeinek hangver­senye. — 9.40: Keringők. — 10.10: Operarészletek. — 11.10: írók a mik­rofon előtt: Robotos Imre. — 11.23: A Zeneművészeti Főiskola hallgatói­nak hangversenye. — 12.10: Népszerű operettekből. — 13.00: Falusi híradó. — 13.15: Müvészlemezek. — 14.15: Könnyű zene. — 15.10: Schubert;: Pisztrángötös. — 16.00: Romantikus kórusművek. — 16.20: Az épülő kom­munizmus nagy országában. — 17.53: Kínát tanulságok. — 1C.15; Ferdinand Kauer: Tizenkét magyar tánc. — 18.25: Blaháné dalaiból. — 19.00: A könnyűzene világszínpadán. — 20.20: A Csehszlovák és a Magyar Rádió közös hangversenye. — 22.25: Sport­híradó. — 0.10: Fodor János kuruc- dalokat énekel. Petőfi-rádió: 14.00: Szirtes Papp György trombitál. — 14.10: Az opera mindenkié: Puccini: Gianni Schlecht és Farkas Ferenc: A bűvös szek­rény. — 16.00: Győri stúdiónk jelent­kezik. — 16.10: Zenés hétvége. — 17.25: Hol tart a rákkutatás? —17.45: Otto Klemperer Budapesten. — 18.20: Legkedvesebb verseimből. — 18.49: Tánczene. — 19.20: Külpolitikai ka­lauz. — 19.30: Egon Petri zongorá­zik. Ruggiero Ricci hegedül. — 20.00: Magyar tájak, magjai* népdalok. — 20.45: Szüreten. Tömörkény István elbeszélése. — 21.00: Képeslapokról — képek nélkül. — 21.10: Az orvos beszél... — 21.15: Muszorgszkij ope­ráiból. — 22.05: Zenekari hangver­seny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom