MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984

1984-01-25 678. öe.

1984. január 25. • 678. ő‍e. 206 o. 1. A X. Kerületi PB, a PTO és a GPO jelentése a XII. Kongresszus óta végzett kerületi munka tapasztalatairól, különös tekintettel a kerületi iparvállalatok termékszerkezetének korszerű‍sítésére. Ea.: Zarnóczi József, Kékedi György és Iványi Pál. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 9-54., határozat 55-100.) 2. Az APO és az Oktatási Igazgatóság javaslata az MSZMP PB 1983. augusztus 2-ai – a pártoktatás személyi feltételeinek továbbfejlesztésérő‍l szóló – határozata végrehajtásának budapesti feladataira. Ea.: Barsi Tomaj Zoltán, Kurucz István. (Határozati jkv. 5., elő‍terjesztés 101-118., határozat 119-136.) 3. Jelentés a budapesti pártszervezetek státushelyzetérő‍l. Ea.: Kékedi György. (Határozati jkv. 5., határozat 137-144.) 4. Fegyelmi ügyek. Ea.: Szente Antal. (Határozati jkv. 6-7., elő‍terjesztés 145-165.) Vincze Miklós, Hazay László, Csaba Ferenc, Grega Pál, Szaniszló Béla, Gál János, Pintér Ferenc. 5. Személyi javaslatok. (Határozati jkv. 7., elő‍terjesztés 166-203.) Káder Gyula dr. A Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Reményi Károly ellen fegyelmi eljárás indul. Javaslat az SZKP Társadalomtudományi Akadémián 1984. áprilisban kezdő‍dő‍ két hónapos továbbképző‍ tanfolyam résztvevő‍ire. (Névsor.) A PTO javaslata a Politikai Fő‍iskola 1984-ben kezdő‍dő‍ évfolyama hallgatóira: Fitos János, Helter Lajos dr., Holczmann Ferenc, Kisfalvi Éva, Kovács Attila, Kökény Béla, Mandur László, Pór Gábor dr., Csók Károlyné dr. (Takács Gizella), Király Attila, Molnár Jánosné (Gáspár Judit), Komjáthy László, Bálint József, Baráth Tibor, Deák Attila, Dobák István László, Dobor Gyula, Hotz Gábor, Hő‍nig Istvánné (Borbély Erzsébet), Kisiván Péter, Kiss Imre, Kovács György, Kovács István, Kovács Mária, Láng Lászlóné (Pándi Erzsébet), László Gyuláné (Bauer Teréz), Méthné Metzger Beáta, Moór Andrea, Pintér István, Pless István, Rátesi Margit, Rozbroy József, Szabó Gábor, Tóth Sándor, Varga Csaba, Veres Gábor, Vigh Péter, Zákány Károly, Zsigmond Zoltán, Fábián István, Fehérvári Gyula, Fényes Gábor, Hartmann György, Horváthné Kalmár Ilona, Kovács Ferenc, Pajor Oszkár, Papp Ferenc, Szabados Kálmánné (Magyar Ildikó), Turáni Mihály, Vincze István. 6. Az I. Kerületi PB, a MŰ‍O és a PTO javaslata a társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó intézeteket irányító szervek számára. (Határozati jkv. 8., elő‍terjesztés 204-206.) 7. Bejelentések. (Határozati jkv. 8.) a. Tájékoztató a decemberi békehét tapasztalatairól. Ea.: Pusztai Ferenc. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom