MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984

1984-10-03 696. öe. - 1984_VB 696/204

- 9 V. Az MSZMP Budapesti Bizottsága küldöttségének mongóliai láto­gatása sikeresen teljesítette célját: erősítve Budapest és Ulán­bátor együttműködését a két főváros jelentőségéhez méltó módon já­rult hozzá pártjaink, népeink és országaink barátságának elmélyí­téséhez. A látogatás során Dr. Maróthy László elvtárs tájékoztatta vendéglátóinkat az MSZMP aktuális feladatairól, Budapest fejlődésé­ről, hazánk külpolitikájáról. A küldöttség mindenütt magasszintü, rendkívül szívélyes fogadtatásban részesült; tartalmas,sokrétű /szakmailag is differenciált/ programokon vehetett részt. A kül­döttség bepillantást nyerhetett a Mongóliában folyó szocialista épitőmunkába, megismerkedhetett azzal a fejlődéssel, szép eredmé­nyekkel, melyeket a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével a mongol nép ért el a nehéz éghajlati-földrajzi körülmények és az elmaradott múlt tehertétele ellenére. Látogatásunk során a mongol vezetők részé­ről széles kitekintést, elvi alaposságot, racionális gondolkodást, politikai bátorságot tapasztaltunk. Megállapíthattuk, hogy kapcsolat­tartásunkban sok kiaknázatlan, kétoldaluan előnyös lehetőség rejlik; megkezdtük ezek feltárását. Hazánk ulanbátori nagykövetsége segítette a delegáció munkáját. Dr. Maróthy László elvtárs találkozott a Mongóliában dolgozó magyar szakemberek képviselőivel; tájékozódott munkájukról, életükről. A dolgozók kérése alapján szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, hogy Budapesten magas szintű nyelvi oktatást biztosító általános és középiskolai osztályokat szervezzenek a külföldi kiküldetések­ből hazatérő magyarok gyermekeinek a kint megszerzett /elsősorban orosz vagy angol/ nyelvtudás megőrzése és fejlesztése céljából. A küldöttség átutazásához a Szovjetunió Kommunista Pártja Moszkvai, Omszki és Irkutszki Bizottsága biztosított szívélyes fogadtatást, programot, szállást és étkezést. A jelentést összeállította: /Tamássy István/ ZOI+ Jóváhagyta: / Dr. /ííajtóthy^lá^zló /

Next

/
Oldalképek
Tartalom