MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984

1984-02-08 679. öe. - 1984_VB 679/29

-8­2.3 Szervezeti kérdések. - A Kőbányai Porcelángyár / a volt Finomkerámia Ipari Müvek egyik gyára/ 1982. július 1-vel KÖPORC Elektronikai Alkatrész- és Műszaki Kerámia­gyártó Vállalat néven önállósult. A vállalat felügyeletét az Ipari Mi­nisztérium vette át. - Az EKFP eredeti elgondolásai szerint, a szigetelő alapú integrált áram­körgyártás teljes innovációs lánca a REMIX-nél koncentrálódott volna. Ez a. MEV és a REMIX eltérő gazdasági érdekei, valamint a REMIX beruhá­zásának inditási késedelme miatt meghiúsult. A beruházás 1984.évi meg­kezdésével és a SAT-tól átveendő technológia telepítésével kialakuló helyzetben ismételten meg kell vizsgálni a hibrid áramkörök gyártása és fejlesztése szempontjából népgazdasági szinten optimális szervezeti forma kialakítását. 3. /Az alkalmazások helyzete,problémái . Az elektronikai berendezésgyártásban a megfelelő műszaki szinvonalat jelen­leg alapvetően import alkatrészekkel - ezen belül főként tőkés import alkat­részekkel - biztositják.Ez a gyakorlat egyre kevésbé tartható fenn. A szocialista alkatrészek alkalmazása ugyan már évekkel ezelőtt megkezdő­dött, és a korlátozott tőkés importlehetőségek következtében is gyorsult, azonban az import kiváltásában elért jelentős eredmények ellenére sem ki­elégitő. Ebben részben a beszerezhetőség, határidő, esetenként minőségi, megbízhatósági problémák, részben a berendezés- az alkatrészgyártó, a ke­reskedelmi vállalatok közti érdekeltségi feszültségek, árkérdések,részben pedig a konstruktőrök bizalmatlansága játszik szerepet. Fenti okok miatt a hazai gyártású - főként a mikroelektronikai - alkat­részek megjelenését is bizonyos kétkedéssel várják. Az EKFP-ban résztvevő vállalatok, intézetek az alapanyagok ellátását /hu­zalok, vegyszerek, finomkohászati anyagok, stb./ rosszabbnak Ítélik,mint az alkatrészgyártás helyzetét. A korszerű alkatrészek tervezése, gyártása és alkalmazása mind az alkat­részgyártók,mind a berendezésgyártó szakemberektől uj ismereteket követel meg.Az alkatrész fejlesztő-gyártó szakemberek képzése alapvetően az egyetemi 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom