MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984

1984-11-14 699. öe. - 1984_VB 699/44

- 36 ­A nagylétszámú korosztályok középfokú oktatási feltételeinek meg­teremtése érdekében az egész térségben szükség van középiskolai tanteremfejlesztésre, de törekedni kell a felszabaduló általános iskolai tantermek és más épületek átmeneti igénybevételére is. A tanteremfejlesztésekre döntően az 1985-90 közötti időszakban ke­rüljön sor. Ebben az időszakban kell lényegesen bővíteni a szak­munkásképző intézményhálózatot, nevelőotthonokat és kollégiumokat is. A középfokú oktatásban a főváros és az övezet közötti munka­megosztási arány módosítására van szükség. A középiskolák (főként gimnáziumok és középfokú képzést nyújtó szakközépiskolák) iránti övezeti igények ellátásánál a főváros a jelenleg beiskolázott létszámú tanulót fogadja. A többlet igényeket az övezet központi településeiben, illetve az övezet körüli városok középiskoláiban kell kielégíteni. A szakosított középfokú képzést (szakmunkáskép­zés, szakmunkásképzést folytató szakközépiskola) az övezeti tanu­lók részére továbbra is elsősorban a fővárosban kell biztosítani. A hosszú távú időszak második felében az övezetben fokozatosan növelni szükséges a középiskolákban továbbtanulók arányát. A budapesti agglomerációra erőteljesen jellemző pedagógushiány mérséklése érdekében a képzést bővíteni kell és arra kell töre­kedni, hogy az elsősorban az általános iskolában dolgozó pedagó­gusok életkörülményeinek javítását célzó intézkedések már az idő­szak elején bevezetésre kerüljenek. Folytatni kell a fővárosi felsőoktatási létesítmények rekonstruk­cióját. A felsőfokú oktatásban a főváros szerepe országosan és az övezet szempontjából is meghatározó j.elentőségű marad. A fővárosi közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak re­konstrukcióját folytatni szükséges. Fel kell építeni az új Nem­zeti Színházat. Elsősorban a nagyobb lakótelepeken szükséges új közművelődési létesítményeket létrehozni. Az övezet közművelődési intézményhálózatát elsősorban a művelődési házak, a könyvtárak és a mozik rekonstrukciójával, a meglévő rosszállagú, funkciójuknak nem megfelelő intézmények kiváltásával kell fejleszteni. Az agg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom