MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984

1984-01-11 677. öe.

1984. január 11. • 677. ő‍e. 158 o. 1. A PTO jelentése az 1983. évi beszámoló taggyű‍lések tapasztalatairól. Ea.: Kékedi György. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 8-14., határozat 15-22.) 2. A Fő‍városi Tanács VB javaslata a Pro Urbe Budapest kitüntetés 1984. évi díjazottjaira. Ea.: Farkasinszky Lajos. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 23-68.) Brenner János dr., Czerván Márton dr., Dani János, Dobos Lajos, Erdélyi Gáborné, Erdő‍s András, Fodor András, Fű‍rész György, Gavacs György, Greskovics Józsefné, Goda Gábor, Gorzás Sándor, Horváth János, Kelemen Györgyné (Kelemen Kata), Király Mihály, Kováts István, Legéndy Miklósné, Lukin László, Pálfai Tibor dr., Puskás László, Ráday Mihály, Sápi Ferenc, Száraz György, Tamics Jenő‍ dr., Tálosi János, Vargha Balázs, Vágvölgyi Tibor dr., Káldy Zoltán dr., Buzási Imréné (Meggyesi Erzsébet), Kerkápoly Endre dr., Kiss P. László, Czinczok György, Kókay Sándor. 3. Az APO javaslata az 1984. I. félévi politikai évfordulók, ünnepségek programjára. Ea.: Barsi Tomaj Zoltán. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 69-78., határozat 79-88.) 4. Fegyelmi ügyek. Ea.: Szente Antal. (Határozati jkv. 4-5., elő‍terjesztés 89-111.) Lévárdi Ignác, Wallner Ottó, Kálló Géza, Gál János, Pintér Ferenc, Csengeri Andrásné (Koncsek Zsófia), Markóczy József, Szabó István, Szakállas József, Patyi Mártonné (Farkas Ilona), Papp Sándor, Závori László, Hegyi György. 5. Személyi javaslatok. Ea.: Kékedi György. (Határozati jkv. 6., elő‍terjesztés 112-145.) Sárosi István, Szántó Lóránt dr. A PTO javaslata Sas Éva dr. az SZKP Társadalomtudományi Akadémia hároméves aspirantúrájára küldésére. Munka Érdemrend bronz fokozata: Bachmann Józsefné. A Magyar Népköztársaság Zászlórendje: Mező‍ Imréné özv. (Varga Mária), Szabó Piroska. Szocialista Magyarországért Érdemrend: Daczó József. Javaslat a Politikai Fő‍iskola 1984-ben kezdő‍dő‍ tanfolyamainak hallgatóira: Bakucz Tamás, Bereczné Nánási Mária, Borszéki Gyula, Cseh László, Czifra József, Davidovics Gábor, Kövespataki Ernő‍, Máté László, Mecsérné Kovács Zsuzsanna dr., Ritter József, Szabó Barnabás, Tamás József, Szidor Lajos, Kovács Levente, Baranyó György dr., Benkő‍ Ágnes, Deák Péter dr., Diósi László, Kalmár Róbert, Kapcsos Andrásné (Urbancsok Emília), Kishalmi Árpádné (Rátkay Edit), Mészáros Ferenc, Mészáros Imre, Murányvári Győ‍ző‍, Nagy József, Palásti Károly, Sánta András, Somogyi József, Molnár Sándorné (Karóczkai Zsófia), Bartók János, Győ‍ri Elekné (Chován Lenke), Harnos László, Juhász Sándor, Kanász József, Kósa Béla, Majer István. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom